Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik

Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 227148 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
11-05-2018
10:00
 576  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 2
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Demircikara Mahallesi, 13022 ada 1 parsel ve çevresinin E=0.20 Yençok=2kat yapılaşma koşullu Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı, Semt Spor Alanı ile Park Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 575  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 2
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Demircikara Mahallesi, 13022 ada 1 parsel ve çevresinin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı, Spor Alanı ile Park ve Yeşil Alanlar olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 574  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 2
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Kızıltoprak Mahallesi 1110 adada otopark düzenlenmesi yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 12 ret oyu, MHP 5 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 573  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 2
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 04.04.2018 gün ve 155 sayılı kararı ile uygun bulunan, Demircikara Mahallesi, 7285 ada 1 parselin İlkokul Alanından, TAKS=0.40 Yençok=4 kat yapılaşma koşullu “Özel İlkokul Alanı”na dönüştürülmesi ve Plan Notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 572  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 2
 1
 Aksu Belediye Meclisinin 04.05.2018 tarih ve 67 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çamköy Mahallesi 13305 ada 3 parsel kuzeyi tescil harici alanın 5.5 ha’lık kısmında Eğitim Alanı, Ticaret Alanı, 30 metrelik taşıt yolu, park ve yeşil alan planlanması ve plan notları eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 1 kabul, 10 ret oyu, MHP 5 kabul oyu, İyi Parti 1 kabul, 3 ret oyu, Bağımsız 1 ret oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 571  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 2
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 04.04.2018 tarih ve 157 sayılı kararı ile uygun bulunan, Muratpaşa İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, “Elmalı ve Kışla Mahallesi ile Eski Sanayi Revizyon İmar Planı sınırında kalan parsellerde TAKS sınırı aranmaksızın parselin tamamına: inşaat yaklaşma sınırı verilen parsellerde ise yaklaşma sınırları içerisinde tamamına inşaat yapılır.” Plan notunun eklenmesi koşuluyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 570  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 2
 1
 Korkuteli Belediye Meclisi’nin 03.04.2018 tarih ve 35 sayılı kararı ile kısmen uygun bulunan kısmen reddedilen, İmrahor Mahallesi 222 ada 1 parsel de yer alan sosyal tesis alanının yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZIN KISMEN KABULÜNE ve kabul edilen itiraz doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN KABULÜNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 569  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 2
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 03.05.2018 tarih ve 47 sayılı kararı ile uygun bulunan, Geyikbayırı, Doyran, Çağlarca, Hisarçandır, Çitdibi, Yarbaşçandır ve Üçoluk Mahallelerinde hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTU REVİZYONU, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 568  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 2
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 03.05.2018 tarih ve 49 sayılı kararı ile uygun bulunan, Konyaaltı İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 567  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 2
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 03.05.2018 tarih ve 48 sayılı kararı ile uygun bulunan, Hurma, Liman, Zümrüt ve Çakırlar Mahallelerinde bulunan taşkın alanlarının kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 566  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 2
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 03.04.2018 gün ve 40 sayılı kararı ile uygun bulunan, Arapsuyu Mahallesi 3285 parseldeki yapılanma koşullarının değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 565  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 2
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 03.04.2018 gün ve 41 sayılı kararı ile uygun bulunan, Hurma Mahallesi 12131 Ada 6 ve 7 parsellerdeki tahliye kanallarının düzenlenmesi ve imar yolunun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 564  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 2
 1
 Kepez Belediye Meclisi’nin 02.03.2018 tarih ve 105 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kepez İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Plan notlarında yer alan “Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince 12-02-2016 tarih ve 232 karar numarası ile onaylanmış olan imar planı plan notları aşağıdaki gibi revize edilerek tekrar düzenlenmiştir” ibaresinde karar numarasının “222” olarak düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 7 kabul, 1 ret oyu, MHP 5 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 563  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 2
 1
 Döşemealtı ilçesi, Yeşilbayır Mahallesi, sınırları içerisinde Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.01.2017 tarih 5738 sayılı kararı ile tescil edilen “I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” sınırlarının imar planlarına işlenmesi amacıyla hazırlanarak Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.02.2018 tarih 7367 sayılı kararı, Döşemealtı Belediye Meclisinin de 03.04.2018 tarih 102 saylı kararları ile uygun bulunan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 562  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 2
 1
 Alanya İlçesi sınırları içinde Çevre Yolu üzerindeki Telekom, Ticaret Lisesi ve Fığla Köprülü Kavşak Projesinin İmar Planlarına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 561  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 2
 1
 Muratpaşa İlçesi sınırları içerisinde, Kızıltoprak Mahallesinde yer alan 28377 ada 1 parsel (eski 13142 ada 1 parsel) (eski 13143 ada 1 parsel) ve çevresine ilişkin 30.01.2015 tarih ve 97 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2015/1073E. 2017/209K. sayılı iptal kararı doğrultusunda Açık ve Kapalı Spor Tesisi Alanı olarak planlanması ve plan notlarında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZIN KABULÜNE ve itirazın kabulü doğrultusunda hazırlanan, “Açık veya tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında olmak üzere kapalı otoparklar, Kat irtifakı ve kat mülkiyetine konu edilmeksizin ve ticari ünitelerin toplam alanı, spor tesisi alanının %20’sini geçmemek koşuluyla seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik, büfe, lokanta, pastane, çayhane ve spor faaliyetlerine ilişkin ticari üniteler yapılabilir. Meri mevzuatta tanınan lehteki hükümler saklıdır.” Plan notlarının eklenmesine ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN KABULÜNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 560  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 2
