Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik

Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 192630 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
09-03-2017
10:00
 278  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 2
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2017 tarihli toplantısında görüşülen İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu doğrultusunda karara bağlanan 44 sayılı meclis kararında: Muratpaşa Belediye sınırları içerisinde Güzeloba Mahallesinde yer alan 6958 ada 8 ve 9 parsellerde belediyesinden geldiği şekliyle “Yençok=17.50” metre ibaresinin “Yençok=2 Kat” olarak düzenlenmesine ilişkin konu oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 1 kabul, 1 ret, 10 çekimser oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2017
10:00
 277  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 2
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 02.03.2017 tarih ve 32 sayılı kararı ile uygun bulunan, Manavgat İlçesi Emek Mahallesi 1872 ada 1 parselin sosyal-kültürel tesis (kütüphane) alanından sağlık tesisi alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2017
10:00
 276  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 2
 1
 Antalya 2. İdare Mahkemesinin 2015/1499 E., 2016/1310 sayılı iptal kararı doğrultusunda Manavgat Belediye sınırları içerisinde yer alan Bahçelievler Mahallesindeki 1036 ada 1 parselin eski imar durumuna dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 24706 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet İnceleme Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2017
10:00
 275  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 2
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 02.03.2017 tarih ve 34 sayılı kararı ile uygun bulunan, Antalya 2. İdare Mahkemesinin 2015/1499 E., 2016/1310 sayılı iptal kararı doğrultusunda Bahçelievler Mahallesi 1036 ada 1 parselin eski imar durumuna dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2017
10:00
 274  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 2
 1
 Korkuteli Belediye Meclisinin 02.02.2017 tarih ve 13 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Kargalık Mahallesi 198 ada 5 parselin konut alanından cami alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 5 metre çekme mesafesinin kaldırılması kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2017
10:00
 273  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 2
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 02.03.2017 tarih ve 41 sayılı kararı ile uygun bulunan, Antalya 3. İdare Mahkemesinin E:2015/1087, K:2017/59 sayılı kararı ile iptal edilen Mollayusuf Mahallesi Karamersin Bölgesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, 15 metrelik yollara verilen yolboyu ticaret kararının kaldırılması kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2017
10:00
 272  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 2
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 02.03.2017 tarih ve 40 sayılı kararı ile uygun bulunan, Doyran Mahallesi 20515 ada 72 parseldeki cami alanındaki plan notunun yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2017
10:00
 271  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 2
 1
  Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.01.2017 tarih ve 5761 sayılı kararı ile uygun bulunan, Arapsuyu Mahallesi’nde Olbia Antik Kentin Güneyindeki tescilli antik yol ve koruma alanının imar planlarına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2017
10:00
 270  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 2
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.12.2016 tarih ve 386 sayılı kararı ile uygun bulunan, Varsak Bölgesi doğu kısmını kapsayan alan içerisinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 24279 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Revizyonu Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.11.2016 gün ve 1193 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre ve 06.02.2017 gün ve 106 sayılı kararı ile itirazların kabulü doğrultusunda onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine göre, kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planındaki değişikliklerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna aktarılması, 104 ada doğusundaki Lise Alanı’nın Park Alanı olarak gösterilmesi ve plan onama sınırı içerisinde yer alan 2151 ada 14 parsel ve 1593 ada 1 parseldeki Akaryakıt İstasyonlarının onama sınırı dışına alınması kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 13 çekimser oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul, 1 çekimser oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2017
10:00
 269  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 2
 1
 Elmalı Belediye Meclisinin 02.02.2017 tarihli ve 18 sayılı kararı ile uygun bulunan, Resmi Kurum Alanı (cezaevi) olarak planlı bulunan Bozhöyük Mahallesi 6970 parselin ITRF pafta üzerine ED50 koordinatlı eklenmesinden kaynaklanan maddi hatanın düzeltilmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin plana işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Belediyesinden geldiği şekliyle KABULÜNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2017
10:00
 268  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 2
 1
  Döşemealtı Belediye Meclisinin 01.03.2017 tarih ve 65 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kırkgöz Yeniköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 788, 793, 1953, 1954, 1951 ve 50 numaralı imar adaları ve çevresini kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itiraz doğrultusunda “plan değişikliğine konu alanlar 3194 sayılı imar kanunun 18. Maddesi uyarınca imar uygulamasına tabi tutulacaktır.” plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Belediyesinden geldiği şekliyle KABULÜNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2017
10:00
 267  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 2
 1
 Serik Belediye Meclisinin 05.12.2016 tarih ve 191 sayılı kararı ile görüşülen Kürüş Mahallesine ilişkin 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan, 18. Madde uygulamasına ilişkin itirazların reddine ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin 1388 parsel, 1838 ada 1, 9, 11, 12, 24, 25 parsellerin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.09.2016 tarih ve 968 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki şekli ile kalması şartıyla değiştirilerek kabulüne oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet İnceleme Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2017
