Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik

Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 176573 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
09-09-2016
14:30
 1049  Gündemin.... ila... Maddeleri Hk.   8
 2
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2016 tarihli Meclis toplantısında: Gündemin 74. Maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. (AK Parti: 32 kabul oyu, CHP: 7 kabul oyu, MHP: 7 kabul oyu, Bağımsız: 3 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)  
09-09-2016
14:30
 1048  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 2
 1
  Konyaaltı Belediye Meclisinin 01.09.2016 gün ve 120 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gürsu Mahallesi sınırları içerisinde 4293, 4294, 6390, 6391, 6392 nolu imar adalarında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2016 tarih 622 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olduğundan, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1047  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 2
 1
  Konyaaltı Belediye Meclisinin 01.09.2016 tarih ve 121 sayılı kararı ile uygun bulunan, Pınarbaşı Mahallesi X Bölgesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.04.2016 tarih ve 384 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planına uygun olduğundan oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1046  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 2
 1
  Kepez Belediye Meclisinin 01.09.2016 gün ve 319 sayılı kararı ile reddedilen, Yeniemek Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan, 1606 ada 30 parsele ilişkin itirazın reddine, 1643 ada 17 parsele ilişkin itirazın kabulüne ve yüksek zemin kat ticaret ibaresinin İsteğe Bağlı Ticaret (İBT) kullanımına dönüştürülmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1045  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 2
 1
  Kepez Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Altınova Orta Mahallesinde, Kültürel Tesis Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve Park Alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2016 tarih ve 573 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planına uygun olduğundan oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1044  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 2
 1
  Kepez Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarih ve 252 sayılı kararı ile uygun bulunan, Göçerler Mahallesi sınırları içerisinde Sağlık Tesisi Alanında hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.04.2016 tarih ve 448 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planına uygun olduğundan oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1043  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 2
 1
  Manavgat Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih ve 122 sayılı kararı ile uygun bulunan, Şelale Mahallesi 1907 ada 8 parseldeki kreş- anaokulu alanının çekme mesafelerinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1042  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 2
 1
  Gazipaşa Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih ve 107 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çamlıca Mahallesi 101 ada 186, 187, 188, 189, 190, 192 parsellerde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim Santrali (Güneş Enerji Santrali) planlanmasına ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.04.2016 tarih ve 376 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olduğundan oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1041  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 2
 1
  Elmalı Belediye Meclisinin 01.07.2016 tarih ve 61 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bayındır Mahallesi 1782 ve 1783 parsellerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı ve kadastral yolun 10 m'lik taşıt yolu olarak planlanmasına ilişkin 21165 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2015 gün ve 953 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre, lejantın Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı(Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak yeniden düzenlenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1040  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 2
 1
  Elmalı Belediye Meclisinin 01.07.2016 tarih ve 60 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çukurelma Mahallesi 536 parselin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı( Güneş enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali), otopark alanı ve parselin batısında 10 m'lik taşıt yolu olarak planlanmasına ilişkin 21163 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2016 gün ve 21 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre, gösterim ibaresinin altına (YED) ibaresinin eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1039  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 2
 1
  Alanya Belediye Meclisinin 02.08.2016 gün ve 204 sayılı kararı ile uygun bulunan, Mahmutlar Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu kapsamında yürütülen 3194 sayılı Kanunun 18.madde uygulamasına esas 61, 77 ve 78 parsellerin kuzeyinden geçmekte olan 7 m’lik yaya yolunun Mera Alanı içerisinden çıkartılarak güneye kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, yaya yolunun gösterime eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1038  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 2
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.02.2015 tarihli toplantısında görüşülen İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu doğrultusunda karara bağlanan: Alanya İlçesi Yeşilöz Mahallesine ilişkin 1/1000 ölçekli Yeşilöz İlave Uygulama İmar Planına ilişkin 144 sayılı Meclis Kararına: “498 parselin bir kısmında yer alan Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı kullanım kararının Sosyal Tesis Alanı olarak değiştirilmesi” ibaresinin eklenmesine ilişkin konu oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1037  Kamu Yararı Kararı Alınması   8
 2
 1
  Muratpaşa İlçesi, Güzeloba ve Ermenek Mahalleleri sınırları içerisinde havaalanı güneyinde yer alan, uygulama sorunlarının çözülebilmesi amacıyla imar planları yapılacak alan için Antalya Toprak Koruma Kurulu'nun 13.07.2016 tarih ve 2016-07/04 sayılı kararına istinaden kamu yararı kararı alınması talebinin, söz konusu alana ilişkin kamu yararı kararı alınmak üzere İçişleri Bakanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1036  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 2
 1
  Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Yüksekalan ve Tahılpazarı Mahalleleri 317 ada 83 parsel, 370 ada 231 parselleri içeren Andızlı Mezarlığında Antalya Kültür ve Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.06.2016 tarih ve 5031 sayılı kurul kararına uygun olarak "Koruma Alanı" sınırının işlenmesi ve çevresinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1035  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 2
 1
  Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde: Yüksekalan ve Tahılpazarı Mahalleleri 317 ada 83 parsel, 370 ada 231 parselleri içeren Andızlı Mezarlığında Antalya Kültür ve Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.06.2016 tarih ve 5031 sayılı kurul kararına uygun olarak "Koruma Alanı" sınırının işlenmesi ve çevresinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1034  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 2
 1
  Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Çardak Mahallesi 351 ada 1 parselin Enerji Üretim Alanı(Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1033  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 2
 1
  Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, Arapsuyu Mahallesi 12767 ada 10 parseldeki Akdeniz Kültür Parkı ve Fuar Alanının bir kısmının Park Alanına (Akdeniz Atatürk Kültür, Sanat, Eğlence ve Yaşam Parkı) dönüştürülerek yapılaşma koşullarının çevre yapılanma koşulları doğrultusunda E=0,20 ve E=0,80 olarak belirlenmesi ve plan notları eklenmesi ile 12768 ada 1 parseldeki Hastane alanının düzenlenerek E=0,20 Sağlık Tesis Alanı olarak belirlenmesi ve Otopark alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 1 kabul, 10 ret oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1032  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 2
 1
  Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, Arapsuyu Mahallesi 12767 ada 10 parseldeki Akdeniz Kültür Parkı ve Fuar Alanının bir kısmının Park Alanına (Akdeniz Atatürk Kültür, Sanat, Eğlence ve Yaşam Parkı) dönüştürülerek yapılaşma koşullarının çevre yapılanma koşulları doğrultusunda E=0,20 ve E=0,80 olarak belirlenmesi ve 12768 ada 1 parseldeki Sağlık Alanında düzenleme yapılarak E=0,20 düşürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 1 kabul, 10 ret oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1031  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 2
 1
  Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Sarısu mevkiindeki Hurma derin deniz deşarj hattının kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında ve doğal sit alanı sınırları içerisinde kalan kısmının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1030  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 2
 1
  Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Sarısu mevkiindeki Hurma derin deniz deşarj hattının kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında ve doğal sit alanı sınırları içerisinde kalan kısmının 1/5000 ölçekli Nazım imar Planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1029  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 2
 1
  Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Sarısu mevkiindeki Hurma derin deniz deşarj hattının kıyı kenar çizgisinin kara tarafında ve doğal sit alanı sınırları dışında kalan kısmının 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1028  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 2
 1
  Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Sarısu mevkiindeki Hurma derin deniz deşarj hattının kıyı kenar çizgisinin kara tarafında ve doğal sit alanı sınırları dışında kalan kısmının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1027  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 2
 1
  Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Bağdemağacı Mahallesi 406 ada 1,3, 1703, 1704 parsellerin Enerji Üretim Alanı(Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) ve Genel Otopark Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 21712 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1026  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 2
 1
  Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Çıplaklı Mahallesi 488 adada yer alan park alanının bir kısmının Belediye Hizmet Alanına (doğal gaz bölge istasyonu) (regülatör alanı) dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1025  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 2
 1
  Alanya Belediye Meclisinin 02.08.2016 gün ve 198 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kestel Mahallesi 1/1000 ölçekli revizyon+ilave uygulama imar planı kapsamında yürütülen 3194 sayılı Kanunun 18.madde uygulamasına esas 1232 parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Onama sınırı içerisinde yer alan parsellerin plan bütünlüğü açısından plan üzerinde belirtilmesi, ayrıca “1232 parsel ve çevresi” ibaresinin “1232,1233 ve 1234 parsellerin bir kısmı” olarak düzeltilmesi, Ticaret alanındaki yapılaşma koşullarının (E=0.75 Yençok=2 Kat) plan üzerinde belirtilmesi, Otopark alanı, park, enerji nakil hattı koruma kuşağı sınırı, enerji nakil hattı koruma kuşağı ve taşıt yolunun gösterime eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1024  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 2
 1
  Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Kestel Mahallesi 1232 parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, “1232 parsel ve çevresi” ibaresinin “1232,1233 ve 1234 parsellerin bir kısmı” olarak düzeltilmesi, otopark alanı ve 1.derece kent içi yolun (15 m.) gösterime eklenmesi kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1023  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 2
 1
  Aksu Belediyesi sınırları içerisinde yer alan 13322 ada 2 parselin (eski 229 parsel) bir kısmında Eğitim Tesisi, Dini Tesis, Pazar, Yapı Yasaklı Alan ve Park Alanı ile bağlantı yolları planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz, Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'nın 20.02.2015 tarihli ve 5025 sayılı yazısı ile uygun görüş verildiğinden oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 12 ret oyu, MHP 7 ret oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1022  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   8
 2
 1
  Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.07.2016 gün ve 882 sayılı kararı ile değerlendirilen, Serik İlçesi Cumalı Mahallesi 182 ada 1 parselin “Depolama Alanından” “Ticaret Alanına”, 132 ada 3 ve 4 parsellerin “Depolama Alanından” “Kamu Hizmet Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazın yeniden değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1021  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 2
 1
  Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Arapsuyu Mahallesi 12767 ada 8 parseldeki TRT Tahsis Alanının, Resmi Kurum Alanı (TRT Genel Müdürlüğü) ve Ticaret- Turizm Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 12 ret oyu, MHP 2 kabul, 5 ret oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1020  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 2
 1
  Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Arapsuyu Mahallesi 12767 ada 8 parseldeki Resmi Kurum Alanının, Kamu Hizmet Alanı ve Ticaret-Turizm Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 12 ret oyu, MHP 2 kabul, 5 ret oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1019  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   8
 2
 1
  Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Arapsuyu Mahallesi 12767 ada 8 parselde yer alan Kamu Kurumları Yönetim ve Hizmet Alanının bir kısmının Karma Kullanım Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 12 ret oyu, MHP 2 kabul, 5 ret oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1018  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 2
 1
  Konyaaltı İlçesi, Boğaçayı, Çandır kolu çevresinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan 1 adet itirazın, konusuna ilişkin 4/06/2016 tarih ve 21225 sayılı ASAT ve 02/06/2016 tarih ve 374093 sayılı DSİ kurum görüşleri plan yapılmasına engel teşkil etmediğinden REDDİNE: 2 adet itirazın planlanan alana ilişkin olmaması nedeniyle REDDİNE: ancak uygulamaya yönelik düzenlemelerin yapılmasına oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 7 ret oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1017  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 2
 1
  Konyaaltı İlçesi, Boğaçayı, Çandır kolu çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 1 adet İTİRAZIN, itiraz konusuna ilişkin 14/06/2016 tarih ve 21225 sayılı ASAT ve 02/06/2016 tarih ve 374093 sayılı DSİ kurum görüşleri plan yapılmasına engel teşkil etmediğinden REDDİNE, ancak uygulamaya yönelik düzenlemelerin yapılmasına oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 7 ret oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1016  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   8
 2
 1
  Konyaaltı İlçesi, Boğaçayı, Çandır Kolu çevresinde hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 1 adet İTİRAZIN: itiraz konusuna ilişkin 14/06/2016 tarih ve 21225 sayılı ASAT ve 02/06/2016 tarih ve 374093 sayılı DSİ kurum görüşleri plan yapılmasına engel teşkil etmediğinden REDDİNE: ancak imar uygulaması sırasında çıkan sorunların giderilmesine yönelik değişikliklerin yapılmasına oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 7 ret oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1015  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 2
 1
  Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, Boğaçayı Projesi “Özel Proje Alanı” kapsamında Muhasara Bölgesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik düzenlemeler yapılmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, itirazların uygulamaya ilişkin olması nedeniyle REDDİNE, uygulamaya yönelik düzenlemelere ve kavşak alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun KABULÜNE oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 2 kabul, 5 ret oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1014  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 2
 1
  Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, Boğaçayı Projesi “Özel Proje Alanı” kapsamında Muhasara Bölgesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik düzenlemeler yapılmasına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, itirazların uygulamaya ilişkin olması nedeniyle REDDİNE, uygulamaya yönelik düzenlemeler ve kavşak alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun KABULÜNE oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 2 kabul, 5 ret oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1013  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   8
