Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik

Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 170832 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
14-06-2016
14:00
 736     6
 2
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Haskızılören Mahallesi’nde Orman Bölge Müdürlüğü’nden mezarlık yapılmak üzere ön izin alınan yaklaşık 12.892 m²’lik alanın Mezarlık Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 735     6
 2
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Haskızılören Mahallesi’nde Orman Bölge Müdürlüğü’nden mezarlık yapılmak üzere ön izin alınan yaklaşık 12.892 m²’lik alanın Mezarlık Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 734     6
 2
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Sinan Mahallesi 12672 ada 3 parseldeki (ÖPA) Özel Proje Alanında yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 733     6
 2
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, Güzeloba Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı ile Barınaklar Bulvarı bağlantı yolları ve kavşaklara ilişkin 14.04.2016 tarihli ve 2016/04-321 sayılı UKOME Genel Kurulu Kararı gereği hazırlanan 5404,42 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 732     6
 2
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 05.05.2016 gün ve 72 sayılı kararı ile reddedilen, Hurma Mahallesi 4213 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 10 kabul, 1 çekimser oyu, MHP 6 ret oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 731     6
 2
 1
 Aksu, Manavgat, Muratpaşa, Kemer, Kepez, Serik İlçeleri sınırları içerisinde elektrikli araçların şarj edilebilmesi için ihtiyaç duyulan istasyonların imar planlarına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde elektrik şarj istasyonlarına ilişkin gösterim yer almadığından, Planlı Alanlar Tip imar Yönetmeliği’nin 40. Maddesinde “Elektrik Enerjisiyle çalışan araçların şarj edilmesi için ilgili kurumun olumlu görüşü ile otoparklar, akaryakıt istasyonları veya diğer uygun yerlerde elektrikli araç şarj yeri yapılabilir.” denildiğinden, imar planlarında gösterilmeyecek büyüklükte olduğundan, ayrıca UKOME Kurulu kararı alınarak vaziyet planlarında gösterilmesi yeterli olacağından, imar planlarında gösterilmesine gerek olmadığına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 730     6
 2
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Bahçelievler Mahallesi 4520 ada 139 parseldeki Sağlık Tesisi Alanının bir kısmının Genel Otopark Alanına (Katlı Otopark) dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 12 çekimser oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 729     6
 2
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Bahçelievler Mahallesi 4520 ada 139 parseldeki Sağlık Tesisi Alanının bir kısmının Genel Otopark Alanına (Katlı Otopark) dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 12 çekimser oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 728     6
 2
 1
 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.05.2016 gün ve 4992 sayılı kararı ile uygun bulunan, Muratpaşa Belediyesi, Muratpaşa Mahallesi sınırları içerisinde 6978 ada 13 (yeni 26) parselde Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 22.12.2015 tarih ve 4429 sayılı kararı doğrultusunda 567. Sokak – Çatalköprü Caddesinin bağlantısını sağlamak amacıyla Cami alanından yol geçirilmesi ve kalan kısmının rekreasyon alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 727     6
 2
 1
 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.05.2016 gün ve 4992 sayılı kararı ile uygun bulunan, Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Muratpaşa Mahallesi 6978 ada 13 (yeni 26) parsel ve çevresinde Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 22.12.2015 tarih ve 4429 sayılı kararı doğrultusunda 567. Sokak - Çatalköprü Caddesinin bağlantısını sağlamak amacıyla alanın yeniden düzenlenerek Eğitim Alanı, İbadet Alanı, Rekreasyon Alanı olarak planlanması ve mülga Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19.02.2009 tarih ve 2947 sayılı kararı gereği koruma alanı sınırı işlenmesine ilişkin 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 726     6
 2
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Gökçam Mahallesi’nde Kır, Gökçam, Karatepe Mahallelerinin ortak kullanımı için Orman Bölge Müdürlüğü’nden mezarlık yapılmak üzere ön izin alınan yaklaşık 13600 m²’lik alanın Mezarlık Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 725     6
 2
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Gökçam Mahallesi’nde Kır, Gökçam, Karatepe Mahallelerinin ortak kullanımı için Orman Bölge Müdürlüğü’nden mezarlık yapılmak üzere ön izin alınan yaklaşık 13600 m²’lik alanın Mezarlık Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 724     6
 2
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Yenidoğan Mahallesi 27778 ada 1 parsel, 27779 ada 1 parsel ve Fabrikalar Mahallesi 27684 ada 2 parsellerde Belediye Hizmet Alanı, Yurt Alanları ve Park Alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 2 ret oyu ile toplam 48 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 723     6
 2
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Yenidoğan Mahallesi 27778 ada 1 parsel, 27779 ada 1 parsel ve Fabrikalar Mahallesi 27684 ada 2 parsellerde Belediye Hizmet Alanı, Sosyal Tesis Alanları ve Park Alanına ilişkin 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 2 ret oyu ile toplam 48 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 722     6
 2
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Kütükçü Mahallesi 27455 ada 1 parseldeki Mesleki Okulu Alanının, Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisi Alanı ve Lise Alanlarına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 721     6
 2
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Kütükçü Mahallesi 27455 ada 1 parseldeki Mesleki ve Teknik Öğretim Alanının, Eğitim Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 720     6
 2
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Gülveren Mahallesi, 28162 ada 3 parselde yer alan Belediye Hizmet Alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 719     6
 2
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Gülveren Mahallesi, 28162 ada 3 parselin Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 718     6
 2
 1
 Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Pazarcı Mahallesinde Antalya Büyükşehir Belediyesince yapılacak olan proje kapsamında (Kültür Salonları, Kadınlar Lokali, Spor Salonu, Yaşlı Mola Evi, Engelli Mola Evi, Çocuk Etkinlik Alanı, Kreş, ASMEK, ASFİM, Evde Bakım Hizmetleri Birimleri vb.) 877 ada 2 parselin Kültürel Tesis Alanından “Belediye Hizmet Alanı’na dönüştürülmesine, yapılaşma koşullarının TAKS:0.40 E=1.80 olarak düzenlenmesi ve plan notları eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın kabulüne ve itiraz doğrultusunda parselin Kültürel Tesis Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 717     6
 2
 1
 Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Pazarcı Mahallesinde Antalya Büyükşehir Belediyesince yapılacak olan proje kapsamında (Kültür Salonları, Kadınlar Lokali, Spor Salonu, Yaşlı Mola Evi, Engelli Mola Evi, Çocuk Etkinlik Alanı, Kreş, ASMEK, ASFİM, Evde Bakım Hizmetleri Birimleri vb.) 877 ada 2 parselin Kültürel Tesis Alanından “Belediye Hizmet Alanı”na dönüştürülmesine ve plan notları eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın kabulüne ve itiraz doğrultusunda parselin Kültürel Tesis Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 716     6
 2
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Türkler Mahallesinde yer alan Hal Alanının yapılanma koşulları ve plan notlarının yeniden düzenlenerek Belediye Hizmet Alanına (Toptancı Hal Kompleksi) dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 715     6
 2
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Türkler Mahallesinde yer alan Hal Alanının mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları doğrultusunda yeniden düzenlenerek Belediye Hizmet Alanına (Toptancı Hal Kompleksi) dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 714     6
 2
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Arapsuyu Mahallesi 12767 ada 8 parseldeki TRT Tahsis Alanının, Resmi Kurum Alanı (TRT Genel Müdürlüğü) ve Ticaret- Turizm Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 6 ret oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 713     6
 2
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Arapsuyu Mahallesi 12767 ada 8 parseldeki Resmi Kurum Alanının, Kamu Hizmet Alanı ve Ticaret-Turizm Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 6 ret oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 712     6
 2
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Arapsuyu Mahallesi 12767 ada 8 parselde yer alan Kamu Kurumları Yönetim ve Hizmet Alanına ilişkin 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 6 ret oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 711     6
 2
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Hurma Mahallesi 12131 ada 6 parselin Belediye Hizmet Alanından Günübirlik Tesis Alanlarına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 9 kabul, 1 ret oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 710     6
 2
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Hurma Mahallesi 12131 ada 6 parselin Belediye Hizmet Alanından Günübirlik Tesis Alanlarına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 9 kabul, 1 ret oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 709     6
 2
