Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik

Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 101817 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Yazısı
13-10-2014
14:00
 549     9
 2
 1
 Manavgat Belediye sınırları içerisinde O26B-24B-2C nolu imar paftasında yer alan Yukarıpazarcı Mahallesi 2030 ada 1 parselin İbadet Yeri alanından Resmi-İdari Tesis alanına (Müftülük) dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oybirliği ile KABUL edildi. (Eki: 1 adet rapor)
13-10-2014
14:00
 548     9
 2
 1
 Kepez Belediye sınırları içerisinde, 21 J-llc, lld, 22K-la, Ib, 22K-IVb nolu imar paftalarında yer alan Mutlak Koruma Alanında kalan 27508 ada 1 parselin kültürel tesis alanından park alanına 25701 ada 1, 25662 ada 1 parsellerin cami alanından park alanına, 27734 ada 2 parselin bir kısmının park alanından İbadet Alanı ve Kültür Merkezi alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oybirliği ile KABUL edildi. (Eki: 1 adet rapor)
13-10-2014
14:00
 547     9
 2
 1
 Antalya İli, Kepez İlçesi, Güneş Mahallesi sınırları içerisinde, 21 L-IIb nolu imar paftasında yer alan Sütçüler tapulaması 25505 ada 10 parselin toptancı hal alanından akaryakıt ve LPG servis istasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği oybirliği ile KABUL edildi. (Eki: 1 adet rapor)
13-10-2014
14:00
 546     9
 2
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisine sunulan teklif yazısında pafta nosu sehven yanlış yazılan: 08.08.2014 tarih ve 360 sayılı karardaki O24b-24d-3d pafta numarasının O24b-24d olarak düzeltilmesi hususu oybirliği ile KABUL edildi. (Eki: 1 adet rapor)
13-10-2014
14:00
 545     9
 2
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, O25A-08C, 08D, 13A, 13B nolu imar paftalarında yer alan, Avni Tolunay Mahallesi ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine göre Kepez Belediyesince hazırlanan taslak 1/1000 ölçekli uygulama imar planları doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU oybirliği ile KABUL edildi. (Eki: 1 adet rapor)
13-10-2014
14:00
 544     9
 2
 1
 Aksu Belediye sınırları içerisinde O25B-07B, O25B-02D nolu imar paftalarında yer alan Pınarlı Mahallesi 13209, 13210, 13212, 13218, 13221, 13222, 13224, 13225, 13227, 13321 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU oybirliği ile KABUL edildi. (Eki: 1 adet rapor)
13-10-2014
14:00
 543     9
 2
 1
 Kemer Belediyesi sınırları içerisinde Kuzdere Mahallesi 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve Arslanbucak Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oybirliği ile KABUL edildi. (Eki: 2 adet rapor)
13-10-2014
14:00
 542     9
 2
 1
 Kemer Belediyesi sınırları içerisinde Kuzdere Mahallesi 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve Arslanbucak Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilip kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oybirliği ile KABUL edildi. (Eki: 2 adet rapor)
13-10-2014
14:00
 541     9
 2
 1
 Elmalı Belediye Meclisinin: 05.08.2014 tarihinde almış olduğu 79, 80 ve 81 sayılı kararlarında geçen: Belediye Kültür Düğün Salonunda uygulanacak ücret tarifesi, Elmalı ve pompaj sulama suyu hizmetlerinde 2014 yılı sezonunda uygulanacak ücret tarifesi, Elmalı Belediyesine ait pazar yerlerinde 2014 yılı içerisinde uygulanacak olan işgaliye ücret tarifelerinin belirlenmesi hususu, meclislerinden geldiği şekliyle oybirliği ile KABUL edildi. (Eki: 1 adet rapor)
