Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik

Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 94044 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Yazısı
12-08-2014
14:00
 421  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 2
 1
 Konyaaltı, 19İ-IIId nolu imar paftasında yer alan 6482 ada 3 parseldeki ilköğretim okulu alanının özel eğitim tesisleri alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın KABULÜNE oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
12-08-2014
14:00
 420  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 2
 1
 Muratpaşa, 19L-IC nolu imar paftasında yer alan 8287 ada 01 ve 02 nolu parsellerin Özel Eğitim Tesisleri Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine yapılan itirazın KABULÜNE oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
12-08-2014
14:00
 419  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 2
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 06.06.2014 gün ve 232 sayılı kararı ile uygun bulunan, 20m üzeri yol kesitine cepheli konut parsellerinde yüksek zemin katın ticaret alanı olarak belirlenmesine ilişkin plan değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili olarak: - 20m(dahil)-30m (hariç) arası yol kesitine cepheli parsellerdeki itirazların ve itirazlar doğrultusunda hazırlanan uygulama imar plan değişikliğinin Belediyesinden geldiği şekliyle KABULÜNE, - Kemerağzı Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamındaki taleplerin de Bakanlıkça değerlendirilmesinin KABULÜNE, - 30m üzeri yol kesitine cepheli parsellerdeki itirazların da Belediyesi'nden geldiği şekliyle KABULÜNE Oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
12-08-2014
14:00
 418  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 2
 1
 Muratpaşa, 18L-IIc nolu imar paftasında yer alan Demircikara Mahallesi 1567 ada 7, 16 parsellerin birleştirilerek turizm tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin REDDİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
12-08-2014
14:00
 417  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 2
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde kalan Batı Çevre yolu güzergâhının ve bu güzergâh üzerinde düzenlenecek kavşakların işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği paftalarının, Batı Çevre Yolunun Karaman Çayı- Çandır Çayı arasında kalan kısmının 19.06.2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan imar planları doğrultusunda değiştirilerek KABULÜNE oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
12-08-2014
14:00
 416  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 2
 1
 Kepez, 21J-IIC nolu imar paftasında yer alan Kanal Mahallesi 7088 ada 4,5 ve 6 nolu parseller ile 7143 ada 4 ve 8 nolu parsellerin konut alanından akaryakıt LPG satış ve servis istasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın REDDİNE oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
12-08-2014
14:00
 415  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 2
 1
 Kepez, Altınova Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ek plan notu eklenmesine, Kepez Belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
12-08-2014
14:00
 414  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2013 gün ve 316-317 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırı içerisinde geçerli olan plan notları sınırlarının dışında kalan Varsak Bölgesi kapsamında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planlarına ek plan notu eklenmesine, Kepez Belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
12-08-2014
14:00
 413  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   7
 2
 1
 Muratpaşa İlçesi, Kızıltoprak Mahallesinde bulunan mülkiyeti Mazbut Muratpaşa Vakfına ait olan 13142 ada 1 parsel ve 13143 ada 1 parsele yönelik hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin yeniden değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına İADESİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
12-08-2014
14:00
 412  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 2
 1
 Kepez, 21J, 22K nolu imar paftalarında yer alan 2. etap olarak mutlak koruma alanında kalan Mazıdağı çevresinde yer alan 25701 ada 1 parsel, 25662 ada 1 parsel, 27508 ada 1 parsellerin imar haklarının transfer edilmesi kapsamında, Fabrikalar Mahallesinde yer alan 27734 ada 2 parselin bir kısmının İbadet Alanı ve Kültür Merkezi Alanı, koruma alanında kalan parsellerin ise park alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
12-08-2014
14:00
 411  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   7
 2
 1
 Kepez, O25A2 nolu imar paftasında yer alan Fabrikalar Mahallesi 27734 ada 2 parselin “Kamu Kurumları Yönetim ve Hizmet Alanından”, “Sosyal Donatı ve Kamu Hizmetleri Kümelenme Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
12-08-2014
14:00
 410  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 2
 1
 Antalya İli, Kepez ve Aksu İlçesi sınırları içerisinde, Korkuteli Kavşağı- Havalimanı ulaşım bağlantısının, Altınova Beşkonak Köprüsü-Havaalanı Kavşağı kısmına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
12-08-2014
14:00
 409  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 2
 1
 Antalya İli, Kepez ve Aksu İlçesi sınırları içerisinde, Korkuteli Kavşağı- Havalimanı ulaşım bağlantısının, Altınova Beşkonak Köprüsü- Havaalanı Kavşağı kısmına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
12-08-2014
14:00
 408  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   7
 2
 1
 Antalya İli, Kepez ve Aksu İlçesi sınırları içerisinde, Korkuteli Kavşağı- Havalimanı ulaşım bağlantısının, Altınova Beşkonak Köprüsü-Havaalanı Kavşağı kısmına ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
12-08-2014
14:00
 407  Ek Bütçe   7
 2
 1
 Serik İlçe Belediye Meclisinin 05.06.2014 tarih ve 91 nolu kararında yer alan, Serik Belediye Başkanlığının 2014 yılı bütçesine Ek Bütçe işlemi yapılmasının KABULÜNE oybirliği ile karar verildi.
