Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik

Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 270789 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
10-02-2020
14:00
 152  Gündemin.... ila... Maddeleri Hk.   2
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2020 tarihli Meclis toplantısında: a.Gündemin 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 152 ve 153. maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. b.Gündemin 41, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 ve 162. maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. c.Gündemin 94. maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. (CHP: 28 kabul oyu, AK Parti: 27 kabul oyu, İYİ Parti: 14 kabul oyu, MHP: 11 kabul oyu, DSP: 3 kabul oyu, SAADET: 1 kabul oyu ile toplam 84 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)  
10-02-2020
14:00
 151  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisi’nin 02.12.2019 tarih ve 236 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yükseliş Mahallesi sınırları içerisinde 5/İ-3/3, 0.30/1.00 yapılaşma koşullu Konut Alanı (İBT-İsteğe Bağlı Ticaret) olarak planlı bulunan 1716 ada 1 parsel ile 5/İ-3/3, 0.30/1.00 yapılaşma koşullu Konut Alanı olarak planlı bulunan 1716 ada 20 parsellerin tevhit edilerek, 5/A-3/3, 0.30/1.00 yapılaşma koşullarına sahip Konut Alanı (İBT-İsteğe Bağlı Ticaret) olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (CHP 27 kabul oyu, AK Parti 26 ret oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 10 ret oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 83 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 150  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 04.12.2019 tarih ve 188 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yağca Mahallesi 8734 ada 1, 8735 ada 1 ve 8736 ada 1 parsellerin Rekreasyon Alanından Turizm Alanına dönüştürülmesi, plan notu eklenmesi ve genel otopark alanlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 25 kabul oyu, AK Parti 28 ret oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 10 ret oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 83 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 149  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarih ve 343 sayılı kararı ile uygun bulunan, Mahmutlar Mahallesi 118 ada 5 parselin “Konut Alanından” “Özel Yurt Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 25 kabul oyu, AK Parti 28 ret oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 81 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 148  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Çakış Mahallesi, 133 ada 42 parselin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, TS 11939 ve TS 12820 standartlarını sağlaması kaydıyla, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 24 kabul oyu, AK Parti 28 ret oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 147  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Hocalar Mahallesi 263 ada 12 parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, TS 11939 ve TS 12820 standartlarını sağlaması kaydıyla, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 24 kabul oyu, AK Parti 26 ret oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 146  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Saklıkent Yerleşiminde yer alan konut alanlarının bir kısmının park ve rekreasyon alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (CHP 31 kabul oyu, AK Parti 28 ret oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 90 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 145  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Kemer ilçesi, Göynük Mahallesi sınırları içerisinde 184 ada 2 parselin tamamı, 3 ve 8 parsellerin bir kısmı ve 186 ada kuzeyinde yer alan park alanının bir kısmında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 4 kabul, 20 çekimser oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 81 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 144  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Kemer ilçesi, Göynük Mahallesi sınırları içerisinde 184 ada 2 parselin tamamı, 3 ve 8 parsellerin bir kısmı ve 186 ada kuzeyinde yer alan park alanının bir kısmında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 4 kabul, 20 çekimser oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 81 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 143  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Kaş Belediye Meclisinin 01.11.2019 tarih ve 101 sayılı kararı ile kısmen kabul kısmen reddedilen, Çukurbağ Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri hakkında: * 106 ada 2 parsel, 215 ada 50 parsel, 217 ada 265 parsellere ilişkin itirazın kabulü doğrultusunda hazırlanan plan değişikliğinde, 217 ada 268 parselin batısından geçen 7 metrelik imar yolu ile 217 ada 265 parselin batısından geçen 10 metrelik imar yolunun, 12 metreye çıkarılarak devamlılığının korunması kaydıyla değiştirilerek kabulüne, * 215 ada 30 parsel ve 254 ada 1, 2, 3 parsellere ilişkin itirazın kabulü doğrultusunda hazırlanan plan