10:00
 266  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 2
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Kürüş Mahallesine ilişkin 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri kapsamında Belediyesince hazırlanan 5377,25 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri 1388 parsel, 1838 ada 1, 9, 11, 12, 24, 25 parsellerin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2016 tarih ve 600 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planındaki şekli ile kalması şartıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet İnceleme Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2017
10:00
 265  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 2
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.01.2017 tarih ve 5746 sayılı Kararı ile uygun bulunan Güzeloba Mahallesi 6732 ada 1 parsel ve çevresinde tescil edilen I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2017
10:00
 264  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 2
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23.01.2017 tarih ve 5745 sayılı Kararı ile uygun bulunan Haşimişcan Mahallesi, 10477 ada, 6 parselde yer alan tescilli nekropol alanının koruma alan sınırlarının imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2017
10:00
 263  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 2
 1
 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Uzunoluk Mahallesi 1331 ada 1 ve 2 parsellerde Katı Atık Tesisleri Alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2017
10:00
 262  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 2
 1
 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Uzunoluk Mahallesi 1331 ada 1 ve 2 parsellerde Katı Atık Tesisleri Alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2017
10:00
 261  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 2
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları içerisinde kalan 10995 ada 19 ve 37 parsellerde “Ticaret Alanı ve Konut Alanının” “Cami Alanı ve Park Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2017
10:00
 260  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 2
 1
 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Gökçeören Mahallesi Gökseki Mevkiinde 289 ada 1 parselin bir kısmının eğitim alanı ve ikinci derece yol olarak planlanmasına ve plan notları eklenmesine ilişkin hazırlanan 24979 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2017
10:00
 259  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 2
 1
 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Yalnız Mahallesinde yer alan 117 ada 13 parselin bir kısmının Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı(Soğuk Hava Deposu) olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 24999 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2017
10:00
 258  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 2
 1
 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Yalnız Mahallesinde yer alan 117 ada 13 parselin bir kısmının Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 24998 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2017
10:00
 257     3
 2
 1
 Antalya ili ve 5 merkez ilçeyi kapsayacak şekilde UKOME Genel Kurulu’nun 03.10.2016 tarih ve 2016/10-721 sayılı ve 15.12.2016 tarih ve 2016/12-899 sayılı Kararları ile toplu taşıma sisteminde faaliyet gösteren M, AB, ATT, AN plakalı Özel Halk Otobüsü ve sivil plakalı toplu taşıma araçlarının 2'ye 1 birleşerek 12 metrelik otobüse dönüştürülerek toplu taşıma sisteminde faaliyet göstermesi kararı alınmış olup, ilgili kararlara istinaden Antalya ili ve 5 merkez ilçede faaliyet gösteren toplu taşıma araçları ile 14 ilçede faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarının da Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümenince hisseli olarak devir işlemlerinin yapılmasına ve araç sahiplerinin hisseleri oranında devir işleminin yapıldığı yılda Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan Gelir Tarifesinde belirtilen bedel üzerinden devir ücretinin hesaplanarak yatırılmasına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2017
10:00
 256     3
 2
 1
 Büyükşehir Belediyesinin, Sütçüler Mahallesi 389 parselde bulunan, Sütçüler Mezarlığının içerisindeki eski mezarların olduğu kısma yeni defin yapılıp, yapılmayacağı, Mezarlığın 2863 sayılı Yasa kapsamında kalıp kalmadığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucu hazırlanan raporda: söz konusu mezarlığın yüzeyinde 2863 sayılı Yasanın Kültür Varlıkları ile ilgili kısmı kapsamına giren kültür varlığına rastlanmadığı ve bu alanda ilan edilmiş arkeolojik, kentsel, tarihi sit alanının bulunmadığı tespit edilmiş, anılan mezarlıkta yeni defin yapılmasında 2863 sayılı Yasanın Kültür Varlıklarıyla ilgili kısmı açısından herhangi bir sakınca olmadığı, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 20.01.2017 ve 0260 sayılı yazısı ile bildirildiğinden Kepez İlçesi Sütçüler Mahallesi 389 parselde bulunan mezarlığın, defin alanının tekrar define açılmasına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2017
10:00
 255  Encümene yetki verilmesi   3
 2
 1
 Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Döşemealtı İlçesi Yeşilbayır Mahallesi 9425 ada 1 parsel sayılı 99.690,00 m² yüzölçümlü taşınmaz, Kepez İlçesi Yenidoğan Mahallesi 28157 ada 8 parsel sayılı 144.523,87 m² yüzölçümlü taşınmaz ve Kepez Yenidoğan Mahallesi 28157 ada 10 parsel, 4783,76 m² yüzölçümlü taşınmaza, imar planı doğrultusunda 2886 sayılı Yasanın ilgili hükümleri doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 61’inci maddesi gereğince kat karşılığı inşaat yaptırılması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2017
10:00
 254  Encümene yetki verilmesi   3
 2
