Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik

Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 255466 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
08-07-2019
14:00
 434  Gündemin.... ila... Maddeleri Hk.   7
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.07.2019 tarihli Meclis toplantısında: a.Gündemin 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ve 117. maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi, b.Gündemin 105. maddesinin Ulaşım Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. (CHP: 31 kabul oyu, AK Parti: 29 kabul oyu, İYİ Parti: 14 kabul oyu, MHP: 14 kabul oyu, DSP: 4 kabul oyu, SAADET: 1 kabul oyu ile toplam 93 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)  
08-07-2019
14:00
 433  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerinde Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Yeşilova, Tarım, Kırcami, Güzeloluk ve Zümrütova Mahallelerinin tamamı ve Fener ve Çağlayan Mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanda plan kararlarında ve plan hükümlerinde yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 27 kabul oyu, AK Parti 28 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 88 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-07-2019
14:00
 432  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerinde Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Yeşilova, Tarım, Kırcami, Güzeloluk ve Zümrütova Mahallelerinin tamamı ve Fener ve Çağlayan Mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanda plan kararlarında ve plan hükümlerinde yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 30 kabul oyu, AK Parti 31 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 94 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-07-2019
14:00
 431  Meclis tatil dönemi   7
 1
 1
 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesinin 2. Fıkrasında “Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.” hükmü ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 4. Fıkrasında “Meclis, başkanlık divanı, encümen ve denetim komisyonu üyeliğinin seçiminin yapılacağı, faaliyet raporu, bütçe ve kesin hesabı ile belli bir ayda görüşülmesi zorunlu olan konuların görüşüleceği ayların dışında bir ay tatil kararı alabilir.” hükümleri gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinin 2019 yılı için bir aylık tatil döneminin Ağustos ayı olarak kabulüne oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 31 kabul oyu, AK Parti 29 kabul oyu, İYİ Parti 12 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 89 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-07-2019
14:00
 430  Gündemin.... ila... Maddeleri Hk.   7
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.07.2019 tarihli Meclis toplantısında: a.Gündemin 41, 42, 43, 44, 45, 75, 76, 77 ve 78. maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. b.Gündemin 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ve 100. maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. (CHP: 30 kabul oyu, AK Parti: 29 kabul oyu, İYİ Parti: 14 kabul oyu, MHP: 13 kabul oyu, DSP: 4 kabul oyu, SAADET: 1 kabul oyu ile toplam 91 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)  
08-07-2019
14:00
 429  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 14.05.2018 tarih ve 7677 sayılı kararına istinaden hazırlanan ve 21.02.2019 tarih ve 8931 sayılı kararı ile onaylanan “1. Derece Arkeolojik Sit Alanı’’nı kapsayan 6214 ada, 4 parsel ile 6732 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZLAR, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 30 kabul oyu, AK Parti 28 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-07-2019
14:00
 428  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 15.05.2019 tarih ve 155 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kızıltoprak Mahallesi 12642 ada ile 12634 adalar arası sehven planda 8 metrelik gösterilen yolun 10 metre olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 30 kabul oyu, AK Parti 28 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-07-2019
14:00
 427  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.05.2019 tarih ve 141 sayılı kararı ile reddedilen, Yenigün Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 4752 ada 15 parsele, 5/A-4/3, 0.81 yapılaşma koşullarına sahip İBZT (İsteğe Bağlı Zemin Kat Ticaret) kullanımı önerilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 30 kabul oyu, AK Parti 28 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-07-2019
14:00
 426  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.05.2019 tarih ve 140 sayılı kararı ile reddedilen, Kızıltoptrak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 7229 ada 5 parselin “AS” ibareli, 5/A- 4/3, 0.80 yapılaşma koşullarına sahip İBZT (İsteğe Bağlı Zemin Ticaret) kullanımlı Konut Alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 30 kabul oyu, AK Parti 28 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-07-2019
14:00
 425  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 04.05.2019 tarih ve 138 sayılı kararı ile uygun bulunan, Demircikara Mahallesi sınırları içerisinde “PS” ibareli A-4, 0.20/0.80 yapılaşma koşullarına sahip Konut Alanı (Yüksek Zemin Kat Ticaret) ile Park Alanı olarak planlı bulunan 12741 ada 1 parselin A-4, 0.20/0.80 yapılaşma koşullu Konut Alanı (Yüksek Zemin Kat Ticaret) olarak planlanması ve tüm yönlerden 5m yapı yaklaşma mesafesi eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, maddi hata kapsamında değerlendirildiğinden, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 30 kabul oyu, AK Parti 28 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-07-2019
14:00