 2
 1
 Konyaaltı İlçesi, Muhasara Bölgesinde "Özel Planlama Alanı” sınırı işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan 1 adet itirazın konusuna ilişkin 05.05.2016 tarih ve 16440 sayılı ASAT ve 03/05/2016 tarih ve 297528 sayılı DSİ kurum görüşleri doğrultusunda plan yapılmasına engel teşkil etmediğinden REDDİNE: 2 adet itirazın da gerekçelerinin uygulama konularını kapsaması nedeniyle REDDİNE oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 2 kabul, 5 ret oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1012  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   8
 2
 1
  Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2015 tarihli toplantısında görüşülen İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu doğrultusunda karara bağlanan: Kepez İlçesi, Duraliler Mahallesinde yer alan yaklaşık 284 hektarlık alanda hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna ilişkin 939 sayılı Meclis Kararı'na "...Sit sınırı içerisinde yeşil alan olarak gösterilmiş alanın Arkeolojik Sit Alanı olarak düzenlenmesi ve gösterimlerde yer alan Doğal Sit Alanı lejantının Arkeolojik Sit Alanı olarak değiştirilmesi ve gösterimlere Sit Alanı Sınırı'nın eklenmesi" ibaresinin eklenmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 1 kabul, 10 ret oyu, MHP 2 kabul, 5 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1011     8
 2
 1
 Ülkemizin turizm başkenti olan Antalya’mıza 2016 yılında yaşanan OHAL nedeni ile istenilen sayıda turist gelmemesinden ötürü pek çok işletme olumsuz etkilenmiş olup, bu sebeple ilimizde faaliyet gösteren işletmeleri desteklemek üzere Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından tahakkuk yapılan İlan ve Reklam Vergisinin 2016 yılı Temmuz sonu olarak belirlenen dönemine ilişkin mükelleflerin 31/12/2016 tarihine kadar müracat etmeleri halinde İlan ve Reklam Vergisi tahakkuklarından %10 oranında indirim yapılmasına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 2 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1010  Yönetmelikler Hk   8
 2
 1
 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İlan ve Reklam Yönetmeliğine ilişkin Hukuk Müşavirliğinden alınan görüş doğrultusunda gerekli değişiklik ve revize çalışmaları yapılmış olup, Yönetmelik Taslağının 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 27/4 Maddesi uyarınca görüş alınmak üzere Sayıştay Başkanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Yönetmelik, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1009  Encümene yetki verilmesi   8
 2
 1
 Antalya Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun 24.03.2014 tarihli ve 2014/29 sayılı Kararı ile Büyükşehir Belediyesi adına devir kararı bulunan, Elmalı İlçesi Yenimahalle Mahallesi 75 ada 17 parsel nolu 12.339,97 m² yüzölçümlü taşınmazın bulunduğu alanda “itfaiye” olarak kullanılan 1.011,41 m²’lik kısmın ve “terminal” olarak kullanılan 2.162,02 m²’lik kısmın Büyükşehir Belediyesi adına tescil kaydı ile yapılacak imar uygulamasına muvafakat edilmiş, Elmalı Belediyesi, imar uygulaması sonucu oluşan ve Büyükşehir Belediyesi adına devir kararı bulunan, 75 ada 22 parsel nolu 1.011,41 m² alanlı ve 75 ada 23 parsel nolu 2.162,02 m² alanlı taşınmazlar ile imar planında terminal alanı olan, Elmalı Belediyesinin Yenimahalle Mahallesi 618 ada 1 parsel nolu taşınmazındaki 1829/2400 oranında hissesinin takas edilmesini talep etmiş ve bu doğrultuda 02.03.2016 tarihli ve 14 sayılı Meclis Kararı almış olup, Büyükşehir Belediyesi adına devir kararı bulunan Elmalı İlçesi Yenimahalle Mahallesi 75 ada 22 parsel nolu 1.011,41 m² alanlı ve 75 ada 23 parsel nolu 2.162,02 m² alanlı taşınmazlar ile Elmalı Belediyesinin Yenimahalle Mahallesi 618 ada 1 parsel nolu taşınmazındaki 1829/2400 oranında hissesinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 26’ncı maddesine göre takaslarının yapılmasına ve takas işlemlerinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1008  Hizmet Alımı İhalesi   8
 2
 1
 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’unun 14’üncü maddesinde “...Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup, işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hallerde bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir.” ifadesi yer almakta olup, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nca: “30 Ay Süre İle Hurma Çiçek Üretim Tesisi ve Gürsu Atölyelerde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı” ihalesinin gerçekleştirilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1007  Tahsis   8
 2
 1
 Serik Belediye Başkanlığı, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Serik İlçesi Çandır Mahallesi 639 parsel nolu 27.229 m² tarla niteliğindeki taşınmazın, üzerine asfalt plent tesisi kurmak için mülkiyeti Serik Belediyesine ait Çandır Mahallesi 103 ada 21 parsel nolu 3.550,02 m² arsa niteliğindeki taşınmaz ile takas edilmesi talebinde bulunmuş olup, yapılan kıymet takdiri değerlendirmesi neticesinde: her iki taşınmazın değerleri arasındaki farkın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 26’ncı maddesinde belirtilen % 20 oranındaki farkı aşmasından dolayı takas yapılamayacağından, Belediye Hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi amacıyla mülkiyeti Serik Belediyesine ait Çandır Mahallesi 103 ada 21 parsel nolu 3550,02 m² arsa niteliğindeki taşınmazın Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere 25 yıl süreyle Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi şartıyla: mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Serik İlçesi Çandır Mahallesi 639 parsel nolu 27.229 m² tarla niteliğindeki taşınmazın Serik Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere 25 yıl süre ile tahsis edilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1006  Kiraya Verilmesi   8
 2
 1
 Belediye Meclisinin 19/07/2016 tarih ve 846 sayılı kararıyla: Muratpaşa İlçesi, Kışla Mahallesi Atatürk Parkında bulunan mülkiyeti Maliye Hâzinesi adına kayıtlı 542 ada 1 ila 13 parseller, 543 ada 1,2,4 ila 10,12,14 ila 20 parseller, 544 ada 2 ila 6,8 ila 10,12 ila 26,28 parseller ile 545 ada 1 ila 7,9 ila 19 parseller üzerinde bulunan işletmeler 5 yıl süreyle Antalya Defterdarlığından 17.06.2016 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediyesince kiralanmış olup Atatürk Parkındaki 544 ada 2,3,4,13 ve 26 parseller üzerinde bulunan işletmenin: sosyal tesis 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26’ncı maddesine göre ilk yıl 1 T L+ KDV bedelle diğer yıllar ait kira bedellerinin ÜFE oranında arttırılarak, Ekdağ Ekmek Dağıtım Gıda Kent Ekip. Rek. Matb. Yay. Temizlik, Peyzaj San. ve Tic. AŞ. ’ye kiraya verilmesi uygun görülmüş olup, Atatürk Parkı içerisinde yer alan 544 ada 2, 3, 4, 13 ve 26 parseller üzerinde bulunan işletmenin sosyal tesis olarak kiraya verilmesi işi ile ilgili Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/07/2016 tarih ve 846 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1005  Toplu Taşıma Hizmetlerinin İşletilmesi işi   8
 2
 1
 19/07/2016 tarih ve 849 Sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararında geçen: ‘1. Derece akrabalık’ ibaresinin çıkartılarak yerine “Halk Otobüsü, Minibüs, Otobüs ve Umum Servis Araçlarının devir işlemlerinde Anne, Baba, Çocuk, Kardeş ve Eşler arasında ve Veraset yolu ile intikal eden devirlerde (hak sahiplerinden) vefat halinde varislerin tamamından Antalya İli genelinde hat devir ücreti alınmaması” olarak yeniden düzeltilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1004  Kiraya Verilmesi   8
 2
 1
 Orman ve Su İşleri Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğünden Büyükşehir Belediyesince kiralanan Çifteçeşmeler Günübirlik Kullanım Alanı için Belediyenin hazırladığı projede yer alan, 4 adet büfe ve 1 adet çay bahçesinin (kafeterya) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26’ncı maddesi gereğince 31/12/2018 tarihine kadar ilk yıl 94.100,00TL + KDV kira bedeli üzerinden ve diğer yıllara ait kira bedellerinin ÜFE oranında arttırılarak, ANET Antalya Entegre Et Gıda Otopark Eğlence ve Turizm İşletmeleri San. Tic. A.Ş.’ye işletmek ve işletilmek üzere kiraya verilmesi, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/01/2016 tarih ve 63 sayılı kararıyla uygun bulunmuştur. Çifteçeşmeler Günübirlik Kullanım Alanı içerisinde yer alan 4 adet büfe ve 1 adet çay bahçesinin (kafeterya) işletmesi ve işletilmesi işi ile ilgili Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2016 tarih ve 63 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1003  Kiraya Verilmesi   8
