Antalya Büyükşehir Belediyesi

Meclis Kararları Sorgulama

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
15-01-2021
14:30
 79  Gündemin.... ila... Maddeleri Hk.   1
 3
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2021 tarihli meclis toplantısında: Gündemin 33 ve 34. maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OY BİRLİĞİ ile kabul edildi. (CHP: 23 kabul oyu, AK Parti: 15 kabul oyu, İYİ Parti: 11 kabul oyu, MHP: 7 kabul oyu, DSP: 3 kabul oyu, SAADET: 1 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)  
15-01-2021
14:30
 78  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 3
 1
 Demre Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.12.2020 tarih ve 11679 sayılı kararı ile uygun bulunan: Zümrütkaya (Gökyazı) Mahallesi, 184 ada 3 parselde yer alan “Pazar Yeri” Alanının, E:0,90, Yençok:3 kat yapılaşma koşullu “Belediye Hizmet Alanı” olarak düzenlenmesi ve plan notlarının eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 27 kabul oyu, AK Parti 18 ret oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 7 ret oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 71 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-01-2021
14:30
 77  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 3
 1
 Muratpaşa ilçesi, Demircikara Mahallesi sınırları içerisinde 7273 ada 1 parselin “Özel Sosyal Tesis Alanından” “Sosyal Tesis Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz değerlendirilerek Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.12.2020 tarih ve 853 sayılı itirazın kabulü şeklindeki kararına ve Başkanlık Makamının 30.12.2020 tarih ve 101084 sayılı OLUR’larına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hakkında, parselin özel sosyal tesis alanı olarak planlanmasının kabulüne, oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (CHP 30 kabul oyu, AK Parti 16 çekimser oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 71 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-01-2021
14:30
 76  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 3
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Pınarbaşı Mahallesi 21449 ada 2 parselin batısında yer alan Park ve Yeşil Alanın Rekreasyon Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 19 ret oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 7 ret oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 73 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-01-2021
14:30
 75  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 3
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 06.01.2021 tarih ve 18 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yüksekalan Mahallesi, 4426 ada 2 parseldeki Sağlık Tesis Alanının yapılaşma koşullarında yeniden düzenleme yapılması ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 15 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-01-2021
14:30
 74  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 3
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 02.12.2020 tarih ve 296 sayılı kararı ile uygun bulunan Sinan Mahallesi, 1114 ada 1 parselin Ticaret Alanından Sağlık Tesis Alanına dönüştürülmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 15 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-01-2021
14:30
 73  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 3
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarih ve 10 sayılı kararı ile uygun bulunan, Hisar Mahallesi 65 ada 1 parseldeki ibadet alanının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 15 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-01-2021
14:30
 72  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 3
 1
 Elmalı Belediye Meclisinin 03.12.2020 tarih ve 62 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yuva Mahallesi 3263, 3264 ve 4041 parseller ile çevresinde düzenleme yapılarak otopark, kapalı spor ve park alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 15 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-01-2021
14:30
 71  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 3
 1
 Akseki Belediye Meclisi’nin 01.03.2020 tarih ve 19 sayılı kararı ile uygun bulunan: Akseki İlçe Merkezini kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE VE REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre planda yer alan resmi kurum alanlarında tasarruf sahibi kurumların plan üzerinde gösterilmesi ve plan notlarında yer alan 2.16, 2.24, 2.25, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.34, 2.35, 3.1.2 ve 3.2.5 maddelerinde düzenleme yapılması kaydıyla değiştirilerek, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 15 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-01-2021
14:30
 70  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 3
 1
 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Çeltikçi, Sanayi, Ulukapı, Demirciler ve Karaöz Mahallelerine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 15 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-01-2021
14:30
 69  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 3
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Göçerler Mahallesi 7307, 7306, 7452 adalar ve çevresinin Nato Boru Hattı dikkate alınarak yeniden planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 15 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-01-2021
14:30
 68  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 3
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Mahmutlar Mahallesinde yer alan Ticaret ve Konut+Ticaret(TİCK) alanlarının ve plan notlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 15 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-01-2021
14:30
 67  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 3
 1
 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.06.2019 tarih ve 9485 sayılı kararı ile tescil edilen, Karaçalı ve Mandırlar Mahalleleri, Malaş Mezarlığı Mevkiinde yer alan I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hakkında, hazırlanan plan revizyonunun kabulüne ve planlama alanı içerisinde yer alan I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 15 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-01-2021
14:30
 66  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 3
 1
  Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.06.2019 tarih ve 9485 sayılı kararı ile tescil edilen, Karaçalı ve Mandırlar Mahalleleri, Malaş Mezarlığı Mevkiinde yer alan I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı hakkında, hazırlanan plan revizyonunun kabulüne ve planlama alanı içerisinde yer alan I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 15 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-01-2021
14:30
 65     1
 3
 1
 Kepez ilçesi Kepez ve Santral Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 24.11.2014 tarihli ve 2014/7041 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden 25.12.2014 tarihli ve 29216 sayılı resmi gazetede yayımlanarak "Riskli Alan" ilan edilmiş olup, konuya ilişkin Hukuk Müşavirliği görüşü, İç Denetim Raporu ve Antepe İnşaat ve Tic. A.Ş. nin Olağanüstü Genel Kurul Kararının görüşülmesi hususları hakkında: Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 15 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-01-2021