 1
 Muratpaşa ilçesi sınırları içerisinde, Kızıltoprak Mahallesinde yer alan 28377 ada 1 parsel (eski 13142 ada 1 parsel) (eski 13143 ada 1 parsel) ve çevresine ilişkin 30.01.2015 tarih ve 97 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2015/1073E. 2017/209K. sayılı iptal kararı doğrultusunda Spor Alanı olarak planlanması ve plan notlarında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZIN KABULÜNE ve itirazın kabulü doğrultusunda hazırlanan, “Açık veya tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında olmak üzere kapalı otoparklar, Kat irtifakı ve kat mülkiyetine konu edilmeksizin ve ticari ünitelerin toplam alanı, spor tesisi alanının %20’sini geçmemek koşuluyla seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik, büfe, lokanta, pastane, çayhane ve spor faaliyetlerine ilişkin ticari üniteler yapılabilir. Meri mevzuatta tanınan lehteki hükümler saklıdır.” Plan notlarının eklenmesine ilişkin 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN KABULÜNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 559  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 2
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Kepez Mahallesindeki 154 kV Ferrokrom ve Varsak Enerji İletim Hatlarının bir kısmının deplase edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında, koruma alan sınırına ilişkin kısmın Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine, koruma alan sınırı dışında kalan kısmın kabulüne oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 558  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 2
 1
 Kepez Belediyesi, Kepez Mahallesi sınırları içerisinde 154 kV Ferrokrom ve Varsak Enerji İletim Hatlarının bir kısmının deplase edilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, koruma alan sınırının işlenerek Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 557  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 2
 1
 Kepez ve Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya 3. Aşama Raylı Sistem Hattı Güzergâhı ve trafo alanlarının Varsak-Üniversite kısmının 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 556  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 2
 1
 Kepez ve Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya 3. Aşama Raylı Sistem Hattı Güzergâhının Varsak-Üniversite kısmının 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 555  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 2
 1
 Kepez Belediyesi Meclisi’nin 05.04.2018 tarih ve 140 sayılı kararı ile uygun bulunan, Barış, Çankaya, Esentepe, Kazım Karabekir ve Yavuz Selim Mahallelerinin bir kısmına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 5 kabul oyu, İyi Parti 3 ret oyu, Bağımsız 1 ret oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 554  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 2
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Barış, Çankaya, Esentepe, Kazım Karabekir ve Yavuz Selim Mahallelerinin bir kısmını kapsayacak şekilde hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar hakkında, Plan onama sınırı dışında kalan itirazlar hakkında karar verilmesine yer olmadığına, diğer itirazların ise uygulamaya ilişkin olması sebebiyle reddine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 553  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 2
 1
 Kepez Belediyesi Meclisi’nin 05.04.2018 tarih ve 141 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çamlıbel, Esentepe, Fatih ve Göçerler Mahallelerine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, Enerji Nakil hattının planlara işlenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 12 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 4 ret oyu, Bağımsız 1 ret oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 552  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 2
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Çamlıbel, Esentepe, Fatih ve Göçerler Mahallelerine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itiraz hakkında, itiraza konu parsellerin plan onama sınırı dışında yer alması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 551  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 2
 1
 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Sütleğen Mahallesi 329 ada 1 parselin Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 550  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 2
 1
 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Sütleğen Mahallesi 329 ada 1 parselin Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 549  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 2
 1
 Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, İstiklal Mahallesi 96 Ada 37, 38, 39, 65, 121, 122 parseller ve civarının pazarlama alanlarından ticaret alanına dönüştürülmesi, 138 Ada 54 parselin belediye hizmet alanından pazar alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 14 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 4 ret oyu, Bağımsız 1 ret oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 548  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 2
 1
 Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı Mahallesi, Hanardı 2702, 2704 parsel ve çevresine ilişkin Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2016/221 E. 2018/142K. Sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 547  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 2
 1
 Döşemealtı ilçesi, Yalınlı ve Nebiler Mahalleleri Kepezüstü Köprülü Kavşak Projesinin İmar Planlarına işlenmesine yönelik Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih 265 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine yapılan İTİRAZLAR, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 546  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 2
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 07.11.2017 tarih ve 212 sayılı kararı ile uygun bulunan, Sugözü Mahallesi 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulamasına esas 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 545  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 2
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Sugözü Mahallesi 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulamasına esas 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 544  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 2
 1
 Alanya Belediye sınırları içerisinde, Türkler Mahallesinde bulunan Belediye Hizmet Alanı (Toptancı Hal Kompleksi) olarak planlanan alandan 247 ada 22 parselin çıkarılması ve 25 metrelik yol aksının parsel sınırlarına göre düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 543  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 2
 1
 Alanya Belediye sınırları içerisinde, Türkler Mahallesinde bulunan Belediye Hizmet Alanı (Toptancı Hal Kompleksi) olarak planlanan alandan 247 ada 22 parselin çıkarılması ve 25 metrelik yol aksının parsel sınırlarına göre düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 542  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 2
 1
