Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik

Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 139190 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Yazısı
15-07-2015
14:00
 697     7
 3
 2
 Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca yol çizgi çalışmalarında kullanılmak üzere 1 adet Termoplastik Yol Çizgi Boya Makinesinin alınması hususuna oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 1 kabul oyu ile toplam 43 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
15-07-2015
14:00
 696     7
 3
 2
 6552 Sayılı İş kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 14. Maddesinde "...Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin. 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62'inci maddesinin birinci fıkrasının e bendi kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup, işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hallerde bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir." ifadesi yer almaktadır. Bu nedenle Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nca “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmeti Alımı" ve “Araç Kiralama Hizmet Alımı" ihalelerinin 3 yıl süreyle gerçekleştirilmesi hususu oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 4 ret oyu ile toplam 39 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
15-07-2015
14:00
 695     7
 3
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 03.07.2015 gün ve 89 sayılı kararı ile uygun bulunan, Manavgat I. Etap (Kent Merkezi) İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı plan notlarının 2.32. maddesinde düzenleme yapılmasına ilişkin 4876,17 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ: 2.32. maddesindeki “yapılaşma koşulları nedeniyle bina derinliği 10 metreden az olan yerlerde arka bahçe mesafesi kat adedi kadar olmak şartıyla (3 kat için 3 metre, 4 kat için 4 metre vb.) bina derinlikleri 10 metreye kadar tamamlanabilir.” Plan notuna “Çetin Emeç ve Güllük Caddelerine cephesi bulunan parsellerde: kat sayısının 5’ten fazla (bodrum kat hariç) olmaması koşuluyla arka bahçe mesafesi en az 4,75 metre olabilir” ibaresi eklenerek oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 5 kabul, 1 ret oyu, MHP 1 kabul oyu ile toplam 41 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
15-07-2015
14:00
 694     7
 3
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.07.2015 gün ve 185 sayılı kararı ile uygun bulunan, Varsak Karşıyaka Mahallesi 27829 ada ve 27830 ada 1 ila 4, 21 ila 24 parselleri de kapsayan alanda parselasyon planı iptal edildiğinden mahkeme kararının uygulanması ve yeniden parselasyon yapılabilmesi amacıyla ada sınırlarının düzeltilmesi, yapı yaklaşma sınırlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1633,3 Plan işlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 5 kabul, 1 ret oyu, MHP 1 kabul oyu ile toplam 41 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
15-07-2015
14:00
 693     7
 3
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisine sunulan teklif yazımızda pafta nosu sehven eksik yazılan: 12.06.2015 tarih ve 515 sayılı karardaki Döşemealtı İlçesi 29K-llla nolu imar plan paftasına ilaveten 29K-llld pafta numarasının eklenmesi hususu oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 5 kabul, 1 ret oyu, MHP 1 kabul oyu ile toplam 41 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
15-07-2015
14:00
 692     7
 3
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisine sunulan teklif yazımızda karar konusu sehven yanlış yazılan Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2015 gün ve 497 sayılı kararının "Aksu Belediye Meclisinin 02.04.2015 gün ve 47 sayılı kararı ile uygun bulunan, 19O-IIB ve 19O-IIC nolu imar plan paftalarında yer alan 11231ada 8 parsel, 11232 ada 1 parsel, 11233 ada 1 parsel ve 11234 ada 1 parsellerdeki konut alanı, park alanı, trafo alanı ve yolların yeniden düzenlenmesine ilişkin 10178,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama imar Plan değişikliği Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 06.05.2015 gün ve 12892 sayılı yazısı doğrultusunda trafo alanının yerinin yeniden düzenlenmesi, Aksu Belediye Meclisinin 02.04.2015 gün ve 47 sayılı kararı ile uygun bulunan planda 11231 ada 8 parsel ile 11232 ada 1 parsel batısındaki park alanının doğuya alınması ve 11231 ada 8 parsel ile arasına 5m. yol ayrılması kaydıyla değiştirilerek uygundur” şeklinde düzeltilmesi hususu oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 5 kabul, 1 ret oyu, MHP 1 kabul oyu ile toplam 41 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
15-07-2015
14:00
 691     7
 3
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.07.2015 gün ve 186 sayılı kararı ile uygun bulunan, Varsak Şelale Mahallesinde yer alan “Antalya Kepez Belediyesi Turistik Eğlence Merkezi” alanının bir kısmının “Eğitim Kampüsü Alanı’na dönüştürülmesi, kuzeydeki bir kısmında da, alanda yer alan şahıs mülkiyetlerinin Eğitim Kampüsü sınırları dışına çıkarılması amacı ile konut ve park alanı ayrılmasına ilişkin 1648,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2015 gün ve 564 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre, “konut alanına ilişkin olarak jeolojik etüt raporu onaylanmadan ruhsat verilemez" plan notunun eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 5 kabul, 1 ret oyu, MHP 1 kabul oyu ile toplam 41 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
15-07-2015
14:00
 690     7
 3
 1
 Gazipaşa Belediye Meclisinin 01.06.2015 gün ve 110 sayılı kararı ile uygun bulunan, İstiklal Mahallesi sınırları içerisinde, 20L-4A nolu imar paftasında yer alan 1295 ada 6 nolu parselde emsal sabit kalmak koşulu ile zemin kat ticaret kullanımında taban alanı katsayısı aranmamasına ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 3 kabul oyu, MHP 1 kabul oyu ile toplam 36 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
15-07-2015
14:00
 689     7
 3
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 02.07.2015 gün ve 132 sayılı kararı ile uygun bulunan, N25-d-23-a-3-a,3-d,4-c no’lu imar plan paftalarında yer alan Çıplaklı 2361 Ada 1 parsel, 2359 Ada 1 parsel, 2368 Ada 1 ve 2 parseller ile K. Yeniköy 2383 Ada 1 parsel, 2383 ada güneyindeki park alanı ile 245 ada kuzeyindeki park alanlarını kapsayan donatı alanlarının yer değiştirmesine ilişkin 4839,16 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.04.2015 gün ve 298 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre, 245 Adanın kuzeyindeki park alanında yer alan trafo ile 2368 Ada 1 parseldeki trafo alanının aynı yerlerinde konumlandırılması, ilkokul alanı kullanımının “Eğitim Alanı (imam Hatip Lisesi)” olarak değiştirilmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 1 kabul oyu ile toplam 34 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
15-07-2015
14:00
 688     7
 3
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 03.02.2015 gün ve 50 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kargıcak Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Plan Hükümleri Revizyonuna ilişkin 29.05.2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda belirtilen, ancak Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 12.06.2015 tarihli ve 512 sayılı kararında sehven yazılmamış olan C13 maddesine “Plan onama sınırı içerisinde uygulama etapları ilgili Belediyesince belirlenmek üzere imar uygulamalarının 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi doğrultusunda yapımı zorunludur.” İbaresinin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2015 tarihli 512 sayılı Meclis Kararına eklenmesi hususu oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 1 kabul oyu ile toplam 34 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
15-07-2015
14:00
 687     7
 3
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 03.02.2015 gün ve 49 sayılı kararı ile uygun bulunan, Mahmutlar Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Revizyonuna ilişkin 29.05.2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda belirtilen, ancak Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 12.06.2015 tarihli ve 511 sayılı kararında sehven yazılmamış olan C.12. maddesine “Atatürk Caddesinin güneyinde kalan bölgeler hariç diğer bölgelerde uygulama etapları ilgili Belediyesince belirlenmek üzere imar uygulamalarının 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesi doğrultusunda yapımı zorunludur.” İbaresinin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2015 tarihli 511 sayılı Meclis Kararına eklenmesi hususu oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 1 kabul oyu ile toplam 34 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
15-07-2015
14:00
 686     7
 3
 1
 Antalya İli, Aksu ilçesi, Atatürk Mahallesi Çamlık Mevkii sınırları içerisinde kalan: 14071 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 1 kabul oyu ile toplam 34 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
15-07-2015
14:00
 685     7
 3
 1
 Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol gereği Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 20K nolu imar paftasında yer alan Muratpaşa Mahallesi 646 ada 24,28 parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, “İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu onaylanmadan ruhsat verilemez.” Plan notunun eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 1 kabul oyu ile toplam 34 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
15-07-2015
14:00
 684     7
 3
 1
 Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol gereği Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 20K nolu imar paftasında yer alan Muratpaşa Mahallesi 646 ada 24,28 parseller ve çevresinde 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin 646 ada 24,28 nolu parseller ve çevresinde hazırlanan 2039,33 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 1 kabul oyu ile toplam 34 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
15-07-2015
14:00
 683     7
 3
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde yer alan 09.03.2015 tarihli ve 219 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile uygun bulunan Adnan Menderes Bulvarı yaya üst geçidinin 08.06.2015 tarihli 2015/06-316 sayılı UKOME Genel Kurulu Kararı gereği yerinin değiştirilmesi ve Kızılırmak Caddesi üzerinde yapılması düşünülen yaya üst geçidinin 08.06.2015 tarihli 2015/06-315 sayılı UKOME Genel Kurulu Kararı gereği planlara işlenmesine ilişkin 5398,38 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 1 kabul oyu ile toplam 34 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
15-07-2015
14:00
 682     7
 3
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde yer alan 09.03.2015 tarihli ve 218 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile uygun bulunan Adnan Menderes Bulvarı yaya üst geçidinin 08.06.2015 tarihli 2015/06-316 sayılı UKOME Genel Kurulu Kararı gereği yerinin değiştirilmesi ve Kızılırmak Caddesi üzerinde yapılması düşünülen yaya üst geçidinin 08.06.2015 tarihli 2015/06-315 sayılı UKOME Genel Kurulu Kararı gereği planlara işlenmesine ilişkin 2039,41 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 1 kabul oyu ile toplam 34 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
15-07-2015
14:00
 681     7
 3
 1
 Finike Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Sahilkent Mahallesi 338 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu Toptancı Hal Alanına plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, lejant gösteriminin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda Belediye Hizmet Alanı Toptancı Hal Kompleksi olarak değiştirilen ve Hmax: 11.50 ibaresinin kaldırılarak “Toptancı Hal Kompleksinde Yapılanma Koşulları Vaziyet Planına Göre Belirlenecektir” ve “Vaziyet Planında Belirlenmek Kaydı İle Toptancı Hal Kompleksi içerisinde, Bu Alana Hizmet Edecek Sosyal, Kültürel ve Altyapı Tesisleri Yapılabilir” plan notları eklenerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 1 kabul oyu ile toplam 34 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
15-07-2015
14:00
 680     7
 3
 1
 Finike Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Sahilkent Mahallesi 338 ada 1 ve 2 nolu parsellerde yer alan hal alanının, “Belediye Hizmet Alanı Toptancı Hal Kompleksi” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, plan lejantlarında ticari depolama alanı olarak gösterilen alanın Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda “Belediye Hizmet Alanı Toptancı Hal Kompleksi” olarak planlanması oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 1 kabul oyu ile toplam 34 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
15-07-2015
14:00
 679     7
 3
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 03.07.2015 tarihli toplantısında görüşülen Ulualan (Çeltikçi ve Demirciler Mahallesi) mevkisi D-400 karayolu kenarında hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.02.2015 gün 115 ve 08.05.2015 gün 375 sayılı kararları ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre, Planda: • Planlama alanının doğusundaki Teknik altyapı alanının Antalya İli, Manavgat ilçesi Çeltikçi Mahallesi ve Demirciler Mahallesi Mevkiinde D-400 Karayolu Çevresinde 1/5000 Ölçekli Nazım imar Planı doğrultusunda Otopark alanı olarak değiştirilerek, Plan Raporunda: • 4. Plan Kararları ve Plan Hükümleri başlığı altında bulunan Toplu İşyeri Alanlarında (Tİ) "En Fazla Taban Alanı (TAKS) 0,50" plan kararının kaldırılarak, "TAKS şartı aranmaz" plan notunun eklenerek, • Maddi hatalar düzeltilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 1 kabul oyu ile toplam 34 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu) Planda: • Planlama alanının doğusundaki Teknik altyapı alanının Antalya İli, Manavgat ilçesi Çeltikçi Mahallesi ve Demirciler Mahallesi Mevkiinde D-400 Karayolu Çevresinde 1/5000 Ölçekli Nazım imar Planı doğrultusunda Otopark alanı olarak değiştirilerek, Plan Raporunda: • 4. Plan Kararları ve Plan Hükümleri başlığı altında bulunan Toplu İşyeri Alanlarında (Tİ) "En Fazla Taban Alanı (TAKS) 0,50" plan notunun kaldırılıp, "TAKS şartı aranmaz" plan notunun eklenerek, • Maddi hatalar düzeltilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 1 kabul oyu ile toplam 34 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
15-07-2015
14:00
 678     7
 3
 1
 Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih 375 sayılı kararı ile uygun bulunan ve 02.06.2015 / 01.07.2015 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olan Manavgat İlçesi Çeltikçi ve Demirciler Mahallesi mevkiinde D-400 karayolu çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içinde gelen İTİRAZLAR oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 1 kabul oyu ile toplam 34 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
15-07-2015
14:00
 677     7
 3
 1
 Antalya İli, Kepez İlçesi, Kütükçü Mahallesi'nde 141- 142- 143- 144 ve 346- 344- 345 numaralı parsellerde bulunan Şehit Binbaşı Cahit Özkan Kışlası'nın 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda kısmen Askeri Alan dışında kullanılması işleminin iptaline yönelik mahkeme kararının yerine getirilmesi amacıyla hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Milli Savunma Bakanlığı'nın 01.07.2015 tarih 9473 sayılı yazısında Kepez Belediyesince yürütülen çalışma ile koordineli olarak 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planının revize edilmesi talebinin de bulunduğu söz konusu alan ve çevresine ilişkin Kepez Belediyesi'nin talebi doğrultusunda Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/07/2015 tarih ve 157. Maddesi ile mahkeme kararı karşılandığından KARAR ALINMASINA GEREK OLMADIĞI hususuna oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 2 kabul oyu, MHP 1 ret oyu ile toplam 34 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
15-07-2015
14:00
 676     7
 3
 1
 Kepez İlçesi sınırları içerisinde Fevzi Çakmak ve Kütükçü Mahallelerini kapsayan alanlara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 28 kabul oyu, CHP 1 kabul, 1 ret oyu, MHP 1 kabul oyu ile toplam 31 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
15-07-2015
14:00
 675     7
 3
 1
 Kepez İlçesi sınırları dahilinde Fevzi Çakmak ve Kütükçü Mahallelerini kapsayan alanlara ilişkin 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 27 kabul oyu, CHP 2 ret oyu, MHP 1 ret oyu ile toplam 30 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
15-07-2015
14:00
 674     7
 3
 1
 Muratpaşa İlçesi sınırları içerisinde 20K, 20L, 21K, 21L nolu imar paftalarında yer alan 4438 ada 2,3,4 4440 ada 5, 4463 ada 16,17, 4464 ada 16,17, 4490 ada 5,6, 4491 ada 8,9,10,11 nolu parseller ile yakın çevresinde hazırlanan 10.12.2013 tarih ve 762 sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2014/403 Esas 2015/108 Karar sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik hazırlanan 11642 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, üst ölçekli plan teklifi olan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı kabul edilmediğinden KARAR VERİLMESİNE GEREK OLMADIĞI hususuna oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 26 kabul oyu, CHP 3 kabul oyu ile toplam 29 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
15-07-2015
14:00
 673  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   7
 3
 1
 Antalya İli, Muratpaşa İlçesi 4438 ada 2, 3, 4 nolu, 4440 ada 5 nolu, 4463 ada 16, 17, 4464 ada 16, 17 nolu, 4490 ada 5, 6 nolu, 4491 ada 8, 9, 10, 11 nolu parsellere ilişkin Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2014/403 Esas, 2015/108 Karar sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 22. Maddesinin 1. Fıkrası ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 10. Maddesinin 1. Fıkrasında ‘‘… karar yeter sayısı üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz…’’ hükmü bulunduğundan yapılan oylamada 18 kabul oyu, 10 ret oyu, 12 çekimser oyu kullanıldığından karar yeter sayısı (26 kabul oyu) bulunamadığından teklif edilen 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından KABUL EDİLMEDİ. (Ak Parti 16 kabul, 9 ret, 11 çekimser oyu, CHP 2 kabul, 1 ret, 1 çekimser oyu ile toplam 40 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
15-07-2015
14:00
 672  Önergenin Gündeme Alınması Hk.   7