değişikliğinde, 254 ada 1 parselin batısındaki park alanının konut adası ile aynı eksene gelecek şekilde kuzey kısmının büyütülerek, trafo yerinin parkın kuzey doğu köşesine alınması kaydıyla değiştirilerek kabulüne, * 107 ada 14 parsel ve 217 ada 23 numaralı parsele ilişkin itirazın kabulü doğrultusunda hazırlanan plan değişikliğinin kabulüne, * 203 ada 81 parsele ilişkin itirazın kabulü doğrultusunda hazırlanan plan değişikliğinin kabulüne, * Diğer itirazların reddine, oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (CHP 32 kabul oyu, AK Parti 28 ret oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 13 ret oyu, DSP 3 ret oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 93 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 142  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Kaş Belediye sınırları içerisinde, Çukurbağ Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri hakkında, • 106 ada 2 parsel, 215 ada 50 parsel, 217 ada 265 parsellere ilişkin itirazın kabulü doğrultusunda hazırlanan plan değişikliğinde, 217 ada 268 parselin batısından geçen 7 metrelik imar yolu ile 217 ada 265 parselin batısından geçen 10 metrelik imar yolunun, 12 metreye çıkarılarak devamlılığının korunması kaydıyla değiştirilerek kabulüne, • 215 ada 30 parsel ve 254 ada 1, 2, 3 parsellere ilişkin itirazın kabulü doğrultusunda hazırlanan plan değişikliğinin kabulüne, • Diğer itirazlara yönelik hazırlanan plan değişikliklerinin reddine, oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (CHP 32 kabul oyu, AK Parti 28 ret oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 13 ret oyu, DSP 3 ret oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 93 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 141  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Kaş Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 89 sayılı kararı ile kısmen kabul kısmen reddedilen, Bayındır Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişiklikleri hakkında, • İlçe Meclis Kararında 35 sıra nolu 126 ada 6 parsele ilişkin itiraza yönelik hazırlanan Plan Değişikliğinde, 126 ada 6 ve 7 parselde bulunan konut alanı m²’si sabit kalacak şekilde, adanın batısındaki park alanının artırılması kaydıyla değiştirilerek kabulüne, • İlçe Meclis Kararında 40 sıra nolu 126 ada 75 parsele ilişkin itiraza yönelik hazırlanan Plan Değişikliğinde, 126 ada 71 parselin güneyinden geçen 7 metrelik imar yolu ile 126 ada 75 parselin güneyinden kuzey-batı ekseninde geçen 7 metrelik imar yolunun kaldırılması, 104 ada 2 parselin kuzeyinden geçen 10 metrelik imar yolunun batı aksa doğru devam ettirilecek şekilde 7 metrelik yolun 10 metreye çıkarılarak yolun devamlılığının olacağını ifade eden plan tekniğinin oluşturulması kaydıyla değiştirilerek kabulüne, • İlçe Meclis Kararında 41 ve 42 sıra nolu 146 ada 1 ve 4 parsellere ilişkin itiraza yönelik hazırlanan Plan Değişikliğinde, 146 ada 1 ve 4 parsellerin batısından geçen 10 metrelik imar yolunun 101 ada 30 parselin içinden geçen 10 metrelik imar yolu ile devamlılığının sağlanması amacı ile, 101 ada 30 parsel içinden geçen yolun ve çevresinin düzenlenmesi kaydıyla değiştirilerek kabulüne, • İlçe Meclis Kararında 36 sıra nolu 126 ada 12 parsele ilişkin itiraza yönelik hazırlanan Plan Değişikliğinin kabulüne, • İlçe Meclis Kararında 26 sıra nolu 113 ada 10 parsele ilişkin itiraza yönelik hazırlanan Plan Değişikliğinin kabulüne, • Plan notlarının bütüncül olarak değerlendirilmesi gerektiğinden plan notlarına ilişkin plan değişikliği ve diğer itirazların reddine, oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (CHP 32 kabul oyu, AK Parti 28 ret oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 13 ret oyu, DSP 3 ret oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 93 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 140  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Kaş Belediye sınırları içerisinde, Bayındır Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri hakkında, • 126 ada 6 parsele ilişkin itiraza yönelik hazırlanan Plan Değişikliğinde, 126 ada 6 ve 7 parselde bulunan konut alanı m²’si sabit kalacak şekilde, adanın batısındaki park alanının artırılması kaydıyla değiştirilerek kabulüne, • 126 ada 75 parsele ilişkin itiraza yönelik hazırlanan Plan Değişikliğinde, 126 ada 71 parselin güneyinden geçen 7 metrelik imar yolu ile 126 ada 75 parselin güneyinden kuzeybatı ekseninde geçen 7 metrelik imar yolunun kaldırılması, 104 ada 2 parselin kuzeyinden geçen 10 metrelik imar yolunun batı aksa doğru devam ettirilecek şekilde 7 metrelik yolun 10 metreye çıkarılarak yolun devamlılığının olacağını ifade eden plan tekniğinin oluşturulması kaydıyla değiştirilerek kabulüne, • 146 ada 1, 3 ve 4 parsellere ilişkin itiraza yönelik hazırlanan Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne, oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (CHP 32 kabul oyu, AK Parti 29 ret oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 14 ret oyu, DSP 1 kabul, 2 ret oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 94 