Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik

Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 204127 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
15-09-2017
14:30
 832  Gündemin.... ila... Maddeleri Hk.   8
 2
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2017 tarihli Devam Meclisi toplantısında: a.Gündemin 75. maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. b.Gündemin 76 ve 77. maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi,(AK Parti: 31 kabul oyu, CHP: 14 kabul oyu, MHP: 2 kabul oyu, Bağımsız: 2 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)  
15-09-2017
14:30
 831  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Gebizli Mahallesi 12076 ada 1 parselin trafo alanından E=0,80 Yençok= 4 kat yapılaşma koşullu ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 03.08.2017 tarih ve 297 sayılı kararı ile değiştirilerek uygun bulunması doğrultusunda Muratpaşa Belediyesince parselin tekrar trafo alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, Büyükşehir Belediyesince hazırlanan, parselin ticaret alanı olarak planlanmasının oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 14 ret oyu, MHP 3 çekimser oyu, Bağımsız 1 kabul, 1 çekimser oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 830  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 2
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Arapsuyu Mahallesi 21540 ada 1 ve 2 parsellerin bulunduğu Akdeniz Atatürk Kültür, Sanat, Eğlence ve Yaşam Parkı alanına “Akdeniz Atatürk Kültür, Sanat, Eğlence ve Yaşam Parkında Proje Bütünlüğünü Sağlamak Amacıyla, Planda E=0,80 İle Belirlenen Alanda Kullanılamayan İnşaat Aianı E=0,20 İle Belirlenen Alanda Kullanılabilir." plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul, 1 ret oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 829  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 2
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 02.06.2017 tarih ve 107 sayılı kararıyla uygun bulunan, Düzlerçamı-Yukarıkaraman Mahallesi, 338 ada 1, 2, 3 parseller, 252 ada 1 parsel ve 1831 parselin E=0.30, Yençok=2 katlı Belediye Hizmet Alanı (Döşemealtı Belediyesi), Rekreasyon Alanı, Park Alanı, Trafo Alanı, 0.60, 5/A-2/3 yapılaşma koşullu Konut Alanı, 0.60, -/A-3/3 yapılaşma koşullu Ticaret Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 3 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 828  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 2
 1
 Serik Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih ve 77 sayılı kararı ile uygun bulunan, Serik- Abdurrahmanlar Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşak projesinin planlara işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 827  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 2
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Serik- Abdurrahmanlar Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşak projesinin planlara işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 12 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 826  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 2
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya- Serik- Manavgat Yolu Serik geçişi Gedik Mahallesindeki kavşak projesinin planlara işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 825  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 2
 1
 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Uzunoluk Mahallesi 142 ada 52 parselin Belediye Hizmet Alanı, Resmi Kurum Alanı (Karayolları Genel Müdürlüğü), Resmi Kurum Alanı (Emniyet Genel Müdürlüğü) ve yol olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 24.08.2017 tarih ve 279546 sayılı ve İl Emniyet Müdürlüğü’nün 11.09.2017 tarih ve 493 sayılı yazıları doğrultusunda oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 2 kabul, 3 ret oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 824  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 2
 1
 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Uzunoluk Mahallesi 142 ada 52 parselin Belediye Hizmet Alanı (BHA), Kamu Hizmet Alanı (KHA) ve yol olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 24.08.2017 tarih ve 279546 sayılı ve İl Emniyet Müdürlüğü’nün 11.09.2017 tarih ve 493 sayılı yazıları doğrultusunda oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 14 ret oyu, MHP 2 kabul, 3 ret oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 823  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 2
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Proje Alanı içerisinde hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, ANTEPE İnşaat ve Ticaret A.Ş.’nin 24.08.2017 tarihli ve 01 sayılı yazısı doğrultusunda yeniden revize edilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 14 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 822  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 2
 1
 Kepez Belediyesi sınırlan içerisinde, Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Proje Alanı içerisinde hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, ANTEPE İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin 24.08.2017 tarihli ve 01 sayılı yazısı doğrultusunda yeniden revize edilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 14 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 821  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 2
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.12.2016 tarih ve 387 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ünsal ve Şafak Mahalleleri sınırlarını kapsayan alanda düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNUN: Kepez Belediyesi’nin 07.09.2017 tarih ve 24071 sayılı yazı ekinde iletilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre değiştirilerek kabulüne oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 14 ret oyu, MHP 3 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 820  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 2
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Şafak ve Ünsal Mahallelerini kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONUNUN: Kepez Belediyesinin 07.09.2017 tarih ve 24071 sayılı yazı ekinde iletilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu doğrultusunda kabulüne oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 3 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 819  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 2
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Varsak tapulaması 3281, 1993, 2007, 2036, 225, 2035 parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZLAR oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 818  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 2
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Varsak tapulaması 3281, 1993, 2007, 2036, 225, 2035 parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZLAR oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 817  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 2