 3
 1
 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 15.07.2015 tarih ve 2783 sayılı teklif yazısı ile gündemin 41. Maddesine, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 15.07.2015 tarih ve 3358 sayılı teklif yazısı ile gündemin 42. Maddesine eklenen gündem maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hususu oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 28 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 1 kabul oyu ile toplam 33 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Oylama Raporu)
14-07-2015
14:30
 670     7
 2
 2
 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanununun 14. Maddesinde “ ...Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 04.01.2002tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının e bendi kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlannda, yüklenme süresi üç yıl olup, işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hallerde bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir.” hükmü gereğince: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı: Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü’nce: 3 Yıl Süre ile Muratpaşa-Konyaaltı-Kepez-Döşemealtı-Aksu İlçelerinde Vektör Kontrol Hizmeti Satın Alınması, 3 Yıl Süre ile Serik-Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Akseki-İbradı-Gündoğmuş İlçelerinde Vektör Kontrol Hizmeti Satın Alınması, 3 yıl süre ile Kemer-Kumluca-Finike-Demre-Kaş-Korkuteli-Elmalı İlçelerinde Vektör Kontrol Hizmeti Satın Alınması, Atık Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğü’nce: 3 Yıl Süre ile Muratpaşa-Konyaaltı-Kepez-Aksu ve Döşemealtı İlçeleri Ana Cadde ve Bulvarların Genel Temizliği ve Katı Atık Toplama-Taşıma İşi, 3 Yıl Süre ile Alanya ve Manavgat İlçeleri Ana Cadde ve Bulvarların Genel Temizliği ve Katı Atık Toplama-Taşıma İşi, 3 Yıl Süre ile Finike ve Demre İlçeleri Ana Cadde ve Bulvarların Genel Temizliği ve Katı Atık Toplama-Taşıma İşi, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü’nce: 3 Yıl Süre ile Muratpaşa-Konyaaltı-Kepez-Aksu-Döşemealtı İlçelerinde Yeşil Alanların Bakım Hizmeti İşi, 3 Yıl Süre ile Alanya ve Manavgat İlçelerinde Yeşil Alanların Bakım Hizmeti işi 3 Yıl Süre ile Demre ve Finike ilçelerinde Yeşil alanların Bakım Hizmeti işi. İhalelerinin 3 yıl süreyle gerçekleştirilmesi hususu oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
14-07-2015
14:30
 669     7
 2
 1
 Serik İlçesi’nde bulunan: D-400 Karayolundan, Prof. Dr. Yaşar UÇAR Caddesine (Çınaraltı Mevkii) kadar olan yaklaşık 2.050 metre uzunluğundaki Atatürk Caddesi, D-400 Karayolundan (Pehlivanlar Caddesi), Prof. Dr. Yaşar UÇAR Caddesine kadar olan toplam yaklaşık 1.900 metre uzunluğundaki Kızderesi Caddesi (1017 Sokak, 1021 Sokak, 1023 Sokak, 1027 Sokak, 1028 Sokak, 1029 Sokak, Başöğretmen Caddesi, Çopuroğlu Caddesi), Çopuroğlu Caddesi ile Atatürk Caddesi (Çınaraltı Mevkii) arasındaki Prof. Dr. Yaşar UÇAR Caddesinin yaklaşık 280 metrelik kısmının, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yol ağına dahil edilmesi hususu oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 6 kabul, 1 ret oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
14-07-2015
14:30
 668     7
 2
 1
 Muratpaşa İlçesi, Şarampol Caddesi üzerinde bulunan Hafif Raylı Sistem ve taşıt yolunun tek şerit olarak çalışması kentin merkezi alanında trafik sıkışıklığına neden olduğundan, alternatif güzergahların işlevsel niteliğinin arttırılarak, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlaması kent merkezi dolaşım ağı açısından önem taşımakta olup, • Sokullu Caddesi ile Şarampol (Abdi İpekçi) Caddesi arasında yer alan ve yaklaşık 730 metre uzunluğundaki Eski Şarampol Caddesinin. • 109 Sokak ve Dolaplıdere Caddesi arasında yer alan ve Eski Şarampol Caddesinin devamı olarak yaklaşık 250 metre uzunluğundaki 90. Sokağın. • Sokullu Caddesi ile Tonguç Caddesi arasında yer alan ve yaklaşık 400 metre uzunluğundaki 620 Sokağın. • Tonguç Caddesi ile 561 Sokak arasında yer alan ve yaklaşık 470 metre uzunluğundaki 567 Sokağın, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yol ağına dahil edilmesi hususunun uygunluğu oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 7 ret oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
14-07-2015
14:30
 667     7
 2
 1
 13.04.2015 tarih ve 352 sayılı Meclis Kararı ile Korkuteli Toptancı Hali Şubesindeki 28 adet dükkandan C Blok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 nolu ile D Blok 1, 2, 3 nolu toplam 13 adet komisyoncu dükkanının satılması, satılmadığı takdirde geriye kalan B Blok 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu D Blok 4, 5, 6 nolu ile E Blok 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu toplam 15 adet komisyoncu dükkanı ile birlikte: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (e) bendi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi Açık Teklif Usulü ile 10 yıl süreli ihale edilerek kiralanması için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu karara bağlanmıştır. 13.04.2015 tarihli ve 352 sayılı Meclis Kararında yapılacak kiralama işinin “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 inci maddesi Açık Teklif Usulü” yerine, 07/07/2012 tarih ve 28346 sayılı Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkrası ile 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri gereği bahsi geçen muhataplara öncelik verilmesi gerektiğinden: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun ilgili maddelerine göre 10 yıl süreli ihale edilerek kiralanması için Belediye Encümenine yetki verilmesi şeklinde düzeltilmesi, C Blok 10, 12 nolu dükkanların satışı ile ilgili Korkuteli Belediyesi Encümen Kararlarına rağmen, tapu kayıtlarında malik Büyükşehir Belediyesi olduğundan, satılacak dükkanlara bu iki dükkanın dahil edilmesi ve satılmadığı takdirde düzeltilen usule göre kiralanması hususu oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
14-07-2015
14:30
 666     7
 2
 1
 Muratpaşa İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Konyaaltı sahilinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 3699 ada 4 parsel nolu, 3700 ada 1 parsel nolu, 21914/146728 hissesi Hazineye ait 3701 ada 2 parsel nolu, 558/2400 hissesi Hazineye ait 5279 ada 1 parsel nolu taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanda bulunan ünitelerin Antalya Defterdarlığı’ndan Büyükşehir Belediyesince 28.10.2004 tarihli protokol ile 10 yıllığına kiralanması, 04.04.2014 tarihinde Antalya Defterdarlığınca tek taraflı fesih edilmesi ve ünitelerin Büyükşehir Belediyesince süresinde teslim edilmemesinden kaynaklı 28.10.2004 tarihli protokol maddesi gereğince ceza bedeline ilişkin 442.526,00 TL sulh bedelinin 30 (otuz) gün içerisinde Büyükşehir Belediyesince, Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Doğu Antalya Emlak Müdürlüğüne ödenmesi hususu oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 1 ret, 3 çekimser oyu, MHP 9 ret oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
14-07-2015
14:30
 665     7
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesinin 2015 Yılı Bütçesi ile ilgili olarak 5393 sayılı kanunun 18/b maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ncı maddesi uyarınca işlem temini için Büyükşehir Belediyesi bütçesinde ödenek tahsis edilen tüm birimlerde hizmetlerin yürütülmesinde aksamaya meydan verilmemesi amacıyla aktarma işleminin mevzuatlara ve bütçe tekniğine uygun olarak yapılması hususu oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 9 ret oyu, MHP 4 kabul, 3 ret oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
14-07-2015
14:30
 664     7
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi Protokol Şube Müdürlüğü Temsil Ağırlama Giderleri tertibinden Özel Kalem Müdürlüğü Temsil Ağırlama Giderlerine Ödenek Aktarılması Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Doğrultusunda, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 inci maddesi hükmü uyarınca aktarma yapılması hususu oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 10 kabul, 1 ret oyu, MHP 10 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
14-07-2015
14:30
 663     7
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Müzeler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin kabulü ve İçişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Genel Müdürlüğünün 2007/39 sayılı Genelgesinde belirlenen usulle görüş alınmak üzere Sayıştay Başkanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
14-07-2015
14:30
 662     7
 2
 1
 Alanya İlçesi’nde yapılmakta olan Yalnızardıç Barajı ve Berat HES’in üretim hattı kapsamında kalması nedeniyle, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Alanya İlçesi Fakırcalı Mahallesi 439 ada 6 parsel sayılı 13.527,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 20,50 m² ’sinin ifrazen pilon yeri olarak mülkiyetinin 1.211,11 m2’sinin de irtifak hakkı kurulmak suretiyle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun, 4650 sayılı Kanunla Değişik 30. maddesine göre Maliye Hâzinesi adına tescilinin yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 14 ret oyu, MHP 10 kabul, 1 ret oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