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 139  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Nebiler Mahallesi 9764 Ada 48 parselin Ticaret ve Konut Alanından Akaryakıt Servis İstasyonu, Konut ve Park Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, TS 11939 ve TS 12820 standartlarını sağlaması kaydıyla, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 25 kabul oyu, AK Parti 27 ret oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 11 ret oyu, DSP 2 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 81 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 138  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 81 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeni Mahallesi 82, 323, 324, 294 Adalarda Antalya 1. idare Mahkemesinin 18.07.2019 günlü, E:2018/1086: K:2019/827 sayılı kararı uyarınca önerilen 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANININ, Belediyesine iade edilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 137  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 01.11.2019 tarih ve 99 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gedik ve Eminceler Mahallelerinde regülatör istasyonları ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Eminceler Mahallesinde planlanan regülatör alanının uygun olduğuna ve Gedik Mahallesinde planlanan regülatör alanının trafik ve çevre güvenliğini olumsuz etkilediğinden uygun olmadığına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 136  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 03.09.2019 tarih ve 73 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gedik Mahallesi 117 Ada 40 ve 41 parsellerde zayiat (yola terk) oranının fazla olduğu gerekçesiyle 10 m. lik imar yolunun batıya kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, plan onama sınırı içerisinde yer alan 10 m. genişliğindeki yol güzergâhının kuzeydeki 10 m. genişliğindeki yolu karşılayacak şekilde düzenlenmesi, trafo alanının park alanının güney köşesine taşınması kaydıyla değiştirilerek, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 135  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 02.12.2019 tarih ve 117 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kürüş Mahallesi 1569 ve 1571 Adanın bulunduğu bölgede 18. Madde uygulaması yapılabilmesi amacıyla önerilen 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Belediyesine iadesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 134  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 04.12.2019 tarih ve 343 sayılı kararı ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.07.2019 tarih ve 9591 sayılı kararı ile uygun bulunan: Tahılpazarı Mahallesi, 28034 ada 4, 5, 6 parsellerin yapılaşma koşulları değiştirilmeden, 28034 ada 6 parseldeki (Eski 8276 ada 6 parsel) tescilli yapının ve koruma alanı sınırının imar planına işlenerek, plan notu eklenmesi ve koruma alanı sınırları içerisinde yer alan 28033 ada, 3 parsel ile 28033 ada 4 parselin h:23.50 m. olan yapılaşma koşulunun Koruma Bölge Kurulu kararı gereği Y:8.50 m. olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 133  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Kumluca Belediye Meclisinin 05.12.2019 tarih ve 98 sayılı kararı ile uygun bulunan, Eskicami Mahallesi 186 ada 5 ve 10 parsellerde inşaat alanının %85'ine kadar konut yapılabileceğine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notu eklenmesinin Belediyesinden geldiği şekliyle kabulüne, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 132  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Kumluca Belediye Meclisinin 02.01.2020 tarih ve 5 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bağlık Mahallesi 589 ada 1 parselde yer alan Ticaret-Konut alanının 1 ve 2 parselde Toplu İşyeri, Ticaret-Konut ve Akaryakıt servis ve bakım istasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 131  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Korkuteli Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarih ve 100 sayılı kararı ile uygun bulunan, Taşkesiği Mahallesi 1935 parsel ve tescil harici alanda yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi alanı (Güneş Enerjisi Santrali), trafo ve genel otopark alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 130  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 05.12.2019 tarih 138 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bahtılı, Hurma ve Zümrüt Mahallelerine isabet eden 380+154 kV Serbest Bölge GIS-Antalya DGKÇS Enerji iletim Hattının imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 129  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisi’nin 02.12.2019 tarih ve 237 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kültür Mahallesi sınırları içerisinde 5/İ-3/3, 0.33/1.00 yapılaşma koşullu Konut Alanı olarak planlı bulunan 1863 ada 1 parsele isteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kullanımı ve Plan Notu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 128  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisi’nin 02.12.2019 tarih ve 252 sayılı kararı ile uygun