Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik

Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 167956 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
13-05-2016
14:30
 588  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 2
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 13078 ada 1 parseldeki Belediye Hizmet Alanında kütle inşaat alanında düzenleme yapılması ve yapılanma koşullarının yeniden belirlenmesine ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 47 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-05-2016
14:30
 587  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 2
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Meydankavağı Mahallesi 28020 ada 5,6 ve 7 parsellerde yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 5404,38 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 47 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-05-2016
14:30
 586  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 2
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.05.2016 gün ve 233 sayılı kararı ile uygun bulunan, Muratpaşa İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarında yer alan “çıkmalar” ile ilgili maddede değişiklik yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 47 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu  
13-05-2016
14:30
 585  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 2
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Gebizli Mahallesi 12076 ada 1 parselin Trafo Alanından kuzeyden ve doğudan 3 metre, batıdan ve güneyden 5 metre yapı yaklaşma mesafeli E=0.80 emsalli Yençok=4 kat yapılaşma koşullu Ticaret Alanına dönüştürülmesi ve "Otopark Alanı İhtiyacı Kendi Parseli İçerisinde Karşılanacaktır.” plan notunun eklenmesine ilişkin 5398,57 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZLAR, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ’nin 15.04.2016 tarihli ve 11428 sayılı yazısı ile trafo yapılması planlanmadığı belirtildiğinden oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 1 kabul, 6 ret oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-05-2016
14:30
 584  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 2
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Gebizli Mahallesi 12050 ada 11 parselin İsteğe Bağlı Ticaret (İBT) kullanımlı konut alanından Yüksek Zemin Katlı Ticaret kullanımlı konut alanına dönüştürülmesi ve yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin 5398,58 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZLAR oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 1 kabul, 3 ret oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-05-2016
14:30
 583  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 2
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 04.05.2016 tarih ve 196 sayılı Kararı ile kısmen kabul ve kısmen reddedilen, Kepez İlçesi sınırları içerisinde yer alan alanlarda plan notlarının düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların, Belediyesinden geldiği şekli ile kısmen kabulüne oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu ile toplam 48 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-05-2016
14:30
 582  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 2
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 04.05.2016 gün ve 195 sayılı kararı ile reddedilen, Avni Tolunay Mahallesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZLAR, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu ile toplam 48 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-05-2016
14:30
 581  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 2
 1
 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Sahilkent Mahallesi 338 ada 1 ve 2 nolu parsellerde bulunan Belediye Hizmet Alanında (Toptancı Hal Kompleksi) 2 nolu parsel üzerinde 3 adet trafo alanı işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu ile toplam 48 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-05-2016
14:30
 580  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 2
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Demircikara Mahallesi 5767 ada 1 ve 2 parselin İtfaiye Tesisleri alanından Pazar alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 5404,37 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu ile toplam 48 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-05-2016
14:30
 579  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 2
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Demircikara Mahallesi 5767 ada 1 ve 2 parselin Uygulama Aşamasında Kesinleştirilecek Esnek/Tercihli Kentsel Sosyal ve Teknik Donatı alanından Pazar alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 2039,58 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu ile toplam 48 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-05-2016
14:30
 578  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 2
 1
  Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Haşimişcan Mahallesi 12569 ada 2 parselin Rekreasyon Alanından Genel Otopark (Katlı Otopark) Alanına dönüştürülmesi ve yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin 5404,36 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-05-2016
14:30
 577  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 2
 1
  Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Haşimişcan Mahallesi 12569 ada 2 parselin Rekreasyon Alanından Genel Otopark Alanına dönüştürülmesine ilişkin 2039,56 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-05-2016
14:30
 576  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 2
 1
 Muratpaşa İlçesi, Zümrütova Mahallesindeki yol düzenlenmesi ile Güzeloluk mahallesinde yol ve donatı alanları düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-05-2016
14:30
 575  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 2
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde Konyaaltı Sahil Bandı Konut-Turizm-Ticaret Karma Kullanım Alanına yönelik hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu ile toplam 45 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-05-2016
14:30
 574  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 2
 1
 Konyaaltı İlçesi, Muhasara Bölgesinde hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 6 ret oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-05-2016
14:30
 573  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 2
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Altınova Orta Mahallesi sınırları içerisinde Belediye Hizmet Alanı, Kültürel Tesis Alanı ve Park Alanının yer değiştirmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-05-2016
14:30
 572  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 2
 1
 İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 01.03.2016 tarihli Oluru ile verilen Kamu Yararı Kararı ve 10.02.2016 tarihli Antalya Toprak Koruma Kurulu Kararı doğrultusunda hazırlanan Kepez İlçesi Duraliler Mahallesini kapsayan alana ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan İTİRAZLAR oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 9 kabul, 1 ret oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-05-2016
14:30
 571  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 2
 1
 İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 01.03.2016 tarihli Oluru ile verilen Kamu Yararı Kararı ve 10.02.2016 tarihli Antalya Toprak Koruma Kurulu Kararı doğrultusunda hazırlanan Kepez İlçesi Duraliler Mahallesini kapsayan alana ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan İTİRAZLAR oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 11 kabul, 1 ret oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-05-2016
14:30
 570  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 2
 1
 Kaş Belediye Meclisinin 01.04.2016 gün ve 45 sayılı kararı ile uygun bulunan, Merkez Çerçiler Mevkiinde “Resmi Kurum Alanı” olarak planlı 22 Ada 40 parselin yapılaşma koşullarının E: 1.20 Hmax=9.50 m iken E:1.50 Hmax=12.50 m’ye çıkarılması ve Resmi Kurum Alanına (Adliye Hizmet Binası) dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 871,4 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, "Otopark İhtiyacı Kendi Parseli İçerisinde Karşılanacaktır." ve "Jeolojik Etüt Raporu Onaylanmadan Ruhsat Verilemez." plan notlarının eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-05-2016
14:30
 569  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 2
 1
 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Merkez Çerçiler Mevkii 22 ada 40 parselin “Resmi Kurum Alanından” “Kamu Hizmet Alanına (Adliye Hizmet Binası)” dönüştürülmesine ve E=1.20 den E=1.50’ye çıkarılmasına ilişkin hazırlanan 7871,11 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, "Otopark İhtiyacı Kendi Parseli İçerisinde Karşılanacaktır." ve "Jeolojik Etüt Raporu Onaylanmadan Uygulamaya Geçilemez" plan notlarının eklenmesi kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-05-2016
14:30
