Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik

Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 236996 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
08-10-2018
14:00
 909  Gündemin.... ila... Maddeleri Hk.   9
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2018 tarihli Meclis toplantısında: a.Gündemin 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 103 ve 104. maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. b.Gündemin 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 106, 107, 108, 109 ve 110. maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile: gündemin 84. maddesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYÇOKLUĞU ile kabul edildi, c.Gündemin 100 ve 103. maddelerinin Ulaşım Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. d.Gündemin 105. maddesinde yer alan önergeye istinaden gündemin 23 ve 42. maddeleri gündemden çıkartıldı. (-Gündemin 45 ile 83. maddeleri: AK Parti: 36 kabul oyu, CHP: 10 kabul oyu, MHP: 3 kabul oyu, Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır. -Gündemin 84. maddesi: AK Parti: 32 kabul oyu, CHP: 12 ret oyu, MHP: 3 kabul oyu, Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 48 oy kullanılmıştır. -Gündemin 85 ile 110. maddeleri: AK Parti: 34 kabul oyu, CHP: 8 kabul oyu, MHP: 4 kabul oyu, Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 47 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)  
08-10-2018
14:00
 908  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   9
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarih 260 sayılı kararı ile kısmen uygun bulunan, Fatih, Çamlıbel, Göçerler ve Esentepe Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 12 ret oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2018
14:00
 907  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   9
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içinde Fatih, Çamlıbel, Göçerler ve Esentepe Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 12 ret oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2018
14:00
 906  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   9
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.08.2018 tarih ve 322 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kızıltoprak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan konut alanı planlı olan 7229 ada 5 parsele İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 7 kabul, 1 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 47 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2018
14:00
 905  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   9
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.08.2018 tarih ve 323 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kızıltoprak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan konut alanı planlı olan 7223 ada 5 parsele İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 7 kabul, 1 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 47 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2018
14:00
 904  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   9
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 03.08.2018 tarih ve 321 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kışla Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 293 ada 58 parselin konut alanından Resmi Kurum Alanına (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) dönüştürülmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2018
14:00
 903  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   9
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.08.2018 tarih ve 318 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kızıltoprak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan konut alanı planlı olan 4752 ada 15 parsele İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 7 kabul, 1 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2018
14:00
 902  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   9
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.08.2018 tarih ve 316 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kızılarık Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 13189 ada 2 parselin konut alanından Yüksek Zemin Kat Ticaret kullanımlı Konut Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 7 kabul, 1 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2018
14:00
 901  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   9
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 03.08.2018 tarih ve 324 sayılı kararı ile red edilen, Güzeloba Mahallesi 13107 ada 6 parselin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2018
14:00
 900  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   9
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih ve 210 sayılı kararı ile uygun bulunan, Fabrikalar, Yeşiltepe, Zafer, Atatürk, Yeni Emek, Yeni, Mehmet Akif Ersoy, Güneş, Beşkonaklılar Mahallerinden geçen Enerji Nakil Hatlarının kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılması gerektiğinden Belediyesine iadesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2018
14:00
 899  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   9
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarih 259 sayılı kararı ile reddedilen, Yavuz Selim, Kazım Karabekir, Barış, Çankaya, Esentepe Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içinde yapılan İTİRAZLAR, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2018
14:00
 898  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   9
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarih ve 251 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kütükçü Mahallesi 9383 ada 8 ve 9 parsellerin tevhit edilmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2018
14:00
 897  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   9
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarih ve 256 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çankaya Mahallesi 27497 ada 2 parselin 4 kat olan kat adedinin Yençok:7 kat olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, “Jeolojik-jeoteknik etüt raporu onaylanmadan ruhsat verilemez" plan notunun eklenmesi kaydıyla değiştirilerek, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2018
14:00
 896  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   9
