Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik

Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 189010 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
11-09-2020
14:30
 576  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 2
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 02.09.2020 tarih ve 207 sayılı kararı ile reddedilen, Zerdalilik Mahallesi 5698 ada 21 parseldeki anaokulu alanında çekme mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerinde yapılan İTİRAZ, itirazın anaokulunun kaldırılmasına yönelik olduğundan ve plan değişikliği içeriğine ilişkin olmadığından, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 18 kabul oyu, AK Parti 14 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, SAADET 1, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2020
14:30
 575  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 2
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Haşimişcan Mahallesi, 1 ada 10 ve 49 parsellerde trafo alanının belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Antalya Kent Merkezi Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi sınırlarında, 1. Derece Doğal Sit Alanı içerisinde kaldığından, Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna gönderilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 18 kabul oyu, AK Parti 14 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, SAADET 1, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2020
14:30
 574  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 2
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 02.09.2020 tarih ve 61 sayılı kararı ile uygun bulunan, Hatipler Mahallesi D-400 Karayolu Kuzeyinde kalan kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve Plan Notlarının yeniden düzenlenmesi konusu, Plan hükümlerinde: 2.35. maddesine “Emsal harici alanların toplamı parselin toplam emsale esas alanının % 30’unu aşmaması kaydıyla asansör önü sahanlıklarının asgari ölçülerdeki alanları emsale dahil edilmez” 2.36 maddesine “Emsal harici alanların toplamı parselin toplam emsale esas alanının % 30’unu aşmaması kaydıyla zemin ve çatı terasları emsale dahil değildir” 2.37 maddesine “Emsal harici alanların toplamı parselin toplam emsale esas alanının % 30’unu aşmaması kaydıyla bina cephesinden dışarı en fazla 1.50 m taşan ve bina cephesinden en fazla 1.50 m içeri çekilerek oluşturulan açık çıkma ve balkon düzenlemeleri emsal hesabına dâhil değildir” şeklinde düzenlenmesi, 3.2. Kentsel Çalışma Alanları başlığı altındaki, “Ticaret+Konut Alanlarında (TİCK) Yapılaşma Koşulu” başlığı ve altındaki hükümlerin kaldırılması kaydıyla değiştirilerek, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 18 kabul oyu, AK Parti 14 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, SAADET 1, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2020
14:30
 573  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 2
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 03.09.2020 tarih ve 95 sayılı kararı ile uygun bulunan: Sarısu Mahallesi sınırları içerisinde 12131 ada 6 parselde yer alan Günübirlik Tesis Alanı’nın bir kısmına (Konyaaltı Belediyesi) ibaresi eklenmesine ve çekme mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 18 kabul oyu, AK Parti 14 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, SAADET 1, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2020
14:30
 572  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 2
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 03.09.2020 tarih ve 94 sayılı kararı ile uygun bulunan: Sarısu Mahallesi sınırları içerisinde 20093, 9976 adalar ve kuzeyinde yer alan park alanı ile 12116 ada 3 parselde: konut alanı, belediye hizmet alanı, kamyon garajı alanı, yol ve park alanlarında yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 18 kabul oyu, AK Parti 14 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, SAADET 1, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2020
14:30
 571  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 2
 1
 Finike Belediye Meclisi’nin 03.07.2020 tarih ve 42 sayılı kararıyla uygun bulunan, Yeni Mahalle 148 ada 2 parsel batısında bulunan trafo alanının kaldırılarak, 150 ada 1 parseldeki çocuk bahçesi alanında trafo alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 18 kabul oyu, AK Parti 14 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, SAADET 1, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2020
14:30
 570  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 2
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 02.09.2020 tarih ve 60 sayılı kararı ile uygun bulunan, Milli Egemenlik Mahallesi Şelale Serisi 282 nolu bölmenin 10050 m²’lik kısmının “Orta Öğretim Tesisi Alanından” “Anaokulu Alanı, İlkokul Alanı ve Genel Otopark Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 18 kabul oyu, AK Parti 14 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, SAADET 1, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2020
14:30
 569  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 2
 1