bulunan, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisindeki 25873 ve 27620 adalar ve çevresinin, Belediye Hizmet Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Park Alanı ile Taşıt ve Yaya Yolu olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 127  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Gazipaşa Belediye Meclisinin 02.12.2019 tarih ve 103 sayılı kararı ile uygun bulunan, Beyobası Mahallesi 108 ada 25 parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 126  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Finike Belediye Meclisinin 06.12.2019 tarih ve 99 sayılı kararı ile uygun bulunan, Turunçova (Çavdır) Mahallesi 276 ada 1 parselin “Ticaret Alanından” “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, parselin batı cephesi çekme mesafesinin DSİ’nin 18.10.2019 tarih ve 671644 sayılı yazısı doğrultusunda düzenlenmesi ve gösterimin mekânsal planlar yapım yönetmeliğine uygun olacak şekilde düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 125  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 31.10.2019 tarih ve 9962 sayılı kararı ile reddedilen, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2019 tarih ve 504 sayılı kararıyla uygun bulunan ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesi kararı verilen, Antalya ili, Elmalı ilçesi Karyağdı Mahallesinde yer alan 118, 119, 120 ve 152 nolu adalarda onaylanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZLAR, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararına istinaden, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 124  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 01.11.2019 tarih ve 168 sayılı kararı ile uygun bulunan Kırkgöz Yeniköy Mahallesi 984 ada 6 parselin konut alanından konut altı ticaret alanına dönüştürülmesi ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 123  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 04.12.2019 tarih ve 185 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kırkgöz Yeniköy Mahallesi sınırları içerisinde 408 ada kuzeyinde bulunan park alanının içerisinde bulunan trafo alanının yerinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 122  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 01.11.2019 tarih ve 174 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kovanlık Mahallesi 8 ada 1 parsel ve 20 ada 1 parsellerdeki ticaret alanlarının yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 121  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Demre Belediye Meclisi’nin 04.12.2019 tarih ve 58 sayılı kararı ile uygun bulunan, Zümrütkaya Mahallesi 112 parsel güneyinde yer alan 12 metrelik taşıt yolu ile 10 metrelik yaya yolunun yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, güneydeki adanın yol kurbunun düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 120  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Demre Belediye Meclisi’nin 04.12.2019 tarih ve 57 sayılı kararı ile uygun bulunan, Zümrütkaya Mahallesi 369 ada 150 parselde yer alan mezarlık alanı batısındaki 10 metrelik taşıt yolunun yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 119  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 05.11.2019 tarih ve 305 sayılı kararı ile uygun bulunan, Payallar Mahallesi 687 ada 1 ila 4 parseller ve 688 ada 1 ila 7 parseller arasındaki 7 metrelik yolun kadastral duruma göre kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 118  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarih ve 347 sayılı kararı ile uygun bulunan, Payallar Mahallesi Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne Ön İzin Verilen 179, 180 ve 181 nolu bölmelerde “Sağlık Tesis Alanı” planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 117  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarih ve 344 sayılı kararı ile uygun bulunan, Konaklı Mahallesi 110 ada 404, 509, 530 ve 557 nolu parsellerin bir kısmı ile 563 ada 1 parselin kuzeyindeki Park Alanının bir kısmında hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 116  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne tahsisli alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZLAR, Orman Bölge Müdürlüğünün 30.06.2016 tarihli ve 105 sayılı ön izin belgesi ile söz konusu alan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne tahsis edildiğinden, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 115  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarih ve 346 sayılı kararı ile uygun bulunan, Hacımehmetli ve Tepe Mahallelerini kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE VE REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI, Yapılaşma koşullarının planlı olan Tepe Mahallesinin mevcut emsali şeklinde E:0,40 Yençok:2 kat olarak kalması, ilave edilen Hacımehmetli Mahallesinin E:0,60 Yençok:3 kat ve minimum parsel büyüklüğünün 600 m² olarak düzenlenmesi kaydıyla değiştirilerek, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 30 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 89 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 114  