Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik

Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 129594 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Yazısı
13-04-2015
17:30
 359     4
 2
 1
 Kumluca Belediye Meclisinin 02.04.2015 gün ve 24 sayılı kararı ile uygun bulunan, Hacıveliler Mahallesi, Körmenli Mevkii Özel sağlık tesisi alanı olarak planlı olan 839 parselin TİA:5000m2 Maxh=19.50m. Yapılaşma koşulunun E=1.40 Yençok=23.50m. olarak değiştirilmesine ilişkin 9945,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin Ek-1e ilave gösterimlerindeki Emsal gösterimine uygun olarak E=1.40 şeklinde gösterilmesi kaydıyla DEĞİŞTİRİLEREK oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
13-04-2015
17:30
 358     4
 2
 1
 Kepez Mahallesi 27714 adanın ticaret ve otopark alnından akaryakıt istasyonu alanına dönüştürülmesi ve 27712, 27713 adalarda düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın BELEDİYESİNDEN GELDİĞİ ŞEKLİ İLE REDDİNE oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 8 ret oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
13-04-2015
17:30
 357     4
 2
 1
 Muratpaşa İlçesi, Gebizli Mahallesi 13142 ada 1 parsel ve 13143 ada 1 parselde kentsel spor alanına plan notlarının eklenmesine ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.01.2015 tarih ve 98 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile Vakıflar Antalya Bölge Müdürlüğü’nün 18.09.2014 tarih ve 3584 sayılı yazısı ile iletilen protokol şartlarının yerine getirildiği, Gençlik Spor Müdürlüğü’nce spor kompleksinde yapılacak olan projelerin (olimpik yüzme havuzu, atletizm sahası, okçuluk sahası, tenis kortları, cirit, gülle, çekiç atma vb.) uluslararası nitelikte olduğu düşünüldüğünde plan notu ile getirilen konaklama kullanımının sporcuların ihtiyacına yönelik olduğu yine planlarla getirilen 0.60 emsalin bu alanda yapılması planlanan projelere göre belirlendiği anlaşıldığından itirazların REDDİNE oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 8 ret oyu, MHP 7 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
13-04-2015
17:30
 356     4
 2
 1
  Muratpaşa İlçesi, Gebizli Mahallesi 13142 ada 1 parsel ve 13143 ada 1 parselde kentsel spor alanına plan notlarının eklenmesine ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.01.2015 tarih ve 97 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile Vakıflar Antalya Bölge Müdürlüğü’nün 18.09.2014 tarih ve 3584 sayılı yazısı ile iletilen protokol şartlarının yerine getirildiği, Gençlik Spor Müdürlüğü’nce spor kompleksinde yapılacak olan projelerin (olimpik yüzme havuzu, atletizm sahası, okçuluk sahası, tenis kortları, cirit, gülle, çekiç atma vb.) uluslararası nitelikte olduğu düşünüldüğünde plan notu ile getirilen konaklama kullanımının sporcuların ihtiyacına yönelik olduğu anlaşıldığından itirazların REDDİNE oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 9 ret oyu, MHP 7 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
13-04-2015
17:30
 355     4
 2
 1
 Antalya İli, Konyaaltı İlçesi Karaman Çayı- Çandır Çayı arasında yaklaşık 160 ha.’lık alan kapsamında Konyaaltı Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 07/04/2015 tarih 2377 sayılı yazısı ile sunulan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 9 kabul, 2 ret oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
13-04-2015
17:30
 354     4
 2
 1
 6360 sayılı Kanuna istinaden, Büyükşehir Belediyesinin sorumlu olacağı yol ağma Demre ilçe merkezindeki Müze Caddesi, Mustafa MASATLI Caddesi, Şehit Pilot Üsteğmen Hüseyin TOPKAYA Caddesi, Ertuğrul GÜNAY Caddesi, Kömürlük Caddesi, İlkokul 1.Sokak, İlkokul 2. Sokak, İlkokul 3. Sokak, İlkokul 5. Sokak, İlkokul 6. Sokak ve bu yolların park alanları ile beraber Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarına dahil edilmesi hususu oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 10 ret oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
13-04-2015
17:30
 353     4
 2
 1
 Turunçova, Hasyurt Toptancı Hali Şubelerinin kapatılarak, yeni adı Finike Toptancı Hali Şubesi olarak anılacak halin yapımı tamamlanana kadar faal olmaları kaydıyla, Sahilkent Toptancı Hali Şubesine: Mevcut Sahilkent Toptancı Hal alanının genişletilmesi projesi dâhilinde 338/1, 338/2 ve 243/4 parsellerini kapsayan taşınmazlar üzerinde yeni tesisler yapılarak taşınması konu edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi TOPTANCI HALİ KURULUŞ KOMİSYONU RAPORU’NUN UYGUN OLDUĞU oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
13-04-2015
17:30
 352     4
 2
 1
 Korkuteli Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, Uzunoluk Mah. 1219 ada 1 parselde bulunan Korkuteli Toptancı Hal Şubesi’ndeki 28 adet dükkândan, C Blok 1, 2, 3, 4,'5, 6, 7, 8, 9,11 nolu ile D Blok 1, 2, 3 nolu toplam 13 adet komisyoncu dükkânının satılması, satılmadığı takdirde geriye kalan B Blok 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu D Blok 4, 5, 6 nolu ile E Blok 1, 2, 3, 4, 5, 6 no’lu toplam 15 adet komisyoncu dükkânı ile birlikte: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü ile 10 yıl süreli ihale edilerek kiralanması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
13-04-2015
17:30
 351     4
 2
 1
 Zabıta Dairesi Başkanlığı Toptancı Halleri Şube Müdürlüğünün Gelir Tarifesinde yer alan ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih ve 181 no lu kararı ile onaylanan İlçe Şube Toptancı Hallerinin kira artış oranlarında bazı kalemlerde sehven yapılan hataların yeniden değerlendirilmesi hususu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporundaki tablolarda belirtildiği şekliyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 12 ret oyu, MHP 8 kabul,1 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
13-04-2015
17:30
 350     4
 2
 1