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 21/11/2016 tarih ve 1273 sayılı kararı ile satışın yapılması için Belediye Encümenine yetki verilen, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Kepez İlçesi Yenidoğan Mahallesi 28157 ada 1 parselin imar uygulaması sonucu 3 kısma ifraz edilmesi ile oluşan 28157 ada 8 parsel sayılı 144.523,87 m² yüzölçümlü taşınmazın, 9 parsel sayılı 62.959,76 m² yüzölçümlü taşınmazın ve 10 parsel sayılı 4.783,76 m² yüzölçümlü taşınmazın, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/06/2015 tarih ve 461 sayılı kararı ile satışının yapılması için Belediye Encümenine yetki verilen, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Manavgat İlçesi Ilıca Mahallesi 632 ada 11 parselin imar uygulaması ile oluşan 764 ada 1 parsel sayılı 2.762,00 m² yüzölçümlü taşınmazın ve Serik İlçesi Yukarıçatma Mahallesi 89 parselin yenileme kadastrosu ile oluşan 109 ada 8 parsel sayılı 5.659,50 m² yüzölçümlü taşınmazın, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Muratpaşa İlçesi Bahçelievler Mahallesi 6336 ada 1 parsel sayılı 650,00 m² yüzölçümlü taşınmazdaki 10/1300 arsa payı bulunan 1 nolu bağımsız bölümün (dükkan) satışlarının yapılması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 12 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2017
10:00
 253     3
 2
 1
 Muratpaşa İlçesi Demircikara Mahallesi 5767 ada 1 ve 2 parseller üzerinde haftanın her gününde açık olacak şekilde “Antalya Organik Ürünler Semt Pazarı” adıyla pazar yeri kurulması için Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda oluşturulan Pazar Yeri Kuruluş Komisyonu Raporu incelenmiş, yapılan değerlendirmeler sonucunda Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2016 tarih ve 579 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve yine aynı tarih ve 580 sayılı kararı ile de 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Pazar Alanı olarak planlanan adı geçen parseller üzerinde “Antalya Organik Ürünler Semt Pazarı” kurulmasına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 46 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2017
10:00
 252     3
 2
 1
 Dışişleri Bakanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve işbirliği esaslarının belirlenmesi amacı ile Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes TÜREL tarafından 07 Şubat 2017 tarihinde “İşbirliği Protokolü” imzalanmış olup, söz konusu protokolün 6’ncı Maddesinde bulunan “ABB açısından Büyükşehir Meclisinin onayını müteakip imzalandığı tarihte yürürlüğe girer” hükmü gereğince, “İşbirliği Protokolü”nün yürürlüğe girmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 46 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2017
10:00
 251     3
 2
 1
 07.11.2016 tarihinde 1181 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis kararıyla “Türkiye Cumhuriyeti Antalya Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde Karayolu Üzeri Park Yerleri, Parkmetre, Parkomatlı Park Yerleri, Genel ve Bölge Otoparkları ile Güvenli/Trafikten Men Edilen Araçların Depolandığı Otoparklar Hakkında Yönetmelik” ekinde bulunan şemadan kaynaklı sorunlar oluştuğundan, sorunların çözümü için şemanın kaldırılarak Otopark Yönetmeliğinin yürütülmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 14 çekimser oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul, 1 çekimser oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2017
10:00
 250     3
 2
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 21/11/2016 tarihli ve 1252 sayılı kararıyla kabul edilen Büyükşehir Belediyemizin Yatırım Programında yer alan projelerin finansmanı için kullanılmak üzere, azami 300.000.000TL (üçyüzmilyonTürkLirası) tutarında ve 3 yıla kadar vadeli olacak şekilde tahvil ihraç edilmesi planlanmakta olup, 5393 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararına ve İçişleri Bakanlığının onayına ihtiyaç duyulmakta olup İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 21/2/2005 tarihli ve B.05.0.MAH.0.74.0.001/45201 sayılı Genelgesi çerçevesinde Bakanlık onayının talep edilmesine: ayrıca 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre mahalli idarelerin tahvil ihraçları Hazine Müsteşarlığının iznine tabi olduğundan 15/3/2012 tarihli ve 28234 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Genel Yönetim Kapsamındaki Mahalli İdareler ile Bunların Bağlı Kuruluşları ve İktisadi Teşebbüslerinin Yurtiçi Piyasalarda Yapacakları Tahvil İhraçlarının İzin Sürecine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine göre Hazine Müsteşarlığından izin alınmasına, İçişleri Bakanlığının onayı ve Hazine Müsteşarlığının izninin akabinde 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatına göre Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınmak suretiyle nitelikli ve kurumsal yatırımcıya tahvil ihraç edilmesine, tahvil ihracının konuya ilişkin mevzuata uygun olarak Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla yapılmasına ve tahvil ihracına ilişkin her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol EKİCİ’nin yetkilendirilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 49 kabul oyu, CHP 15 çekimser oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 75 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2017
10:00
 249  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   3
 2
 1
  Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes TÜREL'in, Ak Parti Meclis Üyeleri: Ahmet BÜYÜKAKÇA, Adil ÇELİK, Ali KURŞUNLU, Ali Rıza ZORLU, Abdurrahman YILMAZ, Bahattin BAYRAKTAR, Bahadır YANTAÇ, Can KASAPOĞLU, Ercan AK, Enver APUTKAN, Ercan MERTHATUN, Erdeniz YAVUZ, Fırat DEMİRCİ, Hasan Ali İRBAN, Hüsamettin ÇETİNKAYA, Halit ÇİLENGİR, Hasan Fevzi YILMAZ, Halil KARATAŞ, Halil KOCAER, Hüseyin ÖZBEK, Halil ÖZTÜRK, Halil ŞAHİN, Hakan TÜTÜNCÜ, İsmail AFŞAR, İbrahim KÖSEOĞLU, İsmail TOSUN, Kerim BAŞKAPTAN, Kaan Osman SARIOĞLU, Kemal SARIYILDIRIM, Mustafa Erkan ERSOY, Mustafa EROĞLU, Mustafa İsmet UYSAL, Mesut KOCAGÖZ, Mehmet ÖZEREN, Muhammet URAL, Mehmet UYAR, Musa YÜCEL, Orhan AVCI, Ruhi BEŞİKTAŞ, Ramazan ÇALIK, Rasim ELÇİ, Ramazan ETLİ, Süleyman ACAR, Sadullah BAYAR, Serdal ÇAVUŞOĞLU, Süleyman TOPÇU, Ümit ÖZTEKİN, Yaşar SÖZEN'in, CHP Meclis Üyeleri: Ali COŞKUN, Cansel TUNCER, Erkan DEMİRCİ, Edip Kemal BAHADIR, Erol ÖZKARABEKİR, Erdal Ramaza ALTACA, Halil ARIKAN, İsmet TOK, Mehmet HACIARİFOĞLU, Mustafa Reşat OKTAY, Oytun Eylem DOĞMUŞ, Recep TOKGÖZ, Songül BAŞKAYA, Yusuf KUMBUL, Zafer YÖRÜK'ün, MHP Meclis Üyeleri: Ali Baki SARICA, Emin ÇAĞLAR, Ergüven YILMAZ, Hasan Nusret BAYSAL, İrfan YILMAZ, Mehmet BALIK, Selçuk SENİRLİ, Zihni ASİLTÜRK'ün Bağımsız Meclis Üyeleri: Ahmet CAN, Mustafa GÜL, Nurdan Aslı Bayar ULUKAPI'nın toplatıya katıldıkları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye Meclisi oturumu açıldı. (Ak Parti 49, CHP 15, MHP 8, Bağımsız 3 meclis üyesi olmak üzere toplam 75 üye) AK Parti Meclis Üyeleri: Esat GÖYÜK, Emin HATİPOĞLU, Cenk Halil BAYAZ, Yusuf GÖVEN, Erol DEMİRHAN, Mehmet SALUR'un CHP Meclis Üyeleri: Ümit UYSAL, Muhittin BÖCEK, Turgay GENÇ, Serkan KÜÇÜKKURU, Seyfi ARIKAN, Arzu YILDIRIM'ın MHP Meclis Üyeleri: Adem Murat YÜCEL, Hasan GÖKÇE, Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Mustafa TUNA, Mehmet KILINÇ, Ertürk YAZAR, Rasih ŞAHİN'in Bağımsız Meclis Üyesi: Önder ÖNEN'in mazeretli sayılmaları yönünde verdikleri dilekçelere istinaden mecliste yapılan işaretli oylama (el kaldırarak) sonucu mazeretli sayılmalarına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.  