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Hurma Mahallesi 12131 ada 6 parselin Kamu Kurumları Yönetim ve Hizmet Alanından Günübirlik Tesis Alanlarına dönüştürülmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 9 kabul, 1 ret oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 708     6
 2
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Doyran Mahallesi’nde Orman Bölge Müdürlüğü’nden mezarlık yapılmak üzere ön izin alınan yaklaşık 594.897 m²’lik alanın Mezarlık Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 707     6
 2
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Doyran Mahallesi’nde Orman Bölge Müdürlüğü’nden mezarlık yapılmak üzere ön izin alınan yaklaşık 594.897 m²’lik alanın Mezarlık Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 706     6
 2
 1
 Konyaaltı İlçesi, Doyran Mahallesinde bulunan ve Orman Bölge Müdürlüğü’nden ön izni alınan yaklaşık 52 hektarlık mezarlık alanı ve batısında yer alan yaklaşık 223 hektarlık Neopolis Antik Kenti 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının kurum görüşleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 705     6
 2
 1
 Konyaaltı İlçesi, Muhasara Bölgesinde hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itiraz dilekçelerinden 23 adet aynı nitelikte olan itiraz gerekçelerinin uygulama konularını kapsadığı ve 1/25000 Nazım İmar Planı ölçeği konusu olmadığı: alanın tarım alanı ve taşkın alanı olduğuna dair gelen 1 adet itirazın ise: planlama alanının mer’i alt ölçekli planları yapılırken ilgili kurum görüşleri alınmış olması ve 2010-2011 yıllarında Tarım Bakanlığı’nın “tarım dışı kullanımı uygundur” Kararı ve İçişleri Bakanlığı’nın “Kamu Yararı” Kararı bulunması gerekçeleriyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 1 ret, 7 çekimser oyu, MHP 1 kabul, 1 çekimser oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 704     6
 2
 1
 Aksu İlçesi Macun Mahallesinde yer alan 509 ada 1 parsel ile 13438 adalar çevresinde toplu işyeri, belediye hizmet, spor, eğitim, ticaret, pasif yeşil alan ile bağlantı yolları planlanması ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılmış olan İTİRAZLAR oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 2 kabul, 4 ret oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 703     6
 2
 1
 Aksu İlçesi, D-685 Isparta Karayolu çevresinde Toplu İşyeri Alanı planlanmasına ilişkin 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen İTİRAZLAR oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 2 kabul, 4 ret oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 702     6
 2
 1
 Antalya Topçam Günü Birlik Kullanım Alanı İkmal İnşaatı işi kapsamında 1.700.000,00 TL tutarında İller Bankasından cari kredi kullanılmasına ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı adına Genel Sekreter Birol EKİCİ'nin yetkilendirilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 12 ret oyu ile toplam 47 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 701     6
 2
 1
 Demre Belediye Meclisinin 10.05.2016 tarih ve 31 sayılı kararı ile onaylanan “Plan Tadilatı Ek Ücret Gelir Tarifesinin" belirlenmesi hususunun meclislerinden geldiği şekliyle KABULÜNE, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 700     6
 2
 1
 Mülkiyeti Belediyemize ait Muratpaşa İlçesi Lara Birlik alanına Büyükşehir Belediyesince imar planı hazırlanarak onaylanmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderilen ve Büyükşehir Belediyesince Lara Birlik alanına yeni imar planına göre proje düzenlemesi yapılacağından: Lara Birlik alanında bulunan 5 adet büfenin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 26. Maddesine istinaden Lara Birlik alanına proje düzenleme çalışmalarına başlanıncaya kadar 50.000,00 TL+KDV kira bedeli ile Ekdağ Ekmek Dağıtım Gıda Kent Ekip. Rek. Matb. Yay. Temizlik, Peyzaj San. Ve Tic. A.Ş. ’ye bir yıl süre ile kiraya verilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 699     6
 2
 1
 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan, Antalya Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları dâhilindeki konulara gençlerin demokratik katılımını sağlamayı amaçlayan Antalya Gençlik Meclisinin kuruluşu ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen “Gençlik Meclisi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 27/4 Maddesi uyarınca görüş alınmak üzere Sayıştay Başkanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Yönetmelik Taslağı, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 698     6
 2
 1
 Antalya Sosyal Hizmetler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Şeref Tarık BİTLİS’in Belediyemize vermiş olduğu 06.06.2016 tarih ve 36797 sayılı dilekçesi ile merkezi Yıldız Mah.217 Sok. No: 10/1 Muratpaşa/ANTALYA 0070035497200018 Mernis ve 93361 Ticaret Sicil Numaralı tek kişilik İB Eğitim ve Toplumsal Hizmetler Limited Şirketine ait 100 paya ayrılmış sermayesi 50.000,00TL olan “Antalya İlindeki engelli insanların sosyal yaşantıya ve topluma katılmalarının desteklenmesi ve kişisel gelişimlerinin geliştirilmesi hedefiyle engelli insanlar için model proje olarak evlerine yakın kurum dışı kuruluşlarda ve kuruma entegre bakım ve hizmet teklifleri, engelli okullarının rehabilitasyon ve/veya aile merkezlerinin ( başdanışmanlık, ebeveyn ve aile çalışması, erken teşvik, okul eğitimi/desteği) işletilmesi’’ ana sözleşmesinde yazılı olan Antalya Sosyal Hizmetler Anonim Şirketinin 51 adet hissesine karşılık 25.500,00TL değere haiz hissesini Antalya Büyükşehir Belediyesine bedelsiz ve şartsız olarak hibe etmek istediğini bildirmiş, 5393 sayılı Belediye Kanununun 38. Maddesinin (l) bendi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 18. Maddesinin (g) bendi gereğince Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili tarafından Büyükşehir Belediyemiz adına 08.08.2016 tarih ve 142/574 sayılı Onay ile bedelsiz ve şartsız kabulü hususu onaylanmış olup, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin 1. Fıkrasının (i) bendi ve aynı kanunun 70. Maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. Maddesi hükümleri gereğince Antalya Büyükşehir Belediyesinin şartsız ve bedelsiz olarak hibe edilen Yıldız Mahallesi 217 Sokak No: 10/1 Muratpaşa/Antalya Merkezli 93361 Ticaret Sicil Numaralı 100 paya ayrılmış Sermayesi 50.000,00 TL olan, Antalya Sosyal Hizmetler Anonim Şirketinin 51 adet hissesine karşılık 25.500,00TL değere ait hissesine ortak olmasına, bilançosunun genel mizanının ve ana sözleşmesinin kabul edilmesine, şirket yönetiminde Büyükşehir Belediye Başkanı veya yetki verdiği kişi/kişiler tarafından Büyükşehir Belediyesinin temsil edilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 8 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Şirket Ana Sözleşmesi, 1 adet Bilanço, 1 adet Genel Mizan, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 697     6
 2
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih ve 195 sayılı kararı ile onaylanan “Muratpaşa Gençlik ve Eğitim Merkezi (MURGEM) tarifesinde” değişiklik yapılması hususu 4 taksitle alınması kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 696     6
 2
 1
 Büyükşehir Belediyesinin yetkisi ve sorumluluğunda bulunan Kepez İlçesi Ahatlı Mahallesi 75. Yıl Bulvarı ve Adnan Selekler Caddesinin kesiştiği nokta ve Kepez İlçesi Yeşiltepe Mahallesi Sakarya Bulvarı Şelale Caddesi ile Halide Edip Caddesi arasında (Kepez Belediyesi park ve bahçeler fidanlığının karşısı (batı taraf), trafik eğitim parkı kuzeyi) tespit edilen 2 (iki) adet büfe yerlerinin ilk yıl 11.000,00 TL+KDV bedelle diğer yıllar kira bedellerinin Yİ-ÜFE oranında (bir önceki yılın aynı ayma göre) arttırılması kaydıyla 5 yıl süre ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26 ncı Maddesine göre Ekdağ Ekmek Dağıtım Gıda Kent Ekip. Rek. Matb. Yay. Temizlik, Peyzaj San. Ve Tic. A.Ş.’ye kiraya verilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 695     6
 2
 1
 Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Gündoğmuş İlçesi Güneycik Mahallesi 126 ada 1 parsel sayılı taşınmaza, mescit ve müştemilatı yaparak, yapılacak olan mescide Selaattin oğlu Kemal KARA'nın isminin verilmesi kaydıyla mescidin inşaatının Selaattin KARA tarafından tamamlanarak söz konusu binanın Büyükşehir Belediyesine bağışlanmasına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 694     6
 2
 1
 Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Muratpaşa İlçesi Meydankavağı Mahallesi 28020 ada 6 parsel sayılı 1.625 m² yüzölçümlü taşınmazın 30 yıl (otuz) süreyle irtifak hakkının Büyükşehir Belediyesi şirketi olan Antepe İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ye verilmesi için, Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 693     6
 2
 1
 Kepez İlçesi, Kepez ve Santral Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 24.11.2014 tarihli ve 2014/7041 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında ‘‘Riskli Alan“ ilan edilen alanda yapılacak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Proje 'nin uygulama esaslarının belirlenmesi, hak sahiplerine verilecek konutların genel nitelikleri ile hak sahiplerinin hakları ve yükümlülükleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesinin hakları ve yükümlülüklerinin neler olacağına ilişkin hususların belirlendiği 13.05.2016 tarihli ve 557 sayılı Meclis kararı ile uygun bulunan Hak Sahipleri Uzlaşı ile İlgili Konuların 2. maddesi “Hak Sahiplerine Verilecek Konutların Yerleri ve Usul: Hak Sahiplerine verilecek konutlar: İmar Uygulaması sonucunda yeni oluşan konut parsellerinden 28869 ada 3 ve 7 nolu parsel 28870 ada 5 nolu parsel 28874 ada 2 ve 4 nolu parseller, 28875 ada 1 nolu parsel ile 28878 ada 2 nolu parseller üzerindeki konutlardan olacaktır. Mimari projelerde 14 tip daire belirlenmiştir. Bu daire tipleri ektedir. Hak sahiplerine verilecek ve tüm seçimleri sonucunda belirlediği metrajdaki daire ya da dairelerinin ferden belirlenmesi hususunda belediye kura uygulaması yapabilecek veyahut mutabakat ile verilebilecektir. ” şeklinde belirtilmektedir. Ancak projede yapılan değerlendirmeler sonucunda yeni konut parsellerinden hak sahiplerine verilmesi düşünülen 28869 ada 3 ve 7 nolu parseller ile 28878 ada 2 nolu parsel üzerindeki konutlar yerine hak sahiplerine 28872 ada 2 ve 6 nolu parseller üzerindeki konutlardan verilmesinin daha uygun olacağına karar verilmiş olup, bu nedenle 13.05.2016 tarihli ve 557 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunan söz konusu Hak Sahipleri Uzlaşı ile ilgili konuların 2. Maddesinin ‘‘Hak Sahiplerine Verilecek Konutların Yerleri ve Usul: Hak sahiplerine verilecek konutlar: Uygulaması sonucunda yeni oluşan konut parsellerinden 28872 ada 2 ve 6 nolu parseller, 28870 ada 5 nolu parsel 28874 ada 2 ve 4 nolu parseller ile 28875 ada 1 nolu parsel üzerindeki ...’’ şeklinde düzeltilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 10 çekimser oyu, MHP 9 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 692     6