 Devlet Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğünce inşa edilerek hizmete açılan Kaş Üzümlü Terfili Sulama Tesisi, Korkuteli Küçükköy Asar Göleti Sulama Tesisi, Korkuteli Çığlık Göleti Sulama Tesisi, Korkuteli Karabayır Göleti Sulama Tesisi, Korkuteli Çağman Göleti Sulama Tesisi ve Korkuteli Mamatlar Göleti Sulama Tesislerinin işletmesinin DSİ 13. Bölge Müdürlüğünden borç ve alacaklarından hariç tutularak ve çalışır halde Antalya Büyükşehir Belediyesince işletilmek üzere devir alınması: işletme hizmetlerinin Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülmesi ve sunulacak hizmetin karşılığında belirlenen kriterlere göre her tesisten su kullananlardan Büyükşehir Belediyesi Bütçesine gelir kaydedilmek üzere Sulama Tesisi Kullanımı Hizmet Bedeli alınması: alınacak hizmet bedelinin hesabına: tesisin işletilmesi için hizmet bedeli belirlenecek sulama tesisi adına Büyükşehir Belediyesince 4734 sayılı kanun kapsamında yapılan hizmet alımı, mal alımı ve yapım işi karşılığında tahakkuk edecek olan her türlü işçilik-bakım-onarım masrafları ile ilgili Elektrik Dağıtım Şirketince tesiste kullanıldığı belirlenen elektrik tüketimi giderine ait masrafların dahil edilmesi, hesapla bulunacak olan toplam masrafın, sulama tesisinden sulanan toplam arazi miktarı veya sulama tesisinden kullanılan toplam su miktarına bölünerek bulunacak birim fiyata göre, su kullanıcılarına suladıkları alan veya kullandıkları su miktarı üzerinden bölüştürülmesi, birim fiyatın bulunması için kullanıcıların kullandıkları suyun miktarı ölçülebiliyorsa kullanılan su miktarı, ölçülemiyorsa sulanan arazi miktarının esas alınması, buna da tesisin yapısal ve teknik donanımlarına göre her tesis için her sulama sezonunun başlangıcında Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yapılacak tespitler doğrultusunda yine Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca karar verilmesi, Sulama Tesisi Kullanımı Hizmet Bedeli birim fiyatının, sulanan arazi miktarı esas alınarak belirlenen sulama tesislerinde, tespit edilen birim fiyatın kullanılan enerji bedeli hariç kısmının 2015 yılı için dekar başına en az 35,00 TL (otuzbeştürklirası), en fazla 85,00 TL (seksenbeştürklirası) olarak sınırlandırılması, buna karşın sınırlandırılan bu alt ve üst değerlerin her yıl Yİ-ÜFE değerleri oranında değiştirilmesi hususu oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 2 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
13-04-2015
17:30
 349     4
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesinin 6360 sayılı yasa ile belirlenen yetki ve sorumluluk alanı kapsamında : her çeşit açık hava ilan ve reklam materyalleri, şehir mobilyaları otobüs, tramvay vb toplu taşım duraklarının halihazırda bulunan noktalar ve yeni tesis edilecek noktalar ile ihale sürecinden sonra ihtiyaca göre ortaya çıkabilecek ve Büyükşehir Belediyesince belirlenen kıstaslar dahilinde uygun görülecek muhtelif yerlerde, imal ve montajının yaptırılarak, konulması işletilmesi veya işlettirilmesi için 10 yıl süre ile bölgesel parçalar halinde veya bir bütün olarak encümenin uygun göreceği usul ve şartlarda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihaleye çıkılması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 10 ret oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
13-04-2015
17:30
 348     4
 2
 1
 KONTAB’ın Tüzüğüne göre Konyaaltı'nın korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesi ve işletilmesi konularındaki Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve hizmetlerinin KONTAB'a devredilme zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak bu faaliyetlerin güçlü teşkilatı, personel ve mali yapısı hasebiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından yerine getirilmesinin daha verimli olacağı, Konyaaltı'nda Büyükşehir Belediyesinin Konyaaltı Sahil Projesi ve Boğaçayı Projesi gibi dünya ölçeğinde önemli projeler yürütmekte olması nedeniyle, 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Büyükşehir Belediyesinin KONTAB ÜYELİĞİNDEN AYRILMASI hususu oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 10 kabul,1 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
13-04-2015
17:30
 347     4
 2
 1
 Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Manavgat İlçesi, Çeltikçi Mahallesi 1096 parsel sayılı ve tamamı 41.442,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 2886 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca satışının yapılması konusunda Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu yeniden değerlendirilmek üzere Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı’na gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
13-04-2015
17:30
 346     4
 2
 1
 6360 sayılı Kanun kapsamında Büyükşehir Belediyesine araç devirleri de gerçekleşmiş olup: ancak bu araçların kaydındaki haciz kaldırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi veya mevcut olanlarının üzerine haciz koyma işlemlerinin önlenebilmesi için devri gerçekleşmiş olan Plan Bütçe Komisyon Raporuna ekli listedeki araçların kamu hizmetine tahsis edilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 12 kabul, 1 çekimser oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 2 adet liste, 1 adet Oylama Raporu)
13-04-2015
17:30
 345     4
 2
 1
 6360 sayılı Kanun kapsamında, Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun kararı, Valilik Makamınca 26.06.2014 tarih ve 2014/60 sayılı kararı ile onaylanarak Büyükşehir Belediyesine devredilmesi uygun görülen Lara Birlik’in, turizm sezonunun başlaması nedeni ile Lara Birlik alanında bulunan 5 adet büfenin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesine istinaden 1 yıl süre ile Büyükşehir Belediyesi şirketi olan EKDAĞ A.Ş’ ye 45.000,00 TL (kırkbeşbintürklirası) + KDV bedelle kiraya verilmesi hususu oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 16 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 344  Gündemin.... ila... Maddeleri Hk.   4
 1
 2
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.04.2015 tarihli Meclis toplantısında: a.Gündemin 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 160, 161 ve 162.maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesini OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. b.Gündemin 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 163, 164, 165, 166 ve 167. maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. (AK Parti:37 Kabul oyu, CHP: 10 Kabul oyu, MHP:18 Kabul oyu, Bağımsız:1 Kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)
09-04-2015
14:00
 343     4
 1
 2
  Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.02.2015 gün ve 95 sayılı kararı ile uygun bulunan, 18M-IVB nolu imar paftasında yer alan Çağlayan Mahallesi 662 ada 6 parselde yapılaşma koşulları değiştirilmeden yapı yaklaşma mesafelerinin güneyden 5m. doğu, kuzey ve batıdan 3m. olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 5460,9 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 342     4
 1
 2
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 06.02.2015 gün ve 119 sayılı kararı ile uygun bulunan, 19L-IVA, 19L-IVB, 19L-IVC, 19L-IVD nolu imar paftalarında yer alan Yeşilbahçe Mahallesi 5554 ada 6 parsel güneyindeki çocuk bahçesi alanına “Çocuk bahçesi alanına kuzeyden ve doğudan 0m. Trafo alanından 3m. Yol cephelerinden 5m olacak şekilde yer altı otoparkı yapılabilir” plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 5460,11 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği, Muratpaşa Belediyesinin mülkiyetinde bulunan trafo alanının çocuk bahçesi alanına dahil edilmesi trafo alanının yer altına alınması ve ‘Bodrum katlarda sadece otopark ve trafonun olması kaydıyla’ değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 341     4