 568  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 2
 1
 Elmalı Belediye Meclisinin 01.04.2016 tarih ve 34 sayılı kararı ile uygun bulunan, Elmalı ilçe merkezinde bulunan mahalleri kapsayan alana ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, 494, 402, 403, 404, 414, 405, 534, 535, 532 adalardaki 0,20-0,40 yapılaşma düzeninin 0,25 – 0,50 olarak düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-05-2016
14:30
 567  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 2
 1
 Elmalı Belediyesi sınırları içerisinde, ilçe merkezinde bulunan mahalleri kapsayan alana ilişkin 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-05-2016
14:30
 566  Kamu Yararı Kararı Alınması   5
 2
 1
 Serik İlçesi, Yukarıkocayatak Mahallesinde “Toptancı Hali ve Gelişme Konut Alanı” olarak planlama çalışması yapılan bölgede özel mülkiyete konu, eki ve ek2 de ölçü krokileri verilen 592, 890, 272, 748, 749, 750, 751, 752, 280, 281, 282 parselleri kapsayan yaklaşık 121616,26m2’lik alanın tarım dışı amaçlı kullanılabilmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan “Kamu Yararı Kararı” alınmasına oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 14 ret oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-05-2016
14:30
 565  Kamu Yararı Kararı Alınması   5
 2
 1
 Antalya İli, Aksu İçesi, Perge Kongre ve Fuar Turizm Merkezi planlama çalışmaları yapılması amacıyla ekteki ölçü krokilerinde işaretli yaklaşık 34 hektarlık alanda 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Koruma Kanunu'nun 13/d maddesi gereğince alanın tarım dışı amaçla kullanılabilmesi amacıyla ekte yer alan ölçü krokisi ve parselleri içeren alan için İç İşleri Bakanlığından "Kamu Yararı Kararı" alınmasına oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 11 çekimser oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-05-2016
14:30
 564  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   5
 2
 1
 Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Arapsuyu Mahallesi 2787 ve 3014 parsellerde hazırlanan 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 11 ret oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-05-2016
14:30
 563  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   5
 2
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Aşağıoba Mahallesinde yer alan Havalanı ve Havacılık Eğitim Sahası alanının bir kısmının Spor Tesisleri Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 14 ret oyu, MHP 11 ret oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-05-2016
14:30
 562  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   5
 2
 1
 Antalya İli, Kepez İlçesi, Ünsal ve Şafak Mahalleleri kapsamında hazırlanan 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 11 ret oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-05-2016
14:30
 561  1/100000 Çevre Düzeni Planı Değişikliği   5
 2
 1
 Antalya İli, Batı Çevre Yolu güzergahının Karayolları projesine göre düzenlenmesi ile Kepez İlçesi, Şafak ve Ünsal Mahalleleri yerleşim alanlarının düzenlenmesi ve diğer düzenlenmelere ilişkin 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 11 ret oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-05-2016
14:30
 560  Ek Bütçe   5
 2
 1
 Korkuteli Belediye Meclisinin 24.04.2016 tarih ve 77 nolu kararına istinaden Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37’nci maddesi “Ek ödenek: bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir.” Hükmü gereğince: Korkuteli Belediyesinin 2016 yılı Gider Bütçesine yol yapım giderlerine eklenmek üzere 7.500.000 TL ek ödenek ilave edilmesine, ek ödeneğin finansmanın ise İç Borçlanma yoluyla denklik sağlanarak Ek Bütçe yapılmasına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu ile toplam 51oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-05-2016
14:30
 559  Encümene yetki verilmesi   5
 2
 1
  Muratpaşa İlçesi Bahçelievler Mahallesi 3701 ada 2 parsel no.lu 146.604,00 m² yüzölçümlü taşınmazdaki 11.730,01 m²’lik Muratpaşa Vakfı hissesi üzerine: Antalya Büyükşehir Belediyesince Konyaaltı sahili Kıyı Düzenlemesi Avan projesine göre yapılacak 15.009,90 m²’lik ticari kullanımına konu alanda, “Muratpaşa Vakfı hissesine isabet eden 1.760,59 m²’lik kısım için” Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıflar Meclisi'nce uygun bulunan (2016 yılı fiyatı üzerinden yıllık 1.000.000.00 (birmilyon) TL’den toplam 30.000.000.00 TL’nin defaten Vakıf adına ödenmesi veya 2016 yılı fiyatı üzerinden yıllık 1.000.000.00 TL sonraki yıllarda ÜFE artışı yapılması) irtifak hakkı bedelinin ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 12. maddesi ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun üst hakkına ilişkin ilgili maddeleri uyarınca Antalya Büyükşehir Belediyesi lehine 30 yıl süreli müstakil ve daimi irtifak (üst) hakkı tesis edilmesi, üst hakkı sona erdiğinde aynı kanunun 828. maddesindeki hükümlerin uygulanması için 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (e) fıkrası uyarınca, Belediye Encümenine yetki verilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-05-2016
14:30
 558  Kamu Yararı Kararı Alınması   5
 2
 1
  Kepez İlçesi, Kepez ve Santral mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 24.11.2014 tarihli ve 2014/7041 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında “Riskli Alan” ilan edilen alanda yapılacak Kentsel Dönüşüm Projesine ilişkin riskli alan sınırları içerisinde bulunan hak sahipleriyle 16.11.2015 tarihli ve 1025 sayılı Meclis Kararına istinaden imzalanan ön protokoller kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi ile hak sahipleri arasında yapılacak sözleşmeye ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2016 tarihli ve 14. gündem maddesinde görüşülerek kabul edilen Kepez-Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesinin uygulama esaslarının belirlenmesi hak sahiplerine verilecek konutların genel nitelikleri ile hak sahiplerinin hakları ve yükümlülükleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesinin hakları ve yükümlülüklerinin neler olacağına ilişkin alınan Meclis kararına istinaden hazırlanan ekte yer alan sözleşme ve ekleri oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 12 çekimser oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Sözleşme ve ekleri, 1 adet Oylama Raporu)  
13-05-2016
14:30
 557  Bel.Başkanına Yetki Verilmesi Hk.   5
 2
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2015 tarih ve 87 sayılı kararı ile Antepe A.Ş.’ye verilen yetki ile birlikte Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.11.2015 tarih ve 1025 sayılı meclis kararı ile Kepez İlçesi, Kepez ve Santral mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 24.11.2014 tarihli ve 2014/7041 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden 25.12.2014 tarihli ve 29216 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında “Riskli Alan” ilan edilen 132.7 ha’lık alanda gerçekleştirilecek proje ve çalışmalar ile ilgili alınan karara istinaden hak sahipleri ile imzalanmış bulunan Ön Protokoller kapsamında projenin uygulama esaslarının belirlenmesi, hak sahiplerine verilecek konutların genel nitelikleri ile hak sahiplerinin hakları ve yükümlülükleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesinin hakları ve yükümlülüklerinin neler olacağına ilişkin ekte yer alan hususlardan, sehven 28867 ada 7 parsel olarak yazılan taşınmazın 28869 ada 3 ve 7 parseller olarak düzeltildikten sonra uygun olduğuna ve hak sahipleri ile imzalanacak sözleşmelere ilişkin Belediye adına Genel Sekreter’e imza yetkisi verilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 13 çekimser oyu, MHP 8 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu ve Eki, 1 adet Oylama Raporu)  
13-05-2016
14:30
 556  Büyükşehir Bel. sorumluluğuna geçen caddeler   5
 2
 1
 Antalya İli, Manavgat İlçesi’nde 1,5 km’lik Man-04 grup yolunun Büyükşehir Belediyesi yol ağından çıkarılarak, Tilkiler ve Oymapınar Mahalleleri arasındaki 10 km’lik yolun Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yol ağına dâhil edilmesi konusunun yeniden değerlendirilmek üzere dairesine iadesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-05-2016
14:30
 555  C plakalı umum servis araçları   5
 2
 1
