Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik

Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 126023 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Yazısı
13-03-2015
14:30
 268     3
 2
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 05.11.2014 gün ve 454 sayılı kararı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 gün ve 687 sayılı kararı ile uygun bulunan Kırcami Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan 60 adet itirazdan: 3 nolu Göller Yolu Camisine İlişkin itirazın, 11 nolu 572 ada 20 parsele ilişkin itirazın, 12 nolu 724 ada 74 parsele ilişkin itirazın, 13 nolu 724 ada 16 parsele ilişkin itirazın, 14 nolu 439 ada 17 parsel ile 438 ada 31 parsellere ilişkin itirazın, 39 nolu Muratpaşa Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü'nce yapılan itirazın Belediyesinden geldiği şekliyle KABULÜNE: 26, 27, 28, 43, 46 no'lu plan notlarına yapılan itirazlarla ilgili olarak KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA: 44 no'lu itirazın reddine: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ve 60 nolu itirazların Belediyesinden geldiği şekliyle REDDİNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
13-03-2015
14:30
 267     3
 2
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisi'nin 06.03.2015 tarih ve 53 sayılı kararı ile uygun bulunan, Boğaçayı ve Çandır Çayının kesiştiği alanda bulunan Muhasara Bölgesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, günübirlik alanlardaki emsalin E=0.50 den E=0.20 ye düşürülmesi ve ASAT Genel Müdürlüğü’nün 07.06.2012 tarih 11277 sayılır: yazısı doğrultusunda kanalizasyon hattının uygulamaca dikkate alınması kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi (Ak Parti 30 kabul oyu, CHP 16 kabul,1 ret oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
13-03-2015
14:30
 266     3
 2
 1
  Kepez İlçesi, 20L-IIb, 20M-Ia, 21L-IIIc, 21M-IVd nolu imar paftalarında yer alan Göksu Mahallesindeki 30 metrelik Suphi Türel Caddesinin, 4 kollu kavşak oluşturularak 6816 sokağın kuzeyindeki 7.00 metrelik kısmının 20.00 metreye çıkartılması suretiyle Gazi Bulvarına bağlantısının sağlanması, doğu yönünde kaydırılan park alanı ile çok amaçlı kentsel ticaret alanı arasında 7 metrelik yaya yolu bırakılması, park alanı içerisinde trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 30 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 47 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
13-03-2015
14:30
 265     3
 2
 1
  Kepez İlçesi, 21L, 21M nolu imar paftalarında yer alan Göksu Mahallesindeki 30 metrelik Suphi Türel Caddesinin Gazi Bulvarına bağlantısının sağlanması amacıyla 6816 sokağın 20 metreye çıkartılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 30 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 47 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
13-03-2015
14:30
 264     3
 2
 1
 Gazipaşa İlçesi, P28b-16C nolu imar paftasında yer alan Kâhyalar Mahallesi 359 ada 177 nolu parselin bir kısmının Akaryakıt LPG Satış ve Servis istasyonu alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA gönderilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 13 kabul, 2 ret oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
18:00
 263  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 2
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde O25A-14A nolu imar paftasında yer alan Arapsuyu Mahallesi 12767 ada 1 parselin E=0,20 emsalli "Ö" Özel İbareli Fuar Alanından E=0,10 emsalli Fuar Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı suresi içerisinde yapılan itirazın kabulü doğrultusunda, parselin “E=0.10 Emsalli Fuar Alanından daha önceki plan kararı olan “E=0.20 Emsalli ‘’Ö” Özel İbareli Fuar Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 15 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 71 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
18:00
 262     3
 1
 2
 Antalya İli Döşemealtı ilçesi Mellidağ Mevkii 506 Ada 84 (A) Parsele ilişkin Batı Antalya Kalkınma Ajansının 2015 yılı Yenilikçi Teknolojiler Destek Programından yararlanmak üzere proje başvurusunda bulunulmasına, söz konusu projenin, hibe makamı olan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’na sunulmasına ve başarılı olması durumunda uygulanmasına, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişinin belirlenmesine ilişkin kararların alınması amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 15 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 71 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
18:00
 261     3
 1
 2
 Antalya İli Döşemealtı ilçesi Mellidağ Mevkii 506 Ada 84 (C) Parsele ilişkin Batı Antalya Kalkınma Ajansı’nın 2015 yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programından yararlanmak üzere proje başvurusunda bulunulmasına, söz konusu projenin, hibe makamı olan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’na sunulmasına ve başarılı olması durumunda uygulanmasına, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişinin belirlenmesine ilişkin kararların alınması amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 15 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 71 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
18:00
 260     3
 1
 2
 Antalya İli Döşemealtı İlçesi Mellidağ Mevkii 506 Ada 84 (B) Parsele ilişkin Batı Antalya Kalkınma Ajansı’nın 2015 yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programından yararlanmak üzere proje başvurusunda bulunulmasına, söz konusu projenin, hibe makamı olan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’na sunulmasına ve başarılı olması durumunda uygulanmasına, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişinin belirlenmesine ilişkin kararların alınması amacıyla Belediye Başkanına YETKİ VERİLMESİ hususu oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 15 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 71 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 259  Bilgilerdirme hk.   3
 1
 1
  Büyükşehir Belediyesi personelince 2015 yılı Şubat ayında yapılan yurtdışı ziyaretine ilişkin görevlendirmeler hakkında Meclis bilgilendirildi.
09-03-2015
14:00
 258  Bilgilerdirme hk.   3
 1
 1
 A) Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliğine Kepez İlçesi 4. sıradan ve Adalet ve Kalkınma Partisinden seçilen Mehmet BAŞARAN'ın istifası ve yerine Kepez İlçesi 1. Yedek üye olan Adalet ve Kalkınma Partisinden İsmail AFŞAR'ın getirilmesi hakkında, B) Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliğine Aksu İlçesi 3. sıradan ve Milliyetçi Hareket Partisinden seçilen Ahmet YAŞAR'ın istifası ve yerine Aksu İlçesi 1. Yedek üye olan Cumhuriyet Halk Partisinden Yusuf KUMBUL'un getirilmesi hakkında, Meclis Bilgilendirildi.