 1
 2
  Muratpaşa Belediye Meclisinin 06.02.2015 gün ve 118 sayılı kararı ile uygun bulunan, 19L-IVA-19L-IVB nolu imar paftalarında yer alan Yeşilbahçe Mahallesi 5554 ada 6 nolu parselde E=0.80 yapılanma koşullu Resmi Kurum Alanı yapı yaklaşma mesafeleri her yönden 5 m. olacak şekilde belirlenmesi ve “ Yapı güney cephede bodrum katta parsel sınırına kadar yaklaşabilir.” Plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 5460,10 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği, ‘Bodrum katlarda sadece otopark ve trafonun olması kaydıyla’ plan notu ilavesiyle değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 15 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 340     4
 1
 2
  Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.02.2015 gün ve 97 sayılı kararı ile uygun bulunan, 18M-IVB nolu imar paftasında yer alan Çağlayan Mahallesi 647 ada 7 nolu parselde yapılaşma koşulları değiştirilmeden parselasyon ile imar planı arasındaki uyuşmazlığın giderilmesine ilişkin hazırlanan 5460,8 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 16 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 339     4
 1
 2
  Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.02.2015 gün ve 93 sayılı kararı ile uygun bulunan, O25A-15B-1D nolu imar paftasında yer alan Kızıltoprak Mahallesi 12627 ada 11 parselde yapılaşma koşulları değiştirilmeden “İBZT” ibaresinin parselin tümünü kapsayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 5398,19 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 16 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 338     4
 1
 2
 Manavgat Belediye Meclisinin 03.02.2015 gün ve 24 sayılı kararı ile uygun bulunan, O26B-25A-4A nolu imar paftasında yer alan Aşağıpazarcı Mahallesi 120 adadaki ticaret alanının doğu kısmında bulunan yapıda aplikasyon hatası sonucu oluşan hatanın giderilmesine ilişkin 4876,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 16 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 337     4
 1
 2
  Büyükşehir Belediye Meclisine İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklif yazısında pafta numarası sehven yanlış yazılan 08.01.2015 tarih ve 67 sayılı Meclis Kararındaki Manavgat İlçesi 31 L-llc pafta numarasının O26B-24A-2C olarak düzeltilmesi hususu oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 16 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.)(EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 336     4
 1
 2
 Kumluca Belediye Meclisinin 05.02.2015 gün ve 9 sayılı kararı ile reddedilen, 22O-2D nolu imar paftasında yer alan Bağlık (Merkez) Mahallesi 46 ada 1 parselin tarım kredi kooperatifi alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 9945,2 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 16 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.)(EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 335     4
 1
 2
  Korkuteli Belediye Meclisinin 05.02.2015 gün ve 33 sayılı kararı ile uygun bulunan Ulucak Mahallesi O24-a-08-b-2-a, O24-a-08-b-2-b, O24-a-08-b-2-c, O24-a-08-b-2-d nolu imar plan paftalarında yer alan 2496 parselin “Turizm Tesis Alanı ve LPG Akaryakıt Servis ve Bakım İstasyonu”, “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” ve yol olarak planlanmasına ilişkin 8127 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, kuzey kısmının Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmeliğin Yapı Yaklaşma Mesafesi, madde 41-c hükmü uyarınca ticaret alanına dönüştürülmesi kaydıyla DEĞİŞTİRİLEREK oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 16 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.)(EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 334     4
 1
 2
  Korkuteli Belediye Meclisinin 05.02.2015 gün ve 37 sayılı kararı ile uygun bulunan Kemerağzı Mahallesi N24-c-13-c- 3-c nolu imar plan paftasında yer alan 162 Ada 16 parselin bir bölümünün Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerjisi), mezarlık ve park alanı olarak planlanmasına ilişkin 8277 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 16 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 333     4
 1
 2
  Korkuteli Belediye Meclisinin 05.02.2015 gün ve 36 sayılı kararı ile uygun bulunan N24-d-20-a-4-d nolu imar plan paftasında yer alan Uzunoluk Mahallesi 925 Ada 10 parselde, ön bahçe mesafesinin 5m, kuzey yapı yaklaşma sınırının 3m: 4.75m olması gereken doğu yapı yaklaşma sınırının 3m: güney yapı yaklaşma sınırının 3m olabilecekken 10m olarak plana işlenmesine ilişkin 4724,2 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 5 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 332     4
 1
 2
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 06.02.2015 gün ve 28 sayılı kararı ile reddedilen, mülkiyeti vatandaşlara ait bulunan ve imar planında semt spor alanı olarak planlı Arapsuyu Mahallesi 20061 ada 1 parsel, 20071 ada 1 parsel, 20252 ada 4 parsel, 20077 ada 1 parsel ve 20018 ada 3 parsellerin spor alanından çıkarılmasına ilişkin İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE UZLAŞMA TALEBİ, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. Maddesi kapsamında değerlendirilebileceği anlaşıldığından, Konyaaltı Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.)(EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 331     4
 1
 2
 Kepez Belediye Meclisinin 02.02.2015 gün ve 51 sayılı kararı ile uygun bulunan, O25A-08B-03C, O25A-08B-3D, O25A-08C-2A, O25A-08C-2B, O25A-08C-2C, O25A-08C-2D, O25A-08C-1C, O25A-08C-1B nolu imar paftalarında yer alan, Duraliler Mahallesi Akdeniz Küçük Sanayi Sitesini kapsayan yaklaşık 62 ha alanda hazırlanan 1641,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu “Yapı nizamı plan üzerinde belirlenmiş olan ölçülerde blok nizam olacaktır. Yapı yüksekliği = 11.50 m. dir. Bu alanlarda her imar parseli blok nizam kütle önerisine uygun olarak ayrı yapılaşabilir. Yapılarda maksimum yapı yüksekliği içinde kalmak kaydıyla asma kat veya ara kat yapılabilir. Bu alanlardaki çatı şekli ve uygulaması, blok nizamda belirlenmiş kütle dikkate alınarak Belediyesince belirlenir.” Plan notlarının eklenmesi kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.)(EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 330     4
 1
 2
