Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik

Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 97583 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Yazısı
11-09-2014
15:30
 481     8
 1
 3
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2014 tarih ve 320 sayılı karardaki 23O-IId pafta numarasının 23O-IIId, 16.06.2014 tarih ve 321 sayılı karardaki O25-24B nolu pafta numarasının O26B-24B, 08.08.2014 tarih ve 363 sayılı karardaki N25C-12D nolu pafta numarasının N24D- 07B, N24D-07C olarak düzeltilmesine oybirliği ile karar verildi.
11-09-2014
15:30
 480  Altın Portakal Film Festivali Ödülleri   8
 1
 3
 Büyükşehir Belediyesince 2014 yılı Ekim Ayında gerçekleştirilmesi planlanan 51. Antalya Uluslararası Altın Portakal Film Festivali etkinlikleri kapsamında verilecek ödüllerin komisyon raporunda belirtilen şekilde verilmesinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (Eki: 1 adet rapor)
11-09-2014
15:30
 479     8
 1
 3
 Antalya İli ilçeleri 4 Gruba ayrılmasına ve tarifelere ilişkin tabloların İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne gönderilmesinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi.
11-09-2014
 478  Gündemin.... ila... Maddeleri Hk.   8
 1
 2
  Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2014 tarihli Meclis toplantısında: a.Gündemin 44. maddesinin yeniden değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesini OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. b.Gündemin 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 128. maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna ve 125. maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. c.Gündemin 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126 ve 127. maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.
11-09-2014
14:00
 477  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   8
 1
 2
 Döşemealtı İlçesi, Yeşilbayır Mahallesi sınırları içerisinde kalan Antalya Orman İşletme Müdürlüğü, Döşemealtı Şefliği 477 numaralı bölmede kalan ve Orman Bölge Müdürlüğünce Eğitim Tesisi (Atlı Polis Gücü Eğitim Hizmetleri) yapılmak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü’ne ön izni verilen alanda hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği: “Metan gazı ile ilgili gerekli emniyet tedbirleri alınmalıdır” şerhi ile beraber KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
14:00
 476  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 2
 Muratpaşa, 20L-IVb nolu imar paftasında yer alan 10799 Ada güneyindeki “Semt Spor Sahası” alanında inşaat yaklaşma sınırları içerisinde maxh=14.50m ile yapılanma durumu verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 14. Maddesinin 2b bendine göre uygulama yapılabileceğinden KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
14:00
 475  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 2
 Muratpaşa, 18M-IVb nolu imar paftasında yer alan 662 Ada 6 parselde yeni imar durumu verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin REDDİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
14:00
 474  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 2
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.06.2014 gün ve 211 sayılı kararına konu Havaalanı Güneyi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu’na yapılan itirazlar: havaalanı kamulaştırma sınırı ve koruma bandının düzenlenmesine ilişkin nazım imar plan revizyonunun yapılmasından sonra değerlendirilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
14:00
 473     8
 1
 2
 Muratpaşa, 20K-IIla nolu imar paftasında yer alan 7217 Ada 5, 8 ve 9 parsellerin tevhid edilebilmesi için inşaat yaklaşma sınırlarının değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
14:00
 472  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 2
 Muratpaşa, 21L-IVd nolu imar paftasında yer alan 6536 ada doğusundaki “Semt Spor Sahası” alanında inşaat yaklaşma sınırları içerisinde maxh=14.50m ile yapılanma durumu verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 14. Maddesinin 2b bendine göre uygulama yapılabileceğinden KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
14:00
 471  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 2
 Muratpaşa Mahallesi, 20K-Ic nolu imar paftasında yer alan 1004 ada 16 nolu parselin Resmi Kurum Alanından Emniyet Hizmet Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliğine yapılan itirazın KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
14:00
 470  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 2