14:30
 64     1
 3
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalyaspor Kulübü Derneğinin ortak hedeflerinin geniş kitlelere ulaştırılması, sporun sevdirilmesi, yaygınlaştırılması ve her kesimden vatandaşlar için erişilebilir kılınması, çocukların ilgi duydukları spor dalları tespit edilerek spora yönlendirilmeleri, çocukların ve gençlerin spor disiplini kazanmaları ve böylece zamanı etkin ve verimli kullanmalarının sağlanması, çocukların zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması için sporun olumlu getirileri sayesinde katkı sunulması ve ilimizde spor kültürü oluşturulması amacıyla, Büyükşehir Belediyemiz ile Antalyaspor Kulübü Derneği arasında ekte yer alan hükümler çerçevesinde protokol imzalanarak işbirliği yapılmasına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 15 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, Protokol, 1 adet Oylama Raporu)  
15-01-2021
14:30
 63  Hibeler hk.   1
 3
 1
 Hatice BOZKURT (T.C.No:18319403436) adına kayıtlı Gazipaşa ilçesi Ekmel Mahallesi 1170 ada 5 parsel numaralı 829,48m² yüzölçümlü taşınmazın mezarlık olarak kullanılmak şartıyla bedelsiz olarak Antalya Büyükşehir Belediyesine bağış alınmasına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 15 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-01-2021
14:30
 62  Gelir tarifesi   1
 3
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı gelir tarifesi Büyükşehir Belediye Meclisimizin 17.11.2020 tarih 776 nolu kararı ile Tablo 1 deki şekliyle onaylanmış olan Toptancı Halleri Çıkış Ücretleri ve Kantar Tartım Ücretlerinin, Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın 07.01.2021 tarih E.1372 sayılı yazısında talep edildiği üzere Tablo 2’deki şekliyle güncellenmesine, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 15 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-01-2021
14:30
 61  Gelir tarifesi   1
 3
 1
 Finike Belediyesinin 16.12.2020 tarih E.5701 sayılı yazısı ekinde gönderilen 2021 yılına esas Evsel Katı Atık Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne, oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 15 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 7 ret oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-01-2021
14:30
 60  Gelir tarifesi   1
 3
 1
 Kumluca Belediyesinin 14.12.2020 tarih E.4669 sayılı yazısı ekinde gönderilen Evsel Katı Atık Tarifesinin, ilçesinden geldiği şekliyle kabulüne, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 16 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-01-2021
14:30
 59     1
 3
 1
 Kaş ilçesi Ova, Kınık, Yeşilköy ve Çavdır Mahallelerinde yoğunlukta olan sera örtü altı tarım yapılmakta olup, üretim sonrasında çıkan sera atıklarının yani bitki atıklarının bertaraf edilmesi ve bertaraf tesisi kurulması konulu önerge hakkında, ilgili daire başkanlıklarınca konunun incelenmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 16 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-01-2021
14:30
 58  Kredi Kullanımı Hakkında   1
 3
 1
 Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2020 tarih 333 sayılı Meclis kararı ile alınan 200.000.000,00 TL’lik borçlanma kararına ilişkin İlbank A.Ş.’ye Kaş ilçesi Kınık Mahallesi Toptancı Hal Kompleksi Yapım işi için 60.000.000,00 TL’lik kredi talebinin İller Bankası mevzuatı uyarınca bu proje için meclis kararının cari yılda alınmış olması şartı nedeniyle meclis kararının yenilenmesine gerek duyulduğundan: Kaş ilçesi Kınık Mahallesi Toptancı Hal Kompleksi yapım işi için İller Bankası A.Ş.den 60.000.000,00 TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Antalya Büyükşehir Belediyesi gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Antalya Büyükşehir Belediyesine kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterinin veya Mali Hizmetler Dairesi Başkanının ayrı ayrı yetkilendirilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 16 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-01-2021
14:30
 57  Kiraya Verilmesi   1
 3
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Nostalji Tramvayı araçlarının Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilmesine ilişkin sözleşmenin 31.01.2021 tarihinde bitecek olması nedeni ile, Nostalji Tramvay işletmesini 01.02.2021 tarihinden itibaren 4 yıl 11 ay süre ile 5216 sayılı yasanın 26.maddesi gereğince, Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ye tekrar kiraya verilerek işletilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 16 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-01-2021
14:30
 56     1
 3
 1
 Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/12/2020 tarih ve 883 sayılı kararı ile: Belediyemize ait olan 3. Aşama Hafif Raylı Sistem’in müştemilatlarıyla birlikte 5 yıl süre ile işletilmesi işine ait sözleşmenin: Kira Bedeli ve Ödeme Usulü MADDE 8) (4) 01.01.2020 tarihinden itibaren HRS Sisteminin işletilmesi ile ilgili elektrik enerjisi, güvenlik personeli ve temizlik personeli giderleri, Varsak-Müze etabının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları genel Müdürlüğü’nün onaylanan fizibilitesindeki yolcuların taşınabilmesi için: “Antalya 3 Aşama 15 adet Tramvay Araç Alımı ve İşletmeye Alma” ihalesinde üretim süreci devam eden tramvayların tamamının, Kısmi Geçici Kabulü yapılıp, İdare tarafından Yükleniciye teslim edilene kadar İdare tarafından karşılanır. Elektrik enerjisi gideri direkt idare tarafından karşılanır, Durakların, hatların ve araçların temizlik işleri ve duraklardaki güvenlik işi Yüklenici tarafından yapılır. Bu takdirde aylık olarak, 12 temizlik personeli ve 65 güvenlik personeli için işveren maliyetleri Yüklenici tarafından İdare’ye fatura edilir. Bu tutar yükleniciden mahsup edilmez ve fatura tarihinden itibaren 10 gün içerisinde direk idare tarafından ödenerek karşılanır. Şeklindeki mevcut halinin: (4) 01.01.2021 tarihinden itibaren HRS Sisteminin işletilmesi ile ilgili elektrik enerjisi, güvenlik personeli ve temizlik personeli giderleri, Varsak-Müze etabının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları genel Müdürlüğü’nün onaylanan fizibilitesindeki yolcuların taşınabilmesi için: “Antalya 3 Aşama 15 adet Tramvay Araç Alımı ve İşletmeye Alma” ihalesinde üretim süreci devam eden tramvayların tamamının, Kısmi Geçici Kabulü yapılıp, İdare tarafından Yükleniciye teslim edilene kadar İdare tarafından karşılanır. Elektrik enerjisi gideri direkt idare tarafından karşılanır, Durakların, hatların ve araçların temizlik işleri ve duraklardaki güvenlik işi Yüklenici tarafından yapılır. Bu takdirde aylık olarak, 12 temizlik personeli ve 65 güvenlik personeli için toplam teşviksiz asgari ücret işveren maliyetinin %20 fazlasına kadar kısmı İdareye faturalandırılır, Asgari ücretin % 20 sinin üzerinde ödenen ücretler için İdareye fatura edilmez, İdareye fatura edilen Bu tutar yükleniciden mahsup edilmez ve fatura tarihinden itibaren 10 gün içerisinde direk idare tarafından ödenerek karşılanır. Olarak yukarıdaki maddenin güncellenmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 16 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-01-2021