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesince kiralanan Atatürk Parkındaki otopark işletmeciliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 26 ncı maddesine göre ilk yıl 31.000,00 TL+ KDV kira bedeliyle, diğer yıllar kira bedellerinin Yİ-ÜFE oranında (bir önceki yılın aynı ayına göre) arttırılması kaydıyla, Büyükşehir Belediyesi şirketi olan EKDAG Ekmek Dağıtım, Gıda, Kent Ekipmanları, Reklam, Matbaacılık, Yayıncılık, Temizlik, Peyzaj Sanayi ve Ticaret A.Ş /ye, Antalya Defterdarlığınca Büyükşehir Belediyesine kiralanan süre sonuna kadar kiraya verilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 1 ret, 9 çekimser oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 691     6
 2
 1
 Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Akseki İlçesinde 6 adet, Alanya İlçesinde 33 adet, Finike İlçesinde 2 adet, Gazipaşa İlçesinde 11 adet, Gündoğmuş İlçesinde 14 adet, İbradı İlçesinde 5 adet, Kemer İlçesinde 2 adet, Kepez İlçesinde 5 adet ve Manavgat İlçesinde 1 adet olmak üzere ekli listede belirtilen toplam 79 adet taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümlerine göre ve 3194 sayılı İmar Kanununun 17 nci maddesine göre satışının yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 10 ret oyu, MHP 9 kabul, 1 ret oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Taşınmaz Listesi,1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 690     6
 2
 1
 Büyükşehir Belediyemizin yürüttüğü “Meydan-Havaalanı-Expo Raylı Sistem Araç Alımı Projesi” çerçevesinde 2020 yılına kadar alınacak araçların tutarı 2016 Yılı Yatırım Programında 128.202.000 TL olarak yer almaktadır. Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2016 tarihli ve 2016/51 sayılı Kararıyla Antalya 2. Aşama Raylı Sistem Araç alım işi kapsamında kullanılmak üzere: finansmanı İslam Kalkınma Bankası tarafından karşılanan ve İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen: 39.588.463 Avro kredi alınmasıyla ilgili Alt Kredi Anlaşması ve ekleri ile diğer gerekli belgeleri imzalamaya, kredinin teminatı olarak gösterilmesi kabul edilmiş olan toplu taşıma gelirlerinin ve diğer gelirlerin teminat olarak gösterilmesine ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirmeye, gösterilen teminatların yetersiz kalması halinde diğer borçlandırıcı işlemleri yapmaya ve iş bu Meclis kararı ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya, Teminat Hesabı oluşturulması, kredinin kullanılması ve kredi için her türlü iş ve işlemleri yapmaya, Büyükşehir Belediye Başkanı adına Genel Sekreter Birol EKİCİ‘nin yetkili kılınmasına oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 12 ret oyu, MHP 11 ret oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 689     6
 2
 1
 Büyükşehir Belediyesince Finike ilçesi Sahilkent Mah. 338 ada 2 parselde yapımı süren Finike Toptancı Hal Şubesi faaliyete geçtiğinde halihazırda Finike İlçesinde faaliyet gösteren Sahilkent, Turunçova ve Hasyurt Hal Şubeleri kapatılacak ve buralardaki işyerleri Finike Toptancı Hal Şubesine taşınacak olup: bu minvalde Finike Toptancı Hal Şubesindeki işyerlerinden: A) Üretici örgütlerine ayrılan “A2 Blok 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 numaralı ve B1 Blok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 numaralı” 22 adet işyerinin üretici örgütlerine, kalan “Al Blok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12: A3 Blok 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38: A4 Blok 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52: B2 Blok 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30: B3 Blok 31, 32, 33, 34: B4 Blok 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46: B5 Blok 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 numaralı” 88 adet işyerinin mevcut hak sahiplerine 31.12.2024 tarihine kadar 2886 sayılı Kanunda yer alan pazarlık usulü ile kiraya verilmesi, B) Mevcut hak sahiplerine ayrılan işyerlerine talep olmaması durumunda bu işyerlerinin 10 (on) yıl süreyle 2886 sayılı Kanunda yer alan açık teklif usulü ile kiraya verilmesi, C) Üretici örgütlerine ayrılan işyerlerine talep olmaması durumunda üretici örgütü dışındaki mevcut hak sahiplerine 5 yıl süreyle 2886 sayılı Kanunda yer alan pazarlık usulü ile kiraya verilmesi, bu işyerlerine mevcut hak sahiplerinden talep olmaması durumunda açık teklif usulü ile kiraya verilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul, 1 ret oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 688     6
 2
 1
 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (g) bendi gereği, Ali YILMAZ tarafından bağışlanmak istenen 07 FAG 52 Plakalı Mercedes-Benz Sprinter marka 2015 model aracın eğitim, bakım, yurt, rehabilitasyon ve benzeri belediye hizmetlerinde yolcu servisi olarak, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğünde kullanılmak üzere bağış olarak kabulüne ve kabul işlemlerini yürütmek üzere Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Muzaffer ŞAHİN'in yetkili kılınmasına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 687     6
 2
 1
 Kaş Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih ve 55 sayılı kararı ile onaylanan “Güneş Enerji Sistemlerinden (GES) alınacak m² birim fiyatının” belirlenmesi hususu meclislerinden geldiği şekliyle KABULÜNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 686     6
 2
 1
 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi gereğince sosyal ve kültürel alanlarda ortak işbirliği yapmak adına kardeş kent ilişkisi kurulan Ağrı İli Patnos İlçe Belediyesinin 02.05.2016 tarih ve 2016/66 sayılı meclis kararları ile talep edilen yaklaşık maliyeti 2.214.892,33 TL olan şehir mobilyalarının yapım işinin Büyükşehir Belediyesince üstlenilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 14 ret oyu, MHP 1 kabul oyu ile toplam 48 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 685     6
 2
 1
 2016 yılında kardeş kent ilişkisi kurulan Ağrı İli Patnos İlçesi Dedeli Belediyesinin sınırları içinde yapılacak olan Kültür ve Yaşam Merkezi İnşaatının yapımına Büyükşehir Belediyesi tarafından destek olunacak olup, yapımına başlanacak Kültür ve Yaşam Merkezi binasının içinde toplamda 1.250 m² kullanım alanı bulunan garaj, fırın ve düğün salonu gibi etkinlik alanlarının Belde’nin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayabileceği göz önüne alındığından, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci ve 24 üncü Maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 74 üncü Maddesine istinaden Kardeş Kent Dedeli Belediyesinin ihtiyacı olan proje bedeli 2.100.000,00 TL (KDV Dahil) olarak belirlenen, Kültür ve Yaşam Merkezi inşaatı yapım işinin, Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlenilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 14 ret oyu, MHP 1 kabul oyu ile toplam 48 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 684     6
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde uyarınca “yurt içindeki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına ve kardeş kent ilişkileri kurulmasına karar vermeye yetkilidir” hükmü gereğince Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Patnos İlçesi Dedeli Belde Belediyesi arasında kardeş kent ilişkisinin kurulmasına oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 14 ret oyu, MHP 1 kabul oyu ile toplam 48 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 683     6
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi uyarınca “yurt içindeki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına ve kardeş kent ilişkileri kurulmasına karar vermeye yetkilidir.” Hükmü gereğince, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Patnos İlçe Belediyesi arasında kardeş kent ilişkisinin kurulmasına oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 14 ret oyu, MHP 3 kabul, 3 çekimser oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 682     6
 2
 1
 Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Projesi kapsamında Konyaaltı İlçesi, Arapsuyu Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 1208 parsel nolu 70,900,00 m² yüzölçümlü taşınmaz ile 1213 parsel nolu ve 62.125,00 m² yüzölçümlü taşınmazların Boğaçayının doğusu ile Beach Parkın batı girişi arasındaki kıyı kenar çizgisi altındaki alanda projesine göre her biri 6,00’şar m² yüzölçümlü 114 m²’lik alanda yer alacak 19 adet büfe yeri, 19 adet büfe önünde yer alan toplam 1144 m²’lik büfe önü açık alanın, büfelerin deniz tarafındaki alanda toplam 15.000,00 m² yüzölçümlü kumluk alanda yer alacak 15 adet şemsiye-şezlong alanının: Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Alanda projesine göre her biri 6,00’şar m² yüzölçümlü 24 m²’lik alanda yer alacak 4 adet büfe yeri, 4 adet büfe önünde yer alan toplam 256 m²’lik büfe önü açık alanın, büfelerin deniz tarafındaki alanda toplam 4.000,00 m² yüzölçümlü kumluk alanda yer alacak 4 adet şemsiye-şezlong alanının: 3621-3830 sayılı Kıyı Kanununun ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin, İlgili Hükümleri uyarınca kullanılmak üzere 30 yıl süreyle (10+10+10 yıl uzatmalı) olarak Büyükşehir Belediyesine kiraya verilmesinin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 19.01.2016 tarih ve 3151 sayılı yazısıyla Defterdarlık Makamından (Batı Antalya Emlak Müdürlüğü) istenilmiş, Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Projesi kapsamında kıyıda yapılacak söz konusu ünitelerin (büfe, açık alan, şemsiye-şezlong alanı) Hazine Taşınmaz Mallarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin 81 inci maddesi uyarınca 1.855,795,71 TL ilk yıl maktu kira bedeli üzerinden 30 yıl süreli (10+10+10 yıl uzatmalı) protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesine kiraya verilmesini içerir talep, 13.04.2016 tarih ve 17124 sayılı yazı ile Maliye Bakanlığına (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) iletilmiş olup, Konyaaltı İlçesi, Arapsuyu Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 1208 parsel nolu 70.900.00 m² yüzölçümlü taşınmaz ile 1213 parsel nolu ve 62.125.00 m² yüzölçümlü taşınmazların Boğaçayının doğusu ile Beach Parkın batı girişi arasındaki kıyı kenar çizgisi altındaki alanda ve Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Alanda projesine uygun olarak kıyıda Büyükşehir Belediyesince yapılacak veya yaptırılacak tüm ticari amaçlı ünite yerlerinin Maliye Bakanlığı’nca belirlenecek bedel üzerinden 30 yıl süreli (10+10+10 yıl uzatmalı) protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesine kiralanması için, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin (e) fıkrası kapsamında Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 14 ret oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 681     6
 2
 1
 Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Avan Projesi kapsamında, Beach Park Dolgu Alanındaki Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki 18.042 m² ile 3699 ada 4 parselde 22,40 m², 3700 ada 1 parselde 1.764 m² 563 ada 3 parselde 6 m²’lik olmak üzere toplam 19.834,40 m² ticari kullanıma konu alanların 10(on) yıl süreyle ve ilk yıl maktu kira bedeli 1.400.000,00 TL. (Birmilyondörtyüzbintürklirası) üzerinden Defterdarlık ile Belediyemiz arasında yapılacak protokollü kiralama işlemi hakkında 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (e) bendi kapsamında Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesine: Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 14 çekimser oyu, MHP 5 kabul, 2 çekimser oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 680     6
 2
 1
 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevresindeki araç parkı ihtiyacını karşılamak üzere Sağlık Bakanlığına Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak kullanılmak üzere tahsisli bulunan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Devlet Hastanesi (Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi) olarak ayrılan Muratpaşa İlçesi, Bahçelievler Mahallesinde bulunan ve Sağlık Bakanlığına tahsisli Hâzineye ait 4520 ada 139 parsel numaralı 121.817 m² yüzölçümlü taşınmazın 8672 m² lik kısmı üzerindeki tahsisin kaldırılarak, bu alanda katlı otopark yapılmak amacıyla bağımsız ve sürekli nitelikli 30 (otuz) yıl süreli irtifak hakkı tesisine esas olmak üzere, ilk yıl için 520.320,00 TL (Beşyüzyirmibinüçyüzyirmitürklirası) tahmini bedel üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51’ inci maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulü ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına irtifak hakkı ihalesinin yapılmasına, ayrıca Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun (Antalya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği) 23/12/2015 tarihli ve 1506 sayılı yazısında belirtilen hususun da düzenlenecek Ön İzin Sözleşmesine ve İrtifak Hakkına İlişkin Resmi Senede Yazılacak Hükümlere özel şart olarak ilave edilmesine Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki 8672 m² lik alana katlı otopark yapılmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi lehine Türk Medeni Kanununun 826 vd. maddeleri uyarınca bağımsız ve sürekli nitelikli 30 (otuz) yıl süreli irtifak hakkı tesisine ilişkin konu hakkında 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (e) bendi kapsamında Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 14 çekimser oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 679     6
 2
 1
 Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Projesine isabet eden Muratpaşa İlçesi, Bahçelievler Mahallesindeki 3701 ada 2 parsel numaralı 146.604,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine yapılacak ticari ünite ve tesislerden dolayı, bu parseldeki 21.895,48 m² si Hazine hissesine Maliye Bakanlığı’nın uygun göreceği bedel üzerinden 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 826. vd maddeleri uyarınca 30 yıl süreli Büyükşehir Belediyesi lehine irtifak (üst) hakkı tesis edilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (e) fıkrası kapsamında Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 11 çekimser oyu, MHP 10 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 678     6
 2
 1
 Yağlı Güreş düzenleyen Belediyeleri bir araya getirmek ve bu kentler arasında güreş ile ilgili planlamanın entegrasyonu, sürdürülebilir gelişme, yönetişim ve sosyal destek yaratmak, kentler arası Yağlı Güreş sporunun organizasyonu yönünde eşitsizlikleri azaltmak, sürdürülebilir, geleneksel değerleri kuşaktan kuşağa aktarmak ve sporun ulusal ve uluslararası organizasyonlarda uygulanabilirliği konusunda çalışmalar yapmak amacıyla kurulması planlanan Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (o) bendi hükmünce kurucu üye olarak yer alınması ve Birlik Tüzüğünün kabul edilmesi hususlarının yeniden değerlendirilmek üzere Dairesine iadesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet birlik tüzüğü, 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 677     6
 2
 1
 Konyaaltı İlçesi, Akdeniz Bulvarı ile Serbest Bölge Girişi arasında kalan, yaklaşık 800 metre uzunluğundaki Liman Caddesinin Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yol ağına dâhil edilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet kroki, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 676     6
 2
 1
 6360 sayılı Kanun gereği ilçe ve belde belediyeleri ile il özel idaresinden Büyükşehir Belediyesine naklen devrolup, Büyükşehir Belediyesince ihtiyaç fazlası olarak Antalya Valiliğine bildirilen ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından da diğer kamu kuramlarına naklen atanan personelden dava açanların atama işlemlerinin Danıştay 5. Dairesince yürütmesi durdurulduğundan bu şekildeki personelin tekrar Büyükşehir Belediyesine dönmesiyle norm kadrolarda düzenleme yapma ihtiyacı doğmuş, ayrıca personel giderlerinin 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 49. maddesinin dokuzuncu fıkrasındaki % 30 sınırını aşmaması için norm kadroda atıl durumdaki bazı kadroların iptal edilmesi uygun olacağından 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde ihtiyaç fazlası olarak belirlenen kadro unvanları ile ilgili I sayılı kadro iptal cetvelinin KABULÜNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 Sayılı Memur Kadro İptal Cetveli, 1 adet Oylama Raporu)  
14-06-2016
14:00
 675  Teşkilat Şeması   6
 2
 1
 Büyükşehir Belediyesine ait Norm Kadro ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının talebi üzerine, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı hizmet yürütmek üzere Hafriyat Denetim ve İşletme Şube Müdürlüğü biriminin kurulmasına ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Şemasının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21 inci maddesine istinaden yeniden düzenlenmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Teşkilat Şeması, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 674  Gündemin.... ila... Maddeleri Hk.   6
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2016 tarihli Meclis toplantısında: a.Gündemin 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239 ve 253. maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. b.Gündemin 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 ve 252. maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na gönderilmesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi, c.Gündemin 90. maddesinin Ulaşım Komisyonu’na gönderilmesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. AK Parti: 39 kabul oyu, CHP: 15 kabul oyu, MHP: 6 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)  
10-06-2016
14:00
 673  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Serik Belediye Meclisi’nin 08.10.2015 gün ve 141 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gedik Mahallesi, 1099 ada 3 parselde yer alan trafo alanının 1107 ada doğusundaki otopark alanına taşınmasına ilişkin hazırlanan 1097,43 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 672  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 04.02.2016 gün ve 58 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gedik Mahallesi 342 parselin bir kısmına trafo alanı planlanmasına ilişkin 1097,67 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 671  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.05.2016 gün ve 207 sayılı kararı ile karar verilmesine yer olmadığı kararı alınan, Konuksever Mahallesi 4445 ada 7 ve 8 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi yapılan İTİRAZIN, itiraz sahibi Defterdarlık Milli Emlak Dairesinin 11.04.2016 tarih ve 16721 sayılı yazısı ile itiraza ilişkin konunun 18. Madde uygulaması ile çözümleneceği belirtildiğinden karar verilmesine yer olmadığına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 670  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
  Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.04.2016 gün ve 168 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ermenek Mahallesi 13039 ada 4 ve 5 parsellerin yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin 5987,4 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, emsal gösteriminin mekansal planlar yapım yönetmeliğine göre E=0.40 olarak düzeltilmesi ve plan onama sınırı dışında kalan 13039 ada 6 parsele mevcut yapılaşma koşulunun belirtilmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 669  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.04.2016 gün ve 161 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yüksekalan Mahallesi 5244 ada 8 ve 9 parselin tevhid edilmesine olanak sağlayacak şekilde yapılaşma koşullarının İBZT kullanımlı konut alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 5398,61 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 668  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.04.2016 gün ve 166 sayılı kararı ile uygun bulunan, Muratpaşa Mahallesi 231 adada yer alan parsellere inşaat durumu verilememesinden dolayı oluşan mağduriyetin giderilmesi amacıyla 231 ada 13 parselin bulunduğu alanda yer alan cebin kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 5498,59 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 667  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.04.2016 gün ve 169 sayılı kararı ile uygun bulunan, Konuksever Mahallesi 4472 ada 20 parselde yer alan cami alanının yapı yaklaşma mesafelerinin kaldırılarak mekansal planlar yapım yönetmeliğine göre gösteriminin düzenlenmesine ilişkin 5398,60 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, plan müellifinin 24.05.2016 tarih ve 33811 kayıt nolu dilekçesi doğrultusunda “yapı yaklaşma mesafesi şartı aranmaz” şeklinde plan notu eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 666  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.04.2016 gün ve 160 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ahatlı Mahallesi 2567 ada 12 parsele İBZT kullanımı verilip mekansal planlar yapım yönetmeliğine göre “h:12 m” nin “y:12 m” olarak düzenlenmesine ilişkin 5404,28 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 665  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.04.2016 gün ve 159 sayılı kararı ile uygun bulunan, Demircikara Mahallesi 7286 ada 1 parselin yapı yaklaşma mesafeleri değiştirilmeden özel ortaokul alanına dönüştürülerek plan notu eklenmesine ilişkin 5460,39 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, belediyesine sunulan ilk teklifte yer alan “birden fazla bodrum kat yapılabilir”, “parsel çekme mesafesi içerisinde ve bina izdüşüm alanı dışında bodrum kat yapılabilir” plan notlarının eklenmesi, bodrum kat sınırı çekmelerinin işlenmesi ve TAKS=0.40, Yençok=4 kat olması kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 664  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.04.2016 gün ve 167 sayılı kararı ile reddedilen, Kışla Mahallesi 1016 ada 1 parselin yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin 5404,31 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 663  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.04.2016 gün ve 165 sayılı kararı ile reddedilen, Kışla Mahallesi 3234 ada 2 parselin yapılaşma koşulları değiştirilmeden arkat kullanımının kaldırılarak plan notu eklenmesine ilişkin 5404,32 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 662  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.04.2016 gün ve 158 sayılı kararı ile reddedilen, Şirinyalı Mahallesi 5060 ada 15 parselin kütle inşaat nizamının yeniden düzenlenmesine ilişkin 5460,34 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 661  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 03.05.2016 gün ve 89 sayılı kararı ile uygun bulunan, Emek Mahallesi 1771 ada 1 parseldeki trafo alanının kaldırılarak 1766 ada 2 parseldeki park alanında trafo alanı ayrılmasına ilişkin 4876,39 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 660  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 03.05.2016 gün ve 88 sayılı kararı ile uygun bulunan, Sanayi Mahallesi 1148 ada 10 parselin Açık Depolama Alanından Küçük Sanayi Alanına dönüştürülerek çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 4876,38 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.02.2016 gün ve 133 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 659  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 03.05.2016 gün ve 87 sayılı kararı ile uygun bulunan, Taşağıl Mahallesi 133 ada, 195 ada 2, 3 parseller, 197 ada, 198 ada 8, 9, 11, 13 parseller, 262 ada, 265 ada 1, 13, 14 parseller, 266 ada 1 ve 6 parseller ile 603 ada 1 parseli kapsayan alanda plan ve plan notlarında sehven unutulan "Bitişik Nizam" yapılaşma koşulunun uygulanmasına yönelik plan notu eklenmesine ilişkin 13358,2 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 658     6
 1
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 05.05.2016 gün ve 55 sayılı kararı ile uygun bulunan, Sarısu Mahallesi Tek İndirici Merkeze ulaşımın kolay olması amacı ile tek İndirici Merkez kuzeydoğusunda düzenleme yapılmasına ilişkin 1057,51 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 657  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 01.04.2016 gün ve 47 sayılı kararı ile reddedilen, Arapsuyu Mahallesi 6477 adanın güneydoğusunda yer alan otopark alanındaki trafo alanının yerinin değiştirilmesine ilişkin 1057,40 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Orman Bölge Müdürlüğünün 24.12.2015 tarih ve 2800585 sayılı yazısı doğrultusunda Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 656  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih ve 166 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde, 1857 ada 1 parsel ve çevresinde yer alan Park ve Cami Alanından, Park ve Sosyal Tesis alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2016 tarih ve 23 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine göre, yapılaşma koşullarının E: 1,00 Y:Serbest olarak belirlenmesi ve gösterimlerim Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 2 kabul, 1 ret oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 655  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih ve 140 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Göksu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 7469 ada 1 parselin konut alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1743,2 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 386 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine göre, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 16 ret oyu, MHP 4 kabul, 1 ret oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 654  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisi’nin 04.04.2016 tarih ve 116 sayılı kararı ile uygun bulunan, Barış Mahallesi 8380 ada 4 ve 5 parsellerin tevhit edilmesine ilişkin hazırlanan 1645,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 653  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisi’nin 04.04.2016 tarih ve 115 sayılı kararı ile uygun bulunan, Şelale Mahallesi 1786 ada 5 ve 6 parsellerin tevhit edilmesine ilişkin hazırlanan 1643,2 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 14 ret oyu, MHP 4 kabul, 1 ret oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 652  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisi’nin 04.04.2016 tarih ve 114 sayılı kararı ile reddedilen, Kanal Mahallesi 7098 ada 8 parsele İBZT(isteğe bağlı zemin ticaret) kullanımı verilmesine ve yapılaşma koşulunun İkiz nizamdan Ayrık nizama dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1708,8 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 651  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisi’nin 04.04.2016 tarih ve 113 sayılı kararı ile reddedilen, Düdenbaşı Mahallesi 12183 ada 16 parsele İBZT (isteğe bağlı zemin ticaret) kullanımı verilmesine ilişkin 1637,3 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 650  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisi’nin 04.04.2016 tarih ve 112 sayılı kararı ile karar verilmesine yer olmadığına karar verilen, Güneş Mahallesi 10144 ada 2 parsele ilişkin uygun bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZA, Belediyesinden geldiği şekliyle karar verilmesine yer olmadığına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 649  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih ve 111 sayılı kararı ile uygun bulunan, Güneş Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 10144 ve 27566 adalar ve çevresinde Sağlık Tesisi Alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1649,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.12.2015 tarih ve 1110 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna göre, uygun olduğundan oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 648  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih ve 110 sayılı kararı ile uygun bulunan, Habipler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 994, 995, 997 ve 1397 parseller ve çevresinde orman sınırlarına göre düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 19272 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.12.2015 tarih ve 1111 