09-03-2015
14:00
 257  Bilgilerdirme hk.   3
 1
 1
 Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi arasında, Kaş-Finike yolunun 63+000 – 66+000 km’si ve Finike- Kumluca yolunun 0+000 - 16+000 km’leri ve Korkuteli-Antalya yolunun 37+850 - 50+950 km’leri ve Kumluca- Antalya yolunun 37+300 - 81+800 km’leri arasında şehir geçişlerindeki orta ve yan yaya kaldırımlarının peyzaj çalışmalarının, bakımlarının ve sulama sistemi tesisinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması ile ilgili imzalanan protokol, Büyükşehir Belediye Meclisi Bilgilendirildi.
09-03-2015
14:00
 256  Gündemin.... ila... Maddeleri Hk.   3
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2015 tarihli Meclis toplantısında: a.Gündemin 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 198, 199 ve 201. maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesini OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. b.Gündemin 197. Maddesi ile Belediye Meclisi Bilgilendirildi. c.Gündemin 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 200, 202, 203 ve 204. maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. (AK Parti:44 Kabul oyu, CHP: 18 Kabul oyu, MHP:7 Kabul oyu, Bağımsız:1 Kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)
09-03-2015
14:00
 255  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 04.09.2014 gün ve 154 sayılı kararı ile uygun bulunan, 13 adet imar paftalarında yer alan Gedik Mahallesi ve Karadayı Mahallesinin kuzeyini kapsayan alanda imar uygulaması yapılması amacıyla yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin Plan İşlem Numarası bulunmayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, kuzey-güney doğrultulu 20 metrelik yolun batı kısmındaki adaların onama sınırı dışına çıkarılması kaydıyla DEĞİŞTİRİLEREK oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 254  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 07.01.2015 tarih ve 42 sayılı kararı ile uygun bulunan, 20K-IID nolu imar paftasında yer alan Muratpaşa Mahallesi 5055 ada 9 parselden geçmekte olan yağmur suyu tahliye kanalının kaldırılmasına ilişkin 5398,17 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 253  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi Meclisi’nin 07.01.2015 tarih ve 41 sayılı kararı ile reddedilen, 20 metre altındaki yol kesitine cepheli konut parsellerinde isteğe bağlı zemin katlarda ticaret (İBZT) kullanımına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazların REDDİNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 252  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi Meclisi’nin 07.01.2015 tarih ve 40 sayılı kararı ile uygun bulunan, 18N-IB nolu imar paftasında yer alan Güzeloba Mahallesi 13113 ada 1 parseldeki camii alanı kullanımının yapılanma koşulları aynı kalacak şekilde yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin 5985,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 251  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 02.12.2014 gün ve 115 sayılı kararı ile uygun bulunan, 027D-01A-2B nolu imar paftasında yer alan Seydiler Mahallesi 802 parselin akaryakıt servis istasyonu alanından "Akaryakıt, CNG ve LPG Satış ve Servis İstasyonu" alanına dönüştürülmesine ilişkin 7715,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 11.09.2014 gün 448 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ve Ruhsat Şube Müdürlüğünün 24.02.2015 tarih 150- 922 sayılı yazısı ekindeki Ruhsat Komisyonu Görüşüne göre vaziyet planına ilişkin yapılan incelemedeki eksikliklerin giderilmesi amacıyla İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesi hususu oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 250  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Korkuteli Belediye Meclisinin 09.01.2015 gün ve 4 sayılı kararı ile uygun bulunan, N24-d-21-a-2-b nolu imar paftasında yer alan Yukarı Karaman Yaylası 139 Ada 21 parselin güneş enerjisi (elektrik üretim) santral alanı olarak planlanmasına ilişkin 6415 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, “jeolojik etüt raporu yapılmadan uygulamaya geçilemez” plan notunun eklenmesi kaydıyla DEĞİŞTİRİLEREK oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 249  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 05.12.2014 gün ve 183 sayılı kararı ile reddedilen, mülkiyeti vatandaşlara ait bulunan ve imar planında semt spor alanı olarak planlı Arapsuyu Mahallesi 20252 ada 4 parsel, Hurma Mahallesi 8884 ada 2 parsel ve 6852 ada 7 parsellerin semt spor alanından çıkarılmasına ilişkin imar planı değişikliğinin ve uzlaşma talebinin Konyaaltı Belediyesinden geldiği şekliyle REDDİNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 248  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 05.12.2014 gün ve 182 sayılı kararı ile uygun bulunan, O24B-24D-3D nolu imar paftasında yer alan Yarbaşçandır Mahallesi 1144 (21086/52) ve 2767 (21086/53) parsellerin konut amaçlı olarak planlanmasına ilişkin 1057,16 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plandaki "hmax" gösterimlerinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne göre "Yençok" olarak düzeltilmesi kaydıyla DEĞİŞTİRİLEREK oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 247  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 05.12.2014 gün ve 181 sayılı kararı ile uygun bulunan, 17H-2A nolu imar paftasında yer alan Hurma Mahallesi 12116 ada 2 parselde bulunan cami alanı içerisindeki çekme mesafelerinin değiştirilmesine ilişkin 1057,13 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 246  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 05.12.2014 gün ve 180 sayılı kararı ile uygun bulunan, 17H-2A, 18H-2B,2D,3A,3D ve 18İ-1A, 1C, 1D nolu imar paftalarında yer alan Sarısu, Hurma ve Liman Mahallerinde yağmur suyunun tahliyesi amacıyla tahliye kanal düzenlemesine ilişkin 1057,14 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 245  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.01.2015 gün ve 09 sayılı kararı ile uygun bulunan, 19İ-1C nolu imar paftasında yer alan Arapsuyu Mahallesi 12319 ada 2 ve 3 parsellerin tevhid edilerek TİA=8370,4 m2 Yençok=4 kat olarak belirlenmesine ilişkin 1057,17 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 244  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.01.2015 gün ve 10 sayılı kararı ile reddedilen, mülkiyeti vatandaşlara ait bulunan ve imar planında semt spor alanı olarak planlı Arapsuyu Mahallesi 20008 ada 2 parsel ve 20074 ada 2 parsellerin semt spor alanından çıkarılmasına ilişkin imar planı değişikliğinin ve uzlaşma talebinin Konyaaltı Belediyesinden geldiği şekliyle REDDİNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 243  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.01.2015 gün ve 35 sayılı kararı ile uygun bulunan, O25A-09C-3B nolu imar paftasında yer alan Yükseliş Mahallesi 1668 ada doğusuna ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu “jeolojik etüt yapılmadan uygulamaya geçilmez” plan notu eklenmesi kaydıyla DEĞİŞTİRİLEREK oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 242  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.01.2015 gün ve 20 sayılı kararı ile uygun bulunan, O25A-05A-3C ve O25A-05A-3D nolu imar paftalarında yer alan Varsak Demirel Mahallesi 3277 ada 14 parseldeki cami alanının park ve yurt alanına, Varsak Karşıyaka Mahallesi 1240 ada batısındaki park alanının cami alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 241  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Gazipaşa Belediye Meclisinin 03.11.2014 gün ve 247 sayılı kararı ile uygun bulunan, 20L-4D nolu imar paftasında yer alan Pazarcı Mahallesi 869 ada bütününde yapılaşma koşullarının " Emsal değeri 0.90 kalmak şartı ile TAKS:0.18 Y:5 kat" olarak düzenlenmesine ilişkin 5361,4 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 12.12.2014 tarih 669 nolu kararı ile onanan “Plan notu değişikliği” ile parsel büyüklüğü kriterlerine göre kat yükseklikleri ile ilgili denetim sağlamak amacı ile genel ilkeler belirlenmiş olduğundan, plan teklifine konu parsellerin anılan plan notu ile işlem yapabileceği gerekçesi ile KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 6 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 240  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Finike Belediye Meclisinin 07.01.2015 gün ve 6 sayılı kararı ile uygun bulunan, 19K-2C nolu imar paftasında yer alan Yeni Mahalle Şerbetçi Bulvarına Cepheli 40 ada 3,4 parseller, 44 ada 8, 9, 10, 12,14 parseller, 45 ada 1,2,3,4 parseller, 46 ada 2,3 parseller ve 188 ada 8,9,14 parsellere "+0.00 m kotu ile +10.50 m kotu arası ticaret olarak kullanılabilir" plan notunun eklenmesi ve E=2.40 hmax=23.50 m olan yapılaşma düzeninin 0.40/2.40 yapı yoğunluğu ve Yençok=20.00 m olarak düzenlenmesine ilişkin 1308,2 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 239  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisine sunulan teklif yazımızda pafta numarası sehven yanlış yazılan: 12.12.2014 tarih ve 667 sayılı karardaki 19K-1A pafta numarasının 19L-1A olarak düzeltilmesi ve 16.12.2014 tarih ve 719 sayılı karardaki P24-A-20-A-4-C, 4-B, 3-D pafta numaralarından 3-D numarasının kaldırılması hususları oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 238  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi Meclisi’nin 05.01.2015 tarih ve 17 sayılı kararı ile uygun bulunan, N25D-17C-1B nolu imar paftasında yer alan Yağca Mahallesi 8707 ada 23, 24 ve 27 nolu parsellerin bulunduğu alanının “Spor Alanı” alanı olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın kabulü ve itiraz doğrultusunda alanın “Bölgesel Spor Alanı”na dönüştürülerek E:0,05 inşaat alanı kat sayısı, Hmax:4,50 m (1 kat) yükseklik verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, hazırlanan plan değişikliğinde yüksekliğin Yençok:4.50 m olarak değiştirilmesi kaydıyla DEĞİŞTİRİLEREK oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 237  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Döşemaltı Belediye Meclisinin 02.12.2014 gün ve 217 sayılı kararı ile uygun bulunan, N25D-21-B-4-C, N25D-21- B-3-D nolu imar paftasında yer alan Çığlık Mahallesi 267 parselde Antalya 2. İdare Mahkemesi'nin 2013/569 E. 2013/945 K. sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik dava konusu parselin tarım alanı olarak planlanmasına ilişkin 5319,2 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, çıkmaz yol olarak önerilen 10 metrelik yolun düzenlenmesi kaydıyla DEĞİŞTİRİLEREK oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 236  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 06.01.2015 gün ve 19 sayılı kararı ile reddedilen, P28A-04D-1C ve P28A-04D-2D nolu imar paftalarında yer alan Kargıcak Mahallesi 548 ada 1 nolu parselin konut alanından “Ticaret+Konut Karma Kullanım (TİCK)” alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin belediyesinden geldiği şekliyle REDDİNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 235  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 06.01.2015 gün ve 17 sayılı kararı ile reddedilen, O27C-20C-2B ve O27C-20C-2C nolu imar paftasında yer alan Tepe Mahallesi 1625 ada 1 nolu parselin yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, belediyesinden geldiği şekli ile REDDİNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 234  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 02.12.2014 gün ve 270 sayılı kararı ile reddedilen, O28D-16C-4C nolu imar paftasında yer alan Cikcilli Mahallesi 468 Ada 10 nolu parselin yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin UİP-6599,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin belediyesinden geldiği şekli ile REDDİNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 233  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 02.12.2014 gün ve 275 sayılı kararı ile reddedilen, O28D-16C-4C nolu imar paftasında yer alan Okurcalar Mahallesi 216 ada 1 nolu parselin yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, belediyesinden geldiği şekli ile REDDİNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 232  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 02.12.2014 gün ve 271 sayılı kararı ile reddedilen, O27C-11A-2D nolu imar paftasında yer alan Avsallar Mahallesi 2325 ve 2326 parsellerin yer aldığı adalarda yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin UİP-6702,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, belediyesinden geldiği şekli ile REDDİNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 231  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 07.08.2014 tarih ve 143 sayılı kararı ile uygun bulunan, O26A-08C-1D, O26A-08D-2C nolu imar paftalarında yer alan Antalya-Serik-Manavgat bölünmüş devlet yolu Serik geçişinde Karadayı ve Boğazkent ayrımında yapılacak olan köprülü kavşakların planlara işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 230  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, O26A-08C,08D nolu imar plan paftalarında yer alan Antalya-Serik-Manavgat bölünmüş devlet yolu Serik geçişinde Karadayı ve Boğazkent ayrımında yapılacak olan köprülü kavşakların planlara işlenmesine ilişkin 5377,4 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 229  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, O26A-07C nolu imar plan paftasında yer alan Cumalı Mahallesi 1059 parselin konut alanından kamu hizmet alanına dönüştürülmesine ilişkin 5377,3 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 228  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 18N nolu imar paftasında yer alan 12511 ada 1 parsel ve 6965 ada 1 parsellerdeki otopark ile dini tesis alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 2039,23 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 227  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 20J nolu imar paftasında yer