Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik

Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 186732 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
09-01-2017
14:00
 51  Gündemin.... ila... Maddeleri Hk.   1
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2017 tarihli Meclis toplantısında: a.Gündemin 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 142, 143, 144, 145, 146, 150, 151, 152, 153 ve 160. maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. b.Gündemin 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162 ve 163. maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi, c.Gündemin 67, 150, 151 ve 152. maddelerinin Ulaşım Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. d.Gündemin 147, 148 ve 149. maddeleri mecliste okunarak protokoller hakkında meclis bilgilendirildi. e.Gündemin 141. maddesinde yer alan önergeye istinaden meclis gündeminin 29. maddesi gündemden çıkartıldı.(AK Parti: 37 kabul oyu, CHP: 6 kabul oyu, MHP: 5 kabul oyu, Bağımsız: 2 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)  
09-01-2017
14:00
 50  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Kaş Belediye Meclisinin 01.08.2016 gün ve 67 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ahatlı Mahallesinde sanayi bölgesi planlanmasına ilişkin hazırlanan 20951 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.11.2016 tarih ve 1191 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre, Kaş Belediyesi’nin 23.12.2016 tarihli ve 11950 sayılı yazısı ekinde iletilen öneri plan teklifi doğrultusunda, teklifte yer alan 17 nolu plan notunun kaldırılması kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 5 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 47 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 49  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Finike Belediye Meclisinin 05.12.2016 tarih ve 98 sayılı kararı ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.10.2016 tarih ve 5429 sayılı kararı ile uygun bulunan, Eski Mahalle, Kale Mahalle ve Yeni Mahallede tescilli yapılar ve koruma alanlarının imar planlarına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1308,16 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2016 gün ve 1298 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olduğundan oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 5 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 47 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 48  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.11.2016 tarih ve 445 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kızıltoprak Mahallesi 4551 adada Diyanet Eğitim Tesisleri Alanı olarak planlı bulunan alanda, 24 parselin güney çekme mesafesinin ve 25 parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Muratpaşa Belediyesine sunulan ilk teklife göre Emsalin “E=1,00” olarak düzenlenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oyçokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 8 ret oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 48 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 47  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.11.2016 tarih ve 449 sayılı kararı ile reddedilen, Meydankavağı Mahallesi 8214 ada 8 parselde E=80 ve İBZT değiştirilmeden Y=3 kat ve çekme mesafelerinin işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 5 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 47 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 46  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.11.2016 tarih ve 447 sayılı kararı ile görüşülen, Demircikara Mahallesi 7286 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın REDDİNE, (Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2016 tarih ve 665 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planının yürürlüğünün devam etmesine) oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 7 ret oyu, MHP 3 ret 1çekimser oyu ile toplam 45 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 45  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.11.2016 tarih ve 444 sayılı kararı ile uygun bulunan, Meydankavağı Mahallesi 8214 ada 7 parselin “Yüksek Zemin Ticaret” ve “ Konut Alanından” “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 tarih ve 389 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olduğundan oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 2 kabul 1 ret oyu, MHP 1 ret oyu ile toplam 41 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 44  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.11.2016 tarih ve 443 sayılı kararı ile uygun bulunan, Güzeloba 6958 ada 1, 2, 8 ve 9 parsellerin “Konut Alanından” 6958 ada 1 ve 2 parsellerin “Akaryakıt ve Servis İstasyonuna” 6958 ada 8 ve 9 parsellerin “Ticaret Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.02.2016 tarih ve 136 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olduğundan oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 1 ret oyu, MHP 2 çekimser oyu ile toplam 37 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 43  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 02.11.2016 gün ve 180 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çardak Mahallesi sınırları içerisinde 351 ada 1 parselde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alanı (güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santrali) planlanmasına