Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik

Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 245729 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
14-02-2019
10:35
 169  Encümene yetki verilmesi   2
 2
 2
 Antalya ili, Kepez ilçesi, Varsak, Sütçüler ve Ünsal Mahallelerinde bulunan ekli listede ada ve parsel numaraları belirtilen ve mülkiyeti Maliye Hâzinesinde iken Büyükşehir Belediyesine devredilen 87 (seksenyedi) adet taşınmazın, 4706 sayılı Kanunun 5 ’inci maddesine göre ekli listede hak sahiplerine satışlarının yapılması için Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, Taşınmaz Listesi, Hak Sahipliği Listesi,1 adet Oylama Raporu)  
14-02-2019
10:35
 168  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   2
 2
 2
  Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes TÜREL, Ak Parti Meclis Üyeleri: Menderes TÜREL, Halil ŞAHİN, Halil KOCAER, Adil ÇELİK, Mehmet ÖZEREN, Yusuf GÖVEN, Can KASAPOĞLU, Bahadır YANTAÇ, Bahattin BAYRAKTAR, İsmail AFŞAR, Emin HATİPOĞLU, Kerim BAŞKAPTAN, Mustafa Erkan ERSOY, Abdurrahman YILMAZ, Ramazan ETLİ, Hasan Fevzi YILMAZ, Erdeniz YAVUZ, Ercan AK, İbrahim KÖSEOĞLU, Yaşar SÖZEN, Musa YÜCEL, Fırat DEMİRCİ, Hüseyin TORUN, Muhammet URAL, Kemal SARIYILDIRIM, Ahmet BÜYÜKAKÇA, Halit ÇİLİNGİR, Sadullah BAYAR, Halit AKAR, Mehmet UYAR, Mustafa EROĞLU, Halil KARATAŞ, Serdal ÇAVUŞOĞLU, Süleyman ACAR, Ruhi BEŞİKTAŞ, Şefik DURDAŞ, Ali BEKİK, CHP Meclis Üyeleri: Recep TOKGÖZ, Erkan DEMİRCİ, Kemal BAHADIR, Halil ARIKAN, Sami ALTUN, İsmet TOK, Erdal Ramazan ALTACA, Yusuf KUMBUL, Mehmet HACIARİFOĞLU, MHP Meclis Üyeleri: Mehmet BALIK, Selçuk SENİRLİ, Emin ÇAĞLAR, İyi Parti Meclis Üyeleri: Mustafa TAŞBAŞ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Bağımsız Meclis Üyesi: Erol ÖZKARABEKİR, Adnan KABAAĞAǒın toplantıya katıldıkları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye Meclisi Ak Parti 37, CHP 9, MHP 3, İyi Parti 2, Bağımsız 2 meclis üyesi olmak üzere toplam 53 üye ile açıldı. Ak Parti Meclis Üyeleri: Süleyman TOPÇU, Ali KURŞUNLU, Orhan AVCI, CHP Meclis Üyesi Ümit UYSAL, MHP Meclis Üyeleri: Rasih ŞAHİN’in mazeretli sayılması yönünde verdiği dilekçelerin kabulüne oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 45 oy kullanılmıştır.)  
14-02-2019
10:00
 167  Gündemin.... ila... Maddeleri Hk.   2
 2
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2019 tarihli Meclis toplantısında: Gündemin 35. maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. (AK Parti: 38 kabul oyu, CHP: 8 kabul oyu, MHP: 3 kabul oyu, İyi Parti: 3 kabul oyu, Bağımsız: 2 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)  
14-02-2019
10:00
 166  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 2
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 28 sayılı kararı ile uygun bulunan, Altınova Bölgesi Köyiçi Mevkiinde yer alan düşük yoğunluklu yerleşme alanlarının Ticaret - Konut Alanına (TİCK) dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-02-2019
10:00
 165  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 2
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 29 sayılı kararı ile uygun bulunan, Habibler Mahallesi, 26696 ve 26697 adaların çevresinin yeniden düzenlenerek Cami Alanı ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-02-2019
10:00
 164  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 2
 1
 Serik Belediye Meclisinin 03.12.2018 tarih ve 154 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kökez, Belpınar ve Yukarıkocayatak Mahallelerinde yer alan 380 kV Varsak- Oymapınar Enerji İletim Hattının planlara işlenmesi ve plan notları eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, TEİAŞ 19. Bölge Müdürlüğü’nün 07.01.2019 tarihli ve 8257 sayılı yazısı ekinde sunulan plan teklifi doğrultusunda değiştirilerek, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-02-2019
10:00
 163  Kamu Yararı Kararı Alınması   2
 2
 1
 Serik İlçesi Eminceler Mahallesi 103 Ada 39, 139 ve 11 parsellere ilişkin Antalya Toprak Koruma Kurulunun 23/01/2019 ve 2019-01/4 sayılı kararına istinaden Kamu Yararı Kararı alınmak üzere İçişleri Bakanlığına gönderilmesi hususu, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-02-2019
10:00
 162  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 2
 1
  Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.02.2019 tarih ve 68 sayılı kararı ile uygun bulunan, Resmi Kurum Alanı (Diyanet İşleri Başkanlığı) kullanımlı Üçgen Mahallesi 1004 ada 16 parselin kullanım kararı değiştirilmeden "1- Planlama alanında ibadet tesisi de yapılabilir. 2- Planda belirtilen çekme mesafeleri içinde TAKS şartı ve kat yüksekliğine bağlı olarak başka çekme mesafesi şartı aranmaz." Plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-02-2019
10:00
 161  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 2
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.01.2019 tarih ve 8722 sayılı kararı ile düzeltilerek uygun bulunan, Kızıltoprak Mahallesi’nde, koruma alanı sınırı içerisinde kalan Cami kullanımlı 10802 ada 6 parselin kullanım kararı değiştirilmeden Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gösterim tekniklerine uygun olarak gösteriminin düzenlenmesi ile “Parselde çekme mesafesi şartı aranmaz” ve “2863 sayılı Yasanın 8. Maddesi uyarınca koruma alanı sınırları içinde yapılacak her türlü inşai ve fiziki uygulama için Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu izni alınacaktır” plan notlarının eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-02-2019