 Muratpaşa, Kızıltoprak Mahallesi, 20L-IVc nolu imar paftasında yer alan 13008 ada 02 parselin güney inşaat yaklaşma mesafesinin 10m’den 5m’ye düşürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
14:00
 469  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 2
 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 06.05.2013 tarihli ve 1671 sayılı kararı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 13.08.2013 tarihli ve 479 sayılı kararı uyarınca 27 Ada 10,11 parsellerdeki tescilli yapının ve 27 Ada 10, 11, 13: 34 Ada 50, 52 ve 186: 55 Ada 69,110 ve 114 nolu parsellerde koruma alanı sınırının plana işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği: “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 8. Maddesi uyarınca koruma alanında Koruma Bölge Kurulu’nun izni alınmadan uygulamada bulunulamaz.” plan notunun eklenmesi kaydıyla değiştirilerek KABULÜNE ve onanmak üzere Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na gönderilmesinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
14:00
 468  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 2
 Muratpaşa, 20K-IIa nolu imar paftasında yer alan 2635 Ada 9 parselin sehven unutulan yürürlükteki yapılanma koşullarının uygulama imar planına işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği: “Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2014 tarih 419 sayılı kararı uyarınca parselde "İBT" (isteğe bağlı ticaret) ibaresinin eklenmesi kaydıyla” değiştirilerek KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
14:00
 467  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 2
 Muratpaşa, 18L-Ilc nolu imar paftasında yer alan 6299 ada 01 nolu parselin ticaret alanından (ticaret kullanımına ilişkin plan değişikliğine yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu) “Belediye Hizmet Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
14:00
 466  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 2
 Muratpaşa, 19N-IIlb nolu imar paftasında 10531 Ada 1 parselde yer alan trafo alanının parkın güney kısmında konumlandırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
14:00
 465  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 2
 Muratpaşa, 18M-2C, 18M-2D nolu imar paftalarında yer alan 8481 ada 13 parseli kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı tadilatı yapılmasına ilişkin 12.12.2005 tarih ve 806 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararının iptaline ilişkin Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2014/742 E. 2014/657 K. sayılı iptal kararı ile plansız kalan parselin yeniden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışması için Muratpaşa Belediyesine geri gönderilmesinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
14:00
 464  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 2
  Konyaaltı, 19J-1d nolu imar paftasında yer alan 20189 ve 3750 adalarda Antalya 1.İdare Mahkemesinin iptal kararına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların REDDİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
14:00
 463  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 2
 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 20073 ada 6 parsel ile 20074 ada 2 parsellerde imar planı değişikliği ile Belediye Semt Spor Alanı kapsamından çıkartılması talebi Konyaaltı Belediyesinden geldiği şekliyle REDDİNİN UYGUN OLDUĞUNA oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
14:00
 462  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 2
 Konyaaltı, 18İ-IIa nolu imar paftalarında yer alan 6407 ada 1 parseldeki çay bahçesi alanı ile mülkiyet sınırlarının uyumlu hale getirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
14:00
 461  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 2
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde 20 metre üstü ve altındaki yollara cephesi olan konut parsellerinde zorunlu ticaret ve isteğe bağlı zemin ticaret kullanımı verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 20 metre üstü ve 20 metre altı yol kesitine cepheli imar adalarındaki konut alanlarında zemin ticaret kullanımına ilişkin alınmış olan kararda yer alan 1/5000 ölçekli plan notlarının 2. maddesinin “30 m. ve üzeri yol kesitine cepheli imar adalarında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında gösterilmek kaydıyla “konut alanlarında” yüksek zemin ticaret yapılabilir” şeklinde değiştirilerek ve “20m. (dahil)-30m.(hariç) arası yol kesitine cepheli imar adalarında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında gösterilmek kaydıyla “konut alanlarında” isteğe bağlı olarak 0.00 kotu üzerinde +2.50m. giriş katı veya +5.50m. kotuna kadar ticaret yapılabilir.” maddesinin eklenmesi kaydı ile KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 2 adet rapor)