ilişkin hazırlanan 23079 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2016 tarih ve 1034 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 03.05.2016 tarih ve 12671 sayılı görüşü doğrultusunda parselin güneyinde yol cephesinde trafo alanı planlanması ve plan açıklama raporunda yer alan “Bunun dışında nazım imar planına konu alan dahilinde, toplam alanın %5’i ve/veya 500 m²’yi aşmamak kaydı ile depo, tamirhane, atölye, bekçi kulübesi, idari ofis vb. GES’in işletilmesi için gerekli olan yapılar yapılabilir. Anılan bu yapılar GES’in işletilmesi, yürütülmesi, teknik yönden ihtiyaçların karşılanması dışında iskan amacına yönelik kullanılamaz.” ibaresinin kaldırılması kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 5 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 42  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 354 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gazi Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1033, 1035, 1036 ve 1037 adalara eski emsal kararı olan 1.20 emsal kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1786,2 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2016 gün ve 618 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olduğundan oylamaya katılanların oyçokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 8 ret oyu, MHP 5 ret oyu ile toplam 48 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 41  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 352 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çamlıbel Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 7509 ada 1 ve 2 parsellerin tevhid edilebilmesine ilişkin hazırlanan 1708,11 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oyçokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 1 kabul 4 ret oyu, MHP 5 kabul 1 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 48 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 40  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 351 sayılı kararı ile uygun bulunan, Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 28546 ada doğusu “Otopark Alanının” “Toptan Ticaret Alanına” dönüştürülmesi ve 28539 ve 28542 adaların “Otopark Alanı” olarak ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1640,14 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2016 gün ve 616 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olduğundan oylamaya katılanların oybirliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 47 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 39  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarih ve 259 sayılı kararı ile uygun bulunan, Düdenbaşı Mahallesi sınırları içerisinde Ticaret Alanı olan 10128 ada 1 ve 10 nolu parsellerin çekme mesafesinin “10 metreden” “5 metreye” düşülmesine ilişkin hazırlanan 1745,3 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, h:3 kat ibaresinin Yençok: 3 kat olarak düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 1 kabul 7 ret oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 38  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarihli ve 350 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gazi Mahallesi sınırları içerisinde, 27090 ada 2 parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu ile Ticaret Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.05.2016 gün ve 480 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 1 kabul 7 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 48 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 Adet İnceleme Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 37  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Kemer Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 84 sayılı kararı ile uygun bulunan, Beycik Mahallesi 115 ada 2 parsel ve çevresindeki konut alanı ile park alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (Bahattin BAYRAKTAR, Cansel TUNCER ve Selçuk SENİRLİ’nin EVET yönünde oy kullandıkları kayıt altına alınmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 36  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Elmalı Belediye Meclisinin 04.11.2016 tarihli ve 86 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gökpınar Mahallesi, 807 parselin “Akaryakıt LPG Servis ve Dinlenme Tesis Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 22994 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.09.2016 tarihli ve 912 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre, plan gösteriminin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre düzeltilmesi, plan notu 2’ de yer alan “Akaryakıt LPG Servis ve Dinlenme Tesis Alanı” ibaresinin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak düzeltilmesi ve TS 11939 ve TS 12820 standartlarını sağlaması kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (Bahattin BAYRAKTAR, Cansel TUNCER ve Selçuk SENİRLİ’nin EVET yönünde oy kullandıkları kayıt altına alınmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 35  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Elmalı Belediye Meclisinin 07.10.2016 gün ve 83 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yalnızdam Mahallesi 110 ada 1 parsel ve 571 parsel ile Kışla Mahallesi 1286 parselin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi alanı (güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santrali) olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 