10:00
 160  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 2
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 04.01.2019 tarih ve 10 sayılı kararı ile uygun bulunan, Nebiler Mahallesi, 9764 ada 59 ve 61 nolu parsellerin “Konut Alanı, Konutaltı Ticaret Alanı, Park Alanı ve Yol Alanından” “Özel Eğitim Alanına” dönüştürülmesi ve plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, emsalin 0.60 olması kaydıyla değiştirilerek, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-02-2019
10:00
 159  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 2
 1
 Aksu Belediye Meclisi’nin 03.01.2019 tarih ve 4 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Çamköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 380 kV Varsak-Oymapınar Enerji İletim Hattının imar planlarına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-02-2019
10:00
 158  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 2
 1
 Kepez Belediye sınırları içerisinde, Sütçüler Mahallesi, 27011, 27012, 27013 adalar güneyindeki park alanında Cami planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 7 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-02-2019
10:00
 157  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 2
 1
  Kepez Belediye sınırları içerisinde, Sütçüler Mahallesi, 27011, 27012, 27013 adalar güneyindeki park alanında “İbadet Alanı” planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-02-2019
10:00
 156  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 2
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.02.2019 tarih ve 38 sayılı kararı ile uygun bulunan, Pınarbaşı Mahallesi X Bölgesine ilişkin mahkeme kararının yerine getirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-02-2019
10:00
 155  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 2
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.02.2019 tarih ve 29 sayılı kararı ile uygun bulunan, Hurma Mahallesi 8291 ada 1, 2 parsellerdeki kamu hizmet alanı ve belediye hizmet alanında yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-02-2019
10:00
 154  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 2
 1
 Kumluca Belediye Meclisinin 03.01.2019 tarih ve 5 sayılı kararı ile uygun bulunan, Mavikent Mahallesi, Karaöz Mevkiine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, planlama alanının ortasından geçen dere ve yolun güneyinde kalan kısmının “TİCTK” olarak planlanması, 480 ada 2, 4 ve 5 parsellerde bulunan Konut Alanının Günübirlik Tesis Alanı olarak planlanması ve Orman sınırları içerisinden geçen yolun kaldırılması, plan hükümlerinin 2.3. Ticaret-Turizm-Konut Alanları Maddesinin “Ticaret-Turizm- Konut kullanımlarının Ticaret ve Turizm Kullanımlarının her biri ayrı ayrı %100’üne kadar, konut kullanımı ise %90’ına kadar kullanılabilir.”, “Turizm tesis yapılması durumunda toplamı 30 m² büyüklük ve 3.50 m yüksekliği geçmemek koşuluyla yapılacak danışma, giriş ve güvenlik üniteleri emsale dahil değildir.” Olarak düzenlenmesi ve plan notları Genel Hükümler bölümünün 1-17 “İmar planında arazi ve arsa düzenlemeleri: 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.” Şeklinde düzenlenmesi ve 1-30, 1-35 ve 1-37 sayılı maddelerin kaldırılması kaydıyla değiştirilerek, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 1 kabul, 7 çekimser oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 çekimser oyu, Bağımsız 1 kabul, 1 çekimser oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-02-2019
10:00
 153  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 2
 1
 Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, Mavikent Mahallesi, Karaöz Mevkiine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 1 kabul, 7 çekimser oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 çekimser oyu, Bağımsız 1 kabul, 1 çekimser oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-02-2019
10:00
 152  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 2
 1
 Kepez Belediye sınırları içerisinde, Fatih Mahallesi, 456, 483 ve 553 sayılı parsellerde yer alan orman sınırının planlara işlenmesi ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU, gösterimin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olacak şekilde düzeltilmesi kaydıyla, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-02-2019
10:00
 151  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 2
 1
 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Gökçeören Mahallesi, Gökseki Mevkiine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-02-2019
10:00
 150  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 2
 1
 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Ağullu Mahallesi’ne ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANININ, plan onama sınırları içerisinde lahit ve sarnıç bulunduğundan, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-02-2019
10:00
 149  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 2
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.02.2019 tarih ve 37 sayılı kararı ile uygun bulunan, Arapsuyu Mahallesi 7632 ada 1 parseldeki cami alanında yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-02-2019