 UKOME Genel Kurulunun 30/12/2015 tarih ve 2015/12-696 sayılı kararıyla: 6360 Sayılı Kanun kapsamında Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dâhil edilen (Akseki, İbradı, Elmalı, Demre, Finike, Kaş, Kumluca, Gazipaşa, Alanya, Gündoğmuş, Kemer, Korkuteli, Manavgat, Serik) on dört ilçede ticari olarak servis taşımacılığı faaliyetini gösteren gerçek ve tüzel kişi taşımacıların araçlarına “Tahdit” getirilmesi, sürecinin usul esas ve şartları belirlenmiş, ilgili kararın 4.Maddesinin (a) bendinde “Plaka bedelinin Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından belirlenmesine karar verildiği belirtilmiş ve 28/01/2016 tarih ve 1096-1566 sayılı yazımız ile gerekli kararın alınması istenilmiş, konu Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından değerlendirilmiş ve plaka bedellerinin belirlenmesine ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 07/03/2016 tarih ve 247 sayılı kararı alınmış olup, On dört ilçede (Akseki, İbradı, Elmalı, Demre, Finike, Kaş, Kumluca, Gazipaşa, Alanya, Gündoğmuş, Kemer, Korkuteli, Manavgat, Serik) ticari olarak servis taşımacılığı faaliyetini gösteren gerçek ve tüzel kişi taşımacıların araçlarına “Tahdit” getirilmesi ile ilgili Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasının ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğinin talepleri doğrultusunda: 1. Mevcut sıralı sistem düzenlenme “C” plakalı araçların tahditli “C” plakaya dönüş bedelleri ile ilgili taksitlendirmenin kanuni faizlerinin alınması kaydıyla 4 (dört)’er aylık dönemler halinde 6 (altı) eşit taksitte ödenmesine, 2. Sıralı sistem düzenleme “C” plakası olmayan Kaş, Kumluca, Akseki, Demre, Finike, Elmalı, İbradı, Gündoğmuş, Gazipaşa İlçelerinde tahditli “C” plaka için başvuru yapan araçların 07/03/2016 tarih ve 247 Karar Nolu Meclis Kararı ile belirlenen bedel üzerinden %50 oranında indirim uygulanarak: Kumluca, Finike, Kaş, Demre İlçeleri için : 7.500,00 TL Elmalı ve Gazipaşa İlçeleri için : 5.000,00 TL İbradı, Akseki, Gündoğmuş İlçeleri için : 2.500,00 TL olmasına: 3. Sıralı sistem “C” plakası bulunan Kemer, Korkuteli, Serik, Manavgat, Alanya İlçelerinde elinde sıralı sistem düzenleme “C” plakası olan taşımacı esnaflarına 07/03/2016 tarih ve 247 Karar Nolu Meclis Kararı ile belirlenen bedel üzerinden %50 oranında indirim yapılmasının uygun olmadığına: 4. İlçelerde D2 ve D4 belgesiyle servis taşımacılığı yapan araçların Tahditli “C” plakaya dönüş için 07/03/2016 tarih ve 247 Karar Nolu Meclis Kararı ile belirlenen bedellerden bir indirim yapılmasının uygun olmadığına: Oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-05-2016
14:30
 554  C plakalı umum servis araçları   5
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2015 tarih ve 1168 sayısı kararı ile onanan ve UKOME Genel Kurulunun 18/03/2016 tarih ve 2016/03-196 sayılı kararı ile yürürlüğe giren “İlçeler Toplu Taşıma Araçları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri gereği belirlenecek Taşıma Yetki Belgesi ücretleriyle ile ilgili olarak: 1-) Elinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğünden alınmış geçerlilik süresi devam eden “D4” yetki belgesi olan taşımacılara UKOME Genel Kurulunun 18.03.2016 tarih ve 2016/03-196 sayılı kararı ile yürürlüğe giren İlçeler Toplu Taşıma Araçları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Geçici 4.Maddesi gereği D4 Yetki Belgesi süresi bitimine kadar taşıma yetki belgesinin ücretsiz verilmesi, ancak belge süresi sonuna kadar 5. Maddede belirtilen ücretleri ödemek kaydı ile her yıl vize ettirilmesi, 2-) Elinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğünden alınmış fakat süresi bitmiş D4 yetki belgesi bulunanların, belge fiyatını ödeyerek yeni belgelerinin düzenlenmesi, 3-) Taşıma Yetki Belgesi Ruhsat bedelinin belge başına 1.345.00-TL olması, 4-) Taşıma Yetki Belgelerinin 5 yıllık düzenlenmesi ve alınacak ücretin 5 yıl için geçerli olması, 5-) Taşıma yetki belgelerinin her yıl vize ettirilmesi ve yıllık vize ücretlerinin a-) ABB-1 Belge türü için 200.00 TL, b-) ABB-2 Belge türü için 250.00 TL, c-) ABB-3 Belge türü için 100.00 TL olarak belirlenmesi, 6-)Taşımacılıktan çekilme veya herhangi bir sebeple belgenin iptal olması durumunda alınan belge ücretinin iade edilmemesi, 7-) Veraset yolu ile intikal eden durumlarda hak sahiplerinden belge yenileme ücreti alınmaması, Hususları oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-05-2016
14:30
 553  Gelir tarifesi   5
 2
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 05.04.2016 tarih ve 86 sayılı kararı ile onaylanan “Tosmur Ek Hizmet Binası Spor Merkezi” Ücret Tarifesinin belirlenmesinin meclislerinden geldiği şekliyle KABULÜNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-05-2016
14:30
 552  İsim verilmesi hk.   5
 2
 1
 Antalya İli, Kepez ve Aksu İlçe sınırlarında bulunan Altınova Bölgesi, EXPO 2016 fuar alanına ulaşım sağlanabilmesi için, • Beşkonaklılar Köprüsü ile Havaalanı Kavşağı arasında kalan yolun yaklaşık 4830 metre olan kısmına Altınova Bulvarı, • EXPO 2016 fuar alanı ile Kundu Belek Bağlantı yoluna kadar olan yaklaşık 10,5 km’lik yola, EXPO 2016 Bulvarı, Olarak isim verilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-05-2016
14:30
 551  Gelir tarifesi   5
 2
 1
 Antalya İli, Kaş İlçesi, Yuvacık, Yayla Çayköy ve Yayla Çavdır Mahallesi tarım arazilerini sulayan sulama tesisinin, çiftçilerce amacına uygun ve verimli bir şekilde işletilememesi nedeniyle Büyükşehir Belediyesince işletilmesi ve bunun karşılığında 2464 sayılı Kanunun 97’nci maddesi gereği sulama tesisinden sulama amaçlı su kullanan çiftçilerden 2016 yılında dekar başına toplam 32,00 TL hizmet bedelinin, Temmuz ve Eylül aylarında olmak üzere iki eşit taksit halinde alınması konusunun yeniden değerlendirilmek üzere dairesine iadesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-05-2016
14:30
 550  Gelir tarifesi   5
 2
 1
 Antalya İli, Alanya İlçesi Demirtaş Mahallesi tarım arazilerini sulayan sulama tesisinin, çiftçilerce amacına uygun ve verimli bir şekilde işletilememesi nedeniyle Büyükşehir Belediyesince işletilmesi ve bunun karşılığında 2464 sayılı kanunun 97’nci maddesi gereği sulama tesisinden sulama amaçlı su kullanan çiftçilerden 2016 yılında dekar başına toplam 30,00 TL hizmet bedelinin, Temmuz ve Eylül aylarında olmak üzere iki eşit taksit halinde alınması konusunun yeniden değerlendirilmek üzere dairesine iadesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-05-2016
14:30
 549  Toptancı Haller Hk.   5
 2
 1
 5957 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin "Toptancı Hali Kuruluş Komisyonu" başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında "İmar planlarında toptancı hal yeri olarak belirlenen veya belirlenecek alanın, 5 inci maddenin yedinci fıkrası ile 6’ncı maddeye uygunluğunu değerlendirmek üzere bir komisyon kurulur. Komisyon tarafından hazırlanan rapor, Belediye Meclisine sunulur." Hükmü gereğince, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mavikent ve Beykonak Toptancı Hali Şubelerinin birbirine yakınlığı ile bölgedeki üretici yoğunluğu, yetiştirilen malların arz ve talep derinliği, ulaşım imkanları, gıda güvenliği bakımından risk oluşturan tesis vb. yerlere uzaklığı dikkate alınarak yapılan değerlendirmede: mevcut Beykonak ve Mavikent Toptancı Hali Şubelerinin kapatılarak, 5957 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat kapsamında bölgede Beykent Toptancı Hali Şubesi adı altında yeni bir toptancı hali kurulmasının uygun görüldüğü Toptancı Hali Kuruluş Komisyonu Raporu‘nun KABULÜNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-05-2016
14:30
 548  Görevlendirme   5
 2
 1
  Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Kültür Eğitim ve İletişim Kulübü Derneği’nin işbirliği ve destekleriyle 11-15 Mayıs 2016 tarihleri arasında “Balkanlarda İrfan Ocakları: Bosna'da Mevlevilik” Uluslararası Sempozyuma Türk tasavvufu Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı Saray Bosna İcrası için Devran Ekibinden (32 kişi) oluşan heyetin, Antalya-Bosna-Hersek gidiş dönüş uçak bilet bedellerinin ve konaklamalarının Başkanlık Makamının 46.07.01.02.01.1.1.00.5.03.6.1.01 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon giderleri harcama kaleminden ödenmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 10 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-05-2016
14:30
 547  Encümene yetki verilmesi   5
 2
 1
  Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Kışla Mahallesi, Atatürk Parkında bulunan ve yukarıda tapu kayıtları belirtilen mülkiyeti Hâzineye ait 72 (yetmişiki) adet de toplam 88.778,70 m²’lik alanın Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 73/A maddesi uyarınca alt kiracılık hakkı verilmek suretiyle, ilk yıl için 2.100.000,00 TL. ( ikimilyonyüzbintürklirası) tahmini kira bedeli üzerinden 5 (beş) yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51’inci maddesinin (g) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile Antalya Defterdarlığından (Doğu Antalya Emlak Müdürlüğü) kiralama işlemi yapılması ve aynı şartlarla 5 (beş) yıl süre ile alt kiracılara kiraya verilmesi hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-05-2016
14:30
 546  Ödenek Aktarılması Hk.   5
 2
 1
 5216 sayılı Kanunun 12 inci, 5393 sayılı kanunun 81/b maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ncı maddesi uyarınca işlem temini için Büyükşehir Belediyesi bütçesinde ödenek tahsis edilen tüm birimlerde hizmetlerin yürütülmesinde aksamaya meydan verilmemesi amacıyla, tertipler arası ödenek aktarmasının mevzuatlara ve bütçe tekniğine uygun olarak yapılması hususu oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 11 kabul, 1 ret, 1 çekimser oyu, MHP 8 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-05-2016