11-09-2014
14:00
 460  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 2
  Kepez, Çankaya Mahallesi, 23J-IIIC nolu imar paftasında yer alan 27530 ada 2 parsele kütle İnşaat durumu verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine, "Binaların yıkılıp yeniden yapılanması durumunda emsal E=0.80 olacak şekilde ruhsat düzenlenecektir." plan notunun eklenmesi kaydıyla değiştirilerek KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
14:00
 459  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 2
 Kepez, Emek Mahallesi 5108 ada 5 parsele "0.00 ile +2.50 kotları arasında ticaret yapılabilir." plan notunun eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin KABULÜNE oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
14:00
 458  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 2
 Elmalı, Karyağdı Mahallesi, 20L-4A nolu imar paftasında yer alan 138 ada 27 parsel ve çevresinde 7 metrelik yolun batıya kaydırılarak konut alanları ve yeşil alanın yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
14:00
 457  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 2
 Döşemealtı, N25D-17C-1A,1B,1C, N25D-17C-2A,2D nolu imar paftalarında yer alan Yağca Tapulaması 433 parsel, 8707 ada 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 parseller, 1906 ada 1 parsel, 1907 ada 1 parsel, 8711 ada 1 parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların: 433 parsele ilişkin itirazın REDDİNE, diğer itirazın Döşemealtı Belediyesince itirazın kabulü doğrultusunda hazırlanan plan değişikliğinde “Antalya Büyükşehir Belediyesi, Bölgesel Spor Alanı, Bölge Otoparkı” ibarelerinin kaldırılması, parsellerin “Spor Alanı” olarak planlanması kaydıyla kamulaştırmaya maruz kalınmayacak şekilde değiştirilerek KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 2 adet rapor)
11-09-2014
14:00
 456  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 2
 Döşemealtı, K.Yeniköy Mahallesi, N25D-22B-3C,N25D-23A-4D nolu imar paftalarında yer alan 734 ada 1 parselin kuzeyindeki 15 metrelik yol aksının mülkiyet dokusu dikkate alınarak parsellere eşit olarak yol terki oluşturulması amacıyla 734 ada 1 parsel ile 255 ada 8 nolu parsellere 3 m çekme mesafesi verilerek yolun dengelenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
14:00
 455  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 2
  Döşemealtı, Kömürcüler Mahallesi, N25D-18D-1A, 1B, 1D nolu imar paftalarında yer alan 8195 ada 1, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20 parsellerin "Resmi Kurum, Gümrük ve Tasfiye Hizmetleri Depolama Alanı" olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının REDDİNE oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
10:00
 454  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Alanya, Kızlarpınarı Mahallesi O27C-20C-4C nolu imar paftasında yer alan 759 ada 5 parseldeki mezarlık duvarı ile parselasyon planının uyumunun sağlanması ve 6 parselin cephesinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Mezarlık Alanının 1/1000'lik planlara işlenmesi ve İçişleri Bakanlığından görüş alınması kaydıyla KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
10:00
 453  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Muratpaşa, 20L-IIIa,d nolu imar plan paftalarında yer alan 12887 Ada 1 parselin "Semt Spor Sahası" alanından 5m inşaat yaklaşma sınırları içerisinde maxh=14.50m ve "Kapalı Spor Tesisi Alanında Kapalı ve Açık Spor Tesisleri, Yüzme Havuzu Tesisleri yer alabilir" ibaresi ile "Kapalı Spor Tesisi Alanına" dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 14. Maddesinin 2b bendine göre uygulama yapılabileceğinden, plan veya plan notlarında yapılaşma koşulları belirlenmeyen donatı alanlarında ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılaşması mümkün olup belediyesince ruhsat düzenlenebileceği için KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
10:00
 452  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 1
 1
 Muratpaşa, 20L nolu imar paftasında yer alan Kızıltoprak Mahallesi 12887 ada 1 nolu parselin "Uygulama Aşamasında Kesinleştirilecek Esnek/Tercihli Kentsel Sosyal ve Teknik Donatı Bölgeleri" kullanımından "Spor Alanına" dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
