Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik

Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 210346 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
06-11-2017
14:30
 1037  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Kumluca Belediye Meclisinin 05.10.2017 tarih ve 71 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kumluca Kadastro Mahkemesinin 2005/3E. 2005/19K sayılı kararı ile Bağlık Mahallesi 3 ada 3 parsel, 379, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391 ve 392 adalar, Toptaş Mahallesi 157 ada 11 parsel, 158 ada 14 ve 15 parseller, 160 ada 5 parsel, 165 ada 1 parsel ve Sarıcasu Mahallesi 145 ada 35 parseller ve yakın çevresinde bazı parseller orman alanı olarak tescil edilmiş ve oluşan parsellerin infaz edilmesine kararı verilmiştir Kadastro Müdürlüğü’nün 18.09.2017 tarih ve 2035301 sayılı yazısı doğrultusunda Mahkeme Kararının yerine getirilebilmesi ve davaya konu parsellerde 18. Madde uygulaması yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 4 ret oyu, Bağımsız 2 çekimser oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 1036  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, Kumluca Kadastro Mahkemesinin 2005/3E. 2005/19K sayılı kararı ile Bağlık Mahallesi 8 ada 3 parsel, 379, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391 ve 392 adalar, Toptaş Mahallesi 157 ada 11 parsel, 158 ada 14 ve 15 parseller, 160 ada 5 parsel, 165 ada 1 parsel ve Sarıcasu Mahallesi 145 ada 35 parseller ve yakın çevresinde bazı parseller orman alanı olarak tescil edilmiş ve oluşan parsellerin infaz edilmesine kararı verilmiştir Kadastro Müdürlüğü’nün 18.09.2017 tarih ve 2035301 sayılı yazısı doğrultusunda Mahkeme Kararının yerine getirilebilmesi ve davaya konu parsellerde 18. Madde uygulaması yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 4 ret oyu, Bağımsız 2 çekimser oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 1035  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 08.09.2017 tarih ve 124 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kürüş Mahallesi 107 ada 13, 14 parsellerin içerisinden geçen 10 metrelik yolun doğuya doğru kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 9 ret oyu, MHP 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 1034  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 08.09.2017 tarih ve 121 sayılı kararı ile uygun bulunan, Cumalı Mahallesi 231 ada 32 parsel içerisinden geçen 12 metrelik yol ve çevresinde yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 7 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 1033  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarih ve 103 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kökez Mahallesi 120 ada 27, 28 parsellerin konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 10 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul, 1 ret oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 1032  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 03.03.2017 tarih ve 42 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gedik Mahallesi 1 ada 1 ila 8 parsellerin konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 9 çekimser oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul, 1 ret oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 1031  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 05.09.2017 tarih ve 325 sayılı kararı ile uygun bulunan, Şirinyalı Mahallesi 1571 ada 6 parselin yapılaşma koşulları değiştirilmeden isteğe bağlı zemin ticaret(İBZT) kullanımı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 7 çekimser oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul, 1 çekimser oyu ile toplam 47 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 1030  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 05.09.2017 tarih ve 324 sayılı kararı ile uygun bulunan, Demircikara Mahallesi 7298 ada 1 ve 7 parsellerin tevhit edilmesine olanak sağlanması amacıyla yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 1029  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Korkuteli Belediye Meclisi’nin 07.09.2017 tarih ve 84 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kiremitli Mahallesi 436 ada 13 nolu parselin “Blok Nizam MİA Tali İş Merkezi Ticaret Alanından” “Bitişik Nizam MİA Tali İş Merkezi Ticaret Alanına” dönüştürülmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 5 çekimser oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul, 1 ret oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 1028  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Korkuteli Belediye Meclisi’nin 07.09.2017 tarih ve 83 sayılı kararı ile uygun bulunan, Aşağıpazar Mahallesi 183 ada 31 parselin blok nizam “Konut Alanından” bitişik nizam “Ticaret Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 5 çekimser oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 48 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 1027  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.08.2017 tarih ve 231 sayılı kararı ile uygun bulunan, Varsak Mahallesi 3243, 3244, 3255, 3256 ve 3257 numaralı adaların yeniden düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, plan notunun kaldırılması, 3255, 3256, 3257 adalar ve çevresinde planlanan küçük sanayi alanında çekme mesafelerinin her cepheden 10’ar metre olacak şekilde düzenlenmesi ve “imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporu onaylanmadan ruhsat verilemez” plan notunun eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 1026  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 08.09.2017 tarih ve 255 sayılı kararı ile uygun bulunan, Santral Mahallesi batısında yer alan alanda düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 12 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 1025  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.08.2017 tarih ve 226 sayılı kararı ile uygun bulunan, Varsak Mahallesi 1961 ada 2 ve 9 parsellerin tevhit edilebilmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 7 çekimser oyu, MHP 4 ret oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 1024  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 08.09.2017 tarih ve 253 sayılı kararı ile uygun bulunan, Fevzi Çakmak Mahallesi 9206 ada 1 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, plan notunda belirtilen “P.A.T.