10:00
 148  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 2
 1
 Elmalı Belediye sınırları içerisinde yer alan Yapraklı Mahallesi, 101 ada 1160 parselin Belediye Hizmet Alanı (Köy Konağı) olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-02-2019
10:00
 147  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 2
 1
 Elmalı Belediye sınırları içerisinde yer alan Yapraklı Mahallesi, 101 ada 1160 parselin Belediye Hizmet Alanı (Köy Konağı) olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-02-2019
10:00
 146  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   2
 2
 1
 Antalya ili, Kaş ilçesi sınırları içerisinde kalan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi yetki alanı kapsamında bulunan alanlar içerisinde hazırlanan 08/10/2018 tarih ve 875 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı’na askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ve maddi hataların düzeltilmesine ilişkin 14.12.2018 tarih ve 1130 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ‘ne askı süresi içerisinde yapılan 10 adet itiraz hakkında: söz konusu itirazların plan değişikliği onama sınırı dışında kalması nedeniyle karar alınmasına gerek olmadığına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-02-2019
10:00
 145  1/100000 Çevre Düzeni Planı Değişikliği   2
 2
 1
 Antalya Burdur Isparta 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın Plan hükmünün 5.3 "... Planlama bölgesindeki Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bu planın onayından sonraki iş ve işlemler, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca Büyükşehir Belediyesince yürütülür" maddesi gereğince Kaş ilçesi sınırları içerisinde hazırlanan 08/10/2018 tarih ve 874 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği’ne askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ve maddi hataların düzeltilmesine ilişkin 14.12.2018 tarih ve 1129 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ‘ne askı süresi içerisinde yapılan 1 adet İTİRAZ, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-02-2019
10:00
 144  Yönetmelikler Hk   2
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesine Bağlı Özel Gereksinimli Çocuklar için Okul Öncesi Anasınıfı ve Eğitime Destek Odalarının (Mola Evlerinin) kuruluş ve görevleri ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin ek protokol çerçevesinde hazırlanan ve halen yürürlükte olan yönetmelikle ilgili, işleyiş ve hizmetlerin daha verimli sunulması amacıyla değişiklik/ekleme yapılarak revize edilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Yönetmelik, 1 adet Karşılaştırma Cetveli, 1 adet Oylama Raporu)  
14-02-2019
10:00
 143  Kiraya Verilmesi   2
 2
 1
 Atatürk Bulvarı Migros ve P.T.T önünde yer alan 2 adet üst geçidin altında bulunan toplam 4 adet büfenin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. Maddesine göre, 10 (on) yıl süre ile ilk yıl 36.000,00 -TL+KDV diğer yıllar kira bedelinin 18.01.2019 tarih 30659 sayılı Resmi Gazete yayınlanan 17.01.2019 tarih 7161 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 56. maddesi ile değişikliğe uğrayan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 344. Maddesi gereğince bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan Tüketici Fiyat Endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranında artırılması kaydıyla EKDAG Ekmek Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.’ye kiraya verilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-02-2019
10:00
 142  Gelir tarifesi   2
 2
 1
 Kaş Belediyesi tarafından Çerçilerde yaptırılmış parktan 2019 yılında alınacak olan ücret tarifesinin Kaş Belediye Meclisinin 02.01.2019 tarih 10 nolu kararında onayladığı şekliyle kabulüne, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-02-2019
10:00
 141  Gelir tarifesi   2
 2
 1
 Kemer Belediye Meclisinin 03/01/2019 tarih ve 6 sayılı karan ile onaylanan Kamu kurum ve kuruluşları, amatör spor kulüpleri, vb. ile Kemer Belediyesinin sosyal ve kültürel etkinlikleri kapsamında yapılacak programlarda talep edilmesi halinde kilometre basma ücreti 0,05 TL olarak belirlenen ücretin 2019 yılı gelir tarifesinin Otobüs Kiralama Ücreti Başlıklı 15.maddesine d bendi olarak eklenmesine ve 2019 yılı gelir tarifesinin ifraz ve tevhit kontrol ücreti başlıklı 22. Maddesinin ( a ) bendinde yer alan konut bölgelerinde beher metrekaresi sehven 100,00 TL olarak belirlenen ücretin 1.000,00 TL olarak düzeltilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-02-2019
10:00
 140  Gelir tarifesi   2
 2
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 03/01/2019 tarih ve 37 sayılı kararı ile onaylanan Kot Kesit Belgesi Ücretinin: Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda, Muratpaşa Belediye Meclisi’nden geldiği şekilde 2019 tarifesine eklenmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-02-2019
10:00
 139  Gelir tarifesi   2
 2
 1
 Korkuteli Belediyesi tarafından gönderilen Evsel Katı Atık Tarifesinin Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 12, 18, 20 ve 23. Maddeleri ile Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuza uygun olarak hazırlanmadığı anlaşıldığından, belediyesine iade edilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-02-2019