10:00
 451  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 1
 1
 Muratpaşa, 20K nolu imar paftasında yer alan Muratpaşa Mahallesi 4469 ada 4 nolu parselin "Uygulama Aşamasında Kesinleştirilecek Esnek/Tercihli Kentsel Sosyal ve Teknik Donatı Bölgeleri" kullanımından "Sosyal Tesis Alanına" dönüştürülmesine: 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yer alan 3 parseldeki trafo alanının 1/5000 nazım imar planına işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, “Jeolojik etüt raporu onaylanmadan uygulamaya geçilememesi” kaydıyla KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
10:00
 450  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 18M nolu imar paftasında yer alan 8490 ada 10 parselin turizm tesisi alanından konut alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın KABULÜNE oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 2 adet rapor)
11-09-2014
10:00
 449  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 1
 1
 Manavgat, O26-B-24-A nolu imar plan paftasında yer alan 1710 Ada 4 parsel bitişiğinde orman alanında "Eğitim Alanı (Halk Eğitim)" yeri ayrılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin değerlendirilmek üzere KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA GÖNDERİLMESİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
10:00
 448  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 1
 1
 Manavgat İlçesi Şeydiler Mahallesi 802 parselin “Akaryakıt, CNG ve LPG Satış ve Servis İstasyonu” kullanımına ayrılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
10:00
 447  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 1
 1
 Korkuteli, N24D-21A nolu imar paftasında yer alan Yukarıkaraman Mahallesi 139 ada 21 parselin güneş enerjisinden elektrik üretim tesisi olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
10:00
 446  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Konyaaltı, 20İ-IVb nolu imar paftasında yer alan Mollayusuf Mahallesi 20205 ada 1 parselin sosyal tesis alanından Belediye Hizmet Alanına (Sosyal/Kültürel Tesisler), 20205 ada 3 parselin resmi kurum alanından cami alanına, 20196 ada 4 parselin cami alanından belediye hizmet alanına dönüştürülmesine ve enerji nakil hattının yer altına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin: 20205 ada 1 parselin sosyal tesis alanından Belediye Hizmet Alanına, 20205 ada 3 parselin resmi kurum alanından ibadet alanına dönüştürülmesinin, enerji nakil hattının yer altına alınmasının ve 20196 ada 4 parseldeki “cami mevcut plan kararı” korunduğundan onama sınırı dışına çıkarılması kaydıyla değiştirilerek KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 2 adet rapor)
11-09-2014
10:00
 445  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 1
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde O25A-13A nolu imar paftasında yer alan Mollayusuf Mahallesi 20205 ada 1 parselin sosyal tesis alanından Belediye Hizmet Alanına (Sosyal/Kültürel Tesisler), 20205 ada 3 parselin resmi kurum alanından ibadet alanına, 20196 ada 4 parselin cami alanından belediye hizmet alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin: 20205 ada 1 parselin sosyal tesis alanından Belediye Hizmet Alanına, 20205 ada 3 parselin resmi kurum alanından ibadet alanına dönüştürülmesi ve 20196 ada 4 parseldeki “ibadet alanı mevcut plan kararı” korunduğundan onama sınırı dışına çıkarılması kaydıyla KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 2 adet rapor)
11-09-2014
10:00
 444  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 1
 1
 Konyaaltı, O25A13C nolu imar paftasında yer alan Gürsu Mahallesi 5338 ada 12 parselin ticaret alanından konaklama, akaryakıt ve LPG servis istasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği “Konaklama ibaresinin kaldırılması ve TS 11939 ile TS 12820 standartlarını sağlaması koşulu” ile KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
10:00
 443  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 1
 1
 Antalya ili, Konyaaltı İlçesi, Çakırlar ve Bahtılı bölgesi Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.11.2013 gün ve 2171 sayılı kararı ile tescil edilen yapıların işlenmesinin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konusu olması nedeniyle 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına İşlenmesine GEREK OLMADIĞINA oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
10:00
 442  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 1
 1
