Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Dayanağı ve İlgili Haklarınız

T.C. Antalya Büyükşehir Belediyesi (“Belediye”) olarak siz vatandaşlarımızın https://ebelediye.antalya.bel.tr/webportal üzerinden paylaşacağı kişisel verileri, başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması KanunKanun”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına sahip olmamız ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; aşağıda yer alan amaç ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için yasalara uygun surette işlemekteyiz.

Bugüne kadar olduğu gibi, bu kişisel veriler bundan sonra da verdiğiniz açık rızaya ya da Kanun’da tanınan istisnalara istinaden, Belediyemiz tarafından belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve Kanun’un emrettiği süreler boyunca saklanacaktır.

Kişisel verilerinizin Belediyemiz tarafından hangi amaçlarla işlendiğine ve aktarıldığına ilişkin detaylı bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Kişisel Veri

Veri İşleme Amacı

Hukuki Sebep

  Aktarım Durumu ve Amacı

    Kimlik Bilgisi

(Ad-Soyad, TCKN, Pasaport Numarası, Uyruk, Cinsiyet, Anne-Baba Adı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi)

    İletişim Bilgisi

(Adres, Cep Telefonu Numarası, E-posta)

    Mesleki Deneyim Bilgisi

(Meslek)

    İşlem Güvenliği Bilgisi

(Parola, Güvenlik Sorusu)

    Diğer Bilgiler

(Mükellef Bilgileri, Üye Kodu, Üyelik Sebebi)

 

      Bireysel üyelik başvurularının kayıt altına alınması

    Hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

 

    Kimlik Bilgisi

(TCKN)

    Diğer Bilgiler

(Başvuru Takip Numarası)

      Mükellef borç sorgulama

    Hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

Aktarım bulunmamaktadır.

    İletişim Bilgisi

(Cep Telefonu Numarası)

      Mükellef borç ödeme öncesi OTP doğrulama

    Hakkın tesisi, kullanılması ve korunması

Aktarım bulunmamaktadır.

    Kimlik Bilgisi

(TCKN)

    Finansal Bilgiler

(Kredi kartı bilgileri)

    Diğer Bilgiler

(Başvuru Takip Numarası)

      Mükellef borç ödeme

    Sözleşmenin kurulması ve ifası

Aktarım bulunmamaktadır.

    Kimlik Bilgisi

(TCKN, Belediye Sicil Numarası)

    İletişim Bilgisi

(Cep Telefonu Numarası, E-posta)

    Diğer Bilgiler

(Notlar)

      Vergi affı ve yapılandırma başvurusu gerçekleştirilmesi

    Hakkın tesisi, kullanılması ve korunması

Aktarım bulunmamaktadır.

    Kimlik Bilgisi

(TCKN, Ad Soyad)

    İletişim Bilgisi

(Cep Telefonu Numarası, Telefon Numarası, E-posta)

    Finansal Bilgiler

(Kredi Kartı Bilgileri)

      Tiyatro/Sinema e-bilet işlemleri

    Sözleşmenin kurulması ve ifası

Aktarım bulunmamaktadır.

    Kimlik Bilgisi

(TCKN, Ad Soyad, Belediye Sicili)

    İletişim Bilgisi

(Cep Telefonu Numarası)

      SMS Borç Bildirim başvurusu

    Hakkın tesisi, kullanılması ve korunması

Aktarım bulunmamaktadır

    Kimlik Bilgisi

(TCKN, Ad Soyad, Belediye Sicili)

    İletişim Bilgisi

(Cep Telefonu Numarası)

      SMS Bilgilendirme Hattı başvurusu

    Hakkın tesisi, kullanılması ve korunması

Aktarım bulunmamaktadır

    Kimlik Bilgisi

(TCKN, Ad Soyad, Firma Adı)

    İletişim Bilgisi

(Cep Telefonu Numarası, Telefon Numarası, E-posta, Adres)

    Diğer Bilgiler

(Talep Tarihi, Talep Saati, Ek Açıklamalar, Talep Detayı)

      E-market hizmetleri başvurusu

    Hakkın tesisi, kullanılması ve korunması

Aktarım bulunmamaktadır

    Kimlik Bilgisi

(Ad Soyad, TCKN, Pasaport No)

    İletişim Bilgisi

(Cep Telefonu Numarası, Telefon Numarası, E-posta, Adres, Faks Numarası)

    Diğer Bilgiler

(Konu Başlığı, Ek Dosya, Konu Açıklaması)

      Dilek-Şikayet-İletişim formlarının kayıt altına alınması

    Hakkın tesisi, kullanılması ve korunması

Aktarım bulunmamaktadır

Kişisel verileriniz, elektronik ortamlarda toplanmakta ve burada sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

İlgili kişi veya ilgili kişinin yasal temsilcisi olarak dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu olan Belediyemize başvurarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hakları kullanabilirsiniz.

Kanun'da belirtilen haklarınıza dair taleplerinizi, hangi hakların kullanılmak istendiğinin açık olarak belirtileceği ıslak imzalı bir dilekçe veya https://www.antalya.bel.tr/Content/UserFiles/Files/KVKKBa%C5%9FvuruFormu.doc adresinden ulaşabileceğiniz T.C. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kişisel Verileri Koruma Kanunu Başvuru Formu, formda yer alan bilgiler doğrultusunda kimliğinizi tespit edici belgelerle Belediyemize ulaştırabilirsiniz. Belediyemize ilgili kişi veya yasal temsilcisinden gelecek yukarıda yer alan talepleri içeren yazılı başvurulara 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilecektir.

Başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınacak karar ile bir ücret tarifesi yayınlamadığı sürece ücretsiz olarak yapılacaktır. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Talep ettiğiniz konuda başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.