 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Milli Egemenlik Mahallesi Şelale Serisi 282 nolu bölmenin 10050 m²’lik kısmının “Orta Öğretim Tesisi Alanından” “Eğitim Alanı ve Genel Otopark Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 18 kabul oyu, AK Parti 14 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, SAADET 1, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2020
14:30
 568  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 2
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Altınkale Mahallesi 1901 ada 1 parsel, 1902 ada 1 parsel, 1905 ada 2 parseller ve çevresinin “Kamu Hizmet Alanı” “Spor Alanı” “Eğitim Alanı” “Park Alanı” ve yol olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar hakkında: İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 07.09.2020 tarih ve 12237246 sayılı yazısı ekinde iletilen plan değişikliği doğrultusunda itirazın KABULÜNE, diğer itirazların REDDİNE, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 18 kabul oyu, AK Parti 14 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, SAADET 1, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2020
14:30
 567  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 2
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde: Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.08.2020 tarih ve 11171 sayılı kararı ile uygun bulunan, Merkez Mahalleleri kapsayan alanda hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 18 kabul oyu, AK Parti 14 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, SAADET 1, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2020
14:30
 566  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 2
 1
 Alanya Belediyesi Meclisinin 01.09.2020 tarih ve 219 sayılı kararı ile uygun bulunan ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.08.2020 tarih ve 11173 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Çıplaklı Mahallesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 18 kabul oyu, AK Parti 14 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, SAADET 1, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2020
14:30
 565  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 2
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde: Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.08.2020 tarih ve 11173 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çıplaklı Mahallesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 18 kabul oyu, AK Parti 14 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, SAADET 1, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2020
14:30
 564  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 2
 1
 Alanya Belediyesi Meclisinin 01.09.2020 tarih ve 220 sayılı kararı ile reddedilen, Saray Mahallesi 29 ada 49, 50 ve 51 parsellerin Kültürel Tesis Alanı, Meskûn Konut Alanı ve Akaryakıt İstasyonu Alanı planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 18 kabul oyu, AK Parti 14 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, SAADET 1, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2020
14:30
 563  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 2
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Saray Mahallesi 29 ada 49. 50 ve 51 parsellerin Kültürel Tesis Alanı, Meskûn Konut Alanı ve Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZLAR, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 18 kabul oyu, AK Parti 14 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, SAADET 1, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2020
14:30
 562  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 2
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Payallar Mahallesinde Alanya Toptancı haline ulaşımı sağlayan 25 m.'lik yolun açılabilmesi için imar uygulamasının yapımının sağlanabilmesi açısından yol, park ve ilköğretim tesisi alanı olarak planlı 922 parsel ve çevresinin yol, park ve mezarlık alanı olarak planlanması, ilköğretim tesis alanına karşılık eşdeğer alanın sağlanması ve donatı standartlarının sağlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 18 kabul oyu, AK Parti 14 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, SAADET 1, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2020
14:30
 561     6
 2
 1
  3.Aşama Raylı Sistem Hattı işi kapsamında “kısmi geçici kabulü” yapılan Depo Sahası ve Depo Bağlantı Hattı’nın işletilmek üzere Antalya Ulaşım Hiz.Pet.San.ve Tic.A.Ş ‘ne devredilmesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Ulaşım Hiz.Pet.San.ve Tic.A.Ş arasında imzalanan 09.08.2019 tarihli “3.Aşama (Varsak-Atatürk) Hafif Raylı Sistemin İşletilmesine Dair Sözleşmenin: “Tanımlar” başlıklı Madde 2’nin (c) bendinin değiştirilmesi, “Kira Bedeli ve Ödeme Usulleri” başlıklı Madde 8’in 4. bendinin değiştirilmesi ve “Genel Hususlar” başlıklı Madde 4’un 9. bendinin kaldırılması hakkında yapılan değişiklikler, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 18 kabul oyu, AK Parti 14 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, SAADET 1, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2020
14:30
 560  Sermaye artışı   6