 Kepez, O25B-06A nolu imar paftasında yer alan Altınova Orta Mahalle, 28533 ada 2 parselin 2500 m²'lik kısmının, Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonuna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin REDDİNE oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
10:00
 441  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 1
 1
 Kepez, 21K (O25B-06A,06B) nolu imar paftasında yer alan Altınova 28524 ada 3 parselin Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt LPG Satış Bakım ve Servis İstasyonuna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin KABULÜNE oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
10:00
 440  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 1
 1
 6360 sayılı yasa gereğince Belediyemizin yetkisine geçen P22B-12C nolu imar paftasında yer alan Kaş İlçesi, Çavdır Mahallesi 163 ada 1 parselin zeytinyağı üretim tesisi olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
10:00
 439  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 1
 1
  Kaş İlçesi, Çavdır Mahallesi 159 ada 115 parselin Akaryakıt ve LPG satış istasyonu olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının REDDİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
10:00
 438  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 1
 1
 Antalya İli, İbradı İlçesi Çukurviran, Maşat(Aydınyayla), Düzlen Mahalleleri ve Kovaalanı mevkiine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılması için, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından İbradı Belediyesinin mevzuatlar kapsamında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklif verme yetkisi bulunduğundan ayrıca meclis tarafından İbradı Belediyesine YETKİ VERİLMESİNE GEREK OLMADIĞINA oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
10:00
 437  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 1
 1
 Finike, P24A-19D nolu imar paftasında yer alan Sahilkent Mahallesi İncirağacı mevkii 341 ada 3 parselin Pazar Yerinden Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesi ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin KABULÜNE oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
10:00
 436  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 1
 1
 Finike, 19K nolu imar paftasında yer alan Yenimahalle Mahallesi 530 ada 11 parselin Pazar Yeri ve Ticaret Alanının, Belediye Hizmet Alanı (Pazar Alanı)’na dönüştürülmesi ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
10:00
 435     8
 1
 1
 Antalya İli, Döşemealtı İlçesi sınırları içerisinde yer alan, Kömürcüler mahallesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası ile belirlenen sınırlara göre yeniden Belediyemiz sınırlarına dahil edilmesi konusu, 6360 sayılı Kanun kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesinin sınırı, il mülki sınırı olduğundan YENİDEN BİR KARAR ALINMASINA GEREK OLMADIĞINA oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
10:00
 434     8
 1
 1
 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile İlimiz Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yeni kurulan 5 ilçenin sınırlarının belirlenmesi konusundaki çalışmanın, 6360 sayılı Kanun gereğince il bütününde gerçekleştirilmesi gerektiğinden HÜKÜMSÜZ KALDIĞINA oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
10:00
 433  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   8
 1
 1
 Muratpaşa ilçesi, Kızıltoprak Mahallesinde bulunan mülkiyeti Mazbut Muratpaşa Vakfına ait olan 13142 ada 1 parsel ve 13143 ada 1 parsele yönelik hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili söz konusu alanda yeniden bir imar planı çalışması yapılmak üzere DAİRESİNE İADE EDİLMESİNE oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 2 adet rapor)
11-09-2014
10:00
 432  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   8
 1
 1
 Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Gargılık Pınar Mevkiinde yer alan ve 27.12.2011 gün ve 249 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile onaylanan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırının işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği “Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.08.2013 tarihli 496 sayılı kararı ile onaylanan ve 13.01.2014 tarihli 35 sayılı kararı ile değişiklik yapılan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında gerçekleşmiş olduğundan” YENİDEN BİR KARAR ALINMASINA GEREK OLMADIĞINA oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
10:00
 431  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   8
 1
 1
