Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik

Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 190086 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
10-02-2017
16:30
 193  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 2
 2
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Yeşilbayır Mahallesi 9425 ada 1 parselde yer alan terminal alanına “Vaziyet Planında ve Projesinde belirtilmek kaydıyla Konaklama ve Akaryakıt Satış ve İkmal İstasyonu yer alabilir” plan notunun eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu  
10-02-2017
16:30
 192  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   2
 2
 2
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2017 tarihli Şubat ayı devam toplantısının 2. oturumunda: AK Parti Meclis Üyeleri: Menderes TÜREL, Hüsamettin ÇETİNKAYA, Halil ŞAHİN, Halil KOCAER, Adil ÇELİK, Ümit ÖZTEKİN, , Mustafa İsmet UYSAL, Mehmet ÖZEREN, Can KASAPOĞLU, Bahadır YANTAÇ, Mesut KOCAGÖZ, Bahattin BAYRAKTAR, İsmail AFŞAR, Emin HATİPOĞLU, Kerim BAŞKAPTAN, Mustafa Erkan ERSOY, Cenk Halil BAYAZ, Abdurrahman YILMAZ, Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Hasan Fevzi YILMAZ, Erdeniz YAVUZ, Ercan AK, Yaşar SÖZEN, Musa YÜCEL, Erol DEMİRHAN, Hüseyin TORUN, İsmail TOSUN, Muhammet URAL, Kemal SARIYILDIRIM, Ahmet BÜYÜKAKÇA, Halil ÖZTÜRK, Halit AKAR, Ali Rıza ZORLU, Orhan AVCI, Mehmet UYAR, Mustafa EROĞLU, Rasim ELÇİ, Halil KARATAŞ, Serdal ÇAVUŞOĞLU, Süleyman ACAR, Ruhi BEŞİKTAŞ, CHP Meclis Üyeleri: Mustafa Reşat OKTAY, Recep TOKGÖZ, Songül BAŞKAYA, Erkan DEMİRCİ, Ali COŞKUN, Erşan ÖZDEN, Oytun Eylem DOĞMUŞ, Cansel TUNCER, Faik ÇITAK, Seyfi ARIKAN, Halil ARIKAN, Sami ALTUN, İsmet TOK, Erdal Ramazan ALTACA, Yusuf KUMBUL, Mehmet HACIARİFOĞLU, MHP Meclis Üyeleri: Selçuk SENİRLİ, Ergüven YILMAZ, Bağımsız Meclis Üyesi: Ahmet CAN 'ın toplantıya katıldıkları tespit edilmiş olup, Yeterli çoğunluğun toplantıya katıldığı anlaşılarak Büyükşehir Belediye Meclisi oturumu açıldı.  
10-02-2017
14:30
 191  Gündemin.... ila... Maddeleri Hk.   2
 2
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2017 tarihli Meclis toplantısında: Gündemin 50. maddesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. (AK Parti: 40 kabul oyu, CHP: 11 kabul oyu, MHP: 4 kabul oyu, Bağımsız: 2 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)  
10-02-2017
14:30
 190     2
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2016 tarih ve 1323 sayılı kararındaki “686 ada 2 parselin bağışlanan kısmının 18.madde uygulamasında DOP (düzenleme ortaklık payı) miktarından düşürülerek değerlendirilmesi gerektiği” ibaresinin kaldırılmasına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 189  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 2
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.02.2017 tarih ve 77 sayılı kararı ile uygun bulunan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan notlarında yer alan 1-b maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 188  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 2
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.02.2017 tarih ve 75 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bayındır Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 13081 ada 1 parselin Muratpaşa Sosyal Tesis Alanından E=0,80 yapılaşma koşulu değiştirilmeden İdari Hizmet Alanı ve Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 187  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 2
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.02.2017 gün ve 76 sayılı kararı ile reddedilen, Kırcami Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun plan açıklama raporunda "5.6.1.Ulaşım" başlığı altında yer alan “Doğubatı güzergâhında ise üst ölçekli plan kararları ile belirlenen 70m. kesite sahip bir prestij aksı-simgesel aks planlanmıştır. Bu yolda gidiş ve dönüş olmak üzere 7’şer metrelik araç izi belirlenmiş olup kaldırımlar 10 metredir. Refüj ise 36 metre olarak planlanmıştır." ifadesinin “Doğubatı güzergâhında ise üst ölçekli plan kararları ile belirlenen 70 m. kesite sahip bir prestij aksı-simgesel aks planlanmıştır. Bu yolda gidiş ve dönüş olmak üzere 7’şer metrelik araç izi belirlenmiş olup kaldırımlar 8 metredir. Refüj niteliğindeki “Park***” ise 40 metre olarak planlanmıştır.” olarak ve Kırcami Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun plan hükümleri "1.19.Çatılarda Yapılaşma Koşullarında yer alan “Çatının tonoz yapılması durumunda, en fazla mahya yüksekliği 5.00 m'yi ve %40 eğimi aşmamak kaydıyla gabariyi 50 cm geçebilir.” maddesinin “Çatının tonoz yapılması durumunda, mahya yüksekliği en fazla 5.00 m'yi ve %40 eğimi aşmamak kaydıyla gabariyi en fazla 50 cm geçebilir.” olarak değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu plan açıklama raporu ve plan notu değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 186  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 2
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 07.11.2016/5495 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yüksekalan ve Tahılpazarı Mahalleleri 317 ada 83 parsel, 370 ada 231 parselleri içeren, Andızlı Mezarlığı "Koruma Alanı" sınırının işlenmesi ve çevresinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2016 gün ve 1407 sayılı kararındaki plan değişikliği onama sınırının düzeltilmesine ilişkin hazırlanan 5404,54 plan işlem numaralı, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 185  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 2
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 02.02.2017 tarih ve 27 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yukarı Hisar Mahallesi 6 ada 25 parselin kuzeyinde yer alan 7 metrelik yolun genişlediği yerde sehven yapılan teknik hatanın düzeltilerek kullanım kararı ve yapılaşma koşullarında herhangi bir değişiklik yapmadan ırmak bandında önerilen yaya yolunun 7 metre olarak devam ettirilerek ada kenarı ve çekme mesafelerinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 4876,56 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 184  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 2
 1
  Manavgat Belediye Meclisinin 02.02.2017 tarih ve 24 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kızılot Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 13363,2 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 183  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 2
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 349 sayılı kararı ile uygun bulunan, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 9206 ada 1 parsele kütle işlenmesine ilişkin hazırlanan 1646,1 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, kütle nizamının kaldırılarak çekme mesafelerinin düzenlenmesi ve Emsal:0.80 Yençok:7 kat olarak belirlenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 10 çekimser oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 48 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 182  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 2
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 355 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 27452 ada 2, 3, 9 ve 10 nolu parsellerin tevhid edilebilmesine olanak sağlamak ve Yençok:17.50m Emsal:0.80 olacak şekilde kütle işlenmesi amacıyla hazırlanan 1623,11 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, kütle nizamının kaldırılarak Emsal:0.80 Yençok:17.50m olması kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 8 çekimser oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 43 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 181  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 2
 1
 Gazipaşa Belediye Meclisinin 05.12.2016 gün ve 140 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bakılar Mahallesi 312 ada 61 ve 62 parsellerde yolun yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 11 çekimser oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 180  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 2
