Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik

Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 179417 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
14-10-2016
14:30
 1174     9
 2
 1
  Antalya Büyükşehir Belediyesine 21.06.2016 tarihinde verilen 20160621 sayılı dilekçe ile Ford Meçikoğulları Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, 1 adet beyaz renk Ford Tourneo Kombi trend 75 Ps 2016 model araç, bedelsiz olarak Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere hibe (bağış) edilmek istenilmiş olup, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18'inci Maddesinin 1’inci fıkrasının 3'üncü bendi gereğince, Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz olarak (hibe) bağış alınmasına ve T2 cetveline eklenmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-10-2016
14:30
 1173     9
 2
 1
  Antalya İli, Serik İlçesi, Kökez Mahallesi 57, 63, 65, 66, 67, 84, 132, 133, 134, 135, 138, 250, 600, 1063, 1067, 1492, 1532, 1797, 3047 nolu, Yeni Mahalle 14, 15, 22, 24, 82, 294, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 341 nolu, Cumhuriyet Mahallesi 142 nolu ve Merkez Mahallesi 245, 247 nolu adaları kapsayan toplam 230.000 m² alana sahip ve ekli krokide koordinatlı sınırlar içerisinde yer alan alanın 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. maddesine göre Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesine sonraki süreçlerde gerçekleştirilecek işlemler için Serik Belediyesine yetki verilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 9 ret oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-10-2016
14:30
 1172  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   9
 2
 1
 Serik Belediye Meclisinin 05.10.2016 tarih ve 164 sayılı kararı ile uygun bulunan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 07.03.2016 tarih ve 291 sayılı kararı ile onaylanan Belpınar Mahallesi 2011 ada kuzeydoğusunda yer alan park alanı ve Merkez Mahallesi 175 ada 118 parselde yer alan resmi kurum(Cezaevi) ve park alanı çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinde 3194 sayılı İmar Kanununa göre 18. Madde uygulaması yapılabilmesi için 2011 ada ve çevresindeki yaklaşık 1 ha’lık alanda düzenleme yapılarak plan onama sınırının park alanını kapsayacak şekilde düzenlenmesi ve plan değişikliği ibaresinin plan revizyonu olarak düzeltilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 9 ret oyu, MHP 5 ret oyu, Bağımsız 2 kabul, 2 ret oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-10-2016
14:30
 1171  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   9
 2
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.09.2016 gün ve 394 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gençlik Mahallesi sınırları içerisinde 68 ada 43 ve 46 parsellerin otel alanı olarak planlanmasına ilişkin 21449 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 68 ada 20 parselin özel kültürel tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 5404,49 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.05.2016 tarih ve 499 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olduğundan oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 5 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-10-2016
14:30
 1170  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   9
 2
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarih ve 164 sayılı kararı ile uygun bulunan, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1575 ada 1 parseldeki sosyal- kültürel tesis alanına kütle nizam yapılanma koşulu verilerek Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 5 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-10-2016
14:30
 1169  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   9
 2
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 01.09.2016 tarih ve 122 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çitdibi Mahallesi 184 parselde plan hükümlerinin 9. ve 21. Maddelerinde değişiklik yapılması, 20. Maddesinin kaldırılarak 21, 22 ve 23. Maddelerinin sıralamasının düzenlenmesi ve maddi hataların giderilmesine ilişkin 1057,73 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli ve 719 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ile 15.07.2016 tarihli ve 775 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre, belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 5 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-10-2016
14:30
 1168     9
 2
 1
 Antalya İli, Serik İlçesi, Yukarıkocayatak Mahallesi’nde hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-10-2016
14:30
 1167  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   9
 2
 1
 Antalya ili, Serik İlçesi, Yukarıkocayatak Mahallesi’nde hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-10-2016
14:30
 1166  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   9
 2
 1
 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Gündoğdu Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde 327 ada 73 parsel için yapılan ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.09.2016 tarih 959 sayılı kararı ile uygun bulunan itiraza yönelik hazırlanan 14414,2 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlı bulunan parselin imar planı dışına çıkarılması kaydıyla oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul, 2 ret oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-10-2016
14:30
 1165  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   9
 2
 1
 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Aksaz Mahallesinde bulunan bir kısmı ağaçlandırılacak alan, bir kısmı da dini tesis alanı olarak planlı olan 10.998,34 m²’lik 561 parselin “Mezarlık Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-10-2016
14:30
 1164  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   9
 2
 1
 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Aksaz Mahallesinde bulunan bir kısmı ağaçlandırılacak alan, bir kısmı da dini tesis alanı olarak planlı olan 10.998,34 m²’lik 561 parselin “Mezarlık Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 22284,1 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-10-2016
14:30
 1163  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   9
 2
 1
 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Büyükköy-Kızılova mevkii, 293 Ada 5, 6, 8, 352: 356 Ada 12 parsellerin “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali)” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-10-2016
14:30
 1162  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   9
 2
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Yenidoğan Mahallesi 28157 ada 1 parsel ve çevresinde Şehirler Arası Otobüs Terminali Alanı’nın Ticaret Alanı, Ticaret-Konut Alanı ve Park Alanına dönüştürülmesi, Teknik Altyapı Alanı (RMSA), yol ve kavşak alanlarında yeniden düzenlenme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 1 kabul, 7 çekimser oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-10-2016
14:30
 1161  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   9
 2
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Yenidoğan Mahallesi 28157 ada 1 parsel ve çevresinde Terminal Alanı’nın Ticaret Alanı, Ticaret-Konut Alanı ve Park Alanına dönüştürülmesi, Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı, Teknik Altyapı Alanı (RMSA), yol ve kavşak alanlarında yeniden düzenlenme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 1 kabul, 7 çekimser oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-10-2016
14:30
 1160  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   9
 2
 1
 Demre Belediyesi sınırları içerisinde, Gürses Mahallesi 101 Ada 36, 37, 38, 42: 102 Ada 25, 37, 38, 39, 40 parsellerin “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali)” alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANININ ve bu plan kapsamındaki Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.08.2016 tarihli ve 5226 sayılı kararı gereği 101 Ada 36 parsel ile 102 Ada 36, 40, 41 parsellerdeki kuyu ve kalıntıların korunması amacıyla koruma alanı sınırının plana işlenmesi hususunun, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-10-2016
14:30
 1159  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   9
 2
 1
 Antalya ili, Aksu ilçesi, Atatürk Mahallesi, 13322 ada 2 parselin yaklaşık 14 hektarlık kısmında hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 9 ret oyu, Bağımsız 1 kabul, 2 ret oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-10-2016
14:30
 1158  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   9
 2
 1