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesinin %10.8637 oranında hissedarı bulunduğu ANFAŞ Antalya Fuarcılık İşletme Ve Yatırım Anonim Şirketinin aldığı 17.08.2020 tarih ve 2020/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararının 3. ve 4. maddelerinde, şirketin 27.500.000,00.- (Yirmiyedimilyonbeşyüzbintürklirası) TL. olan sermayesinin 55.000.000,00.- (Ellibeşmilyontürklirası) TL.’ye artırılmasının 19.09.2020 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında görüşülmesi kararlaştırılmış olup: Antalya Büyükşehir Belediyesinin (% 10,8637) ortaklık oranını koruyarak ANFAŞ Antalya Fuarcılık İşletme Ve Yatırım Anonim Şirketinin sermaye artışına, hissesi oranında iştirak etmesine, iştirakine isabet eden: 2.987.517,50.- (ikimilyondokuzyüzseksenyedibinbeşyüzonyediliraellikuruş) TL. ile sermaye artırımına katılmasına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 18 kabul oyu, AK Parti 14 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, SAADET 1, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2020
14:30
 559  Yönetmelikler Hk   6
 2
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/01/2020 tarih ve 59 sayılı kararı ile Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ‘Kırsal Kalkınma v e Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü’ ile Araştırma-Geliştirme Proje Şube Müdürlüğü(AR-GE)’nün kurulmasına, arazide karşılaşılan aksaklıklar, koordinasyonda karşılaşılan sıkıntılar, vatandaşlardan gelen şikayetler ve ihtiyaçlar doğrultusunda, yapılan çalışmaların takibi, kontrolü, Antalya Büyükşehir Belediyesine gelen şikayetlerin azaltılması, tarımsal çalışmalarının daha iyi koordine edilebilmesi için “Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği”nde revizyon yapılmasına ve revizyon yapılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yönetmeliğin kabulüne, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 18 kabul oyu, AK Parti 14 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, SAADET 1, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, Yönetmelik, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2020
14:30
 558     6
 2
 1
 Dünya genelinde etkisini hissettiren Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında vatandaşlarımızı korumak ve salgının ülkemizde yayılmasını engellemek amacıyla alınan önleyici ve kısıtlayıcı tedbirler arasında, 02/06/2020 tarih ve 2020/44 karar no'lu Antalya 1.Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararında belirtildiği üzere, Ulaşım araçları ile ilgili alınması gereken önlemlerin 14.2 yolcular alınması gereken önlemler başlıklı kısmının 4 fıkrasında "araçlara koltuk sayısı kadar müşteri alınabilir, ayakta yolcu alınmamalıdır. Karşılıklı dörtlü koltukların iki koltuğu kullanılmamalı, yüz yüze gelinmeyecek şekilde çapraz olarak oturulmalıdır ve ayakta yolcu taşımaya uygun araçlara bu araçların teknik ve/veya tescil belgelerinde belirtilen ayakta yolcu kapasitesi en fazla %50 si kadar ayakta yolcu alınabileceği" belirtilmektedir. Yapılan kontroller neticesinde Pandemi öncesi toplu taşıma araçlarının günlük taşınan yolcu sayısında %50 oranında yolcu kaybı yaşandığı ve toplu taşıma esnafının mağduriyet yaşadığı ve araçlarını çalıştırmakta zorlandığı görüldüğünden, yaşanılan mağduriyetin giderilebilmesi için alınan 14.07.2020 tarih ve 361 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile günlük çalışan ulaşım esnafına, çalışmış olduğu hatta yapılan kilometresi, Antalya şehir içi Hatları Kilometre Cetvelinde belirtilen hat kilometresi ve aracın günlük sefer sayısı ile çarpılarak bulunan günlük toplam kilometresine göre 1 TL/Km. üzerinden aylık olarak hesaplanarak (%5 artı/eksi) 300 adet araçla sınırlı olmak kaydıyla 01/07/2020 - 31/08/2020 tarihleri arasında yakıt destek ödemesi yapılmış olup: bu olağanüstü durum karşısında kamu hizmeti yürüten Toplu taşıma esnafının halihazırda günlük taşınan yolcu sayısında %50 oranında yolcu kaybı yaşanması ve gelirinin ciddi oranda azalmasına rağmen tüm giderlerinin devam etmesi sebebiyle yaşanılan mağduriyetin giderilebilmesi için 14.07.2020 tarih ve 361 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Kararında belirtilen sürenin uzatılarak, günlük çalışan ulaşım esnafına, çalışmış olduğu hatta yapılan kilometresi, Antalya şehir içi Hatları Kilometre Cetvelinde belirtilen hat kilometresi ve aracın günlük sefer sayısı ile çarpılarak bulunan günlük toplam kilometresine göre 1 TL/Km. üzerinden aylık olarak hesaplanarak (%5 artı/eksi) 300 adet araçla, okulların açılması halinde (%5 artı/eksi) 360 adet araçla sınırlı olmak kaydıyla 01/09/2020 - 31/10/2020 tarihleri arasında yakıt destek ödemesi yapılmasına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 18 kabul oyu, AK Parti 14 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, SAADET 1, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2020
14:30
 557     6
 2
 1