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 01.02.2017 gün ve 34 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeşilbayır Mahallesi 905, 1975, 2065, 2067, 2837, 2836, 2068, 2069 ve 2070 nolu parsellerde mevcut planda orman ile sınır uyuşmazlığının giderilmesi amacı ile hazırlanarak onaylanan plan değişikliğinde sehven 10 metre olarak gösterilen yol genişliği sembolünün 7 metre olarak düzeltilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 179  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 2
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 02.02.2017 tarih ve 26 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çağlayan Mahallesi 2015 ada 6 parselin yürürlükte bulunan planlarında kullanım kararı verilmemesinden dolayı sehven yapılan teknik hatanın düzeltilerek parselin aynı cadde üzerindeki diğer parseller gibi ticaret+ konut alanı olarak düzenlenip yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin hazırlanan 4876,55 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 178  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 2
 1
 Manavgat Belediyesi, Çağlayan Mahallesi sınırları içerisinde 2015 ada 6 parselin yürürlükte bulunan planlarında kullanım kararı verilmemesinden dolayı sehven yapılan teknik hatanın düzeltilerek parselin aynı cadde üzerindeki diğer parseller gibi ticaret+ konut alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 177  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 2
 1
 Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, Mavikent Mahallesi 1349 ve 79 parsellerin bir kısmının Küçük Sanayi, Depolama Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve Park Alanından, “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve Park Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 176  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 2
 1
 Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, Mavikent Mahallesi 1349 ve 79 parsellerin bir kısmının Küçük Sanayi, Resmi Kurum, Ticaret ve Park Alanından, “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı, Belediye Hizmet Alanı, ve Park Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 175  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 2
 1
 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Alaaddin Mahallesi 63 ada 138 parselde yer alan sosyal tesis alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 174  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 2
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Doyran Mahallesinde yer alan yaklaşık 59 ha alanda Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14.06.2016 tarih ve 708 sayılı kararı ile uygun bulunan mezarlık alanı planlanması amacı ile hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında sehven plan onama sınırı içerisine alınan Arkeolojik Sit Alanının plan onama sınırı dışına çıkarılması ve Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Alanı sınırlarının plana işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 173  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 2
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Doyran Mahallesinde yer alan yaklaşık 59 ha alanda Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14.06.2016 tarih ve 707 sayılı kararı ile uygun bulunan mezarlık alanı planlanması amacı ile hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında sehven plan onama sınırı içerisine alınan Arkeolojik Sit Alanının plan onama sınırı dışına çıkarılması ve Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Alanı sınırlarının plana işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 172  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 2
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Doyran Mahallesinde yer alan Doyran Orman İşletme Şefliğinin 58, 62 nolu bölmelerinde kalan ormanlık alanda mezarlık planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 171  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 2
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Doyran Mahallesinde yer alan Doyran Orman İşletme Şefliğinin 58, 62 nolu bölmelerinde kalan ormanlık alanda mezarlık planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 170  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 2
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Odabaşı Mahallesi 28230 ada 2, 3, 4, 5, 6 nolu parsellerin bulunduğu alandaki Konut Alanında, Park Alanında ve yol güzergahında düzenlenme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 169  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 2
 1
  Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Eskimahalle Mahallesinde yer alan 85 ada 31, 33, 34 parseller ve çevresinde Genel Otopark (Katlı Otopark), Konut, Ticaret Alanları ve yol akslarında düzenleme yapılması ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 168  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 2
 1
 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Eskimahalle Mahallesinde yer alan 85 ada 31, 33, 34 parseller ve çevresinde Genel Otopark (Katlı Otopark), Konut, Ticaret Alanları ve yol akslarında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 167  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 2
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Yukarıkaraman Mahallesi 338 ada 1, 2 ve 3 parseller, 252 ada 1 parsel ile 1831, 2683, 2684, 2685, 2409 ve 2410 parsellerin bulunduğu alana ilişkin 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Döşemealtı Belediyesi’nin 09.01.2017 tarihli ve 189 sayılı yazısı ekinde iletilen plan teklifi doğrultusunda “2683, 2684, 2685, 2409 ve 2410 parsellerin” plan onama sınırı dışına çıkarılarak, “Yönetim Merkezi ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” kullanımının “Belediye Hizmet Alanı, Spor Alanı, Park ve Yeşil Alan, Ticaret Alanı, Gelişme Konut Alanı” kullanımına dönüştürülmesinin Spor Alanının Rekreasyon Alanı olarak düzenlenmesi kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 166  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 2
 1
 Antalya İli, Aksu İlçesi Atatürk Mahallesi tapulamasında bulunan 13322 ada 2 parselin bir kısmında 13.12.2016 tarih 1396 sayılı Büyükşehir Belediye Melis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna gelen 3 adet itirazdan: - 2 adet itirazın REDDİNE, -1 adet Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Doğu Antalya Emlak Müdürlüğü dilekçesindeki talebin alanda yapılacak 3402 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi hükümlerine göre yapılacak çalışma sonrasında değerlendirilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 14 ret oyu, MHP 2 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 165  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 2
 1
 Antalya İli, Aksu İlçesi Atatürk Mahallesi tapulamasında bulunan 13322 ada 2 parselin bir kısmında 13.12.2016 tarih 1395 sayılı Büyükşehir Belediye Melis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna gelen 3 adet itirazdan: - 2 adet itirazın REDDİNE, -1 adet Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Doğu Antalya Emlak Müdürlüğü dilekçesindeki talebin alanda yapılacak 3402 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi hükümlerine göre yapılacak çalışma sonrasında değerlendirilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 164  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 2
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Avsallar Mahallesi Antalya 3. İdare Mahkemesi’nin 27.04.2016 günlü, E:2014/1004, K:2016/477 sayılı kararına konu plan iptali bulunan alan ile çevresine ilişkin turizm merkezi dışı alana ait hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 163     2
 2
 1
 Alanya bölgesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi denetiminde çalışan Özel Halk Otobüslerinin devirlerinde, Alanya Belediyesi’nin uygun görüşü alındıktan sonra Büyükşehir Belediyesi Encümenince değerlendirilerek devirlerinin yapılmasına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 162  Gelir tarifesi   2
 2