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Yenimahalle 9426 ada 12 parselin Belediye Sosyal Tesis Alanından, Aile Sağlığı Merkezi ve Sosyal Tesis Alanına (Büyükşehir Belediyesi) dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 816  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 2
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Yenimahalle 9426 ada 12 parselin Mesleki ve Teknik Öğretim Alanından, Sağlık Alanı ve Sosyal Tesis Alanına (Büyükşehir Belediyesi) dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 815  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 2
 1
 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Kale Mahallesi kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında “Yat Limanı Alanı, Balıkçı Barınağı, Fuar, Panayır ve Festival Alanı ile Park Alanı” planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANININ, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 06.07.2011 tarih 27986 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ ve diğer ilgili yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 14 ret oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 814  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 2
 1
 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Sahilkent Mahallesi 300 parsel ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZLAR, imar uygulamasına yönelik olduğundan oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 14 ret oyu, MHP 5 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 813  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 2
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Mahmutlar Mahallesi 902 Ada 1 parselin doğu kısmında bulunan park alanının bir kısmının E=0.40 yapılanma koşuluyla belediye hizmet alanına (ASAT): Maliye Hâzinesi mülkiyetindeki 295 Ada 4 parsel ile 4303 parselin bir kısmının da belediye hizmet alanından park alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 14 çekimser oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 812  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 2
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Mahmutlar Mahallesi 902 Ada 1 parselin doğu kısmında bulunan yeşil alanın bir kısmının belediye hizmet alanına: Maliye Hâzinesi mülkiyetindeki 295 Ada 4 parsel ile 4303 parselin bir kısmının belediye hizmet alanından park alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 811  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 2
 1
 Aksu İlçesi Hacıaliler Mahallesi sınırları içerisinde doğu bölgesi terminal alanı planlanması ve çevresinde düzenleme yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, imar uygulamasına yönelik olduğundan ve uygulama aşamasında değerlendirileceğinden oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 15 çekimser oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 810  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 2
 1
 Aksu İlçesi Hacıaliler Mahallesi sınırları içerisinde doğu bölgesi terminal alanı planlanması ve çevresinde düzenleme yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, imar uygulamasına yönelik olduğundan ve uygulama aşamasında değerlendirileceğinden oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 15 çekimser oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 809  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 2
 1
 Serik Belediye Meclisinin 06.06.2017 tarih ve 86 sayılı kararı ile uygun bulunan, Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan hükümleri 16.2 maddesinin (asansör şartı) yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 808  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 2
 1
 Serik Belediye Meclisinin 06.06.2017 tarih ve 83 sayılı kararı ile uygun bulunan, Eminceler Mahallesi Belek Caddesinde yola cephesi bulunan konut altı ticaret parsellerinin yoldan çekme mesafelerinin 10 metre olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 1271 ada 5 parseldeki çekme mesafesinin 5m.’den 10 m.’ye çıkartılması kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 807  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 2
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 07.07.2017 tarih ve 124 sayılı kararıyla uygun bulunan, Ahırtaş Mahallesi, 158, 159 parseller ve 121 ada 164 parselin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali), Trafo Alanı, Park ve Taşıt Yolu olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 806  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 2
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 07.07.2017 tarih ve 123 sayılı kararıyla uygun bulunan, Yeşilbayır Mahallesi, Orman Bölge Müdürlüğünden tahsisli 909 nolu bölmenin Resmi Kurum Alanı (Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Hizmet Binası) olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, gösterimlerin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre düzenlenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 805  Kamu Yararı Kararı Alınması   8
 2
 1
 Serik İlçesi Karadayı Mahallesi 1014, 1018, 1200 parseller, 129 ada 584, 583, 582, 1331, 1330, 1329 parsellerin tamamı ve 129 ada 827 parselin bir kısmı için Antalya Toprak Koruma Kurulu'nun 02.08.2017 tarih ve 2017-08/03 sayılı kararına istinaden kamu yararı kararı alınması talebinin İçişleri Bakanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 804  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 2
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Ali Çetinkaya Caddesi Yayalaştırma Projesi kapsamında Çaybaşı Mahallesi’nde tescil harici alanda yer alan cami alanının kaldırılması: Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.08.2017 tarih ve 6600 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çaybaşı Mahallesi, 1118 ada, 17 parselde bulunan tescilli Şeyh Cüca Türbesinin yer aldığı cami alanına batısındaki yaya yolunun ilave edilmesi ve koruma alanı sınırının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 803  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 2
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Ali Çetinkaya Caddesi Yayalaştırma Projesi kapsamında Çaybaşı Mahallesi’nde tescil harici alanda yer alan cami alanının kaldırılması: Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.08.2017 tarih ve 6600 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çaybaşı Mahallesi, 1118 ada, 17 parselde bulunan tescilli Şeyh Cüca Türbesinin yer aldığı cami alanına batısındaki yaya yolunun ilave edilmesi ve koruma alanının planlara işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 802  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 2
 1
 Muratpaşa Belediyesi Meclisi’nin 03.04.2017 tarih ve 152 sayılı kararı ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11.07.2017 tarih ve 6438 sayılı kararı ile uygun bulunan, Elmalı Mahallesi, 4317 ada 24 parselde yer alan tescilli Valilik Binasının koruma alanı sınırının plana işlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 801  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 2