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Çalkaya Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında yer alan, 13.09.2019 tarihli ve 30887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 12.09.2019 tarihli ve 1532 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile “Kemerağzı - Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” sınırları dışına çıkarılan Karaçalı Mevkisine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan hükümlerinde düzenleme yapılması ve plan üzerindeki Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırlarının kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 27 kabul oyu, AK Parti 26 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 86 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 113  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Aksu Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarih ve 154 sayılı kararı ile uygun bulunan, Fettahlı Mahallesi 104 ve 105 parsellerin “Lise Alanı”, 106 ada 11 parselin “İlkokul ve Ortaokul Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, 106 ada 11 parseldeki “Ortaokul Alanı” simgesinin kaldırılması kaydıyla değiştirilerek, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 27 kabul oyu, AK Parti 26 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 86 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 112  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Altıntaş Mahallesinde yer alan yaklaşık 30 ha alanda düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazın kabulüne ve kabul edilen itiraz doğrultusunda Altıntaş Mahallesi 15399 adadaki ilkokul alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 27 kabul oyu, AK Parti 26 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 86 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 111  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Muratpaşa ilçesi sınırları içerisinde 4438 ada 2, 3, 4 4440 ada 5 4463 ada 16,17 4464 ada 16, 17 4490 ada 5,6 4491 ada 8, 9, 10, 11 nolu parseller ile yakın çevresinde hazırlanan 10.12.2013 tarih ve 762 sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planına Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2014/403 E. 2015/108 K. sayılı iptal kararı sonrasında plansız kalan bölgeye ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itiraz konusunun, tekrar görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna gönderilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 26 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 86 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 110  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Yeşilova Mahallesi, 28235 ada 7 ve 8 parsellerin Ticaret+Konut alanından Akaryakıt ve Servis istasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, TS 11939 ve TS 12820 standartlarını sağlaması kaydıyla, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 23 kabul oyu, AK Parti 24 kabul, 5 ret oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 84 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 109  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Manavgat ilçesi sınırları içerisinde Yukarıışıklar Mahallesi 355 parselde “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” (Zeytinyağı Üretim Tesisi) planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 108  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Manavgat (Antalya) Çeltikçi ve Demirciler Mahallesi Mevkiinde D-400 Karayolu Çevresi 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na ilişkin açılan davada, Mahkemenin E:2016/58, K:2018/52 sayılı “dava konusu işlemlerin iptaline” kararı doğrultusunda, planlar arası uyumsuzluğun giderilmesi ve karayolları projesinin planlara işlenmesinde yapılan maddi hatanın düzeltilmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 107  Kamu Yararı Kararı Alınması   2
 1
 1
 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Kırkpınar Mahallesi 128 ada 4 parselde yer alan 0,7116 hektarlık Kuru Mutlak Tarım Arazisine ilişkin alanın mezarlık olarak tarım dışı kullanımının uygun olduğuna dair: Antalya Toprak Koruma Kurulunun 11/12/2019 ve 2019-01/1 sayılı kararına istinaden kamu yararı kararı alınmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 106  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Yeleme Mahallesi, 99 parselin konut alanı, park alanı ve taşıt yolu olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 105  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Söğütçük Mahallesi 278 ada 108 parselin “Az Yoğun Gelişme Konut Alanı”, “Park ve Yeşil Alan” ve “Bölünmüş Taşıt Yolu” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, park ve yeşil alanların parselin kuzeyinde yer alacak şekilde düzenlenmesi, gösterimlerin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre düzeltilmesi ve emsalin E=0.40 olması kaydıyla, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 104  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Muhasara Mahallesi 21482 adada parselasyon planlarına göre düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 103  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Muhasara