14-07-2015
14:30
 661     7
 2
 1
 İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2015 yılı gelir tarifesine eklenmek üzere Finike Sahilkent Düğün Salonu ücret tarifesinin günlük 350,00 TL olarak belirlenmesi hususu oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
14-07-2015
14:30
 660     7
 2
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 12.06.2015 tarih ve 560 sayı ile karara bağlanan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Kuruluş Komisyonu Raporunda sehven yazılmamış olan 175 ada numarasının eklenerek yapılan düzeltme neticesinde, Kaş İlçesi Kınık Mahallesi 175 ada 429, 175 ada 430 ve 175 ada 439 no’lu parselleri kapsayan taşımazlar üzerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Kaş Şubesinin yapılması ve tamamlanana kadar faal olmaları kaydıyla, mevcut Kınık, Ova, Yeşilköy Toptancı Hali Şubelerinin kapatılarak yeni yapılan Kaş Toptancı Hali Şubesine taşınmalarının uygun olduğu hususu oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
14-07-2015
14:30
 659     7
 2
 1
 20.05.2015 tarih ve 19636 sayılı yazımız ile riskli alan sınırları içerisinde yapılacak Kentsel Dönüşüm Proje sürecinde tasarım projesinin ve mimari çalışmaların imar planı ile birlikte yapılmasının daha verimli olacağı düşünüldüğünden, 22.10.2014 tarih ve 25/495 sayılı İller Bankası Yönetim Kurulu kararı kapsamında İLBANK A.Ş ve Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan iş birliği protokolünün ve 12.01.2015 tarih ve 87 sayılı Meclis Kararı kapsamında imzalanan yetkilendirme sözleşmesinin fesih edilmesi talep edilmiştir. Söz konusu talep 05.06.2015 tarih ve 14442 sayılı İller Bankası yazısı ile Banka Yönetim Kurulunun 28.05.2015 tarih ve 14/434 sayılı kararı kapsamında uygun görülmüş: fesih işleminin tamamlanması için meclis kararının alınması talep edilmiş olup, bu kapsamda 12.01.2015 tarih ve 87 sayılı meclis kararı ile İLBANK A.Ş ’ye verilen yetkilerin ve ilgili meclis kararı doğrultusunda imzalanan yetkilendirme sözleşmesinin iptal edilmesi, İLBANK A.Ş ve Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokolünün feshine ilişkin protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ve ‘‘Bakanlıkça onaylanmak üzere, ilan edilen riskli alana ilişkin her tür harita, imar planı ” yapımı için “yapmış ve yapacak olduğu hizmetler karşılığında, proje alanına ilişkin hazırlanan her türlü imar projesine göre, donatı alanlarına tahsis edilenler dışında kalan, BELEDİYE’ye tescil edilecek alanlardan % 1 oranında pay sahibi olması ” koşulu ile ANTEPE — İnşaat ve Ticaret A.Ş ’ye yetki devrinin yapılması, işbirliği protokollerinin imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu ve 12.01.2015 tarih ve 87 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda ANTEPE - İnşaat ve Ticaret A.Ş ’ye verilen yetkiler kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve ANTEPE-İnşaat ve Ticaret A.Ş arasında imzalanan işbirliği protokolüne istinaden yapmış ve yapacak olduğu hizmetler karşılığında, proje alanına ilişkin hazırlanan her türlü imar projesine göre, donatı alanlarına tahsis edilenler dışında kalan, BELEDİYE’ye tescil edilecek alanlardan % 2 oranında pay sahibi olacak olan ANTEPE - İnşaat ve Ticaret A.Ş’nin toplamda donatı alanlarına tahsis edilenler dışında kalan BELEDİYE’ye tescil edilecek alanlardan % 3 oranında pay sahibi olması hususu oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 17 ret oyu, MHP 7 kabul, 1 ret oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
14-07-2015
14:30
 658     7
 2
 1
 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin kabulüne ve İçişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Genel Müdürlüğünün 2007/39 sayılı Genelgesinde belirlenen usulle görüş alınmak üzere Sayıştay Başkanlığı’na gönderilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 11 kabul, 2 ret oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 57oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
14-07-2015
14:30
 657     7
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğu ve Batı Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlıkları Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 4. maddesinin 1 nci fıkrasında ilgili a,c,ç bentleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğu ve Batı Tesisler Dairesi Başkanlıkları Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 4. maddesinin 1 nci fıkrasında h bendinin düzeltilmesi hususları oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 19 ret oyu, MHP 11 ret oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
14-07-2015
14:30
 656  Teşkilat Şeması   7
 2
 1
 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke Standartlarına İlişkin Yönetmelik gereğince: Büyükşehir Belediye Başkanlığının ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan I Sayılı Kadro İhdas Cetveli ile Büyükşehir Belediye Başkanlığının Norm Kadrosuna 5 Adet, 1. Derece Daire Başkanı ve 5 adet 5. Derece Eğitmen kadrosu ihdas edilmesi (EK-1) ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 08.01.2015 tarih ve 247 sayılı Genelgesi gereği, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ihtiyaç duyulan 5 adet Eğitmen kadrosunun 08.01.2015 tarih ve 6 sayılı Meclis Kararı ekinde belirlenen sayılara ilave edilmesi: Ayrıca, I Sayılı Kadro İhdas Cetveli ile ihdas edilmesi planlanan 5 adet 1. Derece Daire Başkanı kadrosuna istinaden İdari ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı faaliyet yürütmek üzere Doğu Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Batı Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Doğu Tesisler Dairesi Başkanlığı, Batı Tesisler Dairesi Başkanlığı, Turizm ve Müzeler Dairesi Başkanlığı birimlerinin kurulması, kurulacak olan: -Doğu Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı faaliyetleri yürütmek üzere Doğu Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, -Batı Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı faaliyetleri yürütmek üzere Batı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, -Doğu Tesisler Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı faaliyetleri yürütmek üzere Doğu Tesisler Şube Müdürlüğü, -Batı Tesisler Dairesi Başkanlığı’na bağlı faaliyetleri yürütmek üzere Batı Tesisler Şube Müdürlüğü, -Turizm ve Müzeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı faaliyetleri yürütmek üzere Turizm Şube Müdürlüğü ile Müzeler Şube Müdürlüğü birimlerinin oluşturulması, -09.04.2015 tarih ve 284 sayılı Meclis Kararı ile oluşturulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teşkilat Şemasının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21. maddesine istinaden ekteki şekilde (EK- 2) yeniden düzenlenmesi hususu oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 11 kabul, 1 ret oyu, MHP 10 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 655  Gündemin.... ila... Maddeleri Hk.   7
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2015 tarihli Meclis toplantısında: a.Gündemin 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ve 90, 139, 140, 141, 142, 143, 145 ve 146. maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. b.Gündemin 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 ve 165. maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. c.Gündemin 83, 138, 144 ve 147. maddeleri Plan ve Bütçe Komisyonuna ve Ulaşım Komisyonuna havalesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.(AK Parti:28 Kabul, CHP: 12 Kabul, MHP:6 Kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)
10-07-2015
14:30
 654     7
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 07.05.2015 gün ve 70 sayılı kararı ile reddedilen, Serik İlçesi, Gedik-Karadayı Mahallerinde 18. Madde uygulaması yapılması amacıyla yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2015 tarih ve 255 sayılı kararı ile değiştirilerek uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZLAR, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 653     7
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 07.05.2015 gün ve 67 sayılı kararı ile uygun bulunan, Cumalı Mahallesi sınırları içerisinde 186 ada 1 parselin konut altı ticaret, D400 karayolundan çekme mesafesinin 10 m., E=1.00, 5 kat ayrık nizam olarak düzenlenmesine ilişkin 1097,18 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 7 kabul, 1 ret oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 652     7
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 07.05.2015 gün ve 65 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kökez Mahallesi sınırları içerisinde 250 ada 22 parselde bulunan Katlı Pazar Alanının kuzeydoğusunda Trafo Alanı düzenlenmesine ilişkin 1097,22 Plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Serik Belediyesinin 26.06.2015 tarih ve 5167 sayılı yazısı doğrultusunda BELEDİYESİNE İADE EDİLMESİ hususuna oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 651     7