 2
 1
 Muratpaşa İlçesi, Yüksekalan Mahallesi, 13078 Ada 1 Parsel üzerinde bulunan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasına ait 4. Kat vaziyet planında belirtilen alanda kalan çay bahçesi/kafeteryanın, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 26. maddesine göre elde edilen cironun %3’ü kira olarak alınması ve kafeteryada satışı yapılacak içeceklerin satış fiyatlarının idarece belirlenmesi kaydıyla 10 yıl süre ile Büyükşehir Belediyesi şirketi Ekdağ Ekmek Dağıtım Gıda Kent Ekip. Rek. Matb. Yay. Temizlik, Peyzaj San. ve Tic. A.Ş.’ye kiraya verilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 10 ret oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1002  Kiraya Verilmesi   8
 2
 1
 Muratpaşa İlçesi, Kızılırmak Caddesi yaya üst geçidi altı doğusu ve batısında bulunan 2 adet büfenin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 26’ncı maddesine göre ilk yıl 3600 TL + KDV kira bedeliyle, diğer yıllar kira bedellerinin Yİ-ÜFE oranında (bir önceki yılın aynı ayına göre) arttırılması kaydıyla 10 yıl süre ile Büyükşehir Belediyesi şirketi Ekdağ Ekmek Dağıtım Gıda Kent Ekip. Rek. Matb. Yay. Temizlik, Peyzaj San. ve Tic. A.Ş.’ye kiraya verilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 1 kabul, 11 ret oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1001  Encümene yetki verilmesi   8
 2
 1
 Mülkiyetleri Antalya Büyükşehir Belediyesine ait olmak üzere: Muratpaşa ilçesinde 3 adet, Korkuteli ilçesinde 33 adet, Kumluca ilçesinde 7 adet, Akseki ilçesinde 1 adet, Gazipaşa ilçesinde 1 adet, Finike ilçesinde 5 adet ve Manavgat ilçesinde 2 adet, ekli listede belirtilen toplam 52 adet taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17’nci maddesine göre satışının yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 10 ret oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Taşınmaz Listesi (52 adet taşınmaz), 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 1000  Sorumluluk Ağına Dahil Edilmesi   8
 2
 1
 Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesinde bulunan Antalya Caddesi ile İbrahim Sözen Caddesini birbirine bağlayan ekli krokide koordinatları belirtilen eski ve yeni köprülerin bakımı, onarımı, aydınlatması ile köprü altında bulunan işletmelerin de yetki ve sorumluluğunun Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk ağına dahil edilmesi hususunun İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 999  Sorumluluk Ağına Dahil Edilmesi   8
 2
 1
 Manavgat Orman İşletme Müdürlüğünün yetki ve sorumluluğunda iken, Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan Türkbeleni Kent Ormanı D Tipi Mesire Alanına ilişkin projede, uygulama aşamasına geçilmiştir. Ekli planda işaretli park alanının uygulanacak proje alanına bitişik olması nedeniyle: projenin bütünlük arz etmesi bakımından bu alanın - ekli imar planında Hastane Caddesi ile Manavgat Irmağı arasında kalan park alanı - bir bütün halinde planlanması ve projelendirilmesi amacıyla: Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanına dahil edilmesi hususunun İmar ve Şehircilik Dairesi Başkalığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 998  Terminaller   8
 2
 1
 Antalya Ulaşım A.Ş. 06.09.2016 tarih AUGENE- 9-19/2016 sayılı yazısında işletmekte oldukları terminallerin (Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası ve Kırsal Otobüs Terminali İşletmesi ile Gazipaşa İlçe Terminali, Alanya İlçe Terminali, Manavgat İlçe Terminali, Serik İlçe Terminali, Kemer İlçe Terminali, Kumluca İlçe Terminali ve Korkuteli İlçe Terminali) gelir ve giderleriyle ilgili yaptıkları incelemede 2016 yılında 04.11.2015 tarihinde yayımlanan 70 Nolu Tebliğ “Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğ” ve çeşitli nedenler ile ortalama %35’lik gelir kaybı nedeni ile zarar ettiklerini bu nedenle kira bedellerinde indirim yapılmasını ya da dönem net karı üzerinden belirli bir oran olarak kira bedellerinin belirlenmesini talep ettiğinden 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26’ncı maddesi uyarınca Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası ve Kırsal Otobüs Terminali yıllık 8.900.000,00 TL+KDV bedelle 01.07.2015 tarihinden itibaren 5 yıllığına Antalya Ulaşım A.Ş.‘ye kiraya verilmesine karar verilen Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih 364 sayılı meclis kararının iptal edilerek bütün bakım, onarım giderleri ve demirbaş alımları Antalya Ulaşım A.Ş’ye ait olmak kaydıyla kira bedeli olarak yıllık kazanılan net kâr üzerinden %40’ı Büyükşehir Belediyesi’ne verilmek kaydıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası ve Kırsal Otobüs Terminali İşletmesinin 5 yıl süreyle Antalya Ulaşım A.Ş.‘ye kiraya verilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 1 kabul, 8 ret oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 997  Gelir tarifesi   8
 2
 1
 Kaş Belediye Meclisinin 15/08/2016 tarih ve 76 sayılı kararı ile onaylanan Patara Plajının Ücret Tarifesinin Meclislerinden geldiği şekliyle kabulüne oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 996  Gelir tarifesi   8
 2
 1
 Kaş Belediye Meclisinin 01/08/2016 tarih ve 72 sayılı kararı ile onaylanan Gömbe Mesire Alanı Fiyat Tarifesinin Meclislerinden geldiği şekliyle kabulüne oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 995  Gelir tarifesi   8
 2
 1
 Kaş Belediye Meclisinin 01/08/2016 tarih ve 71 sayılı kararı ile onaylanan Plajların Şezlong, Şemsiye Ücret Tarifesinin Meclislerinden geldiği şekliyle kabulüne oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. ((Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 994  Gelir tarifesi   8
 2
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 01/07/2016 tarih ve 354 sayılı kararı ile onaylanan Plajlar, Çay Bahçeleri ve Trafik Parkı Gelir Tarifesinin Meclislerinden geldiği şekliyle kabulüne oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 993  Ödenek Aktarılması Hk.   8
 2
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.07.2016 tarih ve 354 sayılı kararı ile alınan 399.000,00 TL bütçe aktarım işleminin, 5393 sayılı Kanunun 18/b maddesi kapsamında ve Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 36’ncı maddesi uyarınca, tertipler arası aktarma işlemi şeklinde meclislerinden geldiği şekliyle kabulüne oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 992  Ödenek Aktarılması Hk.   8
 2
 1
 Aksu Belediye Meclisinin 04/05/2016 tarih ve 77 sayılı kararı ile onaylanan Halı Saha Kiralama Ücretinin, meclislerinden geldiği şekliyle kabulüne oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 991  Yönetmelikler Hk   8
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Kreş ve Gündüz Bakımevi Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik Taslağı, istişari görüş alınmak üzere İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne sunulmuş olup, Sayıştay Başkanlığı Daireler Kurulu tarafından verilen görüşte: Kreş ve Gündüz Bakımevi açmak isteyen Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Belediyelerin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik hükümlerinin esas alınması gerektiği bildirildiğinden, hazırlanan “Kreş ve Gündüz Bakımevi Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”nın kabulüne oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Yönetmelik, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 990  Yönetmelikler Hk   8
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Huzurevi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı, istişari görüş alınmak üzere İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne sunulmuş olup, Sayıştay Başkanlığı Daireler Kurulu tarafından verilen görüşte: Huzurevi açmak isteyen Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Belediyelerin 2828 sayılı Kanun ile Huzurevlerinin Kuruluş ve İşleyiş Esaslarını Düzenleyen Yönetmelik hükümlerini uygulamak zorunda olduğu bildirilmiş olup, bu sebeple hazırlanan Huzurevi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik Taslağının kabulüne oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Yönetmelik, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 989  Yönetmelikler Hk   8
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmet Merkezi Yönetmelik Taslağı istişari görüş alınmak üzere İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne sunulmuş olup, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Kontrolörlüğünden alınan görüş yazısı doğrultusunda, üzerinde gerekli değişiklikler yapılarak yeniden hazırlanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmet Merkezi Yönetmelik Taslağının kabulüne oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 2 kabul, 8 çekimser oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Yönetmelik, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 988  Yönetmelikler Hk   8