14:30
 545     5
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi 2015 Mali Yılı Kesin Hesabında gerek tahakkuk ve tahsilât, gerekse yapılan harcamaların kayıtlarının bütçe formülüne uygun olduğu, harcamaların bütçe tekniğine uygun olarak yapıldığı tespit edilmiş olup, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 ve 64. Maddeleri ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usul Yönetmeliğinin 40. Maddesinin 2. Fıkrası “Kesin hesabın görülmesi ve Kesinleşmesinde Bütçeye İlişkin hükümler uygulanır.” hükmü gereğince ve aynı yönetmeliğin 29. Maddesine göre ayrı ayrı elektronik oylama çalıştırılarak yapılan oylama sonucunda oylamaya katılan meclis üyeleri tarafından oy çokluğu ile Antalya Büyükşehir Belediyesi 2015 Mali Yılı Kesin Hesabı KABUL edildi. (EKİ: 1 Adet Komisyon Raporu ve ekleri, 7 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 544  Gündemin.... ila... Maddeleri Hk.   5
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.05.2016 tarihli Meclis toplantısında: a.Gündemin 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 191, 192, 193, 194, 195, 196 ve 197. maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. b.Gündemin 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 ve 210. maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na gönderilmesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi, c.Gündemin 192, 193 ve 194. maddelerinin Ulaşım Komisyonu’na gönderilmesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. d.Gündemin 106. maddesinin İsim Verme Komisyonu’na gönderilmesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.(AK Parti: 34 kabul oyu, CHP: 7 kabul oyu , MHP: 6 kabul oyu ile toplam 47 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)  
09-05-2016
13:30
 543  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 10.03.2016 gün ve 84 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeni Mahalle sınırları içerisinde 1071 ada 1 parselin ada kenarının mülkiyet sınırına göre düzenlenmesine ilişkin 1097,72 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına Gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 542  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 10.03.2016 gün ve 71 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kökez Mahallesi 130 ada 26 parselin batısından geçen 7 metrelik yolun kaldırılarak çekme mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin 1097,69 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 541  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
  Serik Belediye Meclisinin 10.03.2016 gün ve 80 sayılı kararı ile uygun bulunan, Cumhuriyet Mahallesi 153 ada 28 parselin bulunduğu adada yer alan 7 metrelik yolun güzergâhının mahkeme kararı doğrultusunda düzenlenmesine ilişkin 1097,70 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, plan değişikliğinde 7 m.lik yolun geçtiği parseldeki TİA'nın kaldırılarak Serik Belediye Meclisinin 10.05.2012 tarih ve 41 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunda yer alan plan kararlarına göre düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 540  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 10.03.2016 gün ve 70 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeni Mahalle sınırları içerisinde 261, 262, 272, 306 ve 307 parsellerin arasından geçen yolun düzenlenmesine ilişkin 1097,68 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 539  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 10.03.2016 gün ve 73 sayılı kararı ile reddedilen, Kökez Mahallesi 94 ada 118 parselin güneyinden geçen 7 metrelik yolun kaldırılmasına ilişkin 1097,74 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 538  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
  Serik Belediye Meclisinin 10.03.2016 gün ve 74 sayılı kararı ile reddedilen, Cumhuriyet Mahallesi 146 adada bulunan parsellerin ortasından geçen 7 metrelik yolun kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 9 ret oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 537  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 10.03.2016 gün ve 75 sayılı kararı ile uygun bulunan, Cumalı Mahallesi sınırları içerisinde D400 karayoluna cepheli parsellerin ada kenarında kamulaştırma sınırına göre düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz doğrultusunda hazırlanan 1097,73 plan işlem numaralı1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, itiraz uygun olduğundan, itiraz doğrultusunda hazırlanan plan değişikliğinin Belediyesinden geldiği şekliyle kabulüne oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 48 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 536     5
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.08.2014 gün ve 279 sayılı kararı ile reddedilen Alan Mahallesi 20L-IVc nolu imar plan paftasında yer alan 2529 Ada 7 parselde kütle yapı nizamı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 12.11.2015 tarihli ve1013 sayılı kararı ile onanan Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 02.10.2015 tarih ve 521 sayılı kararı ile uygun bulunan Demokrasi Kavşağı ile 4523 nolu imar adası arasındaki (4523 Ada5, 6, 7, 8 nolu parseller dahil olmak üzere) Aspendos Bulvarı’nın kuzey ve güneyindeki bölgede konut kullanımı dışındaki ada parsellere plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği kapsamında değerlendirilmiş olduğundan karar verilmesine yer olmadığına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet İnceleme Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 535  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.08.2014 gün ve 278 sayılı kararı ile reddedilen Alan Mahallesi 20L-llld nolu imar plan paftasında yer alan 2528 Ada 16 parselde kütle yapı nizamı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 12.11.2015 tarihli ve1013 sayılı kararı ile onanan Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 02.10.2015 tarih ve 521 sayılı kararı ile uygun bulunan Demokrasi Kavşağı ile 4523 nolu imar adası arasındaki (4523 Ada 5, 6, 7, 8 nolu parseller dâhil olmak üzere) Aspendos Bulvarı’nın kuzey ve güneyindeki bölgede konut kullanımı dışındaki ada parsellere plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği kapsamında değerlendirilmiş olduğundan karar verilmesine yer olmağına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet İnceleme Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 534  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.03.2016 gün ve 114 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bayındır Mahallesi 1173,1175, 1225, 1218, 1219, 1220, 1224 ve 1244 parsellere ilişkin hazırlanan 5404,29 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, Muratpaşa Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 24.03.2016 tarihli ve 1869 sayılı yazısı ile "1175 parsel doğusunda yer alan E=0.40 yapılaşma koşullu Belediye Hizmet Alanının kamu yararı doğrultusunda projelendirilmesi amacıyla, yapılaşma koşulunun E=0.80 olarak yeniden düzenlenmesi" talebi doğrultusunda değiştirilerek oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 13 kabul, 1 ret oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 2 adet İnceleme Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 533  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Muratpaşa İlçesi, Sedir Mahallesi tapulamasına kayıtlı, Orman Bölge Müdürlüğü mülkiyetindeki 646 ada 24, 28 parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan 5398,66 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 532  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.03.2016 gün ve 90 sayılı kararı ile uygun bulunan, Cumhuriyet Mahallesi 12376 ada 13 parselin yapılaşma koşullarının düzenlenerek "İBT" ibaresinin kaldırılmasına ilişkin 5398,52 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 531  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.03.2016 gün ve 88 sayılı kararı ile reddedilen, Güzeloba Mahallesi 8537 ada 2 parselin ilkokul alanından, Meydankavağı Mahallesi 7977 ada 1 parsel ile Alan Mahallesi 11160 ada 1 parselin semt spor alanından çıkarılmasına ilişkin imar planı değişikliği yapılması talepleri, Muratpaşa Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 530  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.03.2016 gün ve 87 sayılı kararı ile uygun bulunan, Güzeloba Mahallesi 8530 ada ile 8531 ada arasındaki yol genişliğinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki ölçüsü ( 8 m.) ile gösterimi (10m.) arasındaki uyumsuzluğun giderilerek maddi hatanın düzeltilmesine ilişkin 5985,11 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 529  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.03.2016 gün ve 86 sayılı kararı ile uygun bulunan, Meydankavağı Mahallesi 7976 ada 4 parselde (eski 2 ve 3 parseller) sehven eski parselasyon sınırından geçirilen "İBT (İsteğe Bağlı Ticaret)" onama sınırının güncel parsel sınırına göre düzeltilmesi ve plan notları eklenmesine ilişkin 5460,37 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 