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 07.05.2015 gün ve 68 sayılı kararı ile uygun bulunan, Merkez Mahallesi sınırları içerisinde 175 ada 118 parselde bulunan Resmi Kurum ve Park Alanının Belediye Hizmet Alanı ve Park Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 1097,19 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Serik Belediyesinin 26.06.2015 tarih ve 5167 sayılı yazısı doğrultusunda tekrar değerlendirilmek üzere BELEDİYESİNE İADE EDİLMESİ hususuna oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 650     7
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 07.05.2015 gün ve 297 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bayındır Mahallesi sınırları içerisinde, 20J-2B nolu imar paftasında yer alan 49, 1173, 1175, 1218, 1219, 1220, 1224, 1225, 1244 nolu parsellerin bulunduğu alana ilişkin hazırlanan 5404,16 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 1 kabul, 2 ret oyu, MHP 3 kabul, 1 ret oyu ile toplam 45 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 649     7
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.06.2015 gün ve 344 sayılı kararı ile uygun bulunan, Meydankavağı Mahallesi sınırları içerisinde, 19L-IA, 19L-IB nolu imar paftalarında yer alan 1783 ada 14 parselde E=0.80 yapılanma koşulu değiştirilmeden: A-4 yapılanma koşullu olarak, yapı yaklaşma mesafelerinin doğudan ve kuzeydoğudan 5'er m, kuzeybatıdan 3m ve güneybatıdan 7.25 m olacak şekilde düzenlenmesi ve "Plandaki yapı yaklaşma mesafelerine uyulacaktır." plan notu eklenmesine ilişkin 5460,24 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 648     7
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.06.2015 gün ve 345 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kızıltoprak Mahallesi sınırları içerisinde, 20L-1C, 1D nolu imar paftalarında yer alan 5929 ada 14 parselin 5/A-4/3 ve 0.90 yapılanma koşullu AS ve Y1 ibareli konut kullanımı değiştirilmeden İBT ibaresinin parselin tümünü kapsayacak şekilde düzeltilmesine ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, AS ibaresinin kaldırılması kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 647     7
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.06.2015 gün ve 346 sayılı kararı ile reddedilen, Gençlik Mahallesi sınırları içerisinde, 19L-ID, 19L-IVA nolu imar paftalarında yer alan 12621 ada 2 parselde kütle inşaat durumu verilmesine ilişkin 5460,23 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, belediyesinden geldiği şekliyle REDDİNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 646     7
 1
 1
  Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.06.2015 gün ve 343 sayılı kararı ile uygun bulunan, Demircikara Mahallesi sınırları içerisinde, 18M-1C nolu imar paftasında yer alan semt spor sahası kullanımındaki 5264 ada 6 parselin bir bölümünün park bir bölümünün kapalı spor tesisi alanına dönüştürülmesi ve Antalya 3. İdare Mahkemesinin E:2012/1140 K: 2014/1021 sayılı ve 17.07.2014 tarihli kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı iptal edilen 7246 ada doğusundaki alanın kapalı spor tesisi alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 5460,22 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2015 tarih ve 223 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olduğundan oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 645     7
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi, Selçuk Mahallesi sınırları içerisinde, 20K-3D nolu imar paftasında yer alan, 155 ada 16 parseldeki yapının tescil edilmesine yönelik, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.11.2014 tarih ve 3205 sayılı kararı gereği: Koruma Amaçlı İmar Planına tescilli yapı olarak işlenmesine ilişkin hazırlanan 13030,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN KABULÜNE ve onanmak üzere Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 644     7
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.04.2015 gün ve 227 sayılı kararı ile uygun bulunan, Sinan Mahallesi sınırları içerisinde, 19K-IIIB,IIC ve 19L-ID,IVA nolu imar paftalarında yer alan 872 ada 34 parselde 5/A-5/5 ve 0.20/1.00 yapılanma koşullu yüksek zemin kat ticaret kullanımlı konut alanının, 0.20/1.00 yapılanma koşulları değiştirilmeden, Y=5 kat ve yapı yaklaşma mesafeleri kuzeydoğudan 20m, diğer yönlerden 5’er m olacak şekilde düzenlenmesi ve “Otel Alanı” kullanımına dönüştürülmesi ayrıca “+2.50 m kotu ve +5.50 m kotu arasında çıkma yapabilir” plan notu eklenmesine ilişkin 5404,14 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 643     7
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 07.05.2015 gün ve 292 sayılı kararı ile uygun bulunan, Doğuyaka Mahallesi sınırları içerisinde, 20L-IC, 20L-IVB nolu imar paftalarında yer alan 12761 ada 9 parselde “ İsteğe Bağlı Ticaret (İBT)” kullanımının parselin tümünü kapsayacak şekilde düzeltilmesine ilişkin 5398,31 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 642     7
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 07.05.2015 gün ve 318 sayılı kararı ile uygun bulunan, Demircikara Mahallesi sınırları içerisinde, 18M-2A nolu imar paftasında yer alan 8463 ada 14 parselin Antalya 3. İdare Mahkemesinin 13.02.2015 günlü E:2014/723 K:2015/164 sayılı kararı gereği LPG İkmal Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanından “PS” ibareli A-4 0,20/0,80 yapılaşma koşullu Konut Alanı olarak planlanarak zemin katta zorunlu ticaret kullanımı getirilmesi ve yüksek zemin kat ticarete ilişkin plan notları eklenmesine ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 641     7
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 07.05.2015 gün ve 294 sayılı kararı ile uygun bulunan, Zeytinköy Mahallesi sınırları içerisinde, 20L-1B nolu imar paftasında yer alan 13181 ada 8 parseldeki Pazar yerinin, Yençok: 15.50 m Pazar Alanına dönüştürülmesi, çekme mesafelerinin kuzeyden ve doğudan 5’er metre, güneyden ve batıdan 0 metre ve trafo alanından 3’er metre olarak belirlenmesi ve “Bina cephe ve derinlik şartı aranmaz.”, plan notunun eklenmesine ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2015 tarih ve 220 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre, parselin güneyinden 5 metre batısından da 3 metre çekme mesafesi bırakılması ve “jeolojik etüt raporu onaylanmadan ruhsat verilemez” plan notunun eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 640     7
 1
 1
 Muratpaşa İlçesi, Bayındır Mahallesi 54, 1249 parseller ile 4520 ada 120 ve 123 parsellerin E=0,30 emsalli YSE tesisleri alanından E=1,00 emsalli resmi kurum alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesine istinaden hazırlandığından oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 639     7
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 02.04.2015 gün ve 53 sayılı kararı ile uygun bulunan, Şelale Mahallesi sınırları içerisinde, O26B-25A-2D nolu imar paftasında yer alan 838 ada 3 parseldeki konut+ticaret alanında A-3 yapılaşma nizamının BL-3 olması, yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ve konut planlı 2 parselin doğu kısmındaki çekme mesafesinin 3m. olarak belirlenmesine ilişkin 4876,11 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 638     7
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisine sunulan teklif yazımızda ve Korkuteli Belediye Meclisi’nin 05.03.2015 tarih ve 67 sayılı meclis kararında parsel numaraları sehven fazla yazılan: 08.05.2015 tarih ve 418 sayılı karardaki Korkuteli İlçesi Bayatbademleri Korucak Mahallesi 148 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nolu parsellerin 148 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller şeklinde düzeltilmesi hususu oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 637     7
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisine sunulan teklif yazımızda pafta nosu sehven eksik yazılan: 09.04.2015 tarih ve 334 sayılı karardaki Korkuteli İlçesi N24-C-13-c-3-c nolu imar plan paftasına ilaveten N24-c-14-d-4-d, N24-c-18-b-2-b, N24-c-19-a-1-a pafta numaralarının belirtilmesi hususu oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 636     7
 1
 1
 Korkuteli Belediye Meclisinin 07.05.2015 gün ve 106 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ulucak Mahallesi sınırları içerisinde, O24A-03C-1B ve O24A-03C-1C nolu imar paftalarında yer alan, 2299 nolu parselin güneş enerjisi elektrik üretim santrali olarak planlanmasına ilişkin 11090 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.01.2015 gün ve 33 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre incelenmiş, lejantın “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi alanı(GES)” olarak düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 635     7
 1
 1
 Korkuteli Belediye Meclisinin 07.05.2015 gün ve 105 sayılı kararı ile uygun bulunan, Söğütçük Mahallesi sınırları içerisinde, N24C-24A-3C ve N24C-24B-4D nolu imar paftalarında yer alan, 261 ada 2 parsel ve 262 ada 2 parsellerin bulunduğu alanda asfalt plent tesisini bölen yolun kuzey sınırına kaydırılması ve mevcutta yer alan tesise 30m. mesafede sağlık koruma bandı oluşturulmasına ilişkin 10282,1 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.01.2015 gün ve 32 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre incelenmiş, sağlık koruma bandının yapı yaklaşma mesafesinin devamlılığını sağlayacak şekilde düzenlenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 634     7