 2
 1
  Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı, istişari görüş alınmak üzere İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne sunulmuş olup, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Kontrolörlüğünden alınan görüş yazısı doğrultusunda, üzerinde gerekli değişiklikler yapılarak yeniden hazırlanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının kabulüne oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 2 kabul, 8 çekimser oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Yönetmelik, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 987  Yönetmelikler Hk   8
 2
 1
  Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmelik Taslağı, istişari görüş alınmak üzere İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne sunulmuş olup, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Kontrolörlüğünden alınan görüş yazısı doğrultusunda, üzerinde gerekli değişiklikler yapılarak yeniden hazırlanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmelik Taslağının kabulüne oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 2 kabul, 8 çekimser oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Yönetmelik, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 986  Yönetmelikler Hk   8
 2
 1
  Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı, istişari görüş alınmak üzere İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Kontrolörlüğüne sunulmuş olup, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Kontrolörlüğünden alınan görüş yazısı doğrultusunda, üzerinde gerekli değişiklikler yapılarak yeniden hazırlanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının kabulüne oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 2 kabul, 8 çekimser oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Yönetmelik, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 985  Yönetmelikler Hk   8
 2
 1
  Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelik taslağı istişari görüş alınmak üzere İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Kontrolörlüğüne sunulmuş olup, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Kontrolörlüğünden alınan görüş yazısı doğrultusunda, üzerinde gerekli değişiklikler yapılarak hazırlanan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Çalışma Usul ve Esaslarını Düzenleyen Yönetmelik Taslağının kabulüne oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 2 kabul, 8 çekimser oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Yönetmelik, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 984  Yönetmelikler Hk   8
 2
 1
  Antalya Kaleiçi Yat Limanı’nda ticari faaliyet gösteren günübirlik deniz turizmi yapan tenezzüh (gezi) teknelerinin işleyişlerini düzenlemeye yönelik “Kaleiçi Yat Limanı’nı Kullanan Günübirlik Gezi Tekneleri Yönetmelik Taslağı hazırlanmış: ilgili kurumlardan ve belediyemiz Hukuk Müşavirliğinden alınan görüşler doğrultusunda Taslak üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmış olup, Yönetmelik Taslağının 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 27/4 Maddesi uyarınca görüş alınmak üzere Sayıştay Başkanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Yönetmelik, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 983  Yönetmelikler Hk   8
 2
 1
  Antalya Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Antalya Büyükşehir Belediyesi taşınmazlarının idaresine ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Antalya Büyükşehir Belediyesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik”, Sayıştay Başkanlığı görüşü doğrultusunda düzenlenmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2015 tarih ve 1174 sayılı Kararı ile kabul edilmiş, Yönetmelik üzerinde ihtiyaca binaen köklü bir değişiklik yapılmış olup, 1. Hukuk Müşavirliğinin görüşleri doğrultusunda düzenlenen, Antalya Büyükşehir Belediyesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik Taslağının, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 27/4 maddesi uyarınca görüş alınmak üzere Sayıştay Başkanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Yönetmelik, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 982  Kredi Kullanımı Hakkında   8
 2
 1
  Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesine 50 adet 12 metrelik otobüs alınmasına ve bu alım işi için İller Bankası A.Ş.’den 20.000.000,00 TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Büyükşehir Belediyesi gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal payların mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (% 40’ın dışında ve % l00’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Büyükşehir Belediyesine kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Büyükşehir Belediyesinin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Büyükşehir Belediyesine ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68’inci maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol EKİCİ’nin yetkilendirilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 12 ret oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 981  Kredi Kullanımı Hakkında   8
 2
 1
  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37’inci maddesi uyarınca “Ek ödenek: bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir.” Bu nedenle Döşemealtı Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih ve 145 sayılı kararına istinaden, ekli meclis kararı cetvelinde belirtilen, 2016 yılı gider bütçesindeki giderlere eklenmek üzere 33.400.000,00 TL ek ödeneğin ilavesi, bu ödeneğin finansmanının ise Arsa Satış gelirlerinden karşılanmasıyla denklik sağlanarak Ek Ödenek verilmesine meclislerinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 980  Kredi Kullanımı Hakkında   8
 2
 1
  Manavgat-Türkbeleni Mesire Alanı Yapılması İşi kapsamında kullanılmak üzere KDV dahil toplam 5.000.000,00 TL’nin (beş milyon) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (d) bendi ve 68’inci maddesi kapsamında nakit kredi kullanımı ile temin edilmesine ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 13 çekimser oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 979  Kredi Kullanımı Hakkında   8
 2
 1
  Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi gerçekleştirilecek olan Antalya Camii ve İslam Eserleri Müzesi Yapım İşinin %10’luk ödeneğinin karşılanabilmesi için 2016 Mali Yılı Bütçe ödeneğine ek olarak 5.500.000 TL’nin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (d) bendi ve 68’inci maddesi kapsamında nakit kredi kullanımı ile temin edilmesine ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 978  Kredi Kullanımı Hakkında   8
 2
 1
  Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Hizmet Birimleri Tamamlama ve Dış Cephe Yenileme İşi için, sözleşme bedelinin %15’ine tekabül eden 3.221.400 TL ödeneğin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (d) bendi ve 68’nci maddesi kapsamında nakit kredi kullanımı ile temin edilmesine ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 977  Uluslararası Antalya Film Festivali   8
 2
 1
 Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca bu yıl 53’üncüsü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Antalya Film Festivali etkinliğinde verilecek ödüllerin: Antalya Uluslararası Film Festivalinin Yönetmeliğinde En iyi Film Ödülünün Euro olarak verilmesi geçtiği için Komisyon Raporundaki 150.000,00 TL olan ödülü 50.000 Euro olarak düzelterek Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda belirlenmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-09-2016
14:30
 976  Önergenin Gündeme Alınması Hk.   8
 2
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.09.2016 tarihli Meclis Gündemi, birimden gelen teklif ile birlikte toplam 74 maddeden oluşmuştur.  
09-09-2016
14:30
 975  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   8
 2
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2016 tarihli toplantısının birinci oturumunda: AK Parti Meclis Üyeleri Ramazan ÇALIK, Kemal SARIYILDIRIM ve Rasim ELÇİ'nin CHP Meclis Üyesi Şükrü SÖZEN, Ali ÇOŞKUN ve İsmet TOK'un MHP Meclis Üyeleri Adem Murat YÜCEL, Abdullah SÖNMEZ, Fahrettin Kerim AYDOĞAN ve Mustafa TUNA'nın Bağımsız Meclis Üyeleri Önder ÖNEN, Mustafa GÜL mazeretli sayılmaları oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi ve yeterli çoğunluğun toplantıya katıldığı anlalaşılarak Büyükşehir Belediye Meclisi oturuma açıldı. (Ak Parti 26 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.)  