528  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.03.2016 gün ve 85 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kızıltoprak Mahallesi 7224 ada 7 parselde (eski 2, 3, 4, 5, 6 parseller) sehven eski parselasyon sınırından geçirilen "İBZT (İsteğe Bağlı Zemin Ticaret)"onama sınırının güncel parsel sınırına göre düzeltilmesi ve plan notları eklenmesine ilişkin 5398,56 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 527  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.04.2016 gün ve 156 sayılı kararı ile uygun bulunan, Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami, Alan Mahallelerinin tamamı ile Fener ve Çağlayan Mahallelerinin bir kısmını içeren alanda hazırlanan Kırcami Bölgesine ilişkin 6439,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.12.2015 tarih 1092 ve 12.02.2016 tarih 209 sayılı kararları ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre: - "1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği" ibaresinin"1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu" olarak değiştirilmesi, - Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığınca yeniden düzenlenen 1. ve 2. Dereceli yollardaki kavşakların işlenmesi, - Plan hükümleri 1.12. maddesinin kaldırılması, - Plan hükümleri 1.19. maddesinin "Su basman kotu 0.50m.' dir." olarak değiştirilmesi, - Kullanım kararlarını destekleyecek şekilde (park alanlarında) cep otoparklarının ayrılması, - Otopark kullanımlarında belirtilen araç sayılarının kaldırılarak, otopark giriş çıkışlarının belirtilmesi, - Kullanım alanlarındaki kat yüksekliklerinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne göre gösterilmesi, - Planlama alanının güneydoğusunda yer alan bölgeye Cami, Pazar ve Otopark kullanımları eklenerek 30 metrelik yol boyunca yer alan kullanım ve donatı alanları ile planlama alanının güneybatısında yer alan alt merkezdeki yol bağlantılarının yeniden düzenlenmesi, bu düzenlemenin 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 526  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 04.04.2016 gün ve 69 sayılı kararı ile reddedilen, Yalçıdibi Mahallesi, 372, 375 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 18677 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.12.2015 tarih 1120 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olduğundan oylamaya katılanların oy çokluğuyla ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul, 1 ret oyu, CHP 18 ret oyu, MHP 9 ret oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 525  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 02.03.2016 gün ve 37 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ilıca D-400 Karayolu kuzeyi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarının bazı bölümlerinde yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin 13346,3 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 524  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 02.02.2016 gün ve 24 sayılı kararı ile reddedilen, Mimar Sinan Mahallesi 1553 ada 22 parselin “Resmi Kurum Alanından” “Konut Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 4876,32 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarih 727 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre, parsel sahibinin13.04.2016 tarih ve 26070 sayılı dilekçe ekindeki plan değişikliğinde, “Plan değişiklik sınırları içerisinde emsale konu inşaat alanı 3060 m² ‘dir.” Plan notunun kaldırılması,"Park alanı bedelsiz olarak kamuya terk edilmeden uygulama yapılamaz." ve "İnşaat alanı net parsel üzerinden hesaplanacaktır." plan notlarının eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 16 ret oyu, MHP 9 ret oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 523  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 04.04.2016 gün ve 73 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kavaklı Mahallesi, 1062 adaya ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.02.2016 tarih 132 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olduğundan oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 12 kabul, 1 ret oyu, MHP 9 kabul, 1 ret oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 522  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 04.04.2016 gün ve 72 sayılı kararı ile reddedilen, Bahçelievler Mahallesi, 1070 ada 6 nolu parselin 7 metrelik yaya yolundan 5 metre olan çekme mesafesinin 3.5 metreye düşürülerek “Blok Nizam” 5 kat kütle olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 4876,37 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 12 kabul, 1 ret oyu, MHP 9 kabul, 1 ret oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 521  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 04.04.2016 gün ve 71 sayılı kararı ile uygun bulunan, Salkımevler Mahallesi, 119 ada ve çevresinde ada sınırları ve çekme mesafelerinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 4876,36 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 12 kabul, 1 ret oyu, MHP 9 kabul, 1 ret oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 520  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 04.04.2016 gün ve 70 sayılı kararı ile uygun bulunan, Karacalar Mahallesi, 1281 nolu parselde yer alan “Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu Alanının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre yeniden düzenlenerek “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak planlanması, Emsalin E=0.40 olması ve plan notlarında değişiklik yapılmasına ilişkin hazırlanan 18726,2 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.02.2016 tarih 131 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olduğundan oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 12 kabul, 1 ret oyu, MHP 9 kabul, 1 ret oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 519  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 02.03.2016 gün ve 44 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bahçelievler Mahallesi 744 ada 1 parselde “Orta ve Yüksek Yoğunluklu Konut ve yol boyu ticaret alanından” “Yüksek Yoğunluklu Konut ve yol boyu ticaret alanına" dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 4876,30 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarih 726 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olduğundan, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 12 kabul, 1 ret oyu, MHP 9 kabul, 1 ret oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 518  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 02.03.2016 gün ve 39 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çardak Mahallesi 320 ada 5 nolu parseldeki “Tarımsal Tesis Alanı”na plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 17779,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 12 kabul, 1 ret oyu, MHP 9 kabul, 1 ret oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 517  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 02.03.2016 gün ve 36 sayılı kararı ile uygun bulunan, Aşağı Hisar Mahallesi 723 ada 2 ve 21 nolu parsellerin “Konut Alanından” “TİCK(Ticaret+Konut) Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 4876,34 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.12.2015 tarih 1118 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olduğundan oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 12 kabul, 1 ret oyu, MHP 9 kabul, 1 ret oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 516  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Korkuteli Belediye Meclisi’nin 03.03.2016 gün ve 38 sayılı kararı ile uygun bulunan, Uzunoluk Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 803 ada 3, 4, 5 nolu parsellerin Konut Alanından, Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 12 ret oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 515  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
  Konyaaltı Belediye Meclisinin 04.02.2016 gün ve 22 sayılı kararı ile uygun bulunan, Arapsuyu Mahallesi 8960 ada 4 parselin turizm alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2015 tarih ve 858 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 514  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 03.03.2016 gün ve 78 sayılı kararı ile değerlendirilen, Fevzi Çakmak ve Kütükçü Mahallelerini kapsayan alana ilişkin Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan İTİRAZLAR, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 513  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