 Kepez Belediye Meclisinin 02.02.2015 gün ve 50 sayılı kararı ile uygun bulunan, O25A-08C-03A nolu imar paftasında yer alan, Şafak Mahallesi 3384 ada 1 parseldeki Pazar yeri alanına “Y(yükseklik)ençok=10m.” yapılaşma durumu verilmesine ilişkin 1718,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ‘vaziyet planına göre uygulama yapmaya İlçe Belediyesi yetkilidir.” Plan notunun eklenmesi kaydıyla DEĞİŞTİRİLEREK oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 329     4
 1
 2
 Kepez Belediye Meclisinin 02.02.2015 gün ve 49 sayılı kararı ile uygun bulunan, O25B-06A-04C ve O25B-06A-3D nolu imar paftalarında yer alan, Altınova Düden Mahallesindeki Enerji nakil hattının altına isabet eden Belediye Hizmet alanı, Dini Tesis Alanı ve Konut Alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1640,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.)(EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 328     4
 1
 2
 Kaş Belediye Meclisinin 06.01.2015 gün ve 06 sayılı kararı ile uygun bulunan Çavdır Köyü P22-b-12-c-2-c nolu imar plan paftasında yer alan 163 Ada 1 parselin zeytinyağı üretim tesisi kullanımına ayrılmasına ilişkin 6636 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre gösteriminin “tarım ve hayvancılık tesis alanı” olması kaydıyla DEĞİŞTİRİLEREK oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.)(EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 327     4
 1
 2
  Kaş Belediye Meclisinin 02.02.2015 gün ve 17 sayılı kararı ile uygun bulunan 871,2 Plan İşlem Numaralı “Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS)” tanımına ilişkin 1/1000 ölçekli plan notu değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 326     4
 1
 2
  Kaş Belediye Meclisinin 02.12.2014 gün ve 125 sayılı kararı ile reddedilen Kalkan Mahallesi O22-b-2-4-d-3-d nolu imar plan paftasında yer alan 1044 parselin taban alanının genişletilmesine ilişkin 9869,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi.(Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 325     4
 1
 2
  Gazipaşa Belediye Meclisinin 01.12.2014 gün ve 280 sayılı kararı ile uygun bulunan, 19-K-3D nolu imar paftasında yer alan Bakılar Mahallesi 312 Ada 61 nolu parselin doğusundaki yolun 62 nolu parsele doğru kaydırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 62 parselin muvafakatinin bulunmadığı ve DSİ görüşü bulunmadığı gerekçeleri ile yeniden değerlendirilmek üzere BELEDİYESİNE İADESİ hususu oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 324     4
 1
 2
  Gazipaşa Belediye Meclisinin 02.02.2015 gün ve 21 sayılı kararı ile reddedilen, Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan zemin kat ticaretli konut alanlarındaki 10m. çekme mesafesinin dükkan çekme mesafesinin 5m., konut çekme mesafesinin 10 m. olarak değiştirilmesine ilişkin talep Komisyonumuzca incelenmiş, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 31. Maddesi (3) nolu bendinde yer alan “Plan paftası, plan notları, plan raporu bulunmayan ve plan teklifi niteliğini haiz olmayan, müellif tarafından yapılmayan ve imzalanmayan planlar, idarelerin karar mercilerine sunulamaz.” hükmü gereğince plan teklif dosyası tamamlanmadan değerlendirilemeyeceğinden Belediyesinden geldiği şekli ile oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 15 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 323     4
 1
 2
 Elmalı Belediyesi Meclisi’nin 05.12.2014 tarih ve 116 sayılı kararı ile uygun bulunan, 20L-4B nolu imar paftasında yer alan Yeni Mahalle 77 ada 1, 2, 35, 36, 37, 38, 39, 59 ve 107 parsel nolu taşınmazlar ile imar planında Terminal olarak ayrılan 75 ada 17 parsel arasında bulunan 7 metrelik imar yolunun 12 metreye çıkartılarak parsellere h:17,50 m yükseklik belirlenerek TİA ve kütle inşaat verilmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği TAKS:0,40 İmar Plan Notu eklenmesi şartıyla oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 13 ret, 1 çekimser oyu, MHP 17 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 322     4
 1
 2
 Döşemealtı Belediyesi Meclisi’nin 05.01.2015 tarih ve 18 sayılı kararı ile uygun bulunan, N25D-23D-1D nolu imar paftasında yer alan K.Yeniköy Mahallesi 713, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 1557 ve 1558 no’lu kadastro parsellerinde uygulamada ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi parsel sınırlarının mevcut kadastro parsellerin sınırına göre yeniden düzenlenmesi ve oluşan yeni parsellere göre toplam inşaat alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Belediyesinden geldiği şekliyle ve onanmak üzere Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesi kaydıyla oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 16 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 321     4
 1
 2
  Döşemealtı Belediye Meclisinin 03.02.2015 gün ve 30 sayılı kararı ile uygun bulunan, N25D-23D-1A, 1B nolu imar paftalarında yer alan K.Yeniköy Mahallesi 405 ada 26 ve 27 parsellerdeki “Alt Merkez Alanı’nın “Park Alanı’na, 424 ada içerisindeki “Park Alanı”nın ise TİA:692 m2 maxh:5 kat “Konut Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, maxh:5 kat ibaresinin Yençok:5 kat olarak değiştirilmesi kaydıyla DEĞİŞTİRİLEREK oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 73 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 320     4
 1
 2
  Alanya Belediye Meclisinin 03.02.2015 gün ve 53 sayılı kararı ile uygun bulunan, O27C-25B-2B nolu imar paftasında yer alan Kadıpaşa Mahallesi 19 ada 30 parseldeki tescilli yapıya göre yolda düzenleme yapılmasına ilişkin 2442,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği onanmak üzere Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesi kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 73 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 319     4
 1
 2
  Alanya Belediye Meclisinin 03.02.2015 gün ve 52 sayılı kararı ile uygun bulunan, P28A-09A-3B nolu imar paftasında yer alan İsbatlı Mahallesi 352, 446, 447, 450 parsellerin konut ve park alanı planlanmasına ilişkin 10273 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 73 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 318     4
 1
 2
  Alanya Belediye Meclisinin 03.02.2015 gün ve 51 sayılı kararı ile uygun bulunan, O28D-16C-4D, O28D-21B-1C, 20M-3C nolu imar paftalarında yer alan Cumhuriyet Mahallesi 1273 ada 1 parsel, Cikcilli Mahallesi 316 ada 1 parsel, Oba Mahallesi 350 ada 1 parsellerde yer alan Spor Alanı, Park Alanı ve Belediye Hizmet Alanının yer değiştirilmesine ilişkin 2451,6 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 73 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 317     4
 1
 2