14:30
 55     1
 3
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 11/12/2020 tarih ve 882 sayılı kararı ile: Antalya Büyükşehir Belediyesine ait olan 1. ve 2. Aşama Hafif Raylı Sistem’in müştemilatlarıyla birlikte 5 yıl süre ile işletilmesi işine ait sözleşmenin: Kira Bedeli ve Ödeme Usulü MADDE 8- (1) Yüklenici, 1. Aşama HRS’nin işletilmesinden elde ettiği aylık bilet gelirlerinin binde birini (%0,1) takip eden ayın 21. gününe kadar İdare’ye ödeyecektir. Kira ödeme gününün resmi tatile rastlaması halinde kira ödemesi müteakip ilk iş günü yapılır. (2) Yüklenici, HRS’nin işletilmesinden elde ettiği yıllık ticari net kârın %95’ini, dönem net kârı belirlendikten sonra 30 (Otuz) gün içerisinde İdare’ye ödeyecektir. (3) Kira ödemesinin yapılacağı banka hesap numarası İdare tarafından Yükleniciye bildirilir. İdare, Yüklenicinin hak ve alacaklarına zarar vermemek kaydıyla hesapları, hesapların bulunduğu banka şubelerini ve hesapların işleyiş şeklini değiştirebilir. (4) 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca alınan Bakanlar Kurulu kararlarındaki günler, UKOME Genel Kurul kararları uyarınca belirlenen günler, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararı ile belirlenmiş ve belirlenecek günler ve İdare’nin talebi doğrultusunda Yüklenici tarafından yapılan ücretsiz yolcu taşımacılığında: Ücretsiz yolcu taşımacılığı kartsız binişle yapılması durumunda: ücretsiz taşımacılığının yapıldığı ay bittikten sonra, ilgili aydaki ücretsiz yolcu taşımacılığı yapılan günler hesaplamaya dahil edilmeden kalan günlerdeki toplam gelir, kalan gün adetine bölünerek ortalama günlük/saatlik gelir kaybı hasılatı tespit edilir. Ücretsiz yolcu taşımacılığının kartlı binişle yapılması durumunda: taşıma yapılan kart tiplerine göre taşınan yolcuların biniş bedelleri tespit edilir. Her iki durumda da ücretsiz yolcu biniş hasılatı yüklenici tarafından idareye fatura edilir ve idare tarafından Yükleniciye ödenir. (5) HRS elektrik gideri 01.01.2021 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile İdare tarafından karşılanacaktır. Yükleniciye gelen aylık HRS Elektrik fatura bedeli kadar İdare’ye yansıtma faturası kesilerek, 10 gün içerinde İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir. şeklindeki mevcut halinin: (5) HRS elektrik gideri pandemi koşulları dikkate alınarak 01.01.2021 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süreyle elektrik gideri olarak 4 milyon TL eşit taksitlerle İdare tarafından karşılanacaktır. (6) Yüklenici, 2. Aşama HRS’nin işletilmesinden elde ettiği aylık bilet gelirlerinin: 2021 yılı için yüzde onbeşini (%15,00), 2022 yılı için yüzde ondörtünü (%14,00), 2023 yılı için yüzde ondörtünü (%14,00), 2024 yılı için yüzde onüçünü (%13,00), 2025 yılı için yüzde onüçünü (%13,00)’ünü, takip eden ayın 21. gününe kadar İdare’ye ödeyecektir. Kira ödeme gününün resmi tatile rastlaması halinde kira ödemesi müteakip ilk iş günü yapılır: Olarak, yukarıdaki maddelerin güncellenmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 16 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-01-2021
14:30
 54     1
 3
 1
  Dünya genelinde etkisini hissettiren Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında vatandaşlarımızı korumak ve salgının ülkemizde yayılmasını engellemek amacıyla alınan önleyici ve kısıtlayıcı tedbirler arasında, 09/09/2020 tarih ve 2020/81 karar no'lu Antalya 1.Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararında belirtildiği üzere, Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde (karşılıklı dörtlü koltuk grupları olan araçlarda bu koltuk gruplarının sadece ikişer koltuğunun kullanılması, yüz yüze gelinmeyecek şekilde çapraz olarak oturulması, oturulmayacak koltukların uyarıcı şerit çekilmek suretiyle kullanıma kapatılması şartıyla) teknik ve/veya tescil belgelerinde belirtilen ayakta yolcu kapasitesinin en fazla %40’ı kadar ayakta yolcu alınabileceğine, " belirtilmektedir. Yapılan kontroller neticesinde Pandemi öncesi toplu taşıma araçlarının günlük taşınan yolcu sayısında %50 oranında yolcu kaybı yaşandığı ve toplu taşıma esnafının mağduriyet yaşadığı ve araçlarını çalıştırmakta zorlandığı görüldüğünden, yaşanılan mağduriyetin giderilebilmesi için alınan 17/11/2020 tarih ve 801 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile günlük çalışan ulaşım esnafına, çalışmış olduğu hatta yapılan kilometresi, Antalya şehir içi Hatları Kilometre Cetvelinde belirtilen hat kilometresi ve aracın günlük sefer sayısı ile çarpılarak bulunan günlük toplam kilometresine göre 1 TL/Km. üzerinden aylık olarak hesaplanarak (%5 artı/eksi) 360adet araçla sınırlı olmak kaydıyla 01/11/2020 - 31/12/2020 tarihleri arasında yakıt destek ödemesi yapılmış olup: bu olağanüstü durum karşısında kamu hizmeti yürüten Toplu taşıma esnafının halihazırda günlük taşınan yolcu sayısında %50 oranında yolcu kaybı yaşanması ve gelirinin ciddi oranda azalmasına rağmen tüm giderlerinin devam etmesi sebebiyle yaşanılan mağduriyetin giderilebilmesi için 14.07.2020 tarih ve 361 sayılı Belediyemiz Meclis Kararında belirtilen sürenin uzatılarak, günlük çalışan ulaşım esnafına, çalışmış olduğu hatta yapılan kilometresi, Antalya şehir içi Hatları Kilometre Cetvelinde belirtilen hat kilometresi ve aracın günlük sefer sayısı ile çarpılarak bulunan günlük toplam kilometresine göre 1 TL/Km. üzerinden aylık olarak hesaplanarak (%5 artı/eksi) 360 adet araçla sınırlı olmak kaydıyla 01/01/2021 - 28/02/2021 tarihleri arasında yakıt destek ödemesi yapılmasına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 16 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-01-2021
14:30
 53  Encümene yetki verilmesi   1
 3
 1
 Panoramik şehir turları hizmetinin standartları ve tur hatlarıyla işletme modelinin belirlenmesi hususunda Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı’na görev verilerek, belirlenecek hatlarda yapılacak tur hizmetlerinin işletilmesi ya da işlettirilmesi halinde Antalya Büyükşehir Belediye Encümenine 10 yıla kadar yetki verilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 16 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-01-2021
14:30
 52  Sözleşmeli Personele Ödenecek Ücret   1
 3