  Kepez Belediye Meclisinin 03.03.2016 gün ve 79 sayılı kararı ile uygun bulunan, Göçerler Mahallesi sınırları içerisinde 25521 Ada 3 parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi(maxh=7 kattan, Yençok=12 kata çıkarılması) ve plan notları eklenmesine ilişkin 1735,3 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ, Yençok=7 katla sınırlandırılması kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy çokluğuyla ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 2 kabul, 7 ret oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 512  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Emek Mahallesi 5103 Ada 4 parselde sağlık tesisi alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin 1592,6 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 511  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 04.02.2016 gün ve 49 sayılı kararı ile uygun bulunan, Varsak Esentepe Mahallesi, 14 Ada 1, 9 ve 10 parsellerin tevhit edilmesine ilişkin 1634,10 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 17 ret oyu, MHP 1 kabul, 14 ret oyu ile toplam 74 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 510  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Kaş Belediye Meclisinin 01.03.2016 gün ve 28 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gökçeyazı Mahallesi 148 ada 1 parselin Enerji üretim alanı (güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santrali) ve 10 m.'lik taşıt yolu olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 17337 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2015 tarih 852 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre, gösterim ibaresinin altına (YED) ibaresi eklenmesi ve lejantın Yenilenebilir enerji kaynaklarına Dayalı Üretim tesisi Alanı(Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak yeniden düzenlenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 509  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Gündoğmuş Belediye Meclisinin 06.04.2016 gün ve 64 sayılı kararı ile uygun bulunan, Serinyaka Mahallesi, 198 ada 2 nolu parselde Enerji Üretim Alanı (Güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santrali) olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca uygun bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2015 tarih 1188 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre, gösterim ibarelerinin altına (YED) ibareleri eklenmesi ve lejantın Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak yeniden düzenlenmesi kaydıyla Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 508  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Gazipaşa Belediye Meclisinin 03.03.2016 gün ve 36 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bakılar Mahallesi 310 ada 129,130 parseller ile 311 ada 4 ve 5 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın kabulü sonucu hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 19 ret oyu, MHP 16 ret oyu ile toplam 73 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 507  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Finike Belediye Meclisinin 04.01.2016 gün ve 2 sayılı kararı ile uygun bulunan, Sahilkent Mahallesi, 336 ada 20 parselin konut alanından “TİCK” alanına dönüştürülmesi ve yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin 8899,5 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Finike Belediye Başkanlığı 08.04.2016 tarih ve 1170 esas sayılı yazısı ekinde sunulan TAKS:0,25 olarak belirlendiği, yoldan çekme mesafesinin 10 metre olarak düzenlendiği ve zemin kat kot yüksekliğiyle ilgili plan notunun kaldırıldığı yeni plan teklifi doğrultusunda değiştirilerek oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 17 ret oyu, MHP 1 ret, 5 çekimser oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet İnceleme Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 506  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Finike Belediye Meclisinin 03.11.2015 gün ve 79 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeni Mahalle 46 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsellerinde bulunan imar adası sınırının mülkiyetlerin sınırına getirilmesi ve konut alanı yapılaşma koşullarının E:1.40’dan E:1.50’ye Yençok=16.00m.’den Yençok=17.40m.’ye çıkarılması ve konut altı ticaret alanına“TİCK” ibaresinin eklenmesine ilişkin 1308,12 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Finike Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.04.2016 tarih ve 1118 esas sayılı yazısı ekinde yeniden hazırlanarak gönderilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi doğrultusunda değiştirilerek oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 17 ret oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 2 adet İnceleme Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 505     5
 1
 1
 Finike Belediye Meclisinin 03.03.2016 gün ve 25 sayılı kararı ile uygun bulunan, İskele Mahallesi 486 ada 1, 18, 19, 20 parsellerdeki yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1308,21 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 504     5
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 03.03.2016 gün ve 65 sayılı kararı ile uygun bulunan, Düzlerçamı Mahallesi 1777 ila 1790 parseller, 1792 parsel, 1795 ila 1798, 1800, 1802,1805, 1807, 1809, 1810, 1812 parseller, 1988, 1989 ve 1993 parseller (ilçe belediye meclis kararında bulunmayan ancak onama sınırı içinde bulunan), 2930 ila 2934 parseller, 2938, 2939, 2941 ila 2945 parsellerde mevcut planda orman ile olan sınır uyuşmazlığının giderilmesi amacıyla yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin 7075,5 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 503     5
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 03.03.2016 gün ve 66 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeşilbayır 968 ada 1 parseldeki otogar alanı ile 1071 ada 1 parsel ve çevresindeki toplu işyeri kullanımlarına ilişkin plan revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilerek yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin 5994,14 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Çay bahçesi olarak gösterilen alanların emsal aynı kalacak şekilde Rekreasyon alanları olarak gösterilmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 502     5
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 03.03.2016 gün ve 56 sayılı kararı ile uygun bulunan, Aydınlar Mahallesinde yer alan tescilli kulenin koruma alan sınırlarının belirlenmesine ilişkin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02.07.2012 tarih ve 714 sayılı kararı gereği hazırlanan 5319,5 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2012 gün ve 532 sayılı, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11.12.2012 tarih ve 1230 sayılı kararları ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 501     5
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 02.02.2016 gün ve 48 sayılı kararı ile uygun bulunan, Saray Mahallesi 677 ada 14 ve15 parsellerde hazırlanan 2442,6 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, plan değişikliği sınırı içerisinde Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı koruma alanı sınırı bulunduğundan Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 500     5
 1
 1
 Akseki Belediye Meclisinin 01.03.2016 gün ve 03,1/3 sayılı kararı ile uygun bulunan, Sinanhoca Mahallesi sınırları içerisinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, İbradı İlçesi sınırları içerisinde kalan alanın plan onama sınırı dışına çıkartılması kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 1 kabul, 9 ret oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 499     5
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Gençlik Mahallesi 68 ada 43 ve 20 parsellerin turizm alanı ve özel kültürel tesis alanı olarak yeniden düzenlenmesi ve plan notları eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, onama sınırı içerisinde yer alan mülkiyeti Maliye Hâzinesine ait 46 parselin plan bütünlüğü açısından plan açıklama raporunda ve plan üzerinde belirtilmesi kaydıyla oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 7 kabul, 1 ret oyu, MHP 1 kabul, 6 ret, 1 çekimser oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 498     5
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Güzeloba Mahallesi 8490 ada 9 parselin turizm tesis alanından konut alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 2039,55 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 497     5
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Güzeloba Mahallesi 6958 ada 1 ve 2 parsellerin Konut Alanından Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanına, 8 ve 9 parsellerin Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 39 kabul, 1 çekimser oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 9 ret oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 496     5
 1
 1
 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Ilıca Mahallesi,487 ada 16 parselin “Gelişme Konut Alanından”“Ticaret+Konut Alanına (TİCK)” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 12267,2 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 495     5
 1
 1
 Manavgat Belediyesi sınırlarında I ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.03.2016 tarih ve 4672 sayılı kararı ile uygun bulunan Hisar Mahallesi 2081 ada 2, 3, 4, 5 parsellerde yer alan sur duvar kalıntısının Koruma Amaçlı İmar Planına işlenmesine ilişkin 12907,2 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 494     5