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.02.2017 tarih ve 74 sayılı kararı ile onaylanan “Evsel Katı Atık Tarifesi”nin meclislerinden geldiği şekliyle belirlenmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 161  Hibeler hk.   2
 2
 1
 Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AB İlişkileri ve Proje Şube Müdürlüğü tarafından Hollanda Büyükelçiliği MATRA İnsan Hakları Fonu Kapsamında, Büyükşehir Belediyesi adına “Gençlik İçin Birleşelim” isimli proje başvurusu yapılması planlanmakta olup, Gençlik İçin Birleşelim Projesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalya’da madde bağımlılığı mücadele konusunda anne-babalarda, öğrencilerde ve gençlerde madde bağımlılığı farkındalığını artırmak, Gençlerde yeni madde bağımlısı olgularını azaltmak, madde bağımlısı olan hastaların tedavi ve rehabilitasyonuna rehberlik edilmesi amaçlanmakta olup, Gençlerin tedavi edilmesi ve yeniden topluma adaptasyon sürecinde: grup ve birey için çalışma terapisi, aile ve bakım veren kişilerle çalışma, eğitim, boş zaman aktiviteleri (psikodrama, sanat, tiyatro, spor, vb.) ile gençlerin beden güçlerini kullanarak çeşitli işler yapmaları yoluyla meşgul edilmesi, ayrıca meslek edindirme kursları ile yeni bir hayat kurmalarına destek olmayı hedeflenmekte olduğundan söz konusu projenin, hibe makamı olan Hollanda Büyükelçiliği’ne sunulması ve kabul edilmesi durumunda uygulanmasına, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişinin belirlenmesine ilişkin kararların alınması amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekter Birol EKİCİ’ye yetki verilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 160  Hibeler hk.   2
 2
 1
 Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı işbirliği ile Japonya Büyükelçiliği’nin Yerel projelere Hibe Programı Kapsamında, Büyükşehir Belediyesi adına “Prostat Kanseri Taraması” isimli proje başvurusu yapılması planlanmakta ve bu kapsamda: Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahasında bulunan toplam 909 mahallede, bölgenin coğrafi yapısı gereği il merkezine ulaşımı zor olan dağlık bölgelerde yaşayan, çoğunlukla tarım ve hayvancılık ile iştigal ettikleri için maddi açıdan dar gelirli ve dezavantajlı kesime giren 50 yaş ve üzeri erkek şahıslarda prostat kanseri ve prostat hiperplazisinin tarama ve tespiti yapılacak olup, söz konusu projenin, hibe makamı olan Japonya Büyük Elçiliği’ne sunulması ve kabul edilmesi durumunda uygulanmasına, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişinin belirlenmesine ilişkin kararların alınması amacıyla, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol EKİCİ’ye yetki verilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 159     2
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları dahilinde ki konulara gençlerin katılımını sağlamak amacıyla 19.07.2016 tarih ve 864 nolu Belediye Meclis Kararı ile Antalya Gençlik Meclisi kuruluşu ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelik taslağı kabul edilmiş olup: Söz konusu yönetmelik gereği: “Üyelik Müracatı Madde 7’de: 1)Antalya Gençlik Meclisine Antalya il mülki sınırları içinde yaşayan 15 (dahil) ila 28 (dahil) yaşları arasında gençler üye olabilir. 2)Antalya Gençlik Meclisi üyesi olmak isteyen gençler, internet sitesinden başvuru formunu doldurarak müracaat eder. Müracaatlar Antalya Büyükşehir Meclisine sunulur. Antalya Büyükşehir Meclisi Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna Havale eder. Komisyon, müracaat sahipleri arasından üyeleri belirleyerek görüşü karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine sunar” hükmü gereğince Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 162 başvuru tasnif edilmiş olup Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından bunların içinden yönetmelik kriterlerine uyan, isimleri belirlenen 103 kişinin Antalya Gençlik Meclisi Üyesi olarak KABULÜNE oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 9 çekimser oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Liste 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 158  Ödüller   2
 2
 1
 Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilecek ve Mayıs ayı içerisinde Ödül Töreni yapılacak olan “2. En Güzel Bahçe ve Balkon Yarışması” 5 kategoriden oluşacak olup, yarışma kapsamında kazanan yarışmacılara, her bir kategori için ayrı ayrı 1. 2. ve 3.’ye Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda belirlenen para ödüllerin verilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi.(Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 157     2
 2
 1
 Kepez İlçesi, Güneş Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 9,77 hektarlık alan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 27.12.2016 tarihli ve 2016/9724 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden 20.01.2017 tarihli ve 29954 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak “Riskli Alan” ilan edilmiş olup söz konusu alanda yürütülecek Kentsel Dönüşüm Projesine ilişkin "Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Hak Sahipliliği Uygulama Yönergesi " Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi.(Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Yönerge, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 156     2
 2
 1
 Antepe İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından Büyükşehir Belediyesi Başkanlığımıza gönderilen 03.02.2017 tarihli ve 24628 sayılı yazıya istinaden Büyükşehir Belediye Meclisinin Kepez ilçesi, Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 13.01.2017 tarihli ve 53 sayılı kararı doğrultusunda yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu karar ve eklerinden işin niteliği ile ilgili düzenlemelerin daha açık hale getirilebilmesi için: değişiklik ve eklemelerle ilgili hususlar Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi.(Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 1 ret 14 çekimser oyu, MHP 6 kabul 1 çekimser oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 155  Taşınmaz Devri   2
 2
 1
 6360 sayılı Kanun uyarınca Büyükşehir Belediyesine devredilen Elmalı Toptancı Hal Şubesinin: a) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (t) bendi ve aynı maddenin ikinci fıkrasına, b) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine, c) 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına, ç) 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına, dayanılarak, 1 yıl süreyle ve ekli protokolde yer alan hükümler çerçevesinde Elmalı Belediyesiyle birlikte işletilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 çekimser oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Protokol, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 154  Tahsis   2
 2
 1
 Antalya İli, Kumluca İlçesi, Kasapçayırı Mahallesinde bulunan mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 326 ada, 2 parsel nolu ve 16.148,61 m² yüzölçümlü taşınmaz ile mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Yenice Mahallesinde bulunan 102 ada 337 parsel nolu ve 6.470,65 m² yüzölçümlü taşınmazın Kumluca Belediyesinin 01.02.2017 tarih ve 28 sayılı yazıları ile tahsisleri talep edilmiş olup, söz konusu taşınmazların “Kumluca Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere” 5393 sayılı Belediye Kanununun 75’inci maddesi gereğince Kumluca Belediyesine 25 yıl süre ile bedelsiz tahsislerinin yapılmasına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 153  Gelir tarifesi   2
 2
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.01.2017 tarih ve 31 sayılı kararıyla onaylanan 2017 mali yılı İlan ve Reklam Gelir Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu doğrultusunda değiştirilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi.(Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 152  Gelir tarifesi   2
 2
 1
 Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2017 yılı Mali Yılı Bütçesinde Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı 2017 yılı Gelir Tarifesinde Plan ve Bütçe Komisyon Raporu doğrultusunda ibare değişikliği yapılmasına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi.(Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 151  Gelir tarifesi   2