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Şube Müdürlüğünde vize edilmiş sözleşmeli sanatkar memurların kadro pozisyonlarında 2020 yılında görev yapanların 2021 yılında da görevlerine devam etmeleri için, kadro pozisyonlarının, ücretlerinin ve tip sözleşme örneklerinin vize edilmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 04.11.2021 tarihli ve 34808595-907.4-292 sayılı teklif yazısı hakkında: Antalya Büyükşehir Belediye Meclisin 14.07.2020 tarihli 355 sayılı kararı ile 1 (Bir) adet Sanatçı/Oyuncu kadrosu ve 11.12.2020 tarihli 894 sayılı karları ile 1 (Bir) adet Sanatçı/Oyuncu kadrosu olmak üzere 2 (İki) adet kadro ihdas edilmiş olup, 2020 yılında sözleşmeli sanatkar memur olarak istihdam edilenlerin, 2021 yılında da görevlerine devam etmeleri için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 2020 yılında ödenen ücretlerin 1 Eylül 2019 tarihli 30875 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020 ile 2021 yıllarını kapsayan mali ve sosyal haklarını kapsayan döneme ilişkin ve 2021 yılı ücretlerinin Maliye Bakanlığınca belirlenen enflasyon farkı eklenerek tespit edilen ekli listede belirtilen 2021 yılı brüt sözleşme ücretlerinin kabulüne, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 13, 15 ve 16 ncı maddeleri ile Bakanlar Kurulunun 07/05/1987 gün 87/11782 sayılı Kararı ile kabul edilen Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmalarına Dair Esaslar uyarınca, sözleşmeli (sanatçı) personele ödenecek ücret, tip sözleşme örneği ve pozisyonlarının vize edilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 16 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, Tip Sözleşme Örneği, Antalya Büyükşehir Belediyesi Norm Kadro Cetveli, Sözleşmeli Personele Öngörülen Puan Listesi Ücret Skalası, 1 adet Oylama Raporu)  
15-01-2021
14:30
 51  Sözleşmeli Personele Ödenecek Ücret   1
 3
 1
 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi üçüncü fıkrası çerçevesinde 2021 yılında çalıştırılacak sözleşmeli personelin kadro unvanı, adetleri ve personele ödenecek net ücretlerin tespitine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 06/01/2021 tarihli ve E.773 sayılı teklif yazısı ve ekleri hakkında, 1) Antalya Büyükşehir Belediyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi üçüncü fıkrası çerçevesinde 2020 yılında çalıştırılan sözleşmeli personelden 2021 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenler ile 2021 yılında ilk defa istihdam edilmeye başlanacak tam zamanlı sözleşmeli personele ekli listede belirtildiği şekilde net aylık sözleşme ücreti ödenmesinin kabulüne, 2) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 06/01/2021 tarihli ve E.773 sayılı yazısı ekindeki listede her bir kadro unvanı için belirlenen sayıda tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına izin verilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 16 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, Sözleşmeli Personel Sayısı ve Ödenecek Net Ücret Cetveli, 1 adet Oylama Raporu)  
15-01-2021
14:30
 50     1
 3
 1
 Dış İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı Avrupa Dayanışma programı kapsamında gönüllülük projelerine başvurusu yapılmış ve “2020-3-TR01-ESC11-096799” referans numaralı “Z(G)ENERATION” projesi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilmiş, söz konusu proje kapsamında öngörülen eş finansmanın sağlanmasına, proje hibe sözleşmesi imzalamaya, sunulan projeye ilişkin olarak kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya, proje hesabını açarak bu hesaba para aktarmaya, bu hesaptan harcama yapmaya ve/veya bu işlemleri gerçekleştirecek kişi/kişileri yetkilendirmeye Genel Sekreter Av.Cansel TUNCER veya Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz’ün yetkilendirilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 16 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-01-2021
14:30
 49     1
 3
 1
 Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2020 tarihli devam meclisi toplantısında 350 sayılı kararında Antalya Büyükşehir Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri Kuruluş ve İşleyişleri Hakkında Yönetmeliğin 15/a maddesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmetleri ücretlidir. Kamu Sosyal Tesislerine ilişkin Tebliğ’e istinaden “Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek devlet memurları ile diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti her yıl asgari oranda tespit edilir.’’ denilmekte: Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmekte olup: gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınının yayılımında tüm Dünya’da ve özellikle ülkemizde de hızlı bir artış yaşandığı vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü, bu çerçevede “Antalya Büyükşehir Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde Koronavirüs salgınından dolayı okulun karantinaya alınması, İl Hıfzıssıhha Kararıyla ya da İçişleri Bakanlığı Genelgesiyle Okul öncesi eğitim kurumlarının belirli sürelerle kapatılması dönemlerinde: aidat ödenmemesi, ödenmiş olan aylık kreş ve gündüz bakımevi aidatının bir sonraki ay kreş ve gündüz bakımevi aidatına mahsup edilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 16 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-01-2021
14:30
 48  Bilgilerdirme hk.   1
 3
 1
 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 06.01.2021 tarih ve 866 sayılı yazısına istinaden: Antalya Büyükşehir Belediyesinin 2019 mali yılı denetimi kapsamında Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan "2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu Sonucu" hususunda Meclis Bilgilendirildi.  
15-01-2021
14:30
 47  Önergenin Gündeme Alınması Hk.   1
 3
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2021 tarihli Meclis Gündemi, birimlerden gelen teklifler ile birlikte toplam 34 maddeden oluşmuştur.  
15-01-2021
14:30
 46  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   1
 3
 1
 CHP Meclis Üyeleri: Ali COŞKUN, Ali POLAT, Bülent ÖZGÜVEN, Büşra ÖZDEMİR, Deniz FİLİZ, Enver BARIŞ, Erkan DEMİRCİ, Erşan ÖZDEN, Ertuğrul ÜNAL, Esin BİLGİÇ, Mehmet HACIARİFOĞLU, Mehmet TUFAN, Mehmetali YILMAZ, Mesut KOCAGÖZ, Metin ALTUNBAŞ, Mithat ARAS, Mustafa BİLİCİ, Mustafa KÖLEOĞLU, Oktay BAŞARAN, Osman MANİS, Semih ESEN, Serkan KÜÇÜKKURU, Sıdıka GÖKYAR KIZILCA, Şafak OTUZALTI, Şevket KORKUT, Şükrü SÖZEN, Ünal ÇETİNKAYA, Zafer TAN, Zekeriya ALTUN, AK Parti Meclis Üyeleri: Abdurrahman YILMAZ, Ali ÇETİN, Alper BİRER, Binnaz BÜYÜKKURT, Emin BAL, Ferah Nur ÜNAL, Halil ŞAHİN, Hasan Cumhur GÖNCÜ, İsmail DEMİR, Levent KONUR, Mehmet Ali KİRİŞ, Mehmet GÜVEN, Mehmet ÖZEREN, Muhammet URAL, Musa BATU, Nafiz TANIR, Serhat DEMİR, Şevket ÖZKAN, Yusuf KARAMANCI, İYİ Parti Meclis Üyeleri: Barış BULUT, Ertürk YAZAR, Gürsel AŞIK, Halil ÖZTÜRK, Hasan Can KAMBUROĞLU, Kerem Kaya TURAN, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Mehmet YÜKSEL, Mustafa BASKAK, Okan KOCAKAYA, Ramazan ÖZEN, Şerafettin ÖZER, Yusuf Emre ERTUĞAN, MHP Meclis Üyeleri: Abdulkadir ÇELİK, Abdurrahman CARAN, Avni ATAY, Kemal KARA, Selçuk SENİRLİ, Süleyman UĞURLU, Ziya YILDIRIM, DSP Meclis Üyesi Hasan Ali ACAR, Mehmet Akif ORDU, Mustafa AKIN, Necati TOPALOĞLU, Saadet Partisi Meclis Üyesi Mehmet MANAVOĞLU ’nun toplantıya katıldıkları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye Meclisi CHP 29, AK Parti 19, İyi Parti 13 MHP 7, DSP 4, Saadet 1 meclis üyesi olmak üzere toplam 73 üye ile açıldı. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin BÖCEK, CHP Meclis Üyeleri: Ümit UYSAL, Halil ARIKAN Ak Parti Meclis Üyeleri: Mutlu ULUTAŞ, Dilaver TANIK, Fırat DEMİRCİ, Şefik DURDAŞ, Bağımsız Meclis Üyesi Mehmet TOPRAKCI’nın mazeretli sayılmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 16 kabul oyu, İyi Parti 13 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, Saadet 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.)  