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna göre, uygun olduğundan oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 647  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisi’nin 03.03.2016 tarih ve 76 sayılı kararı ile uygun bulunan, Başköy Hurdacılar Sitesi ve yakın çevresine ilişkin 18554 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANININ, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 11.04.2016 tarihli ve 05659 sayılı yazısında görüşü istenilen alanda toplulaştırma çalışmalarının devam etmesinden dolayı imar uygulamalarına yönelik faaliyet yürütülmesinin uygun görülmediği belirtildiğinden, Belediyesine iadesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 646  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Kaş Belediye Meclisinin 01.04.2016 gün ve 43 sayılı kararı ile uygun bulunan, Belenli Mahallesi 101 ada 588, 589 parsel ve 110 ada 1 parselin park ve yol alanlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 18869,1 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.12.2015 gün ve 1104 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olduğundan oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 645  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Gazipaşa Belediye Meclisinin 01.02.2016 tarih ve 24 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Gazipaşa İlçesi bütününde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına “Ticari Alanlarda Asma Kat Emsale Dahil Değildir.” plan notunun eklenmesine ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Planlı alanlar Tip İmar Yönetmeliğine aykırı olduğundan oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 644  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 03.03.2016 gün ve 57 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çıplaklı 154, 856, 859, 861, 863 parsellerin Tarımsal Niteliği Korunacak Alandan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Cami, Trafo, İlkokul, Park Alanı, Aile Sağlığı Merkezi, Döşemealtı Belediyesi Sosyal Tesis Alanına dönüştürülerek plan notu eklenmesine ilişkin 6367,6 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.12.2015 gün ve 1099 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre, İmar planı değişikliğine esas Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporu olmadığından ve Çıplaklı 510 ada 7 parsel, 516 ada 1 ve 2 parseller, 517 ada 1 parsel ile 139 ve 466 parsellerle birlikte bütüncül plan yapılmadığından Belediyesine iadesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 643  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 03.03.2016 gün ve 55 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çıplaklı 510 ada 7 parsel, 516 ada 1 ve 2 parseller, 517 ada 1 parsel ile 139 ve 466 parsellerin park, trafo, resmi kurum, tarımsal niteliği korunacak alan ve konut dışı kentsel çalışma alanından park ve toplu konut alanına (T.K.A) dönüştürülerek plan notu eklenmesine ilişkin 6367,7 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.12.2015 gün ve 1098 sayılı kararı ile onaylanan l/5000 ölçekli nazım imar planına göre, İmar planı değişikliğine esas Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporu olmadığından, toplu konut alanı yapılmasına ilişkin plan hükmü bulunmadığından ve Çıplaklı 154, 856, 859, 861, 863 parsellerle birlikte bütüncül plan yapılmadığından Belediyesine iadesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 642  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Antalya ili, Döşemealtı İlçesi, Aşağıoba Mahallesi, 8822 parsele (Toplu İşyerleri Alanı) ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 641  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
  Döşemealtı Belediye Meclisinin 05.04.2016 gün ve 84 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bahçeyaka Mahallesi 1085 ada 11 ve 12 parsellerin tevhit edilmesine ilişkin 4839,24 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 640  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 05.04.2016 gün ve 90 sayılı kararı ile uygun bulunan, Tosmur Mahallesi 155 ada 3 parsel, 212 ada 3, 5, 6 parsellerde Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2013/960 E., 2014/807 K. sayılı iptal kararı gereği hazırlanan 13156,2 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.02.2016 tarih ve 103 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre, 155 ada 3 parselin onama sınırının parsel sınırından geçirilmesi, yine 3 parseldeki kullanım ayrım çizgisinin kaldırılması: 155 ada 3 parsel ile 212 ada 5 parseldeki yapılaşma koşullarının (E=1.50 Yençok=15.50) plan üzerinde belirtilmesi, onama sınırı içerisinde yer alan ada parsellerin plan bütünlüğü açısından plan üzerinde belirtilmesi, ayrıca "212 ada 3 parsel" ibaresinin "212 ada 3 parsel ve çevresi" olarak düzeltilmesi, trafo Alanı gösteriminin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre düzeltilmesi, gösterimdeki "Park ve Yeşil Alanlar" ibaresinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre "Park" olarak düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 639  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Aksu Belediye Meclisinin 05.04.2016 gün ve 61 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kayadibi Mahallesi 291 parselde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Enerji Üretim Santrali) planlanmasına ilişkin 18893 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.02.2016 tarih 102 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olduğundan oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 638  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 04.02.2016 gün ve 55 sayılı kararı ile uygun bulunan, Cumalı Mahallesi 125 ada 8 parselin bakım akaryakıt ve LPG istasyonundan ticaret alanına dönüştürülmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1097,64 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.03.2016 tarih ve 266 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 10 ret oyu, MHP 3 kabul, 1 ret oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 637  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.03.2016 gün ve 266 sayılı kararı ile uygun bulunan, Serik İlçesi Cumalı Mahallesi 125 ada 8 parselin “ Bakım Akaryakıt ve LPG İstasyonundan” “Ticaret Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılmış olan İTİRAZ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 1 kabul, 13 ret oyu, MHP 10 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 636  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 10.03.2016 gün ve 83 sayılı kararı ile uygun bulunan, Serik İlçesi Kızderesi yoluna cepheli parsellerin bir kısmına konut altı ticaret kullanımı verilmesine ilişkin 1097,71 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, konut altı ticaret kullanımının ticaret alanı olarak değiştirilmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 635  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde Orta Mahalle 1006, 1017, 1021, 1023 ,1027, 1028 Sokaklar ve Başöğretmen Caddesinde yola cephesi olan parsellerin Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 634  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Serik İlçesi, “Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi” sınırları içerisinde, O26A14D4A ve O26A14D4B no’lu plan paftasında yer alan, eski 1087 parsel, yeni Boğazkent Tapulaması 339 ada 215 parselde hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ “ BOĞAZKENT (YERLEŞİK PLAN) İLAVE UYGULAMA İMAR PLANININ onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 633  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Serik İlçesi, “Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi” sınırları içerisinde, O26A14D no’lu plan paftasında yer alan eski 1087 parsel, yeni Boğazkent Tapulaması 339 ada 215 parselde hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ “ BOĞAZKENT (YERLEŞİK PLAN) İLAVE NAZIM İMAR PLANININ onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 632  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi, Güzeloba Mahallesi sınırları içerisinde 12821 ada 1 parselde yer alan akaryakıt ve servis istasyonu alanının 1/5000 ölçekli nazım imar planında yanlış yerde gösterilmesinden dolayı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve fiili durumuna göre 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında düzeltilmesine ilişkin 2039,60 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 631  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.05.2016 gün ve 203 sayılı kararı ile uygun bulunan, Mancarlık Enerji İletim Hattının kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 5404,35 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Muratpaşa Belediyesi mülkiyetinde olan 1387 ada 30 parselin, 1388 ada 16 parselin ve 1388 ada 26 parselin doğusunun "Park Alanı" olarak düzenlenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 630  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Sedir Mahallesi 1386 ada 10 parselin konut alanından sosyal tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 2039,59 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 629  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi, Demircikara Mahallesi sınırları içerisinde 8463 ada 14 parselin konut alanından akaryakıt ve LPG istasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Antalya 4. İdare Mahkemesinin 2015/999 E. , 2016/218 sayılı kararı ile iptal edilmesi doğrultusunda parselin konut alanı olarak planlanmasına ilişkin 19822 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 628  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Haşimişcan Mahallesi 10477 ada 6 parselde yer alan nekropol alanının tescil edilmesine ve koruma alan sınırlarının imar planına işlenmesine