 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 70 inci maddesi uyarınca: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen dağıtım lisansı kapsamında Antalya il sınırları içerisinde faaliyet gösteren Enerya Antalya Gaz Dağıtım A.Ş.’nin dağıtım bölgesine Manavgat ilçesinin dahil edilmesi halinde: 1) Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı Kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için ilgili belediye ile müşterek hareket edilmesinin, 2) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım şirketinin: a) Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak Manavgat İlçesi sınırları içinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine gecikmeksizin izin verileceğinin, b) Manavgat İlçe sınırları içerisinde gerçekleştireceği doğal gaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin alt yapı çalışmaları kapsamında, Büyükşehir Belediyesi dağıtım şirketinden Altyapı Tesisi Açım Ruhsatı kapsamında alınan bedeller (Bakanlıkça belirlenen Altyapı Kazı İzni Harcı hariç), teminat, zemin tahrip bedeli (asfalt, parke, beton vb.), hafriyat döküm bedeli gibi her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edilmeyeceğinin, c) Antalya İli Manavgat İlçesinde, dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve alt yapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verileceğinin, d) Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılacağının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesi” hususunun kabulüne, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 18 kabul oyu, AK Parti 14 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, SAADET 1, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2020
14:30
 556     6
 2
 1
 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 70 inci maddesi uyarınca: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen dağıtım lisansı kapsamında Antalya il sınırları içerisinde faaliyet gösteren Enerya Antalya Gaz Dağıtım A.Ş.’nin dağıtım bölgesine Alanya ilçesinin dahil edilmesi halinde: 1) Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı Kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için ilgili belediye ile müşterek hareket edilmesinin, 2) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım şirketinin: a) Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak Alanya ilçesi sınırları içinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine gecikmeksizin izin verileceğinin, b) Alanya ilçe sınırları içerisinde gerçekleştireceği doğal gaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin alt yapı çalışmaları kapsamında, Büyükşehir Belediyesi dağıtım şirketinden Altyapı Tesisi Açım Ruhsatı kapsamında alınan bedeller (Bakanlıkça belirlenen Altyapı Kazı İzni Harcı hariç), teminat, zemin tahrip bedeli (asfalt, parke, beton vb.), hafriyat döküm bedeli gibi her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edilmeyeceğinin, c) Antalya ili Alanya ilçesinde, dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve alt yapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verileceğinin, d) Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılacağının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesi hususunun kabulüne oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 18 kabul oyu, AK Parti 14 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, SAADET 1, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2020
14:30
 555     6
 2
 1
 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 27.08.2020 tarihli ve 72052742756.99/64517 sayılı yazısı ile ilimiz, Muratpaşa ilçesi, Kaleiçi Selçuk Mahallesinde bulunan ve Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığımıza bağlı olarak hizmet veren Oyuncak Müzesi alanı olarak kullanılan 15 adet taşınmaza 17/10/2016-18/02/2020 tarihleri arası dönem için Antalya Büyükşehir Belediyesi adına tahakkuk ettirilen 488.596,96TL bedelin %35 indirimli tutarı 317.588,02TL bedelin 11/09/2020 tarihine kadar, Oyuncak Atölyesi Avrupa Birliği Proje ofisi olarak kullanılan 175 ada 1 parsel için tahakkuk ettirilen 61.966,31TL bedelin %35 indirimli tutarı 40.278,10TL bedelin 11/09/2020 tarihine kadar ve Deniz Biyoloji Müzesi olarak kullanılan 890 ada 11 parsel için tahakkuk ettirilen 121.077,82TL bedelin %35 indirimli tutarı 78.700,58TL bedelin 11/09/2020 tarihine kadar peşin olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından Maliye Hâzinesine ödemeleri yapılacaktır. Maliye Hâzinesine kayıtlı olduğu ve bu alanların kullanımı için 17/10/2016-18/02/2020 tarihleri arası kullanımı için ecrimisil bedellerinin tahakkuk ettirildiği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bu tutarın ödeneceği belirtilmiş, bu ücretin sonraki dönemlerde de Büyükşehir Belediyesi adına tahakkuk ettirileceği dikkate alınarak, bu alanlardan Büyükşehir Belediyesince elde edilen / edilecek gelir ve giderler göz önünde bulundurularak mevcut kullanımlarımızın ücretsiz kamusal amaca yönelik olarak değiştirilmesi halinde Maliye Hâzinesinden kamusal amaçlı kullanım olarak tüm taşınmazların Büyükşehir Belediyesi adına tahsisleri talep edilebileceği belirtildiğinden, bu kapsamda halihazırda ecrimisil olarak kullanılan alanların kullanımının ücretsiz kamusal amaca yönelik olarak değiştirilerek Maliye Hâzinesinden Büyükşehir Belediyemize tahsis edilebilmesi için Oyuncak Müzesi ve Deniz Biyolojisi Müzesinin ücretsiz olarak hizmet vermesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 18 kabul oyu, AK Parti 14 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, SAADET 1, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2020
14:30
 554  Gelir tarifesi   6
 2