 Antalya İli, Aksu ilçesi, Atatürk Mahallesi, 13322 ada 2 parselin yaklaşık 14 hektarlık kısmında hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 9 ret oyu, Bağımsız 1 kabul, 2 ret oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-10-2016
14:30
 1157  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   9
 2
 1
 Aksu Belediye Meclisinin 02.09.2016 tarih ve 135 sayılı kararı ile uygun bulunan Çalkaya Mahallesi orman sınırları içerisinde 149 numaralı bölmede kalan 10.088,139 m² lik kısmının Askeri Alan ve yol olarak planlanmasına ilişkin 21578 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, plan açıklama raporunda yer alan 1/25000 ölçekli nazım imar planına ilişkin açıklamaların kaldırılması, plan notlarının 4. Maddesinin “3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelik Hükümlerine Uyulacaktır.” şeklinde düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-10-2016
14:30
 1156  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   9
 2
 1
 Aksu Belediyesi, Çalkaya Mahallesi orman sınırları içerisinde 149 numaralı bölmede kalan 10.088,139 m² lik kısmının orman alanından Askeri Alan ve yola dönüştürülmesine ilişkin 5191-11 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-10-2016
14:30
 1155  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   9
 2
 1
  Alanya İlçesi sınırları içerisinde, Türkler Mahallesi, Kargı Şefliği 124, 125, 174, 175 ve 178 nolu bölmelerde yer alan ve imar planlarında Katı Atık Bertaraf Tesisi olarak planlı bulunan alanda yapılaşma koşullarının değiştirilmesi, plan notlarının düzenlenmesi, trafo alanı planlanması ve yol güzergâhının değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-10-2016
14:30
 1154  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   9
 2
 1
 Alanya İlçesi sınırları içerisinde, Türkler Mahallesi, Kargı Şefliği 124, 125, 174, 175 ve 178 nolu bölmelerde yer alan ve imar planlarında Katı Atık Bertaraf Tesisi olarak planlı bulunan alanda plan notlarının düzenlenmesi ve yol güzergâhının değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-10-2016
14:30
 1153     9
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 9/9/2016 tarihli ve 982 sayılı Meclis Kararıyla, Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesine 50 adet 12 metrelik otobüs alınmasına ve bu alım işi için İller Bankası A.Ş.’den 20.000.000TL kredi kullanılmasına karar verilmiştir. Bu Karara istinaden: a) Büyükşehir Belediyesi bünyesine 50 adet 12 metrelik otobüsün Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile alınmasına, b) 24/11/2015 tarihli ve 1052 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararıyla kabul edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi 2016 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 237 sayılı Taşıt Kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir T-1 Cetvelinin T11 (Küçük Otobüs) satırının “Adet” sütununda yer alan “40” ibaresinin “50” olarak değiştirilmesine ve T11 (Büyük Otobüs) satırının “Adet” sütununda yer alan “40” ibaresinin “50” olarak değiştirilmesine, c) Otobüslerin satın alma bedellerinin 400.000TL’ye kadar yükselebileceğinden, bu bedelin 9/3/2016 tarihli ve 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun eki T-Cetvelinin 11-a (Sürücü dâhil en az 27, en fazla 40 kişilik Otobüs) sıra no’lu satırında yer alan otobüs satın alma bedeli 227.484TL’yi aştığı, anılan T-Cetvelinin 1 numaralı dip notunda “Bu cetvelde gösterilen azami fiyatlarda değişiklik yapmaya, bu bedelleri belirli makam ve hizmetler için farklı miktarlarda tespit etmeye Maliye Bakanı yetkilidir” hükmü bulunduğundan, Büyükşehir Belediyesi bünyesine alınacak 50 adet 12 metrelik otobüsün 11-a cinsi olması halinde satın alma bedeli tavanın 400.000TL’ye çıkartılması için Maliye Bakanlığından yetki alınmasına oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 16 ret oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-10-2016
14:30
 1152     9
 2
 1
 UKOME Genel Kurulunun 30/12/2015 tarih ve 2015/12-696 sayılı kararı ile: 6360 sayılı Kanun kapsamında Büyükşehir sınırlarına dahil edilen on dört ilçede ticari olarak servis taşımacılığı faaliyeti gösteren gerçek ve tüzel kişi taşımacıların araçlarına tahdit getirilmesi ile ilgili olarak belirlenecek plaka bedelleri Meclisimizin takdirine bırakılmış olup, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih 247 sayılı ve 13.05.2016 tarih ve 555 sayılı kararları ile: “Antalya Valilisi İl Trafik Komisyon Başkanlığının 21/10/2011 tarih ve 2011/141 sayılı kararı ile sıralı sistem düzenleme “C ” Plaka ile servis hizmet veren araçların Tahditli C Plakaya Dönüş Bedellerinin kanuni faizlerini ödemek kaydıyla 6 (altı) eşit taksitte alınması, D2/D4 ve sivil plaka ile hizmet veren araçlardan ise peşin alınması yönünde karar alınmıştır. Ancak taşımacı esnaflarından gelen talepler doğrultusunda: ilgili meclis kararları ile belirlenen bedeller üzerinden D2/D4 belgesiyle ve sivil plaka ile servis hizmeti verenler için tahditli C plakaya dönüş bedellerinin de kanuni faizlerini ödemeleri kaydıyla 4 (dört)’er aylık dönemler halinde 6 (altı) eşit taksitte alınmasına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-10-2016
14:30
 1151     9
 2
 1
 Korkuteli İlçesi, Yelten Mahallesi ile Gümüşlü Mahalleri arasında bulunan yolun Büyükşehir yol ağından çıkartılarak, trafik yoğunluğunun daha fazla olması sebebiyle Yelten Mahallesi ile Yeşilyayla Mahallesi arasında bulunan ve yaklaşık 4,5 km uzunluğundaki yolun, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yol ağına yayla yolu olarak dâhil edilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-10-2016
14:30
 1150     9
 2
 1
 Serik İlçesi, Eskiyörük (Eskiyürük) Mahallesi ile Silyon Antik kenti arasında bulunan yolun turistik bir gezi yeri olması ve bahsi geçen yolun turistler tarafından kullanılması sebebiyle Eskiyörük (Eskiyürük) Mahallesi ile Silyon Antik kenti arasında bulunan yaklaşık 5,5 km uzunluğundaki yolun, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yol ağına dâhil edilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-10-2016
14:30
 1149     9
 2
 1
 UKOME Genel Kurulunun 03.10.2016 tarih ve 2016/10-721 sayılı kararı ile: 5 (beş) merkez ilçede faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarından M-AB-ATT- AN (tadilatlı) ve şehiriçi toplu taşıma sistemine dahil edilen minibüslerin 2’ye 1 oranında birleşerek 12 metrelik “AU” plaka serisinden tahditli otobüse dönüştürülmesi, mevcutta bulunan özel halk otobüsleri ile daha önce 2 ’ye 1 birleşerek otobüs olan “AN” plakalı 12 metrelik araçlarında “AU” plaka serisinden tahditli otobüse dönüştürülmesi yönünde karar alınmış ve tahditli plakaya dönüşüm bedelinin belirlenmesi konusu Meclisimizin takdirine bırakılmış olup, 5 (beş) merkez ilçede faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarının “AU” plaka serisinden 12 metrelik tahditli otobüse dönüşüm bedellerinin: • Özel Halk Otobüsleri ve AN Plakalı (daha önce 2’ye 1 birleşen) tahditli plaka bedelinin 50.000,00 TL olmasına, • M-AB-ATT-AN (tadilat)-Sivil Plakalı araçların birleşmesinden oluşan otobüs plaka bedelinin 50.000,00 TL (Her bir araç için 25.000,00 TL+25.000,00-TL) olmasına, • Bu bedellerin yasal faizi ile birlikte 2 eşit taksitte ödenmesine, ilk ödemenin tahditli “AU” plaka tescili sırasında yapılmasına ve 2. taksitin ilk ödemeden itibaren altıncı ayda yapılmasına, Ayrıca, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2015 tarih ve 175 sayılı kararına istinaden “ATT” plakaya dönüşüm işlemi yapan araçlardan daha önce ödedikleri ücretin bu bedellerden mahsup edilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 17 ret oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-10-2016
14:30
 1148     9
 2
 1
