Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik

Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 194792 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
14-04-2017
15:30
 367  Kredi Kullanımı Hakkında   4
 2
 2
  Büyükşehir Belediyesi bünyesine 30 adet çekici, 30 adet Tabanı Kayarlı Çöp Semitreyleri ve 3 adet Havuz tipi Hardox 3 dingilli Damper alımı ve bu alım işi için İller Bankası A.Ş.’ den 20.000.000,00 TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ ce teminat olarak alınacak Büyükşehir Belediyesi gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal payların mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ ın dışında ve %100’ üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ ce talep edildiği taktirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ ce Büyükşehir Belediyesine kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ ye ipotek vermeye, Büyükşehir Belediyesinin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ ye terhin ve temlik etmeye, Büyükşehir Belediyesine ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’ nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68’inci maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol EKİCİ’ ye yetki verilmesine ve Belediyemizin 2017 yılı bütçesinde yer alan satın alınacak taşıtlar listesine (T-l) 30 adet Çekici, 30 adet Tabanı Kayarlı Çöp Semitreyleri ve 3 adet Havuz tipi Hardox 3 dingilli Damperin eklenmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-04-2017
15:30
 366     4
 2
 2
  Orman Genel Müdürlüğünün 20.03.2017 tarih ve 5 sayılı Olur’u ile 20.03.2022 tarihine kadar Rehabilite Hazırlık Maksatlı Dolgu sahası olarak kullanmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesine izin verilen Kepez İlçesi, Kızıllı Mevkii Asar Serisi 224 no’lu bölme içinde bulunan 40.267,5 m²’lik alan için, 5216 sayılı Büyükşehir Kanununun 7. maddesinin (m) bendinde yer alan “ ... gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak,” hükmü ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi hükümleri gereğince: Büyükşehir Belediyesince imzalanan Kesin İzin Taahhüt Senedinde yer alan şartlara aynen uyulması, 1.025.000,00 TL+KDV bedelin ve işletme süresince her yıl elde edilen cironun %10’unun Büyükşehir Belediyesine ödenmesi ile bizzat Antalyaspor Kulübü Derneği tarafından işletilmesi şartıyla, Büyükşehir Belediyesi ile Antalyaspor Kulübü Derneği arasında 20.03.2022 tarihine kadar protokol yapmak üzere Genel Sekreter Birol EKİCİ’ye yetki verilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-04-2017
15:30
 365  Hibeler hk.   4
 2
 2
 5393 sayılı Belediye Kanunun 38. Maddesinin (l) bendi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 18. Maddesinin (g) bendi gereğince Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili tarafından Büyükşehir Belediyemiz adına 13.04.2017 tarih ve 18 sayılı onay ile bedelsiz ve şartsız kabulü hususu onaylanmış olan, Antalya Büyükşehir Belediyesinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin 1. Fıkrasının (i) bendi ve aynı Kanunun 70. Maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. Maddesi hükümleri gereğince, şartsız ve bedelsiz olarak hibe edilen Elmalı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:34/201 Muratpaşa/Antalya merkezli Antalya Ticaret Borsası tarafından kurulan 96442 Ticaret Sicil Numaralı 50000 paya ayrılmış sermayesi 50.000TL olan Antalya Hayvancılık Anonim Şirketinin %70 hissesine karşılık 35.000-TL değeri haiz 35000 pay hissesine ortak olunmasına, bilançosunun genel mizanının ve ana sözleşmesinin kabul edilmesine, Büyükşehir Belediye Başkanı veya yetki verdiği kişi-kişiler tarafından Büyükşehir Belediyesinin temsil edilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 11 çekimser oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır. ) (Meclis Başkanı tarafından elektronik oylama sisteminde oy kullanamayan Ruhi BEŞİKTAŞ’ın da oyunun EVET yönünde kabul edilmesine karar verilmiştir.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-04-2017
15:30
 364  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   4
 2
 2
  Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes TÜREL, Ak Parti Meclis Üyeleri: Ramazan ÇALIK, Halil ŞAHİN, Halil KOCAER, Adil ÇELİK, Mustafa İsmet UYSAL, Mehmet ÖZEREN, Kaan Osman SARIOĞLU, Bahadır YANTAÇ, Mesut KOCAGÖZ, Bahattin BAYRAKTAR, İsmail AFŞAR, Emin HATİPOĞLU, Kerim BAŞKAPTAN, Mustafa Erkan ERSOY, Cenk Halil BAYAZ, Abdurrahman YILMAZ, Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Hasan Fevzi YILMAZ, Yusuf GÖVEN, Erdeniz YAVUZ, Ali KURŞUNLU, Ercan AK, İbrahim KÖSEOĞLU, Yaşar SÖZEN, Musa YÜCEL, Fırat DEMİRCİ, Hasan Ali IRBAN, Sadullah BAYAR, Hüseyin TORUN, İsmail TOSUN, Muhammet URAL, Ahmet BÜYÜKAKÇA, Halit ÇİLENGİR, Halil ÖZTÜRK, Halit AKAR, Ali Rıza ZORLU, Orhan AVCI, Mustafa EROĞLU, Ercan MERTHATUN, Hüseyin ÖZBEK, Halil KARATAŞ, Serdal ÇAVUŞOĞLU, Süleyman ACAR, Ruhi BEŞİKTAŞ, CHP Meclis Üyeleri: Songül BAŞKAYA, Erol ÖZKARABEKİR, Erkan DEMİRCİ, Oytun Eylem DOĞMUŞ, Cansel TUNCER, Edip Kemal BAHADIR, Faik ÇITAK, Halil ARIKAN, Arzu YILDIRIM, Sami ALTUN, Erdal Ramazan ALTACA, Yusuf KUMBUL, MHP Meclis Üyeleri: Zihni ASİLTÜRK, Selçuk SENİRLİ, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Emin ÇAĞLAR, Mehmet KILINÇ, İrfan YILMAZ, Ertürk YAZAR, Rasih ŞAHİN, Bağımsız Meclis Üyeleri: Mustafa GÜL, Nurdan Aslı Bayar ULUKAPI toplantıya katıldıkları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye Meclisi oturumu açıldı. (Ak Parti 46, CHP 12, MHP 9, Bağımsız 2 meclis üyesi olmak üzere toplam 69 üye) AK Parti Meclis Üyesi, Hüsamettin ÇETİNKAYA, Kemal SARIYILDIRIM, Ümit ÖZTEKİN, Mehmet SALUR, Rasim ELÇİ, CHP Meclis Üyeleri: Ümit UYSAL, Muhittin BÖCEK, Serkan KÜÇÜKKURU, Ali COŞKUN, Seyfi ARIKAN, İsmet TOK, MHP Meclis Üyeleri: Fahrettin Kerim AYDOĞAN ve Bağımsız Meclis Üyesi Ahmet CAN’ın mazeretli sayılması yönünde verilen dilekçelerin kabulüne oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.)  