 Muratpaşa ilçesi, Yüksekalan Mahallesi sınırları içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 06.09.2010 tarihli ve 409 sayılı kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesine göre Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilen bölgede bulunan 5246 ada 21 ve 23 parsel, 5247 ada 10 ve 17 parsel ve 5248 ada 13 ve 18 parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 541     5
 2
 1
  Kepez ilçesi Kepez ve Santral Mahalleleri sınırları içerisinde devam etmekte olan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında alanda ekli vaziyet planında yer alan trafo alanlarının tespit edilmesi ve alanda doğalgaz ihtiyacının sağlanması amacıyla "Bölge Regülatör İstasyon Alanlarının oluşturulması hususları: Konut ve ticari parsellerdeki trafo yerleri, mevcut durumdaki projeler revize edilmesi halinde trafo yerlerinde revizyonlar yapılabilir ve Konut ve ticari parsellerdeki trafolar imar yoluna cephe olmaması durumunda ve/veya ilgili adalarda tesis edilecek elektrik altyapısı (kablo,box,pano) konum ve güzergahlarla ilgili kullanım hakları TEDAŞ/Akdeniz EDAŞ'a süresiz olarak verilecektir notları ile birlikte, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 12 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, Vaziyet planı, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 540  Sermaye artışı   5
 2
 1
 Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol San.Tic.A.Ş.’nin 03.05.2018 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurulunda sermaye artışına ve Şirketin sermayesinin 67.900.695,00TL olmasına ve her biri 1.-TL karşılığı 67.900.695 hisseye ayrılmasına karar vermiş olup, Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 9 adet CAF Marka tramvay aracının 64.600.695,00 TL rayiç bedel üzerinden ayni sermaye olarak sermaye artırımına katılmasına ve diğer ortak ALDAŞ Alt Yapı Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş sermaye artırımına katılamayacağını bildirdiğinden Antalya Büyükşehir Belediyesinin katıldığı ayni sermaye oranında ortaklık payındaki hissesinin arttırılmasına ve hisse sayısının 64.897.695,00-TL'ye karşılık olan 64.897.695 paya çıkartılmasına oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 1 ret, 9 çekimser oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 539     5
 2
 1
 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan 2017 Yılı Yaşlı Destek Programı (YADES 2017) kapsamında ilimiz merkezinde açılacak olan aktif yaşlı merkezinde kullanılmak üzere 1 adet minibüsün Maliye Bakanlığı 2018 Yılı için satın alınacak taşıtlar listesinde yer alan (T-5 sıra nolu) taşıtın Antalya Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılı bütçesinde satın alınacak taşıtlar listesine (T-1) eklenmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 538  Ödenek Aktarılması Hk.   5
 2
 1
 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereği personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların işçi kadro ve pozisyonlarına geçirilmesine yönelik süreçte, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. şirketi kurulmuş: bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesine ve gider kayıtlarının yapılmasına ilişkin sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi bakımından işçi kadro ve pozisyonlarına geçiş kapsamında hizmet alımı yapan, Çevre Koruma ve Kontrol, Kırsal Hizmetler, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem, Zabıta, Tarımsal Hizmetler, Destek Hizmetleri, Gençlik ve Spor Hizmetleri, Fen İşleri, Sağlık İşleri Daire Başkanlıkları: (03.5) Hizmet Alımları kalemindeki Personel Giderleri için ayrılan ödeneklerin alınarak, Çevre Koruma ve Kontrol ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlıklarına (01.3) Personel Giderleri ve (02.3) SGK Prim Giderleri ekonomik kodlarının açılarak, ödeneklerin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ncı maddesi kapsamında aktarma işlemlerinin ve muhasebe kayıtlarının mevzuatlara ve bütçe tekniğine uygun olarak yapılmasına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 537  Kiraya Verilmesi   5
 2
 1
 Antalya PTT Başmüdürlüğünün 09/04/2018 tarihli ve E.7038 sayılı yazılarında: Finike ilçesi, Hasyurt Mahallesinde yeni yapılan Toptancı Hal içerisinde idari hizmetlerinin verilmesi için en az 60 – 70 m²’lik PTT Şubesi olarak kullanılacak bir alanın İdarelerine tahsisi talep edilmekte olup: söz konusu Hal sahasında bulunan ve mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesine ait, İncirağacı Mahallesi 243 ada 4 parselde yer alan dükkan vasıflı 17 bağımsız bölüm no’lu (44,75 + 14,63 m²) taşınmazın “PTT Şubesi Yeri ve Ofis olarak kullanılmak üzere” Antalya PTT Başmüdürlüğüne ilk yıl kira bedeli 1.200,00-TL+KDV diğer yıllar kira bedelinin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre) oranında arttırılması kaydıyla 10(on) yıl süreyle kiraya verilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, İşlem Dosyası, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 536  Kiraya Verilmesi   5
 2
 1
 Antalya ili, Kepez ilçesi sınırları içerisinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi tasarrufunda bulunan Hayvanat Bahçesi içerisindeki otopark ve ekte koordinatları belirtilen 84 m² yüzölçümlü kafeteryanın Antalya Büyükşehir Belediye şirketi ANSET Özel Sağlık ve Eğitim Kültür İnşaat Ticaret Limited Şirketi’ne işletmek veya işlettirmek üzere “Sosyal Tesis” olarak bu tesisin işletilmesi sonucu elde ettiği net karın % 50’sinin Büyükşehir Belediyesine ödenmesi kaydıyla 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26’ncı maddesine göre 10 (on) yıl süre ile işletmesinin devredilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, Koordinat Çizelgesi, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 535  Kiraya Verilmesi   5
 2
 1
 Antalya ili Muratpaşa İlçesi Beach Park - Konyaaltı Sahil Projesi kapsamında ekte koordinatları belirtilen 4 adet otopark alanının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26’ncı maddesine göre ilk yıl kira bedeli 12.000,00-TL+KDV ile hasılattan %2 kar payı alınmak suretiyle, diğer yıllar ise kira bedelinin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre) oranında arttırılması kaydıyla 10 (on) yıl süreyle ANET Antalya İnş. Tur. San. ve Tic. A.Ş.’ ye kiraya verilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, Koordinat Çizelgesi, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 534  Kiraya Verilmesi   5
 2
 1
 Konyaaltı projesi kapsamında hüküm ve tasarrufu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait, Beach Park bölgesinde yer alan koordinatları ekte belirtilen 1 no’lu büfe yeri ve 1000 m²' lik şemsiye şezlong alanının Antalya Büyükşehir Belediye şirketi EKDAĞ Ekmek Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.’ye işletmek veya işlettirmek üzere “Sosyal Tesis” olarak söz konusu şirketçe işletilmesi halinde 1 (bir) TL. Üçüncü şahıslara kiraya verilmesi halinde elde edilen net kira gelirinin % 50’sinin Antalya Büyükşehir Belediyesine ödenmesi kaydıyla 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26’ncı maddesine göre 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 7 kabul, 1 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, Koordinat Çizelgesi, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 533  Kiraya Verilmesi   5
 2
 1