 1
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 06.05.2015 gün ve 71 sayılı kararı ile uygun bulunan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarındaki donatı alanlarının gösteriminin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun hale getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu
10-07-2015
14:30
 633     7
 1
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 06.05.2015 gün ve 68 sayılı kararı ile uygun bulunan, O25A-12B-1D nolu imar paftasında yer alan Bahtılı Mahallesi 20448 ada 46 parseldeki Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1057,25 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 632     7
 1
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 06.05.2015 gün ve 70 sayılı kararı ile reddedilen, mülkiyeti vatandaşlara ait bulunan ve imar planında semt spor alanı olarak planlı Arapsuyu Mahallesi 6433 ada 1 parsel, 6431 ada 5 parsel ve 6422 ada 5 parsellerin spor alanından çıkarılmasına ilişkin imar planı değişikliği ve uzlaşma talebi, konunun Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. Maddesi kapsamında değerlendirilebileceği anlaşıldığından, Konyaaltı Belediyesinden geldiği şekliyle imar planı değişikliği talebinin REDDİNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 631     7
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisi’nin 02.04.2015 gün ve 104 sayılı kararı ile uygun bulunan, O25b-06b-4d nolu imar plan paftasında yer alan, Altınova Orta Mahallesi sınırları içerisinde, 25112 ada 6 nolu parsele ilişkin, 1713,2 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 12 ret oyu, MHP 5 ret oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 630     7
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisi’nin 02.04.2015 gün ve 103 sayılı kararı ile uygun bulunan Odabaşı Mevkii, N25d-24b-4c nolu imar plan paftasında yer alan 119 ada 1 nolu parselde “İsteğe Bağlı Zemin Ticaret” kullanımı düzenlenmesine ilişkin, 12389,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 629     7
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisi’nin 02.04.2015 gün ve 102 sayılı kararı ile uygun bulunan, O25a-08b-4d nolu imar plan paftasında yer alan, Ünsal Mahallesi sınırları içerisinde, 10760 ada 1 nolu parsele ilişkin, 1717,1 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, söz konusu parsel Kepez Belediyesince yol boyu ticaret alanlarına ilişkin yapılan bütüncül çalışma içerisinde yer almadığı ve münferit başvuru ile kuzeyinde devamlılığı olan konut kullanımının cephe bütünlüğünü olumsuz etkileyeceğinden oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 1 kabul oyu ile toplam 43 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 628     7
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 04.05.2015 gün ve 128 sayılı kararı ile uygun bulunan, O25A-09C-1A nolu imar paftasında yer alan Kanal Mahallesi 2571 ada 1 parselin yapı yaklaşma mesafelerinde düzenleme yapılarak plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 2 nolu plan notunun kaldırılması kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 5kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 627     7
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 04.05.2015 gün ve 126 sayılı kararı ile uygun bulunan, O25A-09D-4B nolu imar paftasında yer alan Yenidoğan Mahallesi 7040 ada 1 ve 2 parsellerin tevhit edilebilmesi için 2 parsele de isteğe bağlı zemin ticaret kararı (İBZT) getirilerek plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 5kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 626     7
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 04.05.2015 gün ve 125 sayılı kararı ile reddedilen, O25A-09D-4C nolu imar paftasında yer alan Kültür Mahallesi 10707 ada 21 parselin ifraz edilerek ikiz nizam yapılaşma hakkı verilmesine ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 625     7
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 06.05.2015 gün ve 143 sayılı kararı ile uygun bulunan, O25A-08C-2C nolu imar paftasında yer alan Ahatlı Mahallesi 27736 ada 1 parseldeki sağlık tesisi alanının batısındaki 25 metrelik yapı yaklaşma mesafesinin 15 metre olarak değiştirilmesine ilişkin 1783,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 48 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 624     7
 1
 1
  Kepez Belediye Meclisinin 02.04.2015 gün ve 96 sayılı kararı ile uygun bulunan, O25A-08C-3B nolu imar paftasında yer alan Ahatlı Mahallesi 8611 ada 7 parsele kütle nizam yapılaşma koşulu verilmesine ilişkin 1617,3 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 623     7
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 04.05.2015 gün ve 124 sayılı kararı ile reddedilen, O25A-08C-3C, O25A-09D-4A nolu imar paftalarında yer alan Kültür Mahallesi 10170 ada 4,5,6,7,8,9,10 parsellerin konut alanından Akaryakıt LPG satış, bakım ve servis istasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 14 ret oyu, MHP 10 ret oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 622     7
 1
 1
 Kemer Belediye Meclisinin 05.05.2015 gün ve 32 sayılı kararı ile uygun bulunan, 41L-3D nolu imar paftasında yer alan Beycik Mahallesi 114 ada 2 parsel ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 12906,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, öneri plan değişikliği teklifi içerik olarak nazım imar planına konu edilemeyeceğinden nazım imar planı teklifi hazırlanmasına gerek olmadığı değerlendirilmiş, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin ise plan değişikliği onama sınırı içine alınan 114 ada 1 parsele ilişkin malikinin muvafakatinin alınması kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 621     7
 1
 1
  Kemer Belediye Meclisinin 05.05.2015 gün ve 34 sayılı kararı ile uygun bulunan, 4647-A nolu imar paftasında yer alan Kuzdere Mahallesi 51 ada 1 parsel ve 62 ada 1 parsel arasındaki 10 metrelik yolun kaldırılarak ticaret alanının bütünleştirilmesi ve doğusunda otopark alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan 12831,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 14 ret oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 620     7
 1
 1
 Gazipaşa Belediye Meclisinin 06.04.2015 gün ve 68 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bakılar Mahallesi sınırları içerisinde, 19K-2B nolu imar paftasında yer alan 310 ada 129 ve 130 nolu parsellerin doğusundan geçen 10 metrelik taşıt yolunun 311 ada 4 nolu parsele doğru kaydırılması ve “K” koşullu adanın 0.15-0.30 2 katlı konut adasına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 09.02.2015 tarihli ve 124 sayılı kararı ile uygun bulunan ve 12.06.2015 tarih ve 479 sayılı kararı ile karar düzeltmesi onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre “K” ibaresinin kalması ve otopark alanının kaldırılması kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 619     7
 1
 1
 Gazipaşa Belediye Meclisinin 06.04.2015 gün ve 67 sayılı kararı ile uygun bulunan, Pazarcı Mahallesi sınırları içerisinde, 20K-3D nolu imar paftasında yer alan 375 ada 5 nolu parselde karma kullanım (ticaret+konut) olmasına ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 14 ret oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 618     7
 1
 1
 Finike Belediye Meclisi’nin 05.06.2015 gün ve 51 sayılı kararı ile uygun bulunan, P24A-19D-4B nolu imar plan paftasında yer alan Sahilkent Mahallesi, 341 ada 3 nolu parseldeki Belediye Hizmet Alanına ait yapılaşma koşullarının E=1.00, Yençok=21.50m olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin, 8899,2 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, “Plan değişikliğine esas jeolojik etüt raporu onanmadan inşaat ruhsatı verilemez” plan notunun eklenmesi koşulu ile değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 617     7
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 04.05.2015 gün ve 93 sayılı kararı ile uygun bulunan, K. Yeniköy Mahallesi sınırları içerisinde, N25-d-17-c-3-a nolu imar plan paftasında yer alan 389 Ada 1, 2 no’lu parsellerle 3 no’lu parselin tevhid edilmesine ilişkin 4839,11 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 6 ret, 1 çekimser oyu, MHP 12 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 616     7
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 07.05.2015 gün ve 105 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bahçeyaka Mahallesi sınırları içerisinde, N25-d-23-d-1-a,b nolu imar plan paftalarında yer alan 90, 91 ve 92 nolu imar adaları ile 1517, 1518, 1519 ve 1520 nolu parselleri kapsayan alanda zaiyat oranının dengelenmesine ilişkin 4839,14 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 615     7
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 07.05.2015 gün ve 104 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeşilbayır Mahallesi sınırları içerisinde, N25-d-23-a-4-c nolu imar plan paftasında yer alan Yeşilbayır Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları Revizyonuna yapılan itirazlar İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu doğrultusunda oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi.