14-04-2017
14:30
 363  Gündemin.... ila... Maddeleri Hk.   4
 2
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 tarihli Meclis toplantısında: Gündemin 20, 21 ve 22. maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.(AK Parti: 43 kabul oyu, CHP: 12 kabul oyu, MHP: 6 kabul oyu, Bağımsız: 2 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)  
14-04-2017
14:30
 362  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   4
 2
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Çandır Mahallesi 103 ada 21 nolu parselin “Ticaret Alanından" "Belediye Hizmet Alanına (Mezbaha)" dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 46 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-04-2017
14:30
 361  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   4
 2
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Çandır Mahallesi 103 ada 21 nolu parselin Belediye Hizmet Alanı (Mezbaha) planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 46 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-04-2017
14:30
 360  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   4
 2
 1
 Kepez Belediyesi Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde, Belediyemiz mülkiyetindeki 28157 ada 8 parselde bulunan Ticaret - Konut Alanında yapılanma koşullarında değişiklik yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ‘Ticaret- konut alanında Antalya Büyükşehir Belediyesi mülga İmar Yönetmeliğinin 3.04 geçici maddesi uygulanmaz.’ Plan notu eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 46 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 8 çekimser oyu, Bağımsız 2 çekimser oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-04-2017
14:30
 359  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   4
 2
 1
 Kepez Belediyesi Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde, Belediyemiz mülkiyetindeki 28157 ada 8 parselde bulunan Ticaret - Konut Alanında yapılanma koşullarında değişiklik yapılmasına ilişkin 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 46 kabul oyu, CHP 14 ret oyu, MHP 7 çekimser oyu, Bağımsız 1 çekimser oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-04-2017
14:30
 358  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   4
 2
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Varsak tapulaması 1992, 3281, 1993, 2007, 2036, 225, 2035, 2610 parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan 1633,13 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 14 ret oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-04-2017
14:30
 357  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   4
 2
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Varsak tapulaması 1992, 3281, 1993, 2007, 2036, 225, 2035, 2610 parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan 7924,16 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-04-2017
14:30
 356  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   4
 2
 1
 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında yer alan Patara Mahallesi, 190 ada 11,15, 18, 25 nolu parsellerde 3194 sayılı İmar Kanununa göre 18. Madde Uygulamasına yönelik olarak Ağaçlandırılacak Alan (Mezarlık) sınırının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan, 25755,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-04-2017
14:30
 355  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   4
 2
 1
 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında yer alan Patara Mahallesi, 190 ada 11, 15, 18, 25 nolu parsellerde 3194 sayılı İmar Kanununa göre 18. Madde Uygulamasına yönelik olarak Ağaçlandırılacak Alan (Mezarlık) sınırının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 25754,1 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-04-2017
14:30
 354  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   4
 2
 1
 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Arif Mahallesi 111 ada 8 parselin E=1.00 Yençok=serbest yapılaşma koşullu İmalathane Tesis Alanı (İçme Suyu Şişeleme Tesisi)’na dönüştürülmesine ve plan notları eklenmesine ilişkin hazırlanan 25694,1 plan İşlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-04-2017
14:30
 353  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   4
 2
 1
 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Arif Mahallesi 111 ada 8 parselin konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 25690 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-04-2017
14:30
 352  Yönetmelikler Hk   4
 2
 1
 İmar planlarında yol üstünde, vasfı mezarlık olmayan taşınmazlarda ve şahıs arazilerinde kalan mezarların nakline gerek duyulduğundan Mezarlıklar Şube Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelikte değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuş olup, bu doğrultuda hazırlanan Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağının KABULÜNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Yönetmelik Taslağı, 1 adet Oylama Raporu)  
14-04-2017
14:30
 351  Hibeler hk.   4
 2
 1
 Türk Eğitim Vakfı’nın 23.03.2017 tarih ve 514 sayılı yazısında “Belediyeniz tarafından Antalya/Kepez İlçesi, Sütçüler Mahallesi 26733 Ada, 1 Parselde kayıtlı yer üzerine yapılan huzurevine, bağışçımızın arzusu doğrultusunda ‘TEV-Kamile Cephanecioğlu…’ isminin verilerek tapu kaydına şerh edilmesi ve Türk Eğitim Vakfı vasiyetçi/bağışçıları için üç odanın tahsis edilmesi uygun görüldüğü takdirde, huzurevi maliyetinin 2.500.000,00 TL’lik kısmını karşılamayı ve vasiyet yükümlülüğümüzü bu şekilde yerine getirmeyi teklif ediyoruz” denmiş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin g bendi gereğince Antalya Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi 26733 Ada, 1 Parselde kayıtlı yer üzerine yapılan huzurevine, ‘TEV-Kamile Cephanecioğlu…’ isminin verilerek tapu kaydına şerh edilmesine ve Türk Eğitim Vakfı vasiyetçi/bağışçıları için üç odanın tahsis edilmesine ve bu şartlar doğrultusunda verilen 2.500.000,00 TL’lik şartlı bağışın kabul edilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-04-2017
14:30
 350  Kiraya Verilmesi   4
 2
 1
 Alanya İlçesi, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan ve Mezbahane olarak kullanılmakta olan 4.608,00 m² yapı alanlı tesisin: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili maddelerine göre Antalya Orman Bölge Müdürlüğünce belirlenecek bedel üzerinden 10 (on) yıl süreyle kiralanmasına, kiralama işleminin gerçekleştirilmesine müteakip yine Büyükşehir Belediyesince kiraya verilmesi için, Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-04-2017