 Büyükşehir Belediyesinin görev alanı açısından elektrikli araçların yollarda yerini alabilmesi için bu araçların şarj ihtiyacının karşılanması amacıyla alt yapının tesis edilmesi elzem hale gelmiş olup, oluşturulacak olan şarj alt yapısının, elektrikli araç sürücülerinin şarj bitmesi ve yolda kalma kaygılarını azaltacak bu teknolojiye yönelmelerini sağlayacak ve bu şekilde elektrikli araçların kullanımını yaygınlaştıracağından, elektrikli araç teknolojisinin yaygınlaşmasında büyük bir etken olan şarj sisteminin temini için Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımcıların önünün açılması faydalı olacağı düşünüldüğünden, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2015 tarihli ve 930 sayılı Kararı ile 19/7/2016 tarihli ve 848 sayılı Kararıyla Büyükşehir Belediyesi uhdesindeki veya diğer kamu kurumlarından kiralanacak alanlarda araç şarj istasyonlarının kurulabilmesi sağlanmaya çalışılmış, konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca ihalelere de çıkılmasına rağmen arzu edilen netice alınamamıştır. Bu nedenle elektrikli araç şarj istasyonlarının henüz bebek endüstri olması ve ölçek ekonomisi gereği yatırımcıların belirli bir müşteri sayısına ulaşana kadar kâr etmeksizin hizmet sunması şartları Antalya’nın çevresel hedefleriyle birlikte dikkate alındığında konunun kamu hizmeti vasfının ağır bastığı değerlendirilmesi gerektiğinden bu istasyonların sembolik bir bedelle yatırımcılara temin edilmesi, öte yandan yatırımcıların, araç sürücülerinin şarj istasyonu yerlerine ilişkin taleplerine daha duyarlı olacağından şarj istasyonu yerlerinin yatırımcıların istekleri doğrultusunda Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından belirlenmesine, •Antalya İl sınırları içerisinde elektrikli araçların şarj edilebilmeleri için ihtiyaç duyulan araç şarj istasyonlarının Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde ve tasarrufu altında bulunan hizmet binaları, yol, otopark, kaldırım, park gibi alanlarda kurulmasına, •Gerekmesi halinde elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulması maksadıyla diğer kamu kuramlarından 10 (on) yıla kadar yer kiralanabilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine, •Yatırımcıların, kurulacak elektrikli araç şarj istasyonu yerlerine ilişkin taleplerini Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına yapmasına, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının talep edilen yerlerin uygunluğu için Ulaşım Koordinasyon Merkezi Genel Kurulunun onayını almasına, bu onayın akabinde yatırımcılara bu yerleri işgaliye ücreti mukabilinde vermesine, •Her bir elektrikli araç şarj istasyonu için 2016 yılı işgaliye ücretinin yıllık 12 (oniki) TL + KDV olmasına, takip eden yıllarda elektrikli araç şarj istasyonu işgaliye ücretinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 96 ncı maddesi gereğince Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından belirlenerek Gelir Tarifesinde gösterilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 71 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-10-2016
14:30
 1147     9
 2
 1
 Muratpaşa İlçesi, Meltem Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Devlet Hastanesi güney kısmı üst geçit altında bulunan 2 adet büfenin, AKM geçişi üst geçidin altında bulunan 2 adet büfenin, 100. Yıl Bulvarı Gazi Lisesi yanı üst geçidinin altında bulunan 2 adet büfenin (toplam 6 adet büfenin) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26’ncı Maddesine göre ilk yıl 35.000,00 TL + KDV kira bedeliyle, diğer yıllar kira bedellerinin Yİ-ÜFE oranında (bir önceki yılın aynı ayına göre) arttırılması kaydıyla 10 (on) yıl süre ile Büyükşehir Belediyesi şirketi olan EKDAĞ Ekmek Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.’ ye kiraya verilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 18 ret oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul, 2 ret oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-10-2016
14:30
 1146     9
 2
 1
 Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca bu yıl 53’üncüsü gerçekleştirilmesi planlanan “Uluslararası Antalya Film Festivali” etkinliği kapsamında verilecek olan “Antalya Film Destek Fonu Ödülü” isminin “Antalya Film Destek Fonu Sümer TİLMAÇ Ödülü 2016” olarak değiştirilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 18 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 5 kabul oyu ile toplam 71 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-10-2016
14:30
 1145     9
 2
 1
 Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik’in “Diğer müsabakalar” başlıklı 17. Maddesinin 2. Bendinde yer alan: “Genel Müdürlük, Federasyonlar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile ilgili kurumlarca yurtiçinde veya yurtdışında yapılan ödüllü veya ödülsüz yarışmalarda ise en fazla 40 Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirasını geçmemek üzere ödül verilebilir.” hükmü çerçevesinde: Türkiye Ampute Futbol Birinci Ligi 2015-2016 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak 2016-2017 sezonunda ilimizi Süper Lig’de temsil etme başarısı gösteren Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Şubesinde görev yapan: sporcular Ahmet Onur ÇELİKBAŞ, Fatih GÜLTEKİN, Turgut ALTUN, İsmail PARLAK, Haydar ALAGÖZ, Ahmet ASAR, Coşkun ALTAY, Hakkı SATILMIŞ, Muhittin KURT, Hüseyin ŞENER, Ufuk UZUN, Onur ÖZKAYMAK, H.Tunahan BOZ, Hüseyin KILIÇ, Hikmet TURAN, Numan BAĞCI, Sıddık ORAY, Ömer SÜZEN’in her birinin 7’şer adet Cumhuriyet Altını, Antrenör Tahir GÜVEN’in 12 (oniki) adet Cumhuriyet Altını, Koordinatör Necati YILDIRIM’ın 15 (onbeş) adet Cumhuriyet Altını, çeşitli sportif organizasyonlarda başarı gösteren sporculardan: Özel Sporcular Gençlik ve Spor Kulübü ve Türk Milli Takımı Down Sendromlular Masa Tenisi Sporcusu: 2016 İtalya Floransa Down Sendromlular Dünya Down Sendromlular Masa Tenisi Şampiyonası çift bayanlar kategorisi bronz madalya sahibi Benay BALCI’nın 9 (dokuz) adet Cumhuriyet Altını, Özel Sporcular Gençlik ve Spor Kulübü ve Türk Milli Takımı Down Sendromlular Masa Tenisi Sporcusu, 2016 İtalya Floransa Down Sendromlular Dünya Down Sendromlular Masa Tenisi Şampiyonası çift erkekler kategorisi bronz madalya sahibi Taygun ARI’nın 9 (dokuz) adet Cumhuriyet Altını, Vedat Erbay Okçuluk Akademisi Spor Kulübü ve Paralimpik Okçuluk Milli Takım Sporcusu: Avrupa Şampiyonu ve Avrupa Kıta Kota Şampiyonası Olimpik Yay Kadınlar Kategorisi birincisi, Avrupa Şampiyonası Olimpik Yay Kadınlar Takım Kategorisi İkincisi, 2016 Çek Cumhuriyeti Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası üçüncüsü, 2016 Çek Cumhuriyeti Paralimpik Okçuluk Olimpik Yay Kadınlar Takım kategorisi İkincisi Zehra ÖZBEY TORUN’un 9 (dokuz) Cumhuriyet Altını ile ödüllendirilmelerine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 5 kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-10-2016
14:30
 1144  Otopark İşletilmesi İşi   9
 2
 1
 Akseki Belediyesinin 03.11.2014 tarihli ve 11-01 sayılı Meclis Kararı ile otobüs terminali yapılmak üzere 25 yıllığına Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen Akseki ilçesi Hacı İlyas Mahallesi 21 ada 14 parselde bulunan taşınmaz üzerine 2 süit oda, 7 normal oda, toplamda 22 yataklı otel, 1 adet restaurant, 4 adet dükkan, 1 adet çay ocağı, bay/bayan mescid, 7 adet şehirlerarası peron, 5 adet ilçeler peronu olmak üzere 1.200 m² kapalı alana sahip yapının yapım işi Büyükşehir Belediyesince 02.09.2016 tarihinde tamamlanmış olup, Akseki Şehirlerarası Otobüs Terminalinin konaklama tesisi ve restaurantı ile beraber bir bütün halinde veya ayrı ayrı 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca sınırlı ayni hak tesis edilmek suretiyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümleri gereğince 25 yıla kadar işletme hakkının ihale edilebilmesi için Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 18 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 5 kabul oyu ile toplam 74 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-10-2016
14:30
 1143  Kardeş Şehir   9
 2
 1
 Amerika’nın 45’inci büyük kenti, Florida Eyaletinin ikinci büyük şehri olan Miami’nin Belediye Başkanı Sayın Tomas REGALADO’nun Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes TÜREL'e hitaben yazısında, Miami Belediye Başkanlığı’nın Uluslararası Konseyi ile birlikte Miami Belediye Başkanlığı Makamı adına, 14 Eylül 2016 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda Miami- Antalya arasında kardeş kent ilişkisi kurulması konsey üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildiği belirtildiğinden, Kardeş Kent ilişkileri, şehirlerarasında ticaret, turizm, eğitim ve kültürel ilişkilerin gelişmesine, her iki ülkenin ve şehrin tanıtımına, iki kentte yaşayan halkların karşılıklı anlayış, saygı ve dostluğunun gelişmesine ve iki kentin ekonomik refahının ilerletilmesine katkı sağlayacağı düşüncesiyle, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Miami Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi ile 74. maddesi uyarınca “Kardeş Kent’’ ilişkisi kurulmasına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 21 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 5 kabul oyu ile toplam 76 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-10-2016
14:30
 1142  Önergenin Gündeme Alınması Hk.   9
 2
 1
  Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2016 tarihli Meclis Gündemi, biriminden gelen teklif ile birlikte toplam 33 maddeden oluşmuştur.  