İ.Y” ibaresinin “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” olarak düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 10 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul, 1 ret oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 1023  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 08.09.2017 tarih ve 252 sayılı kararı ile uygun bulunan, Koyunlar Mahallesi 25143 ada 10 ve 11 parsellerin tevhit edilmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 7 çekimser oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul, 1 çekimser oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 1022  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Kaş Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih ve 63 sayılı kararı ile kısmen uygun bulunan, Merkez ve Çerçiler Mahallelerine ilişkin revizyona askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 1 ret, 6 çekimser oyu, MHP 4 ret oyu, Bağımsız 1 kabul, 1 çekimser oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 1021  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Merkez ve Çerçiler Mahallelerini kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan, 5 ve 12 numaralı itirazların KABULÜNE, diğer itirazların REDDİNE oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 10 çekimser oyu, MHP 4 ret oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 1020  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Elmalı Belediye Meclisi’nin 07.09.2017 tarih ve 83 sayılı kararı ile reddedilen, Elmalı 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 12 ret oyu, MHP 2 kabul, 1 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 1019  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Elmalı Belediye Meclisi’nin 07.09.2017 tarih ve 82 sayılı kararı ile uygun bulunan, Karyağdı Mahallesi, 273 ada 1 parsel ile 274 ada 4 parsel arasındaki 10 m’lik yaya yolunun mevcut kadastral yolu ortalayacak şekilde geçirilmesi ve yakın çevresindeki ada kenarlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, köşe kırıklarının plana işlenmesi ve onama sınırının değişiklik yapılan alandan geçirilmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 11ret oyu, MHP 3 kabul, 1 ret oyu, Bağımsız 1 ret oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 1018  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Elmalı Belediye Meclisi’nin 07.09.2017 tarih ve 82 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yenimahalle, 76 ada ve çevresinde yer alan 10m’lik taşıt yolunun mevcut kadastral yolu ortalayacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 4 ret oyu, Bağımsız 1 ret oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 1017  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Yeşilova Mahallesi 12541 ada 1 parselin belediye hizmet alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin Muratpaşa Belediyesince hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 05.09.1995 tarih ve 126 sayılı meclis kararı ile onaylanan protokol kapsamında yapılan “Yapısal Planın” bütününde değerlendirilen ve aykırılık oluşturmadan tesis edilen bütüncül plan dengesi, Belediye Hizmet alanının bir donatı alanı olarak donatı dışı (konut, ticaret, turizm vb.) bir işleve dönüştürülmesi bütüncül plan kararlarına aykırı olduğundan, plan dengelerini bozduğundan, oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 14 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet İnceleme Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 1016  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Yeni Mahalle 578 ada 1 parselin kuzeyinde yer alan park alanının ve güneybatısında yer alan otopark alanının resmi kurum alanına dahil edilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Finike Belediyesi’nin 06.10.2017 tarih ve 3388 sayılı yazısı ekinde iletilen teklif doğrultusunda oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 1015  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 06.10.2017 tarih ve 142 sayılı kararı ile reddedilen, Serik-Karadayı kavşağında yapılacak olan köprülü kavşağın imar planına işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZLAR, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 1014  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