06-03-2017
14:00
 248  Gündemin.... ila... Maddeleri Hk.   3
 1
 1
  Büyükşehir Belediye Meclisinin 06.03.2017 tarihli Meclis toplantısında: a.Gündemin 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ve 125. maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. b.Gündemin 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 ve 136. maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. c.Gündemin 56. maddesi Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna birlikte gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. d.Gündemin 124. maddesi hakkında Büyükşehir Belediye Meclisi bilgilendirildi. e.Gündemin 65. maddesinin Ulaşım Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. (AK Parti: 36 kabul oyu, CHP: 12 kabul oyu, MHP: 4 kabul oyu, Bağımsız: 2 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)  
06-03-2017
14:00
 247  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.02.2017 tarih ve 63 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yenigün Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2301, 2303 ve 4752 adalar arasındaki 10 metrelik yolun 8 metreye düşürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 9 kabul, 1 çekimser oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 246  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.01.2017 tarih ve 20 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kışla Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1016 ada 1 parselde çekme mesafelerinin işlenmesi ve cephe yönünün değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 9 kabul, 1 çekimser oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 245  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.01.2017 tarih ve 19 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ermenek Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 13039 ada 4 ve 5 parsellerde belirtilmeyen yapılaşma koşullarının işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 9 kabul, 1 çekimser oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 244  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.01.2017 tarih ve 18 sayılı kararı ile uygun bulunan, Meltem Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 8208 ada 1 parseldeki cami alanına “cami alanının altında ticari birimler yer alabilir” plan notunun eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZLAR oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 243  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.01.2017 tarih ve 16 sayılı kararı ile uygun bulunan, Muratpaşa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 5287 ada 1 parselin yapılaşma koşullarının düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Muratpaşa Ziraat Odası 14.02.2017 tarih ve 32 sayılı başvurusu ile 1 nolu plan notunun “Planlama Alanında +5,50 kotuna kadar isteğe bağlı ticaret kullanılabilir.” şeklinde değiştirilmesi kaydı ile değiştirilerek oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 10 çekimser oyu, MHP 9 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 242  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Antalya 2. İdare Mahkemesinin 2015/1499 E., 2016/1310 sayılı iptal kararı doğrultusunda Manavgat Belediye sınırları içerisinde yer alan Bahçelievler Mahallesindeki 1036 ada 1 parselin eski imar durumuna dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 24706 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 241  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.01.2017 tarih ve 32 sayılı kararı ile uygun bulunan, Şafak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 25069 ada batısındaki park alanına trafo alanı eklenmesi, Sütçüler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 27059 ada batısındaki trafo alanının batıya kaydırılması ve Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 28569 adadaki trafo ve otoparkın yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1638,23 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 240  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.01.2017 tarih ve 24 sayılı kararı ile uygun bulunan, Göksu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 7469 ada 2 nolu parselin yol boyu ticaret kullanım hakkına sahip “Konut Alanından” “Ticaret Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1743,4 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 239  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.01.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun bulunan, Göksu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 7468 ada 3 nolu parselin yol boyu ticaret kullanım hakkına sahip “Konut Alanından” “Ticaret Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1743,3 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 238  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.01.2017 tarih ve 22 sayılı kararı ile uygun bulunan, Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 697 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerin tevhid ve ifraz işlemlerinin gerçekleşmesine olanak sağlamak amacıyla hazırlanan 1633,10 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 10 ret oyu, MHP 7 ret oyu, Bağımsız 2 ret oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 237  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.01.2017 tarih ve 21 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ünsal Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 10735 ada 3 ve 4 nolu parsellerin tevhid edilmesine olanak sağlamak amacıyla hazırlanan 1717,3 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 3 parseldeki İBT ibaresinin kaldırılması kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 12 ret oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 236  