  Aksu Belediye Meclisinin 03.02.2015 gün ve 19 sayılı kararı ile uygun bulunan, O25B-02D-3A,D,4A,B,C: O25B- 07A-2A nolu imar paftalarında yer alan Pınarlı Çamköy Mahallesi 13209, 13210, 13212, 13218, 13221, 13222, 13224, 13225, 13227, 13321 adaları kapsayan yaklaşık 42 ha’lık alana ilişkin 8099,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu, 13212 ada ve çevresinin onama sınırı dışına alınması kaydıyla DEĞİŞTİRİLEREK oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 73 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 316     4
 1
 2
 Aksu Belediye Meclisinin 03.02.2015 gün ve 20 sayılı kararı ile uygun bulunan, 22N-IIIa nolu imar paftasında yer alan Cihadiye 565 ada 7, 9 parsellerin konut alanından özel yurt alanına dönüştürülmesine ilişkin 8098,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 73 oy kullanılmıştır.)(EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 315     4
 1
 2
 Akseki Belediye Meclisinin 02.02.2015 gün ve 02 sayılı kararı ile görüşülen imara ilişkin 5 adet başvuru dilekçesinin değerlendirilmesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 31. Maddesi (3) nolu bendinde yer alan “Plan paftası, plan notları, plan raporu bulunmayan ve plan teklifi niteliğini haiz olmayan, müellif tarafından yapılmayan ve imzalanmayan planlar, idarelerin karar mercilerine sunulamaz.” hükmü gereğince plan teklif dosyası tamamlanmadan konular değerlendirilemeyeceğinden talepler oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 73 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 314     4
 1
 2
  Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 20J-IIa, IIb, IIc, IId nolu imar plan paftalarında yer alan Bayındır Mahallesi 54, 1249 parseller ile 4520 ada 120 ve 123 parsellerin E=0,30 emsalli YSE Tesisleri Alanından E=1,00 emsalli Resmi Kurum Alanına dönüştürülmesine ilişkin 5404,15 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 73 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 313     4
 1
 2
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 20J nolu imar paftasında yer alan Bayındır Mahallesi 54, 1249 parseller ile 4520 ada 120 ve 123 parsellerin YSE Tesisleri Alanından Kamu Hizmet Alanına dönüştürülmesine ilişkin 2039, 31 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 73 oy kullanılmıştır.)(EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 312     4
 1
 2
  Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 20J nolu imar plan paftasında yer alan Ahatlı Mahallesi 13081 ada 1 parselin kuzeyinde yer alan Orman Bölge Müdürlüğü tanımlı alanın bir kısmının Spor Alanına dönüştürülmesi ve 21L nolu imar plan paftasında yer alan Zeytinköy Mahallesi 7674 ada doğusundaki Semt Spor Alanının bir kısmının Park Alanına bir kısmının Spor Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yeniden değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesi hususu oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 311     4
 1
 2
  Muratpaşa İlçesi, Haşim İşcan Mahallesi, 19K nolu imar paftasında yer alan 1260 ada 20, 28, 29 nolu parsellerin Konut Alanından Merkezi İş Alanına (MİA) dönüştürülmesine ilişkin 08.10.2013 tarih ve 603 sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2013/1523 E. 2014/1562 K. sayılı iptal kararının yerine getirilmesine ilişkin konu, nazım imar planlarının tüm yasal süreçlerine ilişkin Hukuk Müşavirliğinden görüş alınması ve görüş sonrasında konunun tekrar İmar ve Bayındırlık Komisyonunca değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesi hususu oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 310     4
 1
 2
  Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, O27D-03A nolu imar paftasında yer alan Uzunkale Mahallesi 216 ada 1 parselin konut dışı kentsel çalışma alanı (asfalt plenti tesisi) olarak planlanmasına ilişkin 10892 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 16 ret, 1 çekimser oyu, MHP 5 kabul, 1 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 309     4
 1
 2
  Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, N24D-19B nolu imar paftasında yer alan Uzunoluk Mahallesi 803 ada 3,4 ve 5 parsellerin konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 4883,1 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 16 ret, 1 çekimser oyu, MHP 18 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 308  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   4
 1
 2
  Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, N24-D-07-b nolu imar plan paftasında yer alan Başpınar Köyü, 1083 parselin mülkiyet sınırına göre etaplama sınırının düzeltilmesine ilişkin 10722,1 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 15 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 71 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 307  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   4
 1
 2
  Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, O25A-13C nolu imar paftasında yer alan Arapsuyu Mahallesi 3802 ada 18 parselin konut ve yol boyu ticaret alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 2049,17 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 16 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 306     4
 1
 2
  Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, O25A-13D nolu imar paftasında yer alan Hurma Mahallesi 4213 ada 1 nolu parselin “Turizm Tesis Alanı ile Turizm ve 2.Konut Yerleşme Alanından “Ticaret-Konut (Karma Kullanım) Alanına dönüştürülmesine ilişkin 2049,13 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz TİCK kullanım kararının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile öngörüldüğü, plan tadilatının buna göre hazırlandığı, söz konusu parselin bulunduğu alanın ve çevresinin aslında 1997'den beri "karma kullanımda" olduğu ve "Turizm+2.Konut" olarak belirlendiği, planlarda emsalin de belirlendiği, bu kullanımdaki uygulamaların buna göre yapıldığı, önerilen TİCK kullanımındaki getirilen nüfusun ihtiyacı kadar sosyal donatı alanı oluşturulduğu, kısmi yapılaşmanın tamamlandığı ve bölgede çok az yapılaşmamış parselin olduğu anlaşıldığından itirazda atıfta bulunulan bütüncül çalışma yapılmasının mümkün görülmediği gerekçeleri ile oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 12 kabul, 1 ret oyu oyu, MHP 8 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 305  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   4
 1
 2
  Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 20M nolu imar paftasında yer alan Göksu Mahallesi 27363 ada 1 parselin konut alanından özel eğitim alanına dönüştürülmesine ilişkin 2040,28 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.)(EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 304  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   4
 1
 2