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 02/03/2020 tarih ve 106 sayılı kararı ile onaylanan Muratpaşa Belediyesi 2020 yılı Gelir Tarifesinin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü başlığı altındaki “6.1.İşyeri Açma ve Canlı Müzik İzin Harçları” konu başlıklı maddesinin, başlığının “6.1.İşyeri Açma ve Canlı Müzik İzin Ücretleri” olarak değiştirilmesi ile bu başlık altındaki içeriğin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda tablo olarak verilen şekilde revize edilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 18 kabul oyu, AK Parti 14 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, SAADET 1, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2020
14:30
 553  Ödenek Aktarılması Hk.   6
 2
 1
 Kemer Belediye Meclisinin 05/08/2020 tarih ve 87 sayılı kararı ile alınan 3.510.000TL’lik ödenek aktarım kararı hakkında: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36/3 maddesi “Büyükşehir ilçe belediyelerinde: aktarmalarla ilgili meclis kararları bütçe ile ilgili meclis kararları gibi kesinleşir ve yürürlüğe girer.” Hükmü gereği: Kemer Belediyesinin 2020 yılı gider bütçesinden: 46 07 14 02-01 1 1-5-03 6 1 01 Özel Kalem Müdürlüğü Temsil Ağırlama Tören Fuar Organizasyon Giderleri tertibinden 750.000TL, 46 07 14 30-04 4 3 00-5-06 5 7 04 Fen İşleri Müdürlüğü Sosyal Tesisler Gider Bütçe tertibinden 910.000 TL, 46 07 14 35-08 2 0 00-5-03 6 1 01 Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü Temsil Ağırlama Tören Fuar Organizasyon Giderleri tertibinden 750.000 TL, 46 07 14 36-08 1 0 00-5-06 5 7 90 Park ve Bahçeler Müdürlüğü Diğerleri Bütçe tertibinden 700.000 TL, 46 07 14 39-05 1 0 00-5-06 1 4 01 Temizlik İşleri Müdürlüğü Kara Taşıtı alımları tertibinden 400.000 TL olmak üzere toplam 3.510.000TL ödeneğin, 46 07 14 09-07 2 1 00-5-03 5 5 02 Sağlık işleri Müdürlüğü Taşıt Kiralaması Bütçe kalemine aktarılmasına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 18 kabul oyu, AK Parti 14 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, SAADET 1, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2020
14:30
 552  Ödenek Aktarılması Hk.   6
 2
 1
 Kaş Belediye Meclisinin 02/01/2020 tarih ve 11 sayılı kararı ile alınan 595.000TL’lik ödenek aktarım kararı hakkında: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36/3 maddesi “Büyükşehir ilçe belediyelerinde: aktarmalarla ilgili meclis kararları bütçe ile ilgili meclis kararları gibi kesinleşir ve yürürlüğe girer.” hükmü gereği: Kaş Belediyesinin 2020 yılı ekli listede yer alan Müdürlükler arası Bütçe aktarmasının kabulüne, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 18 kabul oyu, AK Parti 14 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, SAADET 1, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, Aktarma Tablosu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2020
14:30
 551  Encümene yetki verilmesi   6
 2
 1
 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 19. Bölge Müdürlüğü 19. Bölge Müdür Yardımcılığı Tesis ve Kontrol Müdürlüğünün bila tarih ve E.240659 sayılı yazısı ile ilimiz enerji ihtiyacını karşılamak amacı ile işletmeye alınan 154 kV Alanya-Alara-Manavgat enerji iletim hattının mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Antalya ili Manavgat ilçesi Karacalar Mahallesi 253 ada 11 parsel numaralı 39.044,09 m² yüzölçümlü mezarlık vasıflı taşınmazın ekli krokide belirtilen 2.194,91 m² yüzölçümlü kısmı üzerinden fiilen geçmesi nedeniyle 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesine göre bedeli ödenmek üzere bila tarih ve E 252525 sayılı yazısı ile lisans başlangıç tarihi olan 13/03/2003 tarihinden itibaren 49 yıl süre ile irtifak hakkı tesis/tescil edilmesi talep edilmiştir. Söz konusu taşınmazda TEİAŞ 19. Bölge Müdürlüğü kıymet takdir komisyonu tarafından irtifak hakkı bedeli olarak belirlenen 15.210,73 TL bedel karşılığında irtifak hakkı işlemi tesis edileceği kamulaştırma bedelinin kabul edilmemesi halinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun değişik 4650 sayılı Kanunun 10. maddesine göre kamulaştırma davası açılacağı belirtildiğinden, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesine göre Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 19. Bölge Müdürlüğü 19. Bölge Müdür Yardımcılığı Tesis ve Kontrol Müdürlüğü'ne Manavgat İlçesi Karacalar Mahallesi 253 ada 11 parsel numaralı 39.044,09 m² yüzölçümlü taşınmazın 2.194,91 m² yüzölçümlü kısmı üzerinde 15.210,73 TL bedelle iletim lisans başlangıç tarihi olan 13/03/2003 tarihinden itibaren 49 yıl süre ile irtifak hakkı tesis/tescil yapılması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 18 kabul oyu, AK Parti 14 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, SAADET 1, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2020
14:30
 550  Hibeler hk.   6
 2
 1
 Kemer Merkez Mezarlığından Kenan TUNÇ adına 24,00 m² yüzölçümlü aile mezarlığının bedelsiz olarak verilmesi şartıyla, Kemer ilçesi Arslanbucak Mahallesi 222 ada 1 parsel numaralı 10.344,00 m² yüzölçümlü ağaçlandırılacak alan vasıflı taşınmazdaki Kenan TUNÇ adına kayıtlı 278/10344 hissenin bedelsiz olarak Büyükşehir Belediyesi adına şartlı bağış alınmasına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 18 kabul oyu, AK Parti 14 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, SAADET 1, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2020
14:30
 549  Hibeler hk.   6
 2