14-10-2016
14:30
 1141  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   9
 2
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2016 tarihli toplantısında: Gündemin 1. maddesi gereği yapılan yoklama sonunda, AK Parti Meclis Üyeleri: Hakan TÜTÜNCÜ, Süleyman TOPÇU, Bahadır YANTAÇ, Emin HATİPOĞLU, Mustafa Erkan ERSOY, Erol DEMİRHAN, Kemal SARIYILDIRIM, Rasim ELÇİ 'nin MHP Meclis Üyeleri: Adem Murat YÜCEL, Abdullah SÖNMEZ, Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Mustafa TUNA, Mehmet KILINÇ 'ın mazeretli sayılmalarına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 19 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.)  
10-10-2016
14:00
 1140  Gündemin.... ila... Maddeleri Hk.   9
 1
 1
  Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2016 tarihli Meclis toplantısında: a.Gündemin 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 186, 187, 188 ve 189. maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. b.Gündemin 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 189, 191, 192, 193, 194 ve 195. maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi, c.Gündemin 101, 105, 106, 107, 108, 186, 187 ve 189. maddelerinin Ulaşım Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. d.Gündemin 100, 102 ve 103. maddelerinin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. (AK Parti: 41 kabul oyu, CHP: 10 kabul oyu, MHP: 5 kabul oyu, Bağımsız: 3 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)  
10-10-2016
14:00
 1139     9
 1
 1
  Serik Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih ve 106 sayılı kararı ile uygun bulunan, Cumalı Mahallesi 132 ada 3 ve 4 parsellerin Ticaret Alanından Resmi Kurum Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.09.2016 gün ve 929 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olduğundan oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1138     9
 1
 1
  Serik Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih ve 105 sayılı kararı ile uygun bulunan, Cumalı Mahallesi 1209 ada 19 parselin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Alanından Yurt Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1097,76 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.09.2016 gün ve 930 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre, "Jeolojik Etüt Raporu onaylanmadan ruhsat verilemez." plan notu eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1137     9
 1
 1
  Serik Belediye Meclisinin 07.01.2016 tarih ve 45 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kökez Mahallesi 89 ada 16, 17 ve 18 parsellerin yeniden düzenlenerek konut alanı ilkokul alanı park alanı ve yol olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.09.2016 gün ve 928 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olduğundan oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1136     9
 1
 1
  Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.08.2016 gün ve 375 sayılı kararı ile uygun bulunan, Etiler Mahallesi sınırları içerisinde 2885 ada 17 parseldeki konut alanına İBZT (isteğe bağlı zemin ticaret) kullanımı verilmesine ilişkin hazırlanan 5398,74 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1135     9
 1
 1
  Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.08.2016 gün ve 374 sayılı kararı ile reddedilen, Şirinyalı Mahallesi sınırları içerisinde 5655 ada 4 ve 5 parsellere kütle işlenmesine ilişkin hazırlanan 5460,49 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1134     9
 1
 1
  Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.08.2016 gün ve 373 sayılı kararı ile uygun bulunan, Demircikara Mahallesi sınırları içerisinde 5072 ada 3 parselin yapılaşma koşulunun düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 5460,48 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1133     9
 1
 1
  Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.08.2016 gün ve 372 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ermenek Mahallesi sınırları içerisinde 9014 ada 11, 12, 13 ve 14 parsellerin tevhid edilip yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 5984,8 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1132     9
 1
 1
  Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.08.2016 gün ve 371 sayılı kararı ile reddedilen, Kızıltoprak Mahallesi sınırları içerisinde 5908 ada 3, 4, 5, 6, 7 ve 5909 ada 1, 2, 8, 9, 10, 11 parseller ve çevresinin tevhit edilip yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 5398,73 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1131     9
 1
 1
  Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.07.2016 gün ve 326 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yüksekalan Mahallesi sınırları içerisinde 4879 ada 10, 11, 12, 15, 16 ve 17 parsellerin tevhit edilip yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 5398,68 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, "Ticaret kullanımında, tevhit edilmeden önceki 4879 ada 10 parselin zeminde kullanılan ticaret inşaat alanını aşmayacaktır." plan notu eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1130     9
 1
 1
  Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.07.2016 gün ve 325 sayılı kararı ile uygun bulunan, Güzeloba Mahallesi sınırları içerisinde 6031 ada 10 ve 11 parsellerin tevhit edilip yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 5460,40 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, İlçe Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1129     9
 1
 1
  Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.07.2016 gün ve 324 sayılı kararı ile uygun bulunan, Güzeloba Mahallesi sınırları içerisinde 4010 ada 11 parseldeki konut alanına İBZT (isteğe bağlı zemin ticaret) kullanımı verilmesine ilişkin 5985,13 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, mekansal planlar yapım yönetmeliğine göre “max h” ibaresinin “Yençok” olarak düzenlenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1128     9
 1
 1
  Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.07.2016 gün ve 323 sayılı kararı ile uygun bulunan, Güvenlik Mahallesi sınırları içerisinde 1393 ada 5 parselin mülkiyet sınırı ile adakenarı arasındaki uyumsuzluğun ve yapılaşma koşulunun düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 5404,43 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, mevcut inşaat alanının korunması kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1127     9
 1
 1
  Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.07.2016 gün ve 336 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kızılarık Mahallesi sınırları içerisinde 6519 ada 1 parseldeki konut alanına İBZT (isteğe bağlı zemin ticaret) kullanımı verilmesine ilişkin hazırlanan 5398,72 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1126     9
 1
 1
  Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.07.2016 gün ve 335 sayılı kararı ile uygun bulunan, Güzeloba Mahallesi sınırları içerisinde 27947 ada 1 parsel, 27944 ada 1 parsel, 27946 ada 1 parselin bir kısmı ve yakın çevresinde Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararına istinaden koruma alanı sınırının planlara işlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 5987,5 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1125     9
 1
 1
  Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.07.2016 gün ve 334 sayılı kararı ile uygun bulunan, Haşimişcan Mahallesi sınırları içerisinde 10477 ada 6 parselde Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararına istinaden koruma alanı sınırının planlara işlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 5404,43 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1124     9
 1
 1
  Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.07.2016 gün ve 333 sayılı kararı ile uygun bulunan, Güzeloba Mahallesi sınırları içerisinde 6732 ada 1 parsel ve yakın çevresinde Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca belirlenen I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Sınırının planlara işlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 5985,14 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1123     9
 1
 1
  Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.07.2016 gün ve 332 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kızılarık Mahallesi sınırları içerisinde 6530 ada 10 parselin yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 5398,70 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1122     9
 1
 1
  Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.07.2016 gün ve 331 sayılı kararı ile uygun bulunan, Demircikara Mahallesi sınırları içerisinde 1821 ada 7 parselin yapılaşma koşulunun düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 5460,47 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1121     9
 1
 1
  Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.07.2016 gün ve 330 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kızıltoprak Mahallesi sınırları içerisinde 7494 ada 1 parseldeki konut alanına İBZT (isteğe bağlı zemin ticaret) kullanımı verilmesine ilişkin hazırlanan 5398,69 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1120     9