12-08-2014
14:00
 406  Ek Bütçe   7
 2
 1
 Muratpaşa İlçe Belediye Meclisinin 04.07.2014 tarih ve 260 nolu kararında yer alan “2014 Mali Yılında 1 Adet Minibüs (Kapalı Kasa Panelvan) alımına ihtiyaç duyulduğundan, 2014 (T) Cetvelinde görülmediği için Taşıt Kanuna göre 1 adet taşıt alımının Muratpaşa Belediye Meclisinden geldiği şekliyle KABULÜNE oybirliği ile karar verildi.
12-08-2014
14:00
 405  Ek Bütçe   7
 2
 1
 Muratpaşa Belediye Başkanlığının Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik uyarınca Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü, Gece Kondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Kreş Müdürlüğü, Huzurevi Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü, Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetler Müdürlüğü kurulmasına ve 2014 yılı bütçesi yedek bütçesinden 10.000,00TL ödenek aktarılması hususunun Meclislerinden geldiği şekli ile KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor.)
12-08-2014
14:00
 404  Ek Bütçe   7
 2
 1
  Elmalı İlçe Belediye Meclisinin 05.06.2014 tarih ve 44 nolu kararında yer alan “Elmalı Belediye Başkanlığının 2014 yılı bütçesine Ek Bütçe işlemi yapılmasının Elmalı Belediye Meclisinden geldiği şekliyle KABULÜNE oybirliği ile karar verildi.
12-08-2014
14:00
 403     7
 2
 1
 6360 sayılı Kanun gereği 31.03.2014 tarihinden sonra Belediye Başkanlığımız bünyesine dahil edilen Gazipaşa ve Kahyalar, Alanya, Demirtaş, Kayalar ve Konaklı, Manavgat ve Taşağıl, Serik ve Çandır, Korkuteli, Elmalı, Kumluca, Mavikent ve Beykonak, Finike Sahilkent, Hasyurt ve Turunçova, Demre ve Beymelek, Kaş Yeşilköy, Ova ve Kınık Toptancı Hallerinde 31.03.2014 tarihinden itibaren 5393 ve 5216 sayılı kanun gereğince tahsil edilecek güncel fiyat listesinin 2014 yılı Gelir Tarifesine eklenmesinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKLER:Toptancı Halleri Teminat Ücretleri Listesi, Toptancı Halleri Devir Ücretleri Listesi, Toptancı Halleri Kantar Ücretleri Listesi, Toptancı Halleri Çıkış Ücretleri Listesi )
12-08-2014
14:00
 402  Gelir tarifesi   7
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı işbirliği ile kurulan ve 16.06.2014 tarih ve 311 sayılı Belediye Meclis kararıyla işletmesi ANSET'e (Antalya Özel Sağlık Eğitim Kültür İnşaat Ticaret Limited Şirketi) verilen Antalya Bisiklet Sisteminde (ANTBİS) ÜCRETSİZ olarak belirlenen ilk bir saatin fiyatının 1TL olarak belirlenmesinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi.
12-08-2014
14:00
 401  Bel.Başkanına Yetki Verilmesi Hk.   7
 2
 1
 Büyükşehir Belediyesi ile Özel Gereksinimli Bireyleri Destekleme Derneği arasında: Antalya İli Döşemealtı İlçesi Çıplaklı Mahallesinde bulunan, spastik engelli çocukların bakım, rehabilitasyon ve meslek edindirme merkezi olarak kullanılmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne kesin tahsisi yapılan, mülkiyeti Hazineye ait 641 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yer alan tesislerin: tahsis amacı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı/Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında imzalanan 14.02.2006 onay tarihli engelli bireylere yönelik mesleki, bireysel, grup vb. özel eğitim okul/rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanabilmesi ve yönetilmesine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan İşbirliği Protokolünün imzalama yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanına verilmesinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi.
12-08-2014
14:00
 400  Bel.Başkanına Yetki Verilmesi Hk.   7
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Engelli Bireyler Derneği arasında 15.09.2010 ve 04.11.2013 tarihinde imzalanan iki adet işbirliği protokolünün feshi için hazırlanan "Protokol"ü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi.
12-08-2014
14:00
 399  Bel.Başkanına Yetki Verilmesi Hk.   7
 2
 1
 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi kapsamında, Belediyemizin görev ve sorumluluk alanlarına giren ve Plan ve Bütçe Komisyonunda Belirtilen Konularda Belediye Başkanına protokol yetkisi verilmesi ve yapılan işbirliği ve protokoller konusunda da Belediye Başkanının, Büyükşehir Belediye Meclisine bilgi vermesine oyçokluğu ile karar verildi.