13-01-2021
15:15
 45  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   1
 2
 2
 CHP Meclis Üyeleri: Ahmet CAN, Ali COŞKUN, Ali POLAT, Bülent ÖZGÜVEN, Büşra ÖZDEMİR, Deniz FİLİZ, Enver BARIŞ, Erkan DEMİRCİ, Erşan ÖZDEN, Ertuğrul ÜNAL, Halil ARIKAN, Mehmet TUFAN, Mehmetali YILMAZ, Mesut KOCAGÖZ, Mustafa BİLİCİ, Mustafa KÖLEOĞLU, Oktay BAŞARAN, Osman MANİS, Semih ESEN, Şevket KORKUT, Şükrü SÖZEN, Ünal ÇETİNKAYA, Zafer TAN, AK Parti Meclis Üyeleri: Abdurrahman YILMAZ, Ali ÇETİN, Alper BİRER, Ferah Nur ÜNAL, Hakan TÜTÜNCÜ, Halil ŞAHİN, Hasan Cumhur GÖNCÜ, İlhami YILDIRAN, Kemal YILDIRIM, Levent KONUR, Mehmet Ali KİRİŞ, Mehmet GÜVEN, Muhammet URAL, Musa BATU, Nafiz TANIR, Serhat DEMİR, Şevket ÖZKAN, Yusuf KARAMANCI, İYİ Parti Meclis Üyeleri: Barış BULUT, Ertürk YAZAR, Gürsel AŞIK, Kerem Kaya TURAN, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Mehmet YÜKSEL, Mustafa BASKAK, Şerafettin ÖZER, MHP Meclis Üyeleri: Ercan UĞUR, Kemal KARA, Selçuk SENİRLİ, Ziya YILDIRIM, DSP Meclis Üyesi Mehmet Akif ORDU’nun toplantıya katıldıkları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye Meclisi CHP 23, AK Parti 18, İyi Parti 8 MHP 4, DSP 1 meclis üyesi olmak üzere toplam 54 üye ile açıldı. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin BÖCEK, Ak Parti Meclis Üyeleri: İbrahim ÖZKAN, Mutlu ULUTAŞ, Mehmet Ali ERDOĞAN, Hasan ÖZDEMİR, Orhan AVCI, Fırat DEMİRCİ, Dilaver TANIK, Şefik DURDAŞ, İyi Parti Meclis Üyeleri Okan KOCAKAYA, Recep KARATOP, Bağımsız Meclis Üyesi Mehmet TOPRAKCI'nın mazeretli sayılmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (CHP 21 kabul oyu, AK Parti 17 kabul oyu, İyi Parti 8 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, DSP 1 kabul oyu le toplam 53 oy kullanılmıştır.)  
13-01-2021
14:00
 44  Gündemin.... ila... Maddeleri Hk.   1
 2
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2021 tarihli meclis toplantısında: a.Gündemin 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 109, 110, 112 ve 116. maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OY BİRLİĞİ ile kabul edildi. (CHP: 24 kabul oyu, AK Parti: 18 kabul oyu, İYİ Parti: 7 kabul oyu, MHP: 6 kabul oyu, DSP: 2 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) b.Gündemin 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 113, 114 ve 115. maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OY BİRLİĞİ ile kabul edildi, (CHP: 24 kabul oyu, AK Parti: 18 kabul oyu, İYİ Parti: 7 kabul oyu, MHP: 6 kabul oyu, DSP: 2 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) c.Gündemin 111. Maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna gönderilmesi oylamaya katılanların OY BİRLİĞİ ile kabul edildi. (CHP: 24 kabul oyu, AK Parti: 18 kabul oyu, İYİ Parti: 7 kabul oyu, MHP: 6 kabul oyu, DSP: 2 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) d.Gündemin 117. maddesinde yer alan önergeye istinaden gündemin 39. maddesi gündemden çıkartıldı. (CHP: 29 kabul oyu, AK Parti: 19 kabul oyu, İYİ Parti: 11 kabul oyu, MHP: 12 kabul oyu, SAADET: 1 kabul oyu, Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 73 oy kullanılmıştır.)  
13-01-2021
14:00
 43  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 2
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 02.07.2020 tarih ve 51 sayılı kararı ile uygun bulunan, Hocalar Mahallesi 263 ada 12 parseldeki Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 15.09.2020 tarihinde resmi gazete yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ek-8. maddesine eklenen hükümler ve ilgili yönetmeliğine göre Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2020 gün ve 147 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun bulunduğundan, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 25 kabul oyu, AK Parti 17 kabul oyu, İYİ Parti 7 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-01-2021
14:00
 42  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 2
 1
 Kepez Belediye meclisinin 06.11.2020 tarihli ve 214 sayılı kararı ile uygun bulunan Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde 28565 ada 11 parselde bulunan Akaryakıt ve Servis istasyonu Alanının imar adası sınırlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 25 kabul oyu, AK Parti 17 kabul oyu, İYİ Parti 7 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-01-2021
14:00
 41  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 2
 1
 Kepez Belediye meclisinin 06.11.2020 tarihli ve 212 sayılı kararı ile uygun bulunan Varsak Altıayak Mahallesi sınırları içerisinde 1428 ada 1, 7 ve 8 parsellerin tevhid edilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (CHP 25 kabul oyu, AK Parti 20 ret oyu, İYİ Parti 8 kabul oyu, MHP 6 ret oyu, DSP 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-01-2021
14:00
 40  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 2
 1
 Kepez Belediye meclisinin 06.11.2020 tarihli ve 211 sayılı kararı ile uygun bulunan Ünsal Mahallesi sınırları içerisinde 10746 ada 6 parselin İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (CHP 25 kabul oyu, AK Parti 20 ret oyu, İYİ Parti 8 kabul oyu, MHP 6 ret oyu, DSP 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-01-2021
14:00
 39  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 2
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 03.03.2020 tarih ve 35 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yağca Mahallesi 9377 ada 2 parselin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanından” “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 15.09.2020 tarihinde resmi gazete yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ek-8. maddesine eklenen hükümler ve ilgili yönetmeliğine göre Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.01.2020 tarihli ve 36 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına uygun bulunduğundan, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 20 ret oyu, İYİ Parti 7 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-01-2021
14:00
 38  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 2
 1
 Kepez ilçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Atrium Evler/Teras Evler (AT) ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, bölgeyi içine alan alanda 14.07.2020 tarihli ve 368 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı dâhilinde değerlendirilmiş olması gerektiğinden, oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (CHP 30 kabul oyu, AK Parti 19 ret oyu, İYİ Parti 9 kabul oyu, MHP 5 ret oyu, DSP 2 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-01-2021
14:00