10-07-2015
14:30
 614     7
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 04.05.2015 gün ve 94 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeşilbayır Mahallesi sınırları içerisinde, O25-a-03c-1-c,2-d,3-a,4-b nolu imar plan paftalarında yer alan Antalya Orman İşletme Müdürlüğü Döşemealtı Şefliği 477 numaralı bölmesinde kalan spor alanının emniyet tesis alanına dönüştürülmesi ilişkin 5994-6 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 08.01.2015 tarihli ve 23 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre, yapılanma emsalinin E=0.20 olarak değiştirilmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 613     7
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 07.04.2015 gün ve 99 sayılı kararı ile uygun bulunan, Mahmutseydi Mahallesi sınırları içerisinde, O28D-12A-1A,1D, O28D-11B-2C nolu imar paftalarında yer alan 607 ada 1 parsel numarası ile tescillenmiş, köy yerleşik alan sınırları dışında kalan orman alanından tahsisli alanın spor tesisleri alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 16.12.2014 tarihli ve 717 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olduğundan, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 612     7
 1
 1
 Aksu Belediye Meclisinin 04.05.2015 gün ve 63 sayılı kararı ile uygun bulunan, Macun tapulaması sınırları içerisinde yer alan 508 ada 1 parsel ve 13438 ada 9 parsellerin Ticaret ve Konut Alanından Konutdışı Kentsel Çalışma Alanına dönüştürülmesine ilişkin 110,4 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2015 tarih ve 197 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine göre, düzenlemenin bahse konu parseller içerisinde yapılması, müracaat sahibinin 24.06.2015 tarih ve 35650 kayıt nolu dilekçesi doğrultusunda plan kararının Depolama Alanı olarak değiştirilmesi ve plan notlarının kaldırılması kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 611     7
 1
 1
 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, 22O nolu imar plan paftasında yer alan Çalkaya Mahallesindeki 226 ada 3 parseldeki terminal alanının ticaret alanına, 2304 ada 3 parsel, 2305 ada 5 parseldeki ticaret alanlarının park alanına, otopark alanının sosyal tesis alanına, 26 ada 1 parseldeki Belediye Hizmet Alanının otopark alanına, 24 ada 1 parseldeki resmi kurum alanının Belediye Hizmet Alanına, 13143 adadaki resmi kurum alanı ve park alanının ticaret alanına dönüştürülmesine ve 2306 ada 4 parseldeki Belediye Hizmet Alanının çekme mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin 12326,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2015 tarih ve 198 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine göre, gösterimlerin mekansal planlar yapım yönetmeliğine göre düzeltilmesi, Oyun Alanı olarak planlanmış alanda emsalin E=0.03 olarak değiştirilmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 10 ret oyu, MHP 6 kabul, 4 çekimser oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 610     7
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde N25C-19B nolu imar paftasında yer alan Gebiz Mahallesi 55 ada 17 parselin Konut Alanından Özel Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin 5377,9 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 609     7
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde Gedik Mahallesi 1053 ada 5 ve 10 parsellerde Kültürel Tesis Alanı planlanmasına ilişkin 5377,8 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2015 tarihli toplantısında gündemin 198. Maddesi ile komisyona havale edilen 1053 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 parsellere ait plan değişikliği kapsamında değerlendirilmesi kaydıyla karar verilmesine yer olmadığına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 608     7
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, O26A-07C nolu imar plan paftasında yer alan Gedik Mahallesi 1053 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 parsellerin İbadet Alanı, Kamu Hizmet Alanı, Otogar Alanı ve Kültürel Tesis Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 5377,7 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 607     7
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 19K nolu imar paftasında yer alan 1260 ada 20, 28 ve 29 parselleri kapsayan Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2013 tarih ve 603 sayılı meclis kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2013/1523 E. 2014/1562 K sayılı iptal kararı gereği parselin mahkemece iptal edilen Merkezi İş Alanı (MİA) kullanımından önceki eski kullanım durumu olan konut alanına dönüştürülmesi doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 606     7
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 18N.19N nolu imar paftalarında yer alan Güzeloba Mahallesi 12087 ada 1 parsel ve güneyinin dini tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 2039,40 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, gösterimlerin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda düzeltilmesi kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 605     7
 1
 1
 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, 32M nolu imar paftasında yer alan Çeltikçi Mahallesi 154 ada 1 parselin konut alanından özel sosyal tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 11931,1 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 604     7
 1
 1
 Manavgat Belediyesi sınırları içinde O26B-11D nolu imar paftasında yer alan, Gündoğdu Mahallesi eski 1080,1442 ve 1917 (yeni 290 ada 1,2,3 parsel) parsellerin Ticaret alanından Turizm-Ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 5348,2 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yeniden değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 603     7
 1
 1
 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, O26B-24B nolu imar paftasında yer alan Hisar Mahallesi Zindan Kalesi ve Çevresi Arkeolojik Sit-Koruma Alanları Koruma Amaçlı İmar Planında sur duvarları kalıntılarında kalan 2076 ada 5 parsel, 2077 ada 10 parselde ve 2077 adanın güneyinde yer alan DSİ ishale hattından dolayı yol, yeşil alan ve meydanda düzenleme yapılmasına ilişkin 12907,1 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN KABULÜNE ve onanmak üzere Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 602     7
 1
 1
 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2012/825 E., 2012/1643K. sayılı kararı doğrultusunda N24D-20A nolu imar paftasında yer alan, Uzunoluk Mahallesi 1221 ada 1 parselin ticaret alanından LPG Akaryakıt ve Servis İstasyonu alanına dönüştürülmesi, 1221 ada 2 parselin ticaret alanı kullanımının korunması ve 1221 ada 3 parselin ticaret alanından LPG-Akaryakıt ve Servis İstasyonu alanına dönüştürülmesi ilişkin 4883,3 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, anılan mahkeme kararının 1/5000 ölçekli nazım imar planına yönelik olmadığından ve 1221 ada 3 parselin batısında aynı yönde bulunan akaryakıt planlı 1222 ada 1 ve 2 parsellere olan mesafesinin 1000 metrelik mesafe koşulunu sağlamadığından oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 601     7
 1
 1
 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, N24C-24A nolu imar paftasında yer alan Bayatbademleri Korucak Mahallesi 196 ada ve çevresinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 6886,2 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, planlama alanının genelinin eğimli olduğu ve kaldırılan yolun kuzey-güney doğrultusunda devamlılığı olduğu anlaşıldığından oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 600     7
 1
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde O25A-18A nolu imar paftasında yer alan Liman Mahallesi 8904 ada 10 parselin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanından Özel Eğitim Tesisleri Alanına dönüştürülmesine ilişkin NİP- 2049,6 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, parselin alan büyüklüğü Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin Ek-2’deki tabloda belirtilen standartlarda anaokulu yapımına uygun olduğundan parselin anaokulu olarak planlanması kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 599     7
 1
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, O25A-06C nolu imar paftasında yer alan Doyran Mahallesi 20515 ada 17 parselin ibadet alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 12982 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 598     7
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 21L-2A, 2B, 22L-3D nolu imar plan paftalarında yer alan Sütçüler Mahallesi 25505 ada 8 parsel ve kuzeyine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, söz konusu alana ilişkin daha önce hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu içerisinde bulunan 27724 ada 5 parsel nolu taşınmaza ilişkin ilgili belediyesine inşaat ruhsatı başvurusunda bulunularak ön onay alındığından mağduriyetin giderilmesi amacıyla 25505 ada 8 parsel ve kuzeyinin eski plan kararları olan konut, yol ve hal alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNUN KABULÜNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 597     7
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 21L, 22L nolu imar plan paftalarında yer alan Sütçüler Mahallesi 25505 ada 8 parsel ve kuzeyine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı Revizyonu, söz konusu alana ilişkin daha önce hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu içerisinde bulunan 27724 ada 5 parsel nolu taşınmaza ilişkin ilgili belediyesine inşaat ruhsatı başvurusunda bulunularak ön onay alındığından mağduriyetin giderilmesi amacıyla 25505 ada 8 parsel ve kuzeyinin eski plan kararları olan konut, yol ve hal alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONUNUN KABULÜNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 596     7
 1
 1
 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, P23d-03c nolu imar paftasında yer alan Andifli Mahallesi, 37 ada 12 parsel, 22 ada 13, 14 parseller, 37 ada 53 parsel ile 34 ada 11 parselde Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.01.2013 tarih ve 1344 sayılı koruma kurul kararı ile tespit edilen Koruma Alanı Sınırlarının işlenmesine ilişkin, 7871,2 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN KABULÜNE ve onanmak üzere Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 595     7
 1
 1