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/07/2020 tarih ve 363 sayılı kararı ile Hatice DERİN (T.C.No:20425328466) adına kayıtlı Muratpaşa İlçesi Güvenlik Mahallesi 1428 ada 17 parseldeki 1 numaralı bağımsız bölümün, Hatice DERİN’in vefat edinceye kadar kullanması şartının tapu kütüğüne şerh düşülmesi kaydıyla bedelsiz olarak Büyükşehir Belediyesine bağışlama talebinin kabulüne karar verilmiş, meclis kararına istinaden Büyükşehir Belediyesinin 06/08/2020 tarih ve 58375 sayılı yazısı ile Muratpaşa Tapu Müdürlüğüne tescil işlemi için müracaat edilmiş, Muratpaşa Tapu Müdürlüğü tarafından 26/08/2020 tarih 2072285 sayılı yazısı ile 14/07/2020 tarih ve 363 sayılı meclis kararında vefat edinceye kadar oturma şartı ve kullanılması şartının sükna hakkı olarak mı yoksa intifa hakkı olarak mı olduğu tam olarak anlaşılamadığından bağış işleminin yerine getirilemediği belirtildiğinden, 14/07/2020 tarih ve 363 sayılı meclis kararına ek olarak, Hatice DERİN adına kayıtlı Muratpaşa İlçesi Güvenlik Mahallesi 1428 ada 17 parseldeki 1 numaralı bağımsız bölümün sükna (oturma) hakkının Hatice DERİN (T.C.No:20425328466) adında bırakılarak (bu şartın tapu kütüğüne şerh düşülmesi kaydıyla), mülkiyet hakkının tamamının bedelsiz olarak Büyükşehir Belediyesine bağışlama talebinin kabulüne, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 18 kabul oyu, AK Parti 14 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, SAADET 1, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2020
14:30
 548  Hibeler hk.   6
 2
 1
 Muammer KAYA (T.C.No:28135070804) adına kayıtlı Elmalı ilçesi Armutlu Mahallesi 524 parsel numaralı 2.050,00 m² yüzölçümlü taşınmazın mezarlık olarak kullanılmak üzere, bedelsiz olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi adına şartlı bağış alınmasına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 18 kabul oyu, AK Parti 14 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, SAADET 1, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2020
14:30
 547  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   6
 2
 1
 CHP Meclis Üyeleri: Turgay GENÇ, Mustafa GEYİKÇİ, Mehmetali YILMAZ, Serkan KÜÇÜKKURU, Erkan DEMİRCİ, Zekeriya ALTUN, Mehmet TUFAN, Esin BİLGİÇ, Zafer TAN, Halil ARIKAN, Enver BARIŞ, Oktay BAŞARAN, Şafak OTUZALTI, Ali POLAT, Şevket KORKUT, Osman MANİS, Erşan ÖZDEN, Mehmet HACIARİFOĞLU, Ertuğrul ÜNAL, Deniz FİLİZ, Mithat ARAS, AK Parti Meclis Üyeleri: Mehmet ÖZEREN, Ali ÇETİN, Mehmet Ali KİRİŞ, Alper BİRER, Orhan AVCI, Muhammet URAL, Mehmet GÜVEN, Hasan Cumhur GÖNCÜ, Ferah Nur ÜNAL, Abdurrahman YILMAZ, İlhami YILDIRAN, Nafiz TANIR, Levent KONUR, Binnaz BÜYÜKKURT, MHP Meclis Üyeleri: Kemal KARA, Abdulkadir ÇELİK , Avni ATAY, Selçuk SENİRLİ, İYİ Parti Meclis Üyeleri: Halil ÖZTÜRK, Ramazan ÖZEN, Hasan Can KAMBUROĞLU, Ertürk YAZAR, Mehmet YÜKSEL, Mustafa BASKAK, Barış BULUT, Kerem Kaya TURAN, Gürsel AŞIK, Yusuf Emre ERTUĞAN, Şerafettin ÖZER, DSP Meclis Üyeleri: Hasan Ali ACAR, Mustafa AKIN, Saadet Meclis Üyesi: Mehmet MANAVOĞLU, Bağımsız Meclis Üyesi Mehmet TOPRAKCI’nın toplantıya katıldıkları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye Meclisi CHP 21, AK Parti 14, İyi Parti 11, MHP 4, DSP 2, Saadet 1, Bağımsız 1 meclis üyesi olmak üzere toplam 54 üye ile açıldı. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin BÖCEK, CHP Meclis Üyeleri: Semih ESEN, Mustafa KÖLEOĞLU, Şükrü SÖZEN, Ümit UYSAL, Ünal ÇETİNKAYA, Mehmet YÖRÜKOĞLU, Ahmet CAN, Mesut KOCAGÖZ, Metin ALTUNBAŞ, Büşra ÖZDEMİR, Batuhan Mutlu ENGİN, Ali COŞKUN, Mehmet HACIARİFOĞLU, Mustafa BİLİCİ, AK Parti Meclis Üyesi: İbrahim ÖZKAN, Mutlu ULUTAŞ, Hakan TÜTÜNCÜ, Enver APUTKAN, Mehmet Ali ERDOĞAN, Hasan ÖZDEMİR, Şevket ÖZKAN, İsmail DEMİR, İbrahim TUNCER, Fırat DEMİRCİ, Tevfik TANER, Serhat DEMİR, Şefik DURDAŞ, Yusuf KARAMANCI, Özdemir MANAVOĞLU, Kemal YILDIRIM, MHP Meclis Üyeleri: Adem Murat YÜCEL, Ömer Niyazi İŞLEK, Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Ali ŞAHİN, Adem ER, Hüseyin BALYA, Ercan UĞUR, Mehmet DURUKAN, Süleyman UĞURLU, Abdurrahman CARAN, Ziya YILDIRIM, İYİ Parti Meclis Üyeleri: Okan KOCAKAYA, Recep KARATOP, Mehmet ÇETİN, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, DSP Meclis Üyeleri: Necati TOPALOĞLU, Mehmet Akif ORDU’nun mazeretli sayılmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (CHP 20 kabul oyu, AK Parti 11 kabul oyu, İyi Parti 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, Saadet 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.)  
07-09-2020
14:00
 546  Gündemin.... ila... Maddeleri Hk.   6
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.09.2020 tarihli meclis toplantısında: a.Gündemin 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 103, 104, 105, 106, 107 ve 109. maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.(CHP: 18 kabul oyu, AK Parti: 28 kabul oyu, İYİ Parti: 11 kabul oyu, MHP: 8 kabul oyu, DSP: 3 kabul oyu, Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu) b.Gündemin 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 ve 116. maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.(CHP: 18 kabul oyu, AK Parti: 28 kabul oyu, İYİ Parti: 11 kabul oyu, MHP: 8 kabul oyu, DSP: 3 kabul oyu, Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu) c.Gündemin 108. maddesinde yer alan önergeye istinaden gündemin 7, 27 ve 28. maddeleri gündemden çıkartıldı.  