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarih ve 258 sayılı kararı ile reddedilen, Yükseliş Mahallesi 1713, 1718 ve 1768 adalar ve çevresinde bulunan cami ve park alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2018
14:00
 895  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   9
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarih ve 254 sayılı kararı ile uygun bulunan Barış Mahallesi 8366 ada 1 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2018
14:00
 894  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   9
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarih ve 261 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ünsal Mahallesi 3624, 10502, 10503, 10504, 10506 adaları kapsayan alanda revizyon yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2018
14:00
 893  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   9
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarih ve 250 sayılı kararı ile uygun bulunan, Düdenbaşı Mahallesi 10019 ada 10 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2018
14:00
 892  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   9
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisi’nin 01.08.2018 tarih ve 248 sayılı Kararı ile uygun bulunan: Antalya 3. İdare Mahkemesi’nin E. 2016/117 K.2017/903 sayılı Kararı doğrultusunda Teomanpaşa Mahallesi 27696 ada batısında park, trafo, konut alanı ve mezarlık alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2018
14:00
 891  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   9
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisi’nin 01.08.2018 tarih ve 249 sayılı kararı ile uygun bulunan: Kültür Mahallesi sınırları içerisinde yer alan konut alanı planlı olan 10710 ada 5 parsele İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 6 kabul, 1 ret oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2018
14:00
 890  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   9
 1
 1
 Gazipaşa Belediye Meclisinin 02.08.2018 tarih ve 72 sayılı kararı ile reddedilen, İstiklal Mahallesi 96 ada 37, 38, 39, 65, 121, 122 parsellerin pazar yeri alanından ticaret alanına, 138 ada 54 parselin belediye hizmet alanından pazar alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2018
14:00
 889  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   9
 1
 1
 Finike Belediye Meclisinin 06.08.2018 tarih ve 66 sayılı kararı ile uygun bulunan, Hasköy Mahallesi 1831 parselde Dini Tesis Alanı içerisinde mevcutta bulunan Trafo Alanının imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2018
14:00
 888  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   9
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 03.04.2018 tarih 102 sayılı kararı ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.07.2018 tarih 8012 sayılı kararı ile uygun bulunan Yeşilbayır I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2018
14:00
 887  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   9
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarih ve 171 sayılı kararı ile uygun bulunan, K.Yeniköy Mahallesi 712 ada 11 ve 12 parsellerin tevhid edilerek TİA=543 m² Yençok=5 kat yapılaşma koşulları önerilmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2018
14:00
 886  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   9
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarih ve 170 sayılı kararı ile uygun bulunan, K.Yeniköy Mahallesi 8477 ada 1 ve 2 parsellerin tevhid edilerek TİA=1540 m² Yençok=5 kat yapılaşma koşulları önerilmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2018
14:00
 885  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   9
 1
 1
 Akseki Belediye Meclisinin 02.08.2018 gün ve 74 sayılı kararı ile uygun bulunan, Demirciler Mahallesi 164 Ada 2 parselin yapılanma koşullarının değiştirilerek 4 kattan 5 kata çıkarılması ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2018
14:00
 884  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   9
 1
 1
  Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Yazır Mahallesi 794 parselin konut, park ve yeşil alan, yol ve rekreasyon alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, rekreasyon alanının park alanına dönüştürülmesi kaydıyla, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2018
14:00
 883  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   9
 1
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 31.07.2018 tarih ve 8093 sayılı kararı ile uygun bulunan, Hurma Mahallesi, Küçükdağ Mevkii, 20418 ada, 52 parselde bulunan tescilli antik döneme ait basamakların koruma alanı sınırının plana işlenmesine yönelik olarak hazırlanan 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2018
14:00
 882  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   9
 1
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Hurma Mahallesi 6878 ada 3 parsel ve 4213 ada 1 parsel ile Arapsuyu Mahallesi 20297 ada 2 parsel ve 20057 ada 4 parsellerin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkında, Belediyesince sunulan, bahse konu parselleri de kapsayan Akdeniz Bulvarına cepheli konumda, batıda Serbest Bölge/Liman'dan başlayarak doğuda Atatürk Kültür Parkı’na kadar uzanan sahil bandının kuzeyindeki alanları kapsayacak şekilde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun kabulüne, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2018
14:00
 881  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   9
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Çığlık Mahallesi 269 ada 2 parselin Turizm Konaklama Tesis Alanından “Gelişme Konut Alanı” , “Park ve Yeşil Alana” dönüştürülmesi ve plan notları eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2018
14:00
 880  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   9
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde Mahmutlar Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 7 adet itirazdan: 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı itirazların reddine, 7 numaralı 73 parsele yönelik yapılan itirazın 1/25.000 ölçekli Nazım imar Planında değişiklik yapılması koşuluyla kabulüne, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2018
14:00
 879  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   9