 Antalya İli, Kepez İlçesi sınırları içerisinde 141, 311, 352, 402 ve 1154 nolu parsellerin bulunduğu alana ilişkin Antalya 2. İdare Mahkemesinin kararları doğrultusunda Kepez Başköy Üniversite Alanı ve Çevresinin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı iptali, Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.08.2013 tarihli 496 sayılı kararı ile onaylanan ve 13.01.2014 tarihli 35 sayılı kararı ile değişiklik yapılan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında gerçekleşmiş olduğundan, YENİDEN BİR KARAR ALINMASINA GEREK OLMADIĞINA oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
10:00
 430  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   8
 1
 1
 Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Çıplaklı Mahallesi 510 ve 511 parsellerin 23.8 ha'lık kısmının ağaçlandırılacak alandan Eğitim Kampüsü alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği “Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.08.2013 tarihli 496 sayılı kararı ile onaylanan ve 13.01.2014 tarihli 35 sayılı kararı ile değişiklik yapılan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında gerçekleşmiş olduğundan” YENİDEN BİR KARAR ALINMASINA GEREK OLMADIĞINA oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
10:00
 429  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 1
 1
 Aksu, O25B-02B nolu imar paftasında yer alan Fatih Mahallesi 13419 ada 6 parselin Entegre Tarımsal İşletme ve Toptan Ticaret Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
10:00
 428  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   8
 1
 1
 Antalya ili, Aksu ilçesi sınırları içerisinde yer alan 13419 ada 6 parselde Entegre Tarımsal İşletme ve Toptan Ticaret Alanı yapılabilmesi amacıyla hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
10:00
 427  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   8
 1
 1
 Antalya İli, Aksu İlçesi, 13575 ada 3, 6, 7, 10, 12, 15, 16, 19 parsellerin bulunduğu alana ilişkin hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.08.2013 tarihli 496 sayılı kararı ile onaylanan ve 13.01.2014 tarihli 35 sayılı kararı ile değişiklik yapılan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında gerçekleşmiş olduğundan, YENİDEN BİR KARAR ALINMASINA GEREK OLMADIĞINA oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
10:00
 426  1/50000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   8
 1
 1
 Antalya İli, Aksu İlçesi 13203 ada 65 parsel numaralı 1.088.330 m2 alanda hazırlanan 1/50.000 ölçekli S.F.P değişikliği onaylı bir Stratejik Fiziki Plan olmaması nedeniyle REDDİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
10:00
 425  1/100000 Çevre Düzeni Planı Değişikliği   8
 1
 1
  Antalya İli, Aksu İlçesi 13203 ada 65 parsel numaralı 1.088.330 m2 alanda hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Antalya Burdur Isparta Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında gerçekleşmiş olduğundan YENİDEN BİR KARAR ALINMASINA GEREK OLMADIĞINA oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
11-09-2014
10:00
 424  Ödenek Aktarılması Hk.   8
 1
 1
 Döşemealtı İlçe Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih ve 122 nolu kararı ile uygun bulunan ve 06/05/2014 tarih ve 84 sayılı meclis kararı ile oluşturulan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü biriminin 2014 Mali Yılı içinde faaliyette bulunabilmesi için bütçe oluşturulmasına, 2014 mali yılı bütçesi düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında yeni kurulan biriminin bütçesi Basın Yayın ve Halkla İlişikler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş olduğundan bu birimin ödeneklerinden yeni kurulan birim için yeni kurumsal kod açılarak toplam 908.770,00TL ödenek aktarılmasının KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. ( EKİ:1 adet rapor)
11-09-2014
10:00
 423  Bilgilerdirme hk.   8
 1
 1
 Büyükşehir Belediyesi personelince 2014 yılı Haziran ve Ağustos ayında yapılan yurtdışı ziyaretine ilişkin görevlendirmeler hakkında Meclis bilgilendirildi.
11-09-2014
10:00
 422  Önergenin Gündeme Alınması Hk.   8
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2014 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergeler ile birlikte toplam 128 maddeden oluşmuş olup: 23, 31, 32, 33 ve 36. maddelerin gündemden çıkartılarak, Eylül ayı meclisinin 1. ve 2. oturumunda toplam 123 madde görüşülmüştür.

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 1998 - 2014 Her hakkı saklıdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Hizmetidir .