07-09-2016
14:00
 974  Gündemin.... ila... Maddeleri Hk.   8
 1
 1
  Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.09.2016 tarihli Meclis toplantısında: a.Gündemin 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 ve 229. maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. b.Gündemin 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 ve 248. maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na gönderilmesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi, c.Gündemin 104. maddesinin Ulaşım Komisyonu’na gönderilmesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. (AK Parti: 35 kabul oyu, CHP: 13 kabul oyu, MHP: 9 kabul oyu, Bağımsız: 4 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)  
07-09-2016
14:00
 973     8
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 06.05.2016 tarih ve 118 sayılı kararı ile uygun bulunan, Cumalı Mahallesi 182 ada 1 parseldeki ticaret alan kullanım kararı ve E=1,50 emsal kararının korunarak, kat yüksekliğinin hmax=16,50m. den yençok=15 kata çıkarılması ve plan notlarında düzenleme yapılmasına ilişkin 1097,78 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 22.08.2016 tarih ve 50328 kayıt sayılı dilekçe ekinde sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği doğrultusunda, parselin doğu cephesindeki çekme mesafesinin 10 metre diğer çekme mesafelerinin 5 metre olması, ’18.08.2016 tarihinde onaylanan Antalya İli Serik İlçesi 182 ada 1 parsel imar planına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu hükümlerine uyulacaktır.’, ‘Parselin otopark ihtiyacı kendi içerisinde karşılanacaktır.’ plan notlarının eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 1 kabul, 13 ret oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet İnceleme Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 972     8
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 06.05.2016 tarih ve 117 sayılı kararı ile uygun bulunan, Merkez Mahallesi Atatürk Caddesinden Burmahancı Caddesine kadar Hacı Azmi Akman Caddesine cephesi olan parsellerin tamamının “Konutaltı Ticaret Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1097,77 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 971     8
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 10.03.2016 gün ve 78 sayılı kararı ile uygun bulunan, Cumalı Mahallesi 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2016 gün ve 599 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olduğundan oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 970     8
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 08.10.2015 gün ve 144 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kürüş Mahallesi 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2016 gün ve 597 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olduğundan oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 969     8
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 10.03.2016 gün ve 77 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gedik Mahallesi 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2016 gün ve 601 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olduğundan oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 968     8
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 10.03.2016 gün ve 76 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kürüş Mahallesi 2. Etap 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2016 gün ve 600 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olduğundan oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 967     8
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 10.03.2016 gün ve 82 sayılı kararı ile uygun bulunan, Serik İlçesi sınırları içerisinde 30 Mart 2014 tarihi itibari ile yürürlüğe giren 6360 sayılı Kanundan önce onaylanan çekme mesafelerine ilişkin meclis kararlarının iptal edilip, yola cepheli 5 metreden az çekme mesafelerinin planlı alanlar tip imar yönetmeliğine göre 5 metre olarak düzenlenmesine ilişkin 1097,66 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, “Hmax ve H” ibarelerinin “Yençok ve Y" olarak düzenlenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 966  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 07.01.2016 gün ve 37 sayılı kararı ile uygun bulunan, Serik İlçesi sınırları içerisinde 30 Mart 2014 tarihi itibari ile yürürlüğe giren 6360 sayılı Kanundan önce onaylanan çekme mesafelerine ilişkin meclis kararlarının iptal edilip, yola cepheli 5 metreden az çekme mesafelerinin planlı alanlar tip imar yönetmeliğine göre 5 metre olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1097,65 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, “Hmax” ibarelerinin “Yençok” olarak değiştirilmesi, Evrenpaşa Mahallesi 147 ada 1 parselin kuzeyindeki çekme mesafesinin, Merkez Mahallesi 180 ada 31 parselin 10 metrelik yoldan çekme mesafesinin, Orta Mahalle sınırları içerisinde O26A-07C-3B paftasında yer alan zilliyetlik 3 parselin 10 metrelik yoldan çekme mesafesinin 5 metre olarak düzenlenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 965  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 03.06.2016 gün ve 126 sayılı kararı ile uygun bulunan, Merkez Mahallesi 197 ada 22 parselde bulunan İbadet Alanının yolda kalması sebebiyle 197 ada 22, 23 ve 53 parsellerin arasından geçen 5.00 metrelik yolun kaldırılmasına ilişkin 1097,80 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, komşu parsellerde inşaat alanı artışına yol açtığından oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 964  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 03.06.2016 gün ve 125 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gedik Mahallesi 1092 ada 6 parselin ticaret alanı kullanım kararı, çekme mesafeleri ve emsali (E=0,90) değişmeden, H=1 kat (5,50m.) olan yüksekliğin (A-3) olarak düzenlenmesine ilişkin 1097,79 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 963  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.06.2016 gün ve 261 sayılı kararı ile uygun bulunan, Meydankavağı Mahallesi sınırları içerisinde 5883 ada 4 parsele kütle işlenmesine ilişkin 5460,46 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 962  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.06.2016 gün ve 260 sayılı kararı ile reddedilen, Kışla Mahallesi sınırları içerisinde 8231 ada 2 parselin yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin 5404,40 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 961  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.06.2016 gün ve 259 sayılı kararı ile reddedilen, Gebizli Mahallesi sınırları içerisinde 8572 ada 5 ve 6 parsellere kütle işlenmesine ilişkin 5398,67 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 960  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.06.2016 gün ve 257 sayılı kararı ile reddedilen, Demircikara Mahallesi sınırları içerisinde 8463 ada 14 parselin konut alanından akaryakıt ve LPG istasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 5460,45 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 959  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 02.06.2016 tarih ve 105 sayılı kararı ile reddedilen, Gündoğdu Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan 327 ada 73 parsele ilişkin itirazın kabulüne, diğer itirazların reddine ve itirazın kabulü doğrultusunda 327 ada 73 parselin Özel Çevre Koruma Bölgesi dışında kalan kısmının imar planı dışına çıkarılmasına yönelik öncelikle 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin yapılmasının uygunluğuna oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 1 kabul,11 ret oyu, MHP 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet İnceleme Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 958  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 03.05.2016 tarih ve 96 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yukarı Hisar Mahallesi 2 ada 33, 34 parsellerin sağlık tesisi alanından ticaret + konut alanına dönüştürülmesine ilişkin 4876,44 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.02.2016 gün ve 130 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olduğundan, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 957  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 02.03.2016 gün ve 38 sayılı kararı ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 14.06.2016 tarih ve 5071 sayılı kararı ile uygun bulunan 1 ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yer alan Hisar Mahallesi 2081 ada 2, 3, 4, 5 parsellerde yer alan sur duvar kalıntısının Koruma Amaçlı İmar Planına işlenmesine ilişkin 7540,4 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.05.2016 gün ve 495 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olduğundan oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 956  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Korkuteli Belediye Meclisinin 02.06.2016 gün ve 90 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kiremitli Mahallesi 453 ada 14 ve 15 parsellerin tevhit edilip yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 955  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Korkuteli Belediye Meclisinin 02.06.2016 gün ve 94 sayılı kararı ile reddedilen, Uzunoluk Mahallesi 1125 ila 1133,1159 adalar ile 117 ada 75 ila 79 parsellerde yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 954  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Korkuteli Belediye Meclisinin 07.06.2016 gün ve 96 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kargalık Mahallesi 706 ada 1 parselde bulunan cami alanındaki yapı yaklaşma mesafelerinin kaldırılarak, cami alanı ile aynı adada bulunan trafonun batıdaki park alanına taşınması ve plan notları getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 953  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 05.05.2016 gün ve 70 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gürsu Mahallesi sınırları içerisinde 6250 ada 1, 2 parseller ve çevresinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve parselasyon planı arasındaki uyumsuzlukların giderilmesine ilişkin 1057,55 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, trafo alanının yerinin değiştirilmesine esas AKEDAŞ kurum görüşünün alınması kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 952  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 01.07.2016 gün ve 89 sayılı kararı ile uygun bulunan, Arapsuyu Mahallesi sınırları içerisinde 6480 ada 1 parselin “Park” alanından “Rekreasyon Alanına" dönüştürülmesine ilişkin 1057,62 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.05.2016 tarih 491 