alan Bahçelievler Mahallesi 12566 ada 2 parsel, Ahatlı Mahallesi 1477 ada 1, 7, 8, 9, 10 nolu parsellere ilişkin Mahkeme kararları ve Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda 12566 ada 1, 2 ve 1477 ada 1, 7, 8, 9, 10 nolu parsellerin “Konut Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 226  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 20L nolu imar paftasında yer alan Alan Mahallesi 2527 ada 1 parseldeki akaryakıt istasyonuna LPG ve Servis İstasyonu ibaresinin eklenmesine ilişkin 2039,9 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, TS 11939 ve TS 12820 standartlarını sağlaması koşulu ile oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 225  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 12556 ada 3 parsel ile 12557 ada 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerine ilişkin Antalya 2. İdare Mahkemesinin 2012/491 E. 2013/336 K. sayılı ve Antalya 2. İdare Mahkemesinin 2012/490 E. 2013/335 K. Sayılı iptal kararları ve 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda ve mahkeme kararları gereği bölgenin bütününde hazırlanan Yenigöl Mahallesine (Düden çayı doğusundaki sit sınırı ile havalimanı arası) ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 224     3
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 20L nolu imar paftasında yer alan Alan Mahallesi 4087 ada 13 parselin ticaret alanından özel eğitim tesisleri alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 223     3
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 18M nolu imar plan paftasında yer alan Demircikara Mahallesi 7246 ada doğusundaki Uygulama Aşamasında Kesinleştirilecek Esnek/Tercihli Kentsel Sosyal ve Teknik Donatı Bölgelerinden Spor Alanına dönüştürülmesi ve 5264 ada 6 parseldeki Çocuk Bahçesinin bir kısmının Park Alanı bir kısmının ise Spor Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 222     3
 1
 1
 Muratpaşa İlçesi, Alan Mahallesi, 19M imar paftasında yer alan sehven onama sınırı dışında bırakılmış olan 4411, 4412, 4413, 4414, 4415, 4416, 4417, 4418, 4420, 4421, 7888, 9390 ada ve çevresinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yeniden değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’na iade edilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 46 kabul oyu, CHP 1 kabul, 1 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 221     3
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 18M nolu imar plan paftasında yer alan Demircikara Mahallesi 8463 ada 12 parselin (yeni 13 ve 14 parseller) Ticaret Alanı, LPG İkmal ve Akaryakıt Satış Servis İstasyonuna dönüştürülmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazın reddine ilişkin Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2013/1514 E. 2014/1488 K. Sayılı iptali kararının yerine getirilmesine yönelik, parselin konut alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 220     3
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 20L nolu imar plan paftasında yer alan Zeytinköy Mahallesi 13181 ada 8 parselin Konut Alanından Pazar Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi.(Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 219     3
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 20K-IIC, 20K-IIIB nolu imar plan paftalarında yer alan Yüksekalan Mahallesinde Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin 20.08.2014 tarih ve 2014/08-258 sayılı kurul kararına istinaden Adnan Menderes Bulvarında engelli kullanımına uygun olacak şekilde toplu taşıma durak yerleri ve mülkiyet alanları dikkate alınarak üst geçidin işlenmesine ilişkin 5398,23 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 218     3
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 20K nolu imar plan paftasında yer alan Yüksekalan Mahallesinde Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin 20.08.2014 tarih ve 2014/08-258 sayılı kurul kararı doğrultusunda Adnan Menderes Bulvarındaki üst geçidin engelli kullanımına uygun olacak şekilde toplu taşıma durak yerleri ve mülkiyet alanları dikkate alınarak 519 nolu sokağın 30 metre doğusuna kaydırılmasına ilişkin 2039,26 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 217     3
 1
 1
 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, O26B-24B nolu imar plan paftasında yer alan, "Sosyal-Kültürel Tesis Alanı", "Rekreasyon Alanı + Meydan" ve "Otopark" alanı olarak tanımlanan 8 ada 1 ve 3 nolu parsellere yönelik Antalya 3. İdare Mahkemesi’nin E:2013/760, K: 2014/1071 ve E:2013/758, K: 2014/1069 sayılı mahkeme kararlarının yerine getirilmesi için, mahkeme kararları doğrultusunda 1 ve 3 nolu parsellerin bulunduğu alanların eski imar durumu olan Askeri Alan ve Kamu Hizmet Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 216     3
 1
 1
 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, O26b-08a nolu imar paftasında yer alan Salur Mahallesi 215 ada 1 parsel ve 216 ada 1 parsellerin Katı Atık Tesisleri Alanı (her türlü atık bertaraf tesisleri ve bunlarla entegre geri kazanım tesisleri) olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, tıbbi atıkla ilgili kullanım içermemesi kaydıyla oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 48 kabul oyu, CHP 16 ret oyu, MHP 6 kabul, 1 ret, 1 çekimser oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 73 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 215     3
 1
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, 20İ nolu imar paftasında yer alan Akdeniz Üniversitesi Alanında Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan 24.12.2012 protokol uyarınca kampus alanının batı kesimindeki 20122 m2’lik alanın Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Alanı (Üstün Yetenekli Öğrenciler ile Anaokulu İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu) olarak ayrılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi için Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Büyükşehir Belediyesine başvuru yapılmadığından ve 08.01.2015 gün 62 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği reddedildiğinden, KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 214     3
 1
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde 18H nolu imar paftasında yer alan Hurma Mahallesi 8884 ada 2 parsel ile 8855 ada 1 parsellerin konut veya ticari alan olarak belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 21.04.2014 tarih 35430 sayılı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 02.05.2014 tarih 7724 sayılı görüşlerine istinaden Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. Maddesi kapsamında değerlendirilebileceğinden, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin REDDİNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 213     3
 1