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içinde Varsak bölgesi Altıayak, Zeytinlik ve Gaziler Mahalleleri sınırını kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE VE REVİZYON NAZIM İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 12 ret oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2018
14:00
 878  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   9
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içinde Varsak Bölgesi Zeytinlik ve Gaziler Mahalleleri sınırını kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2018
14:00
 877  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   9
 1
 1
 Manavgat ilçesi, Çeltikçi, Aşağıışıklar, Demirciler, Ulukapı ve Karaöz Mahallelerinin bir bölümünü kapsayan alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave Nazım imar Planının: Planda 1.derece arkeolojik sit alanı bulunması nedeniyle Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilmesine ve Oymapınar KTKGB sınırları içinde kalan bölümün ise onaylanmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderilmesi kaydıyla kabulüne, oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2018
14:00
 876  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   9
 1
 1
 Antalya ili, Kaş ilçesi Çukurbağ, Limanağzı Bölgesi III. Derece Doğal Sit Alanları sınırları dâhilinde hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın değerlendirilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilmesine, oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 12 ret oyu, MHP 5 kabul oyu, İyi Parti 5 ret oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2018
14:00
 875  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   9
 1
 1
 Antalya ili, Kaş ilçesi sınırları içerisinde kalan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi yetki alanı kapsamında bulunan alanlar içerisinde hazırlanan 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 1 kabul, 3 ret oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2018
14:00
 874  1/100000 Çevre Düzeni Planı Değişikliği   9
 1
 1
 Antalya Burdur Isparta 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın Plan hükmünün 5.3 "...Planlama bölgesindeki Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bu planın onayından sonraki iş ve işlemler, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca Büyükşehir Belediyesince yürütülür" maddesi gereğince Kaş ilçesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 1 kabul, 3 ret oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2018
14:00
 873  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   9
 1
 1
 Aksu ilçesi, Altıntaş ve Güzelyurt Mahallelerinin tamamı ile Hacıaliler, Mandırlar ve Kemerağzı Mahallerinin bir kısmını içeren toplamda 1485 hektarlık alanı kapsayan bölgede hazırlanan 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE-REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANININ KABULÜNE ve planlama alanında arkeolojik sit alanı ve koruma alanı bulunması nedeniyle ilgili kısımların Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 52 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, İyi Parti 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2018
14:00
 872  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   9
 1
 1
 Antalya ili, Aksu ilçesi, Altıntaş ve Güzelyurt Mahallelerinin tamamı ile Hacıaliler, Mandırlar ve Kemerağzı Mahallerinin bir kısmını içeren toplamda 1485 hektarlık alanı kapsayan bölgede hazırlanan 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE-REVİZYON NAZIM İMAR PLANININ KABULÜNE ve planlama alanında arkeolojik sit alanı ve koruma alanı bulunması nedeniyle ilgili kısımların Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 52 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, İyi Parti 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2018
14:00
 871  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   9
 1
 1
 Aksu ilçesi, Altıntaş ve Güzelyurt Mahallelerinin tamamı ile Hacıaliler, Mandırlar, Kemerağzı ve Çalkaya Mahallerinin bir kısmını içeren toplamda yaklaşık 1500 hektarlık alanı kapsayan alanda hazırlanan 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 52 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, İyi Parti 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2018
14:00
 870     9
 1
 1
 Muratpaşa ilçesi, Balbey Kentsel Sit Alanı ve çevresine ilişkin 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkındaki Kanun kapsamında Bakanlar Kurulu’nun 23.03.2015 tarih ve 7456 sayılı kararı ile “Yenileme Alanı” olarak ilan edilmiş: söz konusu alanda 13.04.2018 tarihli ve 429 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararı ile belirlenen l.Etap Proje Alanı kapsamında hazırlanan Ek'te yer alan "Balbey Yenileme Alanı (l.Etap Proje Alanı) Taşınmaz Malikleri ile Uzlaşı ve Dağıtımına İlişkin Esas ve Usuller" ile eki Fizibilite Raporu ve "Balbey Yenileme Alanına (l.Etap Proje Alanı) İlişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Taşınmaz Malikleri Arasında İmzalanacak Sözleşme" ve sözleşme ekinde yer alan Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca uygun bulunan Yenileme Avan Projeleri, Avan Projeler kapsamında hazırlanan Bağımsız Bölüm Krokileri ve Yapı Genel Özelliklerine ilişkin hususlar ile taşınmaz malikleri ile sözleşmenin imzalanması için Antalya Büyükşehir Belediyesi adına Genel Sekretere imza yetkisi verilmesine, oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 52 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 6 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 79 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, Balbey Yenileme Alanı (l.Etap Proje Alanı) Taşınmaz Malikleri ile Uzlaşı ve Dağıtımına İlişkin Esas ve Usuller, Balbey Yenileme Alanına (l.Etap Proje Alanı) İlişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Taşınmaz Malikleri Arasında İmzalanacak Sözleşme, Fizibilite Raporu, 1. Etap Yenileme Avan Projeleri, 1. Etap Mimari Avan Proje Bağımsız Bölüm Krokileri, 1. Etap Yapı Genel Özellikleri, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2018
14:00
 869  Bilgilerdirme hk.   9
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesinin 12.08.2014 tarihli 399 sayılı Meclis kararına istinaden, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan "Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol" hakkında, Meclis bilgilendirildi.  