 2
 1
 Demre Belediye Meclisinin 07/12/2016 tarih ve 52 sayılı kararı ile onaylanan 'Güneş Enerji Santrali (GES) İmar Planları Yapımı ve Tadilat Ücretlerinin' 2017 yılı Mali Yılı Bütçesi 2017 yılı Gelir Tarifesinde tarife ve ibare değişikliğinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda KABULÜNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi.(Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 150  Bel.Başkanına Yetki Verilmesi Hk.   2
 2
 1
 Antalya İli, Kemer İlçesi, Kemer Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) ait olan 282 ada, 2 parsel tapu kayıtlı taşınmazın imar planında ayrılan amacına uygun olarak projelendirilmek ve projelere göre inşaatı yapmak, yapılan inşaatın değerleme sonucunda % 30’unun TOKİ’ye % 70’inin ise Büyükşehir Belediyesine kalacak şekilde kat karşılığı inşaat yapmak veya yaptırmak üzere, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Protokol düzenlenmesi için Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine yetki verilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 13 çekimser oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul 1 çekimser oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 149  Sorumluluk Ağına Dahil Edilmesi   2
 2
 1
 Antalya İli, Kemer İlçesinde bulunan: Atatürk Caddesi ile Deniz Caddesi arasındaki yaklaşık 520 metre uzunluğundaki Liman Caddesinin ve Deniz Caddesinin, Liman Caddesi kesişiminden, Onno Tunç Caddesi ile Kemal Sunal Caddesi kesişimine kadar olan yaklaşık 360 metre uzunluğundaki kısmının Büyükşehir Belediyesi sorumluluk ağına dahil edilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 46 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 148  Sorumluluk Ağına Dahil Edilmesi   2
 2
 1
 Antalya İli, Demre İlçesinde bulunan: düzenleme projesi Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanarak Büyükşehir Belediyesince ihale edilecek olan, ödeneği Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı emlak katkı payından karşılanacak olan Noel Baba Meydanı (ST. Nıcholas Kilisesi Meydanı) ile Cumhuriyet Meydanının Büyükşehir Belediyesi sorumluluk ağına dâhil edilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 46 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 147  Sorumluluk Ağına Dahil Edilmesi   2
 2
 1
 Antalya İli, Kumluca İlçesinde bulunan: Milli Egemenlik Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarı kesişiminden Beykonak-Mavikent Mahallerine doğru devam eden yaklaşık 1750 m uzunluğundaki, Beykonak-Mavikent Bulvarının, Ahmet Ali Ağa Caddesi ve Gödene Caddesi kesişiminden batıya doğru devam eden yaklaşık 850 metre uzunluğundaki Hasan Tuna Caddesinin Büyükşehir Belediyesi sorumluluk ağına dahil edilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 46 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 146  Kiraya Verilmesi   2
 2
 1
 Antalya İli 5 merkez ilçenin ( Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu, Döşemealtı) muhtelif yerlerinde Plan ve Bütçe Komisyon Raporu ekindeki listede yer alan ve halen fiilen devam eden 100 adet halk ekmek büfesinin bir bütün halinde ilk yıl 10.000,00 TL+KDV bedelle diğer yıllar kira bedelinin Yurt İçi Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre) oranında arttırılması kaydıyla 10 (on) yıl süre ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 26. maddesine göre Antalya Büyükşehir Belediye Şirketi EKDAĞ Ekmek Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. ’ye kiraya verilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 46 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 145  Kredi Kullanımı Hakkında   2
 2
 1
 Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 11.01.2017 Tarih ve E.94 sayılı yazısı gereğince Büyükşehir Belediyesinin devam eden yatırımlarından olan “Antalya Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi Yapım İşi”nin planlanan sürede bitirilmesi amacıyla ilgili yatırım ödemelerinde kullanılmak üzere İlbank A.Ş.’den 41.000.000,00–TL yatırım kredisi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İlbank A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Büyükşehir Belediyesi gelirlerinden ve İlbank A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarından mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (% 40’ın dışında ve % 100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İlbank A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İlbank A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İlbank A.Ş.’ce Büyükşehir Belediyesine kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İlBank A.Ş.’ye ipotek vermeye, Büyükşehir Belediyesinin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İlbank A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Büyükşehir Belediyesine ait her türlü ticari işletmeyi İlbank A.Ş.’ye rehin vermeye, İlbank A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol EKİCİ’nin yetkilendirilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 144  Kredi Kullanımı Hakkında   2
 2
 1
 Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 11.01.2017 Tarih ve E.94 sayılı yazısı gereğince Büyükşehir Belediyesinin devam eden yatırımlarından olan “Sahilkent Toptancı Hal Kompleksi Yapım İşi”nin planlanan sürede bitirilmesi amacıyla ilgili yatırım ödemelerinde kullanılmak üzere İlbank A.Ş.’den 13.000.000,00–TL yatırım kredisi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İlbank A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Büyükşehir Belediyesi gelirlerinden ve İlbank A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarından mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (% 40’ın dışında ve % 100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İlbank A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İlbank A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İlbank A.Ş.’ce Büyükşehir Belediyesine kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İlbank A.Ş.’ye ipotek vermeye, Büyükşehir Belediyesinin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İlbank A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Büyükşehir Belediyesine ait her türlü ticari işletmeyi İlbank A.Ş.’ye rehin vermeye, İlbank A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol EKİCİ’nin yetkilendirilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 143  Kredi Kullanımı Hakkında   2
 2
 1
 Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 11.01.2017 Tarih ve E.94 sayılı yazısı gereğince Büyükşehir Belediyesinin devam eden yatırımlarından olan “Düden Kavşağı ve Sakarya Kavşağı Arası Katlı Kavşak Yol Yapım İşi”nin planlanan sürede bitirilmesi amacıyla ilgili yatırım ödemelerinde kullanılmak üzere İlbank A.Ş.’den 22.000.000,00–TL yatırım kredisi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İlbank A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Büyükşehir Belediyesi gelirlerinden ve İlbank A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarından mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (% 40’ın dışında ve % 100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İlbank A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İlbank A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İlbank A.Ş.’ce Büyükşehir Belediyesine kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İlbank A.Ş.’ye ipotek vermeye, Büyükşehir Belediyesinin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İlbank A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Büyükşehir Belediyesine ait her türlü ticari işletmeyi İlbank A.Ş.’ye rehin vermeye, İlbank A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol EKİCİ’nin yetkilendirilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 44 kabul, 1 ret oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-02-2017
14:30
 142  Önergenin Gündeme Alınması Hk.   2
 2
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2017 tarihli Meclis Gündemi, birimlerden gelen teklifler ile birlikte toplam 50 maddeden oluşmuştur.  