14:30
 349  Kredi Kullanımı Hakkında   4
 2
 1
 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yeni yol yapımı (Doğu Çevre Yolu 3. Etap vb.) Bakım ve Onarım İşlerinde kullanılmak amacıyla 60.000.000,00 TL (Altmışmilyontürklirası) ödeneğin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi kapsamında borçlanma yolu ile ek ödenek temin edilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 11 çekimser oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-04-2017
14:30
 348     4
 2
 1
 Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Devlet Malzeme Ofisi'nden alımı yapılacak olan 1 adet kamyon 152.355,00 TL (ÖTV +KDV hariç) bedelinin, 24.12.2016 tarihli 29928 sayılı mükerrer resmi gazetede yayımlanan 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ekinde yer alan Kurumların Satın Alacakları Taşıtların Azami Satın Alma Bedellerini Gösterir T cetvelinde T-13 Sıra Nolu kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 kg) ile ilgili azami satın alma bedeli ÖTV-KDV Hariç 135.000,00 TL olarak belirlenmiş olup, alımı yapılacak kamyon bedelinin bu limiti aştığından ancak anılan T Cetvelinin 1 numaralı dip notundaki "Bu cetvelde belirlenen azami satın alma bedelleri, her türlü vergi öncesi bedellerdir. Bu fiyatlarda değişiklik yapmaya, bu bedelleri belirli makam ve hizmetler için farklı miktarlarda tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmü bulunduğundan, satın alınacak 1 adet kamyonun satın alma bedelinin 152.355,00 TL'ye (KDV-ÖTV hariç) çıkartılması için Maliye Bakanlığından yetki alınmasına ve Büyükşehir Belediyesinin 2017 yılı bütçesinde yer alan ( T -l) satın alınacak taşıtlar listesine 1 adet kamyonun (şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 kg) eklenmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-04-2017
14:30
 347  Ek Bütçe   4
 2
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 07.03.2017 tarih ve 80 nolu kararına istinaden alınan ek Ödenek kararı: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi kapsamında hazırlanan: Kepez Belediyesinin 2017 yılı gider bütçesinde ekli meclis kararı cetvelinde belirtilen giderlere 20.153.000,00 TL ek ödeneğin eklenmesine, bu ödeneğin finansmanı ise Arsa Satış gelirlerinden karşılanmak üzere denklik sağlanarak Ek Bütçenin, Kepez Belediye Meclisinden geldiği şekliyle KABULÜNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-04-2017
14:30
 346     4
 2
 1
 Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü İlahiyat Fakültesi Dekanlığının 02.03.2017 tarih ve 33603103- 051.04-E.7904 sayılı yazısına istinaden: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, TRT ve Akdeniz Kültür Eğitim ve İletişim Kulübü Derneği’nin işbirliği ve destekleriyle 10 - 14 Mayıs 2017 tarihleri arasında “Balkanlarda İrfan Ocakları-2: Bosna'da Nakşibendilik” Uluslararası Sempozyumuna katılacak olan heyetin (toplam 20 kişi), Türkiye-Bosna- Hersek gidiş-dönüş uçak bilet bedelleri ile konaklama bedellerinin Başkanlık Makamının 46.07.01.02.01.1.1.00.5.03.6.1.01 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri harcama kaleminden ödenmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 12 ret oyu, MHP 8 çekimser oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-04-2017
14:30
 345  Sorumluluk Ağına Dahil Edilmesi   4
 2
 1
 Konyaaltı İlçesinde, Akdeniz’e dökülen Boğaçayı Nehrinin toplama mecraları ile birlikte deşarj noktasından başlayarak sağ ve sol sahillerinde toplam 927 kilometrekarelik bir havza planlama projesi olan Boğaçayı Projesi, ülkemize ve turizme değer katacak, şehrin vizyon projelerinden olup proje unsurlarının bir bütün halinde planlanması ve uygulanabilmesi amacıyla: proje sahasında kalan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Açık Spor Tesisi Alanı" olarak planlı, Zümrüt Mahallesinde, 21530 ada batısında kalan 16.764,00 m² yüzölçümlü alanın Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanına dahil edilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 46 kabul oyu, CHP 14 ret oyu, MHP 8 çekimser oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-04-2017
14:30
 344  Önergenin Gündeme Alınması Hk.   4
 2
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 tarihli Meclis Gündemi, birimlerden gelen teklifler ile birlikte toplam 22 maddeden oluşmuştur  
14-04-2017
14:30
 343  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   4
 2
 1
  Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14.04.2017 tarihli Nisan ayı Olağan Toplantısının 2. Birleşim 1. Oturumunda yapılan yoklama sonucunda, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes TÜREL, AK Parti Meclis Üyeleri: Halil ŞAHİN, Adil ÇELİK, Süleyman TOPÇU, Ramazan ÇALIK, Mustafa İsmet UYSAL, Mehmet ÖZEREN, Kaan Osman SARIOĞLU, Halil KOCAER, Bahadır YANTAÇ, Mesut KOCAGÖZ, Bahattin BAYRAKTAR, İsmail AFŞAR, Fırat DEMİRCİ, Emin HATİPOĞLU, Kerim BAŞKAPTAN, Mustafa Erkan ERSOY, Cenk Halil BAYAZ, Abdurrahman YILMAZ, Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Hasan Fevzi YILMAZ, Yusuf GÖVEN, Erdeniz YAVUZ, Ali KURŞUNLU, Ercan AK, İbrahim KÖSEOĞLU, Yaşar SÖZEN, Musa YÜCEL, Hüseyin TORUN, Muhammet URAL, Ahmet BÜYÜKAKÇA, Halit ÇİLENGİR, Halil ÖZTÜRK, Halit AKAR, Ali Rıza ZORLU, Süleyman ACAR, Orhan AVCI, İsmail TOSUN, Hüseyin ÖZBEK, Ercan MERTHATUN, Halil KARATAŞ, Serdal ÇAVUŞOĞLU, Ruhi BEŞİKTAŞ'ın CHP Meclis Üyeleri: Mustafa Reşat OKTAY, Songül BAŞKAYA, Erol ÖZKARABEKİR, Erkan DEMİRCİ, Oytun Eylem DOĞMUŞ, Cansel TUNCER, Arzu YILDIRIM, Mehmet HACIARİFOĞLU, Edip Kemal BAHADIR, Faik ÇITAK, Halil ARIKAN, Recep TOKGÖZ, Erdal Ramazan ALTACA, Yusuf KUMBUL'un, MHP Meclis Üyeleri: Zihni ASİLTÜRK, Selçuk SENİRLİ, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Emin ÇAĞLAR, Mehmet KILINÇ, İrfan YILMAZ, Ertürk YAZAR, Rasih ŞAHİN'in Bağımsız Meclis Üyeleri: Mustafa GÜL, Nurdan Aslı Bayar ULUKAPI, toplantıya katıldıkları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye Meclisi oturumu açıldı. (Ak Parti 44, CHP 14, MHP 9, Bağımsız 2 meclis üyesi olmak üzere toplam 69 üye) AK Parti Meclis Üyesi, Hüsamettin ÇETİNKAYA, Kemal SARIYILDIRIM, Ümit ÖZTEKİN, Mehmet SALUR, Rasim ELÇİ, CHP Meclis Üyeleri: Ümit UYSAL, Muhittin BÖCEK, Serkan KÜÇÜKKURU, Ali COŞKUN, Seyfi ARIKAN, İsmet TOK, MHP Meclis Üyeleri: Fahrettin Kerim AYDOĞAN ve Bağımsız Meclis Üyesi Ahmet CAN’ın mazeretli sayılması yönünde verilen dilekçelerin kabulüne oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.)  