 1
 1
 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, N24D-20D nolu imar paftasında yer alan İmrahor Mahallesi 402 ada 14 parselin Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu alanından LPG CNG Akaryakıt ve Servis İstasyonu ve Turizm Alanına dönüştürülmesine ilişkin 12891,1 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 14 ret oyu, MHP 13 ret oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 493     5
 1
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Arapsuyu Mahallesi 4289 ada 6 parselin Park Alanından Rekreasyon Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, emsalin E=0,03 olması kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 492     5
 1
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Gürsu Mahallesi, 6429 ada 1 parsel ve 6414 ada 1 parselin “Park Alanı’ndan “Rekreasyon Alanı’'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 2049,28 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ, emsalin E=0,03 olması kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 491     5
 1
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Arapsuyu Mahallesi 6480 ada 1 parselin Park Alanından Rekreasyon Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, emsalin E=0,03 olması kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 490     5
 1
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Sarısı Mahallesi, 9976 ada 8 parselin ‘Kamyon Garajı Alanı’ndan ‘Belediye Hizmet Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 2049,27 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 489     5
 1
 1
 Korkuteli Belediyesi, Gümüşlü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 112 ada 2 ve 24 nolu parsellerin “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan, 19063 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 488     5
 1
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Arapsuyu Mahallesi 20057 ada 4 parselin Turizm Alanından, (TİCK)Ticaret + Konut Alanı ve Park Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 6 kabul, 2 ret oyu, MHP 10 ret oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 487     5
 1
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Arapsuyu Mahallesi, 3795 ada 10 parselin “Turizm Tesis Alanı" dan” “Ticaret Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 2049,29 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 48 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 486     5
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Beşkonaklılar Mahallesi 26944, 26966, 26967, 26968 Adalar ve çevresinde düzenleme yapılarak “Pazar Alanı” ayrılmasına ilişkin 10811,8 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 46 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 4 kabul, 1 ret oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 485     5
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Düdenbaşı Mahallesi 3998, 3999, 4000 ve 27579 Adalar ve çevresinde düzenleme yapılarak “Pazar Alanı” ayrılmasına ilişkin 10811,7 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 484     5
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Habipler Mahallesi 26756 ada ve çevresinde çifte sarnıcın Koruma Alan Sınırlarının imar planına işlenmesi ve park alanı ile ticaret alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 10811,9 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 483     5
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Altınova Sinan Mahallesi, 25027 Ada 8 parselin LPG Akaryakıt Bakım ve Servis İstasyonundan (MBTA) Merkezle Bütünleşecek Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 2043,11 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ, “Jeolojik Etüt Raporu Onaylanmadan Uygulamaya Geçilemez.” Plan notu eklenmesi kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 482     5
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Varsak Karşıyaka Mahallesi 3094 ada 1 parselin yol boyu ticaret alanları hakkına sahip konut alanından “Spor Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 7924,15 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 481     5
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 21M nolu imar paftasında yer alan Altınova-Sinan Mah. 28551 Ada 3 parselin toptan ticaret alanından akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 4 kabul, 1 ret oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 480     5
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Sütçüler Mahallesi 27090 ada 2 parselin “Ticaret Alanı” kullanımından “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 15 çekimser oyu, MHP 11 ret oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 479     5
 1
 1
 Antalya İli, Kepez İlçesi, Başköy Mevkii, Toplu İşyerleri (Hurdacılar Sitesi) planlama alanında Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne de uygun olarak hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 478     5
 1
 1
 Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Pazarcı Mahallesi 891 ada 3 parselin belediye hizmet alanı olarak planlı bulunan kısmının sanayi alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 21 ret oyu, MHP 15 ret oyu ile toplam 79 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 477     5
 1
 1
 Gazipaşa Belediye Meclisinin 01.02.2016 gün ve 28 sayılı kararı ile uygun bulunan, Koru Mahallesi 305 ada 14 parselin günübirlik tesis alanı olarak planlı bulunan kısmının Orman Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 19 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 476     5
 1
 1
 Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Koru Mahallesi 305 ada 14 parselin günübirlik tesis alanı olarak planlı bulunan kısmının Orman Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 12152,10 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 19 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 475     5
 1
 1
 Gazipaşa Belediye Meclisinin 01.02.2016 gün ve 23 sayılı kararı ile uygun bulunan, Pazarcı Mahallesi 6 ada 47 ve 73 parsellerin Yol ve Orman Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, plan onama sınırının parsel sınırına göre yeniden düzenlenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 16 ret oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 474     5
 1
 1
 Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Pazarcı Mahallesi 6 ada 47 ve 73 parsellerin Yol ve Orman Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 12152,9 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, plan onama sınırının parsel sınırına göre yeniden düzenlenmesi kaydıyla oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 17 ret oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 473     5
 1
 1
 Elmalı Belediyesi sınırları içerisinde, Gündoğan Mahallesi 310 ada 11 parselin Enerji Üretim Alanı(Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali), doğusunda 10 m.'lik yol ve otopark alanı olarak planlanması ve planlama alanının güney kısmına AKVKBK'nin 23.01.2015/3401 kararına istinaden koruma alan sınırının işlenmesine ilişkin 16478 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, talep sahibinin 17.03.2016 tarih ve 16805 kayıt sayılı dilekçe ekinde yer alan plan teklifi doğrultusunda oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 472     5
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Karayolları 13.Bölge Müdürlüğünce projeleri hazırlanan Kuzeybatı Çevreyolu güzergâhının ve alandan geçen demiryolu ve hızlı tren güzergâhlarının işlenmesi ve mevcut planlı alanların onaylı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin 1. Etap olarak hazırlanan Çığlık Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan toplam 5 adet itirazdan İmar uygulaması tamamlanan ve üzerinde kısmen yapılaşma bulunan bölgedeki hat değişikliği talebine ilişkin 3 adet itirazın kabulüne, diğer 2 adet itirazın reddine ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin kabulüne oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 20 çekimser oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet İnceleme Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 471     5
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Yalınlı Mahallesi 362 ve 363 adalar arasındaki 12 metrelik taşıt yolunun yaya yoluna dönüştürülmesine ilişkin 2035,1 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 470     5
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Yeniköy Mahallesi Atatürk Caddesinin kuzey kesiminde bulunan Nato Boru Hattı koruma alanına ve 30 metrelik yola cepheli parsellerde ticaret devamlılığının sağlanması amacıyla konut alanının ticaret alanına (yol boyu ticaret) dönüştürülerek plan notu eklenmesine ilişkin 2037,12 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 469     5
 1
 1
 Antalya - Korkuteli yolu ile Antalya - Döşemealtı yolu kesişiminde yapılacak olan kepezüstü köprülü kavşağının imar planlarına işlenmesi ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 2032,10 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 468     5