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre, E=0,03 ibaresi eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 951  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 01.07.2016 gün ve 88 sayılı kararı ile uygun bulunan, Arapsuyu Mahallesi sınırları içerisinde 4289 ada 6 parselin “Park” alanından “Rekreasyon Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1057,63 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.05.2016 tarih 493 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre, E=0,03 ibaresi eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 950  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 01.07.2016 gün ve 91 sayılı kararı ile uygun bulunan, Sarısu Mahallesi sınırları içerisinde 9976 ada 8 parselin “Kamyon Garajı Alanı"ndan “Belediye Hizmet Alanı"na dönüştürülmesine ilişkin 1057,61 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.05.2016 tarih 490 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 949  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 01.07.2016 gün ve 90 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gürsu Mahallesi sınırları içerisinde 6429 ada 1 parselin bir kısmının ve 6414 ada 1 parselin “Park” alanından “Rekreasyon Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1057,60 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.05.2016 tarih 492 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre, E=0,03 ibaresi eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 948  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 02.06.2016 gün ve 74 sayılı kararı ile uygun bulunan, Akkuyu Mahallesi sınırları içerisinde 7629 ada 4, 5, 6 parsellerde imar planı ve parselasyon arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacı ile yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin 1057,59 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 947  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 02.06.2016 gün ve 75 sayılı kararı ile uygun bulunan, Arapsuyu Mahallesi sınırları içerisinde 6431 ada 7 parselin “Turizm Tesis Alanından” “Ticaret Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1057,53 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2016 tarihli ve 575 sayılı kararı ile Konyaaltı Sahil Bandı Konut- Turizm-Ticaret Karma Kullanım alanına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna uygun olduğundan oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 946  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 04.05.2016 tarih ve 168 sayılı kararı ile uygun bulunan, Varsak Şelale Mahallesi 438 Ada 11 parselde kütle işlenmesine ve "Y=3kat" yapılaşma koşulunun eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ hakkında, önceden onaylı imar planına göre ruhsatlandırılıp yapılaşması tamamlandığından Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin 12. Maddesine göre işlem yapılabileceğinden Karar Verilmesine Yer Olmadığına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 945     8
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarih ve 216 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Varsak Esentepe Mahallesi 1071 ada 1 ve 2 parsellerin tevhit edilerek "İBT" kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 944  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarih ve 215 sayılı kararı ile uygun bulunan, Baraj Mahallesi 26840 ada 2, 3 ve 5 parsellerin tevhit edilerek "YZT" kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 943  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarih ve 214 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yavuz Selim Mahallesi sınırları içerisinde 25729 ve 25730 adalar arasındaki l0 m'lik yol ile bu yolun bağlandığı 12m'lik yolun ve karşısındaki yeşil alanın tescil sınırına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 942  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarih ve 213 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Kütükçü Mahallesi 27441 ada 2 parsele kütle işlenmesine ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 2 kabul, 2 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 941  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarih ve 212 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Altınova Orta Mahallesi sınırları içerisinde 28524 ada 3 parselin Akaryakıt LPG İkmal ve Servis İstasyonu olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 12 ret oyu, MHP 3 kabul, 1 çekimser oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 940  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarih ve 211 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Beşkonaklılar Mahallesi sınırları içerisinde 26944, 26966, 26967 ve 26968 adalar ve çevresinde yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.05.2016 tarih 486 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonuna göre, gösterimlerin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 1 kabul, 13 ret oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 939  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarih ve 210 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Habibler Mahallesi 26639 ada 1 parselde yer alan İlköğretim Okulu Alanının güney yapı yaklaşma mesafesinin 40 metreden 5 metreye düşürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 938  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarih ve 209 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Altınova Menderes Mahallesi sınırları içerisinde 28502 ada 1 ve 2 parsellerde yer alan toptan ticaret alanının sehven 15 m. olarak gösterilen doğu yapı yaklaşma mesafesinin diğer adalarda olduğu gibi 10 m. olacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 937  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarih ve 208 sayılı kararı ile uygun bulunan, Düdenbaşı Mahallesi sınırları içerisinde 3998, 3999, 4000 ve 27579 adalar ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN REVİZYONU, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.05.2016 tarih 485 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım imar Plan Revizyonuna göre, gösterimlerin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 936     8
 1
 1
 Gazipaşa Belediye Meclisinin 02.05.2016 gün ve 64 sayılı kararı ile uygun bulunan, “imar planında tamamı konut olan ve eğimli olmayan parsellerde kapalı otopark yapmak şartı ile iç net yüksekliği 2.20 m’yi geçmeyecek şekilde subasman kotu maksimum +2.00 m’ye kadar yapılabilir.” Hükmünün plan notlarına eklenmesine ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ, ilçe bütününü kapsadığından, alınacak DSİ görüşüne istinaden bölgeleme yapıldıktan sonra değerlendirilebileceğinden oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 935     8
 1
 1
 Finike Belediye Meclisinin 02.12.2015 gün ve 88 sayılı kararı ile uygun bulunan, Hasyurt Mahallesi 1809-A parselin bir kısmının “Pazar Alanından” “Tarımsal Depolama Alanına (Sera Atığı Değerlendirme Tesisi)” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 11637,5 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 gün ve 369 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre, gösteriminin “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Sera Atığı Değerlendirme Tesisi)” olarak düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 934     8
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 07.06.2016 tarih ve 122 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çığlık Mahallesi, 269 ada 2 parselde bulunan turizm ve 2. konut alanında park alanı ayrılması ve plan notları getirilmesine ilişkin 5319,7 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, plan açıklama raporunda ve plan notlarında parselin konut alanı olarak kullanılacağı belirtildiğinden ve nüfus hesabı konut alanı üzerinden yapıldığından, 1/5000 ölçekli nazım imar planında parsel otel motel alanı olarak planlı olduğundan oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 933     8
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 07.06.2016 gün ve 156 sayılı kararı ile uygun bulunan, Oba Mahallesi 608 ada 3 parselin konut altı ticaret alanından Akaryakıt ve Servis İstasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.02.2016 tarih ve 104 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre, parselin akaryakıt istasyonu olarak Alanya Belediye Meclisi'nin 10.04.2012 tarih ve 47 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Antalya 1.İdare Mahkemesi'nin E:2012/836 K:2013/1184 sayılı kararı ile iptal edilip Danıştay 6. Dairesinin 15.10.2014 gün ve E:2013/9069, K:2014/6012 sayılı kararı ile de iptal kararı onandığından, parselin plansız kaldığı anlaşıldığından "1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği" ibaresinin "1/1000 ölçekli uygulama imar planı" olarak düzeltilmesi, plan değişikliği onama sınırı gösteriminin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğindeki plan onama sınırı gösterimine göre düzeltilmesi ve emsalin E=0.20 olması kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 932     8
 1
 1
 Aksu Belediye Meclisinin 04.05.2016 gün ve 75 sayılı kararı ile uygun bulunan, Cihadiye Mahallesi 585 ada 2, 3 ve 4 parselleri imar planı ile kadastral durumu arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 16 ret oyu, MHP 1 kabul, 7 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 931     8
 1
 1
 Aksu Belediye Meclisinin 01.06.2016 gün ve 97 sayılı kararı ile uygun bulunan. Macun Mahallesi 509 ada 1 parsel ile 13438 ada çevresinde Toplu İşyeri, Ticaret, Belediye Hizmet Alanı, Açık Spor Tesis Alanı, İlkokul, Lise, Ticaret Alanı, Park, Trafo, Pasif Yeşil Alan ve Bağlantı Yolları planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 1 kabul, 15 ret oyu, MHP 2 kabul, 6 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 930     8
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Cumalı Mahallesi 1209 ada 19 parselin Ortaöğretim Tesis Alanından Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 21.03.2016 tarih ve 3202688 sayılı görüşü doğrultusunda, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 929     8
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Cumalı Mahallesi 132 ada 3 ve 4 parsellerin “Ticaret Alanından” “Kamu Hizmet Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 928     8
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Kökez Mahallesi 89 ada 16, 17 ve 18 parsellerin yeniden düzenlenerek 17 parselin bir kısmının “Eğitim Alanı” olarak planlanması ve 18 parselin batısındaki park alanının genişletilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 927     8