 1
 1
  Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.07.2016 gün ve 329 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kızıltoprak Mahallesi sınırları içerisinde 4530 ada 45 ve 46 parsellerin tevhid edilip kütle işlenmesine ilişkin hazırlanan 5967,10 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, "Tevhit edilmeden uygulama yapılamaz." plan notunun eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)"  
10-10-2016
14:00
 1119     9
 1
 1
  Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.07.2016 gün ve 327 sayılı kararı ile uygun bulunan, Güzeloba Mahallesi sınırları içerisinde 8564 ada 14 parselin yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 5460,50 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Mania planında belirtildiği şekilde yüksekliğin Yençok=17.50 m. olarak düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1118     9
 1
 1
  Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.07.2016 gün ve 358 sayılı kararı ile reddedilen, Demircikara Mahallesi sınırları içerisinde 1821 ada 10 parselin yapılaşma koşulunun düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1117     9
 1
 1
  Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.07.2016 gün ve 355 sayılı kararı ile reddedilen, Demircikara Mahallesi sınırları içerisinde 8465 ada 2 parselin yapılaşma koşulunun düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1116     9
 1
 1
  Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.07.2016 gün ve 328 sayılı kararı ile reddedilen, Bayındır Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 9147 ada 16 parsele kütle işlenmesine ilişkin hazırlanan 5404,44 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1115     9
 1
 1
  Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.07.2016 gün ve 356 sayılı kararı ile reddedilen, Güzeloba Mahallesi sınırları içerisinde 6927 ada 15 parselin yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1114     9
 1
 1
  Manavgat Belediye Meclisinin 02.09.2016 tarih ve 151 sayılı kararı ile uygun bulunan, Düzağaç Mahallesi 270 ada 1 parselin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi alanı (GES) olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 21633 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2016 gün ve 627 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olduğundan oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1113     9
 1
 1
  Manavgat Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih ve 123 sayılı kararı ile uygun bulunan, 1. Etap (Kent Merkezi) İlave+ Revizyon imar planı plan notlarının Kentsel-Sosyal Altyapı Alanları hükmünde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTU DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu) :  
10-10-2016
14:00
 1112     9
 1
 1
  Manavgat Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih ve 121 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yukarı Hisar Mahallesi 40 ada 4 parseldeki resmi kurum alanının yapılaşma koşullarında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1111     9
 1
 1
  Konyaaltı Belediye Meclisinin 01.09.2016 gün ve 119 sayılı kararı ile uygun bulunan, Liman Mahallesi sınırları içerisinde 6878 ada 3 parselin yapılaşma koşullarının düzenlenmesi, Konut ve Ticaret inşaat alanlarında düzenleme yapılması ile parselin kuzeyinde yer alan yeşil alanın güneyindeki yeşil alan ile bütünleşik olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1057,67 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu) :  
10-10-2016
14:00
 1110     9
 1
 1
  Konyaaltı Belediye Meclisinin 01.09.2016 gün ve 112 sayılı kararı ile uygun bulunan, Arapsuyu Mahallesi sınırları içerisinde 20057 ada 4 parselin “Turizm Tesis Alanından” “TİCK (Ticaret+Konut) Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1057,68 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2016 tarihli ve 575 sayılı kararı ile Konyaaltı Sahil Bandı Konut-Turizm-Ticaret Karma Kullanım alanına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna uygun olduğundan oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1109     9
 1
 1
  Kepez Belediye Meclisi’nin 01.09.2016 gün ve 296 sayılı kararı ile uygun bulunan, Altınova Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Enerji Nakil Hattının kaldırılması doğrultusunda, 28536 ada 9 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanı ve Park Alanı ile 28534 ada 1 nolu parselde bulunan İbadet Yeri ile Park Alanlarının kullanım kararları ve yapılaşma koşulları aynı kalmak kaydıyla, gösterimlerin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre düzenlenmesine yönelik olarak hazırlanan, 1640,11 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.07.2016 tarih ve 768 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine göre, Hmax=Serbest ibaresinin Yençok=Serbest olacak şekilde düzenlenmesi ve Belediye Hizmet Alanı güneyine Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2016 tarih ve 801 sayılı Kararı ile onaylanan trafo alanının da eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1108     9
 1
 1
  Kepez Belediye Meclisinin 01.09.2016 tarih ve 295 sayılı kararı ile uygun bulunan: Kültür Mahallesi sınırları içerisinde 10181 ada 5 parselde yer alan Sağlık Ocağı Alanının “Belediye Hizmet Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1619,11 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1107     9
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisi’nin 01.09.2016 gün ve 300 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ahatlı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 8687 ada 5 ve 6 parsellerin, PTT ve Polis Karakolu alanından “Cami Alanı”na dönüştürülmesine yönelik olarak hazırlanan, 1619,11 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.07.2016 tarih ve 767 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine göre, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1106     9
 1
 1
  Kepez Belediye Meclisinin 01.09.2016 tarih ve 291 sayılı kararı ile uygun bulunan: Baraj, Beşkonaklar ve Göksu Mahalleleri sınırları içerisinde yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ve donatı alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1638,19 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, donatı alanlarında yer alan gösterimlerin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 7 çekimser oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1105     9
 1
 1
  Kepez Belediye Meclisi’nin 01.09.2016 gün ve 293 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gaziler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 28254 ada 103 parselin “Belediye Hizmet Alanı”, 28254 ada 221 ve 222 parsellerin “İlkokul Alanı”, 28260 ada 16 parselin ise “Kapalı Spor Tesisi Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan, 21971 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.07.2016 tarih ve 902 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre, 28260 ada 16 parsel planda kapalı spor alanı olarak belirtildiğinden lejanta da Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre spor alanı gösterimine “Kapalı” ibaresinin eklenmesi koşuluyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1104     9
 1
 1
  Kepez Belediye Meclisinin 01.09.2016 tarih ve 292 sayılı Kararı ile uygun bulunan: Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 18.01.2016 tarih ve 4470 sayılı kararı gereği 1240 ve 1241 parsellerde yer alan Pamuklu Dokuma Fabrikası alanının tescilli yapılar ve koruma alan sınırlarının imar planlarına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1643,3 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 tarih ve 379 sayılı Kararı ile uygun bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine göre, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu) :  
10-10-2016
14:00
 1103     9
 1
 1
  Kepez Belediye Meclisinin 01.09.2016 tarih ve 294 sayılı Kararı ile uygun bulunan: Varsak Demirel Mahallesi sınırları içerisinde dere yatağının bulunduğu bölgede yapılacak uygulamaya yönelik zayiat dengesinin sağlanması amacıyla 3292 ada güneyindeki park alanının bir kısmının E=0.75 yapılanma emsalli konut alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1634,13 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2016 tarih ve 619 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olduğundan oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 1 kabul, 9 ret oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1102     9
 1
 1
  Kepez Belediye Meclisi’nin 04.08.2016 gün ve 262 sayılı kararı ile uygun bulunan, Varsak Mahallesi 895 ada 5 parselin İsteğe Bağlı Ticaret kullanımlı Konut Alanından, “Özel Yurt Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1634,12 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.12.2015 tarih 1108 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olduğundan, Belediyesinden geldiği şekli ile oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 47 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1101     9