10-02-2017
14:30
 141  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   2
 2
 1
 AK Parti Meclis Üyeleri: Esat GÖYÜK, Ali KURŞUNLU, Fırat DEMİRCİ, Ercan MERTHATUN, Mehmet SALUR, CHP Meclis Üyeleri: Muhittin BÖCEK, Turgay GENÇ, Edip Kemal BAHADIR, Arzu YILDIRIM, MHP Meclis Üyeleri: Adem Murat YÜCEL, Hasan GÖKÇE, Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Mustafa TUNA, Hasan Nusret BAYSAL, Mehmet KILINÇ, İrfan YILMAZ, Rasih ŞAHİN, Bağımsız Meclis Üyesi: Önder ÖNEN ''in verdikleri mazeret dilekçelerinin kabulüne oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi.(Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.)AK Parti Meclis Üyeleri: Hakan TÜTÜNCÜ, Ramazan ÇALIK, Kaan Osman SARIOĞLU, Hasan Ali IRBAN, CHP Meclis Üyeleri: Serkan KÜÇÜKKURU, Zafer YÖRÜK, MHP Meclis Üyesi: Abdullah SÖNMEZ 'in mazeretsiz olarak toplantıya katılmadığı: Yapılan yoklamada yeterli çoğunluğun toplantıya katıldığı anlaşılarak Büyükşehir Belediye Meclisi oturumu açıldı.  
06-02-2017
14:00
 140  Gündemin.... ila... Maddeleri Hk.   2
 1
 1
  Büyükşehir Belediye Meclisinin 06.02.2017 tarihli Meclis toplantısında: a.Gündemin 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 127, 128, 129, 131, 132 ve 138. maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. b.Gündemin 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 133, 134, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 ve 153. maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi, c.Gündemin 68, 69, 70 ve 137. maddelerinin Ulaşım Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. d.Gündemin 130. Maddesinin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’ na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. e.Gündemin 135. maddesinde yer alan önergeye istinaden gündemin 55. maddesi gündemden çıkartıldı.(AK Parti: 37 kabul oyu, CHP: 17 kabul oyu, MHP: 5 kabul oyu, Bağımsız: 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)  
06-02-2017
14:00
 139  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
  Serik Belediye Meclisinin 05.10.2016 tarih ve 162 sayılı kararı ile uygun bulunan, Merkez Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 617 ada 1 parselin bir kısmının spor tesisi alanından ibadet alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 138  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 03.11.2016 tarih ve 175 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeni Mahalle sınırları içerisinde yer alan 449 ada 1 parselin kuzeybatı köşesinde bulunan trafo alanının güneydoğu köşesine taşınmasına ilişkin hazırlanan 1097,92 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 137  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 03.11.2016 tarih ve 174 sayılı kararı ile uygun bulunan, Eminceler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1280 ada 9 parselin doğusundaki 5m.’lik çekme mesafesinin 10 m.’ye çıkarılmasına ilişkin hazırlanan 1097,93 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 136  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.12.2016 tarih ve 473 sayılı kararı ile uygun bulunan, Güzeloba Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 6026 ada 13 parselin “Ticaret Alanından” “Yüksek Zemin Kat Ticaretli Konut Alanına” dönüştürülüp yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 135  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.12.2016 tarih ve 471 sayılı kararı ile uygun bulunan, Meydankavağı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 7811 ada 8 parselin yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 134  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.12.2016 tarih ve 470 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kızılarık Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 5901, 5906, 5940, 6522, 6523, 6524 adaları kapsayan alanda parsellere “İsteğe Bağlı Zemin Ticaret” kullanımı verilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 133  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.12.2016 tarih ve 469 sayılı kararı ile uygun bulunan, Demircikara Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1821 ada 8 parselin yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 132  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.12.2016 tarih ve 468 sayılı kararı ile uygun bulunan, Tahılpazarı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 5618 ada 4 ve 8 parsellerin tevhit edilmesi ve yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 131  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarih ve 14 sayılı kararı ile uygun bulunan, Hisar Mahallesi sınırları içerisinde 992 ada 1 parselde yer alan sosyal-kültürel tesis alanının çekmelerinin kaldırılıp gösteriminin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 4876,53 Plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 130  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarih ve 13 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yalçıdibi Mahallesi sınırları içerisinde 372 ve 375 parsellerin 22A sınırına göre düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 18677,1 Plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 129  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarih ve 15 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gündoğdu Mahallesi sınırları içerisinde konut alanı planlı 327 ada 73 parselin plan sınırı dışına çıkarılmasına ilişkin hazırlanan 17785,1 Plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 128  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
  Korkuteli Belediye Meclisinin 01.12.2016 tarih ve 142 sayılı Kararı ile uygun bulunan: Uzunoluk Mahallesi sınırları içerisinde 1291 ada batısında yer alan park alanının güneybatısında trafo alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 21.10.2016 tarih ve 29709 sayılı yazısı doğrultusunda oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 127  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Korkuteli Belediye Meclisinin 01.12.2016 tarih ve 140 sayılı Kararı ile karar verilmesine yer olmadığına karar verilen: Yazır Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 646, 647 ve 649 parsellerin konut alanı, park alanı ve yol olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkında, bahse konu alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itiraz Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2016 tarih ve 1078 sayılı kararı ile uygun bulunduğundan, karar verilmesine yer olmadığına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 126  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 01.12.2016 tarih ve 173 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gürsu, Uncalı Mahalleleri 20181 ada 1 parsel, 20169 ada 1 parsel, 20165 ada 1 parsel, 20176 ada 1 ve 3 parseller, 20155 ada 1 parsel, 20235 ada 1 parsellerin nazım imar planı, uygulama imar planı ve parselasyon arasındaki uyumsuzluklarının giderilmesi amacıyla rekreasyon ve park alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1057,83 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 125  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 01.12.2016 tarih ve 172 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bahtılı Mahallesi 20444 ada 5 parselin sosyal tesis alanından özel yurt alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1057,84 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 124  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.12.2016 tarih ve 390 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kültür Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 10259 ada 1 nolu parsele İBZT (İsteğe Bağlı Zemin Ticaret) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 16 ret oyu, MHP 4 çekimser oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 123  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.12.2016 tarih ve 389 sayılı kararı ile uygun bulunan, Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 27429 ada 9 nolu parsele isteğe bağlı zemin ticaret kullanım kararının getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 17 ret oyu, MHP 1 kabul, 4 ret oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 122  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.12.2016 tarih ve 388 sayılı kararı ile uygun bulunan, Düdenbaşı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 10028 ada 1 ve 2 nolu parsellere İBZT (İsteğe Bağlı Zemin Ticaret) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.)(EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 121  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.12.2016 tarih ve 385 sayılı kararı ile uygun bulunan, Şelale Mahallesi sınırları içerisinde yer alan daha önceki Varsak Plan Revizyonu kapsamında sehven unutulmuş olan 238 ada 1 parsel ve 239 ada 9 parselde yer alan İBT (İsteğe Bağlı Ticaret) kullanım kararının eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 120  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.12.2016 tarih ve 384 sayılı kararı ile uygun bulunan, Göksu-Varsak Enerji İletim Hattı güzergahına ait Düden Çayı ve çevresi 1. Derece Doğal Sit Alanı içinde ve dışında kalan kısımlara ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, plan raporlarında yer alan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı bilgilerinin çıkarılması kaydıyla 1. Derece Doğal Sit Alanı dışında kalan alanların uygun olduğuna 1. Derece Doğal Sit Alanı içinde kalan alanların onaylanmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna iletilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 119  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.12.2016 tarih ve 383 sayılı kararı ile uygun bulunan, Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 154 ada 2 ve 3 nolu parsellerin tevhid edilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.)(EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 118  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Elmalı Belediye Meclisinin 04.11.2016 tarih ve 87 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gökpınar Mahallesi 107 ada 1 parselin “Belediye Hizmet Alanı, Park, Konut Alanı ve Yol” kullanımından “Resmi Kurum Alanı (Adalet Bakanlığı Lojman Alanı) ve “Park” kullanımına dönüştürülmesi, 107 ada 12 parselin “Park, Yol ve Konut Alanı” kullanımından “Park“ kullanımına dönüştürülmesi, 107 ada 19 parselin bir kısmının “Park ve Yol” kullanımından “Park” kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 6338,3 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 117  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarihli ve 196 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çığlık Mahallesi, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 nolu imar adalarında mevcut yapılaşma koşullarına göre minimum cephe koşulunu sağlayamayan parsellere yönelik yapı yaklaşma mesafelerinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 5319,9 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Döşemealtı Belediyesince İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına iletilen 2. plan değişikliği teklifi doğrultusunda değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 116  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 01.12.2016 tarih ve 214 sayılı kararı ile uygun bulunan, Nebiler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 667 ve 668 parsellerin bir kısmının enerji nakil hattı ve salınım alanında kaldığından yapı haklarının 667 parsel üzerine verilmesine ilişkin hazırlanan 7075,9 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 115  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 01.12.2016 tarih ve 213 sayılı kararı ile uygun bulunan, Altınkale Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 665 ada 2 parselin “konut alanından Özel Eğitim Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 5994,16 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 5 metre olan çekme mesafelerinin 10 m olarak düzeltilmesi, yüksekliğin Yençok=3 kat olarak düzeltilmesi, Plan notu 2’de yer alan “planlama alanında birden fazla bodrum kat yapılabilir ve yapının bodrum katı parsel sınırını geçmemek koşuluyla zemin kat izdüşümü dışına taşabilir” ibaresinin “planlama alanında birden fazla bodrum kat yapılabilir ve yapının bodrum katı yapı yaklaşma sınırı dışına taşamaz” ibaresi ile değiştirilmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 114  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 01.12.2016 tarih ve 212 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bahçeyaka Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 964 ada 1 ve 22 parsellerin tevhid edilmesi ve yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin hazırlanan 4839,30 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 113  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 06.12.2016 gün ve 267 sayılı kararı ile uygun bulunan, Tosmur Mahallesi 201 Ada 6 parselin kreş alanı ve park alanından sağlık tesisi alanına, 148 Ada 2 ve 4 parsellerin sağlık tesisi alanından özel anaokulu alanı ve park alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Anaokulu Alanına “Özel” ibaresinin eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 112  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Alanya İlçesi, Merkez, Güzelbağ, Emişbeleni, Mahmutlar, Payallar, Cikcilli, Çıplaklı, Oba, Demirtaş, Okurcalar, Kargıcak, İncekum, Konaklı, Kestel ve Tosmur Mahalleleri 1/1000 ölçekli uygulama imar planları plan hükümleri revizyonuna ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümleri değişikliklerinin görüşülmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2016 tarih ve 1409 sayılı kararma: Tosmur, Oba, Mahmutlar, Cikcilli, Merkez, Demirtaş, Kargıcak ve Kestel Mahallelerinde ilgili maddelerinin düzenlenerek eklenmesi konusunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu ve ek rapordaki düzeltme ve eklemeler doğrultusunda karar verildi.(Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 111  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 06.12.2016 gün ve 268 sayılı kararı ile uygun bulunan, Oba ve Konaklı Mahalleleri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hükümlerine “Uygulama İmar Planı Kapsamında 15 metre ve üzeri genişliğe sahip yollardan cephe alan konut alanlarında isteğe bağlı zemin kat ticaret yapılabilir.” İbaresi eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 110  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Gedik Mahallesinde yer alan 5 ada 17 ve 18, 6 ada 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23 parsellerin konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 16042,5 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 109  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 20J nolu imar plan paftasında yer alan Ahatlı Mahallesi 13081 ada 1 parselin kuzeyinde yer alan Orman Bölge Müdürlüğü tanımlı alanın bir kısmının Spor Alanına dönüştürülmesi ve 21L nolu imar plan paftasında yer alan Zeytinköy Mahallesi 7674 ada doğusundaki Semt Spor Alanının bir kısmının Park Alanına bir kısmının Spor Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ hakkında karar verilmesine yer olmadığına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet İnceleme Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 108  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.11.2016 tarih ve 1239 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin itiraz kabul edildiğinden, Manavgat İlçesi Milli Egemenlik Mahallesi sınırları içerisinde 1 ada 132 ve 133 parseller ile yakın çevresinin konut alanından ticaret+konut alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 4873,25 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oybirliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 107  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Konyaaaltı Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Hisarçandır Mahallesi 206 ada 2,3,4,5,6 parsellerde “Sanayi Alanı (Asfalt Plent Tesisi)” planlanmasına ilişkin hazırlanan 22513 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI hakkında karar verilmesine yer olmadığına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 106  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Varsak Bölgesi Altıayak, Menderes, Esentepe, Şelale, Zeytinlik ve Gaziler Mahallelerini kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan, Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığının 09.12.2016 tarihli itiraz dilekçesinde yer alan: 1. maddede belirtilen 2/B niteliğindeki parsellerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu aşamasında tapu tescil işlemleri tamamlanmamış olup, kurum görüşleri alınmadığından itirazın kısmen kabul edilerek orman alanı olarak planlanan alanın “Tarım Alanı” olarak planlanmasına: 2. maddede belirtilen Varsak Mahallesi 3658 parsele ilişkin itirazın, 18. Madde uygulaması aşamasında çözümleneceğinden reddine: 3. maddede belirtilen 1636 ada 1 parsele ilişkin itirazın, 18. Madde uygulaması aşamasında önceki imar durumu göz önüne alınarak spor alanı olarak planlı başka bir alanda değerlendirileceğinden reddine: 4. maddede belirtilen 3426 ada 1 parsele ilişkin itirazın kısmen kabul edilerek park alanından “Rekreasyon Alanı’na dönüştürülmesine ve özel şahısların itirazlarının reddine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 7 çekimser oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 105  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde yer alan: Şafak ve Ünsal Mahallelerine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZLAR, 20 adet itirazlara konu alanlar orman alanında kaldığından, diğer itirazların ise 18. Madde uygulamasına yönelik olduğundan oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 20 ret oyu, MHP 11 ret oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 104  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Gündoğmuş İlçesi sınırları içerisinde, Karadere Mahallesi, Karadere-Senir Serisi 237 ve 238 nolu bölmelerde Katı Atık Tesisleri Alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 103  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Gündoğmuş İlçesi sınırları içerisinde, Karadere Mahallesi, Karadere-Senir Serisi 237 ve 238 nolu bölmelerde Katı Atık Tesisleri Alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 102  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Elmalı Belediyesi sınırları içerisinde, Elmalı İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri kapsamında Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan, 09.12.2016 tarihli ve 83206 kayıt sayılı itirazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden, diğer itirazların da plan onama sınırı dışında kaldığından oylamaya katılanların oy birliği ile reddine karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 101  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Yeşilbayır Mahallesi 587 ve 2882 parselleri kapsayan alanda “Konut Alanı, Park ve Otopark Alanı” kullanımının “Konut Alanı ve Park Alanı” kullanımına dönüştürülerek düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, “Bu bölgenin imar uygulamasının 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılacaktır” plan hükmünün eklenmesi kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.)(EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 100  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Döşemealtı İlçesi, Yukarıkaraman ve Ören Mahallelerinde (Düzlerçamı) yer alan I. ve III. Derece Arkeolojik Sit alanı sınırlarının güncellenen sit sınırlarına göre düzenlenmesi ve yürürlükte bulunan koruma amaçlı imar planlarındaki zayiatın yüksek olması nedeniyle imar uygulaması yapılabilmesine yönelik imar planı kararlarının yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonunun Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 99  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Demre Belediyesi sınırları içerisinde, Gürses Mahallesi 101 Ada 36, 37, 38, 42: 102 Ada 25, 37, 38, 39, 40 parsellerin “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali)” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve bu plan kapsamındaki Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13.12.2016 tarihli ve 5646 sayılı kararı gereği 101 Ada 36 parsel ile 102 Ada 36, 40, 41 parsellerdeki kuyu ve kalıntıların korunması amacıyla koruma alanı sınırının plana işlenmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 98  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.11.2016 tarih ve 5578 sayılı kararı ile uygun bulunan, Saray Mahallesi 677 Ada 14, 15 parsellerde tescilli yapı ve koruma alanı sınırının imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 97  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Oba Mahallesi 1922 parselin konut alanından turizm tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 96  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.10.2016 tarih ve 1060 sayılı kararı ile onaylanan Tahtabelen-Belenkötekli Mahalleleri, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan: - 1 adet ABİM başvurusu ile yapılmış itirazın REDDİNE, - Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesince yapılan 1 adet itirazın KISMEN KABULÜNE ve bu kapsamda hazırlanan Aksu Belediyesi’nin 10.01.2017 tarih ve 167 sayılı yazısı ekinde sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun KABULÜNE oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 16 ret oyu, MHP 1 kabul, 3 çekimser oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 95  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   2
 1
 1
 Akseki İlçesi sınırları içerisinde, Büyükalan Mahallesi 113 ada 104, 108 ve 109 parsellerin Katı Atık Tesisleri Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 94  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Akseki İlçesi sınırları içerisinde, Büyükalan Mahallesi 113 ada 104, 108 ve 109 parsellerin Katı Atık Tesisleri Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 93  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Akseki İlçe Merkezinde Kentsel Sit Alanı ve Etkileme Geçiş Alanı sınırları içinde: “Konut Alanı” fonksiyonunda kalan 5 adet tescilli yapı ve parselinin, kamulaştırılarak, Kültürel Tesis Alanı olarak kullanılabilmesi için, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında (4 ada 9 parsel, 10 ada 14 parsel, 30 ada 18 parsel, 64 ada 1 parsel, 92 ada 1 parsel) parsellerin “Belediye Hizmet Alanı” olarak, “Meskun Konut Alanı, Ticaret Alanı, Pazar Yeri” kullanım kararı bulunan alanın da ’’Kent Meydanı” olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliğinin Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 92  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   2