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde 19İ nolu imar paftasında yer alan Arapsuyu Mahallesi 6238 ada 1 parsel, 6250 ada 1 parsel ile 6248 ada 1 ve 2 parsellerin konut veya ticari alan olarak belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 21.04.2014 tarih 35430 sayılı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 02.05.2014 tarih 7724 sayılı görüşlerine istinaden Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. maddesi kapsamında değerlendirilebileceğinden, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin REDDİNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 212     3
 1
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, O25-A-14-A nolu imar paftasında yer alan Arapsuyu Mahallesi, 3765 ada 10 parselin Konut Alanından, Özel Eğitim Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin 2049,14 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ve asgari alan büyüklüklerine aykırı olduğundan oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 211     3
 1
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, O25A-13D nolu imar paftasında yer alan Boğaçayı ve Çandır Çayının kesiştiği alanda bulunan Muhasara Bölgesine ilişkin 2049,12 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nâzım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan Konyaaltı Belediyesi'nin ve Özel Şahıs itirazlarının REDDİNE, Şehir Plancıları Odasının itirazının kısmen uygun olduğuna, kabul edilen itirazlar doğrultusunda günübirlik alanlardaki emsalin E=0.50 den E=0.20 ye düşürülmesi ve bu doğrultuda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin hazırlanmasına oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 6 kabul, 1 ret oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 210     3
 1
 1
  Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, O25A-05D nolu imar paftasında yer alan Ayanoğlu Mahallesi, Varsak tapulaması 594 ada 13 parselin Konut Alanından, Özel Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin 7924,4 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 47 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 209     3
 1
 1
  Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 21L-2A, 2B, 22L-3D nolu imar plan paftalarında yer alan Sütçüler Mahallesi 25505 ada 8 parsel ve kuzeyine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 47 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 208     3
 1
 1
  Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 21L, 22L nolu imar plan paftalarında yer alan Sütçüler Mahallesi 25505 ada 8 parsel ve kuzeyine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 47 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 207     3
 1
 1
  Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, O25B-06A ve O25B-06D nolu imar paftalarında yer alan Altınova Orta Mahallesi eski 699, 745, 746, 747, 748, 750, 770, 2095 ve 2096 nolu kadastro parsellerine ilişkin 2043,9 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 47 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 206     3
 1
 1
  Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 22J nolu imar paftasında yer alan Esentepe Mahallesi 7598 ada batısı ile Çamlıbel Mahallesi 7596 adaya ilişkin 2040,26 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği “jeolojik etüt yapılmadan uygulamaya geçilemez” plan notu eklenmesi kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 47 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 205     3
 1
 1
  Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Odabaşı Mahallesinde yer alan “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescil edilen 2 adet sarnıca ilişkin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 29.12.2014 tarih ve 3292 sayılı kararı doğrultusunda koruma alan sınırının işlenmesine ilişkin 10006,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin KABULÜ ve onanmak üzere Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 47 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 204     3
 1
 1
 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, 19K nolu imar plan paftasında yer alan Yenimahalle Mahallesi 530 ada 8 nolu parselin Yönetim Merkezinden TİCK (Ticaret+konut Alanına) dönüştürülmesine ilişkin 4442,2 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği madde 24’ün 3. bendi doğrultusunda gerekli donatı alanının ayrılması kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. . (Ak Parti 47 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 203     3
 1
 1
 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, P24A-18C nolu imar paftasında yer alan Yeni Mahallesi 159 ada 2,3 ve 4 parsellerin doğusundaki Tatlıçay Deresindeki kıyı kenar çizgisi “3621/3830 sayılı Kıyı Kanunu Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe ilişkin 25.03.2011 tarih ve 27885 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliğinin 6. Maddeye eklenen geçici 1. Maddesi” ile iptali edildiğinden konut ve park alanında yapılan düzenlemeye ilişkin 4442,3 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 47 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 202     3
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde O25-a-03-a nolu imar plan paftasında yer alan Yeşilbayır Mahallesi 209 ada 1 parselin resmi kurum alanından “Özel Sağlık Tesisi Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 2032,3 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 46 kabul oyu, CHP 17 ret,1 kabul oyu, MHP 4 kabul, 4 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 73 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 201     3
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde N25-d-22-c, O25-a-02-b, O25-a-03-a ve O25-a-03-d nolu imar plan paftalarında Atatürk Caddesi Güney kesiminde 30 metrelik yol güzergahında Döşemealtı Belediyesince hazırlanan 2032,5 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 19 ret oyu, MHP 5 kabul, 4 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 73 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 200     3
 1
 1
  Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde N25-d-17-c, N25-d-18-d, N25-d-22-b ve N25-d-23-a nolu imar plan paftalarında yer alan Atatürk Caddesi Kuzey kesiminde yer alan ve 30m’lik yol güzergahının ticaret kullanımına ayrılmasına yönelik olarak Döşemealtı Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, yürürlükte bulunan 1/25000 ölçekli nazım imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı olan öneri 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde “ 4B olarak tanımlı ticaret alanlarının” üst ölçekli plan kararına uymadığı, gösterim tekniklerinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre hazırlanmadığı gerekçesiyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 47 kabul oyu, CHP 23 ret oyu, MHP 17 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 88 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 199     3
 1
 1