10:00
 138  Gelir tarifesi   2
 2
 1
 Kumluca Belediye Meclisinin 28/12/2018 tarih ve 93 sayılı kararı ile onaylanan “Evsel Katı Atık Tarifelerinin belirlenmesi hususu görüşülmüş olup, belirlenen tarife Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 12,18, 20 ve 23. Maddeleri ile Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuza uygun olarak hazırlanmadığı anlaşıldığından, Kumluca Belediyesinin almış olduğu kararın belediyesine iade edilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-02-2019
10:00
 137  Gelir tarifesi   2
 2
 1
 Döşemealtı Belediyesi “2019 Yılı Evsel Katı Atık Tarifesi”nin: Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda, Belediyesinden geldiği şekilde kabulüne, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-02-2019
10:00
 136  Ödüller   2
 2
 1
 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan: "... gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek. ” hükmü çerçevesinde: Türkiye Bedensel Engelli Okçuluk Büyükler l .’si (Avrupa Takım l . ’liği) Zehra ÖZBEY TORUN’un 5(Beş) adet Cumhuriyet Altını, Tekerlekli Sandalye Basketbol Gençler Avrupa Şampiyonası (Takım Halinde l.lik) l . ’si Burak ŞEN’in 5(Beş) adet Cumhuriyet Altını, Bedensel Engelli Halter Büyükler Avrupa Şampiyonası 7.si Serkan ÇAKMAZ’ın 5(Beş) adet Cumhuriyet Altını ile ödüllendirilmelerine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-02-2019
10:00
 135     2
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/03/2018 tarihli ve 292 sayılı kararı doğrultusunda, Antalya merkezinde bulunan Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa İlçelerinde taşıma kooperatiflerine üye özel işletmeler bünyesinde faaliyet gösteren “AU” tahditli plaka sahibi taşımacılara yapılan ödemeler ile ilgili ekteki "5216 Sayılı Kanunun 7’nci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca “….Taşıma birlik veya kooperatiflerine, belediye bütçelerinden toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanacaklara ilişkin gelir desteği ödemeleri yapılabilir.” hükmü gereği Gelir Desteği Yapılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar” ın KABULÜNE, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-02-2019
10:00
 134  Bilgilerdirme hk.   2
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesinin 12.08.2014 tarihli 399 sayılı meclis kararına istinaden Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanının yapmış olduğu protokoller hakkında: a-) Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Toptancılar Birliği Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi arasında imzalanan 04/04/1995 tarihli protokol ile imar planlarında Toptancılar Sitesi Alanı olarak planlanan Mülkiyeti Orman Bakanlığına ait Antalya, Merkez Aşağıoba Köyünde bulunan 1.500.000 m²’lik alanın kooperatife tahsisi yapılmıştır. Antalya’da faaliyet gösteren her sektörden toptancıyı bir araya toplayarak hem şehri toptancı sektörünün yarattığı kargaşa ortamından kurtarmak hem de toptancı sektörünü belediyenin öncülüğünde sağlıklı, düzenli ve sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bir arada bulunması planlanmış, kooperatifçe proje kapsamında yer alıp da inşaatına başlanılmayan ve ruhsatı alınamayan inşaatlara ilişkin olarak kooperatifçe hazırlanan tüm projelerin belediyece onaylanmasından sonra inşaatlara ilişkin ruhsatların belediyece düzenlenmesi, buna karşılık kooperatifçe vaziyet planında yer alan Kamyon-Tır Parkının saha tesviyesinin yanı sıra, dinlenme tesisi ve nakliyeci ofislerinin yapılarak bila bedelle kullanımının Belediyeye bırakılması konusunda karşılıklı imzalanan protokol hakkında, Meclis bilgilendirildi.  
14-02-2019
10:00
 133  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   2
 2
 1
 Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes TÜREL, Ak Parti Meclis Üyeleri: Menderes TÜREL, Halil ŞAHİN, Halil KOCAER, Adil ÇELİK, Mehmet ÖZEREN, Yusuf GÖVEN, Can KASAPOĞLU, Bahadır YANTAÇ, Bahattin BAYRAKTAR, İsmail AFŞAR, Emin HATİPOĞLU, Kerim BAŞKAPTAN, Mustafa Erkan ERSOY, Abdurrahman YILMAZ, Ramazan ETLİ, Hasan Fevzi YILMAZ, Erdeniz YAVUZ, Ercan AK, İbrahim KÖSEOĞLU, Yaşar SÖZEN, Musa YÜCEL, Fırat DEMİRCİ, Hüseyin TORUN, Muhammet URAL, Kemal SARIYILDIRIM, Ahmet BÜYÜKAKÇA, Halit ÇİLİNGİR, Sadullah BAYAR, Halit AKAR, Mehmet UYAR, Mustafa EROĞLU, Halil KARATAŞ, Serdal ÇAVUŞOĞLU, Süleyman ACAR, Ruhi BEŞİKTAŞ, Şefik DURDAŞ, Ali BEKİK, CHP Meclis Üyeleri: Recep TOKGÖZ, Erkan DEMİRCİ, Kemal BAHADIR, Halil ARIKAN, Sami ALTUN, İsmet TOK, Erdal Ramazan ALTACA, Yusuf KUMBUL, Mehmet HACIARİFOĞLU, MHP Meclis Üyeleri: Mehmet BALIK, Selçuk SENİRLİ, Emin ÇAĞLAR, İyi Parti Meclis Üyeleri: Mustafa TAŞBAŞ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Bağımsız Meclis Üyesi: Erol ÖZKARABEKİR, Adnan KABAAĞAǒın toplantıya katıldıkları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye Meclisi Ak Parti 37, CHP 9, MHP 3, İyi Parti 2, Bağımsız 2 meclis üyesi olmak üzere toplam 53 üye ile açıldı. Ak Parti Meclis Üyeleri: Süleyman TOPÇU, Ali KURŞUNLU, Orhan AVCI, CHP Meclis Üyesi Ümit UYSAL, MHP Meclis Üyeleri: Rasih ŞAHİN’in mazeretli sayılması yönünde verdiği dilekçelerin kabulüne oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 45 oy kullanılmıştır.)  