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisi’nin 04.08.2016 gün ve 261 sayılı kararı ile uygun bulunan, Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 28551 ada 3 parselin Toptan Ticaret Alanından “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1640,10 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.02.2016 tarih ve 127 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olduğundan Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 47 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1100     9
 1
 1
  Kepez Belediye Meclisi’nin 04.08.2016 gün ve 260 sayılı kararı ile uygun bulunan, Beşkonaklılar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 26941 ada 1 nolu parselin yapılaşma koşullarının Yençok=7 kat olacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1638,18 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, “Jeolojik Etüt Raporu onaylanmadan ruhsat verilemez.” plan notunun eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 47 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1099     9
 1
 1
  Kepez Belediye Meclisi’nin 04.08.2016 gün ve 258 sayılı kararı ile uygun bulunan, Düdenbaşı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 10019 ada 9 nolu parselin yan bahçe çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 1637,5 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 47 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1098     9
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarih ve 257 sayılı Kararı ile uygun bulunan: Teomanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde 10397 ada 1 ve 2 parsellerin tevhit edilmesi ve konut alanına İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1637,4 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, güney çekme mesafesinin 5.75 m. ve doğu çekme mesafesinin 12.93 m. olarak düzenlenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 47 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1097     9
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarih ve 256 sayılı Kararı ile uygun bulunan: Kuzeyyaka Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 6705 ada 10 parselde konut alanına İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1732,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 47 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1096     9
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarih ve 255 sayılı Kararı ile uygun bulunan: Fabrikalar Mahallesi sınırları içerisinde 7166 ada güneyinde yer alan oyun alanına Trafo Alanı eklenmesine ilişkin hazırlanan 1729,2 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 47 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1095     9
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarih ve 254 sayılı Kararı ile uygun bulunan: Göçerler Mahallesi sınırları içerisinde yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1735,4 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, “Jeolojik Etüt Raporu Onaylanmadan Ruhsat Verilemez.” plan notunun eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1094     9
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarih ve 253 sayılı Kararı ile Karar Verilmesine Yer Olmadığına karar verilen: Yeni Emek Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında tespit edilen maddi hatalar ile uygulamaya yönelik hazırlanan 1642,2 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU hakkında, Belediyesinden geldiği şekliyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1093     9
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarih ve 251 sayılı Kararı ile uygun bulunan: Şafak Mahallesi 25071 ada 1 parsel ve 25072 ada 3, 4 parsellerde konut alanına Yüksek Zemin Ticaret (YZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1718,5 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 25070 ada 1 parselin batı cephesine de Yüksek Zemin Ticaret (YZT) kullanım kararı getirilmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1092     9
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarih ve 250 sayılı Kararı ile Karar Verilmesine Yer Olmadığına karar verilen: Şafak Mahallesi 25072 ada 4 parselde konut alanına Yüksek Zemin Ticaret (YZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1718,4 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ hakkında, Belediyesinden geldiği şekliyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1091     9
 1
 1
 Gazipaşa Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih ve 84 sayılı kararı ile uygun bulunan, Pazarcı Mahallesi 9 ada 65 ve 76 parsellerin tevhit edilmesi ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, adanın yapılaşma düzenini ve omurgasını bozduğundan oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1090     9
 1
 1
 Gazipaşa Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih ve 88 sayılı kararı ile uygun bulunan, Macar Mahallesi 109 ada 41 parseldeki yaya yolunun güneye kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1089     9
 1
 1
 Finike Belediye Meclisinin 05.09.2016 gün ve 81 sayılı kararı ile reddedilen, Turunçova Mahallesi sınırları içerisinde Çavdır Çakaltepesi Mevkii 331, 832, 1105, 1106, 1332, 1392, 1393, 1394, 1395, 1267 ve 1268 nolu parsellerin “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan, Trafo, Yol ve Belediye Hizmet Alanından (Mezbaha)” “Küçük Sanayi Alanı, Akaryakıt ve Servis İstasyonu, Cami Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Park Alanı, Trafo Alanı ve Yol Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZLAR oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 40 kabul, 1 ret oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 7 ret oyu, Bağımsız 2 kabul ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1088     9
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih ve 148 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeniköy Mahallesi 1581 ada 7 ve 8 parsellerin konut alanından E=0.80 Yençok=5 kat yapılaşma koşullu Özel Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin 4839,27 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 gün ve 366 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olduğundan oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1087     9
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih ve 143 sayılı kararı ile uygun bulunan, Karadon Mahallesi 103 ada 5 parseldeki Akaryakıt, LPG ve Servis İstasyonu’nun 22A tapu yenilemeleri sonucunda oluşan yeni parsel sınırına göre düzenlenmesini sağlamak amacıyla hazırlanan 19777,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 gün ve 367 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olduğundan oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1086     9
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 07.06.2016 tarih ve 121 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yalınlı Mahallesi 362 ve 363 adalar arasındaki 12m.'lik taşıt yolunun yaya yoluna dönüştürülmesine ilişkin 7075,6 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.05.2016 gün ve 471 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olduğundan oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1085     9
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 12.07.2016 gün ve 181 sayılı kararı ile uygun bulunan, Tepe Mahallesi 1567, 1569, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1589, 1590, 1591, 1595, 1613, 1614, 1621, 1622, 1623, 1624 ve 1625 adaların bulunduğu alanda uygulamadan kaynaklı sorunların giderilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, konut alanı, enerji nakil hattı, enerji nakil hattı koruma kuşağı sınırı, taşıt yolu ve yaya yolunun gösterime eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1084     9
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 07.06.2016 gün ve 154 sayılı kararı ile uygun bulunan, Avsallar Mahallesi Turizm Alanı Dışını kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda 521 parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Mülga Avsallar Belediye Meclisi’nin 24.12.2013 tarih 44 sayılı kararı ile uygun görülen ve Alanya Belediye Meclisi’nin 04.02.2014 tarih 57 sayılı kararı ile onaylanan Avsallar Mahallesi Turizm Alanı Dışını kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Antalya 3.İdare Mahkemesi’nin 27.04.2016 tarihli E:2014/1004 K:2016/477 sayılı kararı ile “dava konusu alan ve çevresinde sulama kanalları ve tarımsal araziler bulunması nedeniyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün de plan yapım aşamasında görüşünün alınması gerektiği, diğer taraftan teknik altyapı olan sulama kanalının dava konusu imar planlarında “Park” alanı olarak gösterildiği gerekçeleri ile iptal edildiğinden Belediyesine iadesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1083     9