13-10-2014
14:00
 540     9
 2
 1
 Elmalı Belediye Meclisinin 05.06.2014 tarih ve 47 sayılı kararında yer alan, Elmalı Belediyesi Hazır Beton Tesisinde üretilen Hazır Beton Ücret Tarifeleri ve Taş Ocağında Üretilen Malzemelerin Satış Ücret Tarifelerinin (Kdv Dahil) meclislerinden geldiği şekliyle KABULÜNE oyçokluğu ile KARAR verildi. (Eki: 1 adet rapor)
13-10-2014
14:00
 539     9
 2
 1
 Mülkiyeti Maliye Hâzinesine ait, Büyükşehir Belediyesi adına 49 yıl süreyle irtifak hakkı alınan, Döşemealtı ilçesi Kömürcüler Mahallesi 8197 ada 144 parsel sayılı taşınmaza Canlı Hayvan Pazarı ve Mezbaha yapılmak üzere, Maliye Hâzinesi ile Belediyemiz arasında düzenlenen resmi senetlerde dikkate alınarak hazırlanan projeye göre yapılması, işletilmesi veya işlettirilmesi işinin sınırlı ayni hak tesisi suretiyle 20 yıl süreyle 2886 sayılı yasa hükümlerine göre ihaleye çıkarılabilmesi için Belediye ENCÜMENİNE YETKİ VERİLMESİ oybirliği ile KABUL edildi. (Eki: 1 adet rapor)
13-10-2014
14:00
 538     9
 2
 1
 Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi 12652 ada 1-2 parsel, 12653 ada 1-2 parsel, 12654 ada 1 - 2 parsel, 12655 ada 1-2 parsel, 12656 ada 1-2-5-6 parsel, 12700 ada 7-13-16 parsel, 27957 ada 16 parsel, 27971 ada 1 parsel ve 27972 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar üzerine hazırlanacak projeye göre işletilmesi veya işlettirilmesi işinin sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) suretiyle 20 yıl süre ile 2886 sayılı yasa hükümlerine göre ihaleye çıkartılması için Belediye Encümenine YETKİ VERİLMESİ oyçokluğu ile KABUL edildi. (Eki: 1 adet rapor)
13-10-2014
14:00
 537     9
 2
 1
 Antalya ili Muratpaşa ilçesi Alan 12947 ada 1 parsel sayılı taşınmaz mal üzerine Belediyemizce yapılan Turizm Çarşısında bakım onarım ve tadilat işleri yapılırken bu sürede çarşıda herhangi bir ticari faaliyet yürütülemeyeceğinden çarşı esnafından tadilat devam ettiği sürece İŞGALİYE BEDELİNİN ALINMAMASI hususu oybirliği ile KABUL edildi. (Eki: 1 adet rapor)
13-10-2014
14:00
 536     9
 2
 1
 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler île Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun”, Toptancı hallerinin kurulması ve kapatılması başlıklı 3.maddesinin 9. fıkrasında “Bu maddede öngörülen şartları taşımadığı Bakanlık veya Belediyece tespit edilen Toptancı halleri belediyece kapatılır. Halin kapatılışı, en geç bir ay içinde ilgili Belediye tarafından Bakanlığa bildirilir. ” Hükmü ile bu Kanuna istinaden çıkarılan “Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin” 9 ncu maddesinin 3.fıkrasında “Toptancı halinde toplam işyeri sayısı otuzdan az olamaz...” hükmündeki şartı taşımadığından, Adrasan Toptancı Halinin KAPATILMASI ve Adrasan Toptancı Halinin kapatıldığının BAKANLIĞA BİLDİRİLMESİ hususu oybirliği ile KABUL edildi.(Eki: 1 adet rapor)
13-10-2014
14:00
 535     9
 2
 1
 Sporcular ve Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanacak olan protokol ve sözleşmelerde, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes TÜREL’e İMZA YETKİSİNİN VERİLMESİ oybirliği ile KABUL edildi. (Eki: 1 adet rapor)
13-10-2014
14:00
 534  Stratejik Plan ve Performans Prg.   9
 2
 1
 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince hazırlanan Antalya Büyükşehir Belediyesinin 2015-2019 yılları arası 5 yıllık dönemi kapsayan STRATEJİK PLANI oyçokluğu ile KABUL edildi.