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 21J nolu imar paftasında yer alan Göçerler Mahallesi, 28999 ada 1 parselde yer alan Akaryakıt, LPG Satış ve Servis İstasyonundan “Servis” ibaresinin kaldırılmasına ilişkin 2043,5 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği TS 11939 ve TS 12820 standartlarını sağlaması koşulu ile oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.)(EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 303  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   4
 1
 2
  Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 20K nolu imar paftasında yer alan Gazi Mahallesi 345 ada 4 nolu parselin Konut Alanı’ndan “Özel Yurt Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 302  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   4
 1
 2
  Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, P28B-16C nolu imar paftasında yer alan 359 ada 177 parseldeki Akaryakıt LPG Satış ve servis istasyonu alanının bir kısmının ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre düzeni Planı plan hükümlerinin 5.9 maddesinde “Bu planın onayından önce mevzuata uygun olarak onaylanmış mevzii imar planları geçerlidir.” denilmektedir. Ancak 9.34.4. maddesinde akaryakıt ve LPG istasyonlarında yapı yapılabilecek min. parsel büyüklüğünün ise 5000m2 olması gerektiği belirtildiğinden, plan değişikliğine konu parselin büyüklüğü yaklaşık 3900m2 olduğundan ve 25.03.2015 tarih, 17425 kayıt nolu dilekçe ile parsel maliki söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinden vazgeçtiğini belirttiğinden KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 301  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   4
 1
 2
 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, 20K nolu imar paftasında yer alan İskele Mahallesinde mezarlık alanının doğusunda bulunan Finike İlçe merkezi ile Turunçova'yı bağlayan ana yol güzergahının mevcut kullanımındaki yerine alınarak park ve otopark alanında yapılan düzenlemeye ilişkin 4442,4 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 300  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   4
 1
 2
 Elmalı Belediyesi sınırları içerisinde, O23-C-11-D nolu imar plan paftasında yer alan Akçay Mahallesi 4900 parselin ticaret alanı, “Akaryakıt, LPG, İkmal ve Servis İstasyonu” olarak planlanmasına ilişkin 8621 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre düzeni Planı plan hükümlerinin 9.34.4. maddesinde “....akaryakıt ve LPG istasyonları ile bunlara bütünleşik olan konaklama tesisi, yeme içme tesisi vb. gibi karayoluna hizmet verecek tesisler yer alabilir” ibaresi bulunduğundan ve yapı yapılabilecek min. parsel büyüklüğünün 5000m2 olması gerektiğinden ticaret kullanım kararının kaldırılması ve TS 11939 ve TS 12820 standartlarını sağlaması koşuluyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi(Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 299     4
 1
 2
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, 29K-II nolu imar paftasında yer alan Dağbeli 2194 parsel ve çevresini kapsayan nazım imar planı değişikliği Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2010/622 E. 2012/592 K. sayılı kararı ile iptal edildiğinden mahkeme kararının yerine getirilmesi amacıyla alanın konut ve yeşil alan olarak planlanmasına ilişkin 1/2000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZIN Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2012/1181 E. 2013/1290 K. sayılı iptal kararının da yerine getirilmesi için KABULÜNE ve bu doğrultuda 2194 parselin “Kamu Hizmet Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/2000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 298  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   4
 1
 2
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, N25D-23A nolu imar paftasında yer alan Çıplaklı 2361 ada 1 parsel (ilköğretim), 2359 ada 1 parsel (kreş), 2368 ada 1 ve 2 parseller (pazaryeri ve trafo) ile K. Yeniköy 2383 ada 1 parsel (ilköğretim), 2383 ile 245 adalardaki park alanlarını kapsayan donatı alanlarının yer değiştirmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi(Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 297  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   4
 1
 2
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, O25A-03D nolu imar paftasında yer alan Yeşilbayır Mahallesi 1582 ada 2 ve 3 parsellerin konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin NİP-2032,7 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği bütüncül plan değişikliği çalışması yapılması gerektiğinden oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 296  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   4
 1
 2
  Antalya İli, Serik İlçesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, planda kent merkezinde önerilen kentsel dönüşümün gerçekleştirilebilmesi amacıyla Gedik Mahallesinde yaklaşık 227 ha'lık alanın ek gelişme alanı olarak planlanması ve Serik Merkezi batısında Çandır Kavşağı ile merkez arasında D400 Karayolu üzerinde Toplu İş Yeri planlanması, Serik Merkez doğusunda D400 Karayolu üzerinde konut+ticaret plan kararının kaldırılması, Belek Turizm Merkezi plan kararlarının onaylanmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına, Özel Çevre Koruma alanı plan kararlarının onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesi kaydıyla oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 15 çekimser, 1 kabul,1 ret oyu, MHP 15 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 74 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 295  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   4
 1
 2
 Antalya İli, Kaş İlçe Belediyesi Eski Ek Mücavir Alan (Ahatlı) için 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 18 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 294     4
 1
 2
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Varsak Şelale Mahallesinde yer alan Antalya Kepez Belediyesi Turistik Eğlence Merkezi Alanının Eğitim Kampüsü, Orman Alanı ve Kentsel Yeşil Alana dönüştürülmesine ilişkin 7924,8 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin KABULÜNE ve onanmak üzere Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 18 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 293  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   4
 1
 2
  Kepez İlçesi Varsak Şelale Mahallesinde Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Eğitim Alanı ayrılmasına yönelik olarak hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin KABULÜNE ve onanmak üzere Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 18 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 292  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   4