12-08-2014
14:00
 398  Birlik Üyeliği   7
 2
 1
 5393 sayılı yasanın 74. maddesi çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, üyelerinin %60’ım AB ülkeleri, %40’ını ise AB dışındaki ülkelerin oluşturduğu ve Avrupa’daki bölgeciliği geliştirme ve bölgesel çıkarları koruma misyonu ile hareket eden Avrupa Bölgeler Meclisi (The Assembly of European Regions-AER)’ne: a.Üye olabilmesi ve Üyelik için Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesinin KABULÜNE, b.Üyelik aidatının düzenli olarak ödenebilmesi hususlarının KABULÜNE, c.Avrupa Bölgeler Meclisine üye seçiminin açık oylama ile yapılmasına OYBİRLİĞİ ile, d.Avrupa Bölgeler Meclisine asil üye olarak: AK Parti Meclis Üyeleri Cenk Halil BAYAZ, Ali KURŞUNLU ve Fırat DEMİRCİ, CHP Meclis Üyesi Süleyman ACAR ve MHP Meclis Üyesi Aslı BAYAR ULUKAPI’nın seçilmesine OYBİRLİĞİ ile, e.Avrupa Bölgeler Meclisine yedek üye olarak: AK Parti Meclis Üyeleri Mustafa Erkan ERSOY, Kerim BAŞKANPTAN ve Orhan AVCI, CHP Meclis Üyesi Ruhi BEŞİKTAŞ ve MHP Meclis Üyesi İrfan YILMAZ’ın seçilmesine OYÇOKLUĞU ile karar verildi.
08-08-2014
14:30
 397  Gündemin.... ila... Maddeleri Hk.   7
 1
 2
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.08.2014 tarihli Meclis toplantısında: a) Gündemin 7, 48 ve 107. maddelerinin yeniden değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesini OYBİRLİĞİ, Gündemin 21. maddesinin yeniden değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesi OYÇOKLUĞU ile kabul edildi. b) Gündemin, 6. maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine OYÇOKLUĞU, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ve 90. maddelerinin ise Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. c) Gündemin 12. maddesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi OYÇOKLUĞU, Gündemin 34, 35, 40, 72, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 ve 146. maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.
08-08-2014
14:30
 396  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   7
 1
 2
 Antalya İli, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 8490 ada 9 parselin de yer aldığı Düden Çayı doğusunda 1/5000 N.İ.P.’de Tercihli Konut Alanı olarak planlı olan bölgenin Karma Kullanım Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin REDDİNE oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 2 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 395  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 2
 Manavgat, 026B-24B nolu imar paftasında yer alan Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından İl Sağlık Müdürlüğü'ne 2013/84 sayılı oluru ile sağlık tesisi (ağız ve diş sağlığı merkezi, fizik tedavi merkezi) olarak tahsisi yapılan 283 nolu bölmenin orman alanından sağlık tesisi alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, "planlama alanının kuzeyinden geçen içme suyu boru hattının 10 metre sağına ve soluna temelli yapı yapılamaz" plan notunun eklenmesi kaydıyla KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 394  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   7
 1
 2
 Antalya ili, Kepez İlçesi sınırları içerisinde Başköy mevkiinde bulunan Hurdacılar kooperatifine ait parseller ve çevresinin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 393  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 2
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 23J nolu imar paftasında yer alan Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne 2013/88 sayılı oluru ile sağlık kampusu olarak tahsisi yapılan Göçerler Mahallesi 490-491 ve 115-126 nolu bölmelerin orman alanının sağlık tesisi alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin “Sağlık İl Müdürlüğü'nün 22.07.2014 tarih ve 79190145/769 sayılı yazısı doğrultusunda 661 parselin onama sınırı dışına çıkarılması kaydıyla” KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 392  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   7
 1
 2
 Antalya ili, Alanya İlçesi, Demirtaş Mahallesi sınırları içerisinde kalan alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Makamının 22.04.2013 tarih ve 27051 sayılı Olur’u ile onaylanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planına askı süresi içinde yapılan 7 adet itirazın ve askı süreci dışında yapılan 2 adet başvuru olmak üzere toplam 9 adet itiraz/başvuru'nun İmar ve bayındırlık Komisyon Raporu doğrultusunda KABULÜNE oybirliği ile karar verildi.