 1
 1
 Akseki İlçesi Sinanhoca Mahallesi ve İbradı İlçesi Ürünlü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Enerji Üretim Alanında (HES): Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 14.06.2016 tarih ve 5091 sayılı Kararı doğrultusunda I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarının imar planına işlenmesine ve plan onama sınırının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 91  Yönetmelikler Hk   2
 1
 1
 2016 yılı İç Denetim Programı gereğince Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğünde yapılan denetim sonucu, birimin faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için, çalışma usul ve esaslarını düzenleyen bir yönetmeliğe ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiş olup bu nedenle 1. Hukuk Müşavirliğinden görüş de alınarak hazırlanan Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 27/4 maddesi uyarınca görüş alınmak üzere Sayıştay Başkanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Yönetmelik, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 90  Yönetmelikler Hk   2
 1
 1
 Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı tarafından, Antalya Kaleiçi Yat Limanı'nda ticari faaliyet gösteren günübirlik deniz turizmi yapan tenezzüh (gezi) teknelerinin işleyişlerini düzenlemeye yönelik olarak, Kaleiçi Yat Limanı’nı Kullanan Günübirlik Gezi Tekneleri Yönetmelik Taslağı hazırlanmış: ilgili kurumlardan ve Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşavirliğinden alınan görüşler doğrultusunda söz konusu Taslak üzerinde gerekli düzeltmeler yapılarak 09.09.2016 tarihli ve 984 sayılı Belediye Meclis Kararıyla istişari görüş alınmak üzere Sayıştay Başkanlığına gönderilmiş olup, Sayıştay Başkanlığı tarafından verilen istişari görüş doğrultusunda değişiklikler yapılarak hazırlanan Kaleiçi Yat Limanı’nı Kullanan Günübirlik Gezi Tekneleri Yönetmeliğinin kabulüne oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Yönetmelik, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 89  Yönetmelikler Hk   2
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2015 tarihli ve 453 sayılı kararı ile yürürlükte olan Antalya Büyükşehir Belediyesi AYKOME Uygulama Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapma ihtiyacı doğduğundan, 1. Hukuk Müşavirliğinin görüşleri de alınarak gözden geçirilen Yönetmelik Taslağının 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 27/4 maddesi uyarınca görüş alınmak üzere Sayıştay Başkanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Yönetmelik, 1 adet Oylama Raporu)  
06-02-2017
14:00
 88  Bilgilerdirme hk.   2
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesinin 12.08.2014 tarihli 399 sayılı Meclis kararına istinaden Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı’nın yapmış olduğu protokoller ve yurt dışı görevlendirmeler hakkında: a-) Antalya ilimizde yaşayan ortopedik engelli vatandaşlarımızın eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlarına katkıda bulunarak sosyal dayanışmalarını sağlamak amacıyla Bakanlar Kurulunun 11.07.2003 tarih ve 2003/5912 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernek statüsü alan Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği ile işbirliği çerçevesinde derneğin zorunlu giderlerine destek sağlamak ve işbirliğinde çeşitli kurslar/eğitimler düzenlemek amacıyla 10/01/2017 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediyesi İle Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği arasında imzalanan işbirliği protokolü hakkında, b-) Antalya ilimizde yaşayan görme engelli vatandaşlarımızın eğitim, istihdam, rehabilitasyon ve çeşitli konularda biriken sorunlarının çözüme kavuşturabilmesi amacıyla, Antalya Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği ile işbirliği çerçevesinde derneğin zorunlu giderlerine destek sağlamak ve işbirliğinde çeşitli kurslar/eğitimler düzenlemek amacıyla: Antalya Büyükşehir Belediyesi İle Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği arasında imzalanan işbirliği protokolü hakkında, c-) Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği, (AKTOB) Alanya Turistik İşletmeciler Derneği, (ALTİD) arasında, Ortaokul ve Liselerimizde öğrenim gören tüm öğrencilerimizi motive etmek, başarısını artırmak ve başarıya teşvik etmek amacıyla, Ortaokul 8. sınıf ve Lise 12. sınıflarda okul birincisi olan öğrencileri, aileleri ile birlikte ilimiz sınırları içerisinde bulunan otellerde tatil yapmak suretiyle ödüllendirmek amacıyla yapılan “Başarılı Öğrenciye Tatil İyi Gelecek” İşbirliği Protokolü, 10 Ocak 2017/30 Haziran 2017 dönemi için 19/01/2017 tarihinde yeniden imzalanmış olan işbirliği protokolü hakkında, d-) Antalya İli Merkez İlçelerinde ikamet etmekte olup, yapılacak inceleme ve değerlendirmeler sonucunda babası vefat etmiş hem sosyal hem de ekonomik açıdan zor durumda kalmış çocuklar ve ailelerin maddi ve manevi refah düzeylerinin arttırılması amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü arasındaki işbirliği esaslarını tespit etmek üzere imzalanan “Antalya Yetimine Sahip Çıkıyor Projesi Uygulanmasına İlişkin Kurumlar Arası Protokol” hakkında, e-) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( TOKİ ) ile Büyükşehir Belediyemiz arasında: Antalya İli, Serik İlçesi, Yukarıkocayatak Mahallesinde bulunan 590.529,21 m² yüzölçümlü 287 parsel no'lu mera vasıflı taşınmazın, Büyükşehir Belediyemizce yaklaşık 217.000 m²'lik kısmının mera vasfından çıkartılarak Hazine adına tescilinin sağlanması ve aynı taşınmaza Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca ( TOKİ ) sosyal konut yapılmasını düzenleyen 07.12.2016 tarihinde imzalanan protokol hakkında, Meclis bilgilendirildi.  
06-02-2017
14:00
 87  Önergenin Gündeme Alınması Hk.   2
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 06.02.2017 tarihli Meclis Gündemi, birimlerden gelen teklifler ve önergeler ile birlikte toplam 153 maddeden oluşmuştur.  
06-02-2017
14:00
 86  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   2
 1
 1
 Ak Parti Meclis Üyeleri :Ramazan ÇALIK, Emin HATİPOĞLU, Erol DEM,İRHAN, Fırat DEMİRCİ, Orhan AVCI, Rasim ELÇİ, Ercan MERTHATUN, Süleyman ACAR'ın CHP Meclis Üyeleri: Şükrü SÖZEN, Muhittin BÖCEK, Turgay GENÇ, Edip Kemal BAHADIR'ın MHP Meclis Üyeleri Abdullah SÖNMEZ, Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Mustafa TUNA, Rasih ŞAHİN'in Bağımsız Meclis Üyesi Önder ÖNEN'in verdikleri mazeret dilekçelerinin kabulüne oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 20 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) Ak Parti MeclisÜyeleri Mustafa İsmet UYSAL, Can KASAPOĞLU, Erdeniz YAVUZ'un mazeretsiz olarak toplantıya katılmadıkları, yapılan yoklamada yeterli çoğunluğun toplantıya katıldığı tespit edilerek Büyükşehir Belediyesi Meclisi oturumu açıldı.  

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 1998 - 2017 Her hakkı saklıdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Hizmetidir .