13-10-2014
14:00
 533     9
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ticari olarak faaliyette bulunan taksi, toplu taşıma araçları, otobüs ve minibüsler ile C serisi sıralı plaka grubu servis araçlarının, 19 ilçenin 4 ayrı gruba ayrılması sonucunda belirlenen bölgelere göre: 1. Bölge: Aksu, Alanya, Döşemealtı, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Manavgat, Muratpaşa, Serik, 2. Bölge: Demre, Finike, Kaş, Korkuteli, Kumluca, 3. Bölge: Elmalı, Gazipaşa, 4. Bölge: Akseki, İbradı, Gündoğmuş ilçelerinde: ruhsat harçları, durak aidatları, uygunluk belgeleri ve C plakalı araçların güzergâh izin belgelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda bölgelere göre tespit edilen ücret tarifelerinin uygulanması ve bu araçların devir işlemlerinde katkı paylarının Belediyemiz tarafından her yıl uygulanan Gelir Tarifesine eklenmesi hususu oyçokluğu ile KABUL edildi. (Eki: 2 adet rapor)
13-10-2014
14:00
 532     9
 2
 1
 6360 Sayılı Kanun kapsamında kent bütününde yürütülmekte olan Toplu Taşıma Sisteminde gerekli uyum ve koordinasyonun sağlanması amacıyla, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. Maddesi gereğince toplu ulaşım hizmetlerinin, Antalya Büyükşehir Belediye sınırları içindeki 14 ilçede (Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu İlçeleri hariç) akıllı kart teknolojisiyle elektronik ücret toplama ve araç takip otomasyon sistemini 10 YIL SÜREYLE kurmak veya kurdurmak, işletmek veya işlettirmek amacıyla, ANTALYA ULAŞIM A.Ş.’ye VERİLMESİ oyçokluğu ile KABUL edildi. (Eki: 2 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 531  Gündemin.... ila... Maddeleri Hk.   9
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarihli Meclis toplantısında: a.Gündemin 11. maddesinin yeniden değerlendirilmek üzere Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. b.Gündemin 36 ve 37. maddesinin yeniden değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesini OYÇOKLUĞU ile karar verildi. c.Gündemin 61, 63, 64, 65, 67 ve 68. maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna, 66. maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna, 58, 59 ve 60. Maddelerinin Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna, 69. Maddenin ise İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. d.Gündemin 62. maddesinin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. e.Gündemin 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138. maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
08-10-2014
13:00
 530     9
 1
 1
 Serik İlçesi Kökez Mahallesi, O26A-08A-4D nolu imar paftasında yer alan 94 ada 89 ve 90 parsellerin batısından geçen 10 metrelik imar yolunun kaldırılması ve kuzeydeki 10 metrelik imar yolunun kaydırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, yoldan çekme mesafelerinin 5 metre ve yüksekliğin maxh=4 kat olması şartıyla DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 529     9
 1
 1
 Serik İlçesi Merkez Mahallesi, O26A-07C-1C nolu imar paftasında yer alan 130 ada 1 parselin kuzeybatısında bulunan park alanının okul alanına dahil edilerek Orta Öğretim Tesis Alanı olmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin REDDİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 528     9
 1
 1
 Serik İlçesi Kürüş Mahallesi O26A- 08D-3A ve O26A-08D-3B nolu imar paftasında yer alan 1444 ada 1 ila 5 ve 1446 ada 1 ila 5 parsellerin konut alanından sanayi alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 527     9
 1
 1
 Serik İlçesi Merkez Mahallesi, O26A-07B-4C nolu imar paftasında yer alan 1217 Ada kuzeyinde trafo alanı ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tip İmar Yönetmeliğinde yer alan 14. Maddenin 2ab bendinde park alanları içerisinde trafo alanlarının yer alabileceği belirtildiğinden Büyükşehir Belediye Meclisince KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 526     9
 1
 1
 Serik İlçesi Kökez Mahallesi, O26A-08A-4C nolu imar paftasında yer alan 111 ada 55 parselde kadastro yolu dikkate alınarak imar yolunun tekrar düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, 2010/577 esas ve 2011/114 karar nolu mahkeme kararı doğrultusunda yol güzergahının düzenlenmesi kaydıyla değiştirilerek KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 525     9
 1
 1
 Serik İlçesi Yukarıkocayatak mahallesi O25-B-09-B-1-D nolu imar paftasında yer alan 948 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI, Karayolu cephesinden yapı yaklaşma mesafesinin 25 metreye çıkarılması ve yüksekliğin hmax=8,50 metreye çıkarılması kaydıyla DEĞİŞTİRİLEREK oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 524     9
 1
 1
 Konyaaltı İlçesi, 8441 ada 2 parsel, 4252 ada 1 parsel, 8859 ada 2 parsel, 9178 ada 2 parsel, 8894 ada 1 parsel, 4029 ada 1 parsel, 9948 ada 10 parselin plan tadilatı ile kamusal alan dışına çıkarılmasına ilişkin plan değişikliği talebinin REDDİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 2 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 523     9
 1
 1