07-09-2020
14:00
 545  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Altıntaş Mahallesi, 15534 Ada 1 parselde mülkiyet sorununun giderilmesi amacıyla, 15534 ada 1 parsel, 15535 ada 1 ve 6 parsel (kısmen) ve 15537, 15538, 15539 adalar arasında kalan alanda düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (CHP 16 kabul oyu, AK Parti 28 ret oyu, İYİ Parti 1 kabul oyu, MHP 9 ret oyu, DSP 2 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 ret oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2020
14:00
 544  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Altıntaş Mahallesi 15534 Ada 1 parseldeki mülkiyet sorununun giderilmesi amacıyla, 15534 ada (kısmen), 15535 ada 1 ve 6 parsel (kısmen) ve 15537, 15538, 15539 adalar arasında kalan alanda düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (CHP 22 kabul oyu, AK Parti 28 ret oyu, İYİ Parti 1 kabul oyu, MHP 9 ret oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 ret oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2020
14:00
 543  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Serik Belediye Meclisi’nin 02.07.2020 tarih ve 45 sayılı kararı ile uygun bulunan: Eminceler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 103 ada 169 parselin “Toplu işyeri” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 20 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2020
14:00
 542  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Kumluca Belediye Meclisi’nin 06.07.2020 tarih ve 59 sayılı kararı ile reddedilen, Meydan (Bağlık) Mahallesi 46 ada 1 parselin Resmi kurum alanı (Tarım Kredi Kooperatifi) olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerinde yapılan itiraz, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 20 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2020
14:00
 541  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 03.07.2020 tarih ve 127 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yükseliş Mahallesi 1710 ada 25 parselde bulunan PTT Alanının “Aile Sağlığı Merkezi” Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 20 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2020
14:00
 540  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisi’nin 02.07.2020 tarih ve 94 sayılı kararı ile uygun bulunan: Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.11.2019 tarih ve 10076 sayılı kararı ile uygun bulunan Varsak Altıayak Mahallesi, 2016 ada doğusunda bulunan koruma alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi(CHP 20 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2020
14:00
 539  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.07.2020 tarih ve 92 sayılı kararı ile reddedilen, Zeytinlik Mahallesi 1596 ve 2965 parsellerin Orman Alanı olarak plana işlenmesi ve çevresinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 20 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2020
14:00
 538  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Gazipaşa Belediye Meclisi’nin 03.07.2020 tarih ve 38 sayılı kararı ile reddedilen: Yeni Mahalle 1156 ada 1 ve 2 parsellerin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi(CHP 20 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2020
14:00
 537  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Gazipaşa Belediye Meclisi’nin 03.07.2020 tarih ve 37 sayılı kararı ile uygun bulunan: Beyobası Mahallesi 118 ada 1 parselin Akaryakıt İstasyonu alanından konut alanı ve yol boyu ticaret alanına dönüştürülmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 20 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2020
14:00
 536  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Gazipaşa Belediye Meclisi’nin 03.07.2020 tarih ve 36 sayılı kararı ile uygun bulunan: Pazarcı Mahallesinde konut alanı ve yol boyu ticaret alanı planlı 194 ada 1 ve 2 parsellerin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi(CHP 20 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2020
14:00
 535  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Elmalı Belediye Meclisi’nin 02.07.2020 tarih ve 34 sayılı kararı ile uygun bulunan, Karyağdı Mahallesi 307 ada 19 parselin içerisinden geçen yolun kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği, plan onama sınırı içerisindeki yolda kalan yapının konut alanı içerisinde kalması, kalan kısmının park alanı olarak planlanması kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 20 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2020
14:00
 534  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisi'nin 03.07.2020 tarih ve 59 sayılı kararı ile uygun bulunan, K. Yeniköy Mahallesi konut kullanımlı 872 ada 6 parsele konutaltı ticaret kullanımı verilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 20 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2020
14:00
 533  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 03.07.2020 tarih ve 58 sayılı kararı ile uygun bulunan, K. Yeniköy Mahallesi konut kullanımlı 874 ada 8 parsele konutaltı ticaret kullanımı verilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 20 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2020
14:00
 532  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 03.07.2020 tarih ve 57 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeşilbayır Mahallesi, 380+154 kV Serbest Bölge-Antalya DGKÇS Enerji İletim Hattının işlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 20 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2020
14:00
 531  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 03.03.2020 tarih ve 34 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeşilbayır ve Çıplaklı Mahallesi, Çiftlik Caddesi ile Fatih Sultan Mehmet Caddeleri arşındaki Enerji Nakil Hattı güzergâhındaki yol genişliğinin 50 metre olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 20 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2020
14:00
 530  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisi’nin 02.07.2020 tarih ve 178 sayılı kararıyla uygun bulunan, Güllerpınarı Mahallesi 215 ada 167 parseldeki konut alanında çekme mesafelerinin düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 20 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2020
14:00
 529  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Serik Belediye Meclisi’nin 02.07.2020 tarih ve 52 sayılı kararı ile uygun bulunan: Gedik Mahallesi 104 ada 1 parselde yer alan Sosyal Tesis Alanı ve kuzeyinde yer alan Rekreasyon Alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 20 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2020
14:00
 528  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde: Gedik Mahallesi 104 ada 1 parselde yer alan Sosyal Tesis Alanı ve kuzeyinde yer alan Rekreasyon Alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi(CHP 20 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2020
14:00
 527  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Eminceler Mahallesi 1309 ada 4 parselin özel eğitim alanından konut alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 20 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2020
14:00
 526  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Yukarıışıklar Mahallesi 355 parselin “Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 23 kabul oyu, AK Parti 29 ret oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 9 ret oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul, Bağımsız 1 ret oyu ile toplam 79 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2020
14:00
 525  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Odabaşı Mahallesi 28221 ada 20 parselin “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” ve “Yol” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 22 kabul oyu, AK Parti 28 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 74 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2020
14:00
 524  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Demre Belediyesi sınırları içerisinde, Köşkerler, Zümrütkaya, Gürses Mahallelerinde yer alan Myra Arkeolojik Sit Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 22 kabul oyu, AK Parti 28 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 74 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-09-2020
14:00
 523  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Kellerpınarı Mahallesinde “Mendirek(Kum Tutucu)" amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Öneri plan çalışmasına altlık teşkil eden 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarının güncel OLMADIĞINDAN, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu çalışmalarının Antalya Büyükşehir Belediyesince sürdürüldüğü ve henüz SONUÇLANMADIĞINDAN, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planları arasında UYUMSUZLUKLAR OLDUĞUNDAN, Planlama alanında mülkiyet analizinin yapılmadığı ve özel mülkiyete konu alanlar olduğu tespit edilmiş OLDUĞUNDAN: Sağ ve soldaki mahmuz yapılarının kıyı çizgisinden başlarken ortadaki mahmuzun karayolu kenarından başlatıldığı ve bu durumun plajdaki yaya sirkülasyonunu KESİNTİYE UĞRATACAĞINDAN, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine aday Alanya Kalesi, Kızılkule ve Tersane siluetine olumsuz OLUMSUZ ETKİ YAPACAĞINDAN, Alâeddin Keykubat Üniversitesi tarafından yapılan çalışmaların yeniden değerlendirilmesinin gerekli OLDUĞUDAN, Bu çalışmada önerilen T tipi mahmuz yapılarının Alanya Keykubat plajı için kıyı erozyonunu hızlandıracağı ve geri dönülmez hasarlara yol açabileceği ÖNGÖRÜLDÜRĞÜNDEN. Ayrıca bu tip sert yapıların yüzme alanlarında tercih edilmesinin doğru sonuçlar vermeyeceği değerlendirildiğinden imar planına ilişkin OLUMLU KURUM GÖRÜSÜ VERİLEMEYECEĞİNDEN: Bu kapsamda 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 06.07.2011 tarih 27986 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ ve diğer ilgili yönetmelikler ile ekte hazırlanan rapor çerçevesinde değerlendirilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 22 kabul oyu, AK Parti 28 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 74 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu, 1 adet Değerlendirme Raporu.)  