22543 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2016 tarihli ve 756 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olduğundan oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (Bahattin BAYRAKTAR, Cansel TUNCER ve Selçuk SENİRLİ’nin EVET yönünde oy kullandıkları kayıt altına alınmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 34  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarihli ve 197 sayılı kararı ile uygun bulunan, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 02.07.2012 tarihli ve 714 sayılı kararı doğrultusunda tescilli kulenin koruma alan sınırlarının planlara işlenmesine ilişkin 5319,10 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, plan açıklama raporundaki maddi hataların düzeltilmesi kaydıyla Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (Bahattin BAYRAKTAR, Cansel TUNCER ve Selçuk SENİRLİ’nin EVET yönünde oy kullandıkları kayıt altına alınmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 33  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Cumalı Mahallesi 147 ada 13 parselin güneyinde bulunan park alanının ibadet alanına, 131 ada 1 parselde bulunan sosyal tesis alanının ENH altında kalan kısmının park alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 16042,2 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (Bahattin BAYRAKTAR, Cansel TUNCER ve Selçuk SENİRLİ’nin EVET yönünde oy kullandıkları kayıt altına alınmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 32  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Cumhuriyet Mahallesi 144 ada 23 parselin “Konut Alanından” “Özel Sosyal Tesis Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (Bahattin BAYRAKTAR, Cansel TUNCER ve Selçuk SENİRLİ’nin EVET yönünde oy kullandıkları kayıt altına alınmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 31  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi, Tahılpazarı Mahallesi sınırları içerisinde 3338 ada 3 parselin “Ticaret+Konut İşlevli MİA Dönüşüm Alanından” “Ticaret Alanına” dönüştürülmesi ve “Ticaret alanı içerisinde katlı otopark yapılabilir” plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (Bahattin BAYRAKTAR, Cansel TUNCER ve Selçuk SENİRLİ’nin EVET yönünde oy kullandıkları kayıt altına alınmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 30  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi, Muratpaşa Mahallesi sınırları içerisinde 223 ada 17 ve 18 parsellerin “Ticaret+Konut İşlevli MİA Dönüşüm Alanından” “Turizm Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (Bahattin BAYRAKTAR, Cansel TUNCER ve Selçuk SENİRLİ’nin EVET yönünde oy kullandıkları kayıt altına alınmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 29  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Muratpaşa İlçesi sınırları içerisinde yer alan 4438 ada 2, 3, 4: 4440 ada 5: 4463 ada 16,17: 4464 ada 16,17: 4490 ada 5,6: 4491 ada 8, 9, 10, 11 nolu parseller ile yakın çevresinde hazırlanan 15.07.2015 tarih ve 674 sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile karar verilmesine yer olmadığı kararı verilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Antalya 4. İdare Mahkemesinin 2015/200 E. 2016/940 K. sayılı iptal kararının yerine getirilmesine ilişkin konu, Hukuk Müşavirliği’nin 29.12.2016 tarih ve 8642 sayılı yazısında Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2014/403E. 2015/108K. sayılı kararı ile parseller ve yakın çevresindeki konut alanının ticaret alanına dönüştürülmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin kabulüne ilişkin 13.08.2013 tarih ve 481 sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararına yapılan itirazın kabul edilmesi ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin reddine ilişkin 10.12.2013 tarih ve 762 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis kararı ve bu karara dayanak gösterilen 29.08.2013 tarih ve 496 sayılı meclis kararı ile kabul edilerek 13.01.2014 tarih ve 35 sayılı meclis kararıyla kesinleşen 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun anılan parsellere yönelik iptal kararının bozulmasına esas Danıştay 6. Dairenin 2015/2792E. 2016/1399K. sayılı kararı ile ilgili davaların devam ettiği belirtildiğinden dava süreçlerinin tamamlanmasından sonra konunun değerlendirilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 1 çekimser oyu, Bağımsız 1 çekimser oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır. Başkan ve Divan tarafından tek tek isimleri okunarak salonda bulundukları tespit edilen 15 meclis üyesi oy kullanmamıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 28  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Manavgat Belediyesi, Çayyazı Mahallesi sınırları içerisinde 1985 ada 1, 2, 5, 6 ve 7 parsellerin konut+ticaret alanından akaryakıt ve servis istasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 4873,21 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, TS 11939 ve TS 12820 standartlarını sağlaması koşulu ile oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 27  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Manavgat Belediyesi, Sarılar Mahallesi sınırları içerisinde, 1353 parselin sınırlarının orman sınırlarına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 4873,22 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 26  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Seydiler