08-10-2018
14:00
 868  Önergenin Gündeme Alınması Hk.   9
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2018 tarihli Meclis Gündemi, birimlerden gelen teklifler ve önergeler ile birlikte toplam 110 maddeden oluşmuştur.  
08-10-2018
14:00
 867  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   9
 1
 1
 Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes TÜREL, Ak Parti Meclis Üyeleri: Halil ŞAHİN, Halil KOCAER, Adil ÇELİK, Süleyman TOPÇU, Mustafa İsmet UYSAL, Mehmet ÖZEREN, Kaan Osman SARIOĞLU, Hasan Ali IRBAN, Yusuf GÖVEN, Mesut KOCAGÖZ, Bahattin BAYRAKTAR, Esat GÖYÜK, Emin HATİPOĞLU, Kerim BAŞKAPTAN, Mustafa Erkan ERSOY, Cenk Halil BAYAZ, Abdurrahman YILMAZ, Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Hasan Fevzi YILMAZ, Erdeniz YAVUZ, Ali KURŞUNLU, Ercan AK, İbrahim KÖSEOĞLU, Yaşar SÖZEN, Musa YÜCEL, Erol DEMİRHAN, Fırat DEMİRCİ, Hüseyin TORUN, Kemal SARIYILDIRIM, Ahmet BÜYÜKAKÇA, Halit ÇİLİNGİR, Sadullah BAYAR, Halil ÖZTÜRK, Halit AKAR, Orhan AVCI, Mehmet UYAR, Rasim ELÇİ, Ercan MERTHATUN, Hüseyin ÖZBEK, Halil KARATAŞ, Serdal ÇAVUŞOĞLU, Süleyman ACAR, Ruhi BEŞİKTAŞ, Şefik KILIÇ, Şefik DURDAŞ, CHP Meclis Üyeleri: Şükrü SÖZEN, Muhittin BÖCEK, Serkan KÜÇÜKKURU, Mustafa GÜL, Mustafa Reşat OKTAY, Recep TOKGÖZ, Erkan DEMİRCİ, Ali COŞKUN, Erşan ÖZDEN, Oytun Eylem DOĞMUŞ, Cansel TUNCER, Edip Kemal BAHADIR, Seyfi ARIKAN, Halil ARIKAN, Sami ALTUN, İsmet TOK, Erdal Ramazan ALTACA, Yusuf KUMBUL, Mehmet HACIARİFOĞLU, Ahmet CAN, MHP Meclis Üyeleri: Mustafa TAŞBAŞ, Ertürk YAZAR, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, İrfan YILMAZ, İyi Parti Meclis Üyeleri: Ali Baki SARICA, Mehmet BALIK, Zihni ASİLTÜRK, Selçuk SENİRLİ, Emin ÇAĞLAR, Rasih ŞAHİN, Bağımsız Meclis Üyesi: Erol ÖZKARABEKİR ve Mehmet KILINǒın toplantıya katıldıkları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye Meclisi Ak Parti 47, CHP 20, MHP 6, İyi Parti 5, Bağımsız 2 meclis üyesi olmak üzere toplam 80 üye ile açıldı. CHP Meclis Üyeleri: Ümit UYSAL, Arzu YILDIRIM, MHP Meclis Üyeleri: Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Bağımsız Meclis Üyesi Mehmet SALUR'un mazeretli sayılması yönünde verdiği dilekçelerin kabulüne oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul Bağımsız 1 Kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.)  

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 1998 - 2018 Her hakkı saklıdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Hizmetidir .