 Ekdağ Ekmek Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş. 01.03.2018 tarih ve 2018/326 sayılı yazılarına istinaden ekli çizelgede koordinatları belirtilen Antalya ili, Manavgat ilçesinde bulunan 6 adet halk ekmek büfesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26’ncı maddesine göre 10 yıl süre ile Antalya Büyükşehir Belediye şirketi EKDAĞ Ekmek Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş.’ ye ilk yıl kira bedeli her büfe için ayrı ayrı olmak üzere 100,00-TL+KDV diğer yıllar kira bedelinin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre) oranında arttırılması kaydıyla kiraya verilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, Koordinat Çizelgesi, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 532  Encümene yetki verilmesi   5
 2
 1
 Antalya ili, Kemer ilçesi, Kemer Mahallesi Liman (Münir Özkul) Caddesinde yer alan yaklaşık 3587,66 m²’lik yeraltı otoparkı ve üzeri meydan ve park alanı olarak planlanan alanın imar planına göre düzenlenmesi gerekmekte olup: Bu nedenle Kemer İlçesi Kemer Mahallesi Liman (Münir Özkul) Caddesinde yer alan yaklaşık 3587,66 m²’lik yeraltı otoparkının yapım ve işletim suretiyle 10 yıla kadar 2886 sayılı yasa hükümlerine göre ihaleye çıkarılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine ve yeraltı otoparkının üzerinde kalan kısmının ise plan hükümlerine göre Büyükşehir Belediyesince düzenlenmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet işlem dosyası, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 531  Encümene yetki verilmesi   5
 2
 1
 Mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Kepez İlçesi Yenidoğan Mahallesi 28157 ada 14 parsel nolu 45.016,34 m² yüzölçümlü taşınmazın: Antalya Büyükşehir Belediyesinin Vakıflar Genel Müdürlüğüne imar planlarından dolayı kamulaştırmalardan doğan dava sonucu oluşan borçlarına karşılık metrekaresinin 2.750-TL den az olmamak üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30’uncu maddesine göre satış veya 6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümlerine göre takas edilmek ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesinin (h) bendine göre sulh olmak üzere Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 1 ret, 9 çekimser oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 530  Encümene yetki verilmesi   5
 2
 1
 Mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi 29877 ada 1 parsel nolu 10.656,09 m² yüzölçümlü, 29877 ada 2 parsel nolu 15.009,48 m² yüzölçümlü, 29879 ada 1 parsel nolu 35.437,16 m² yüzölçümlü ve 29880 ada 1 parsel nolu 76.291,32 m² yüzölçümlü taşınmazların: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış veya arsa karşılığı / kat karşılığı inşaat ihalesine çıkarılması için Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesine, oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 16 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 2 ret oyu, Bağımsız 1 ret oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 529  Yönerge   5
 2
 1
 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan, Hukuk Müşavirliğinden alınan görüş doğrultusunda düzenlenen KUDEB Proje İnceleme ve Onaylama Komisyonu Çalışma Esaslarına İlişkin Yönerge, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, Yönerge (3 sayfa), 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 528  Gelir tarifesi   5
 2
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 04/04/2018 tarih ve 148 sayılı kararı ile onaylanan “Adalyabel Sosyal ve İktisadi İşletmesi kapsamında faaliyette olan işletmelerde uygulanacak gelir tarife fiyatlarının” Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda belirlenmesine ve 2018 güncel fiyat tarifesine ek olarak İşletmelerde çalışan personellere çalıştığı yerde mesai saatleri içerisinde (mola/dinlenme zamanı ) %25 indirim yapılmasına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 527  Kredi Kullanımı Hakkında   5
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 03/05/2018 tarih ve E.33011 sayılı yazısı ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 03/05/2018 tarih ve E.33098 sayılı yazısı ile yürütülmekte olan yatırımların finansmanında kullanılmak üzere kredi kullanılması talep edilmiş: 5393 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca “… yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı: yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir” hükmü gereği Antalya Büyükşehir Belediyesi borçlanma limitleri dahilinde 350.000.000TL nakdin kamu bankaları ile özel bankalardan kısa, orta ve uzun vadeli olarak kredi kullandırılması, ipotek verilmesi ayrıca krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterinin yetkilendirilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 53 kabul oyu, CHP 16 ret oyu, MHP 5 kabul oyu, İyi Parti 2 ret oyu ile toplam 76 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 526  Bütçe Kesin Hesabı   5
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Kesin Hesabında gerek tahakkuk ve tahsilât, gerekse yapılan harcamaların kayıtlarının bütçe formülüne uygun olduğu, harcamaların bütçe tekniğine uygun olarak yapıldığı tespit edilmiş olup, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 ve 64. Maddeleri ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usul Yönetmeliğinin 40. Maddesinin 2. Fıkrası “Kesin hesabın görülmesi ve Kesinleşmesinde Bütçeye İlişkin hükümler uygulanır.” hükmü gereğince ve aynı yönetmeliğin 29. Maddesine göre ayrı ayrı elektronik oylama sistemi çalıştırılarak yapılan oylama sonucunda oylamaya katılan Meclis Üyeleri tarafından oy birliği ile Antalya Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Kesin Hesabı KABUL edildi. (EKİ: 1 Adet Komisyon Raporu ve ekleri, 5 adet Oylama Raporu)  
11-05-2018
10:00
 525  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   5
 2
 1
  Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes TÜREL, Ak Parti Meclis Üyeleri: Hakan TÜTÜNCÜ, Ramazan ÇALIK, Halil ŞAHİN, Halil KOCAER, Adil ÇELİK, Mustafa İsmet UYSAL, Mehmet ÖZEREN, Kaan Osman SARIOĞLU, Yusuf GÖVEN, Can KASAPOĞLU, Bahadır YANTAÇ, Mesut KOCAGÖZ, Bahattin BAYRAKTAR, İsmail AFŞAR, Esat GÖYÜK, Emin HATİPOĞLU, Kerim BAŞKAPTAN, Abdurrahman YILMAZ, Enver APUTKAN, Hasan Fevzi YILMAZ, Ali KURŞUNLU, Ercan AK, İbrahim KÖSEOĞLU, Yaşar SÖZEN, Musa YÜCEL, Erol DEMİRHAN, Fırat DEMİRCİ, İsmail TOSUN, Muhammet URAL, Kemal SARIYILDIRIM, Ahmet BÜYÜKAKÇA, Halit ÇİLİNGİR, Sadullah BAYAR, Halil ÖZTÜRK, Halit AKAR, Ali Rıza ZORLU, Orhan AVCI, Mustafa EROĞLU, Rasim ELÇİ, Ercan MERTHATUN, Hüseyin ÖZBEK, Halil KARATAŞ, Serdal ÇAVUŞOĞLU, Süleyman ACAR, Ruhi BEŞİKTAŞ, Şefik KILIÇ, Faik ÖNCEL, CHP Meclis Üyeleri: Serkan KÜÇÜKKURU, Mustafa GÜL, Mustafa Reşat OKTAY, Recep TOKGÖZ, Erkan DEMİRCİ, Ali COŞKUN, Oytun Eylem DOĞMUŞ, Faik ÇITAK, Halil ARIKAN, Arzu YILDIRIM, Sami ALTUN, Erdal Ramazan ALTACA, Yusuf KUMBUL, Mehmet HACIARİFOĞLU, Nurdan Aslı Bayar ULUKAPI, MHP Meclis Üyeleri: Ali Baki SARICA, Mehmet BALIK, Selçuk SENİRLİ, Emin ÇAĞLAR, Rasih ŞAHİN, İyi Parti Meclis Üyeleri: Ertürk YAZAR, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Hasan Nusret BAYSAL, İrfan YILMAZ, Bağımsız Meclis Üyesi: Mehmet KILINǒın toplantıya katıldıkları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye Meclisi Ak Parti 48, CHP 15, MHP 5, İyi Parti 4, Bağımsız 1 meclis üyesi olmak üzere toplam 73 üye ile açıldı. AK Parti Meclis Üyesi: Süleyman TOPÇU, CHP Meclis Üyeleri: Ümit UYSAL, Turgay GENÇ, Edip Kemal BAHADIR, İsmet TOK, Ahmet CAN, Bağımsız Meclis Üyesi: Erol ÖZKARABEKİ’in mazeretli sayılması yönünde verdiği dilekçelerin kabulüne oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.)  