ilişkin alınan Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14.03.2016 tarih ve 4644 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 627  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Düzağaç Mahallesi 270 ada 1 parselin Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına ilişkin 11925 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 626  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Hacıobası Mahallesi 290, 303, 304 nolu bölmelerde 380 kV trafo alanı yapılması amacıyla Teknik Altyapı Alanı ayrılmasına ilişkin 19765 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 625  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 03.05.2016 gün ve 94 sayılı kararı ile uygun bulunan, Hisar Mahallesi 1828 ada 4, 5, 6 parsellerin konut alanından sağlık tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 4876,42 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, İlçe Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 624  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Hisar Mahallesi 1828 ada 4, 5, 6 parsellerin konut alanından sağlık tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 4873,19 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, gösterimin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre “Sağlık Alanı” olarak düzeltilmesi kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 623  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Korkuteli Belediyesi, Avdan Mahallesi, 149 ada 5, 7, 8, 9 nolu parsellerin “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali)” ve Taşıt Yolu olarak, 149 ada 1 nolu parselin ise bu alanın yola cephesinin sağlanması amacı ile Ticaret Alanı ve Taşıt Yolu olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan, 16860 Plan İşlem Numaralı, 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 09.07.2015 tarih ve 15994 sayılı görüş yazısına istinaden,27.04.2016 tarih ve 28428 sayılı dilekçe ekinde 149 ada 1 parsele ilişkin getirilen Ticaret Alanı kullanım kararının "Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı" olarak düzeltilmesi kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 622  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
  Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Gürsu Mahallesi 4293, 4294, 6390, 6391, 6392 adalar ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 621  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, Arapsuyu Mahallesi 3792 ada 8 parselin “Turizm ve 2 Konut Yerleşme Alanı” kullanımından “Ticaret-Konut” alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 3792 ada 8 parsel Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13.05.2016 tarihli ve 575 sayılı kararı ile Konyaaltı Sahil Bandı Konut- Turizm-Ticaret Karma Kullanım alanına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu kapsamında kaldığından, karar verilmesine yer olmadığına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 620  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, Arapsuyu Mahallesi 3792 ada 6 parselin “Turizm Tesis Alanı” kullanımından “Ticaret” alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 3792 ada 6 parsel Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13.05.2016 tarihli ve 575 sayılı kararı ile Konyaaltı Sahil Bandı Konut- Turizm- Ticaret Karma Kullanım alanına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu kapsamında kaldığından, karar verilmesine yer olmadığına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 619  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Demirel Mahallesi, 3292 Ada güneyindeki park alanının bir kısmının konut kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ: parsel şeklinin, büyüklüğü korunacak ve dere yatağı kenarında rekreatif kullanıma imkan verecek şekilde değiştirilmesi kaydıyla oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 14 ret oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 618  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Gazi Mahallesi, 1033, 1035, 1036, 1037 Adalardaki yapılanma emsalinin E=0.75’den E=1.20’ye çıkarılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 17 ret oyu, MHP 12 ret oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 617  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Baraj, Beşkonaklılar ve Göksu Mahalleleri 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 16 çekimser oyu, MHP 2 kabul, 1 çekimser oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 616  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Altınova Sinan Mahallesi, 28546 Ada doğusu otopark alanının toptan ticaret alanına dönüştürülmesi, otopark alanının 28542 ve 28539 adalarda ayrılmasına ilişkin hazırlanan 2043,12 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 615  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
  Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Çankaya Mahallesi 27449 ada 3 parsel ve çevresinde yol, park ve konut alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU hakkında, Kepez Belediyesinin 20.05.2016 tarih ve 13252 sayılı yazısı doğrultusunda, Karar Verilmesine Yer Olmadığına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 614  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde: Karşıyaka Mahallesi 5448 ada 2 ve 13 parsellerin konut alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, parsellerin ticaret alanı olarak planlanmasının konut adası bütününde yapılaşma düzenini bozacağından oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 613  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Altınova Mahallesi 28565 ada 5 parselin toptan ticaret alanından “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 612  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Yenidoğan Mahallesi 7039 ada sınırları içinde kalan Sarnıç ve Sarnıcın Koruma Alanı sınırlarının imar planlarına işlenmesine ilişkin Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 21.10.2014/3107 sayılı kararı gereği hazırlanan Koruma Alanı sınırının Nazım İmar Planına işlenmesine ilişkin 2040,53 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 611  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.01.2016 tarih ve 4532 sayılı kararı ile uygun bulunan Gündoğmuş Belediyesi sınırları içerisinde, Serinyaka Mahallesi 198 ada 2 parselde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 16406 Plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 610  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Gazipaşa Belediye Meclisinin 01.02.2016 gün ve 28 sayılı kararı ile uygun bulunan, Koru Mahallesi 305 ada 14 parselin günübirlik tesis alanı olarak planlı bulunan kısmının Orman Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine konu 305 ada 14 parselin II. Derece doğal sit alanı sınırları içerisinde kaldığından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 46 kabul oyu, CHP 18 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu ile toplam 76 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet İnceleme Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 609  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Koru Mahallesi 305 ada 14 parselin günübirlik tesis alanı olarak planlı bulunan kısmının Orman Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 12152,10 Plan İşlem Numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifiyle beraber doğal sit alanı sınırlarının mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına işlenerek onanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 46 kabul oyu, CHP 18 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu ile toplam 76 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet İnceleme Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 608  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Hallaç Mahallesi 406, 1136, 1137, 1138 nolu parsellerin 5906 m²'lik kısmında yer alan konut, konutaltı ticaret, trafo, yaya yolu ve tarımsal niteliği korunacak alanların Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanına (Tarımsal Depolama, İşletme ve Paketleme Tesisi Alanı) dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 11940,3 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, gösterimin "Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Tarımsal Amaçlı Soğuk Hava Deposu)" olarak düzeltilmesi kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 607  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Finike Belediye Meclisinin 03.05.2016 gün ve 49 sayılı kararı ile uygun bulunan, Turunçova Mahallesi Çavdır, Çakaltepesi Mevkii 331, 832, 1105, 1106, 1332, 1392, 1393, 1394, 1395, 1267 ve 1268 nolu parsellerin “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan, Trafo, Yol ve Belediye Hizmet Alanından (Mezbaha)” “Küçük Sanayi Alanı, Akaryakıt ve Servis İstasyonu, Cami Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Park Alanı, Trafo Alanı ve Yol Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 15873,4 Plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 1 kabul, 13 ret oyu, MHP 9 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 606  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Turunçova Mahallesi Çavdır, Çakaltepesi Mevkii 331, 832, 1105, 1106, 1332, 1392, 1393, 1394, 1395, 1267 ve 1268 nolu parsellerin “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan, Yol ve Belediye Hizmet Alanından” “Küçük Sanayi Alanı, Akaryakıt ve Servis İstasyonu, İbadet Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Park Alanı ve Yol Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 19071,3 Plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 1 kabul, 13 ret oyu, MHP 9 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 605  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Yukarıkaraman Mahallesi 2674 parselin mülkiyet sınırına uygun olarak resmi kurum alanından sağlık alanına dönüştürülmesine ilişkin 2035,2 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 2674 parsel ve çevresinde yer alan resmi kurum alanının 2674 parsel sınırlarına göre yeniden düzenlenerek Sağlık Alanına Dönüştürülmesi kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu ile toplam 71 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 604     6