10-04-2017
14:00
 342  Gündemin.... ila... Maddeleri Hk.   4
 1
 1
  Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.04.2017 tarihli Meclis toplantısında: a.Gündemin 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 169, 170 ve 171. maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. b.Gündemin 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 172, 173, 174, 175, 176 ve 177. maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi, c.Gündemin 168. maddesi mecliste okunarak protokol hakkında meclis bilgilendirildi. d.Gündemin 178. maddesinde yer alan önergeye istinaden gündemin 62. maddesi gündemden çıkartıldı.(AK Parti: 41 kabul oyu, CHP: 11 kabul oyu, MHP: 10 kabul oyu, Bağımsız: 3 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)  
10-04-2017
14:00
 341  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   4
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.01.2017 tarih ve 17 sayılı kararı ile uygun bulunan, Soğuksu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1447 ada 17 parselde yer alan cami alanına plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Muratpaşa Belediyesine sunulan ilk plan teklifi doğrultusunda parseldeki yapı yaklaşma mesafelerinin kaldırılması ve “Planlama alanında yapı yaklaşma mesafesi şartı aranmaz.” plan notunun eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 11 çekimser oyu, MHP 6 kabul, 1 çekimser oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 340  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   4
 1
 1
 Kumluca Belediye Meclisinin 02.02.2017 tarih ve 16 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Yazır Mahallesi 114 ada 22,49, 50, 51, 52 ve 53 parsellerde Özel Sağlık Tesisi, Mesire Alanı, Trafo, Yeşil Alan ve Taşıt Yolu planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, “Mesire Alanı” gösterimlerinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre düzeltilmesi, plan üzerinde yer alan jeolojik önlemli alan sınırlarının ve jeolojik etüt verileri ile beraber gösterilen sembollerin kaldırılması, planlama alanı batısında yer alan 8 m. genişliğindeki yolun 10 m. olarak düzenlenmesi ve 2.1.1.2. numaralı plan notunda yer alan “turizm tesisleri yönetmeliği” ibaresinin “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” olarak düzeltilmesi ve ‘İmar ada bütünlüğünde farklı fonksiyonlar arasında emsal aktarımı yapılamaz’, ‘ Özel sağlık tesisi: imar ada bütünlüğünde tek tesis olarak işletilmek üzere işyeri açma ve çalışma ruhsatı bir bütün olarak düzenlenir.’ plan notları eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 12 ret oyu, MHP 7 ret oyu, Bağımsız 1 çekimser oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 339  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   4
 1
 1
 Korkuteli Belediye Meclisinin 01.12.2016 tarih ve 141 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kiremitli Mahallesi sınırları içerisinde, 380 ada batısında tescil harici alanda trafo alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 4724,16 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, konuya ilişkin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü görüşü alınması gerektiğinden Belediyesine iade edilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 9 çekimser oyu, Bağımsız 3 çekimser oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 338  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   4
 1
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 02.02.2017 tarih ve 16 sayılı kararı ile reddedilen, Pınarbaşı Mahallesi X Bölgesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZLAR, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 337  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   4
 1
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Muhasara Bölgesi Özel Proje Alanına plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, “Bu alanda yapı emsali E=0.80, yükseklik Yençok=12.50 m olarak belirlenmiştir.” ve ‘Boğaçayı Özel Proje Alanında, proje bütünlüğünün korunması amacıyla, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının ilgili birimince onaylanacak olan kentsel tasarım projesi ve vaziyet planı doğrultusunda uygulama yapılır.’ Plan notlarının eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 12 ret oyu, MHP 2 ret oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 336  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   4
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.02.2017 tarih ve 57 sayılı kararı ile reddedilen, Baraj ve Göksu Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan 0.40 emsalli konut alanlarının bölgeye uyumlu olacak şekilde 0.60 emsal olacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZLAR, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 335  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   4
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 01.02.2017 gün ve 30 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yalınlı Mahallesi 362 ada 17, 18 parsellerin Ticaret Alanından, Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 7075,10 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, lejantta belirtilen yapılaşma koşullarının plan üzerinde de belirtilmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 10 ret oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 334  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   4
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 07.02.2017 gün ve 56 sayılı kararı ile görüşülen, Deretürbelinas Mahallesi’nde bulunan Kargı Çayı üzerinde Enerji Üretim Alanı (Hidroelektrik Santrali) planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANININ Belediyesine iadesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 333  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   4
 1
 1
  Serik Belediye Meclisinin 05.10.2016 tarih ve 163 sayılı kararı ile uygun bulunan, Cumalı Mahallesi 147 ada 13 parselin güneyinde bulunan park alanının cami alanına, 131 ada 1 parselde bulunan sosyal tesis alanının ENH altında kalan kısmının park alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1097,90 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 332  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   4
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 03.02.2017 tarih ve 33 sayılı kararı ile görüşülen, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.11.2016 tarih ve 1248 sayılı kararı ile uygun bulunan Serik ilçesi kapsamında uygulanmakta olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZLAR ve kabul edilen itirazlar sonrasında hazırlanan 1097,96 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 331  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   4
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.02.2017 tarih ve 62 sayılı kararı ile uygun bulunan, Demircikara Mahallesi 6311 ada 12 parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 330  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   4
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.02.2017 tarih ve 61 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yenigün Mahallesi 5485 ada 6 parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 329  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   4
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.02.2017 tarih ve 60 sayılı kararı ile reddedilen, Gençlik Mahallesi 68 ada 43, 46 parsellerin “Otel Alanı” ve 68 ada 20 parselin “Özel Kültürel Tesis Alanı” olarak planlanması yapılaşma koşullarının düzenlenerek plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZLAR, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 328  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   4
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.02.2017 tarih ve 59 sayılı kararı ile reddedilen, Ermenek Mahallesi 9014 ada 11, 12, 13 ve 14 parsellerin tevhit edilerek yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 327  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   4