 Konyaaltı Belediye sınırları içerisinde 18İ-IIb nolu imar paftasında yer alan: 6925 ada 2, 3 parsellerdeki semt spor sahasına E=0,05 emsal verilerek bir kısmının otopark alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, emsalin E=0,03 olması kaydıyla değiştirilerek KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 522     9
 1
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde donatı alanı olarak ayrılan ancak üzerinde yapılanma koşulları belirlenmeyen donatı alanlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 521     9
 1
 1
 Kepez İlçesi sınırları içerisinde, O25A-10A-1B nolu imar paftasında yer alan 821 ada 1, 10, 11, 12, 14 parsellerin konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın REDDİNE oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 2 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 520     9
 1
 1
 Kepez İlçesi sınırları içerisinde bulunan 22J-4D nolu imar paftasında yer alan 27714 ada 1 parselin ticaret ve otopark alanından akaryakıt istasyonu alanına dönüştürülmesi ve 27712, 27713 adalarda düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oyçokluğu ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 519     9
 1
 1
  Alanya ilçesi, Sugözü Mahallesi O27C-20C-3B nolu imar paftalarında yer alan 2583 ada 2 parseldeki ticaret alanında bina cephe ve derinliğinin düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 518     9
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, O28D-16D-4B nolu imar paftasında yer alan Büyükhasbahçe Mahallesi 1831 adada yer alan Cami Alanının çekme mesafelerinin 5m.’ye düşürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 517     9
 1
 1
  Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 19O nolu imar paftasında yer alan 10556 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16 parselin, Konut alanından Yeraltı suyu Koruma ve Temin sahasına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 516     9
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde 19L nolu imar planı paftasında yer alan Alan Mahallesi 8287 ada 1, 2 parsellerin özel eğitim tesisleri alanından eğitim alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oyçokluğu ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 515     9
 1
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, 18İ nolu imar paftasında yer alan Gürsu Mahallesi 20184 ada 3 parselin konut alanından özel eğitim tesisleri alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin REDDİNE oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 514     9
 1
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, O25A-13B nolu imar paftasında yer alan Arapsuyu Mahallesi 6482 ada 1, 2 parsellerin Özel Eğitim Tesisleri alanından İlköğretim alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların REDDİNE oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 513     9
 1
 1
  Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde O25A-12C,17B nolu imar paftasında yer alan Trafo Merkezi ve çevresindeki yola ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 512     9
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, O25B-06B (21 K) nolu imar paftasında yer alan Menderes Mahallesi, 28508 ada 3 parselin, 2583m2’lik kısmının Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt, LPG ve Servis İstasyonu Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TS 11939 ve TS 12820 standartlarını sağlaması şartıyla oyçokluğu ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 511     9
 1
 1
 Elmalı İlçesi Yenimahalle Mahallesi, 20M-4A,20M-4D, 20L-3C nolu imar paftalarında yer alan 85 ada 19, 20, 21, 22, 30, 53, 64 ve 479 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parsellerin konut, terminal, belediye hizmet ve park alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oyçokluğu ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 510     9
 1
 1
 Elmalı Belediye sınırları içerisinde 20L-3c,d, 20M-4a,d nolu imar paftalarında yer alan Yeni Mahalle 85 ada 7 parselde inşaatı devam eden Elmalı Devlet Hastanesinin ulaşım bağlantılarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 509     9
 1
 1
 Elmalı Belediyesi sınırları içerisinde, O23-C-04-B nolu imar paftasında yer alan Yenimahalle Mahallesi 85 ada 19, 20, 21, 22, 30, 53, 64 nolu parseller ile 479 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nolu parsellerin konut, terminal, belediye hizmet ve park alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı oyçokluğu ile KABUL edildi.(EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 508     9
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, N25D-17C nolu imar paftasında yer alan Yağca Mahallesi 8707 ada 23 ve 24 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla BÖLGESEL SPOR ALANI olarak DEĞİŞTİRİLMESİ, Komisyon Raporu ve ilave notu doğrultusunda oyçokluğu ile kabul edildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 507     9
 1
 1
 Alanya sınırları içerisinde, P28A-15A nolu imar paftasında yer alan Alanya İlçesi, Yeşilöz Mahallesi 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 507, 508, 509, 510, 511, 513, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1096, 1099, 1242, 1357, 1389, 1411, 1512, 1514, 1516 ve 1518 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli ilave NAZIM İMAR PLANI oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 506     9