 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, O25B-07A nolu imar plan paftasında yer alan Çamköy Mahallesi 13212 ada ve çevresindeki Sosyal kültürel tesis alanı, park alanı, ibadet alanında düzenleme yapılarak alanın özel sosyal kültürel tesis, park ve ibadet alanı olarak planlanmasına ilişkin 5365,4 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 10 kabul,1 ret oyu, MHP 12 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 198     3
 1
 1
  Aksu Belediyesi sınırları içerisinde: 22O nolu imar plan paftasında yer alan Çalkaya Mahallesindeki 226 ada 3 parseldeki terminal alanının ticaret alanına, 2304 ada 3 parsel, 2305 ada 5 parseldeki ticaret alanlarının park alanına, otopark alanının sosyal tesis alanına, 26 ada 1 parseldeki Belediye Hizmet Alanının otopark alanına, 24 ada 1 parseldeki resmi kurum alanının Belediye Hizmet Alanına, 13143 adadaki resmi kurum alanı ve park alanının ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 14 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 197     3
 1
 1
  Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, 23OP nolu imar plan paftasında yer alan Macun Mahallesi 508 ada 1 parsel ve 13438 ada 9 parselin ticaret alanından konut dışı kentsel çalışma alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 196     3
 1
 1
  Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, 23OP nolu imar plan paftasında yer alan Macun Mahallesi 164 ada 3 parselin ağaçlandırılacak alandan yurt alanına dönüştürülmesi, Antalya 2. idare Mahkemesinin 2014/1064 E., 2014/1412 K. sayılı kararı doğrultusunda parselin batısındaki alanda eşdeğer alan ayrılmasına ilişkin 5275,4 Plan İşlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 1 kabul, 16 çekimser oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 195     3
 1
 1
  Altınova Beşkonak Köprüsü-Havaalanı Kavşağı yol bağlantısı Planı’nda: alanın kuzeyindeki kavşağın kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 194     3
 1
 1
 Altınova Beşkonak Köprüsü- Havaalanı Kavşağı yol bağlantısı Planı’nda: alanın kuzeyindeki kavşağın kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 193     3
 1
 1
  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün talebi üzerine, Ulaştırma: Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü'nün 13.11.2014 tarih 29100 sayılı yazısı ve eklerinde yer alan Konyaaltı ilçesi sınırları içerisinde "Liman Gelişim Sahası" olarak belirlenmiş alanının tescillenmesi için üst ölçekli planlara işlenmesi ile ilgili kurum görüşünün verilmesi konusunda: rapor ekinde sunulan sınır kapsamında: Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sarısu 1. derece doğal sit alanı ve çevresindeki tahsis ve proje alanlarındaki hakları ve bölgede yer alan vatandaşların kazanılmış hakları saklı kalmak koşuluyla uygunluğuna oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 10 çekimser oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 192     3
 1
 1
  Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Çitdibi Köyü, Tufa Yaylası Mevkii 184 Nolu Parsel Alanı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda yapı yoğunluğunun E:0.40 olması koşuluyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 191     3
 1
 1
 Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Çitdibi Köyü, Tufa Yaylası Mevkii 184 Nolu Parsel Alanı 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 190     3
 1
 1
 Antalya İli, Kepez İlçesi sınırları içerisinde yer alan Toptancı Hali ve kuzeyinde kalan alanın yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 189     3
 1
 1
  Antalya İli, Kaş ve Demre İlçelerini kapsayan yaklaşık 170.000 ha’lık alanda hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na askı süresi içerisinde gelen itirazlardan : 1 numaralı itirazın Sarılar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesine ilişkin kısmının kabulü, diğer kısmının reddi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ve 50 numaralı İTİRAZLARIN REDDİ, Yeniköy’ün güneydoğusunda yerleşme alanından kopuk bir alanda bulunan ve sehven Gelişme Alanı olarak belirlenmiş alanın 2B ve Tarım alanı olarak planlanmasına oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 47 kabul oyu, CHP 1 kabul oyu, 16 çekimser oyu, MHP 11 ret oyu 2 çekimser oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 78 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 188     3
 1
 1
 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe giren On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen ve Demre Belediyesi Mülki sınırları içerisine dahil olan Beymelek Mahallesi için 1/25.000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli plan yapımı yetkisinin Demre Belediyesi’nin 18.12.2014 tarihli ve 319 sayılı yazısına istinaden Demre Belediyesine verilmesine gerek olmadığına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 187     3
 1
 1
  29.08.2013 tarih 496 sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile kabul edilen ve 13.01.2014 tarih 35 sayılı karar ile değişiklikleri onaylanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı plan hükümlerine Akaryakıt ve Servis İstasyonları Alanları için: “1.7. PLANDA GÖSTERİLMEYEN KULLANIMLAR başlığı altına: 1.7.5 AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONLARI ALANI: Bu planın onayından önce alt ölçekli imar planlarında “akaryakıt ve servis istasyonu alanı (akaryakıt ve servis istasyonları, CNG otogaz istasyonları, LPG otogaz istasyonları, elektrik şarj istasyonları, hidrojen üretim ve dolum istasyonları)”olarak planlanmış alanlardaki alt ölçekli plan hükümleri geçerlidir. Söz konusu alanların bu planda gösterilmesine gerek yoktur plan notu ile, 2.5.İMAR PLANLARININ YAPILMASI İLE İLGİLİ ESASLAR başlığı altına 2.5.7 ihtiyaç duyulması halinde “akaryakıt ve servis istasyonu alanı (akaryakıt ve servis istasyonları, CNG otogaz istasyonları, LPG otogaz istasyonları, elektrik şarj istasyonları, hidrojen üretim ve dolum istasyonları)” ilgili mevzuatlar, kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda, bu planda değişiklik gerektirmeksizin alt ölçekte planlanabilir.” maddelerinin plan notu olarak eklenmeleri hususu oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 186     3
 1
 1
  Antalya Büyükşehir Belediyesi “İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu, 1 Adet Yönetmelik)
09-03-2015
14:00
 185     3
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi “Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile Özel Kalem Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin kabulüne oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu , 2 adet Yönetmelik)
09-03-2015
14:00
 184     3
 1
 1
 Büyükşehir Belediyesine ait Norm Kadro uyarınca ve İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 30.01.2015 Tarih ve 45 Sayılı yazısı (Ek-1) gereğince, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı hizmet yürütmek üzere İdari İşler Şube Müdürlüğü ile Mali İşler Şube Müdürlüğü birimlerinin kurulmasına, 08.10.2014 tarih ve 484 sayılı Meclis Kararı ile düzenlenen Teşkilat şemasının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21. Maddesine istinaden yeniden düzenlenmesine (Ek-2) oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu, 1 Adet Antalya Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Şeması “Ek-2”)