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.02.2017 tarih ve 58 sayılı kararı ile uygun bulunan, Zerdalilik Mahallesi 1775 ada 1 parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 326  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   4
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 02.11.2016 gün ve 179 sayılı kararı ile uygun bulunan, Manavgat-Alanya 154 kw enerji iletim hattının 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, O26B-25B-1A paftalarında yer alan planların ve lejantların birleştirilip tek pafta olarak düzenlenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 325  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   4
 1
 1
  Konyaaltı Belediye Meclisinin 02.02.2017 tarih ve 17 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gürsu Mahallesi 6414 ada 1 parsel ile 6429 ada 1 parselin park alanından rekreasyon alanına dönüştürülmesine ilişkin plan revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazın kabulü ve itiraz doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 324  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   4
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.02.2017 tarih ve 59 sayılı kararı ile uygun bulunan, Şafak Mahallesi sınırları içerisinde 25160 ada 1 parseldeki Endüstri Meslek Lisesi Alanı ve 3567 ada 1 parseldeki PTT Alanı ve 3567 ada 2 parseldeki Polis Tesisi Alanında ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1641,4 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, gösterimlerin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olacak şekilde değiştirilmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 323  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   4
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.02.2017 tarih ve 58 sayılı kararı ile uygun bulunan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2016 tarih ve 222 sayılı kararı ile uygun bulunan Kepez İlçesi kapsamında uygulanmakta olan plan notlarının yoğunluklu yapı düzeni tablosunda sehven 6 metre olarak düzenlenen “3 kat adedine sahip yapılara ilişkin minimum yan bahçeler toplamı veya bloklar arası mesafe ve minimum arka bahçe mesafesinin 8.50 metre olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1619,15 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 322  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   4
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.02.2017 tarih ve 46 sayılı kararı ile reddedilen, Kuzeyyaka Mahallesi 6712 ada 9 parsele isteğe bağlı zemin ticaret kararı verilmesine ilişkin hazırlanan 1732,2 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Belediyesinden geldiği şekliyle reddine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 321  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   4
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.02.2017 tarih ve 45 sayılı kararı ile uygun bulunan, Hüsnü Karakaş Mahallesi 26750 ada 1 parselin emsali aynı kalmak kaydıyla 4 kattan 7 kata çıkarılmasına ilişkin hazırlanan 1638,24 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, “Jeolojik Etüt onaylanmadan uygulamaya geçilemez” şeklinde plan notunun eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 320  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   4
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.02.2017 tarih ve 44 sayılı kararı ile uygun bulunan, Odabaşı Mahallesi 28230 ada 2, 3, 4, 5, 6 parsellerin konut alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 24697 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2017 gün ve 170 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun hale getirilmesi ve plan teklifinin isminin “1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve değişikliği” şeklinde değiştirilmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 319  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   4
 1
 1
 Gündoğmuş Belediye Meclisinin 01.03.2017 gün ve 21 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kaplan ve Fatih Mahalleri sınırları içerisinde bulunan DSİ dere hatlarının yol altına alınmasına ve 18. madde uygulamasına yönelik düzenlemeler yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, sadece DSİ dere hatlarının yol altına alınması ve BHA Eğitim Kültür Sosyal Tesis Alanında gerekli düzenlemenin yapılması kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 318  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   4
 1
 1
 Gazipaşa Belediye Meclisi’nin 01.02.2017 gün ve 29 sayılı kararı ile uygun bulunan, Koru Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 252 ada 88 nolu parselin, yapılaşma koşulları aynı kalmak kaydıyla, parsel sınırı ile imar planındaki ada kenarları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 317  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   4
 1
 1
 Finike Belediye Meclisinin 04.01.2017 gün ve 1 sayılı kararı ile uygun bulunan, Sahilkent ve Hasyurt Mahallelerinde Karayolları güzergahının kıyı tarafına bisiklet yolu işlenmesine ilişkin hazırlanan 8899,10 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, bisiklet yolunun kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan kısımlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün görüşü bulunmadığından Belediyesine iadesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 316  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   4
 1
 1
 Finike Belediye Meclisinin 03.02.2017 gün ve 12 sayılı kararı ile uygun bulunan, Hasyurt Mahallesi 1809-A parselde yer alan “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanına (Sera Atığı Değerlendirme Tesisi)” ait E:0.65 Yençok:Serbest olan yapılaşma koşullarının E:1.00 Yençok:Serbest olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 11637,6 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 315  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   4
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 01.03.2017 gün ve 64 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeşilbayır Mahallesi 9432 ada 1 parsel içerisinde kalan Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 23.01.2017 tarih ve 5741 sayılı kararı ile tescil edilen mezar ve mezarın koruma alanı sınırının imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında, Döşemealtı Belediyesinin 14.03.2017 tarih ve 2134 sayılı yazısına istinaden, söz konusu plan teklifi Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 21.03.2017 tarih ve 15119 sayılı yazısı ile Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na iletildiğinden, karar verilmesine yer olmadığına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 314  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   4
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 01.02.2017 gün ve 29 sayılı kararı ile uygun bulunan, Aydınlar Mahallesi 8224 ada 1 ve 3 parsellerden geçen 10 m yolun 12 m olarak düzenlenmesine ilişkin 5319,11 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 313  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   4
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 07.02.2017 gün ve 47 sayılı kararı ile uygun bulunan, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.11.2016 tarih ve 5578 sayılı kararı ile uygun bulunan, Saray Mahallesi 677 Ada 14, 15 parsellerde tescilli yapı ve koruma alanı sınırının imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 312  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   4
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 07.02.2017 gün ve 57 sayılı kararı ile uygun bulunan, Alanya Merkez mahallelerine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planına 30 m. genişliğindeki yollarda çekme mesafesinin 10m. olarak belirlenmesi ve plan notlarına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 311  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   4