 1
 1
 Alanya sınırları içerisinde, P28A-14B, P25A-14C nolu imar paftalarında yer alan Alanya İlçesi, Yeşilöz Mahallesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar sonrasında hazırlanan 1/5000 ölçekli NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 505     9
 1
 1
 Alanya İlçesi 19L nolu imar paftasında yer alan Güllerpınarı Mahallesi 225 ada 15 parsel çevresindeki koruma alan sınırının işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN KABULÜNE ve onanmak üzere Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na gönderilmesinin UYGUN OLDUĞUNA oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 504     9
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, O27C-11A nolu imar paftasında yer alan Avsallar Mahallesi 2325, 2326 parsellerde kadastral duruma göre yolda düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, öncelikle 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında değerlendirilmesi gerektiğinden KARAR VERİLMESİNE GEREK OLMADIĞI oybirliği ile kabul edildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 503     9
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, O28D-16D nolu imar paftasında yer alan Bektaş Mahallesi 1826 ada 5 parselde konut alanında "zemin katta ticaret yer alabilir" plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1/1000 ölçekli uygulama imar planında gösterilmek kaydıyla oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 502     9
 1
 1
 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, 23O nolu imar paftasında yer alan Macun Mahallesi 508 ada 1 parselin ticaret alanından konut dışı kentsel çalışma alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin REDDİNE oyçokluğu ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 501     9
 1
 1
 Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Güzeloba ve Çağlayan Mahalleleri sınırları içerisinde kalan Kentsel ve Bölgesel Yeşil Alan Sınırının 1.Derece Doğal Sit Alanı sınırına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/25.000 ölçekli NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 500     9
 1
 1
 Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Alan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, alt ölçekli imar planlarında “Ticaret Alanı” olarak gösterilen ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında sehven “Spor Tesis Alanı” olarak belirlenen alanın, alt ölçekli imar planları doğrultusunda yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 499     9
 1
 1
 Antalya İli İstanbul-Antalya (Eskişehir-Antalya) Demiryolu Projesi güzergâh değişikliğinin planlara işlenmesi amacıyla hazırlanan 1/25.000 ölçekli NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 498     9
 1
 1
 Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Yeşilbayır bölgesinde yer alan Sağlık Tesisi Alanı, Üniversite Alanı ve Donatı Alanı olarak belirlenmiş bölgenin, Donatı Kümesi olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/25.000 ölçekli NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 497     9
 1
 1
 Antalya İli, Alanya İlçesi, Tosmur Mahallesi 115 ada 9 parselde hazırlanan ve Mülga Antalya İl Özel İdaresine sunulan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği onaylı ve yürürlükte 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı olmaması nedeniyle KARAR ALINMASINA GEREK OLMADIĞINA oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 496     9
 1
 1
 Antalya ili, Alanya İlçesi, Mahmutlar Mahallesi sınırlarının içerisinde kalan alanda hazırlanan 1/25.000 ölçekli ÇEVRE DÜZENİ PLANI oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 495     9
 1
 1
 Antalya İli, Aksu İlçesi sınırları içerisinde: EXPO 2016 alanının Kundu Bölgesi’ne bağlantısının Aksu Çayı Islah Projesi kapsamında yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/25.000 ölçekli NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 494     9
 1
 1
 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesinin son bendinde yapılan değişiklik sebebiyle İmar uygulamaları ile ilgili yetki devrine ilişkin alınan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.04.2011 tarihinli 196 sayılı Meclis kararının İPTALİNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 493     9
 1
 1
 Konyaaltı Belediyesince, 2464 sayılı Kanun ile belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde bulundurularak, ilan reklam vergisi, biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerine ait eğlence vergisi, işgal harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsat harcı ve iş yeri açma izin harcına ilişkin maktu vergi ve harç tarifelerinin Meclislerinden geldiği şekliyle KABULÜNE oybirliği ile karar verildi (EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 492     9
 1
 1
 Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Manavgat İlçesi Şeydiler Mahallesi 514 parsel sayılı, 33.750,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 985 m2’lik kısmının cami yapımı amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) bendi uyarınca bedelsiz olarak Manavgat İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi hususu oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 491     9