07-09-2020
14:00
 522  Karar Özetlerinin Kab.Hk.   6
 1
 1
 Belediye Meclisinin 10.08.2020 ve 14.08.2020 tarihlerinde yaptığı meclis toplantılarında alınan kararlara ait 115 adet karar özetinin kabulüne oy birliği ile karar verildi. (CHP: 23 kabul oyu, AK Parti: 29 kabul oyu, İYİ Parti: 13 kabul oyu, MHP: 7 kabul oyu, DSP: 3 kabul oyu, SAADET: 1 kabul oyu, Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 77 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)  
07-09-2020
14:00
 521  Önergenin Gündeme Alınması Hk.   6
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.09.2020 tarihli Meclis Gündemi, birimlerden gelen teklifler ve önergeler ile birlikte toplam 116 maddeden oluşmuştur.  
07-09-2020
14:00
 520  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   6
 1
 1
  CHP Meclis Üyeleri: Mustafa GEYİKÇİ, Mehmetali YILMAZ, Mustafa KÖLEOĞLU, Erkan DEMİRCİ, Zekeriya ALTUN, Mehmet TUFAN, Sıdıka GÖKYAR KIZILCA, Esin BİLGİÇ, Zafer TAN, Halil ARIKAN, Mesut KOCAGÖZ, Enver BARIŞ, Ali POLAT, Şevket KORKUT, Osman MANİS, Erşan ÖZDEN, Bülent ÖZGÜVEN, Mehmet HACIARİFOĞLU, Ertuğrul ÜNAL, Deniz FİLİZ, Mithat ARAS, Mustafa BİLİCİ, AK Parti Meclis Üyeleri: İbrahim ÖZKAN, Halil ŞAHİN, Mehmet ÖZEREN, Enver APUTKAN, Mehmet Ali ERDOĞAN, Hasan ÖZDEMİR, Ali ÇETİN, Emin BAL, Mehmet Ali KİRİŞ, Alper BİRER, Şevket ÖZKAN, Musa BATU, İsmail DEMİR, İbrahim TUNCER, Mehmet GÜVEN, Tevfik TANER, Şefik DURDAŞ, İlhami YILDIRAN, Yusuf KARAMANCI, Nafiz TANIR, Kemal YILDIRIM, Levent KONUR, İYİ Parti Meclis Üyeleri: Okan KOCAKAYA, Halil ÖZTÜRK, Ramazan ÖZEN, Hasan Can KAMBUROĞLU, Recep KARATOP, Ertürk YAZAR, Mustafa BASKAK, Barış BULUT, Kerem Kaya TURAN, Gürsel AŞIK, Yusuf Emre ERTUĞAN, Şerafettin ÖZER, MHP Meclis Üyeleri: Kemal KARA, Adem ER, Avni ATAY, Hüseyin BALYA, Ercan UĞUR, Süleyman UĞURLU, Abdurrahman CARAN, Selçuk SENİRLİ, Ziya YILDIRIM, DSP Meclis Üyeleri: Necati TOPALOĞLU, Mehmet Akif ORDU, Hasan Ali ACAR, Bağımsız Meclis Üyesi Mehmet TOPRAKCI’nın toplantıya katıldıkları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye Meclisi CHP 22, AK Parti 22, İyi Parti 12, MHP 9, DSP 3, Bağımsız 1 meclis üyesi olmak üzere toplam 69 üye ile açıldı. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin BÖCEK, CHP Meclis Üyeleri: Semih ESEN, Ünal ÇETİNKAYA, Büşra ÖZDEMİR'in AK Parti Meclis Üyesi Fırat DEMİRCİ, İyi Parti Meclis Üyesi Mehmet YÜKSEL, DSP Meclis Üyesi Mustafa AKIN’ın mazeretli sayılmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (CHP 22 kabul oyu, AK Parti 22 kabul oyu, İyi Parti 13 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.)  

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 1998 - 2020 Her hakkı saklıdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Hizmetidir .