11-02-2019
14:00
 132  Gündemin.... ila... Maddeleri Hk.   2
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2019 tarihli Meclis toplantısında: a.Gündemin 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ve 68. maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. b.Gündemin 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130 ve 131. maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi, c.Gündemin 60. maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. d.Gündemin 127. maddesinde yer alan önergeye istinaden gündemin 31 ve 42. maddeleri gündemden çıkartıldı.(AK Parti: 26 kabul oyu, CHP: 7 kabul oyu, MHP: 2 kabul oyu, İyi Parti: 3 kabul oyu, Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 39 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)  
11-02-2019
14:00
 131  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Soğuksu Mahallesi 1477 ada 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parseller ve 12566 ada 1, 2 parsellerin “Pazar Alanı” ve “Konut Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, İyi Parti 3 ret kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 130  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 07.03.2017 tarih ve 87 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gaziler Mahallesinde yer alan Küçük Sanayi Sitesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI VE REVİZYONU, Kepez Belediye Başkanlığı’nın 07.12.2018 tarihli yazı ekinde iletilen 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planının adının “1/1000 ölçekli İlave Uygulama imar Planı” olarak değiştirilmesi ve DSİ 13. Bölge Müdürlüğü’nün 08.01.2018 tarih ve 15785 sayılı yazısı doğrultusunda değiştirilerek, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 5 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 129  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Kepez ilçesi, Gaziler Mahallesinde yer alan Küçük Sanayi Sitesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkında, DSİ 13. Bölge Müdürlüğü’nün 08.01.2018 tarih ve 15785 sayılı yazısı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 5 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 128  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Elmalı Belediye Meclisinin 04.12.2018 tarih ve 102 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gündoğan Mahallesi 43 ada 1, 2, 3 parsellerin “Sağlık Tesisi Alanından” “Rekreasyon Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 10 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 127  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Elmalı Belediyesi sınırları içerisinde, Gündoğan Mahallesi 43 ada 1, 2, 3 nolu parsellerin “Sağlık Tesisi Alanından” “Rekreasyon Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 28 kabul oyu, CHP 9 ret oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 43 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 126  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Oba Mahallesi 1889, 1890, 2048, 3019 parsellerde yer alan konut, park ve resmi kurum alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 28 kabul oyu, CHP 10 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 45 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 125  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Hacımehmetli ve Tepe Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 17 hektarlık alanda düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE VE REVİZYON NAZIM İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 9 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 45 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 124  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.12.2018 tarih ve 456 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ermenek Mahallesi, 10635 ada 5 parselin imar planında TAKS:0.30 ibaresinin kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 5 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 42 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 123  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.12.2018 tarih ve 457 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ermenek Mahallesi, 10619 ada 4 parselin imar planında TAKS:0.30 ibaresinin kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 5 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 42 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 122  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.12.2018 tarih ve 459 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kızıltoprak Mahallesi, 7229 ada 4 parsele imar planında “İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT)” kullanımı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 5 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 42 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 121  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.12.2018 tarih ve 458 sayılı kararı ile uygun bulunan, Elmalı Mahallesi, 200 ada 21 parsele imar planında “İnşaat taban alanı kısıtlaması yoktur” plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 5 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 42 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 120  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisi’nin 04.12.2018 tarih ve 163 sayılı kararı ile reddedilen, Karacalar Mahallesi, 273 ada 91, 92, 94 parsellere(eski 1232, 551, 1375 parseller) ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz hakkında, İlçe Belediye Meclis Kararında kadastro tescilinin gerçekleşmediği belirtilmiş olup, talep sahibinin 23.01.2019 tarihli dilekçesi ve ekleri ile 19.12.2018 tarihinde tapuya tescil işlemlerinin gerçekleştiği anlaşıldığından, İTİRAZIN KABULÜNE, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 5 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 42 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 119  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisi’nin 04.12.2018 tarih ve 162 sayılı kararı ile reddedilen, Bahçelievler Mahallesi, 758 ada 282 parsele plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 5 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 42 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 118  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 03.12.2018 tarih ve 352 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kepez İlçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi, 1202 ada 6 parsele İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kullanım kararı getirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Plan notunda yer alan “Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.04.2013 tarih ve 242 sayılı kararına istinaden” ibaresinin çıkartılarak plan notunun değiştirilmesi kaydıyla değiştirilerek, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 30 kabul oyu, CHP 5 ret oyu, İyi Parti 3 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 39 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 117  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 03.12.2018 tarih ve 353 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kepez İlçesi Varsak (Demirel) Mahallesi 1716 ada 12 ve 13 parsellerin tevhid edilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, plan değişikliği sınırları içerisine yapı nizamı ve yapı emsalinin eklenmesi