Mahallesi 835 ve 837 parsellerin akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 22339 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, TS 11939 ve TS 12820 standartlarını sağlaması ve “Jeolojik-jeoteknik etüt raporu onaylanmadan uygulamaya geçilemez.” Plan notu eklenmesi kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 25  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Korkuteli İlçesi sınırları içerisinde, Yazır Mahallesi 942 parselde TİCK(ticaret-konut), İbadet Alanı, park ve bağlantı yolları planlamasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 24  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Altınova Sinan Mahallesi 26332 ada 1 ve 2 parsellerin bir kısmının “Merkezle Bütünleşecek Ticaret Alanından” “Akaryakıt ve Servis İstasyonuna” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 2043,13 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, TS 11939 ve TS 12820 standartlarını sağlaması koşulu ile oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 9 ret oyu, MHP 3 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 23  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Kepez İlçesi sınırları içerisinde yer alan Başköy Mahallesi 28400 ada 39 ve 45 parsellerin bir kısmında yer alan Akaryakıt İstasyonu Alanının “Toplu İşyerleri Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 22  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Yenidoğan Mahallesi 28157 ada 1 parsel ve çevresinde Şehirler Arası Otobüs Terminali Alanı’nın Ticaret Alanı, Ticaret-Konut Alanı ve Park Alanına dönüştürülmesi, Teknik Altyapı Alanı (RMSA), yol ve kavşak alanlarında yeniden düzenlenme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda plan notları eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin KABULÜNE, diğer itirazların REDDİNE oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 16 ret oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 21  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Yenidoğan Mahallesi 28157 ada 1 parsel ve çevresinde Terminal Alanı’nın Ticaret Alanı, Ticaret-Konut Alanı ve Park Alanına dönüştürülmesi, Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı, Teknik Altyapı Alanı (RMSA), yol ve kavşak alanlarında yeniden düzenlenme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZLAR, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı talebinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında değerlendirilebileceğinden oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 16 ret oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 20  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Kemer Belediyesi sınırları içerisinde, Kuzdere Mahallesi 2883 parseldeki Küçük Sanayi Sitesi Alanında yeniden düzenleme yapılarak oyun alanının spor tesisi alanına, 296 ada 3 parseldeki sosyal tesis alanının özel sosyal altyapı alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 23582,1 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 19  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Yazır Mahallesi, 114 ada 141, 146, 147, 148, 149, 152, 154, 155 ve 163 nolu parsellerin “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali)” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 22191 plan işlem numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının, parsel maliki tarafından 21.12.2016 tarih ve 85192 sayılı dilekçe ekinde iletilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda KABULÜNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 18  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Elmalı Belediyesi sınırları içerisinde, Resmi Kurum Alanı (cezaevi) olarak planlı bulunan Bozhöyük Mahallesi 6970 parselin ITRF koordinatlı halihazır üzerine ED50 koordinatlı olarak eklenmesinden kaynaklanan maddi hatanın düzeltilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 17  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Yukarıkaraman Mahallesi 1683, 1684, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813 parsellerin konut alanı, taşıt yolu ve yeşil alandan Özel Sosyal Tesis alanı, Park ve Yeşil Alana dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 2035,4 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 16  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Kömürcüler Mahallesi 2216 ada 2 parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 21864 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, TS 11939 ve TS 12820 standartlarını sağlaması koşulu ile oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 14 ret oyu, MHP 8 ret oyu, Bağımsız 2 ret oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 15  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Demre İlçesi sınırları içerisinde yer alan Davazlar Mahallesi 101 ada 498 parselde Enerji Üretim Alanı (GES) planlanması ve I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANININ, Plan notlarında 32. Maddesinde yer alan “Vaziyet planında belirtilecek yerleşim düzenine göre ifraz ya da tevhit yapılabilir bu suretle oluşturulacak parseller vaziyet planındaki iç yollardan mahreç alabilir. Toplam inşaat alanı aşılmamak kaydı ile ada ve parseller arasında inşaat alanı transferi yapılabilir.” İbaresinin kaldırılması kaydıyla, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 2 kabul 2 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 14  