 37  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 2
 1
 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Uzunkale Mahallesi, 216 ada 6 parselin bir kısmının 10 m.’lik taşıt yolundan “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına” dönüştürülmesi ve 216 ada 2 parselin “Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer ve Depolama)”, “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” ve “Genel Otopark Alanından” “Tarım Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 30 kabul oyu, AK Parti 17 ret oyu, İYİ Parti 9 kabul oyu, MHP 6 ret oyu, DSP 2 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-01-2021
14:00
 36  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   1
 2
 1
 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Uzunkale Mahallesi, 216 ada 2 parselin “Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer ve Depolama)” ve “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanından” “Tarım Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 18 ret oyu, İYİ Parti 9 kabul oyu, MHP 6 ret oyu, DSP 2 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-01-2021
14:00
 35  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 2
 1
 Serik Belediye Meclisi’nin 07.10.2020 tarih ve 92 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çandır Mahallesi 1249, 1248, 154 ve 1561 parseller ve çevresinde 18. Madde uygulamasına esas düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, onama sınırının doğu ve güney sınırındaki imar yolları sınırından geçecek şekilde düzeltilmesi, kuzeydeki belediye hizmet alanının sosyal tesis alanına dönüştürülmesi kaydıyla değiştirilerek, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 27 kabul oyu, AK Parti 18 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-01-2021
14:00
 34  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 2
 1
 Korkuteli Belediye Meclisinin 06.10.2020 tarih ve 95 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeleme Mahallesi, 99 parselin “Gelişme Konut Alanı, Park Alanı, Taşıt Yolu” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, Plan açıklama raporundaki maddi hataların düzenlenmesi, parsel numarasının 227 ada 13 parsel olarak düzeltilmesi, planın çevre verilerinin de pafta üzerinde gösterilmesi, planın adının İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı olarak değiştirilmesi kaydıyla değiştirilerek, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 27 kabul oyu, AK Parti 18 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-01-2021
14:00
 33  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 2
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 03.12.2020 tarih ve 133 sayılı kararı ile uygun bulunan, Küçükdağ Mevkii, Zümrüt Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 20418 ada 32 parsel ve çevresinde, A-2, 0.30/0.60 yapılaşma koşullarına sahip Konut Alanı olarak planlı alanın BHA (Konyaaltı Belediyesi) Alanına dönüştürülerek, alanın kuzey ve batısındaki yol aksları ile genişliğinin düzenlenerek, İ-2, 0.30/0.60 yapılaşma koşullarına sahip konut alanlarında yeniden düzeleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 27 kabul oyu, AK Parti 18 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-01-2021
14:00
 32  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 2
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 03.12.2020 tarih ve 124 sayılı kararı ile uygun bulunan, Hurma Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 6877 ada 1 parseldeki Trafo Alanının mevcuttaki trafo yerine göre yeniden düzenlenmesine yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 27 kabul oyu, AK Parti 18 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-01-2021
14:00
 31  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 2
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 03.12.2020 tarih ve 134 sayılı kararı ile uygun bulunan, Konyaaltı ilçe sınırları dahilinde yer alan serbest kat tanımlı yapı adalarında kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ, K3 tanımlı bölgede ticaret alanlarında Yençok=11 kat olarak düzenlenmesi kaydıyla değiştirilerek, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 32 kabul oyu, İYİ Parti 9 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu ile toplam 43 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
13-01-2021
14:00
 30  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   1
 2
 1
 CHP Meclis Üyeleri: Ahmet CAN, Ali COŞKUN, Ali POLAT, Bülent ÖZGÜVEN, Büşra ÖZDEMİR, Deniz FİLİZ, Enver BARIŞ, Erkan DEMİRCİ, Erşan ÖZDEN, Ertuğrul ÜNAL, Halil ARIKAN, Mehmet HACIARİFOĞLU, Mehmet TUFAN, Mehmetali YILMAZ, Mesut KOCAGÖZ, Metin ALTUNBAŞ, Mithat ARAS, Mustafa GEYİKÇİ, Mustafa KÖLEOĞLU, Oktay BAŞARAN, Osman MANİS, Semih ESEN, Serkan KÜÇÜKKURU, Şafak OTUZALTI, Şevket KORKUT, Şükrü SÖZEN, Turgay GENÇ, Ümit UYSAL, Ünal ÇETİNKAYA, Zafer TAN, Zekeriya ALTUN, AK Parti Meclis Üyeleri: Ali ÇETİN, Alper BİRER, Hakan TÜTÜNCÜ, Halil ŞAHİN, Hasan Cumhur GÖNCÜ, Kemal YILDIRIM, Levent KONUR, Mehmet Ali KİRİŞ, Mehmet GÜVEN, Mehmet ÖZEREN, Muhammet URAL, Musa BATU, Nafiz TANIR, Özdemir MANAVOĞLU, Serhat DEMİR, Şevket ÖZKAN, Yusuf KARAMANCI, İYİ Parti Meclis Üyeleri: Barış BULUT, Ertürk YAZAR, Gürsel AŞIK, Kerem Kaya TURAN, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Mehmet YÜKSEL, Mustafa BASKAK, Ramazan ÖZEN, Şerafettin ÖZER, Yusuf Emre ERTUĞAN, MHP Meclis Üyeleri: Abdulkadir ÇELİK , Abdurrahman CARAN, Ercan UĞUR, Kemal KARA, Selçuk SENİRLİ, Süleyman UĞURLU, Ziya YILDIRIM, DSP Meclis Üyesi Hasan Ali ACAR, Mehmet Akif ORDU’nun toplantıya katıldıkları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye Meclisi CHP 31, AK Parti 17, İyi Parti 10 MHP 7, DSP 2 meclis üyesi olmak üzere toplam 67 üye ile açıldı. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin BÖCEK, Ak Parti Meclis Üyeleri: İbrahim ÖZKAN, Mutlu ULUTAŞ, Mehmet Ali ERDOĞAN, Hasan ÖZDEMİR, Orhan AVCI, Fırat DEMİRCİ, Dilaver TANIK, Şefik DURDAŞ, İyi Parti Meclis Üyeleri Okan KOCAKAYA, Recep KARATOP, Bağımsız Meclis Üyesi Mehmet TOPRAKCI’nın mazeret dilekçesi bulunduğundan mazeretli sayılmışlardır.  
11-01-2021
15:30
 29  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   1
 1
 2
 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddesinde "Belediye Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır" hükmü gereği toplantı için meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığından toplantı yeter sayısı oluşmamış olup, oturum açılamamıştır. Toplantı, Meclis Başkanı tarafından 13.01.2021 Çarşamba günü saat 14.00'da yapılmak üzere tatil edilmiştir.  