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.02.2016 tarihli ve 105 sayılı kararı ile uygun bulunan, Mahmutlar Mahallesi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine esas 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan, "36, 37, 38, 40, 41 parsellerin içerisinde bulunduğu bölgeye" ilişkin itirazın kabulüne, 771 ada 1 nolu parsel vekilinin itirazının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden reddine, diğer itirazların reddine, kabul edilen itirazlar doğrultusunda enerji nakil hattı ve karayollarına ilişkin maddi hataların da düzeltilerek 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmasına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu ile toplam 71 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 603  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 04.04.2016 tarih ve 4731 sayılı kararı ile uygun bulunan Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Toslak Mahallesi, 1829 parselin mezarlık alanı: 1828 parselin, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali), mezarlık, trafo, park, yol ve otopark: 1831,1832 parsellerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) ve yol olarak planlanmasına ilişkin 16914 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu ile toplam 71 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 602  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
  Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 04.04.2016 tarih ve 4731 sayılı kararı ile uygun bulunan Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Toslak Mahallesi, 1829 parselin mezarlık alanı: 1828, 1831 ve 1832 parsellerin Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına ilişkin 18228 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu ile toplam 71 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 601  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Serik Belediyesi, Gedik Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 43 ha lık kısımda hazırlanan 5377,19 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu ile toplam 71 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 600  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Serik Belediyesi, Kürüş Mahallesi 2. Kısım sınırları içerisinde yaklaşık 75 ha lık alanda hazırlanan 5377,18 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu ile toplam 71 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 599  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Serik Belediyesi, Cumalı Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 253 ha lık kısımda hazırlanan 5377,17 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu ile toplam 71 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu  
10-06-2016
14:00
 598  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Serik Belediyesi, Karadayı Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 250 ha lık kısmında hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliğindeki 6 numaralı alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde de onama sınırı dışına çıkarılması, belediye hizmet alanının bir kısmının kültürel tesis alanı olarak ayrılması, sağlık tesisi alanının büyütülmesi kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu ile toplam 71 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 597  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Serik Belediyesi, Kürüş Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 109 ha lık kısmında hazırlanan 5377,16 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, özel sosyal tesis alanının ticaret alanı, belediye hizmet alanının sağlık tesisi alanı olarak değiştirilmesi kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu ile toplam 71 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 596  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Serik İlçesi Karadayı Mahallesinde yaklaşık 250 ha, Kürüş Mahallesinde yaklaşık 109 ha, Gedik Mahallesinde yaklaşık 43 ha, Cumalı Mahallesinde yaklaşık 253 ha, Kürüş Mahallesi 2. Kısmında yaklaşık 75 ha alanda yapılacak olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına esas teşkil edecek 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği kapsamında değerlendirilen maddelerden, Cumalı Mahallesi sınırları içerisinde yapılan değişikliklerin KABULÜNE, Gedik Mahallesi sınırları içerisinde yapılan değişikliklerin KABULÜNE, Kürüş Mahallesi sınırları içerisinde yapılan değişikliklerin KABULÜNE: Karadayı Mahallesindeki 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı bölgelerde yapılan değişikliklerin KABULÜNE, 6 numaralı bölgede yapılan değişikliğin Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde yer alması ve söz konusu alanda plan onama yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait olması nedeniyle plan onama sınırı dışına çıkarılmasına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu ile toplam 71 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 595  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   6
 1
 1
  Antalya İli, Aksu Çayı Yeraltısuyu Kaynağı İçmesuyu Kuyuları Koruma Alanı sınırlarının 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna işlenmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu ile toplam 71 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 594  Gelir tarifesi   6
 1
 1
 Kaş İlçesi Yuvacık, Yayla Çayköy ve Yayla Çavdır Mahallesi tarım arazilerini sulayan sulama tesisinin, çiftçilerce amacına uygun ve verimli bir şekilde işletilememesi nedeniyle Büyükşehir Belediyesince işletilmesi ve bunun karşılığında 2464 sayılı Kanunun 97’nci maddesi gereği sulama tesisinden sulama amaçlı su kullanan çiftçilerden 2016 yılında dekar başına toplam 30,00 TL hizmet bedelinin, Temmuz ve Eylül aylarında olmak üzere iki eşit taksit halinde alınması hususu oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 46 kabul oyu, CHP 1 kabul, 15 ret oyu, MHP 4 ret oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet İnceleme Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 593  Gelir tarifesi   6
 1
 1
 Alanya İlçesi Demirtaş Mahallesi tarım arazilerini sulayan sulama tesisinin, çiftçilerce amacına uygun ve verimli bir şekilde işletilememesi nedeniyle Büyükşehir Belediyesince işletilmesi ve bunun karşılığında 2464 sayılı kanunun 97’nci maddesi gereği sulama tesisinden sulama amaçlı su kullanan çiftçilerden 2016 yılında dekar başına toplam 30,00 TL hizmet bedelinin, Temmuz ve Eylül aylarında olmak üzere iki eşit taksit halinde alınması hususu oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 15 ret oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet İnceleme Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 592  B.şehir Bel.sorumluğuna geçen cadde hk.   6
 1
 1
 Manavgat İlçesinde 1,5 km’lik Man-04 Grup Yolunun Büyükşehir Belediyesi yol ağı sorumluluğunda kalması kaydıyla, Tilkiler ve Oymapınar Mahalleleri arasındaki 10 km’lik yolun, Büyükşehir Belediyesi yol ağı sorumluluğuna dahil edilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 18 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu ile toplam 71 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet İnceleme Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 591  Meclisin Bilgilendirildiği Hk.   6
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesinin 12.08.2014 tarihli 399 sayılı Meclis kararına istinaden Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı’nın yapmış olduğu protokoller ve Yurt dışı görevlendirmeler hakkında: a-) Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca ve personelince 2016 yılı Mayıs ayında gerçekleşen yurt dışı ziyaretlerine ilişkin görevlendirmeler hakkında, b-) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. arasında, Kurumumuzun hizmetlerini e-Devlet Kapısı üzerinden sunmak amacıyla yapılan protokol hakkında, c-) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Ağrı İl Özel İdaresi arasında, Ağrı İlinde ihtiyaç sahiplerine 1000 (Bin) adet ramazan paketi ulaştırılması ve 10 adet portatif 24 m2’lik ramazan çadırı kurmak ve günlük 500 kişilik iftar yemeği vermek amacıyla yapılan protokol hakkında, Meclis bilgilendirildi.  
10-06-2016
14:00
 590  Meclis tatil dönemi   6
 1
 1
 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesinin 2. Fıkrasında “Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.” hükmü ve Belediye Meclisi çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 4. Fıkrasında “Meclis, başkanlık divanı, encümen ve denetim komisyonu üyeliği seçiminin yapılacağı, faaliyet raporu, bütçe ve kesin hesabı ile belli bir ayda görüşülmesi zorunlu olan konuların görüşüleceği ayların dışında bir ay tatil kararı alabilir.” Hükümleri gereğince Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 2016 yılı tatil döneminin Ağustos Ayı olarak kabulüne oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2016
14:00
 589  Önergenin Gündeme Alınması Hk.   6
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2016 tarihli Meclis Gündemi, birimlerden gelen teklifler ve önergeler ile birlikte toplam 253 maddeden oluşmuştur.  

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 1998 - 2016 Her hakkı saklıdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Hizmetidir .