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Tepe Mahallesi 1549 ada 1 parselin Hazine tarafından TOKİ’ye tahsisinin yapılmasından dolayı, resmi kurum alanından orta yoğun gelişme konut alanı ile park ve yeşil alana dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Toki veya yetkilendireceği gerçek ya da tüzel kişilikler tarafından toplu konut amaçlı yapılaşması, yapılaşma tamamlanmadan arsa vasfıyla satışa çıkarılmaması, toplu konut amacı dışında plan değişikliği teklifi sunulmaması ve imar planına esas jeolojik jeoteknik etüdünün onaylanması koşullarıyla Toplu konut alanı sınırının nazım imar planına işlenmesi, düşük yoğun gelişme konut alanı (0,30 – 0,70 emsal aralığı) ile park ve yeşil alana dönüştürülmesi kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet İnceleme Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 13  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Büyükhasbahçe Mahallesi 2731 ada 2 parselin konut kullanımından, özel sosyal tesis alanına (özel yurt alanı) dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 12  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.10.2016 tarih ve 1059 sayılı kararı ile onaylanan Hacıaliler Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan, özel şahıslarca yapılmış 25 adet itirazın REDDİNE, Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesince yapılan 1 adet itirazın KISMEN KABULÜNE ve bu kapsamda hazırlanan Aksu Belediyesi’nin 26.12.2016 tarih E.6911 sayılı yazısı ekinde sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu önerisinin KABULÜNE oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 19 ret oyu, MHP 11 ret oyu, Bağımsız 2 ret oyu ile toplam 76 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 11  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Akseki İlçesi sınırları içerisinde yer alan Güçlüköy Mahallesi 133 ada 18, 19, 20 parseller ve 134 ada 2, 4 parsellerde Enerji Üretim Alanı (GES) planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 10     1
 1
 1
 Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesinde bulunan Antalya Caddesi ile İbrahim Sözen Caddesini birbirine bağlayan ekli krokide koordinatları belirtilen eski ve yeni köprülerin bakımı, onarımı, aydınlatması ile köprünün üstünün tasarrufunun Büyükşehir Belediyesine geçmesine, alttaki (iki mekanın) Manavgat Belediyesi yetkisindeki kullanım alanlarının Manavgat Belediyesince Büyükşehir onayıyla kullanılmasına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 46 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 76 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet İnceleme Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 9     1
 1
 1
 Antalya İli, 5 merkez ilçede (Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Aksu, Döşemealtı) hizmet veren toplu taşıma araçlarının güvenlik açısından gece 22.00-06.00 saatleri arasında sadece bayanlar için durak zorunluluğunun kaldırılarak durak harici indirme-bindirme yapılmasına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 8  Yönetmelikler Hk   1
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmelik Taslağı, 1. Hukuk Müşavirliğinin görüşü de alınarak 15/04/2016 tarihli ve 353 sayılı Belediye Meclisi Kararıyla istişari görüş alınmak üzere Sayıştay Başkanlığına gönderilmiş, ancak söz konusu Yönetmelik Taslağına ilişkin herhangi bir görüş yazısı gelmediğinden, 17/02/2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7’inci maddesinin birinci fıkrasında: “İlgili kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları, taslaklara ilişkin görüşlerini en geç otuz gün içinde bildirir. Bu süre, ivedi durumlarda Başbakanlık tarafından kısaltılabilir. Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları görüş vermek için ek süre isteyebilir. Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları görüş bildirmekten kaçınamaz. Süresinde görüş verilmezse olumlu görüş verilmiş sayılır.” hükmüne dayanarak, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmelik Taslağında, “Geçici Madde 1- (1) Eğitim Kurulu: 2016 yılı hizmet içi eğitim konularını görüşmek üzere Mart ayında toplanır.” şeklindeki geçici maddesinin kaldırılarak Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin KABULÜNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Yönetmelik, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 7  Yönetmelikler Hk   1
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde Karayolu Üzeri Park Yerleri, Parkmetre, Parkomatlı Park Yerleri, Genel ve Bölge Otoparkları İle Güvenli/Trafikten Men Edilen Araçların Depolandığı Otoparklar Hakkında Yönetmelik’in 8.Maddesinin 1. ve 2. fıkrasının: ‘‘(1) Güvenli/trafikten men edilen araçların depolanması için kullanılacak alanlara ilişkin bölgesel ölçekte ihtiyaçların tespiti ve hizmet edecekleri alanların sınırlarının belirlenmesi UKOME Genel Kurulunca gerçekleştirilir. Bu alanlarda oluşturulacak otoparkların işletmesi belediye ve/veya bağlı şirketleri, emniyet/ jandarma ve/veya emniyet/jandarma adına kurulmuş dernek ve vakıflar aracılığıyla gerçekleştirilir. (2) Güvenli/ trafikten men edilen araçların depolanması için kullanılmak üzere 6360 sayılı yasadan önce UKOME Genel Kurulu, İl Trafik Komisyonu ve ilgili Belediyelerince izin verilen mevcut otoparklardan çalışmalarına devam etmek isteyenler ile 6360 sayılı yasadan sonra UKOME Genel Kurulunca çalışmalarına izin verilen otoparkların, otopark kapasitesini ve araç giriş çıkışlarını gösteren güncel vaziyet planlarıyla beraber UKOME Genel Kurulundan “Otopark Alanları Uygunluk ve Ulaşılabilirlik Raporu“ alması zorunludur. Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından belirlenen “Otopark Alanları Uygunluk ve Ulaşılabilirlik Belgesi'" harcının yatırılmasının ardından alınan Uygunluk ve Ulaşılabilirlik Belgesi, yıllık olarak vizelenir.” Şeklinde değiştirilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi(Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 6  Yönetmelikler Hk   1