08-05-2018
14:00
 524  Gündemin.... ila... Maddeleri Hk.   5
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2018 tarihli Meclis toplantısında: a.Gündemin 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 109, 110, 111 ve 112. maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. b.Gündemin 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 ve 130. maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi, c.Gündemin 118. maddesinde yer alan önergeye istinaden gündemin 15 ve 53. maddeleri gündemden çıkartıldı.(AK Parti: 40 kabul oyu, CHP: 9 kabul oyu, MHP: 4 kabul oyu, İYİ Parti: 2 kabul oyu, Bağımsız: 2 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)  
08-05-2018
14:00
 523  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 01.03.2018 tarih ve 43 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gedik Mahallesi 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsellerin sehven yazılmamış yapılaşama koşulunun A-5 eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 522  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 01.03.2018 tarih ve 40 sayılı kararı ile reddedilen, Kökez Mahallesi 120 ada 27 ve 28 parsellerin konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan İTİRAZ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 12 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 ret oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 521  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 01.03.2018 tarih ve 92 sayılı kararı ile reddedilen, Güzeloba Mahallesi sınırları içerisinde 6225 ada 6 parselin otel alanından Akaryakıt ve Servis İstasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 2 ret oyu, İyi Parti 1 ret oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 520  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.03.2018 tarih ve 103 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kültür Mahallesi 10706 ada 5 parsele isteğe bağlı zemin ticaret (İBZT) kullanımı verilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 12 ret oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 2 ret oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 519  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.03.2018 tarih ve 102 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kültür Mahallesi 1859 ada 8 parsele isteğe bağlı zemin ticaret (İBZT) kullanımı verilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 6 çekimser oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 518  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.03.2018 tarih ve 100 sayılı kararı ile uygun bulunan, Şelale Mahallesi 1377, 1378, 1382, 1383 adalar ve çevresinin eski emsal durumlarına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 7 çekimser oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 2 çekimser oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 517  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 51 sayılı kararı ile uygun bulunan, Sütçüler Mahallesi sınırları içerisinde 27720 ada 4 parselin özel sağlık tesisi alanından konut alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, “konut alanı” ibaresinin kaldırılması kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 2 çekimser oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 516  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Finike Belediye Meclisinin 01.03.2018 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun bulunan, Sahilkent Mahallesi 298 ada 1 parselde emsal aynı kalmak kaydıyla yüksekliğin Hmax=12.50 metreden, Yençok=15.50 metreye çıkarılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, çevre plan kararlarının düzeltilmesi ve “jeolojik ve jeoteknik etüt raporu onaylanmadan uygulamaya geçilemez.” Plan notunun eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 12 ret oyu, MHP 2 çekimser oyu, İyi Parti 2 ret oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 515  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 1
 1
 Kemer Belediyesi sınırları içerisinde: Beycik Mahallesi Beycik Mahallesi 326, 327, 342 parseller ve çevresinin özel sağlık tesisi alanı, park ve taşıt yolu olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 10 ret oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 514  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 1
 1
 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Yazır Mahallesi 4282 parselin “Ticaret-Konut Alanı (TİCK)”, “Park ve Yeşil Alan” ve “İkinci Derece Yol” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 513  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 1
 1
 Döşemealtı İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 411 ada 2 parselin Konut Alanı’ndan Ticaret Alanı’na dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, İyi Parti 2 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 512  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 01.03.2018 tarih ve 45 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeni Mahalle 1071 ada 1 parselin güneydoğu köşesine trafo alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 511  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 01.03.2018 tarih ve 46 sayılı kararı ile uygun bulunan, Merkez Mahallesi 1057 ada 10 parselin konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesi ve yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 510  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 01.03.2018 tarih ve 41 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kökez Mahallesi 102 ada 15 parselin içinden geçen yolun batıya kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 509  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 01.03.2018 tarih ve 39 sayılı kararı ile uygun bulunan, Cumalı Mahallesi 226 ve 169 adalardan geçen 10 metre genişliğindeki yolun güzergahının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 508  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 02.02.2018 tarih ve 26 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gebiz, Çandır, Yukarıkocayatak, Yukarıkocayatak-Azaplar ve Abdurrahmanlar Mah. plan notları eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI DEĞİŞİKLİĞİ, Gebiz, Çandır ve Abdurrahmanlar Mahallelerinde 1/1000 ölçekli plan hükümlerine eklenen “İmar planında ticari saha olarak belirlenmeyen konut bölgelerinde yürürlükteki yönetmelik hükümleri uyarınca mevcut yapı konturları dahilinde kalmak suretiyle zemin katta küçük çapta ticari ihtiyacı karşılayacak depo yapılabilir. Asma kat yapılması halinde yüksekliği 5.50 metre olacaktır. Bu yapılara yapı ruhsatı ve iş yeri açma ruhsatı vermeye Belediyesi yetkilidir.” ve “Yapı nizamı, kullanım kararı ve kat adedi birbirinden farklı parseller olmamak kaydı ile plan değişikliğine gerek kalmaksızın tüm parseller tevhit edilebilir.” plan notlarının kaldırılması ve “Mevcut durumda 18. Madde uygulaması yapılmış olan parsellerde, plan