Mahallesi 21482 adada parselasyon planlarına göre düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 102  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Sarısu Mahallesi, 20093 ada 2 parselde yer alan Belediye Hizmet Alanı ve 9976 ada 10 parselin kuzeyinde yer alan park ve yeşil alanın düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 101  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Antalya 4. İdare Mahkemesinin 2018/760E., 2019/618 sayılı iptal kararı doğrultusunda, Kepez Belediye sınırları içerisinde, Ünsal Mahallesi 3624 ada 1, 2, 10502 ada 1, 10503 ada 1, 10506 ada 1 parseller ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi'nin 24.01.2020 tarih ve 12121 kayıt sayılı dilekçesi ile iletilen şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 100  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde: Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.11.2019 tarih ve 10075 sayılı kararı ile uygun bulunan: Varsak Mahallesi, 1610 adanın güneyi kadastro harici alanda yer alan tescilli Çifte Sarnıcın koruma alanı sınırının planlara işlenerek plan notunun eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 99  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde: Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.11.2019 tarih ve 10076 sayılı kararı ile uygun bulunan: Varsak Mahallesi, 2016 adanın doğusundaki tescil harici alanda yer alan tescilli Kararsak Mağarası’nın koruma alanı sınırının planlara işlenerek plan notunun eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 98  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Kepez Belediye sınırları içerisinde yer alan Yeniemek Mahallesi 29344 ada 3 parselin Kamu Hizmet Alanından Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 97  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Varsak Bölgesi, Varsak Esentepe ve Varsak Menderes Mahallelerinde hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONUNUN, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 96  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Kaş ilçesi, Kalkan Mahallesi, 2282, 2283, 2274 parsellerdeki günübirlik tesisin devamı niteliğinde hazırlanan “Güneşlenme İskelesi” planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANININ, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 06.07.2011 tarih 27986 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ ve diğer ilgili yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 95  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Beyobası Mahallesi 118 ada 1 parselin “Akaryakıt-LPG İstasyonu Alanından” “Yüksek Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı ve Ticaret Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 94  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Pazarcı Mahallesi 194 ada 1 ve 2 parsellerin “Yüksek ve Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı ve Yol Boyu Ticaret Alanından” “Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı ve Ticaret Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 93  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi, Yeniköy Mahallesi sınırları içerisinde, 872 ada 6 parselin Konut Alanından Ticaret- Konut Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 92  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi, Yeniköy Mahallesi sınırları içerisinde, 874 ada 8 parselin Konut Alanından Ticaret- Konut Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 91  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi, Çıplaklı Mahallesi sınırları içerisinde, 432 ada 1 parseldeki İlköğretim Tesis Alanının bir kısmının Pazar Alanına, 444 ada 1 parseldeki Pazar Alanının da Sosyal Tesis Alanı ve Park Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 20.01.2020 tarih ve 1350599 sayılı görüşü doğrultusunda, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 90  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi, Yeşilbayır Mahallesi sınırları içerisinde, 398 ada imar adasındaki yapılaşma mağduriyetlerinin giderilmesi ve Antalya-Burdur Devlet Karayolu üzerindeki 2 no'lu köprülü kavşak projesinin (Km:14+153) imar planlarına işlenmesi ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 89  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 07.01.2020 tarih ve 88 sayılı kararı ile uygun bulunan, Mahmutlar Mahallesi kapsamında maddi hataların düzeltilmesi ve imar planı bütününde Ticaret Alanı, Konut+Ticaret Alanı (TİCK) ve Ticaret+Turizm+Konut Alanlarının (TİCTK) düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 88  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Alanya ilçesi sınırları içerisinde Mahmutlar Mahallesi kapsamında maddi hataların düzeltilmesi ve imar planı bütününde Ticaret Alanı, Konut+Ticaret Alanı (TİCK) ve Ticaret+Turizm+Konut Alanlarının (TİCTK) düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 87  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Aksu Belediyesi sınırları içerinde Güzelyurt Mahallesi 14980 ada 1, 2 parseller ve çevresinde yer alan Pazar Yeri, Park ve ibadet Alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 