 1
 1
 Uncalı Kent Mezarlığında yapılan Peyzaj düzenlemesi sonucu tespit edilen boş yerlerin defne açılması ile, Andızlı Kent Mezarlığında, tespit edilen boş yerlerin, bu mezarlıkta meftası bulunan 1. ve 2. derece akrabalarını defnetmek üzere, defne açılması hususlarının KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 490     9
 1
 1
 Muratpaşa İlçe Belediye Meclisinin 06.08.2014 tarih ve 288 nolu kararında yer alan “Yeni kurulan 9 Müdürlükten 7 Müdürlüğe (Ruhsat ve Denetim, Spor, Huzurevi, Kreş, Kadın ve Aile Hizmetleri, Dış İlişkiler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler), ayrılmış oldukları müdürlüklerin bütçelerinden, fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında ekleme ve aktarmalar yapılması hususu Muratpaşa Belediye Meclisinden geldiği şekliyle KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 2 )
08-10-2014
13:00
 489     9
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 06.06.2014 tarih ve 227 nolu kararı ile Belediye nikah törenlerinde evlilik cüzdanı ücreti dışında bütün ücretlerin kaldırılması hususunda Büyükşehir Belediyesince KARAR ALMAYA GEREK OLMADIĞINA oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 488     9
 1
 1
 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Meclise gönderilen, Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde 2014 yılında derece yapmış Antalya Büyükşehir Belediyesi güreşçilerine ödül verilmesi konusu, sadece Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde değil, ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye girmiş sporcuların ve antrenörlerin de ödüllendirilmesi için ilgili dairesince değerlendirildikten sonra yeni şekliyle meclis gündemine alınmasına oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 487     9
 1
 1
 Maddi durumları şehirlerarası cenaze nakletmeye yeterli olmayan veya fakir olduğunu belgeleyen cenaze sahiplerinin cenazelerinin Türk Hava Yolları ile Türkiye içindeki havalimanlarına tek yönlü olarak ücreti belediyemiz tarafından karşılanarak nakillerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Türk Hava Yolları ile protokol imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanına YETKİ VERİLMESİ hususu oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 486     9
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesince ihtiyaç olan bölgelerde Kreş ve Gündüz Bakımevi açılması, aynı zamanda Antalya Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ihtiyaç olan yerlerde anaokulu açılması için düzenlenen İş Birliği Protokolünü imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanına YETKİ VERİLMESİ hususu, Komisyon Raporu doğrultusunda oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 485     9
 1
 1
 Tünektepe Teleferik İnşaatı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 8.000.000.00 TL (sekizmilyon) daha kredi kullanılmasına ve 5393 sayılı Belediye Kanun’un 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanına YETKİ VERİLMESİ hususu, Komisyon Raporu doğrultusunda oybirliği ile KABUL edildi. (EKİ: 1 adet rapor)
08-10-2014
13:00
 484  Teşkilat Şeması   9
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan I sayılı kadro ihdas cetveli ile IV sayılı Memur Dolu-Boş Kadro Cetveli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 21. maddesine göre Teşkilat şemasında Norm Kadro gereği bazı birimlerin kurulması ve kaldırılması, Plan ve Bütçe Komisyon Raporuna, Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına bağlı Evrak İşleri Şube Müdürlüğünün kaldırılması yönünde ilave notu eklenerek oybirliği ile kabul edildi. (EK: 1-Komisyon Raporu, 2-Kadro İhdas Cetveli, 3- Dolu Kadro Değişiklik Cetveli, 4-Teşklilat Şeması)
08-10-2014
13:00
 483  Bilgilerdirme hk.   9
 1
 1
  Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarihli meclis gündeminde yer alan: a.Mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesine ait olan, Kepez İlçesi, Gülveren Mahallesi 3734 Sokak İtfaiye yanı Kepez/Antalya ve Muratpaşa İlçesi Altındağ Mahallesi 152 Sokak no: 23 Muratpaşa/Antalya adresinde bulunan gayrimenkullerin sosyal ve kültürel hizmetlerde kullanılması amacıyla Türkiye Eğitim ve Gençliğe Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile 1 (Bir) yıllık yapılan protokol hakkında, b.Kiralaması Antalya Büyükşehir Belediyesine ait olan, Muratpaşa İlçesi, Sinan Mahallesi 1260 Sokak No:9 Muratpaşa/Antalya adresinde bulunan gayrimenkulün sosyal ve kültürel hizmetlerde kullanılması amacıyla İlim Yayma Cemiyeti ile 1 (Bir) yıllık yapılan protokol hakkında, c.Büyükşehir Belediye personelince Eylül ayında yapılan yurt dışı ziyaretine ilişkin görevlendirmeler hakkında, Meclis Bilgilendirildi.
08-10-2014
13:00
 482  Gündem maddesinin yer değiştirilmesi   9
 1
 1
 08.10.2014 tarihli meclis gündeminde yer alan 31. ve 50. maddelerin gündemden çıkarılmasına oyçokluğu ile karar verildi.

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 1998 - 2014 Her hakkı saklıdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Hizmetidir .