09-03-2015
14:00
 183     3
 1
 1
 Şanlıurfa İli Eyyübiye Belediyesi’nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü: 566572 parsel N41C-12D-2D paftada yer alan 5.595 m2’lik yeşil alanının “Antalya Park” olarak düzenlenmesi için malzeme desteği talebinde bulunmuş, Büyükşehir Belediyesince malzeme desteği verilebilmesi için, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesine göre yapılacak iş birliği protokolünü Büyükşehir Belediyesi adına imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 182     3
 1
 1
 Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü arasında düzenlenen 21.02.2005 tarihli Devir Sözleşmesi ile 10 (on) yıllığına Büyükşehir Belediyesine devredilen, mülkiyeti D.S.İ. Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, İlimiz Kepez İlçesi Varsak (Düdenbaşı) Mahallesinde bulunan 780, 3855, 1423 ve 3856 parsel nolu taşınmazları kapsayan alandaki Düdenbaşı Park ve Rekreasyon Tesislerinin işletme, bakım ve yönetim sorumluluğunun aynı devir sözleşmesi ve devir protokolü çerçevesinde yeniden beş (5) yıllığına Büyükşehir Belediyesine tahsisi için Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesi adına söz konusu devir sözleşmesi ve devir protokolünü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 46 kabul oyu, CHP 18 çekimser oyu, MHP 16 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 81 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 181     3
 1
 1
 Zabıta Dairesi Başkanlığı Toptancı Halleri Şube Müdürlüğü’nün Gelir Tarifesinde yer alan Ocak ayı için alınacak kira bedelinin son ödeme tarihlerinin, Antalya Toptancı Hali İçin 15.01.2015, İlçe Şube Halleri için 31.01.2015 olarak belirlenmesi oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 15 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 71 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 180     3
 1
 1
 İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü’nün 2015 yılı Gelir Tarifesine, A) YANGIN VE KURTARMA OLAYLARI b) KAPI AÇMA: Evde yaşlı veya çocuk kalması, ocak üzerinde yanıcı bir malzeme unutulması durumları hariç, her kapı açma olayı için 50.00.-TL ücret tarifesi eklenmesi, 4) a- Günlük Eğitim ve Kişi başı katılım belgesi düzenlenir “Belge 2 yıl geçerlidir” mevcut ibareye “İleri Düzey Yangın Eğitimi” ibaresinin eklenmesi hususları oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 17 ret oyu, MHP 13 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 74 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 179     3
 1
 1
 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı AYKOME Şube Müdürlüğü’nün 2015 Yılı Gelir Tarifesinde “Kazı ve Kaplama İmalat Tablosu” başlığı altında 85,00 TL olarak sehven yazılan Andezit Bordürün metrekare ücretinin 45 TL olarak düzeltilmesi oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 75 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 178     3
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 12.01.2015 tarih ve 61 sayılı kararı ile onaylanan, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümün 2015 yılı ücret tarifesinde sehven eksik kalan kısımların eklenmesi, meclislerinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi.(Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 75 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 177     3
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin: 06.01.2015 tarih ve 05 sayılı kararı ile onaylanan Katı Atık Toplama, Taşıma ve Bertaraf Ücret tarifesi, 06.01.2015 tarih ve 06 sayılı kararı ile onaylanan İmar Müdürlüğü Gelir Tarifesi ve 02.12.2014 tarih ve 122 sayılı kararı ile onaylanan Huzur Evi 2015 Yılı Ücret Tarifesinin belirlenmesi, meclislerinden geldiği şekliyle uygun olduğu hususu oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 75 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 176     3
 1
 1
 Belediyemizin Konyaaltı Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği’ne (KONTAB) katılması ve Birlik Tüzüğünün 25.maddesi gereğince Belediyemizin bir önceki yıl bütçe gelirinin % 0,001(binde bir) oranıyla katılım payı ödemesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2010 tarih ve 522 sayılı Meclis kararının revize edilmesi, Belediyemiz bütçe imkanları doğrultusunda Konyaaltı Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği’ne (KONTAB) 0,00001 (yüzbinde bir) oranı ile katılması, söz konusu katılım paylarının yeni belirlenen oran üzerinden ve 2012 yılından geçerli olmak üzere ödenmesi hususu yeniden değerlendirilmek üzere Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’na gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 46 kabul oyu, CHP 23 kabul oyu, MHP 16 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 86 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 175     3
 1
 1
 UKOME Genel Kurulunun 26.10.2007 tarih ve 2007/10-170 sayılı kararı ile 14+1'den 18+1'e dönüştürülen araçlardaki "4 koltuk artışı suretiyle değer artışı" konusunda ortaya çıkan değer artışının ihale edilmeksizin tesis edilmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile verilen iptal kararı Danıştay tarafından onaylanarak değer artışının ihale edilmesi yönünde alınan mahkeme kararının uygulanması hususu I.Hukuk Müşaviri’nin “4 koltuk artışı suretiyle değer artışının araçtan bağımsız olarak ihaleye konu edilmesinin eşyanın tabiatına aykırı olduğu, ancak 4 koltuğun ihale edilmesi durumunda koltuk ihalesini araç sahibi dışındaki şahısların alması halinde hukuki ihtilafların oluşacağı ve tazminat talebinde bulunulabileceği” görüşü bildirildiğinden, ihale edilmeksizin değer artışı olarak alınmasına, mahkeme kararında ifade edilen “4 koltuk artışı suretiyle” oluşan değer artışı bedelinin: peşin 5.000,00 TL (beşbintürklirası), birinci altı ay 5.000,00 TL (beşbintürklirası), ikinci altı ay 5.000,00 TL (beşbintürklirası), üçüncü altı ay 5.000,00 TL (beşbintürklirası) olmak üzere toplam 20.000,00 TL (yirmibintürklirası) olarak belirlenmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 22 çekimser oyu, MHP 17 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 174     3
 1
 1
 Sağlık Bakanlığı, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait yasal süre nedeniyle kullanım dışı kalan 4 adet hasta nakil ambulansının, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nca Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında kullanmak şartıyla, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi hususu oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 47 kabul oyu, CHP 21 kabul oyu,1 çekimser oyu: MHP 13 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 83 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 173     3
 1
 1