11-01-2021
14:00
 28  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Kaş Belediye Meclisi’nin 15.10.2020 tarih ve 92 sayılı kararı ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 12.11.2020 tarih ve 11428 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kaş (Antiphellos) Koruma Amaçlı İmar Planı Sit Etkileşim Alanı sınırları içerisindeki, Merkez Mahallesi, 37 ada, 37 parselde yer alan Kent Meydanı, Yeraltı Çarşısı ve Otoparkı alanının “Meydan” ve “Ticaret Alanı (B-2)” olarak düzenlenerek kentsel tasarım alan (KTA-6) sınırının belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 24 kabul oyu, AK Parti 26 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 73 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-01-2021
14:00
 27  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Serik Belediye Meclisi’nin 02.11.2020 tarih ve 104 sayılı kararı ile uygun bulunan: Yukarıkocayatak Mahallesi 199 ada 4 parsel kuzeyinde yer alan park alanının bir kısmının Teknik Altyapı Alanı’na ve 200 ada 4 parsellerde yer alan ticaret alanının bir kısmının park alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 24 kabul oyu, AK Parti 26 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 73 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-01-2021
14:00
 26  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
  Serik Belediye Meclisi’nin 07.10.2020 tarih ve 91 sayılı kararı ile uygun bulunan: Merkez Mahallesi 249 ada 1 parselde yer alan park alanının bir kısmının regülatör alanı olarak planlanması ve trafo alanının yer değiştirmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 24 kabul oyu, AK Parti 26 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 73 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-01-2021
14:00
 25  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.10.2020 tarih ve 241 sayılı kararı ile uygun bulunan, Demircikara Mahallesi, 8481 ada 8 parselin “Zemin Kat Ticaret ve Konut Alanından” yapılaşma koşulları değiştirilmeden H ibaresinin ve yüksekliğin kaldırılarak “Otel” kullanımlı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 24 kabul oyu, AK Parti 26 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 73 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-01-2021
14:00
 24  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Korkuteli Belediye Meclisinin 06.10.2020 tarih ve 96 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yazır Mahallesi, 219 ada 1 parselin “Gelişme Konut Alanı, Park Alanı, Yaya Yolu ve Bölgesi” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 24 kabul oyu, AK Parti 26 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 73 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-01-2021
14:00
 23  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Korkuteli Belediye Meclisinin 06.10.2020 tarih ve 97 sayılı kararı ile uygun bulunan, Söğütçük Mahallesi, 278 ada 108 parselin “Az Yoğun Gelişme Konut Alanı, Park ve Yeşil Alan, Bölünmüş Taşıt Yolu” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 24 kabul oyu, AK Parti 26 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 73 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-01-2021
14:00
 22  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 06.11.2020 tarihli ve 210 sayılı kararı ile uygun bulunan Kütükçü Mahallesi, 27457 ada 1 parsel numaralı taşınmazın diğer yapılaşma koşulları sabit kalmak kaydıyla “Kat adedi maksimum 4 kat” olan yapılaşma koşulunun “Yençok:7 kat” olacak şekilde düzenlenmesine ilişkin olarak hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 12 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 77 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-01-2021
14:00
 21     1
 1
 1
 Gazipaşa Belediye Meclisinin 04.11.2020 tarih ve 071 sayılı kararı ile uygun bulunan, İstiklal Mahallesi, 1548 Ada 1 ila 10 parsellerin bulunduğu alanda yapılmakta olan parselasyon planına uygun olarak yeniden düzenlenerek, ada içerisinde kademe hattı oluşturulması, ada kullanım kararının TİCK olarak belirlenmesi, plan gösteriminin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 24 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 75 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-01-2021
14:00
 20  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Finike Belediye Meclisi’nin 06.08.2020 tarih ve 49 sayılı kararı ile uygun bulunan, Merkez, Sahilkent, Hasyurt, Yeşilyurt ve Turunçova Mahallelerini kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI, belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 12 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-01-2021
14:00
 19  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Elmalı Belediye Meclisi’nin 05.11.2020 tarih ve 56 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeni Mahalle, 77 ada 35 parselin yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, ada bazında tekrar değerlendirilmek üzere belediyesine iade edilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 12 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-01-2021
14:00
 18  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 04.11.2020 tarih ve 121 sayılı kararı ile reddedilen, Yeşilbayır Mahallesi, 1353, 1354, 1357 adalardaki Enerji İletim Hattının altındaki konut alanının park alanına dönüştürülmesi, alanın kuzeyinde bulunan park alanının da konut alanına dönüştürülmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZLAR, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 21 kabul oyu, AK Parti 23 kabul oyu, İYİ Parti 12 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-01-2021
14:00
 17  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 04.11.2020 tarih ve 119 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bahçeyaka Mahallesi, 981 ada 1 ila 5 parsellerde tescilli parseller ile ada kenarı arasındaki uyumsuzluğun düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-01-2021
14:00
 16  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 03.11.2020 tarih ve 253 sayılı kararı ile uygun bulunan, Payallar Mahallesinde Alanya Toptancı haline ulaşımı sağlayan 25 m.'lik yolun açılabilmesi için imar uygulamasının yapımının sağlanabilmesi açısından yol, park ve ilköğretim tesisi alanı olarak planlı 922 parsel ve çevresinin yol, park ve mezarlık alanı olarak planlanması, ilköğretim tesis alanına karşılık eşdeğer alanın sağlanması ve donatı standartlarının sağlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-01-2021
14:00
 15  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Aksu Belediye Meclisinin 14.10.2020 tarih ve 108 sayılı kararı ile uygun bulunan, Serik Caddesine cepheli bazı ada ve parsellerdeki çekme mesafeleri ile çevresindeki bazı yolların yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-01-2021
14:00
 14  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, Göksu Mahallesi Gavur Deresi 4. Kısım Islah Projesi (Mahmuz Projesi) kapsamında 2 adet mahmuz yapısına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 06.07.2011 tarih 27986 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ ve diğer ilgili yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-01-2021
14:00
 13  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, Göksu Mahallesi Ali Ağa Bulvarı, Merkez, Bağlık, Temel Eğitim ve Cumhuriyet Mahalleleri sınırları içerisinde Gödene Caddesi, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde Baysı Caddesi, Temel Eğitim Mahallesi sınırları içerisinde Toptaş Caddesine cepheli yapı adalarının Ticaret-Konut (TİCK) Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-01-2021
14:00
 12  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Çankaya Mahallesi 27544 ada kuzeyindeki park alanının güney kısmında sağlık tesisi ve otopark alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Kepez Belediye’sinin 22.12.2020 tarih ve 26725 sayılı yazısı doğrultusunda 27544 ada güneyindeki sağlık alanının bir kısmının park alanına dönüştürülmesi kaydıyla, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-01-2021