  Serik Belediye Meclisinin 06.10.2017 tarih ve 143 sayılı kararı ile reddedilen, Serik- Boğazkent Ayrım Köprülü Kavşak projesini kapsayan alanın kamulaştırma sınırlarının revize edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 1013  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 08.09.2017 tarih ve 122 sayılı kararı ile reddedilen, Gebiz Mahallesi 115 ada 4 parseldeki konut alanı ile 1 parseldeki belediye hizmet alanının yer değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 1012  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 08.09.2017 tarih ve 116 sayılı kararı ile reddedilen, Serik İlçesi sınırları içerisinde planlı alanlar tip imar yönetmeliğine uygun olmayan çekme mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde Orta Mahalle zilliyetlik 340 parsele yapılan İTİRAZ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 1011  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarih ve 105 sayılı kararı ile uygun bulunan, Merkez Mahallesi 217 ada 10 parselin ezel yurt alanından özel eğitim alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 1010  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 04.01.2017 tarih ve 21 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeni Mahalle zilliyetlik 516 parseldeki sağlık tesisi alanında trafo alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, İl Sağlık Müdürlüğünün 18.10.2017 tarih ve E.260 sayılı görüşü doğrultusunda oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 1009  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 05.09.2017 tarih ve 327 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yüksekalan Mahallesi 3677 ada 6 parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 1008  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 05.09.2017 tarih ve 323 sayılı kararı ile uygun bulunan, Güzeloba Mahallesi 6964 ada 4 parselde yer alan cami alanı ve kuzeyinde yer alan otopark alanında yeniden düzenleme yapılması ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 1007  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 05.09.2017 tarih ve 322 sayılı kararı ile reddedilen, Alan Mahallesi 12089 ada 1 parseldeki 32 m²'lik alanın park alanından trafo alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 1006  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarihli ve 66 sayılı kararı ile uygun bulunan, Aşağı Hisar Mahallesi, Perşembe Pazarı ve çevresini kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 1005  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Aşağı Hisar Mahallesi, Perşembe Pazarı ve çevresini kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 1004  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 05.10.2017 tarih ve 106 sayılı kararı ile uygun bulunan, Hurma Mahallesi Değirmenözü mevkiinde orman sınırları ile uygulama imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, ağaçlandırılacak alanın orman alanı olarak düzenlenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 1003  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 05.10.2017 tarih ve 108 sayılı kararı ile uygun bulunan, Hurma Mahallesi sınırları içerisinde 9165 ada 1 parselin Depolama Alanından Sağlık Tesisi Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 1002  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Korkuteli Belediye Meclisi’nin 07.09.2017 tarih ve 82 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kiremitli Mahallesi 388 ada 1 ve 2 nolu parsellerin “Konut Alanından” “Konut + Ticaret Alanına (TİCK)” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 1001  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 08.09.2017 tarih ve 254 sayılı kararı ile reddedilen, Yeni Mahallesi 2135 ada batısında yer alan trafo alanının 2135 ada doğusunda bulunan çocuk bahçesine taşınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 1000  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 08.09.2017 tarih ve 248 sayılı kararı ile uygun bulunan, Şafak Mahallesi 12180 ada 1 ve 2 parsellerin emsal ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, cami alanında 30 metrelik yoldan 10 metre yapı yaklaşma mesafesi ayrılması, “imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporu onaylanmadan ruhsat verilemez” plan notunun eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 999  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 03.07.2017 tarih ve 198 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çankaya Mahallesi 27440 ada 1 parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 20 metrelik yoldan 10 metre yapı yaklaşma mesafesi belirtilmesi, “imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporu onaylanmadan ruhsat verilemez” plan notunun eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 998  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 03.07.2017 tarih ve 194 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çankaya Mahallesi 27495 ada 10 parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, “imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporu onaylanmadan ruhsat verilemez” plan notunun eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 997  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Gazipaşa Belediye Meclisi’nin 05.09.2017 tarih ve 103 sayılı kararı ile uygun bulunan, Pazarcı Mahallesi 1334 ada 8 parselin konut alanından cami alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 996  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Gazipaşa Belediye Meclisi’nin 03.07.2017 tarih ve 91 sayılı kararı ile uygun bulunan, Pazarcı Mahallesi 815 ve 818 nolu adalar arasından geçen 7 m'lik yaya yolunun kaldırılması güney bölümde genel otopark alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 995  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Elmalı Belediye Meclisi’nin 07.09.2017 tarih ve 82 sayılı kararı ile uygun bulunan, Karyağdı Mahallesi, 205 ada 52, 53 parseller, 464 ada 1, 2, 3, 4 parseller ile 465 ada 1, 5, 6 parsellerdeki 10 m’lik yaya yolunun batıya kaydırılarak mevcut kadastral yolu ortalayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 5 kabul, 5 ret oyu, MHP 3 ret oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 994  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 06.06 2017 gün ve 129 sayılı kararı ile görüşülen, Deretürbelinas Mahallesi’nde bulunan Kargı Çayı üzerinde Enerji Üretim Alanı (Hidroelektrik Santrali) planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANININ, İlçe Belediyesince konuya ilişkin alınan Meclis Kararında uygun ya da ret kararı belirtilmediğinden, İlçe Belediye Meclisince uygun ya da ret kararının net olarak belirtilmesi kaydıyla konunun tekrar değerlendirilmek üzere Belediyesine iadesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 993  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarih ve 104 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kürüş Mahallesi 1571 ada 2 parselin çevresindeki park alanı, konut alanı, yol ve ticaret alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Belediyesine iadesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 992  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Kürüş Mahallesi 1571 ada 2 parselin batısındaki park alanında ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 991  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, Karşıyaka Mahallesi 75 ada 17 parselin bir kısmının “Konut ve Tarım Alanından” “Ticaret Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, parselin batısından ve güneyinden 7 metrelik yol konulması kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 990  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Korkuteli Belediyesi, Kargalık Mahallesinde yer alan 435 ada 12 parselin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, TS 11939 ve TS 12820 standartlarını sağlaması kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 989  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Varsak Karşıyaka Mahallesi 1894 ada 1 parsel ve kuzeyinin özel sosyal tesis alanı, otopark, park ve yeşil alan olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 988  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Kemer Belediye Meclisinin 02.08.2017 tarih ve 51 sayılı kararı ile uygun bulunan, Göynük Mahallesi sınırları içerisinde III. Bölgede mahkeme kararına istinaden hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 987  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Kemer Belediyesi Göynük Mahallesi sınırları içerisinde III. Bölgede mahkeme kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 986  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Kemer Belediye Meclisinin 02.08.2017 tarih ve 50 sayılı kararı ile uygun bulunan, Göynük Mahallesi sınırları içerisinde II. Bölgede mahkeme kararına istinaden hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 985  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
  Kemer Belediyesi Göynük Mahallesi sınırları içerisinde II. Bölgede mahkeme kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 984  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Kemer Belediye Meclisinin 02.08.2017 tarih ve 49 sayılı kararı ile uygun bulunan, Göynük Mahallesi sınırları içerisinde I. Bölgede mahkeme kararına istinaden hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI hakkında, koruma alan sınırı içerisinde kalan kısmın Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine, koruma alan sınırları dışarısında kalan kısmın KABULÜNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 983  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Kemer Belediyesi Göynük Mahallesi sınırları içerisinde I. Bölgede mahkeme kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI hakkında, koruma alan sınırı içerisinde kalan kısmın Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine, koruma alan sınırları dışarısında kalan kısmın KABULÜNE oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 982  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Kaş Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih ve 62 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gömbe Mahallesi merkez ulaşım akslarının yeniden düzenlenmesi, 209 ada 2 parsel güneyinin toplu işyeri alanı olarak planlanması ve mahkeme kararlarının uygulanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, mülga Gömbe Belediye Meclisi’nin 11.01.2013 tarih ve 2013/09 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin 2. Bendi “...tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köylerin: yeni nazım ve uygulama imar planının yapılması, imar planı değişikliği ve revizyonu ile her türlü imar uygulaması (inşaat ruhsatı hariç), katılacakları ilçe belediyesinin onayına bağlıdır.” Hükmü uyarınca onaylanmak üzere Kaş Belediyesine iletilmediği ve konuya ilişkin ilçe belediye meclis kararı alınmadığı anlaşıldığından konunun yeniden değerlendirilmek üzere Kaş Belediyesine iadesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 981  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Gömbe Mahallesi merkez ulaşım akslarının yeniden düzenlenmesi, 209 ada 2 parsel güneyinin toplu işyeri alanı olarak planlanması ve mahkeme kararlarının uygulanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, mülga Gömbe Belediye Meclisi’nin 11.01.2013 tarih ve 2013/09 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin 2. Bendi “...tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köylerin: yeni nazım ve uygulama imar planının yapılması, imar planı değişikliği ve revizyonu ile her türlü imar uygulaması (inşaat ruhsatı hariç), katılacakları ilçe belediyesinin onayına bağlıdır.” hükmü uyarınca onaylanmak üzere Kaş Belediyesine iletilmediği ve konuya ilişkin ilçe belediye meclis kararı alınmadığı anlaşıldığından konunun yeniden değerlendirilmek üzere Kaş Belediyesine iadesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 980  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Çavdır Mahallesi 146 ada 28 ve 29 parsellerin Sosyal Tesis Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 979  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi, Yeşilbayır-Altınkale Mahallesi sınırları içerisinde 1608 ada 1 parselin bir kısmının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanından Özel Eğitim Alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, ‘Plan açıklama raporunda belirtilen E:0,60 yapılaşma koşulunun 0,40 olarak düzeltilmesi’ ibaresi yerine, tüm emsallerin kaldırılarak ‘‘1/1000 ölçekli Yeşilbayır Uygulama İmar Planı notlarındaki umumi hizmet alanlarında belirtilen yapılaşma koşulları geçerlidir.’ Plan notunun eklenmesi kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 978  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 11.10.2011 tarih ve 65 sayılı kararı ile Kentsel Sit Alanı olarak belirlenen, Akseki Belediyesi sınırları içerisinde, Sarıhacılar Mahallesi 1/5000 ÖLÇEKLİ KENTSEL SİT ALANI KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANININ, Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 977     10
 1
 1
 Kepez-Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında ANTEPE İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından ihale ve sözleşme süreci tamamlanmış bulunan: “Kepez Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşleri'' sözleşmesi kapsamında taahhüt altına alınan işlerin ana unsurları ile yine ANTEPE tarafından tamamlanmış bulunan ruhsat projeleri ve Yüklenici ile imzalanmış sözleşme doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi, ANTEPE İnşaat ve Ticaret A.Ş., Hak Sahipleri ve Yüklenici arasında bağımsız bölümlerin paylaşımı hususlarına ilişkin olarak hazırlanmış olan ekteki raporun ekleriyle birlikte onaylanmasına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 47 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Rapor (7 sayfa), 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 976  Yönetmelikler Hk   10
 1
 1
 Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan. 1.Hukuk Müşavirliğinin görüşleri doğrultusunda düzenlenen, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 27/4 maddesi uyarınca görüş alınmak üzere Sayıştay Başkanlığına gönderilen ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından, mali hüküm içermediği ve Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlandığı görüşü bildirilen Gençlik Danışma Merkezleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 49 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Yönetmelik, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 975  Yönetmelikler Hk   10
 1
 1
 Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan, 1.Hukuk Müşavirliğinin görüşleri doğrultusunda düzenlenen, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 27/4 maddesi uyarınca görüş alınmak üzere Sayıştay Başkanlığına gönderilen ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından, mali hüküm içermediği ve Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlandığı görüşü bildirilen, Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi Çalışma Usul ve Esaslarına Hakkında Yönetmelik oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 49 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Yönetmelik, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 974  Yönetmelikler Hk   10
 1
 1
 Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 1. Hukuk Müşavirliğinin görüşleri doğrultusunda düzenlenen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 27/4 maddesi uyarınca görüş alınmak üzere Sayıştay Başkanlığına gönderilen ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından, mali hüküm içermediği ve Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlandığı görüşü bildirilen, Aşevleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 49 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Yönetmelik, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 973  Ödüller   10
 1
 1
 2017 yılında gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye girerek Antalya’yı ulusal ve uluslararası alanda başarıyla temsil eden sporcular ile antrenörlerine ödül verilmesi hususu Plan ve Bütçe ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporları doğrultusunda oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 48 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 73 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 972  İsim değiştirilmesi hk.   10
 1
 1
 Antalya ili, Demre ilçesi Gökyazı Mahallesi Müze Caddesinin girişinden (Ertuğrul Günay Caddesi Cumhuriyet Meydanı Kavşağından) Kolcular Sokak’a kadar olan kısmın (yaklaşık 300 metre), ‘Andrey Karlov Caddesi’ olarak değiştirilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 48 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 81 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-11-2017
14:30
 971  Bilgilerdirme hk.   10
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesinin 12.08.2014 tarihli 399 sayılı Meclis kararına istinaden Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı’nın yapmış olduğu protokoller ve yurt dışı görevlendirmeler hakkında: a-) Büyükşehir Belediye personelince Ekim ayında gerçekleşen yurt dışı görevlendirmeleri hakkında, b-) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Akdeniz Üniversitesi arasında Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında öğrenim gören öğrencilerin teorik bilgilerinin yanında saha tecrübesini arttırmak ve öğrencilerin mesleki yeterliliklerine katkı sağlamak amacıyla imzalanan iş birliği protokolü hakkında, c-) 01 Kasım 2017-31 Mayıs 2018 eğitim öğretim dönemi için Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan Başkan Türel Gençlerle Buluşuyor Projesi işbirliği protokolü hakkında, Meclis bilgilendirildi.  