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 1. Hukuk Müşavirliği doğrultusunda düzenlenen Tarımsal Destekleme Yönetmelik Taslağı, 19/07/2016 tarihli ve 854 sayılı Belediye Meclis kararıyla istişari görüş alınmak üzere Sayıştay Başkanlığına gönderilmiş olup, Sayıştay Başkanlığı Daireler Kurulu tarafından gönderilen görüş yazısı doğrultusunda değişiklikler yapılarak yeniden hazırlanan Tarımsal Destekleme Yönetmeliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi(Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Yönetmelik, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 5  Yönetmelikler Hk   1
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından ihtiyaca binaen değişiklik yapılarak gözden geçirilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik Taslağı, 09/09/2016 tarihli ve 983 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla istişari görüş alınmak üzere Sayıştay Başkanlığına gönderilmiş olup, Sayıştay Başkanlığı Daireler Kurulu tarafından gönderilen görüş yazısı doğrultusunda değişiklikler yapılarak yeniden hazırlanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Yönetmelik, 1 adet Oylama Raporu)  
09-01-2017
14:00
 4  Bilgilerdirme hk.   1
 1
 1
 a-) 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca Antalya Büyükşehir Belediyesinin denetimi sonucunda düzenlenen 2015 yılı Sayıştay Denetim Raporlarının 5393 sayılı Belediye Kanunun 55. Maddesi uyarınca Büyükşehir Belediyesi Meclisinin bilgilendirilmesi hakkında, b-) Büyükşehir Belediyesi personelince Kasım ve Aralık aylarında gerçekleşen yurt dışı görevlendirmeleri hakkında, c-) 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi gereğince, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı adına Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü arasında, Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında Kurtarma Merkezinde Yapılacak Çalışmalarla ilgili olarak imzalanan protokol hakkında, d-) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kemer Kaymakamlığı arasında, Kemer İlçesinde okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, ihtiyaç sahibi vatandaşların okul öncesi yaş grubundaki çocuklarının eğitim imkânlarından yararlandırılmalarına fırsat verilmesi amacı ile Anaokulu Açılmasına İlişkin imzalanan protokol hakkında, e-) Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Döşemealtı Belediyesi arasında Döşemealtı Belediyesinin sorumluluk alanı içerisinde bulunan yolların yapım, bakım ve onarımını yapmak üzere Döşemealtı Belediyesine emanet olarak 200 Tonluk Bitümlü Sıcak Karışım Malzemesinin Temin Edilmesi için imzalanan ek protokol hakkında, f-) Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya İl Jandarma Komutanlığı arasında, Antalya ili Kemer ilçesinde bulunan KGYS sisteminin eksikliklerinin giderilerek etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla imzalanan protokol hakkında, g-) Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Antalya İl Jandarma Komutanlığı arasında, Antalya ili Manavgat ilçesinde bulunan KGYS sisteminin eksikliklerinin giderilerek etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla imzalanan protokol hakkında, h-) Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Antalya İl Jandarma Komutanlığı arasında, Antalya ili Konyaaltı ilçesinde bulunan güvenlik kameralarının eksikliklerinin giderilerek etkin ve verimli çalıştırılması sağlamak amacıyla imzalanan protokol hakkında, Meclis bilgilendirildi.  
09-01-2017
14:00
 3  Denetim Komisyonuna üye seçilmesi   1
 1
 1
 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi gereğince 5 kişiden oluşması kabul edilen Denetim Komisyonu üyeliğine yapılan gizli oylama sonucunda Meclis Üyeleri Mesut KOCAGÖZ (75 oy), Mustafa EROĞLU (70 oy), Halit ÇİLENGİR (70 oy), Mustafa Reşat OKTAY (57 oy) ve Ergüven YILMAZ (68 oy) alarak seçilmişlerdir.  
09-01-2017
14:00
 2  Önergenin Gündeme Alınması Hk.   1
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2017 tarihli Meclis Gündemi, birimlerden gelen teklifler ve önergeler ile birlikte toplam 163 maddeden oluşmuştur.  
09-01-2017
14:00
 1  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   1
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2017 tarihli Ocak ayı toplantısında Gündemin 1. maddesi gereği yapılan yoklama sonucunda AK Parti Meclis Üyeleri: Ramazan ÇALIK, Hüsamettin ÇETİNKAYA, Süleyman ACAR'ın CHP Meclis Üyeleri: Turgay GENÇ, Edip Kemal BAHADIR, Halil ARIKAN'ın MHP Meclis Üyesi: Zihni ASİLTÜRK'ün Bağımsız Meclis Üyesi: Önder ÖNEN'in mazeretli sayılmalarına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 15 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 75 oy kullanılmıştır.)  

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 1998 - 2017 Her hakkı saklıdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Hizmetidir .