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.01.2017 tarih ve 20 sayılı kararı ile uygun bulunan, Barış Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 8361 ada 10 ve 11 nolu parsellerin tevhid edilmesine olanak sağlamak amacıyla hazırlanan 1645,3 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, ikiz nizam olarak belirtilen yapılaşma koşullarının ayrık nizam olarak düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 235  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.01.2017 tarih ve 19 sayılı kararı ile reddedilen, Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 696 ada ve güneyindeki park alanında yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1633,11 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 234  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.01.2017 tarih ve 17 sayılı kararı ile uygun bulunan, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 7323 ada ve doğusuna Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13.06.2016 tarih ve 5029 sayılı kararına istinaden koruma alan sınırının işlenmesine ilişkin hazırlanan 1623,12 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 233  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Gazipaşa Belediye Meclisi’nin 01.02.2017 gün ve 37 sayılı kararı ile uygun bulunan, Pazarcı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 73 hektar büyüklüğündeki alanda, 18. Madde Uygulamasına yönelik olarak hazırlanan, 5361,22 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, “P28-b-21-b-3-d” paftasının açılması ve sehven yanlış yazılan yol genişliklerinin düzeltilmesi koşuluyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 232  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Gazipaşa Belediye Meclisinin 01.02.2017 gün ve 38 sayılı kararı ile uygun bulunan, Beyobası Mahallesi, 249 ada 8, 9, 10 parsellerde mevcut trafo alanın büyütülmesine yönelik hazırlanan, 5361,23 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 231  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Gazipaşa Belediye Meclisinin 02.01.2017 gün ve 15 sayılı kararı ile uygun bulunan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hükümlerine “Ticari ve Karma Ticari Alanlarda Dükkân Yükseklikleri Subasman Hariç 5,50 m’ye Kadar Yapılabilir.” İbaresi eklenmesine ilişkin, 5361,26 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ, plan notunun “Ticari Ve Karma Ticari Alanlarda Zemin Katlarda Asma Kat Yapılabilir. Asma Kat Yapılması Halinde Yükseklik Subasman Hariç 5,50m’ye Kadar Yapılabilir. Asma Katlar Emsale Dahildir.” şeklinde düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 230  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Gazipaşa Belediye Meclisi’nin 02.01.2017 gün ve 02 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yenimahalle sınırları içerisinde yer alan, 741 ada 4 ve 5 nolu parsellerin 5/A-4/3, 0.22/0.90 olan yapılaşma koşullarının E=0.90, Yençok=2 kat olacak şekilde yeniden düzenlenmesine yönelik olarak hazırlanan, 5361,24 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, “Otopark ihtiyacı kendi parseli içerisinde karşılanacaktır." plan notunun eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 11 ret oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 229  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Gazipaşa Belediye Meclisi’nin 02.01.2017 gün ve 01 sayılı kararı ile reddedilen, Pazarcı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 9 ada 65 ve 76 nolu parsellerin tevhit edilerek yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 5 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 228  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 05.12.2016 tarih ve 192 sayılı kararı ile görüşülen, Cumalı Mahallesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan, 18. Madde uygulamasına ilişkin itirazların reddine ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin kabulüne oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 5 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 227  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Cumalı Mahallesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri kapsamında Belediyesince hazırlanan 5377,28 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 5 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 226  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 05.12.2016 tarih ve 191 sayılı kararı ile görüşülen Kürüş Mahallesine ilişkin 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 225  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Kürüş Mahallesine ilişkin 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri kapsamında Belediyesince hazırlanan 5377,25 plan işlem numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliklerinin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 224  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
  Serik Belediye Meclisinin 05.12.2016 tarih ve 190 sayılı kararı ile görüşülen, Kürüş Mahallesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan, 18. Madde uygulamasına ilişkin itirazların reddine ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda Belediyesince hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNİN kabulüne oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 223  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Kürüş Mahallesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri kapsamında Belediyesince hazırlanan 5377,26 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 222  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 05.12.2016 tarih ve 189 sayılı kararı ile görüşülen, Gedik Mahallesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan, 18. Madde uygulamasına ilişkin itirazların reddine ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin kabulüne oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 221  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Gedik Mahallesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri kapsamında Belediyesince hazırlanan 5377,27 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 220  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 05.12.2016 tarih ve 196 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeni Mahalle sınırları içerisinde konut alanı olarak planlı olan 419, 421, 425, 426, 571, 574, 585, 590 ve 593 adaların 20 m.’lik yola bakan kısımlarının konut altı ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1097,95 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 219  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, konut alanı olarak planlı olan Yeni Mahalle 419, 421, 425, 426, 571, 574, 585, 590 ve 593 adaların 20 m.’lik yola bakan kısımlarının ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 5377,30 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 218  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 03.11.2016 tarih ve 173 sayılı kararı ile uygun bulunan, Eminceler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1271 ada 1, 1277 ada, 1278 ada, 1323 ada 2, 3, 4, 6 parseller, 1561 ada, 1322 ada 2 ve 4 parsellerin 30 m.’lik taşıt yoluna bakan kısımlarının konut altı ticaret olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1097,94 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 217  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Eminceler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1271 ada 1, 1277 ada, 1278 ada, 1323 ada 2, 3, 4, 6 parseller, 1561 ada, 1322 ada 2 ve 4 parsellerin 30 m.’lik taşıt yoluna bakan kısımlarının ticaret olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 5377,29 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 216  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi, Üçgen Mahallesi sınırları içerisinde 1011 ada 2, 3 ve 1012 ada 3, 9, 11, 13 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, söz konusu plan değişikliği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesine yönelik olduğundan oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 215  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi, Gebizli Mahallesi sınırları içerisinde 8572 ada 1 parselin “Çocuk Bahçesi Alanından” “Rekreasyon Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 214  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi, Güzeloba Mahallesi sınırları içerisinde 8490 ada 5 parselin 0.80 emsalli turizm tesis alanından 0.60 emsalli konut alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 213  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi, Güzeloba Mahallesi sınırları içerisinde 6732 ada 1 ve 2 parselde yer alan I. Derece Arkeolojik Sit alanı ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 2039,70 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 1 kabul, 8 çekimser oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 212  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Manavgat Belediyesi, Hacıobası Mahallesi sınırları içerisinde 111 ada 2 parselin enerji üretim alanı (güneş enerjisine dayalı enerji üretim santrali) olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 24703 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, plan notlarının 32. Maddesinde yer alan “Paneller mülkiyet sınırına 3m.’ye kadar yaklaşabilir.” ibaresinin kaldırılması kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 211  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde Uzunoluk Mahallesi 128 ada 104, 105, 143, 144, 145, 181, 182, 183, 194, 292, 293 parsellerin gelişme konut alanı, ticaret alanı, park ve yeşil alan olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZLAR oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 10 ret oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 210  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Hurma Mahallesi 9934 ada 3 parselin resmi kurum alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 2049,37 Plan İşlem Numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 209  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Çavdır Mahallesi 143 ada 89 parselin eğitim alanı ve taşıt yolu olarak planlanmasına ilişkin 24477 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, “imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu onaylanmadan uygulamaya geçilemez” plan notunun eklenmesi, parselin alan büyüklüğü Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin Ek-2’deki tabloda belirtilen standartlarda anaokulu yapımına uygun olduğundan parselin anaokulu olarak planlanması ve taşıt yolu gösteriminin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre ikinci derece yol olarak düzeltilmesi kaydıyla oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, Bağımsız 2 çekimser oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 208  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
  Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Yeni Mahallede konut alanlarının ticaret-konut alanına (TİCK) dönüştürülmesine ve plan notları eklenmesine ilişkin hazırlanan 4442,15 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Finike Belediyesi’nin 27.01.2017 tarihli ve 342 sayılı yazısı ekinde iletilen öneri plan teklifi doğrultusunda oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 2 kabul, 6 ret oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 207  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Bağyaka (Turunçova) Mahallesi 836 parsel ile 260 ada 6 parsel ve çevresinde Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.03.2015 tarih ve 3583 sayılı kararına istinaden tescilli yapılar ve koruma alanları sınırının imar planlarına işlenmesine ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 19071,4 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ hakkında, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.03.2015 tarih ve 3583 sayılı kararına istinaden bahse konu parselleri kapsayan koruma alanı sınırlarının 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlendiği, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.07.2015 tarih ve 593 sayılı kararı ile onanmak üzere Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na gönderildiği, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13.06.2016 tarih ve 5010 sayılı kararı ile de uygun bulunduğu tespit edildiğinden karar verilmesine yer olmadığına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 206  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi, Kırkgöz Yeniköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 788, 793, 1953, 1954, 1951 ve 50 numaralı imar adaları ve çevresini kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, itirazda belirtilen plan hükmü uygulamaya dönük olduğundan Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 tarih 84 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılması gerektiğinden, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 205  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Türkler Mahallesi 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU, Belediye Hizmet Alanının (Toptancı Hal Kompleksi) revizyon kapsamı dışına alınması, kuzeyindeki alanın orman alanı olarak plan revizyonuna dahil edilmesi: Plan notlarındaki “B.5.1. Orman Alanları” B.5.1.3. maddesinin “Hangi kullanımda kaldığına bakılmaksızın, orman mülkiyetinde olan ve Orman Genel Müdürlüğü’nce tahsisi yapılan alanlar, gerekli izinler ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın görüşünün alınması kaydı ile bu planda değişiklik yapılarak tahsis süresi dahilinde tahsis amacına uygun olarak kullanılabilir." şeklinde düzeltilmesi kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 204  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Tosmur Mahallesi 182 ada 2 parselin Özel Eğitim Tesis Alanından Askeri Alan (Jandarma), Kamu Hizmet Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Kamu Hizmet Alanının “Sosyal Tesis Alanı” olması ve “Sosyal Tesis Alanı içerisinde Yurt Alanı yapılacaktır” plan notunun eklenmesi ve plan açıklama raporunda ticaret alanı için belirtilen E: 1.00 yapılaşma koşulunun E:0.75 olarak düzeltilmesi kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 203  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Çıplaklı Mahallesi ormandan tahsisli 272 nolu bölmenin kamu hizmet alanı, otopark alanı ve ikinci derece yol olarak planlanmasına ve plan notları eklenmesine ilişkin hazırlanan 24452 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 202  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, Sugözü Mahallesi 41 ha’lık alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan kabul edilen itiraz doğrultusunda hazırlanan 1505 ada 1 parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, 1/5000 ölçekli nazım imar planının konusu olmadığından, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 201     3
 1
 1
 Muratpaşa İlçesi sınırları içinde bulunan ve Antalya Defterdarlığı adına tahsisli (Hizmet Binası) 12567 ada 4 parsel nolu taşınmaz ile Gelir İdaresi Başkanlığı adına tahsisli Hâzineye ait 12567 ada 12 parsel nolu taşınmazlar arasında ve bitişiğinde bulunan ve imar planında otopark olarak ayrılan kısmın Gelir İdaresi Başkanlığı Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı’nın (İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü) 13.01.2017 tarihli ve E.3959 sayılı yazıları ile “Hizmet binasının güvenliği ve Gelir İdaresi Başkanlığı Personelinin ve mükelleflerinin otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla” tahsisi istenmiş olup, İmar planında otopark olarak ayrılan (geçiş yolu olarak kullanılan kısım haricinde kalan) 1.655,95 m²’lik alanın, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile bu kurumlara iş için gelen vatandaşların otopark ihtiyacının ücretsiz karşılanması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesi gereğince 10 (on) yıl süreyle bedelsiz olarak Gelir İdaresi Başkanlığı Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı adına tahsislerinin yapılmasına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 200     3
 1
 1
 Avrupa Birliği (AB) ve BM gibi uluslar arası kurumlar nezdinde “yerel yönetimlerin sesini duyurmaya katkıda bulunma” fırsatına sahip olduklarından ICLEI-Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimlere: 5393 sayılı Yasanın 74. maddesi gereği, Antalya Büyükşehir Belediyesinin üye olması ve üyelik için Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesine ve yıllık üyelik aidatı olan 2000 Avro’nun (ikibinavro) düzenli olarak ödenmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 199  Yönetmelikler Hk   3
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “Yürürlük” başlıklı 24’üncü maddesinde: MADDE 1- Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 07/11/2016 tarihli ve 1179 sayılı Kararıyla kabul edilen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “Yürürlük” başlıklı 24’üncü maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. “Yürürlük Madde 24 - (1) Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edilen bu Yönetmelik, ilanı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 08.05.2012 tarih ve 264 sayılı Meclis Kararı ile yürürlükte olan “Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kalkar.” MADDE 2- Bu Yönetmelik Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edilmesinin ardından ilanı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yürütülür. Şeklinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Yönetmelik, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 198  Yönetmelikler Hk   3
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “Yürürlük” başlıklı 23’üncü ve “Yürütme” başlıklı 24’üncü maddelerinde: MADDE 1- Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 07/11/2016 tarihli ve 1178 sayılı Kararıyla kabul edilen Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “Yürürlük”’ başlıklı 23’üncü maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. “Yürürlük Madde 23 - (1) Bu Yönetmelik Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edilmesinin ardından ilanı tarihinde yürürlüğe girer.” MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin “Yürütme” başlıklı 24’üncü maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. “Yürütme Madde 24 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yürütülür.” MADDE 3- Bu Yönetmelik Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edilmesinin ardından ilanı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yürütülür. Şeklinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Yönetmelik, 1 adet Oylama Raporu)  
06-03-2017
14:00
 197  Bilgilerdirme hk.   3
 1
 1
  Antalya Büyükşehir Belediyesinin 12.08.2014 tarihli 399 sayılı Meclis Kararına istinaden Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanının yapmış olduğu protokoller hakkında: a.Büyükşehir belediyesi personelince Ocak-Şubat ayında gerçekleşen yurtdışı görevlendirmeler hakkında, b.Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan Antalya Fethi'nin 810. Yılı Kutlamaları kapsamında işbirliği protokolü hakkında, c.Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi arasında imzalanan Vektörel Mücadele Hizmetinde halk sağlığının korunması amacıyla daha iyi hizmet verebilmesi için işbirliği protokolü hakkında, Meclis bilgilendirildi.  