06-11-2017
14:30
 970  Önergenin Gündeme Alınması Hk.   10
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2017 tarihli Meclis Gündemi, birimlerden gelen teklifler ve önergeler ile birlikte toplam 178 maddeden oluşmuştur.  
06-11-2017
14:30
 969  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   10
 1
 1
 Ak Parti Meclis Üyeleri: Hakan TÜTÜNCÜ, Ramazan ÇALIK, Hüsamettin ÇETİNKAYA, Adil ÇELİK, Ümit ÖZTEKİN, Mustafa İsmet UYSAL, Mehmet ÖZEREN, Kaan Osman SARIOĞLU, Mesut KOCAGÖZ, Bahattin BAYRAKTAR, İsmail AFŞAR, Esat GÖYÜK, Emin HATİPOĞLU, Kerim BAŞKAPTAN, Mustafa Erkan ERSOY, Cenk Halil BAYAZ, Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Hasan Fevzi YILMAZ, Yusuf GÖVEN, Ercan AK, İbrahim KÖSEOĞLU, Yaşar SÖZEN, Musa YÜCEL, Fırat DEMİRCİ, Muhammet URAL, Ahmet BÜYÜKAKÇA, Halit ÇİLENGİR, Halil ÖZTÜRK, Halit AKAR, Ali Rıza ZORLU, Orhan AVCI, Mustafa EROĞLU, Rasim ELÇİ, Ercan MERTHATUN, Hüseyin ÖZBEK, Halil KARATAŞ, Serdal ÇAVUŞOĞLU, Süleyman ACAR, Ruhi BEŞİKTAŞ, CHP Meclis Üyeleri: Serkan KÜÇÜKKURU, Mustafa GÜL, Mustafa Reşat OKTAY, Recep TOKGÖZ, Songül BAŞKAYA, Ali COŞKUN, Oytun Eylem DOĞMUŞ, Cansel TUNCER, Edip Kemal BAHADIR, Faik ÇITAK, Seyfi ARIKAN, Halil ARIKAN, Arzu YILDIRIM, Sami ALTUN, Erdal Ramazan ALTACA, Mehmet HACIARİFOĞLU, Nurdan Aslı Bayar ULUKAPI, Ahmet CAN, MHP Meclis Üyeleri: Ali Baki SARICA, Mehmet BALIK, Zihni ASİLTÜRK, Mustafa TUNA, Selçuk SENİRLİ, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Emin ÇAĞLAR, İrfan YILMAZ, Ertürk YAZAR, Rasih ŞAHİN, Bağımsız Meclis Üyeleri: Önder ÖNEN, Mehmet SALUR, Hasan Nusret BAYSAL, Erol ÖZKARABEKİR’in toplantıya katıldıkları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye Meclisi Ak Parti 41 CHP 18, MHP 11 Bağımsız 4 meclis üyesi olmak üzere toplam 74 üye ile açıldı. AK Parti Meclis Üyeleri: Ali KURŞUNLU, Erol DEMİRHAN, Kemal SARIYILDIRIM, CHP Meclis Üyeleri: Ümit UYSAL, Şükrü SÖZEN, Muhittin BÖCEK, Turgay GENÇ, Erkan DEMİRCİ, Erşan ÖZDEN, İsmet TOK, MHP Meclis Üyesi Fahrettin Kerim AYDOĞAN'in mazeretli sayılması yönünde verdiği dilekçelerin kabulüne oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (Ak Parti 40, kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.)  

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 1998 - 2017 Her hakkı saklıdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Hizmetidir .