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Tahılpazarı Mahallesi 3338 ada 3 parselin “Ticaret+Konut İşlevli MİA Dönüşüm Alanından” “Ticaret Alanına” dönüştürülmesi ve “Ticaret alanı içerisinde katlı otopark yapılabilir” plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 310  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   4
 1
 1
 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Bayat Mahallesi 414 parselin bir kısmının konut alanı, park alanı, yol ve otopark olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 309  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   4
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Santral Mahallesi batısında yer alan alanda düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 308  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   4
 1
 1
 Demre Belediyesi sınırları içerisinde, Beymelek Mahallesi 1362 parselin Küçük Sanayi Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE VE REVİZYON NAZIM İMAR PLANI, “Jeolojik etüt raporu onaylanmadan uygulamaya geçilemez.” Plan notunun eklenmesi kaydıyla oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 307  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   4
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 04.01.2017 tarih ve 17 sayılı kararı ile uygun bulunan, Karadayı Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile Belek Bölgesine ait 1/25000 ölçekli çevre düzeni planındaki ÖÇK sınırı farklılığına ilişkin olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırının 22.10.1990 tarih ve 90/1117 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilen yürürlükteki ÖÇK Bölgesi sınır koordinatları dikkate alınarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya 3. İdare Mahkemesi’nin 2017/96 E. 2017/128 K. sayılı kararı doğrultusunda 129 ada 796, 797 ve 799 parsellerin bir kısmını içeren ve cami alanının kuzeydoğusunda bulunan toplu iş yeri alanının çevre plan kararlarına uygun olacak şekilde “TİCTK” alanına dönüştürülmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 306  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   4
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Karadayı Mahallesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Belek Bölgesine ait 1/25000 ölçekli çevre düzeni planındaki ÖÇK sınırı farklılığına ilişkin olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı sınırının 22.10.1990 tarih ve 90/1117 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilen yürürlükteki ÖÇK Bölgesi sınır koordinatları dikkate alınarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya 3. İdare Mahkemesi’nin 2017/96 E. 2017/128 K. sayılı kararı doğrultusunda 129 ada 796, 797 ve 799 parsellerin bir kısmını içeren ve cami alanının kuzeydoğusunda bulunan toplu iş yeri alanının çevre plan kararlarına uygun olacak şekilde “TİCTK” alanına dönüştürülmesi kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 305  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   4
 1
 1
 Antalya İli, Manavgat İlçesi Aksaz, Doğançam ve Seydiler, Karacalar ve Kızılağaç Mahallesi D-400 karayolu çevresinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 1. Etap (Aksaz, Doğançam ve Şeydiler Mahallesi Kısmı)’ın İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 304  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   4
 1
 1
 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, Yazır Mahallesi 319 Ada 2 parselin büyük bir kısmı ile 6 parselin konut alanı, park ve taşıt yolu olarak planlanmasına ilişkin 19433 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 303  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   4
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Gündoğdu Mahallesi 2045, 2046, 2047, 2072, 2073, 2074 no’lu imar adaları ve çevresinin kent meydanı ve çevre düzenlemesi yapılmasına yönelik olarak kültürel tesis alanı ve park olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 302  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   4
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Yukarıkaraman Mahallesi 2748 ila 2758 parsellere ilişkin Antalya 4. İdare Mahkemesinin 2015/52 E. 2016/564 K. Sayılı iptal kararının yerine getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, daha önceki kullanım kararı olan tarım alanı ve yeşil alan olarak planlanmasına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 301  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   4
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.01.2017 tarih ve 5801 sayılı kararı ile düzeltilerek uygun bulunan, Fığla Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu onama sınırları içerisinde yer alan 2680 ada 2 parseldeki tescilli yapının ve koruma alanı sınırının imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 300  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   4
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Kestel Mahallesi’nde yer alan 01.09.2016 tarih ve 5326 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile sit derecesi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak değiştirilen alanın sınırlarının yeniden düzenlendiği şekliyle imar planlarına işlenmesine ilişkin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.12.2016 tarih ve 5697 sayılı kararı gereği hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 299  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   4
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Çıplaklı Mahallesi 156 ada 4-6-7-8-10-11 parseller, 157 ada 7-12 parseller ile 272 ada 1-2-3 parsellere ve çevresine ilişkin 16219 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli İlave ve Nazım İmar Planı ve bu plan kapsamındaki Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.01.2017 tarih ve 5797 sayılı kararı ile uygun bulunan 156 ada 4, 7, 8 ve 11 parsellerdeki tescilli yapı grubunun koruma alanı sınırının planlara işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 298  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   4
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Tepe Mahallesi 1549 ada 1 parselin Hazine tarafından TOKİ’ye tahsisinin yapılmasından dolayı, resmi kurum alanından düşük yoğun gelişme konut alanı (0,30 - 0,70 emsal aralığı) ile park ve yeşil alana dönüştürülmesine ve toplu konut alanı sınırının nazım imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZIN, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 23.01.2017 tarih ve 3103 sayılı yazısında “...Toplu Konut Alanı Sınırının Valilikler tarafından belirlenen yasal bir sınır olması ve plan değişikliğine konu taşınmazın bulunduğu bölgede Antalya Valiliği tarafından belirlenmiş bir Toplu Konut Alanı ilanı bulunmamasından dolayı plan paftaları üzerine Toplu Konut Alanı sınırı işlenmesi gibi bir durum söz konusu olmadığı..." belirtildiğinden KABULÜNE ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 23.01.2017 tarih ve 3103 sayılı yazısı ekinde iletilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin KABULÜNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 297  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   4
 1
 1
 Aksu İlçesi, Hacıaliler Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZLAR oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 296  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   4
 1
 1
 Aksu Belediyesi, Barbaros ve Çalkaya Mahalleleri sınırları içerisinde yaklaşık 16 ha lık alanda hazırlanan 25293 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 295  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   4
 1
 1
 Akseki Belediyesi sınırları içerisinde, Emiraşıklar Mahallesi 127 ada 59 ve 62 parsellerin Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik üretim Santrali) olarak planlanmasına ilişkin 25284 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, plan adının “1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı” olarak değiştirilmesi kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 294  Yönetmelikler Hk   4
 1
 1
 Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından İşletilmesi planlanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hobi Bahçelerine ilişkin, 1. Hukuk Müşavirliğinin görüşleri alınarak hazırlanan Yönetmelik Taslağının, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 27/4 maddesi uyarınca görüş alınmak üzere Sayıştay Başkanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Yönetmelik Taslağı, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 293  Gelir tarifesi   4
 1
 1
 Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığına bağlı ve Soba Müzesi olarak hizmet vermekte olan Muratpaşa İlçesi Yüksekalan Mahallesinde 13164 Ada 1 Parsel üzerindeki bina, 26.01.2017 tarihli protokol gereği Kafeterya olarak kullanılmak üzere Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine tahsis edildiğinden ve Soba Müzesi kapatıldığından, 2017 Mali yılı Bütçesindeki Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığının 2017 yılı Gelir Tarifesinden Soba Müzesi Gelir Tarifesinin çıkartılmasına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 292  Teşkilat Şeması   4
 1
 1
 Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı olarak çalışan su ve atıksu analizi yapan laboratuvar ile ASAT Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı olarak çalışan laboratuvarın: kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli bir şekilde kullanılması ve hizmet bütünlüğünün sağlanması amacıyla ASAT Genel Müdürlüğü çatısı altında birleştirilebilmesi için: Büyükşehir Belediyesine ait Norm Kadro gereğince Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı hizmet yürütmekte olan Laboratuvar Şube Müdürlüğü'nün, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21 'inci maddesine istinaden kaldırılmasına ve teşkilat şemasının ekteki şekilde düzenlenmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Teşkilat Şeması, 1 adet Oylama Raporu)  
10-04-2017
14:00
 291  Bilgilerdirme hk.   4
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesinin 12.08.2014 tarihli 399 sayılı Meclis kararına istinaden Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı’nın yapmış olduğu protokoller ve yurt dışı görevlendirmeler hakkında: a-) Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ve belediye personelince Mart ayında gerçekleşen yurt dışı görevlendirmeleri hakkında, b-) Belediyemiz ile Aksu Belediyesi arasında imzalanan 1000(bin) tonluk bitümlü sıcak karışım malzemesinin emanet olarak plent altında Aksu Belediyesi’ne temini konulu protokol hakkında, c-) Antalya Otistik Bireyler Spor Kulübü Derneğinin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine destek olmak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Antalya Otistik Bireyler Spor Kulübü Derneği arasında Valilik Makamının 13/06/2014 tarihli onayı ile ilk kez işbirliği protokolü imzalanmış olup söz konusu işbirliği protokolünün süresi dolduğundan Valilik Makamının 15/03/2017 tarih ve E.10480 sayılı izni ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Antalya Otistik Bireyler Spor Kulübü Derneği arasında yeniden imzalanan işbirliği protokolü hakkında, d-) Temel ihtiyaçlarını karşılamakta ve hayatını sürdürmekte güçlük çeken Suriye’nin Cerablus şehrindeki savaş mağduru, dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile doğal afet, yangın, olağanüstü hal ve durumlarda mağdur olan vatandaşlara destek olmak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Suriye - Cerablus Savaş Mağduru Çocuklara Eğitim/Destek İşbirliği Protokolü hakkında, e-) Temel ihtiyaçlarım karşılamakta ve hayatını sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile doğal afet yangın, savaş gibi olağanüstü hal durumlarında mağdur olan vatandaşlara destek olmak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile kamu yararına çalışan derneklerden olan Hayrat İnsani Yardım Derneği arasında imzalanan protokol hakkında, f-) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) işbirliğinde Antalya İlinde denetimli serbestlik sürecinde olan kadın hükümlüler ile suçtan zarar görmüş şiddet mağduru kadınlardan sisteme kayıtlı ancak halen barınma hizmetinden faydalanmayan kadınların sosyal ve kültürel yaşama entegre olabilmeleri, ekonomik açıdan güçlenmeleri, psikolojik olarak kendilerini rahatlatabilmeleri, aileleri ile birlikte daha kaliteli bir yaşam sürmelerine imkân sağlayarak topluma kazandırılmaları amacıyla imzalanan “Yaşamak İçin Bir Nefes" Projesi İşbirliği Protokolü” hakkında, g-) Tapu ve Kadastro verilerinin “TAKPAS” üzerinden, elektronik ortamda (web servisleriyle) online olarak paylaşılması amacıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında imzalanan protokol hakkında, Meclis bilgilendirildi.  
10-04-2017
14:00
 290  Faaliyet Raporu   4
 1
 1
 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi gereğince Antalya Büyükşehir Belediye Meclisine sunulan Antalya Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı Faaliyet Raporu oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (AK Parti 47 Kabul oyu, CHP 10 Ret oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.)  
10-04-2017
14:00
 289  Denetim Komisyonu Raporu   4
 1
 1
  Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesinin 5. fıkrasında "...Komisyon, çalışmasını 45 iş günü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu Mart ayının sonuna kadar Meclis Başkanlığına sunar. Başkan Nisan ayı Meclis toplantısında Denetim Raporunu okutmak üzere meclise bilgi verir..." hükmü gereğince, Antalya Büyükşehir Belediyesinin 01.01.2016 - 31.12.2016 Dönemine ait Denetim Komisyonu Raporu okunarak meclis üyeleri bilgilendirildi.  
10-04-2017
14:00
 288  Üye Seçimi hk.   4
 1
 1
 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 1. Fıkrasına göre 5 üyeden oluşmasına ve görev süresi bir yılı geçmemek üzere: Meclis Üyesi Ali Rıza ZORLU, Meclis Üyesi Fırat DEMİRCİ, Meclis Üyesi Mehmet UYAR, Meclis Üyesi Arzu YILDIRIM, Meclis Üyesi Mustafa TUNA’nın Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliğine seçilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (AK Parti 46 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.)  
10-04-2017
14:00
 287  Üye Seçimi hk.   4
 1
 1
 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince İsim Verme Komisyonunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 1. Fıkrasına göre 5 üyeden oluşmasına ve görev süresi bir yılı geçmemek üzere: Meclis Üyesi Yusuf GÖVEN, Meclis Üyesi Hüseyin TORUN, Meclis Üyesi İbrahim KÖSEOĞLU, Meclis Üyesi Halil ARIKAN ve Meclis Üyesi Emin ÇAĞLAR’ın İsim Verme Komisyonu üyeliğine seçilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (AK Parti 45 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 71 oy kullanılmıştır.)  
10-04-2017
14:00
 286  Üye Seçimi hk.   4
 1
 1
 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince kurulması zorunlu olan Ulaşım Komisyonunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 1. Fıkrasına göre 9 üyeden oluşmasına ve görev süresi bir yılı geçmemek üzere: Meclis Üyesi Ramazan ETLİ, Meclis Üyesi Yaşar SÖZEN, Meclis Üyesi Rasim ELÇİ, Meclis Üyesi Ercan AK, Meclis Üyesi İsmail TOSUN, Meclis Üyesi Sadullah BAYAR, Meclis Üyesi Sami ALTUN, Meclis Üyesi Yusuf KUMBUL ve Meclis Üyesi Ali Baki SARICA’nın Ulaşım Komisyonu üyeliğine seçilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (AK Parti 45 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 73 oy kullanılmıştır.)  
10-04-2017
14:00
 285  Üye Seçimi hk.   4
 1
 1
 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince kurulması zorunlu olan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 1. Fıkrasına göre 9 üyeden oluşmasına ve görev süresi bir yılı geçmemek üzere: Meclis Üyesi Halit AKAR, Meclis Üyesi Musa YÜCEL, Meclis Üyesi Erol DEMİRHAN, Meclis Üyesi Erdeniz YAVUZ, Meclis Üyesi Halil ÖZTÜRK, Meclis Üyesi Orhan AVCI, Meclis Üyesi Erdal Ramazan ALTACA, Meclis Üyesi Arzu YILDIRIM, Meclis Üyesi Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ’in Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliğine seçilmelerine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (AK Parti 45 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.)  