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 07.06.2016 gün ve 153 sayılı kararı ile uygun bulunan, Avsallar Mahallesi Turizm Alanı Dışını kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda 444 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Mülga Avsallar Belediye Meclisi’nin 24.12.2013 tarih 44 sayılı kararı ile uygun görülen ve Alanya Belediye Meclisi’nin 04.02.2014 tarih 57 sayılı kararı ile onaylanan Avsallar Mahallesi Turizm Alanı Dışını kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Antalya 3.İdare Mahkemesi’nin 27.04.2016 tarihli E:2014/1004 K:2016/477 sayılı kararı ile “dava konusu alan ve çevresinde sulama kanalları ve tarımsal araziler bulunması nedeniyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün de plan yapım aşamasında görüşünün alınması gerektiği, diğer taraftan teknik altyapı olan sulama kanalının dava konusu imar planlarında “Park” alanı olarak gösterildiği…” gerekçeleri ile iptal edildiğinden Belediyesine iadesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1082     9
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 07.06.2016 gün ve 148 sayılı kararı ile uygun bulunan, Avsallar Mahallesi Turizm Alanı Dışını kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda 506, 1643 ve 1644 parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Mülga Avsallar Belediye Meclisi’nin 24.12.2013 tarih 44 sayılı kararı ile uygun görülen ve Alanya Belediye Meclisi’nin 04.02.2014 tarih 57 sayılı kararı ile onaylanan Avsallar Mahallesi Turizm Alanı Dışını kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Antalya 3.İdare Mahkemesi’nin 27.04.2016 tarihli E:2014/1004 K:2016/477 sayılı kararı ile “dava konusu alan ve çevresinde sulama kanalları ve tarımsal araziler bulunması nedeniyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün de plan yapım aşamasında görüşünün alınması gerektiği, diğer taraftan teknik altyapı olan sulama kanalının dava konusu imar planlarında “Park” alanı olarak gösterildiği gerekçeleri ile iptal edildiğinden Belediyesine iadesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1081     9
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 07.06.2016 gün ve 147 sayılı kararı ile uygun bulunan, Büyükhasbahçe Mahallesi 2666 ada 1, 2, 3, 4 parseller ile 2614 ada 4 parsel ve 15.00 metrelik yol güzergahında düzenlenme yapılmasına ilişkin 2451,8 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, plan değişikliği onama sınırının koruma alan sınırını kapsamayacak şekilde düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1080     9
 1
 1
 Aksu Belediye Meclisinin 02.09.2016 gün ve 136 sayılı kararı ile uygun bulunan, Solak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 13204 Ada 3 parselin 10,77 hektarlık kısmında Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne (BATEM) ait alanın E=0.60, Yençok=5 Kat yapılaşma koşullarıyla “Resmi Kurum Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.07.2016 tarih 874 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olduğundan oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 1 kabul, 10 ret oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1079     9
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Karadayı Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZLARIN, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında Özel Çevre Koruma Alanı sınırlarında farklılık olması nedeniyle Özel Çevre Koruma Alanı sınırlarına ilişkin kurum görüşü alındıktan sonra değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1078     9
 1
 1
 Korkuteli Belediyesi, Yazır Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 646, 647 parseller ile 649 parselin bir kısmının Konut Alanı, Park ve Taşıt Yolu olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 1 kabul,4 ret oyu, Bağımsız 1 kabul ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1077     9
 1
 1
 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Kargalık Mahallesi 450 Ada 2 parselin bir kısmının Belediye Hizmet Alanı (ASAT) olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin 24.08.2016 tarih ve 24132 sayılı yazısı doğrultusunda 40 metrelik yola cepheli trafo yeri ayrılması, E=0,60 ibaresinin eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1076     9
 1
 1
 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Kargalık Mahallesi 450 Ada 2 parselin bir kısmının Belediye Hizmet Alanı (ASAT) olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1075     9
 1
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, Sarısu Mahallesi Serbest Bölge-Elmalı Enerji İletim Hattı güzergâhına ilişkin hazırlanan 2049,34 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, plan onama sınırının kaldırılan enerji nakil hattını da içermesi kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1074     9
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde: Başköy Mahallesi 28430 ada 33 parsel ve çevresinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 31.12.2015 tarih ve 4313 sayılı Kararı gereği Arkeolojik Sit Alanı Sınırlarının işlenmesi ve yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1073     9
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde: Fevzi Çakmak Mahallesi 7323 ada, 1 parselin doğusundaki alanda tescillenen iki adet kuyunun koruma alanının imar planlarına işlenmesine ilişkin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 13.06.2016 tarih ve 5029 sayılı kararı gereği hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1072     9
 1
 1
 Finike Belediye Meclisinin 03.06.2016 gün ve 59 sayılı kararı ile uygun bulunan, İskele ve Yeşilyurt Mahallesinde yer alan Toki Alanı ve çevresine (165 ada 41 parsel, 557 ada 1 ila 6, 26, 27, 32 ila 41 parseller ve 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 adalar) ilişkin hazırlanan 12795,3 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANININ Belediyesine iadesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet İnceleme Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1071     9
 1
 1
 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, İskele ve Yeşilyurt Mahallesinde yer alan Toki Alanı ve çevresine (165 ada 41 parsel, 557 ada 1 ila 6, 26, 27, 32 ila 41 parseller ve 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 adalar) ilişkin hazırlanan 4442,12 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE+REVİZYON NAZIM İMAR PLANININ Belediyesine iadesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet İnceleme Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1070     9
 1
 1
 Elmalı Belediyesi sınırları içerisinde, Gökpınar Mahallesinde yer alan 76 Parselin 5206 m²’lik kısmında Akaryakıt Servis İstasyonu ve Dinlenme Tesisi Alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 20154 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, söz konusu parselin 740 metre mesafesinde bulunan 807 parsele ilişkin Akaryakıt LPG Servis İstasyonu ve Dinlenme Tesisi plan talebi Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 07.09.2016 tarih ve 912 sayılı kararı ile onaylandığından asgari mesafe şartını sağlamadığından oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1069     9
 1
 1
 Elmalı Belediyesi sınırları içerisinde, Bayralar Mahallesi 3477 parselin bir kısmının Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Soğuk Hava Deposu) ve 60m.'lik taşıt yolu olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 21865 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1068     9
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Altınkale Mahallesi 665 ada 2 parselin konut alanından Özel Eğitim Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 2032 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1067     9
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 02.08.2016 gün ve 197 sayılı kararı ile uygun bulunan, Mahmutlar Mahallesi 1535, 1537, 2171, 2172, 3406, 3407, 3845, 3873 parsellerde bulunan 10 m’lik yaya yolunun ruhsatlı yapılara denk gelmesinden dolayı yapılan düzenlemeye ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Onama sınırı içerisinde yer alan parsellerin plan bütünlüğü açısından plan üzerinde belirtilmesi, ayrıca “1535, 1537, 2171, 2172, 3406, 3407, 3845, 3873 parseller” ibaresinin 1531, 1537, 1579, 1580, 2171, 2172, 3406, 3407, 3845, 3873 parseller ile 717 ada 2 parsel” olarak düzeltilmesi, pafta üzerine gösterimlerin eklenmesi, otoparkların yaya yolu olarak düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1066     9
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Mahmutlar Mahallesi 1535, 1537, 2171, 2172, 3406, 3407, 3845, 3873 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Onama sınırı içerisinde yer alan parsellerin plan bütünlüğü açısından plan üzerinde belirtilmesi, ayrıca “1535, 1537, 2171, 2172, 3406, 3407, 3845, 3873 parseller” ibaresinin 1531, 1537, 2171, 2172, 3406, 3407, 3845, 3873 parseller ile 717 ada 2 parsel” olarak düzeltilmesi ve otoparkların kaldırılması kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1065     9