 424  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.05.2019 tarih ve 137 sayılı kararı ile reddedilen, Kızıltoprak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 7223 ada 5 parselin “AS” ibareli, 5/A- 4/3, 0.80 yapılaşma koşullarına sahip İBZT (İsteğe Bağlı Zemin Ticaret) kullanımlı Konut Alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 30 kabul oyu, AK Parti 28 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-07-2019
14:00
 423  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 04.05.2019 tarih ve 136 sayılı kararı ile uygun bulunan, Güzeloba Mahallesi sınırları içerisinde A-2, 0.30/0.60, maxh=20.50m yapılaşma koşullarına sahip “H” ve “K” ibareli Konut Alanı (Yüksek Zemin Ticaret) olarak planlı bulunan 6967 ada 10 parselin E=0.60, A-2 yapılaşma koşullu Konut Alanı (Yüksek Zemin Ticaret) olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 30 kabul oyu, AK Parti 28 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-07-2019
14:00
 422  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 04.05.2019 tarih ve 135 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çaybaşı Mahallesi 1118 ada 10 parsele “Taban alanı kat sayısı (TAKS) şartı aranmaz.” plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 30 kabul oyu, AK Parti 28 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-07-2019
14:00
 421  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.05.2019 tarih ve 134 sayılı kararı ile karar verilmesine yer olmadığı kararı alınan, Alan Mahallesi sınırları içerisinde “Ticaret Alanı” olarak planlı bulunan 8296 ada 3 ve 4 parsellerin yapılaşma koşullarının değiştirilmesi, çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ve parsellerin tevhid edilebilmesine yönelik Plan Notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz hakkında, mülk sahiplerinin 03.05.2019 tarih ve 2504/889 sayılı dilekçesi doğrultusunda plan değişikliğinden vazgeçildiğinden İTİRAZIN KABULÜNE, parselin Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.05.2018 tarih ve 209 sayılı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.08.2018 tarih ve 744 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğinden önceki imar durumuna dönüştürülmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 30 kabul oyu, AK Parti 28 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-07-2019
14:00
 420  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 04.05.2019 tarih ve 133 sayılı kararı ile reddedilen, Üçgen Mahallesi 3704 ada 1 parselin “"M" ibareli h=13.50 m. Yapılaşma koşullu konut kullanımlı (MİA Gelişim Bölgesi)yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenerek y=44.50m. belirlenmesi ve parselin bir kısmının ticaret+konut alanına: bir kısmı ile parselin batı ve kuzeyinde yer alan yolun da park alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 30 kabul oyu, AK Parti 28 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-07-2019
14:00
 419  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 03.05.2019 tarih ve 43 sayılı kararı ile reddedilen, Cumhuriyet Mahallesi 156 ada 32 parselin güneyinden geçen 7 m’lik yolun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 30 kabul oyu, AK Parti 28 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-07-2019
14:00
 418  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Korkuteli Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarih ve 41 sayılı kararı ile uygun bulunan, Büyükköy Mahallesi, 173 ada 7 parseldeki Cami Alanı’nın yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, “Dini tesisin gerektirdiği mimari ihtiyaçlara göre KAKS, TAKS ve yençok değeri aranmaz, dini tesisin mimarisi ile uyumlu olmak koşuluyla dini tesise ait: lojman, kütüphane, aşevi, dinlenme salonu, yurt ve kurs yapısı ile gasilhane vb. müştemilatlar için E=0,30 yençok=2 kat olarak uygulama yapılır.” Plan notunun eklenmesi kaydıyla değiştirilerek, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 30 kabul oyu, AK Parti 28 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-07-2019
14:00
 417  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 04.03.2019 tarih ve 43 sayılı kararı ile uygun bulunan, Altınkale Mahallesi 1340 parsel ile 591 ada 1 ve 2 nolu parseller arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi ve köprülü kavşak projesinin işlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 30 kabul oyu, AK Parti 28 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-07-2019
14:00
 416  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Aksu Belediye Meclisi’nin 02.05.2019 tarihli ve 63 sayılı kararı ile reddedilen, Pınarlı ve Cihadiye Mahalleleri 1. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZLAR, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 30 kabul oyu, AK Parti 28 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-07-2019
14:00
 415  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Kızılarık Mahallesi 5908 ada 10 parselin “Konut Alanından” “Özel Sosyal Tesis Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 30 kabul oyu, AK Parti 28 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.)(EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-07-2019
14:00
 414  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Güzeloba Mahallesi 6322 ada 1 parselin İlköğretim Tesisleri Alanından “Özel Eğitim Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ hakkında, talep sahibinin 14.06.2019 tarih ve 79026 sayılı dilekçesi ile plan değişikliği teklifinden vazgeçildiği belirtildiğinden karar verilmesine yer olmadığına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 30 kabul oyu, AK Parti 28 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-07-2019
14:00
 413  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Gedik Mahallesi 363 ada 2 parsel, 390 ada 1 parsel güneyi ve 101 ada 193 parselin “Gelişme Konut Alanı, Park ve Yeşil Alan” olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 30 kabul oyu, AK Parti 28 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-07-2019
14:00