08-08-2014
14:30
 391     7
 1
 2
 Aksu, 22O nolu imar paftasında yer alan Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından İl Sağlık Müdürlüğü'ne 2013/57 sayılı oluru ile hastane yeri olarak tahsisi yapılan 149 nolu bölmenin orman alanından sağlık tesisi alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 390  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 2
 Kepez İlçesi sınırları içerisinde yol boyu ticaret ve isteğe bağlı zemin ticaret kullanımına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin, “O25A-09D-2B nolu imar paftasında yer alan Kanal Mahallesi sınırları içerisinde 7205 ada 7 parsele zorunlu yüksek zemin kat ticaret kullanımı kararı getirilmesi kaydıyla” ilçe belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 389     7
 1
 2
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 06.06.2014 gün ve 233 sayılı kararı ile reddedilen, 20m altında yol kesitine cepheli konut parsellerinde (isteğe bağlı) zemin katın ticaret alanı olarak belirlenmesine ilişkin plan değişikliğine yapılan itirazların: -7710 ada 1, 5766 ada 18, 2550 ada 2, 6598 ada 3, 7801 ada 6, 6598 ada 4, 5, 5812 ada 1, 6030 ada 03 parsellere ilişkin itirazların KABULÜNE, -4508 Ada 1 parsele ilişkin itirazın, zaten plan değişikliği kapsamında olduğundan REDDİNE, -Diğer itirazların ise: bulunduğu alan, yakın evresi, yol aksı ve "isteğe bağlı zemin ticaret planlama ilkeleri" doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi ve belediyesince planların revize edilmesi gerektiğinden Belediyesine iadesinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 388     7
 1
 2
 10.04.2013 tarih ve 242 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunan, 20 metre üstü ve 20 metre altı yol kesitine cepheli imar adalarındaki konut alanlarında zemin ticaret kullanımına ilişkin alınmış olan kararda yer alan 1/5000 ölçekli plan notlarının 2. maddesinin “30 m. ve üzeri yol kesitine cepheli imar adalarında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında gösterilmek kaydıyla “konut alanlarında” yüksek zemin ticaret yapılabilir” şeklinde değiştirilerek ve “20m. (dahil)-30m.(hariç) arası yol kesitine cepheli imar adalarında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında gösterilmek kaydıyla “konut alanlarında” isteğe bağlı olarak 0.00 kotu üzerinde +2.50m. giriş katı veya +5.50m. kotuna kadar ticaret yapılabilir.” maddesinin eklenmesi şerhi ile KABULÜNE oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 387  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 2
 Muratpaşa, 19L-la nolu imar paftasında yer alan 2788 ada 11,12 ve 13 nolu konut parsellerindeki A-4, TAKS=0.25, KAKS=1.00 yapı nizamının, h=29.50 m ile yeni yapı nizamı verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin “jeolojik etüt raporu alınması kaydıyla” KABULÜNE oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 386  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 2
 Muratpaşa, 18M-IIA nolu imar paftasında yer alan Çağlayan Mahallesi 8463 ada 13 ve 14 nolu parselleri de kapsayan 20 metre ve üzeri yol kesitine cepheli konut parsellerinde zemin katın ticaret olarak belirlenmesine ilişkin plan değişikliğindeki maddi hatanın düzeltilerek plan onama sınırının değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin: “8463 ada 14 parselin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2014 tarih ve 62 sayılı kararı “LPG İkmal Akaryakıt ve Servis İstasyonu” alanına dönüştürülmüş olduğu, sehven yol boyu ticaret alanı olarak gösterildiğinden, 13 ve 14 nolu parsellerin plan onama sınırı dışına çıkarılmasının Belediyesinden geldiği şekliyle” KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 385  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 2
 Muratpaşa, 20K-3A nolu imar paftasında yer alan Tahılpazarı Mahallesi 8276 ada 6 parsel ve çevresinde koruma alanı sınırının plana işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin: “21.05.2012 tarih ve 616 sayılı kurul kararı gereği hazırlanan plan değişikliğine “2863 sayılı yasanın 8. Maddesi gereğince koruma alanı içinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınmadan herhangi bir fiziki yada inşai uygulamada bulunulamaz.” plan notunun eklenmesi kaydıyla değiştirilerek KABULÜNE ve onanmak üzere Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na gönderilmesinin KABULÜNE” oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 384  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 2
 Muratpaşa, 20K-3D nolu imar paftasında yer alan Elmalı Mahallesi 183 ada 71 parselde koruma alanı sınırının plana işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin: “10.10.2011 tarih ve 22 sayılı kurul kararı gereği hazırlanan plan değişikliğine “2863 sayılı yasanın 8. Maddesi gereğince koruma alanı içinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınmadan herhangi bir fiziki yada inşai uygulamada bulunulamaz.” plan notunun eklenmesi kaydıyla değiştirilerek KABULÜNE ve onanmak üzere Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na gönderilmesinin KABULÜNE” oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 383  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 2
 Muratpaşa, 20K-4C nolu imar paftasında yer alan Deniz Mahallesi Konyaaltı caddesinde bulunan tescilli tarihi köprünün koruma alanı sınırının işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin: “21.05.2012 tarih ve 597 sayılı kurul kararı gereği hazırlanan plan değişikliğine “2863 sayılı yasanın 8. Maddesi gereğince koruma alanı içinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınmadan herhangi bir fiziki yada inşai uygulamada bulunulamaz.” plan notunun eklenmesi kaydıyla değiştirilerek KABULÜNE ve onanmak üzere Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na gönderilmesinin KABULÜNE” oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 382  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 2