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 07.06.2016 gün ve 151 sayılı kararı ile uygun bulunan, Avsallar Mahallesi Turizm Alanı Dışını kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda 148 ada güneyine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Mülga Avsallar Belediye Meclisi’nin 24.12.2013 tarih 44 sayılı kararı ile uygun görülen ve Alanya Belediye Meclisi’nin 04.02.2014 tarih 57 sayılı kararı ile onaylanan Avsallar Mahallesi Turizm Alanı Dışını kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu onama sınırı dışında kaldığından itirazlar kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından Belediyesine iadesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1064     9
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Avsallar Mahallesi 148 ada güneyine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Mülga Avsallar Belediye Meclisi’nin 24.12.2013 tarih 44 sayılı kararı ile uygun görülen ve Alanya Belediye Meclisi’nin 04.02.2014 tarih 57 sayılı kararı ile onaylanan Avsallar Mahallesi Turizm Alanı Dışını kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu onama sınırı dışında kaldığından itirazlar kapsamında değerlendirilmesinin uygun olmadığına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1063     9
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Saray Mahallesi 677 ada 14 ve 15 parsellerde Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 03.08.2016 tarihli ve 3223 sayılı yazısına istinaden tescilli yapı ve koruma alanı sınırının imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1062     9
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 07.06.2016 gün ve 149 sayılı kararı ile uygun bulunan, Avsallar Mahallesi Turizm Alanı Dışını kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda 543, 544 parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Mülga Avsallar Belediye Meclisi’nin 24.12.2013 tarih 44 sayılı kararı ile uygun görülen ve Alanya Belediye Meclisi’nin 04.02.2014 tarih 57 sayılı kararı ile onaylanan itiraza konu Avsallar Mahallesi Turizm Alanı Dışını kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Antalya 3. İdare Mahkemesi’nin 27.04.2016 tarihli E:2014/1004 K:2016/477 sayılı kararı ile “dava konusu alan ve çevresinde sulama kanalları ve tarımsal araziler bulunması nedeniyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün de plan yapım aşamasında görüşünün alınması gerektiği, diğer taraftan teknik altyapı olan sulama kanalının dava konusu imar planlarında “Park” alanı olarak gösterildiği..." gerekçeleri ile iptal edildiğinden Belediyesine iadesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1061     9
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Avsallar Mahallesi 543, 544 parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkında, Mülga Avsallar Belediye Meclisi’nin 24.12.2013 tarih 44 sayılı kararı ile uygun görülen ve Alanya Belediye Meclisi’nin 04.02.2014 tarih 57 sayılı kararı ile onaylanan Avsallar Mahallesi Turizm Alanı Dışını kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Antalya 3.İdare Mahkemesi’nin 27.04.2016 tarihli E:2014/1004 K:2016/477 sayılı kararı ile “dava konusu alan ve çevresinde sulama kanalları ve tarımsal araziler bulunması nedeniyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün de plan yapım aşamasında görüşünün alınması gerektiği, diğer taraftan teknik altyapı olan sulama kanalının dava konusu imar planlarında “Park” alanı olarak gösterildiği..." gerekçeleri ile iptal edildiğinden karar verilmesine yer olmadığına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1060     9
 1
 1
  Aksu Belediyesi, Tahtabelen ve Belenkötekli Mahalleleri sınırları içerisinde hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU, Aksu Belediyesi’nin 28.09.2016 tarih ve 5423 sayılı yazı ekinde iletilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunda yapılan değişiklikler doğrultusunda düzeltilmesi kaydıyla Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 6 ret, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1059     9
 1
 1
 Aksu Belediyesi, Hacıaliler Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 6 ret, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1058     9
 1
 1
 Antalya İli, Serik İlçesi Cumalı Mahallesi 182 ada 1 parselin “Depolama Alanından” “Ticaret Alanına”, 132 ada 3 ve 4 parsellerin “Depolama Alanından” “Kamu Hizmet Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılmış olan İTİRAZ oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 14 ret oyu, MHP 3 kabul,1 ret, 1 çekimser oyu, Bağımsız 2 kabul ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet İnceleme Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1057     9
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, Göçerler Mahallesi 28999 ada 1 parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 6 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1056     9
 1
 1
 Manavgat Orman İşletme Müdürlüğünün yetki ve sorumluluğunda iken, Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan Türkbeleni Kent Ormanı D Tipi Mesire Alanına ilişkin proje alanı içerisindeki Manavgat Belediyesine ait olan bölümün Antalya Büyükşehir Belediyesi tasarrufu ve yetkisine geçmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 47 kabul oyu, CHP 18 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 75 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet İnceleme Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1055     9
 1
 1
 Antalya İli, Kent merkezinde ( Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı, Aksu) hizmet vermekte olan toplu taşıma araçlarına (Özel Halk Otobüsleri (S.S. 21 Nolu Kooperatif) Minibüsler, M, AN, AB ve ATT Plakalı araçlar) tahditli plaka dönüşüm ve/veya dağıtım ve araç dönüşüm bedellerine ilişkin alınan, UKOME Genel Kurulu’nun 09/08/2016 tarih ve 2016/08-611 sayılı kararının Başkanlık Makamınca onaylanmaması nedeniyle değerlendirilmesine yer olmadığına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1054     9
 1
 1
 Kaş ilçesi Çavdır ve Kemer Mahallelerinden Karagöl Yaylasına ulaşımı sağlayan bir yol bulunmaması sebebiyle Yaylaçavdır Mahallesi orman yolu ile Karagöl Yaylası arasına yaklaşık 7 km ve Kemer Mahallesi Karagöl Yaylası arasına yaklaşık 12 km uzunluğundaki yolun açılarak, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yol ağına yayla yolu olarak dâhil edilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1053     9
 1
 1
 Alanya ilçesinde, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 171 ada 28 parsel nolu mezarlık vasıflı taşınmaza komşu, mülkiyeti Döndü Arslan'a ait, 171 ada 29 parsel nolu taşınmazın, defin hizmetlerinde cenaze namazının kılındığı namazgah, gölgelik, çiçeklendirme, ağaçlandırma, tuvalet ve abdest alma (şadırvan) gibi hizmetlerde kullanılması şartıyla bedelsiz olarak bağış (hibe) alınmasına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-10-2016
14:00
 1052  Meclisin Bilgilendirildiği Hk.   9
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesinin 12.08.2014 tarihli 399 sayılı Meclis kararına istinaden Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı’nın yapmış olduğu protokoller ve yurt dışı görevlendirmeler hakkında: a-) Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Ulusal Uygulamalı Gerontoloji Derneği arasında imzalanan ‘‘Antalya Büyükşehir Belediyesi Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi İşbirliği Protokolü’’ hakkında, b-) Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan “Eğitime Destek Antalya'ya İyi Gelecek Projesi İşbirliği Protokolü” hakkında, c-) Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca personelince 2016 yılı Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleşen yurt dışı ziyaretlerine ilişkin görevlendirmeler hakkında, d-) Antalya Büyükşehir Belediyesi, 14 İlçe Belediyesi ve TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) arasında imzalanan “Atık Pillerin Toplanması” konulu protokoller hakkında, e-) Antalya İli, Elmalı İlçesi, Kuzuköy - İmircik - Salur - Yılmazlı - TCK(Elmalı Seki karayolu) yolunun, sathi kaplama asfalt yapılması ile ilgili, Belediyemiz ile Elmalı Belediyesi arasında imzalanan protokol hakkında, Meclis bilgilendirildi.  
10-10-2016
14:00
 1051  Önergenin Gündeme Alınması Hk.   9
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2016 tarihli Meclis Gündemi, birimlerden gelen teklifler ve önergeler ile birlikte toplam 195 maddeden oluşmuştur.  
10-10-2016
14:00
 1050  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   9
 1
 1
  Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2016 tarihli toplantısının birinci oturumunda: Gündemin 1. maddesi gereği yapılan yoklama sonunda, AK Parti Meclis Üyeleri: Bahadır YANTAÇ, Ali Rıza ZORLU'nun, CHP Meclis Üyesi: Turgay GENÇ'in, MHP Meclis Üyeleri: Adem Murat YÜCEL, Hasan GÖKÇE, Abdullah SÖNMEZ, Ergüven YILMAZ, Hasan Nusret BAYSAL, Mehmet KILINÇ ve İrfan YILMAZ'ın mazeretli sayılmalarına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 21 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 5 kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.) Yeterli çoğunluğun toplantıya katıldığı anlaşılarak Büyükşehir Belediye Meclisi oturuma açıldı.  

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 1998 - 2016 Her hakkı saklıdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Hizmetidir .