 1
 2
  Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2014 tarih 558 sayılı kararı ile uygun bulunan yaklaşık 160 ha büyüklüğünde alanda hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazlar doğrultusunda değişiklik yapılarak askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içinde gelen itiraz oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 18 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.)(EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 291  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   4
 1
 2
  Antalya İli, Kepez İlçesi, Duraliler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanın “Belediye Hizmet Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na askı süresi içerisinde gelen 1 adet itirazın kısmen kabulü ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı planlama sınırı değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 18 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.)(EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 290     4
 1
 2
 Antalya İli, Kepez İlçesi, Duraliler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanın “Belediye Hizmet Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’ne askı süresi içerisinde gelen 1 adet itirazın kısmen kabulü ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği planlama sınırı değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 18 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.)(EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 289     4
 1
 2
  Konyaaltı Belediye Meclisinin 06/02/2015 tarih ve 27 sayılı kararı ile onaylanan “2015 Yılı Plan Değişikliği Ücret Tarifesi, meclislerinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 18 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 288     4
 1
 2
  Finike Belediye Meclisinin 07/01/2015 tarih ve 5 sayılı kararı ile onaylanan ‘"2015 Yılı İmar Harçları Ücret Tarifesi, meclislerinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 18 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 287     4
 1
 2
  Manavgat Belediye Meclisinin 03/02/2015 tarih ve 32 sayılı kararı ile onaylanan “2015 Yılı Reklam Panoları Ücret Tarifesi, Meclislerinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 18 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 286     4
 1
 2
  5393 sayılı Belediye Kanununun 18. ve 74. maddelerine göre Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'ne (SODEM) üye olunması Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/09/2011 tarih ve 423 sayılı Meclis kararı ile kabul edilmiş olup, Belediyenin bütçe imkânları doğrultusunda, 14/09/2011 tarih ve 423 sayılı Meclis kararının iptal edilerek, söz konusu Dernek üyeliğinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince sona erdirilmesi hususu oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 16 ret,1 çekimser oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 71 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 285     4
 1
 2
 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 27. Maddesinin 7. Fıkrası “Yapılacak herhangi bir yatırımın büyükşehir belediyesi ile bağlı kuruluşlarından bir veya birkaçını aynı anda ilgilendirdiği ve tek elden yapılmasının maliyetleri düşüreceğinin anlaşıldığı durumlarda, büyükşehir belediye meclisi, yatırımı kuruluşlardan birinin yapmasına karar verebilir. Bu takdirde yatırımın ilgili diğer kurumu ilgilendiren kısmına ait harcama tutarı o kurumun hesabında borç, yatırımcı kuruluş hesabında alacak olarak gösterilir.” hükmü gereğince, içme sularının tarımsal amaçlı tesislerde kullanılması durumunda tarımsal sulama işlerinin ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesi hususu oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul, 1 ret oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 77 oy kullanılmıştır.)(EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 284     4
 1
 2
 10.04.2014 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Standartlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan I Sayılı Kadro İhdas Cetveli ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın norm kadrosuna 1 Adet 1. Derece Daire Başkanı, 2 Adet 1. Derece Şube Müdürü kadrosu eklenmesi, 02.04.2015 tarihli resmi gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına yönelik yönetmelikte 20.02.2015 tarih 2005/8 nolu genelge ile kurulması talimatlanan ‘Muhtarlıklar Daire Başkanlığı’nın adı ‘Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı’ olarak değiştirildiğinden İdari-Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı faaliyet yürütmek üzere Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı'nın kurularak Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı faaliyet yürütmek üzere Muhtar Bilgi Merkezi Şube Müdürlüğü ile Mahalle Hizmetleri Şube Müdürlüğü birimlerinin kurulması oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, Kadro İhdas Cetveli ve Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Şeması,1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
14:00
 283  Yönetmelikler Hk   4
 1
 2
 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi uyarınca, 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince: Büyükşehir Belediyesinde görevli memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 15 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 77 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Yönetmelik, 1 adet Oylama Raporu)
09-04-2015
10:00
 282     4
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi 2014 yılı Faaliyet Raporu oylamaya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. (AK Parti 52 Kabul oyu, CHP 13 Ret oyu, 4 Çekimser oyu, MHP 18 Çekimser oyu ve Bağımsız 1 Kabul oy ile toplam 88 oy kullanılmıştır.)
09-04-2015
10:00
 281     4
 1
 1
 Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesinde "... başkan Nisan ayı Meclis toplantısında Denetim Raporunu okutmak üzere meclise bilgi verir..." hükmü gereğince, Antalya Büyükşehir Belediyesinin 01.01.2014 - 31.12.2014 Dönemine ait Denetim Komisyonu Raporu okunarak meclis üyeleri bilgilendirildi.
09-04-2015
10:00
 280     4
 1
 1
 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyeliğine, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 1. Fıkrasına göre görev süresi bir yılı geçmemek üzere: Ali Rıza ZORLU, Fırat DEMİRCİ, Mehmet UYAR, Arzu YILDIRIM, Nurdan Aslı BAYAR ULUKAPI’nın seçilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (AK Parti 50 Kabul oyu, CHP 17 Kabul oyu, MHP 16 Kabul oyu ve Bağımsız 1 Kabul oy ile toplam 84 oy kullanılmıştır.)