86  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Aksu Belediyesi sınırları içerinde Güzelyurt Mahallesi 14980 ada 1, 2 parseller ve çevresinde yer alan Pazar Yeri, Park ve ibadet Alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 85  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde: Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.11.2019 tarih ve 10063 sayılı kararı ile uygun bulunan: Macun Mahallesi, 240 ada 6 parseldeki tescilli yapıların koruma alanı sınırının planlara işlenerek plan notunun eklenmesi ve yaya yolu düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 84  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Gedik Mahallesi, 1053 ada 17, 22 ve 16 parselin bir kısmının resmi kurum alanı ve sosyal kültürel tesis alanından kamu hizmet alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 04.02.2020 tarih ve 11470 sayılı yazısı doğrultusunda 1053 ada 17 parselde yapılacak olan Serik Kongre Kültür Merkezi projesi kapsamında kültürel tesis alanının doğusundaki 7 metrelik yolun 10 metre olarak düzenlenerek 1053 ada 7 parsel ve güneyinin genel otopark alanı olarak planlanması kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 83  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Gedik Mahallesi, 1053 ada 17, 22 ve 16 parselin bir kısmının sosyal altyapı ve terminal alanından kamu hizmet alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 1053 ada ve çevresinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile uyumsuzlukları da giderecek şekilde mevcut konut alanı, kamu hizmet alanı, eğitim alanı, sosyal altyapı alanı, terminal, park ve yeşil alan olarak planlanması kaydıyla, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 82  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Akyar Mahallesi 215 ada 18 parsel, 216 ada 21 ve 30 parsellerin tarım alanından Tarım Ve Hayvancılık Tesisi Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 81  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin 2018/576 E., 2019/1183 K. iptal kararı gereğince, Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde Muhasara Bölgesi Özel Proje Alanında konut yapılmasına yönelik plan notunun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 80  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin 2018/576 E., 2019/1183 K. iptal kararı gereğince, Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde Muhasara Bölgesi Özel Proje Alanında konut yapılmasına yönelik plan notunun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 79  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin 2018/576 E., 2019/1183 K. iptal kararı gereğince, Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde Muhasara Bölgesi Özel Proje Alanında konut yapılmasına yönelik plan notunun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 78  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, Göksu Mahallesi 733 ada 18 parsel ve çevresinin “Diyanet Eğitim Tesisleri, Parklar ve Dinlenme Alanları” kullanımından “Ticaret Alanı, Park ve Yeşil Alan” kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 09.01.2020 tarihli 3766 kayıt sayılı dilekçe ile iletilen talepler doğrultusunda çevresindeki yol bağlantıları ile birlikte 733 ada 18 parsel ve çevresinin “İbadet Alanı, Park ve Yeşil Alan, Özel Kültürel Tesis Alanı, Eğitim Alanı, Spor Alanı ve Ticaret Alanı” planlanması kaydıyla, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 77  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, Göksu Mahallesi 733 ada 18 parsel ve çevresinin “Kamu Hizmet Alanı, Park ve Yeşil Alan” kullanımından “Ticaret Alanı, Park ve Yeşil Alan” kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 09.01.2020 tarihli 3766 kayıt sayılı dilekçe ile iletilen talepler doğrultusunda 733 ada 18 parsel ve çevresinin “Sosyal Altyapı Alanı, Park ve Yeşil Alan” olarak planlanması kaydıyla, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 76  Gelir tarifesi   2
 1
 1
 Alanya Belediyesinin 2020 yılına esas Evsel Katı Atık tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne,oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2020
14:00
 75  Bilgilerdirme hk.   2
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesinin 06.05.2019 tarihli 274 sayılı meclis kararına istinaden Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanının yapmış olduğu protokoller hakkında: a-) Antalya Büyükşehir Belediye personelinin Ocak ayında gerçekleştirdiği yurt dışı görevlendirme hakkında, b-) Kemer İlçesi sınırlarında yer alan ve Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında bulunan Cumhuriyet Meydanının, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanacak mimari ve uygulama projelerine göre düzenlenmesi işinin yapılarak, Cumhuriyet Meydanının Kemer Belediyesine bırakılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen ortak hizmet projesi ve işbirliği protokolü hakkında, c-) Antalya Büyükşehir Belediyemizin Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 55. Maddesi gereği Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkında, Meclis bilgilendirildi.  