 Muratpaşa, 20K-3D nolu imar paftasında yer alan Kışla Mahallesi Cumhuriyet caddesinde bulunan tescilli tarihi köprünün koruma alanı sınırının işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin: “21.05.2012 tarih ve 597 sayılı kurul kararı gereği hazırlanan plan değişikliğine “2863 sayılı yasanın 8. Maddesi gereğince koruma alanı içinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınmadan herhangi bir fiziki yada inşai uygulamada bulunulamaz.” plan notunun eklenmesi kaydıyla değiştirilerek KABULÜNE ve onanmak üzere Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na gönderilmesinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 381     7
 1
 2
 Muratpaşa, 20K-3A nolu imar paftasında yer alan Kızılsaray Mahallesi 3269 ada 1 parselde koruma alanı sınırının plana işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin: “19.03.2012 tarih ve 452 sayılı kurul kararı gereği hazırlanan plan değişikliğine “2863 sayılı yasanın 8. Maddesi gereğince koruma alanı içinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınmadan herhangi bir fiziki yada inşai uygulamada bulunulamaz.” plan notunun eklenmesi kaydıyla değiştirilerek KABULÜNE ve onanmak üzere Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na gönderilmesinin KABULÜNE” oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 380     7
 1
 2
 Muratpaşa, 19K-2C nolu imar paftasında yer alan Zerdalilik Mahallesi 7237 ada 12 parsel ve çevresinde Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin 09.02.2010 tarihli E:2008/1680, K:2010/154 sayılı kararının yerine getirilmesi gerekçesiyle 1/5000 ölçekli nazım imar plan uyarınca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planının KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 379  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 2
 Muratpaşa, 19O-4A nolu imar paftasında yer alan Ermenek Mahallesi 10614 adada yapılanma koşulları belirtilmemiş olduğu, adaya çevre yapılanma koşullarına uygun olarak A-2 0.30/0.60 yapılanma koşulları belirtilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 378  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 2
 Muratpaşa, 19O-4A, 19N-3B nolu imar paftalarında yer alan Ermenek Mahallesi 10539 adada yapılanma koşulları belirtilmemiş olduğu, adaya çevre yapılanma koşullarına uygun olarak A-2 0.30/0.60 yapılanma koşulları belirtilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 377  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 2
 Muratpaşa, 18M-4B nolu imar paftasında yer alan Demircikara Mahallesi 7268 ada 9 parselin 0.00-2.50 kotu arasında ticaret kullanılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz, “söz konusu parselin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2014 tarih ve 65 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliği kapsamında İsteğe Bağlı Zemin Ticaret alan parsellerden olduğundan Belediyesinden geldiği şekliyle itirazın” KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 376  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 2
 Muratpaşa, 18M-2D nolu imar paftasında yer alan Çağlayan Mahallesi 7282 ada 4 parselin Kreş alanından Özel Sosyal ve Kültürel Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin REDDİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 375  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 2
 Muratpaşa, 18M-1C nolu imar paftasında yer alan Çağlayan Mahallesi 7273 ada 1 parselin Sosyal tesis alanından Özel Sosyal ve Kültürel Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin REDDİNE oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 374  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 2
 Muratpaşa, 20K-3A nolu imar paftasında yer alan Kızılsaray Mahallesi 3265 ada 4 parselde otel alanında "ticari amaçlı bağımsız bölümler oluşturulabilir" plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin REDDİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 373  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 2
 Muratpaşa, 18M-2C, 18N-1D nolu imar paftalarında yer alan Güzeloba Mahallesi 5471 ada 1 parselin yapılanma emsalinin E:0.15 'den E:0.25'e çıkarılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin REDDİNE oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 372  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 2
 Muratpaşa, 20L-4A nolu imar paftasında yer alan Kızıltoprak Mahallesi 4748 ada 8 parselin 0.00-2.50 m kotu arasının ticaret olarak kullanılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, “söz konusu parselin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2014 tarih ve 65 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliği kapsamında İsteğe Bağlı Zemin Ticaret alan parsellerden olduğundan Muratpaşa Belediyesinden geldiği şekliyle” KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 371  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 2
 Muratpaşa, 18L-3B nolu imar paftasında yer alan Demircikara Mahallesi 1591 ada 12 parselin kıyı bandında yer alan bir adet sabit iskelenin (güneşlenme platformu) işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin “Muratpaşa Belediyesinden geldiği şekliyle REDDİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 370  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 2
 Muratpaşa, 18L nolu imar paftasında yer alan Demircikara Mahallesi 1591 ada 5 ve 12 parsellerin Konut Alanından Turizm Tesis Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, "ada bütünü kullanımını bozması nedeniyle" REDDİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 369  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 2