09-04-2015
10:00
 279     4
 1
 1
 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince İsim Verme Komisyonu Üyeliğine, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 1. Fıkrasına göre görev süresi bir yılı geçmemek üzere: Yusuf GÜVEN, Hüseyin TORUN, İbrahim KÖSEOĞLU, Sami ALTUN ve Emin ÇAĞLAR ‘ın seçilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (AK Parti 48 Kabul oyu, CHP 17 Kabul oyu, MHP 14 Kabul oyu ve Bağımsız 1 Kabul oy ile toplam 80 oy kullanılmıştır.)
09-04-2015
10:00
 278     4
 1
 1
 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince Ulaşım Komisyonu Üyeliğine, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 1. Fıkrasına göre görev süresi bir yılı geçmemek üzere: Ramazan ETLİ, Yaşar SÖZEN, Rasim ELÇİ, Ercan AK, İsmail TOSUN, Erol ÖZKARABEKİR, Zafer YÖRÜK, Ahmet CAN ve Zihni ASİLTÜRK’ün seçilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (AK Parti 47 Kabul oyu, CHP 13 Kabul oyu, MHP 17 Kabul oyu ve Bağımsız 1 Kabul oy ile toplam 78 oy kullanılmıştır.)
09-04-2015
10:00
 277     4
 1
 1
 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliğine, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 1. Fıkrasına göre görev süresi bir yılı geçmemek üzere: Halit AKAR, Musa YÜCEL, Erol DEMİRHAN, Sadullah BAYAR, Orhan AVCI, Faik ÇITAK, Yusuf KUMBUL, Mehmet BALIK ve Ali Baki SARICA’nın seçilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (AK Parti 47 Kabul oyu, CHP 15 Kabul oyu, MHP 15 Kabul oyu ve Bağımsız 1 Kabul oy ile toplam 78 oy kullanılmıştır.)
09-04-2015
10:00
 276     4
 1
 1
 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeliğine, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 1. Fıkrasına göre görev süresi bir yılı geçmemek üzere: Hasan Fevzi YILMAZ, Ali KURŞUNLU, Hüseyin ÖZBEK, Kemal SARIYILDIRIM, Ercan MERTHATUN, Arzu YILDIRIM, İsmet TOK, Ertürk YAZAR ve Mehmet KILINǒın seçilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (AK Parti 48 Kabul oyu, CHP 17 Kabul oyu, MHP 17 Kabul oyu ve Bağımsız 1 Kabul oy ile toplam 83 oy kullanılmıştır.)
09-04-2015
10:00
 275     4
 1
 1
 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeliğine, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 1. Fıkrasına göre görev süresi bir yılı geçmemek üzere: Can KASAPOĞLU, Esat GÖYÜK, Kerim BAŞKAPTAN, Cenk Halil BAYAZ, Hasan Ali İRBAN, Erkan DEMİRCİ, Sıtkı SOYDAL, İrfan YILMAZ ve Selçuk SENİRLİ’nin seçilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (AK Parti 48 Kabul oyu, CHP 16 Kabul oyu, MHP 18 Kabul oyu ve Bağımsız 1 Kabul oy ile toplam 83 oy kullanılmıştır.)
09-04-2015
10:00
 274     4
 1
 1
 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 1. Fıkrasına göre görev süresi bir yılı geçmemek üzere: Bahattin BAYRAKTAR, Mustafa Erkan ERSOY, Halit ÇİLENGİR, Halil KARATAŞ, Mustafa EROĞLU, Ruhi BEŞİKTAŞ, Süleyman ACAR, Ergüven YILMAZ ve Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ’in seçilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (AK Parti 46 Kabul oyu, CHP 16 Kabul oyu, MHP 18 Kabul oyu ve Bağımsız 1 Kabul oy ile toplam 81 oy kullanılmıştır.)
09-04-2015
10:00
 273     4
 1
 1
 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 16. maddesi gereği 1 yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oy ile Büyükşehir Belediye Encümenine Meclis Üyeleri Mesut KOCAGÖZ 64 oy, Bahadır YANTAÇ 57 oy, Enver APUTKAN 63 oy, Abdurrahman YILMAZ 56 oy ve İsmail AFŞAR 59 oy alarak seçildiler.
09-04-2015
10:00
 272  Bilgilerdirme hk.   4
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesinin 12.08.2014 tarihli 399 sayılı Meclis kararına istinaden Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkannın yapmış olduğu protokoller hakkında: A) Tasarrufu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait olan Demirciler içinde yer alan Fikret Otyam Sanat Galerisi Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes TÜREL ile Antalya Esnaf Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı arasında 10 yıllığına ortak kullanım için devir edilmesi ile ilgili Ortak Hizmet Projesi Kapsamında İş Birliği Protokolü hakkında, B) İlimizde sokakta çalışan/çalıştıran çocukların, suçlardan ve zararlı alışkanlıklardan korunması, risk faktörlerinin belirlenmesi, (aileleri ve çevresel etkenlerin belirlenmesi) belirlenen bu nedenlere çözüm önerisi getirilerek, çocukları bekleyen tehlikelerden korumak ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak düşüncesiyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odası İle Antalya Emniyet Hizmetlerini Destekleme Derneği arasında “Çiçekleri Soldurmayalım Projesi” İşbirliği Protokolü hakkında,
09-04-2015
10:00
 271  Bilgilerdirme hk.   4
 1
 1
 İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 25.10.2007 tarih ve B050MAH076000/25597/50000 sayılı yazısıyla: 20.06.2005 tarih ve B050MAH076000/5003/5052 2005/62 sayılı genelgede yapılan değişiklik doğrultusunda, Belediye personelince Mart ayında gerçekleşen yurt dışı görevlendirme ile ilgili Meclis Bilgilendirildi.
09-04-2015
10:00
 270  Karar Özetlerinin Kab.Hk.   4
 1
 1
  Belediye Meclisinin 09.03.2015 ve 13.03.2015 tarihli toplantılarında alınan 106 adet karar özetinin kabulüne oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (AK Parti:39 Kabul oyu, CHP:8 Kabul oyu, MHP:10 Kabul oyu ve Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EK: oylama tablosu)
09-04-2015
10:00
 269  Önergenin Gündeme Alınması Hk.   4
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.04.2015 tarihli Meclis Gündemi, birimlerden gelen teklifler ve önergeler ile birlikte toplam 167 maddeden oluşmuştur.

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 1998 - 2015 Her hakkı saklıdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Hizmetidir .