 412  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Etler Mahallesi 113 ada 1, 2 ve 18 parsellerin Konut Alanı, Park ve Yol olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına iade edilmesine , oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 32 kabul oyu, AK Parti 32 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 96 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-07-2019
14:00
 411  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Belpınar Mahallesinde yer alan, 3194 sayılı İmar Kanununa göre 18. Madde Uygulaması yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Serik Belediyesi’nin 31.05.2019 tarih ve 3668 sayılı yazısı doğrultusunda yeniden değerlendirilmek üzere Belediyesine iadesine, oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (CHP 32 kabul oyu, AK Parti 31 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 2 kabul, 1 ret oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 96 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-07-2019
14:00
 410  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Orta Mahallede yer alan, 3194 sayılı İmar Kanununa göre 18. Madde Uygulaması yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Serik Belediyesi’nin 31.05.2019 tarih ve 3668 sayılı yazısı doğrultusunda yeniden değerlendirilmek üzere Belediyesine iadesine, oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (CHP 32 kabul oyu, AK Parti 31 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 2 kabul, 1 ret oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 96 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-07-2019
14:00
 409  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Çavdır Mahallesi 276 ada 1 parselin ticaret alanından tarım ve hayvancılık tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 32 kabul oyu, AK Parti 31 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 2 kabul, 1 ret oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 96 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-07-2019
14:00
 408  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Alanya Belediye sınırları içerisinde, Kestel Mahallesi çevre yolu bağlantı ve yan yollara ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 32 kabul oyu, AK Parti 31 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 2 kabul, 1 ret oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 96 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-07-2019
14:00
 407  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Merkez Mahalleleri kapsayan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONUNUN, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine, oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (CHP 32 kabul oyu, AK Parti 31 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 2 kabul, 1 ret oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 96 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-07-2019
14:00
 406  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Tosmur Mahallesi 102 ada 40 parsel ve 160 ada 1 parselde Konut Alanı ve Park Alanlarında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile RETedildi. (CHP 32 kabul oyu, AK Parti 31 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 2 kabul, 1 ret oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 96 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-07-2019
14:00
 405  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Alanya ilçesi, Mahmutlar Mahallesi 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Sınırının Planlara İşlenmesi ve DSİ Sulama Hattının Düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile RETedildi. (CHP 32 kabul oyu, AK Parti 31 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 2 kabul, 1 ret oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 96 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-07-2019
14:00
 404  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisi’nin 04.12.2018 tarih ve 244 sayılı kararı ve Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 29.04.2019 tarih ve 5 sayılı kararı ile uygun bulunan: Oba Mahallesi, 331 parselde yer alan tescilli anıt ağaçların koruma alan sınırının işlenerek plan notlarının eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 32 kabul oyu, AK Parti 31 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 2 kabul, 1 ret oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 96 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-07-2019
14:00
 403  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 29.04.2019 tarih ve 5 sayılı kararı ile uygun bulunan: Oba Mahallesi, 331 parselde yer alan tescilli anıt ağaçların koruma alan sınırının işlenerek plan notlarının eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 32 kabul oyu, AK Parti 31 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 2 kabul, 1 ret oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 96 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-07-2019
14:00
 402  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Alanya Belediye sınırları içerisinde, Saray Mahallesi 29 ada 41, 49, 50 parsellerin resmi kurum alanından ticaret-turizm alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların kabulüne ve bu doğrultuda Alanya Belediyesince plan teklifinin yeniden değerlendirilmesine, oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (CHP 32 kabul oyu, AK Parti 31 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 2 kabul, 1 ret oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 96 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-07-2019
14:00
 401  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Alanya Belediye sınırları içerisinde, Saray Mahallesi 29 ada 41, 49, 50 parsellerin sosyal altyapı alanından ticaret-turizm alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların kabulüne ve bu doğrultuda Alanya Belediyesince plan teklifinin yeniden değerlendirilmesine, oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (CHP 32 kabul oyu, AK Parti 31 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 2 kabul, 1 ret oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 96 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-07-2019