 Muratpaşa, 19K, 19L nolu imar paftasında yer alan Sinan mh. 872 ada 34 parselin konut alanından turizm tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin REDDİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 2 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 368  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 2
 Muratpaşa, 19L nolu imar paftasında yer alan Meydankavağı Mahallesi 8214 ada 7 parselin konut alanından Akaryakıt ve LPG istasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin REDDİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 367  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 2
 Muratpaşa, 18L nolu imar paftasında yer alan 5826 ada 2 parseldeki çocuk bahçesi ile doğusundaki yeşil alanın yer değiştirmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin “emsali aşan mevcut yapılaşma tespit edildiğinden” REDDİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 366  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 2
 Manavgat, 31L nolu imar paftasında yer alan Pazarcı Mahallesi 1219 ada 2 parseldeki konut alanına yol boyu ticaret alanı kullanımı verilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 365  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   7
 1
 2
 Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Şelale Şefliği, 283 numaralı bölmede Orman Bölge Müdürlüğünce İl Sağlık Müdürlüğüne ön izni verilen alanda hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğinin “1990 yılında yapılmış ancak 644 sayılı Kararname kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylı olmadığı için geçerli olmayan bir ÇDP üzerinde değişiklik önerdiği ve 1/100000 ölçekli ÇDP'nın 9.6.4 maddesine göre orman alanlarında tahsis amacına uygun olarak kullanılabilir olması nedeni ile 1/25000 ölçekli plana gerek duyulmadan 1/100000 ölçekli ÇDP'ye göre 1/5000 NİP yapılabileceğinden” KARAR VERİLMESİNE GEREK OLMADIĞINA oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 364  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 2
 6360 sayılı yasa gereğince Belediyemizin yetkisine geçen: Korkuteli İlçesi Varsak Yaylası Başpınar Köyü 24 ila 33 parsellerin konut amaçlı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 363  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 2
 6360 sayılı yasa gereğince Belediyemizin yetkisine geçen: N25C-12D nolu imar paftasında yer alan Korkuteli, Başpınar 9, 16, 42, 43, 1083, 2015 parsellerin konut amaçlı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 362  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 2
 Konyaaltı, 18İ-lb nolu imar paftasında yer alan Gürsu Mahallesi 20184 ada 3 parselin E=0.80 emsalli konut alanından kütle nizam özel eğitim tesisleri alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin REDDİNE oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 361  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 2
 Konyaaltı, 025A-13C-1C nolu imar paftasında yer alan Arapsuyu Mahallesi 3948 ada 9 parselin konut alanından turizm tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin REDDİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 360  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 2
 Konyaaltı İlçesi, Yarbaşçandır Mahallesi 024b-24d-3d nolu imar paftasında yer alan 1144(yeni 21086/52) ve 2767( yeni 21086/53) parsellerdeki konut, yeşil alan ve yol kullanımına yönelik imar planına altlık teşkil eden kadastral verilerde Kadastro Bölge Müdürlüğünce yapılan 22/A düzenlenmesi nedeniyle oluşan değişiklik gereğince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 359  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 2
 Kepez, 025A-04B-03D nolu imar paftasında yer alan Varsak Karşıyaka Mahallesi 1899 parselde zayiatın azaltılması için konut adalarının birleştirilmesi ve düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin eski haline dönecek şekilde KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 358  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 2
 Kepez, 025A-10B-2B.2C ve 025B-06A-1A,1D,4A nolu imar paftalarında yer alan Baraj Mahallesindeki Belediye Hizmet Alanı, spor tesisleri alanı, otopark alanının Belediye Hizmet Alanı, spor tesisleri alanı, otopark, konut ve park alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı revizyonunun KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 357  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 2
 Kepez, O25A-03C-3A.4B nolu imar paftalarında yer alan Duacı Bölgesi sınırları içerisinde ormandan tahsisli Atış Poligonu Alanının emsalinin 0.30 olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 356  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 2
 Kepez, 025A-10C-1A nolu imar paftasında yer alan Güneş Mahallesi 9994 ada 7 parselin polis karakolu alanından konut ve park alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 355  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 2
 Kepez, 025A-05C-2D nolu imar paftasında yer alan Şelale Mahallesi 738 ada 11 parseldeki konut alanındaki mevcut yapıların kütle olarak işlenmesi ve h=11 kat yükseklik verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin, emsal "E=1.20" ibaresinin eklenmesi kaydıyla değiştirilerek KABULÜNE oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 2 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 354  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 2