14:00
 11  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Kültür Mahallesi 10703 ada 1 parselin sosyal tesis alanı, Yenidoğan Mahallesi 27778 ada 1 parselin spor alanı ve sosyal tesis alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-01-2021
14:00
 10  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Merkez Mahallesi Kaş Yat Limanına ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği emsal ve inşaat alanı artışından dolayı uygun olmadığı yönünde alınan olumsuz görüşün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 27 kabul oyu, AK Parti 26 kabul oyu, İYİ Parti 12 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 79 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-01-2021
14:00
 9  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Sarıbelen Mahallesi 210 ada 1, 3, 4, 5 parsellerin Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 27 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 12 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-01-2021
14:00
 8  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Demirtaş Mahallesinde yer alan Ticaret ve Konut+Ticaret(TİCK) alanlarının ve plan notlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 27 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 12 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-01-2021
14:00
 7  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Yumaklar Mahallesinde 362 ada 14 ve 16 parsellerin düşük yoğunluklu konut alanı, park ve yeşil alan, yol olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı hakkında: Antalya 5. İdare Mahkemesi'nin 2019/299E. ve 2020/763K. sayılı iptal kararının yerine getirilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 27 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 12 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-01-2021
14:00
 6  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Yumaklar Mahallesinde kırsal yerleşik alan planlı 362 ada 14 ve 16 parsellerin Antalya 5. İdare Mahkemesi'nin 2019/299E. ve 2020/763K. Sayılı iptal kararı gereği tarım alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 27 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 12 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-01-2021
14:00
 5  Bilgilerdirme hk.   1
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesinin 06.05.2019 tarihli 274 sayılı meclis kararına istinaden Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanının yapmış olduğu protokoller hakkında: a-) Antalya Büyükşehir Belediye personelinin Aralık ayında gerçekleştirdiği yurt dışı görevlendirme hakkında, b-) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca, kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda, Sağlık Bakanlığının uygulaması olan ve vatandaşların COVID-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşılmasına yarayan Hayat Eve Sığar (HES) Kodunun, Toplu Taşıma Araçları İçin Ulaşım Hizmetlerinde kullanılması amacıyla, "Sağlık Bakanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Arasında Salgınla Mücadele Kapsamında Verilerin Aktarımına İlişkin İmzalanan Protokol” hakkında, c-) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca, kamu sağlığının korunması için yeni koronavirüs COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında, salgın süresi ile sınırlı olmak üzere, izolasyon kurallarına uyum sürecini denetlemek amacıyla toplu taşıma araçlarındaki ulaşım hizmetinden faydalanan kişilerin risk durumlarının sorgulanması ve ulaşım hizmetinden faydalanmış kişi bilgilerinin risk durumunu belirleyerek Sağlık Bakanlığı’na aktarılması amacıyla, "Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş. Arasında COVID-19 Salgınıyla Mücadele Kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) Kodu Web Servisi Paylaşımına İlişkin İmzalanan Protokol’’ hakkında, d-) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca, kamu sağlığının korunması için yeni koronavirüs COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında, salgın süresi ile sınırlı olmak üzere, izolasyon kurallarına uyum sürecini denetlemek amacıyla toplu taşıma araçlarındaki ulaşım hizmetinden faydalanan kişilerin risk durumlarının sorgulanması ve ulaşım hizmetinden faydalanmış kişi bilgilerinin risk durumunu belirleyerek Sağlık Bakanlığı’na aktarılması amacıyla, "Antalya Büyükşehir Belediyesi İle S.S. 197 No'lu Alanya Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Arasında COVID-19 Salgınıyla Mücadele Kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) Kodu Web Servisi Paylaşımına İlişkin İmzalanan Protokol’’ hakkında, Meclis bilgilendirildi.  
11-01-2021
14:00
 4  Denetim Komisyonuna üye seçilmesi   1
 1
 1
 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi gereğince 3 kişiden oluşması kabul edilen Denetim Komisyonu üyeliğine yapılan gizli oylama sonucunda Meclis Üyeleri Ali POLAT (38 oy), Serhat DEMİR (49 oy), Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ (40 oy) alarak seçilmişlerdir.  
11-01-2021
14:00
 3  Karar Özetlerinin Kab.Hk.   1
 1
 1
 Belediye Meclisinin 07.12.2020 ve 11.12.2020 tarihlerinde yaptığı meclis toplantılarında alınan kararlara ait 77 adet karar özetinin kabulüne oy birliği ile karar verildi. (CHP: 22 kabul oyu, AK Parti: 24 kabul oyu, İYİ Parti: 11 kabul oyu, MHP: 12 kabul oyu, SAADET: 1 kabul oyu, Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 71 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)  
11-01-2021
14:00
 2  Önergenin Gündeme Alınması Hk.   1
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2021 tarihli Meclis Gündemi, birimlerden gelen teklifler ve önergeler ile birlikte toplam 117 maddeden oluşmuştur.  
11-01-2021
14:00
 1  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   1
 1
 1
 CHP Meclis Üyeleri: Mustafa GEYİKÇİ, Mehmetali YILMAZ, Serkan KÜÇÜKKURU, Mustafa KÖLEOĞLU, Ümit UYSAL, Erkan DEMİRCİ, Zekeriya ALTUN, Mehmet TUFAN, Esin BİLGİÇ, Zafer TAN, Halil ARIKAN, Ahmet CAN, Mesut KOCAGÖZ, Enver BARIŞ, Oktay BAŞARAN, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Osman MANİS, Erşan ÖZDEN, Ali COŞKUN, Bülent ÖZGÜVEN, Mehmet HACIARİFOĞLU, Ertuğrul ÜNAL, Deniz FİLİZ, Mithat ARAS, Mustafa BİLİCİ, AK Parti Meclis Üyeleri: İbrahim ÖZKAN, Halil ŞAHİN, Mehmet ÖZEREN, Enver APUTKAN, Mehmet Ali ERDOĞAN, Hasan ÖZDEMİR, Ali ÇETİN, Emin BAL, Mehmet Ali KİRİŞ, Alper BİRER, Şevket ÖZKAN, Muhammet URAL, Mehmet GÜVEN, Tevfik TANER, Serhat DEMİR, Hasan Cumhur GÖNCÜ, Ferah Nur ÜNAL, İlhami YILDIRAN, Yusuf KARAMANCI, Nafiz TANIR, Özdemir MANAVOĞLU, Kemal YILDIRIM, Levent KONUR, Binnaz BÜYÜKKURT, İYİ Parti Meclis Üyeleri: Okan KOCAKAYA, Ramazan ÖZEN, Hasan Can KAMBUROĞLU, Mehmet YÜKSEL, Mustafa BASKAK, Barış BULUT, Kerem Kaya TURAN, Gürsel AŞIK, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Şerafettin ÖZER, MHP Meclis Üyeleri: Kemal KARA, Adem ER, Abdulkadir ÇELİK, Avni ATAY, Hüseyin BALYA, Ercan UĞUR, Mehmet DURUKAN, Süleyman UĞURLU, Abdurrahman CARAN, Selçuk SENİRLİ, Ziya YILDIRIM, Saadet Partisi Meclis Üyesi Mehmet MANAVOĞLU’nun toplantıya katıldıkları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye Meclisi CHP 27, AK Parti 24, İyi Parti 10 MHP 11, Saadet 1 meclis üyesi olmak üzere toplam 73 üye ile açıldı. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin BÖCEK, CHP Meclis Üyeleri: Semih ESEN, Mehmet YÖRÜKOĞLU, Ak Parti Meclis Üyeleri: Dilaver TANIK, Şefik DURDAŞ, İyi Parti Meclis Üyeleri Halil ÖZTÜRK, Yusuf Emre ERTUĞAN, DSP Meclis Üyesi Necati TOPALOĞLU, Mehmet Akif ORDU, Hasan Ali ACAR'ın mazeretli sayılmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (CHP 25 kabul oyu, AK Parti 24 kabul oyu, İyi Parti 9 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Saadet 1, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 71 oy kullanılmıştır.)  

 

Yazıcı Dostu Sayfa