06-03-2017
14:00
 196  Üye Seçimi hk.   3
 1
 1
 Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 2. Fıkrasının “ Komisyonlar, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.”, 4. fıkrasının “Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.” hükmü gereği Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğine CHP Meclis Üyesi Mehmet HACIARİFOĞLU oylamaya katılanların oy birliği ile seçildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 21 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 81 oy kullanılmıştır.)  
06-03-2017
14:00
 195  Önergenin Gündeme Alınması Hk.   3
 1
 1
  Büyükşehir Belediye Meclisinin 06.03.2017 tarihli Meclis Gündemi, birimlerden gelen teklifler ve önergeler ile birlikte toplam 136 maddeden oluşmuştur.  
06-03-2017
14:00
 194  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   3
 1
 1
 Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 06.03.2017 tarihli Mart ayı olağan toplantısında yapılan yoklama sonucunda, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes TÜREL'in, Ak Parti Meclis Üyeleri: Ramazan ÇALIK, Hüsamettin ÇETİNKAYA, Halil ŞAHİN, Adil ÇELİK, Ümit ÖZTEKİN, Süleyman TOPÇU, Mustafa İsmet UYSAL, Mehmet ÖZEREN, Kaan Osman SARIOĞLU, Bahadır YANTAÇ, Mesut KOCAGÖZ, Bahattin BAYRAKTAR, İsmail AFŞAR, Esat GÖYÜK, Emin HATİPOĞLU, Mustafa Erkan ERSOY, Abdurrahman YILMAZ, Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Hasan Fevzi YILMAZ, Yusuf GÖVEN, Ali KURŞUNLU, Ercan AK, Musa YÜCEL, Erol DEMİRHAN, Fırat DEMİRCİ, Hasan Ali IRBAN, Muhammet URAL, Kemal SARIYILDIRIM, Ahmet BÜYÜKAKÇA, Halit ÇİLENGİR, Halil ÖZTÜRK, Halit AKAR, Ali Rıza ZORLU, Orhan AVCI, Mehmet UYAR, Mustafa EROĞLU, Ercan MERTHATUN, Hüseyin ÖZBEK, Halil KARATAŞ, Serdal ÇAVUŞOĞLU, Süleyman ACAR, Mehmet SALUR, Ruhi BEŞİKTAŞ'ın CHP Meclis Üyeleri: Ümit UYSAL, Şükrü SÖZEN, Serkan KÜÇÜKKURU, Mustafa Reşat OKTAY, Recep TOKGÖZ, Songül BAŞKAYA, Erol ÖZKARABEKİR, Erkan DEMİRCİ, Ali COŞKUN, Oytun Eylem DOĞMUŞ, Cansel TUNCER, Faik ÇITAK, Halil ARIKAN, Arzu YILDIRIM, Zafer YÖRÜK, Sami ALTUN, İsmet TOK, Erdal Ramazan ALTACA, Yusuf KUMBUL, Mehmet HACIARİFOĞLU'nun, MHP Meclis Üyeleri: Adem Murat YÜCEL, Hasan GÖKÇE, Ali Baki SARICA, Mehmet BALIK, Zihni ASİLTÜRK, Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Mustafa TUNA, Selçuk SENİRLİ, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Emin ÇAĞLAR, Hasan Nusret BAYSAL, İrfan YILMAZ, Ertürk YAZAR’ın Bağımsız Meclis Üyeleri: Mustafa GÜL, Nurdan Aslı Bayar ULUKAPI, Ahmet CAN'ın toplatıya katıldıkları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye Meclisi oturumu açıldı. (Ak Parti 45, CHP 20, MHP 14, Bağımsız 3 meclis üyesi olmak üzere toplam 82 üye) AK Parti Meclis Üyeleri: Kerim BAŞKAPTAN, Hüseyin TORUN, İsmail TOSUN, Rasim ELÇİ, CHP Meclis Üyeleri: Turgay GENÇ, Seyfi ARIKAN ve MHP Meclis Üyesi Mehmet KILINÇ'a ait mazeret dilekçeleri ile CHP Meclis Üyesi Muhittin BÖCEK'in de mazeretli sayılması yönünde verilen sözlü önergenin kabulüne oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 71 oy kullanılmıştır.)  

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 1998 - 2017 Her hakkı saklıdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Hizmetidir .