 Kepez, 025A-09C-2C nolu imar paftasında yer alan Karşıyaka Mahallesi 5419 ada 18, 30, 31, 32 parsellerin konut alanından Akaryakıt ve LPG İstasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 2 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 353  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 2
 Kepez, 025A-09C nolu imar paftasında yer alan Karşıyaka Mahallesi 5419 ada 18,30,31,32 parsellerin konut alanından Akaryakıt ve LPG İstasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın REDDİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 2 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 352  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 2
 Kepez, 025A-10a nolu imar paftasında yer alan Varsak 9334 ada 6 parseldeki cami alanının 9335 ada 2 ve 3 nolu parsellerle birleştirilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Antalya 2.İdare Mahkemesi'nin 2013/1370 E. 2014/27 K. sayılı kararı ile iptal edildiğinden mahkeme kararının yerine getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında, 9334 ada 6 parselin "ibadet yeri", 9335 ada 2 ve 3 parsellerin de "konut alanı" olarak planlanmasının KABULÜNE oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 2 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 351  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 2
 Kepez Belediyesince sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile mülkiyeti Muratpaşa Vakfına ait Duraliler Mahallesi (eski 2975 parsel) 28156 ada 1 parselin 3500 m2’lik kısmının LPG ve Akaryakıt Servis İstasyonu Alanı, geri kalan kısmının Semt Spor Tesis Alanı, Ahatlı Mahallesi 7 parselin Vakıflar Özel Sosyal ve Kültürel Tesisleri Alanı, Spor Tesisleri Alanı, Özel İlköğretim Tesisleri Alanı olarak planlanması, 25045 ada 1 parselin Kentsel ve Bölgesel Merkezi İş Alanı (MİA) olarak 25042 ada 1, 2, 3 ve 4 parsellerin ise Özel Eğitim Tesis Alanı olarak planlanmasının KABULÜNE oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 2 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 350  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 2
 Kepez, 025A-05A nolu imar paftasında yer alan 3277 ada 14 parseldeki Cami alanının, Park alanı ve Sosyal Tesis Alanına, 1240 ada batısındaki Park alanının, Cami Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 349  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 2
 Kepez, 22K nolu imar paftasında yer alan Kütükçü Mahallesi 27525 ada 2 parselin Resmi Kurum Alanından, Konut ve Park Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliğinin REDDİNE oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 348  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   7
 1
 2
 Antalya İli, Kepez İlçesi sınırları içerisinde, Antalya Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Şefliği Döşemealtı Serisi 490, 491 Antalya Serisi 115,126 numaralı bölmelerde Orman Bölge Müdürlüğünce İl Sağlık Müdürlüğüne ön izni verilen alanda hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, “16.06.2014 tarih ve 323 sayılı meclis kararı ile onaylanan Kepez İlçesi, Korkuteli Kavşağı-Havaalanı ulaşım bağlantısının Mazıdağı Bölgesi-Varsak bölgesi bağlantısı ve viyadüküne ilişkin 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği kapsamında birlikte değerlendirilerek gerçekleşmiş olduğundan” TEKRAR GÖRÜŞÜLMESİNE GEREK OLMADIĞINA oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 347  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 2
 Gazipaşa, 20K-IVc, 20K-llld nolu imar paftalarında yer alan Pazarcı Mahallesi sınırları içerisindeki 472 ada 41 parselde emsal aynı kalmak kaydıyla yüksekliğin 3 kattan 5 kata çıkarılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin, “Uygulamaya geçmeden önce DSİ’den görüş alınması gereklidir.” plan notunun eklenmesi şartıyla değiştirilerek KABULÜNE oybirliği ile karar veridi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 346     7
 1
 2
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 03.02.2012 gün ve 23 sayılı kararı ile uygun bulunan: Estetik ve Sanat Kurulu Yönetmeliği, Hukuk Müşavirliği'nin 14.07.2014 tarih ve 2762 sayılı yazısı doğrultusunda (5216 sayılı yasanın 14.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin meclis kararlarının kesinleşmesi başlıklı 17.maddeleri uyarınca) ilçe belediyesince değerlendirilmesi gerektiğinden KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 345  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 2
 Döşemealtı, N25D-17C-3A nolu imar paftasında yer alan Yeniköy Tapulaması 389 ada 1 ve 2 parsellerin tevhid edilmesi amacıyla TİA ve çekme mesafesi verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 344  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 2
 Döşemealtı, 025A-03B-4A, 025A-03A-3B nolu imar paftalarında yer alan Yeşilbayır tapulaması 345 ada 1 parselin konut alanından LPG akaryakıt bakım ve servis istasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin REDDİNE oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 343  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 2
 Döşemealtı, N25D-17C-2A,B,C,D nolu imar paftalarında yer alan Kömürcüler 8196 ada 1 ila 19 parseller, 8197 ada 58, 59, 99, 100 parsellerin Afet Eğitim Yönetim ve Destek Merkezi Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Belediyesinden geldiği şekliyle REDDİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 342  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 2