14:00
 400  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Aksu Belediye Meclisi’nin 02.05.2019 tarihli ve 64 sayılı kararı ile kısmen kabul kısmen reddedilen, Pınarlı ve Cihadiye Mahalleleri 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazların, Belediyesinden geldiği şekliyle kısmen kabulüne, kısmen reddine: kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin kabulüne, oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (CHP 32 kabul oyu, AK Parti 31 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 2 kabul, 1 ret oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 96 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-07-2019
14:00
 399  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Aksu Belediye sınırları içerisinde, Pınarlı ve Cihadiye Mahalleleri 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 32 kabul oyu, AK Parti 31 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 2 kabul, 1 ret oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 96 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-07-2019
14:00
 398  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Aksu Belediye Meclisi’nin 02.05.2019 tarihli ve 65 sayılı kararı ile kısmen kabul kısmen reddedilen, Macun, Konak ve Fatih Mahalleleri 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan: • Fatih Mahallesi 13420 ada 21 parsele ilişkin itiraz doğrultusunda hazırlanan plan notu değişikliğinin reddine, • Macun Mahallesi 519 ada 2 parsele ilişkin itirazın kabulü, itiraz kabulü doğrultusunda parselin kuzeyindeki 10 m olarak belirlenen yapı yaklaşma mesafesinin 5 metreye düşürülmesine ilişkin plan değişikliğinin kabulüne, • Macun Mahallesi 129 ada 11 parsele ilişkin itiraz doğrultusunda hazırlanan plan değişikliğinin kabulüne, • Macun Mahallesi 174 ada 1 ve 8 parsellere ilişkin itiraz doğrultusunda hazırlanan plan değişikliğinin plan onama sınırının plan değişikliğinin batısındaki 7 metrelik yolu kapsayacak şekilde düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek kabulüne, • Konak Mahallesi 230 ada 3 ila 13 parsellere ilişkin itirazın ve itiraz doğrultusunda hazırlanan 232 ada 1 parselin bir kısmının Belediye Hizmet alanından Ticaret Konut Alanı kullanımına dönüştürülmesine yönelik plan değişikliğinin reddine, • ASAT Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda hazırlanan plan değişikliğinin kabulüne, • Diğer itirazların belediyesinden geldiği şekliyle reddine, oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (CHP 32 kabul oyu, AK Parti 31 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 2 kabul, 1 ret oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 96 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-07-2019
14:00
 397  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Aksu Belediye sınırları içerisinde, Macun, Konak ve Fatih Mahalleleri 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkında: Macun Mahallesi 174 ada 1 ve 8 parsellere ilişkin itiraz doğrultusunda hazırlanan plan değişikliğinin KABULÜNE, Konak Mahallesi 230 ada 3 ila 13 parsellere ilişkin itiraz doğrultusunda hazırlanan 232 ada 1 parselin bir kısmının Belediye Hizmet Alanından Ticaret Konut Alanı kullanımına dönüştürülmesine yönelik plan değişikliğinin REDDİNE, oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (CHP 32 kabul oyu, AK Parti 31 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 2 kabul, 1 ret oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 96 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-07-2019
14:00
 396  Gelir tarifesi   7
 1
 1
 10.05.2019 tarih ve E. 1922842 sayılı 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporunda bulgu 13’e konu edilen “Parselasyon Ücreti” ile ilgili alınan ücretlerin uygun olmadığı tespitine ve Antalya 4 .İdare Mahkemesinin 2018 / 461 E. Sayılı dosyasında belirtilen “imar ve parselasyon işlemleri yapmanın belediyelerin, imar planlarını, parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulamasını denetlemenin büyükşehir belediyelerinin asli görevi” olduğu, bu sebeple ödeme talep ve tahsil etmenin uygun olmadığı gerekçeli kararına dayanılarak 2019 yılı gelir tarifesinde yer alan “Parselasyon Ücretinin’’ tarifeden çıkarılmasına, oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (CHP 32 kabul oyu, AK Parti 31 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 2 kabul, 1 ret oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 96 oy kullanılmıştır.) ( (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-07-2019
14:00
 395  Bilgilerdirme hk.   7
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesinin 06.05.2019 tarihli 274 sayılı meclis kararına istinaden Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanının yapmış olduğu protokoller hakkında: a-) Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve belediye personelince Haziran ayında gerçekleştirilen yurt dışı görevlendirmeleri hakkında, b-) Belediyemiz ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Antalya İl Müftülüğü ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek İl/İlçe Spor Merkezleri'ne ilişkin imzalanan protokol hakkında, c-) Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Döşemealtı TOKİ Yönetim Kurulu tarafından 29.05.2019 tarihinde imzalanan tahsis sözleşmesi hakkında, d-) İlimizde Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından ortak yürütülen 3. Faz Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) noktaları yeni kurulum, genişleme ve modernizasyon çalışmalarına başlanılabilmesi için Belediyemiz ile Antalya İl Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan protokol hakkında, Meclis bilgilendirildi.  