kaydıyla değiştirilerek, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 116  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Gazipaşa Belediye Meclisi’nin 03.12.2018 tarih ve 115 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Yeni Mahalle sınırları içerisinde yer alan bir kısmı özel sosyal tesis alanı bir kısmı konut alanı olarak planlı bulunan 129 ada 102 ve 103 parsellerin tamamının konut alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 115  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 02.11.2018 tarih ve 218 sayılı kararı ile uygun bulunan Çığlık Mahallesi Antalya Kuzeybatı Çevre Yolu Projesi ve Kamulaştırma sınırlarının imar planlarına işlenmesi ve yol güzergahının geçtiği alanların yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, 145, 146,147 ve 148 nolu adaların emsalinin 0.40 olarak ve 8181 nolu adanın ve 8181 nolu adanın kuzeyindeki park alanı içerisinde yer alan adanın emsalinin 0.60 olarak düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 114  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 02.10.2018 tarih ve 192 sayılı kararı ile uygun bulunan, Düzlerçamı Mahallesi’nde, zeytinlik vasıflı 61 numaralı parsel ve çevresini kapsayan alanda düzenleme yapılması ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20.09.2018 tarih ve 8196 sayılı kararı ile uygun bulunan tescilli kuyu koruma alan sınırının işlenerek plan notlarının eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 113  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 07.12.2018 tarih ve 231 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeşilbayır Mahallesi, 9319 ada 1 parselin “Belediye Hizmet Alanından” “Resmi Kurum Alanına (TSE)” dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 112  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 07.12.2018 tarih ve 230 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeşilbayır Mahallesi, 1457 ada 13, 14 ve 15 nolu parsellerde orman sınırına uygun olarak düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 111  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 02.11.2018 tarih ve 217 sayılı kararı ile uygun bulunan, Altınkale Mahallesi, 665 ada 2 parselde Trafo Alanı ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 110  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 02.11.2018 tarih ve 216 sayılı kararı ile uygun bulunan, Altınkale Mahallesi, 667 ada 1 parselde Trafo Alanı ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 109  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 04.12.2018 tarih ve 243 sayılı kararı ile uygun bulunan, Mahmutlar Mahallesi 891 ada 1 parsel ve 892 ada 1 parselin birleştirilerek yol ve otopark alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 108  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 03.07.2018 tarih ve 106 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gebiz Mahallesi 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 adalar ile 373 ada 11 ve 19 parsellerin Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2017/1327 E. 2018/422 K. sayılı iptal kararı gereği “Tarımsal Nitelikli Alan” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 107  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Gebiz Mahallesi 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 adalar ile 373 ada 11 ve 19 parsellerin Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2017/1327 E. 2018/422 K. sayılı iptal kararı gereği “Tarım Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 106  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Kökez Mahallesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU, 1/25000 ölçekli nazım imar planına aykırı olduğundan, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 105  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.12.2018 tarih ve 468 sayılı kararı ile uygun bulunan, Güzeloba Mahallesi, 5788 ada 3 parsel güneyinin “Çocuk Bahçesi” kullanımından “Park” kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 104  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Güzeloba Mahallesi 5788 ada 3 parsel güneyinin yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Uygulama Aşamasında Kesinleştirilecek Esnek/Tercihli Kentsel Sosyal ve Teknik Donatı Bölgeleri” olarak planlı iken “Park Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 103  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Muratpaşa ilçesi sınırları içerisinde Güzeloba, Güzelbağ ve Ermenek Mahalleleri tapulamasında bulunan alanları kapsayan ve Havalimanı Güneyi olarak adlandırılan alanda mevcut imar planı bulunan alanlarda imar uygulaması sorununun çözümlenebilmesi ve bu kapsamda ilave alanlarda imar planı yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE VE REVİZYON NAZIM İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 102  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Kiremitli Mahallesi 396 ada 13 parselin konutaltı ticaret alanından ticaret-konut (TİCK) alanına dönüştürülmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 11.12.2018 tarih ve 102114 sayılı yazısı doğrultusunda “ Otopark ihtiyacı kendi parselinde karşılanacaktır.” Plan notunun eklenmesi kaydıyla, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 101  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Çukurbağ Mahallesi’ne ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 100  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Bayındır Mahallesi’ne ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANININ, plan onama sınırları içerisinde koruma alanları bulunduğundan Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 99  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Yeniköy Mahallesi’ne ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANININ, plan onama sınırları içerisinde 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı bulunduğundan Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 98  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Ahatlı Mahallesi’nde orman vasıflı 117 Bölme’nin Belediye Hizmet Alanı (sokak hayvanları bakımevi tesisi), park ve yol olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 97  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Kırkgöz Yeniköy Mahallesi 47, 49 ve 234 parsellerin Tarım Alanından Gelişme Konut Alanı ile Park ve Yeşil Alana dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı Revizyonu hakkında, Döşemealtı Belediyesi’nin 04.02.2019 tarih ve 693 sayılı yazısında iletilen 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı Revizyonunun kabulüne, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 96  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Bademağacı Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazın kabulüne ve itiraz doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım Planı Değişikliğinin kabulüne, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 95  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Altınkale Mahallesi 1340 parsel, 591 ada 1 ve 2 parseller ile çevresindeki parsel sınırı uyuşmazlığının giderilmesi ve köprülü kavşak projesinin imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 94  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Bıyıklı Mahallesi 101 ada 49 parselin “Akaryakıt ve Servis istasyonu Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü’nün 