değişikliği ile yola veya kamuya ilave terk çıkması durumunda, kamuya bedelsiz olarak terk etmek koşulu ile parsel üzerindeki emsal, parselin terkten önceki mevcut durumundaki brüt alanından hesaplanır.” Plan notunun ise “Mevcut durumda 18. Madde uygulaması yapılmış olan parsellerde, plan değişikliği ile yola veya kamuya ilave terk çıkması durumunda, kamuya bedelsiz olarak terk etmek koşulu ile parsel üzerindeki emsal, brüt parsel alanı esas alınarak hesaplanır.” olarak düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 507  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 01.03.2018 tarih ve 93 sayılı Kararı ile reddedilen, Demircikara Mahallesi sınırları içerisinde 7298 ada 1 ve 7 parsellerin tevhit edilmesi amacıyla yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 506  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.02.2018 tarih ve 7404 sayılı kararı ile uygun bulunan, Haşimişcan Mahallesi, 10477 ada, 6 parselde yapılaşma koşullarının ve plan notlarının düzenlenerek koruma alan sınırının işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 505  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Korkuteli Belediye Meclisinin 03.04.2018 tarih ve 36 sayılı kararı ile uygun bulunan, Uzunoluk Mahallesi 290 ada 2 parselin “Gelişme Konut Alanı”, “Park”, “Trafo Alanı” ve “Taşıt Yolu” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI, “Emsal=0.90” ibaresinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre E=0.90 olarak düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 504  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Korkuteli Belediye Meclisinin 01.03.2018 tarih ve 25 sayılı kararı ile uygun bulunan, Varsak Yaylası Mahallesi 23 parselin “Konut Alanı”, “Park Alanı”, “Trafo Alanı” ve “Yaya Yolu” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 503  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Korkuteli Belediye Meclisinin 01.03.2018 tarih ve 24 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ulucak Mahallesi 1100 ve 1101 parsellerin “Gelişme Konut Alanı”, “Park”, “Trafo Alanı”, “Taşıt Yolu” ve “Otopark Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 502  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 01.03.2018 gün ve 27 sayılı kararı ile uygun bulunan, Hurma Mahallesi 9969 Ada 1 parselde bulunan trafo yerinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 501  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.03.2018 tarih ve 108 sayılı kararı ile reddedilen, Menderes Mahallesi 28508 ada 3 parselin toptan ticaret alanından akaryakıt LPG ikmal ve servis istasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 387 sayılı kararı ile reddedildiğinden, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 500  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.03.2018 tarih ve 104 sayılı kararı ile uygun bulunan, Fevzi Çakmak Mahallesi 9332 ada 2,3,4,5,11,12,13 parsellerin tevhid edilip isteğe bağlı ticaret (İBT) kullanımı verilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 1 numaralı plan notunda yer alan “edilebilir” ibaresinin “edilecektir” şeklinde düzeltilmesi ve “tevhit edilen parseller 22 m. genişliğindeki yoldan isteğe bağlı ticaret hakkını kullanacaktır.” Plan notunun eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 499  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.03.2018 tarih ve 101 sayılı kararı ile uygun bulunan, Karşıyaka Mahallesi 470, 471, 472, 1296, 1297, 1298, 1274, 2037, 1642, 1641, 1640 adalarda yola cepheli konut parsellerine isteğe bağlı ticaret (İBT) kullanımı verilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 498  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.03.2018 tarih ve 99 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeni Mahalle 2093, 2094, 2095, 2096, 2097 adalarda yola cepheli konut parsellerine isteğe bağlı ticaret (İBT) kullanımı verilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 497  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.03.2018 tarih ve 98 sayılı kararı ile uygun bulunan, Göksu Mahallesi 27292 ada 1 parselin yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, tabloda yer alan “max7” ibaresinin “Yençok 7” olarak değiştirilmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 496  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 50 sayılı kararı ile uygun bulunan, Emek Mahallesi 5112 ada kuzeyinde yer alan cami alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 495  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Elmalı Belediye Meclisi’nin 03.11.2017 tarihli ve 100 sayılı kararı ile uygun bulunan, Büyüksöğle Mahallesi, 111 ada 1 ve 2 parsellerin güneyi ve batısından geçen fiili köy yolunun 12 m ve 10 m’lik Taşıt Yolu olarak plana işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 10 ret oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 2 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 494  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Elmalı İlçe Belediye Meclisi’nin 02.03.2018 gün ve 18 sayılı kararı ile uygun bulunan Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünün yatırım programında bulunan 154 Kv’lık Elmalı-Fethiye Enerji İletim Hattının geçtiği güzergahta yer alan Kışla Mahallesi mevkiinde bulunan 1286 parsel ve Yenimahalle mevkiinde planlı alanda kalan bölgeler için hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 493  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 01.03.2018 gün ve 73 sayılı kararı ile uygun bulunan Düzlerçamı Mahallesi, 9412 Ada 7 parsel, 9411 ada 9 parsel, 9509 ada 1 parsel, 9408 ada 1 parsel, 270 ada 6 parseli kapsayan alanda Konut Alanı ve Kapalı Spor Alanı olarak planlı alanlar arasında yer değişikliği yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 492  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 01.03.2018 gün ve 72 sayılı kararı ile uygun bulunan Çıplaklı Mahallesi, 13, 9469 adalar ile 9466 ada batısında bulunan park alanını kapsayan alanda Antalya 2. İdare Mahkemesinin 2008/273E. 2010/125 K. Sayılı kararının yerine getirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 491  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 01.03.2018 gün ve 64 sayılı kararı ile uygun bulunan Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13.11.2017 tarih 6878 sayılı kararı ile Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı (UKOME Şube Müdürlüğünün) 21.09.2017 tarih ve E.1799 sayılı yazısına istinaden Altınkale Mahallesi 1111-1112 adalar ile 648-649 adalar arasında yer alan 20 metrelik yolun yaya yolu olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 490  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 01.03.2018 gün ve 62 sayılı kararı ile uygun bulunan Yeşilbayır Mahallesi 534 Ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parsellerin Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülerek yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ, E=0,60 ibaresinin eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 489  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 05.02.2018 gün ve 49 sayılı kararı ile uygun bulunan Aydınlar Mahallesi 8228 Ada 138, 144 ve 145 nolu kadastro parseli üzerinden geçen ve kesiti 10 m. olan yaya yolunun mevcut