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Çığlık Mevkii 8222 Ada 46 ila 53, 57 ila 64, 116 ila 119 parseller ve çevresinde zayiat oranının düşürülmesine yönelik hazırlanan 2034,2 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN REVİZYONU oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 1 kabul, 18 ret, 1 çekimser oyu, MHP 12 ret oyu ile toplam 75 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 467     5
 1
 1
 Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Toplu İşyerleri (Toptancılar Sitesi) planlama alanında Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne de uygun olarak hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 466     5
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Bektaş Mahallesi 1905 ada 4 parselin konut alanından mezarlık alanına dönüştürülmesine ilişkin 5394,5 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nün 21.12.2015 tarihli ve 3411 sayılı yazısında “Bektaş Mahallesi sınırları içerisinde 127.985 m²’lik ormanlık alanın mezarlık olarak tahsisinin gerçekleşmesi için çalışmaların yürütüldüğü, bahse konu parselin mezarlık alanı olarak kullanımına ihtiyaç olmadığı” belirtildiğinden, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 465     5
 1
 1
  Alanya Belediyesi sınırları içerisinde Sugözü Mahallesi yaklaşık 41 ha. alanda mahkeme kararı ile iptal olan 18.madde uygulaması gereği hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan 1505 ada 1 nolu parsele ilişkin yapılan itirazın kabulüne, diğer 2 adet itirazın reddine ve kabul edilen itiraz doğrultusunda plan değişikliğinin hazırlanmasına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet İnceleme Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 464     5
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, Güzelbağ Mahallesi Kimyalar Mevkiinde yaklaşık 280 ha.’lık alanda19224 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 463     5
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, Güzelbağ Mahallesi Kimyalar Mevkiinde yaklaşık 280 ha.’lık alanda19222 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 462     5
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Tepe Mahallesinde1547 ada 3 parselin “konut” alanından “park” alanına, parselin güney doğusundaki “park” alanının “konut” alanına dönüştürülmesine ilişkin 5394,6 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Alanya Belediyesi’nin 02.01.2016 tarihli 1871 sayılı yazısı ve DSİ 13. Bölge Müdürlüğü’nün 07.04.2016 tarihli 231946 sayılı yazısı doğrultusunda uygun olmadığından oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 461     5
 1
 1
 Antalya İli, Kepez İlçesi Varsak Menderes, Varsak Esentepe, Altıayak ve Zeytinlik Mahalleleri sınırlarında hazırlanan 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 2 ret, 12 çekimser oyu, MHP 10 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 460     5
 1
 1
 Antalya İli Gündoğmuş İlçesinde bulunan: • Balkaya- Kayabükü arasında 8 km.(Dereyolu) • Köprülü-Çaltı arasında bulunan yaklaşık 10 km uzunluğundaki yolun, • Eskibağ- Kayabükü (Yeşildere) 3 km uzunluğundaki yolun, • Akyarı-Olukkuşağı arasında bulunan yaklaşık 4 km uzunluğundaki yolun, • Senir-Keşe arasında bulunan yaklaşık 10 km uzunluğundaki yolun, • Karadere-İnişdibi arasında bulunan yaklaşık 5 km uzunluğundaki yolun, • Akyarı-Gırağanlar arasında bulunan yaklaşık 5 km uzunluğundaki yolun, • Akyarı-Bedan arasında bulunan yaklaşık 14 km uzunluğundaki yolun. • Ortakonuş-Kayabükü arasında bulunan yaklaşık 20 km uzunluğundaki yolun, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yol ağına dahil edilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 459     5
 1
 1
 Antalya II. Aşama (Meydan-Havaalanı-Expo) Raylı Sistem Projesi kapsamında, Raylı Sistem Hattının geçici kabulünün Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) tarafından yapılarak ticari işletmeye hazır vaziyette Antalya Büyükşehir Belediyesine devredildiği tarihten itibaren ve temini Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Raylı Sistem Araçlarının gerekli sistem performans testleri ve deneme işletmesi testlerinin yapılmasının ardından geçici kabulün yapıldığı tarihten itibaren: Antalya II. Aşama (Meydan-Havaalanı-Expo) Raylı Sistem Hattının ve Raylı Sistem Araçlarının işletilmesi işinin 10 (on) yıl süreyle, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca Antalya Ulaşım Hiz. Pet. San. ve Tic. A.Ş’ye Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen mali yükümlülükleri yerine getirmesi kaydıyla Antalya II. Aşama (Meydan-Havaalanı-Expo) Raylı Sistem Hattının işletilmesinden elde edilen kârın % 60’ı + KDV yıllık bedelle kiraya verilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 458     5
 1
 1
 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 38’inci Maddesine istinaden, Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Ruhsat Şube Müdürlüğü’nce canlı müzik izin belgesi verilirken 1.500,00 TL “Canlı Müzik İzin Belgesi Harcı "nın alınmasına ve 2016 yılı gelir tarifesine eklenmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi(Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 457     5
 1
 1
  Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2012 tarih ve 188 sayılı Kararı ile uygun görülen “Zabıta Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte güncelleme ihtiyacı doğmuş olup, 1. Hukuk Müşavirliğinin de görüşleri doğrultusunda yeniden düzenlenen Yönetmelik Taslağının 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 27/4 maddesi uyarınca görüş alınmak üzere Sayıştay Başkanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Yönetmelik Talağı, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 456     5
 1
 1
 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın 2016 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi adına “ KİGGEM’le Güçlü Kadınlar" isimli proje başvurusu yapılmasına, hibe makamı olan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’na sunulmasına ve başarılı olması durumunda uygulanmasına, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişinin belirlenmesine ilişkin kararların alınması amacıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes TÜREL’e yetki verilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 455     5
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.03.2016 tarih ve 75 sayılı Kararı ile onaylanan Jimnastik Kursu Kiralama Ücretlerinin meclislerinden geldiği şekliyle kabulüne oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-05-2016
13:30
 454  Bilgilerdirme hk.   5
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesinin 12.08.2014 tarihli 399 sayılı Meclis kararına istinaden Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı’nın yapmış olduğu protokoller hakkında: a-) Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca ve personelince 2016 yılı Nisan ayında gerçekleşen yurt dışı ziyaretlerine ilişkin görevlendirmeler hakkında, b-) Antalya Büyükşehir Belediyesi ile İlim Yayma Cemiyeti arasında imzalanan Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yapılan yaya üst geçidi ayağındaki büfe yeri ile ilgili, karşılıklı imzalanan protokol hakkında, c-) Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi Başkanlığı arasında Antalya İlimizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın kent içi erişilebilirliklerini sağlamak, sosyal hayatta kendi kendilerine yetebilir hale gelmeleri için gerekli alt yapı çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla imzalanan İşbirliği Protokolü hakkında, d-) T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen “Aşmak İçin Hareket Kampanyası” için Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Beyazay Derneği Antalya Şubesi Arasında imzalanan İşbirliği Protokolü hakkında, e-) Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Kaş İlçesi, Kalkan Mahallesi, 139 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan Kalkan Terminali Bodrum katta 48m² büyüklüğündeki 3/F numaralı dükkânın bedelsiz olarak Kaş Belediyesine tahsisinin yapılması için imzalanan protokol hakkında, f-) Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İle Kadın Ve Demokrasi Derneği (Kadem) arasında imzalanan ‘‘Ortak Hizmet Projesi Protokolü’’ hakkında, g-) Uluslararası Voleybol Federasyonu(FIVB) Plaj Voleybolu Dünya Turu Antalya Open ve CEV 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası organizasyonlarının Antalya İlinde gerçekleştirilebilmesi amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu arasında imzalanan işbirliği protokolü hakkında, Meclis bilgilendirildi.  
09-05-2016
13:30
 453  Önergenin Gündeme Alınması Hk.   5
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.05.2016 tarihli Meclis Gündemi, birimlerden gelen teklifler ile birlikte toplam 210 maddeden oluşmuştur.  

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 1998 - 2016 Her hakkı saklıdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Hizmetidir .