10-02-2020
14:00
 74  Karar Özetlerinin Kab.Hk.   2
 1
 1
 Belediye Meclisinin 10.01.2020 ve 14.01.2020 tarihlerinde yaptığı meclis toplantılarında alınan kararlara ait 71 adet karar özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi. (CHP: 28 kabul oyu, AK Parti: 30 kabul oyu, İYİ Parti: 16 kabul oyu, MHP: 14 kabul oyu, DSP: 3 kabul oyu, SAADET: 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)  
10-02-2020
14:00
 73  Önergenin Gündeme Alınması Hk.   2
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2020 tarihli Meclis Gündemi, birimlerden gelen teklifler ve önergeler ile birlikte toplam 162 maddeden oluşmuştur.  
10-02-2020
14:00
 72  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   2
 1
 1
 Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin BÖCEK, CHP Meclis Üyeleri: Turgay GENÇ, Mustafa GEYİKÇİ, Mustafa KÖLEOĞLU, Erkan DEMİRCİ, Ünal ÇETİNKAYA, Mehmet TUFAN, Sıdıka GÖKYAR KIZILCA, Zafer TAN, Mehmet YÖRÜKOĞLU, Halil ARIKAN, Ahmet CAN, Mesut KOCAGÖZ, Enver BARIŞ, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Osman MANİS, Batuhan Mutlu ENGİN, Erşan ÖZDEN, Bülent ÖZGÜVEN, Ertuğrul ÜNAL, Deniz FİLİZ, Mithat ARAS, Mustafa BİLİCİ, AK Parti Meclis Üyeleri: Halil ŞAHİN, Mehmet ÖZEREN, Ali ÇETİN, Emin BAL, Mehmet Ali KİRİŞ, Alper BİRER, Musa BATU, Muhammet URAL, İsmail DEMİR, Mehmet GÜVEN, Fırat DEMİRCİ, Tevfik TANER, Serhat DEMİR, Hasan Cumhur GÖNCÜ, Dilaver TANIK, Ferah Nur ÜNAL, Şefik DURDAŞ, İlhami YILDIRAN, Kemal YILDIRIM, Levent KONUR, Binnaz BÜYÜKKURT, İYİ Parti Meclis Üyeleri: Ramazan ÖZEN, Hasan Can KAMBUROĞLU, Recep KARATOP, Mehmet YÜKSEL, Mustafa BASKAK, Kerem Kaya TURAN, Yusuf Emre ERTUĞAN, Şerafettin ÖZER, MHP Meclis Üyeleri: Adem Murat YÜCEL, Ömer Niyazi İŞLEK, Kemal KARA, Ali ŞAHİN, Adem ER, Abdulkadir ÇELİK , Avni ATAY, Hüseyin BALYA, Ercan UĞUR, Mehmet DURUKAN, Süleyman UĞURLU, Abdurrahman CARAN, Selçuk SENİRLİ, Ziya YILDIRIM, DSP Meclis Üyeleri: Ne Necati TOPALOĞLU, Mehmet Akif ORDU, Saadet Meclis Üyesi: Mehmet MANAVOĞLU’nun toplantıya katıldıkları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye Meclisi CHP 25, AK Parti 21, İyi Parti 8, MHP 14, DSP 2, Saadet 1 meclis üyesi olmak üzere toplam 71 üye ile açıldı. CHP Meclis Üyeleri: Şükrü SÖZEN, Ümit UYSAL, AK Parti Meclis Üyesi Enver APUTKAN’ın mazeretli sayılmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (CHP 31 kabul oyu, AK Parti 20 kabul oyu, İyi Parti 11 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, Saadet 1 kabul ile toplam 77 oy kullanılmıştır.)  

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 1998 - 2020 Her hakkı saklıdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Hizmetidir .