10-04-2017
14:00
 284  Üye Seçimi hk.   4
 1
 1
 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince kurulması zorunlu olan Çevre ve Sağlık Komisyonunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 1. Fıkrasına göre 9 kişiden oluşmasına ve görev süresi bir yılı geçmemek üzere: Meclis Üyesi Hasan Fevzi YILMAZ, Meclis Üyesi Ali KURŞUNLU, Meclis Üyesi Hüseyin ÖZBEK, Meclis Üyesi Muhammet URAL, Meclis Üyesi Kemal SARIYILDIRIM, Meclis Üyesi Ercan MERTHATUN, Meclis Üyesi Seyfi ARIKAN, Meclis Üyesi İsmet TOK, Meclis Üyesi Zihni ASİLTÜRK’ün Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeliğine seçilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (AK Parti 44 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 73 oy kullanılmıştır.)  
10-04-2017
14:00
 283  Üye Seçimi hk.   4
 1
 1
 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince kurulması zorunlu olan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 1. Fıkrasına göre 9 üyeden oluşmasına ve görev süresi bir yılı geçmemek üzere: Meclis Üyesi Abdurrahman YILMAZ, Meclis Üyesi Esat GÖYÜK, Meclis Üyesi Ahmet BÜYÜKAKÇA, Meclis Üyesi Kerim BAŞKAPTAN, Meclis Üyesi Cenk Halil BAYAZ, Meclis Üyesi Hasan Ali İRBAN, Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ, Meclis Üyesi Oytun Eylem DOĞMUŞ ve Meclis Üyesi Selçuk SENİRLİ’nin İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliğine seçilmelerine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 76 kabul oyu kullanılmıştır.)  
10-04-2017
14:00
 282  Plan Bütce Kom.üye seç   4
 1
 1
 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince kurulması zorunlu olan Plan ve Bütçe Komisyonunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 1. Fıkrasına göre 9 üyeden oluşmasına ve görev süresi bir yılı geçmemek üzere: Meclis Üyesi Bahattin BAYRAKTAR, Meclis Üyesi Mustafa Erkan ERSOY, Meclis Üyesi Halit ÇİLENGİR, Meclis Üyesi Halil KARATAŞ, Meclis Üyesi Mustafa EROĞLU, Meclis Üyesi Süleyman ACAR, Meclis Üyesi Songül BAŞKAYA, Meclis Üyesi Faik ÇITAK, ve Meclis Üyesi Mehmet BALIK’ın Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçilmelerine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (AK Parti 44 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 77 oy kullanılmıştır.)  
10-04-2017
14:00
 281  Encümene üye seçilmesi   4
 1
 1
 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 16. maddesi gereği 1 yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oy ile Büyükşehir Belediye Encümenine Meclis Üyesi Mesut KOCAGÖZ 73 oy, Meclis Üyesi Ruhi BEŞİKTAŞ 60 oy, Meclis Üyesi Enver APUTKAN 63 oy, Meclis Üyesi Can KASAPOĞLU 66 oy ve Meclis Üyesi İsmail AFŞAR 62 oy alarak seçildiler.  
10-04-2017
14:00
 280  Önergenin Gündeme Alınması Hk.   4
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.04.2017 tarihli Meclis Gündemi, birimlerden gelen teklifler ve önergeler ile birlikte toplam 178 maddeden oluşmuştur.  
10-04-2017
14:00
 279  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   4
 1
 1
 Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 10.04.2017 tarihli Nisan ayı olağan toplantısında yapılan yoklama sonucunda, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes TÜREL, AK Parti Meclis Üyeleri: Hüsamettin ÇETİNKAYA, Halil ŞAHİN, Adil ÇELİK, Süleyman TOPÇU, Mustafa İsmet UYSAL, Mehmet ÖZEREN, Kaan Osman SARIOĞLU, Bahadır YANTAÇ, Mesut KOCAGÖZ, Bahattin BAYRAKTAR, İsmail AFŞAR, Emin HATİPOĞLU, Kerim BAŞKAPTAN, Mustafa Erkan ERSOY, Cenk Halil BAYAZ, Abdurrahman YILMAZ, Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Hasan Fevzi YILMAZ, Yusuf GÖVEN, Erdeniz YAVUZ, Ali KURŞUNLU, Ercan AK, İbrahim KÖSEOĞLU, Yaşar SÖZEN, Musa YÜCEL, Erol DEMİRHAN, Hasan Ali IRBAN, Sadullah BAYAR, Hüseyin TORUN, Muhammet URAL, Kemal SARIYILDIRIM, Ahmet BÜYÜKAKÇA, Halit ÇİLENGİR, Halil ÖZTÜRK, Halit AKAR, Ali Rıza ZORLU, Orhan AVCI, Mehmet UYAR, Mustafa EROĞLU, Rasim ELÇİ, Hüseyin ÖZBEK, Halil KARATAŞ, Serdal ÇAVUŞOĞLU, Ruhi BEŞİKTAŞ'ın CHP Meclis Üyeleri: Ümit UYSAL, Şükrü SÖZEN, Turgay GENÇ, Mustafa Reşat OKTAY, Songül BAŞKAYA, Erol ÖZKARABEKİR, Erkan DEMİRCİ, Ali COŞKUN, Erşan ÖZDEN, Oytun Eylem DOĞMUŞ, Cansel TUNCER, Mehmet HACIARİFOĞLU, Edip Kemal BAHADIR, Faik ÇITAK, Seyfi ARIKAN, Halil ARIKAN, Recep TOKGÖZ, Sami ALTUN, İsmet TOK, Erdal Ramazan ALTACA, Yusuf KUMBUL'un, MHP Meclis Üyeleri: Adem Murat YÜCEL, Hasan GÖKÇE, Mehmet BALIK, Zihni ASİLTÜRK, Selçuk SENİRLİ, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Emin ÇAĞLAR, Mehmet KILINÇ, İrfan YILMAZ, Ertürk YAZAR, Rasih ŞAHİN'in Bağımsız Meclis Üyeleri: Mustafa GÜL, Nurdan Aslı Bayar ULUKAPI, Ahmet CAN'ın toplantıya katıldıkları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye Meclisi oturumu açıldı. (Ak Parti 46, CHP 21, MHP 12, Bağımsız 3 meclis üyesi olmak üzere toplam 82 üye) AK Parti Meclis Üyesi Fırat DEMİRCİ, CHP Meclis Üyeleri: Muhittin BÖCEK, Serkan KÜÇÜKKURU, Arzu YILDIRIM, MHP Meclis Üyeleri: Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Hasan Nusret BAYSAL ve Bağımsız Meclis Üyesi Önder ÖNEN’e ait mazeret dilekçeleri ile AK Parti Meclis Üyeleri Halil KOCAER ve Ramazan ÇALIK’ın mazeretli sayılması yönünde verilen sözlü önergenin kabulüne oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 74 oy kullanılmıştır.)  

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 1998 - 2017 Her hakkı saklıdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Hizmetidir .