 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü Maddesi’nin birinci fıkrasının (a) bendi ve 60’ıncı Maddesi’nin birinci fıkrasının (i) bendi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci Maddesi ve 24!üncü Maddesi’nin (j) bendi ile Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 9.8.2010 Tarihli ve 354 Sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği’nin 9’uncu Maddesi’nin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Bütçe imkanları ölçüsünde denetlenebilirliği olan dijital-elektronik kart sistemi ile ayni yardım karşılığı nakdi yardım yapılır” hükmüne istinaden, “SOSYAL KART” adı altında dağıtılacak dijital-elektronik kartlar ile Antalya İli sınırları içinde yaşayan dar gelirli vatandaşların rencide olmadan temel ihtiyaçlarının karşılanması için: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından dijital-elektronik kart vasıtasıyla ayni yardım karşılığı nakdi yardım yapılabilmesini sağlamak üzere Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına YETKİ VERİLMESİ hususu oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 47 kabul oyu, CHP 21 kabul oyu,1 çekimser oyu: MHP 13 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 83 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 172     3
 1
 1
 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7’nci maddesi ve 24’üncü maddesinin (j) bendi ile Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 9.8.2010 Talihli ve 354 Sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinin 8 ’ inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve "Sosyal yardımlardan yararlanacak olanlar" başlıklı 6’ncı maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca şartları taşıyan ihtiyaç sahiplerine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından “Ekmek Yardımı” yapılabilmesini sağlamak üzere Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na YETKİ VERİLMESİ hususu oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi.(Ak Parti 47 kabul oyu, CHP 21 kabul oyu,1 çekimser oyu: MHP 13 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 83 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 171     3
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca ihtiyaç sahiplerine eğitim yardımı verilmesi hükmü gereğince: Antalya İli sınırları içinde yaşayan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine burs niteliğinde olmayan nakdi yardım şeklinde, 1. ve 2. Eğitim-Öğretim dönemleri içinde “öksüz ve yetim çocuklar, şehit ve gazi çocukları, % 40 ve üzeri engelli olan çocuklar ile ebeveyni boşanmış ve fiilen ayrı olan çocuklara öncelikli olarak” Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından öğrenci başına anılan eğitim – öğretim dönemleri içindeki her ay 50 (Elli) Türk Lirası eğitim yardımı verilebilmesini sağlamak üzere Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına YETKİ VERİLMESİ hususu oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 47 kabul oyu, CHP 21 kabul oyu,1 çekimser oyu: MHP 13 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 83 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 170     3
 1
 1
 Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan, yukarıdaki listede belirlenen şekliyle kabulüne oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 20 ret oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 76 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 169     3
 1
 1
 Mülkiyeti Belediyemize ait ilimiz Manavgat İlçesi Kırkkavak Mahallesi 101 ada 12 parsel nolu 1.721,28 m2 yüzölçümlü taşınmazda 1.287,42 m2 irtifak hakkının Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü 19. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Tesis ve Kontrol Müdürlüğü’ne 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun Değişik 4650 sayılı Kanunun 30. maddesine göre tesis/tescil yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 15 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 77 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-03-2015
14:00
 168  sağlıklı kentler birliğine katılım   3
 1
 1
 Sağlıklı Kentler Birliği Tüzüğünün 7. maddesine istinaden Birlik Meclisinde belediyemizi temsil etmek üzere 1. Yedek Üyeliğine Meclis Üyesi İsmail AFŞAR oybirliği ile seçilmiştir. (AK Parti 41 Kabul oyu, CHP 16 Kabul oyu, MHP 12 Kabul oyu, Bağımsız 1 Kabul oy ile toplam 70 oy kullanılmıştır.)
09-03-2015
14:00
 167  Plan Bütce Kom.üye seç   3
 1
 1
 Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin (d) fıkrasında “ Komisyon üyelerinde eksilme olduğu takdirde süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.” Hükmü üzerine Plan ve Bütçe Komisyonuna MHP Meclis Üyesi İrfan YILMAZ oy çokluğu ile seçildi. (AK Parti 39 Kabul oyu 1 Ret oyu, CHP 17 Kabul oyu, MHP 16 Kabul oyu, Bağımsız 1 Kabul oy ile toplam 74 oy kullanılmıştır.)
09-03-2015
14:00
 166  Encümene üye seçilmesi   3
 1
 1
 Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesinin son fıkrasında “ Encümenin seçilmiş üyelerinde herhangi bir nedenle boşalma olması halinde, meclisin yapılacak ilk toplantısının ilk birleşiminde kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir.” hükmü üzerine Belediye Encümenine Gizli oy ile Meclis üyesi İsmail AFŞAR 61 oy alarak seçilmiştir.
09-03-2015
14:00
 165  Bilgilerdirme hk.   3
 1
 1
  Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2015 tarihli meclis gündeminde yer alan: a) Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Başkan Türel Gençlerle Buluşuyor" projesi hakkında, b) Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) arasında "Başarılı Öğrenciye Tatil İyi Gelecek" projesi hakkında, c) Antalya İli Muratpaşa İlçesi Barboros Mahallesi 129 ada 12 parsel sayılı taşınmaz zemininde Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun ilgili kararlarına uygun biçimde kazı yapılması, açığa çıkan eserlerin korunması ve teşhirinin sağlanması maksadıyla, bütün kamulaştırma bedelleri taraflarından karşılanmak ve süre bitiminde işin niteliğine uygun şekilde kullanılır olarak bırakılmak kaydıyla, Belediyemiz ile Bakanlar Kurulunca Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsü verilen Suna ve İnan Kıraç Vakfı arasında imzalanan protokol hakkında, Meclis Bilgilendirildi.
09-03-2015
14:00
 164  Karar Özetlerinin Kab.Hk.   3
 1
 1
 Belediye Meclisinin 09.02.2015 tarihli toplantısında alınan 62 adet karar özetinin kabulüne oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (AK Parti:45 Kabul oyu, CHP:14 Kabul oyu, MHP:10 Kabul oyu ve Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.) (EK: oylama tablosu)
09-03-2015
14:00
 163  Önergenin Gündeme Alınması Hk.   3
 1
 1
  Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2015 tarihli Meclis Gündemi, birimlerden gelen teklifler ve önergeler ile birlikte toplam 204 maddeden oluşmuştur.

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 1998 - 2015 Her hakkı saklıdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Hizmetidir .