04.02.2019 tarih ve 34357 sayılı görüşü doğrultusunda ve TS 11939 ve TS 12820 standartlarını sağlaması kaydıyla, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 93  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Kargıcak Mahallesi 272 ada 32 parselin konut alanından turizm-ticaret-konut alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 92  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Bektaş Mahallesi 100 ada 35 parselin park alanından konut alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, ruhsatlı ve iskanlı yapı bulunan parselde yapılan plan revizyonu ile sehven park alanı olarak planlandığından, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 25 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 35 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 91  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Mandırlar Mahallesi 14477 ada 1, 2, 3 ve 4 parsellerde yer alan Otopark, Park ve Ticaret Alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, konuya ilişkin ilçe belediye meclis kararı alınmak üzere Belediyesine iadesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 25 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 35 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 90  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Mandırlar Mahallesi 14477 ada 1, 2, 3 ve 4 parsellerde yer alan Otopark, Park ve Ticaret Alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 39 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 89  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Akseki Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih ve 71 sayılı kararı ile uygun bulunan, Akseki İlçe Merkezinde Kentsel Sit Alanı ve Etkileme Geçiş Alanı sınırları içinde: “Konut Alanı” fonksiyonunda kalan 5 adet tescilli yapı ve parselinin, kamulaştırılarak, Kültürel Tesis Alanı olarak kullanılabilmesi için,1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında (4 ada 9 parsel, 10 ada 14 parsel, 30 ada 18 parsel, 64 ada 1 parsel, 92 ada 1 parsel) parsellerin “Belediye Hizmet Alanı” olarak, “Meskun Konut Alanı, Ticaret Alanı, Pazar Yeri” kullanım kararı bulunan alanın da ” Özel Proje Alanı, Kent Meydanı” olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 88  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Akseki İlçe Merkezinde Kentsel Sit Alanı ve Etkileme Geçiş Alanı sınırları içinde: “Konut Alanı” fonksiyonunda kalan 5 adet tescilli yapı ve parselinin, kamulaştırılarak, Kültürel Tesis Alanı olarak kullanılabilmesi için,1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında (4 ada 9 parsel,10 ada 14 parsel, 30 ada 18 parsel, 64 ada 1 parsel, 92 ada 1 parsel) parsellerin “Belediye Hizmet Alanı” olarak , “Meskun Konut Alanı, Ticaret Alanı, Pazar Yeri” kullanım kararı bulunan alanın da ” Özel Proje Alanı, Kent Meydanı” olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 87  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
  Antalya ili, Manavgat ilçesi, Çeltikçi, Aşağıışıklar, Demirciler, Ulukapı ve Karaöz Mahallelerinin bir bölümünü kapsayan alanda hazırlanarak Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2018 tarih ve 877 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazlar hakkında: ekte belirtilen kararlar doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içerisinde yapılan plan değişikliklerinin kabulüne, oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 11 çekimser oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 3 çekimser oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet liste, 1 adet tablo, 1 adet Oylama Raporu)  
11-02-2019
14:00
 86  Bilgilerdirme hk.   2
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesinin 12.08.2014 tarihli 399 sayılı meclis kararına istinaden Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanının yapmış olduğu protokoller ve yurt dışı görevlendirmeler hakkında: a-) 30 Mart 2014 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçim sonucunda Kaş İlçesi Adalet ve Kalkınma Partisinden İlçe ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Erol DEMİRHAN, 11.01.2019 tarih ve 5170 sayılı dilekçesi ile İlçe Meclis Üyeliğinden ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktadır. Kaş İlçe Seçim Kurulunun 18.01.2019 tarih ve E.46203 sayılı yazısında istifa eden Meclis Üyesinin yerine, asil Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliğine sırası gelen üye Adalet ve Kalkınma Partisi 3. yedek üyesi Ali BEKİK'in getirildiği bildirilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 29. maddesinde "Meclis üyeliğinden istifa dilekçesi Belediye Başkanlığına verilir ve Başkan tarafından meclisin bilgisine sunulur." hükmü gereğince meclisin bilgilendirilmesi hakkında, b-) 30 Mart 2014 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler genel seçim sonucunda Kepez İlçesi Kontenjan 1. sıradan ve Adalet ve Kalkınma Partisinden İlçe ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Mesut KOCAGÖZ, 10.01.2019 tarih ve 5272 sayılı dilekçesi ile İlçe Meclis Üyeliğinden ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktadır. Kepez 1. İlçe Seçim Kurulunun 17.01.2019 tarih ve E.41287 sayılı yazısında istifa eden Meclis Üyesinin yerine, Büyükşehir Yedek Meclis Üyeleri listesi 1. yedek üyenin asil üye olarak atanması ve 2. yedek üyenin istifa etmesi sebebiyle 3. sıradaki Adnan KABAAĞAÇ'ın getirildiği bildirilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 29. maddesinde "Meclis üyeliğinden istifa dilekçesi Belediye Başkanlığına verilir ve Başkan tarafından meclisin bilgisine sunulur." hükmü gereğince meclisin bilgilendirilmesi hakkında, c-) Büyükşehir Belediyesi ile Aksu Belediyesi arasında imzalanan 10.000 (on bin) tonluk Bitümlü Sıcak karışım malzemesinin 2.400.000,00 (İki milyon dört yüz bin) TL karşılığında, plent altı olarak Aksu Belediyesine temini konulu imzalanan protokol hakkında, ç-) Antalya Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Antalya İl genelinde bulunan Resmi İlkokul, Ortaokul, ve Liselerimizde öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerimize Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Yönetmeliği 10-11-12. Maddelerinde belirtilen kriterlere uygun olarak maddi destek vermek suretiyle motivasyonlarını arttırmak, ihtiyaçlarını karşılamasında destek sağlamak amacıyla 01 Ekim 2018-30 Mayıs 2019 eğitim yılı için imzalanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Eğitime Destek Projesi işbirliği Protokolü hakkında, d-) Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi arasında, karşılıklı işbirliğini ve ortak anlayışı teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla, Bilgi Teknolojileri ve İletişim alanında toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesinde, kamu yararına hizmetler sunarak katkı veren ve bu doğrultuda akıllı şehircilik yaklaşımı dâhilinde Ücretsiz Wi-Fi (ABBWİFİ) ile hızlı ve kaliteli internet hizmeti sunarak eğitsel ve bilimsel çalışmalarda bilgiye hızlı ulaşmalarını sağlayacak, Ücretsiz Wi-Fi (ABBWİFİ) kurulumunun yapılması için imzalanan işbirliği protokolü hakkında, e-) Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (ASBAŞ) arasında imzalanan, yaklaşık 650 metrelik yolun yapılmasına dair imzalanan protokol hakkında, Meclis bilgilendirildi.  