 Döşemealtı, 29L-1J nolu imar paftasında yer alan Dağbeli 1581, 1582 parsellerdeki konut alanının cami alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/2000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin: 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimleri itibariyle Döşemealtı Belediyesinin 1/2000 ölçekli nazım imar planını onama yetkisi ortadan kalktığından, 1/2000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Büyükşehir Belediyesine başvurulması gerektiği (1581 parsel için Maliye Hazinesinin görüşü alınarak), üst ölçekli imar planı Büyükşehir Belediye Meclisinde karara bağlandıktan sonra uygun bulunması durumunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planının DÖŞEMEALTI BELEDİYE MECLİSİNDE GÖRÜŞÜLMESİNİN UYGUN OLDUĞUNA oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 341  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 2
 Döşemealtı, N25D-23D-1D,4A, N25D-22C-3B nolu imar paftalarında yer alan Yeniköy tapulaması 1980 ada 1 parselin akaryakıt bakım ve servis istasyonu alanından alt merkez alanına dönüştürülmesi ve antik suyoluna ait koruma alan sınırının işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin plan lejantındaki, ‘alt merkez alanı” ibaresinin “ticaret alanı” olarak değiştirilmesi, “koruma alan sınırı içerisinde yapı yapılamaz” plan notunun eklenmesi kaydıyla değiştirilerek KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 340  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 2
 Döşemealtı, N25D-23D-1A nolu imar paftasında yer alan Yeniköy tapulaması 2144 ada 2 parselin tescil sınırına çekilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın REDDİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 339  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 2
 Döşemealtı, N25D-22A nolu imar paftasında yer alan Antalya 1.İdare Mahkemesinin 2012/562E. 2013/1194K. sayılı kararı gereği 83 parselin tarım alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazın REDDİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 2 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 338  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 2
 Aksu, 22P-1A,1B nolu imar paftalarında yer alan Barbaros Mahallesi sınırları içerisindeki 308 ada 2 parsel, 274 ada 1 ila 16 parseller ve 273 ada 1 ila 14 parsellerdeki imar uygulaması ile imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine yönelik ticaret alanındaki 10 metrelik yol güzergâhında düzenleme yapılması ve kuzeyde otopark yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin: 1/5000 ölçekli nazım imar planına uymadığından Büyükşehir Belediyesine 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin sunulmasına, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının ise 1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışmasından sonra değerlendirilmek üzere BELEDİYESİNE İADESİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 337  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 2
 Aksu, 22O-2A nolu imar paftasında yer alan Macun Mahallesi sınırları içerisindeki 234 ada 7, 8 parsellerin, Antalya 2. İdare Mahkemesinin 2013/1493E., 2014/536K. sayılı iptal kararı gereği akaryakıt, LPG istasyonu alanından konut ve konut altı ticaret alanına dönüştürülmesi ve 234 ada 2, 3, 4, 5, 6 parsellerde sehven unutulan B-3 ibaresinin eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 336  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   7
 1
 2
 Antalya İli, Aksu İlçesi sınırları içerisinde, Antalya Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Şefliği 149 numaralı bölmede kalan ve Orman Bölge Müdürlüğünce İl Sağlık Müdürlüğüne ön izni verilen alanda hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 335  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 2
 6360 sayılı yasa gereğince Belediyemizin yetkisine geçen N25C-12D nolu imar paftasında yer alan Aksu ilçesi, Yeşilkaraman Mahallesi 234 ada 1 parselin Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulüne oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-08-2014
14:30
 334     7
 1
 2
 Antalya Büyükşehir Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümlerinin 17-1 maddesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 2.06 maddesi, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 10., 27. ve 34. maddeleri doğrultusunda "görev ve yetkilerinin genişletilerek' 19 ilçe sınırlarını kapsayan "Kent Estetiği Kurulu" oluşturulmasına oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor.)
08-08-2014
14:30
 333     7
 1
 2
 Muratpaşa Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik ile ilgili hakkında Büyükşehir Belediyesi Meclisince karar verilmesine yer olmadığından konunun Muratpaşa Belediyesine iadesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor.)
08-08-2014
14:30
 332     7
 1
 2
 Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin dördüncü fıkrası gereğince kalan süreyi tamamlamak üzere Ulaşım Komisyonu Üyeliğine: Meclis Üyesi Erol ÖZKARABEKİR’in seçilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
08-08-2014
14:30
 331  Birlik Üyeliği   7
 1
 2
 Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin dördüncü fıkrası gereğince kalan süreyi tamamlamak üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliğine Meclis Üyesi Sıtkı SOYDAL’ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
08-08-2014
14:30
 330     7
 1
 2
 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince kalan süreyi tamamlamak üzere Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeliğine Meclis Üyesi Ertürk YAZAR’ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
08-08-2014
10:30
 329  Önergenin Gündeme Alınması Hk.   7
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.08.2014 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergeler ile birlikte toplam 164 maddeden oluşmuştur.

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 1998 - 2014 Her hakkı saklıdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Hizmetidir .