yapıların kurtarılabilmeleri amacıyla güney doğrultuda kaydırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 488  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 06.02.2018 tarih ve 63 sayılı kararı ile uygun bulunan, Fığla (Kellerpınarı) Mahallesi 2705 ada 4 parselin yapılanma durumunda ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 487  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Serik Belediye Meclisi’nin 02.02.2018 tarih 25 sayılı kararıyla uygun bulunan Antalya 4. İdare Mahkemesi’nin E.2016/122 esas K.2017/1243 sayılı kararına istinaden Yeni Mahalle, 82, 294, 323, 324 adaları kapsayan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 12 ret oyu, MHP 1 kabul oyu, İyi Parti 2 çekimser oyu, Bağımsız 1 çekimser oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet İnceleme Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 486  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Yeni Mahalle, 82, 294, 323, 324 adaları kapsayan alanda mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 14 ret oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 2 çekimser oyu, Bağımsız 1 çekimser oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet İnceleme Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 485  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Yeni Mahalle Yavuz Sultan Selim Caddesine cephesi olan parsellerin ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 484  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Yenigöl Mahallesi 12553 ada 7 parselin akaryakıt ve servis istasyonundan Ticaret Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 483  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 1
 1
 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, Karacalar Mahallesi 1232 parselin akaryakıt ve servis istasyonu alanı, 551 parsel ve 1375 parselin bir kısmının ticaret alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE VE REVİZYON NAZIM İMAR PLANI, TS 11939 ve TS 12820 standartlarını sağlaması kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 482  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 1
 1
 Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, İstiklal Mahallesi 907 ada 7 parselin konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, adadaki yapılaşma düzenini bozduğundan, bütüncül çalışma yapılması gerektiğinden oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 481  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 1
 1
 Döşemealtı ilçesi, Yeniköy Mahallesi, 2182 ada içerisindeki Park Alanının Pazar Alanına dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesi doğrultusunda kaldırılan park alanına eşdeğer alan bırakılmaması nedeniyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 480  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 1
 1
  Döşemealtı İlçesi, Düzlerçamı Mahallesi, 61 numaralı zeytinlik vasıflı parsel ve çevresini kapsayan alanda, 64 ve 2617 parseller üzerinde bulunan Koruma Alanı ve sınırının da gösterilmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN, 61 parselde 3573 sayılı “Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanunun” 20. Maddesi gereğince planlama yapılamayacağından konunun yeniden değerlendirilmek üzere Belediyesine iadesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 479  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi, Yeşilbayır Mahallesi, 791, 800, 801, 804, 805, 806, 818, 1249, 1554, 1911, 2720, 2806, 2807, 2808 parseller ve çevresinin 0.60 emsalli Konut Alanı, Eğitim Alanı, İbadet Alanı ile Park ve Yeşil Alan olarak planlanmasına yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 478  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Avsallar Mahallesi 290 ada 7 parsel, 1142, 2570, 2574 parsellerdeki konut alanı ile park alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 477  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Avsallar Mahallesi 229 ada 1 ila 6 parseller ile 454 parseldeki konut alanı ile park alanlarında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 476  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   5
 1
 1
 Antalya ili, Manavgat ilçesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 14 ret oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 1 ret oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 475  1/100000 Çevre Düzeni Planı Değişikliği   5
 1
 1
 Antalya-Burdur-Isparta 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, Plan hükmünün 5.3 "... Planlama Bölgesindeki Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bu planın onayından sonraki iş ve işlemler, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca Büyükşehir Belediyesince yürütülür” maddesi gereğince Manavgat İlçesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 1 kabul oyu, İyi Parti 1 ret oyu, Bağımsız 1 kabul, 1 çekimser oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 474  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   5
 1
 1
 Antalya ili, Demre ilçesi sınırlarında Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkisi sınırları içerisinde hazırlanan 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 14 kabul, 1 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 473  1/100000 Çevre Düzeni Planı Değişikliği   5
 1
 1
 Antalya-Burdur-Isparta 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın Plan hükmünün 5.3 "... Planlama bölgesindeki Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bu planın onayından sonraki iş ve işlemler, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca Büyükşehir Belediyesince yürütülür" maddesi gereğince Demre İlçesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 1 ret oyu, Bağımsız 1 çekimser oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 472  Yönetmelikler Hk   5
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Antalya Gençlik Meclisi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Yönetmelik, 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 471  Bilgilerdirme hk.   5
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesinin 12.08.2014 tarihli 399 sayılı Meclis kararına istinaden Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı’nın yapmış olduğu protokoller ve yurt dışı görevlendirmeler hakkında: a-) Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya İl Emniyet Müdürlüğü arasında, Antalya ili Muratpaşa - Kaleiçi bölgesinin mevcut KGYS' ye ilave olarak gerek bölgedeki tarihi yerlerin gözetlenmesi ve korunması, gerekse bölgenin güvenlik ve asayişinin temin ve tesis edilmesi için kurulan sistemin devredilmesi amacıyla yapılmasına dair imzalanan protokol hakkında, b-) Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, pilot uygulama olarak öğrencilerin robotik çalışmalara ve kodlamaya özendirilmesini sağlamak ve bu konuda gerekli prototiplerin yapılabilmesi için gerekli donanımı temin etmek amacıyla yapılmasına dair imzalanan protokol hakkında, c-) Büyükşehir Belediyesi ile Aksu Belediyesi arasında imzalanan Aksu Belediyesi sorumluluk alanında bulunan Atatürk Caddesinin, İsmail Ogan Caddesi ile Perge Antik kenti arasındaki bölümünün Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenme yapılması konulu protokol hakkında, Meclis bilgilendirildi.  