 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, P23a-15c nolu imar paftasında yer alan Çeşme Mahallesi, 209 ada 1 nolu parselin Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak düzenlenmesine ilişkin, 12680 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 594     7
 1
 1
 Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 20K nolu imar paftasında yer alan Cumhuriyet (Pazarcı) Mahallesi 431 ada 1 parsel ve yakın çevresinin parselasyon ile uyumlu hale getirilmesine ilişkin 12152,1 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 593     7
 1
 1
 Finike Belediyesi, Turunçova Mahallesi sınırları içerisinde, 20-L, 21-L ve 22-L nolu imar paftalarında yer alan kentsel sit alanı sınırı ve koruma alan sınırlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 30.03.2015/3583 sayılı kararı gereği Nazım Planlara işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN KABULÜNE ve onanmak üzere Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 592     7
 1
 1
 Elmalı Belediyesi sınırları içerisinde, O23B-24C nolu imar paftasında yer alan Bayındır Mahallesi 1767 parselin enerji üretim alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına ilişkin 12908 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 591     7
 1
 1
  Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, 29K-II nolu imar paftasında yer alan Dağbeli 2194 parselin Kamu Hizmet Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/2000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZIN KABULÜ ve bu doğrultuda 2194 parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/2000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN KABULÜNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 590     7
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.10.2013 tarih ve 2068 sayılı kararı ile uygun bulunan antik su yolu koruma alan sınırı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2014/40 sayılı kararı ile onaylanan 1980 ada 1 parselin akaryakıt istasyonundan ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde yer almayan ve bu sınırın 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi hususunu içeren Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.05.2015 tarih ve 2175 sayılı yazısı doğrultusunda N25D-22C, 23D nolu imar paftalarında yer alan Yeniköy Mahallesi 1980 ada 1 parselin doğusunda yer alan antik su kanalı koruma alanının işlenmesine ilişkin 2037,6 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN KABULÜNE ve onanmak üzere Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 589     7
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin Çığlık 83 parsel doğusundaki 25m’lik yola ilişkin 13.03.2015 tarihli, 2014/762E. 2015/165K. Sayılı kararı gereği 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının hazırlanması konusu, konunun bölgede yapılacak olan Kuzey Batı Çevre Yolu bütüncül plan çalışmasında değerlendirilmesi gerektiğinden İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 588     7
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Cikcilli Mahallesinde yaklaşık 18,5 hektarlık alanda hazırlanan 13171 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 587     7
 1
 1
 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, 22O nolu imar paftasında yer alan Karayolları Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı Aksu Köprülü Kavşak ve 20 metrelik Bağlantı Yolları projesinin işlenmesine ilişkin 5191,3 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, dosya ekinde yer alan Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığının 01.06.2015 tarih ve 5706 sayılı, Orman Genel Müdürlüğünün 11.05.2015 tarih ve 967423 sayılı, Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığının 05.05.2015 tarih ve 13467 sayılı ve Karayolları Genel Müdürlüğünün 16.04.2015 tarih ve 73933 sayılı görüşleri doğrultusunda ve “Plan onama sınırı içerisinde imar uygulamasının 3194 sayılı İmar Kanunu 18. Maddesi doğrultusunda yapımı zorunludur” plan notunun eklenmesi ve ilgili kurum görüşlerine 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde de uyulması kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 586     7
 1
 1
 6360 sayılı yasa kapsamında Büyükşehir Belediyesine bağlanan belediyelerin sınırları içinde yer alan Akaryakıt, LPG v.b İkmal Satış ve Servis İstasyonlarının yapılanma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 03.03.2015 tarihli ve 12268 kayıt nolu talep, 6360 sayılı yasa kapsamında farklı nüfus büyüklüğü ve mekansal özellikteki Belediyemiz sorumluluğuna giren yerleşmelerde uygulamada dil birliğinin sağlanması için Akaryakıt, LPG v.b İkmal Satış ve Servis İstasyonlarının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında gösterilmesi kaydıyla Akaryakıt, LPG vb. Ürün ikmal satış ve servis istasyonlarına ilişkin yapılanma koşullarını belirleyen Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.09.2013 tarih ve 519 sayılı KARARININ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 16 ret oyu, MHP 8 ret oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 585     7
 1
 1
  Muratpaşa İlçesi sınırları içerisinde 20K, 20L, 21K, 21L nolu imar paftalarında yer alan 4438 ada 2,3,4 4440 ada 5 4463 ada 16,17 4464 ada 16,17 4490 ada 5,6 4491 ada 8,9,10,11 nolu parseller ile yakın çevresinde hazırlanan 10.12.2013 tarih ve 762 sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2014/403 E. 2015/108 K. Sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına uygun, ilk nazım imar plan kararındaki ulaşım bağlantıları da değiştirilmeden çocuk bahçesi korunarak 4000m2 inşaat alanını geçmeyecek şekilde 4438 ada 2,3,4 nolu parsellerin ticaret alanı ve diğer parsellerin ise konut olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın görüşülmek üzere tekrar İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Raporu ekinde teklif edilen Plan, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 584     7
 1
 1
 Antalya İli Muratpaşa ilçesi 4438 ada 2,3,4 4440 ada 5 4463 ada 16,17 4464 ada 16,17 4490 ada 5,6 4491 ada 8,9,10,11 nolu parsellerin 29.08.2013 tarih ve 496 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanan ve 13.01.2014 tarih 35 sayılı kararı ile kesinleşen 1/25000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’nda 3. idare Mahkemesinin 2014/403 E. 2015/108 K. Sayılı iptal kararı doğrultusunda hazırlanıp teklif edilen 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Raporu ekinde teklif edilen Plan, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 583     7
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.04.2015 tarih 296 sayılı kararı ile uygun bulunan ve 28/04/2015-29/05/2015 tarihleri arasında askıya çıkarılan Serik İlçesi 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içinde yapılan İtirazlardan: “Kırsal Yerleşim Alanı” planlanmasına ilişkin: 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı itirazların REDDİ: 10 numaralı itirazın ve 11 numaralı itirazın: 1,2,4 ve 5 numaralı bölgelerin tarım alanı olması ve planlama bütününde yeni yerleşim alanı ihtiyacı olmaması nedeniyle REDDİ, 3 numaralı bölgede Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alması ve onay yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olması nedeniyle KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI, 12 numaralı itirazın 1,2,3,7,8 numaralı bölgelere ilişkin kısımlarının REDDİ, 4 ve 5 numaralı bölgelerin KABULÜ, 6 numaralı bölgede alt ölçekli planında eşdeğer alanın sağlanması ve kurum görüşü alınması koşuluyla KABULÜ, Maddi hatalar kapsamında belirtilen konuların (ÖÇK Bölgesinde kalan Boğazak 1087 parselin tamamının “Spor Alanı” olarak planlanması ve Plan Onama Sınırının Düzeltilmesi) KABULÜNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 582  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Antalya İli Muratpaşa İlçesi Zeytinköy sınırları içerisinde yer alan 12743 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/25.000 ölçekli NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 29.08.2013 tarih 496 sayılı BMK ve 13.01.2014 tarih 35 sayılı BMK ile onaylanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Plan’larına itiraz edildiği, itirazın reddedildiği belirlenmiş ve plan değişiklik talebinin plan ana kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 581  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Antalya İli, Kepez İlçesi Gaziler Mahallesinde bulunan, 24.06.2014 tarihli dilekçe ile başvurusu yapılan O25B1 paftasında yer alan 28254 ada 459,460,...,473,474 parselleri içeren alanda hazırlanan 1/25.000 ölçekli NİP değişikliği 12/06/2015 tarih ve 565 sayılı meclis kararı doğrultusunda konusuz kaldığı için karar verilmesine yer olmadığına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 580  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2015 tarih 187 sayılı kararı ile uygun bulunan ve 03/04/2015- 04/05/2015 tarihleri arasında askıya çıkartılmış 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Plan Hükümlerine "Akaryakıt ve Servis İstasyonları Alanı" plan notunun eklenmesine yönelik hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içinde gelen İTİRAZ eklenen plan hükmünün Antalya kent bütününe yönelik olması nedeniyle uygun bulunmamış olup oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 579  Yönetmelikler Hk   7
 1
 1
 Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve I. Hukuk Müşavirliği görüşü de alınan, “Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Yönetmelik, 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 578  Meclis tatil dönemi   7
 1
 1
 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 2015 yılı tatil döneminin Ağustos Ayı olarak kabulüne oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Oylama Raporu)
10-07-2015
14:30
 577  Bilgilerdirme hk.   7
 1
 1
 Büyükşehir Belediyesi personelince 2015 yılı Haziran ayında yapılan yurtdışı ziyaretine ilişkin görevlendirmeler hakkında Meclis bilgilendirildi.
10-07-2015
14:30
 576  Önergenin Gündeme Alınması Hk.   7
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2015 tarihli Meclis Gündemi, birimlerden gelen teklifler ve önergeler ile birlikte toplam 165 maddeden oluşmuştur.

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 1998 - 2015 Her hakkı saklıdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Hizmetidir .