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Kışla Mahallesi 293 ada 58 parselin konut alanından sosyal tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 2039,62 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 926     8
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Güzeloba Mahallesinde yer alan 3676 ada 21 parselin turizm+ tercihli kentsel kullanış alanından sağlık tesisi alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 925     8
 1
 1
 Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde Yazır Mahallesi 114 ada 22, 49, 50, 51, 52, 53, 54 parsellerin sağlık alanı, orman tahsisli alanların ise mesire alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANININ, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 924     8
 1
 1
 Konyaaltı Belediye sınırları içerisinde, Gürsu, Uluç ve Uncalı Mahalleleri sınırları içerisinde kısmen rekreasyon alanı kısmen günübirlik alan kısmen park olarak planlı bulunan 20181 ada 1 parsel, 20169 ada 1 parsel, 20165 ada 1 parsel, 20176 ada 1 ve 3 parsel, 20155 ada 1 parsel, 20235 ada 1 parsellerin “Rekreasyon Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, E=0,03 olması kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 923     8
 1
 1
 Antalya İli - Konyaaltı İlçesi Tünektepe-Sarısu-Beldibi kıyı bandı Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı içerisindeki alanın “Turistik Tesis Alanı” olarak planlamasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANININ onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 9 ret oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 922     8
 1
 1
 Antalya ili - Konyaaltı İlçesi Tünektepe-Sarısu-Beldibi kıyı bandı Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı içerisindeki alanın ‘Turistik Tesis Alanı” olarak planlamasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANININ onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 9 ret oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 921     8
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Göksu Mahallesi 7469 ada 2 parselin konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 920     8
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Göksu Mahallesi 7468 ada 3 parselin konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 919     8
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Odabaşı Mahallesi 28230 ada 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellerde Konut Alanı, Park Alanı ve Yol planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve yol düzenlemesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, planlama alanında yer alan doğu-batı doğrultusundaki 45 m. genişliğindeki yol güzergahının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile uyumsuzluğun da giderilmesi, planlama alanı ile bağlantısının sağlanmasına ilişkin düzenlemenin de yapılması kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 918     8
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 154 kV Göksu-Varsak Enerji İletim Hattı güzergahının Doğal Sit Alanı sınırları içerisinde yer alan kısmının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna iletilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 917     8
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 154 kV Göksu-Varsak Enerji İletim Hattı güzergahının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 916     8
 1
 1
 Finike Belediye Meclisinin 03.06.2016 gün ve 60 sayılı kararı ile uygun bulunan, Sahilkent Mahallesi Finike-Elmalı Karayolu kenarında 300 parsel, 298 ada 1 parsel, 297 ada 1 parsel, 311 ada 1 parsel, 294 ada 1, 9 ila 12 parsel, 291 ada 1, 2, 11 ila 14, 290 ada 1 parsel, 289 ada 1 ila 4 parsellerde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 8899,7 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Toros Emlak Müdürlüğü’nün bila tarih ve 29376 sayılı yazısına istinaden oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 915     8
 1
 1
 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Sahilkent Mahallesi Finike-Elmalı Karayolu kenarında 300 parsel, 298 ada 1 parsel, 297 ada 1 parsel, 311 ada 1 parsel, 294 ada 1,9 ila 12 parsel, 291 ada 1, 2, 11 ila 14, 290 ada 1 parsel, 289 ada 1 ila 4 parsellerde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 4440,4 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Toros Emlak Müdürlüğü’nün bila tarih ve 29376 sayılı yazısına istinaden oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 914     8
 1
 1
 Finike Belediye Meclisinin 03.06.2016 gün ve 59 sayılı kararı ile uygun bulunan, İskele ve Yeşilyurt Mahallesinde yer alan TOKİ Alanı ve çevresine (165 ada 41 parsel, 557 ada 1 ila 6 26, 27, 32 ila 41 parseller ve 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 adalar) ilişkin hazırlanan 12795,3 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE + REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANININ, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 913     8
 1
 1
 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, İskele ve Yeşilyurt Mahallesinde yer alan TOKİ Alanı ve çevresine (165 ada 41 parsel, 557 ada 1 ila 6 26, 27, 32 ila 41 parseller ve 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 adalar) ilişkin hazırlanan 4442,12 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE + REVİZYON NAZIM İMAR PLANININ, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 912     8
 1
 1
 Elmalı Belediyesi sınırları içerisinde, Gökpınar Mahallesi 807 parselin Akaryakıt LPG Servis İstasyonu ve Dinlenme Tesisi olarak planlanmasına ilişkin 17101 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, TS 11939 ve TS 12820 standartlarını sağlaması koşulu ile oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 911     8
 1
 1
 Elmalı Belediyesi sınırları içerisinde, ilçe merkezinde bulunan mahalleri kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZLARIN, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar ile beraber değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 910     8
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Yalınlı Mahallesinde yaklaşık 9.3 hektarlık alanda İmar uygulamasına yönelik 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ, Ağaçlandırılacak Alanın "Orman Alanı" olarak düzeltilmesi ve donatı alanı hesaplarına dahil edilmemesi kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 909     8
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Çığlık Mevkii 8222 Ada 46 ila 53, 57 ila 64, 116 ila 119 parseller ve çevresinde zayiat oranının düşürülmesine yönelik hazırlanan 2034,2 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar plan revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZLAR, oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 19 ret oyu, MHP 5 kabul, 2 ret oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 908     8
 1
 1
 Alanya Belediye sınırları içerisinde bulunan, Tosmur Mahallesi 201 ada 6 parselin “Park Ve Eğitim Tesisi Alanı”ndan “Sağlık Tesisi Alanı”na dönüştürülmesi 148 ada 2,4 parsellerin “Sağlık Tesisi Alanı’’ndan “Özel Eğitim Tesisi Alanı ve Park” alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 907  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 1
 1
 Akseki İlçesi, Sinanhoca Mahallesi 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının imar planlarına işlenmesine ilişkin alınan Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14.06.2016 tarih ve 5091 sayılı Kararı gereği hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na iletilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 906  Bilgilerdirme hk.   8
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesinin 12.08.2014 tarihli 399 sayılı Meclis kararına istinaden Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı’nın yapmış olduğu protokoller ve yurt dışı görevlendirmeler hakkında: a-) Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca ve personelince 2016 yılı Temmuz ve Ağustos ayında gerçekleşen yurt dışı ziyaretlerine ilişkin görevlendirmeler hakkında, b-) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan “Verilerin Online Paylaşımına İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen Protokol” hakkında, c-) İlimizdeki çocukların ve gençlerin zamanı etkin ve verimli kullanmalarının sağlanması, ilgi duydukları spor dallarında faaliyette bulunarak spora yönlendirilmeleri ve onları zararlı alışkanlıklara karşı korumak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Antalya İl Müftülüğü işbirliğinde düzenlenecek İl/İlçe Spor Merkezleri’ne ilişkin imzalanan protokol hakkında, d-) Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Mostar Cemal Biyediç Üniversitesi arasında imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Antalya Büyükşehir Belediyesince Bosna Hersek Cumhuriyeti Mostar Cemal Biyediç Üniversitesine Yapılacak Antalya Gençlik Merkezine İlişkin Protokol” hakkında, e-) Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı işbirliğiyle ortak hizmet projesi olarak gençlerin ve öğrencilerin kültürel ve sanatsal, beceri mesleki manada gelişimlerine katkı sağlama, sportif faaliyetler gerçekleştirme sosyal hizmet ve yardım ile meslek edindirme ve beceri kazandırma yetkisi sağlama gençlerin sosyal ihtiyaç ve faaliyetlerini, barınmalarının karşılanması için Antalya Büyükşehir Belediyesi İle Türkiye Gençlik Vakfı (Tügva) Arasında Düzenlenen İşbirliği Protokolü hakkında, f-) Antalya Büyükşehir Belediyesi İle Ağrı İl Özel İdaresi arasında imzalanan “Gönül Köprüsü Projesi kapsamında Ağrı İlinde ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere kurban eti dağıtılması, Ağrı Valiliği ile ortak yapılacak proje kapsamında Ağrı İlinde kesilmesi için bir kurban bedeli 675 TL olmak üzere yardım kampanyası yapılması ve İhtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere Kırtasiye yardımı yapılması hususlarında düzenlenen İşbirliği Protokolü hakkında Meclis bilgilendirildi.  
07-09-2016
14:00
 905     8
 1
 1
 Muratpaşa ve Kepez İlçeleri sınırında bulunan Çallı Kavşağına yapılan köprüye “15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Köprüsü” isminin verilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 49 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu ve Bağımsız Meclis Üyelerinin 4 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2016
14:00
 904  Önergenin Gündeme Alınması Hk.   8
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.09.2016 tarihli Meclis Gündemi, birimlerden gelen teklifler ve önergeler ile birlikte toplam 249 maddeden oluşmuştur.  

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 1998 - 2016 Her hakkı saklıdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Hizmetidir .