08-05-2018
14:00
 470  Meclis tatil dönemi   5
 1
 1
 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesinin 2. Fıkrasında “Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.” hükmü ve Belediye Meclisi çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 4. Fıkrasında “Meclis, başkanlık divanı, encümen ve denetim komisyonu üyeliği seçiminin yapılacağı, faaliyet raporu, bütçe ve kesin hesabı ile belli bir ayda görüşülmesi zorunlu olan konuların görüşüleceği ayların dışında bir ay tatil kararı alabilir.” Hükümleri gereğince Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 2018 yılı tatil döneminin Haziran Ayı olarak kabulüne oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Oylama Raporu)  
08-05-2018
14:00
 469  Üye Seçimi hk.   5
 1
 1
 Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 2. Fıkrasının “ Komisyonlar, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.”, 4. fıkrasının “Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.” hükmü gereği İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliğine Ak Parti Meclis Üyesi Sadullah BAYAR ve CHP Meclis Üyesi Mehmet HACIARİFOĞLU (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 21 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 81 oy kullanılmıştır.): İsim Verme Komisyonu Üyeliğine Ak Parti Meclis Üyesi Ercan MERTHATUN (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) oylamaya katılanların oy birliği ile seçilmişlerdir.  
08-05-2018
14:00
 468  Önergenin Gündeme Alınması Hk.   5
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2018 tarihli Meclis Gündemi, birimlerden gelen teklifler ve önergeler ile birlikte toplam 130 maddeden oluşmuştur.  
08-05-2018
14:00
 467  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   5
 1
 1
 Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes TÜREL, Ak Parti Meclis Üyeleri: Halil ŞAHİN, Adil ÇELİK, Ümit ÖZTEKİN, Mehmet ÖZEREN, Kaan Osman SARIOĞLU, Hasan Ali IRBAN, Yusuf GÖVEN, Mesut KOCAGÖZ, Bahattin BAYRAKTAR, Kerim BAŞKAPTAN, Mustafa Erkan ERSOY, Cenk Halil BAYAZ, Abdurrahman YILMAZ, Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Hasan Fevzi YILMAZ, Erdeniz YAVUZ, Ali KURŞUNLU, Ercan AK, İbrahim KÖSEOĞLU, Yaşar SÖZEN, Musa YÜCEL, Erol DEMİRHAN, Fırat DEMİRCİ, Hüseyin TORUN, Muhammet URAL, Kemal SARIYILDIRIM, Ahmet BÜYÜKAKÇA, Halit ÇİLİNGİR, Sadullah BAYAR, Halil ÖZTÜRK, Halit AKAR, Ali Rıza ZORLU, Mehmet UYAR, Mustafa EROĞLU, Rasim ELÇİ, Ercan MERTHATUN, Hüseyin ÖZBEK, Halil KARATAŞ, Ruhi BEŞİKTAŞ, CHP Meclis Üyeleri: Şükrü SÖZEN, Turgay GENÇ, Serkan KÜÇÜKKURU, Mustafa Reşat OKTAY, Recep TOKGÖZ, Erkan DEMİRCİ, Ali COŞKUN, Erşan ÖZDEN, , Edip Kemal BAHADIR, Faik ÇITAK, Seyfi ARIKAN, Halil ARIKAN, Sami ALTUN, Erdal Ramazan ALTACA, Yusuf KUMBUL, Mehmet HACIARİFOĞLU, Ahmet CAN, MHP Meclis Üyeleri: Mehmet BALIK, Selçuk SENİRLİ, Emin ÇAĞLAR, Rasih ŞAHİN, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, İyi Parti Meclis Üyeleri: Hasan Nusret BAYSAL, Ertürk YAZAR, Bağımsız Meclis Üyeleri: Erol ÖZKARABEKİR, Mehmet SALUR’un toplantıya katıldıkları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye Meclisi Ak Parti 41, CHP 17, MHP 5, İyi Parti 2, Bağımsız 2 meclis üyesi olmak üzere toplam 67 üye ile açıldı. AK Parti Meclis Üyesi: Halil KOCAER, Süleyman TOPÇU, Mustafa İsmet UYSAL, Esat GÖYÜK, İsmail TOSUN, Orhan AVCI, Şefik KILIÇ, Faik ÖNCEL, CHP Meclis Üyeleri: Ümit UYSAL, Mustafa GÜL, Cansel TUNCER, Arzu YILDIRIM, İsmet TOK, MHP Meclis Üyesi: Adem Murat YÜCEL, Zihni ASİLTÜRK, Fahrettin Kerim AYDOĞAN, İyi Parti Meclis Üyeleri: Mustafa TAŞBAŞ’ın mazeretli sayılması yönünde verdiği dilekçelerin kabulüne oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (Ak Parti 38, kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.)  

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 1998 - 2018 Her hakkı saklıdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Hizmetidir .