08-07-2019
14:00
 394  Karar Özetlerinin Kab.Hk.   7
 1
 1
 Belediye Meclisinin 12.06.2019 ve 14.06.2019 tarihlerinde yaptığı meclis toplantılarında alınan kararlara ait 65 adet karar özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi. (CHP: 31 kabul oyu, AK Parti: 33 kabul oyu, İYİ Parti: 13 kabul oyu, MHP: 14 kabul oyu, DSP: 3 kabul oyu, SAADET: 1 kabul oyu ile toplam 95 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)  
08-07-2019
14:00
 393  Önergenin Gündeme Alınması Hk.   7
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.07.2019 tarihli Meclis Gündemi, birimlerden gelen teklifler ve önergeler ile birlikte toplam 117 maddeden oluşmuştur.  
08-07-2019
14:00
 392  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   7
 1
 1
 Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin BÖCEK, CHP Meclis Üyeleri: Mustafa GEYİKÇİ, Mehmetali YILMAZ, Serkan KÜÇÜKKURU, Semih ESEN, Mustafa KÖLEOĞLU, Erkan DEMİRCİ, Ünal ÇETİNKAYA, Mehmet TUFAN, Sıdıka GÖKYAR KIZILCA, Zafer TAN, Mehmet YÖRÜKOĞLU, Halil ARIKAN, Ahmet CAN, Mesut KOCAGÖZ, Enver BARIŞ, Oktay BAŞARAN, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Şevket KORKUT, Osman MANİS, Erşan ÖZDEN, Bülent ÖZGÜVEN, Mehmet HACIARİFOĞLU, Ertuğrul ÜNAL, Deniz FİLİZ, Mithat ARAS, AK Parti Meclis Üyeleri: Mehmet ÖZEREN, Hakan TÜTÜNCÜ, Mehmet Ali KİRİŞ, Alper BİRER, Şevket ÖZKAN, Muhammet URAL, İsmail DEMİR, İbrahim TUNCER, Mehmet GÜVEN, Fırat DEMİRCİ, Tevfik TANER, Serhat DEMİR, Hasan Cumhur GÖNCÜ, Dilaver TANIK, Ferah Nur ÜNAL, Şefik DURDAŞ, Yusuf KARAMANCI, Nafiz TANIR, Özdemir MANAVOĞLU, Kemal YILDIRIM, Levent KONUR, İYİ Parti Meclis Üyeleri: Okan KOCAKAYA, Ramazan ÖZEN, Hasan Can KAMBUROĞLU, Recep KARATOP, Ertürk YAZAR, Mustafa BASKAK, Barış BULUT, Kerem Kaya TURAN, Gürsel AŞIK, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Şerafettin ÖZER, MHP Meclis Üyeleri: Kemal KARA, Ali ŞAHİN, Adem ER, Abdulkadir ÇELİK, Avni ATAY, Hüseyin BALYA, Ercan UĞUR, Süleyman UĞURLU, Abdurrahman CARAN, Ziya YILDIRIM, DSP Meclis Üyeleri: Mehmet Akif ORDU, Mustafa BİLİCİ, Hasan Ali ACAR, Saadet Partisi Meclis Üyesi Mehmet MANAVOĞLU’nun yoklama ve açılış esnasında hazır bulundukları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye Meclisi CHP 27, AK Parti 21, İYİ Parti 11, MHP 10, DSP 3, Saadet Partisi 1 meclis üyesi olmak üzere toplam 73 üye ile açıldı. Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi. (CHP 28, AK Parti 32, İYİ Parti 15, MHP 14, DSP 3, Saadet Partisi 1 meclis üyesi olmak üzere toplam 93 oy kullanılmıştır.)  

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 1998 - 2019 Her hakkı saklıdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Hizmetidir .