11-02-2019
14:00
 85  Üye Seçimi hk.   2
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.04.2018 tarih 343 sayılı kararı ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğine seçilen Erol DEMİRHAN 11.01.2019 tarih ve 5170 evrak kayıt numaralı dilekçesi ile Belediye Meclis Üyeliğinden istifa ettiğinden: Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 2. Fıkrasında “Komisyonlar her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur." ayrıca 4. fıkrasında "Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir." hükmü gereği Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna Meclis Üyesi Ruhi BEŞİKTAŞ seçilmiştir. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 1 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 37 oy kullanılmıştır.)  
11-02-2019
14:00
 84  Denetim Komisyonuna üye seçilmesi   2
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.01.2019 tarih ve 3 sayılı kararı ile oluşturulan Denetim Komisyonuna üye olarak seçilen Mesut KOCAGÖZ, 10.01.2019 tarih ve 5272 evrak kayıt numaralı dilekçe ile Belediye Meclis Üyeliğinden istifa ettiğinden: boşalan Denetim Komisyonu üyeliğine Meclis Üyesi Abdurrahman YILMAZ 29 oy alarak seçilmiştir.  
11-02-2019
14:00
 83  Encümene üye seçilmesi   2
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.04.2018 tarih ve 339 sayılı kararı ile Encümen üyeliğine seçilen Mesut KOCAGÖZ, 10.01.2019 tarih ve 5272 evrak kayıt numaralı dilekçesi ile Belediye Meclis Üyeliğinden istifa etttiğinden: Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesinin son fıkrasında “ Encümenin seçilmiş üyelerinde herhangi bir nedenle boşalma olması halinde, meclisin yapılacak ilk toplantısının ilk birleşiminde kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir.” hükmü gereği, Belediye Encümenine Meclis üyesi Esat GÖYÜK 41 oy alarak seçilmiştir.  
11-02-2019
14:00
 82  Önergenin Gündeme Alınması Hk.   2
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2019 tarihli Meclis Gündemi, birimlerden gelen teklifler ve önergeler ile birlikte toplam 131 maddeden oluşmuştur.  
11-02-2019
14:00
 81  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   2
 1
 1
 Ak Parti Meclis Üyeleri: Halil KOCAER, Adil ÇELİK, Mustafa İsmet UYSAL, Mehmet ÖZEREN, Yusuf GÖVEN, Can KASAPOĞLU, Bahadır YANTAÇ, İsmail AFŞAR, Esat GÖYÜK, Emin HATİPOĞLU, Kerim BAŞKAPTAN, Abdurrahman YILMAZ, Ramazan ETLİ, Hasan Fevzi YILMAZ, Erdeniz YAVUZ, Ercan AK, Musa YÜCEL, Fırat DEMİRCİ, Hüseyin TORUN, Muhammet URAL, Kemal SARIYILDIRIM, Ahmet BÜYÜKAKÇA, Halit ÇİLİNGİR, Sadullah BAYAR, Halit AKAR, Mehmet UYAR, Mustafa EROĞLU, Rasim ELÇİ, Hüseyin ÖZBEK, Halil KARATAŞ, Serdal ÇAVUŞOĞLU, Süleyman ACAR, Ruhi BEŞİKTAŞ, Ali BEKİK, CHP Meclis Üyeleri: Recep TOKGÖZ, Erkan DEMİRCİ, Oytun Eylem DOĞMUŞ, Edip Kemal BAHADIR, Seyfi ARIKAN, Halil ARIKAN, Arzu YILDIRIM, Sami ALTUN, İsmet TOK, Erdal Ramazan ALTACA, Mehmet HACIARİFOĞLU, Nurdan Aslı Bayar ULUKAPI, MHP Meclis Üyeleri: Mehmet BALIK, Zihni ASİLTÜRK, Selçuk SENİRLİ, Emin ÇAĞLAR, İyi Parti Meclis Üyeleri: Mustafa TAŞBAŞ, Hasan Nusret BAYSAL, İrfan YILMAZ, Mehmet KILINÇ, Bağımsız Meclis Üyesi: Erol ÖZKARABEKİR’in toplantıya katıldıkları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye Meclisi Ak Parti 34, CHP 12, MHP 4, İyi Parti 4, Bağımsız 1 meclis üyesi olmak üzere toplam 55 üye ile açıldı. AK Parti Meclis Üyeleri: Süleyman TOPÇU, Mustafa Erkan ERSOY, Cenk Halil BAYAZ, Ali KURŞUNLU, Ercan MERTHATUN, Şefik KILIÇ, CHP Meclis Üyesi Ümit UYSAL, Şükrü SÖZEN, Turgay GENÇ, Serkan KÜÇÜKKURU, Ali COŞKUN, Yusuf KUMBUL, MHP Meclis Üyeleri: Ali Baki SARICA, Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Rasih ŞAHİN’in mazeretli sayılması yönünde verdiği dilekçelerin kabulüne oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.)  

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 1998 - 2019 Her hakkı saklıdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Hizmetidir .