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Elmalı Mahallesi 4317 ada 24 parselde Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 11.07.2017 tarih ve 6438 sayılı kararı ile uygun bulunan koruma alanı sınırının planlara işlenmesi ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 800  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 2
 1
 Korkuteli İlçesi, Akyar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.05.2017 tarih ve 387 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinde sehven unutulmuş olan 216 ada 18 parselin meclis kararına eklenmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 799  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 2
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Sarısu Doğal Sit Alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve Doğal Sit Alanı dışında yol ve kavşak düzenlemesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, Doğal Sit Alanları içinde hazırlanan kısmının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilmesine ve doğal sit alanları dışında hazırlanan düzenlemenin kabulüne oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 798  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 2
 1
 Konyaaltı İlçesi Mollayusuf Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Uncalı Mezarlığının kuzeybatı köşesinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 797  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 2
 1
  Konyaaltı İlçesi Molfayusuf Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Uncalı Mezarlığının kuzeybatı köşesinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 796  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 2
 1
 Konyaaltı İlçesi Hurma Mahallesi sınırları içerisinde 9165 ada 1 parselin Depolama Alanından Sağlık Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 795  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 2
 1
 Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi Değirmenözü mevkiinde orman sınırları ile nazım imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 794  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 2
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Fabrikalar Mahallesi 56, 1196, 1197, 1231, 1240, 1241 ve 1245 kadastro parselleri ile 27718 ada 1 parselin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 793  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 2
 1
 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.08.2017 tarih ve 6596 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Duraliler Mahallesi 28086 ada 21 ve 22 parseller ve çevresine rastlayan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanının işlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 792  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 2
 1
 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.08.2017 tarih ve 6596 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Duraliler Mahallesi 28086 ada 21 ve 22 parseller ve çevresine rastlayan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanının işlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 791  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 2
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Duraliler Mahallesi ve çevresinde, mülkiyet sorunları devam eden alanların ayrılarak, Batı Çevre Yolu ve Duraliler köprülü kavşak alanını da kapsayacak şekilde 1. etap imar uygulaması yapılabilmesi amacıyla planda ve plan notlarında yeniden düzenlenmeler yapılması ve Akdeniz Sanayi Sitesi köprülü kavşağının da işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZLAR oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 790  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 2
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Duraliler Mahallesi ve çevresinde, mülkiyet sorunları devam eden alanların ayrılarak, Batı Çevre Yolu ve Duraliler köprülü kavşak alanını da kapsayacak şekilde 1. etap imar uygulaması yapılabilmesi amacıyla planda ve plan notlarında yeniden düzenlenmeler yapılması ve Akdeniz Sanayi Sitesi köprülü kavşağının da işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZLAR oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 789  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 2
 1
 Kaş Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarih ve 54 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gömbe Mahallesi sınırları içerisinde 271 ada 1 parsel, 253 ada 1 parsel, 266 ada 4 parsel ve çevresinde yer alan ortaöğretim alanı ve ibadet alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, planlama alanının kuzeyinde bulunan yoldan cephe alan: kısmının “yurt alanı” ve güney kısmının “ortaöğretim alanı” olarak planlanması kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 788  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 2
 1
 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Gömbe Mahallesi 271 ada 1 parsel, 253 ada 1 parsel, 266 ada 4 parsel ve çevresinde yer alan ortaöğretim alanı ve İbadet alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, planlama alanının kuzeyinde bulunan yoldan cephe alan kısmının “sosyal tesis alanı” ve güney kısmının “eğitim alanı” olarak planlanması kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 787  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 2
 1
 Gündoğmuş Belediyesi sınırları içerisinde, Akyarı Mahallesi 360 ada 5 parselin “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisi Dayalı Elektrik Üretim Santrali)” olarak planlamasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 786  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 2
 1
 Elmalı Belediye Meclisi’nin 07.09.2017 tarih ve 80 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gündoğan Mahallesi, 310 ada 11 parselin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı, Genel Otopark ve Taşıt Yolu olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 785  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 2
 1
 Elmalı Belediyesi, Gündoğan Mahallesi, 310 ada 11 parselin Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkında, söz konusu parsellin Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI hakkında, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.05.2016 tarih ve 473 sayılı kararı ile onaylandığından karar verilmesine yer olmadığına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 784  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 2
 1
 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05.06.2017 tarih ve 6290 sayılı kararı ile uygun bulunan, Döşemealtı ve Kepez Belediyeleri sınırları içerisinde, revize edilen Kepezüstü Köprülü Kavşak Projesi doğrultusunda planda düzenleme yapılarak, sarnıç koruma alanı sınırı ve karayolu kamulaştırma sınırının işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZIN, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü'nün 23.08.2017 tarih ve E.276204 sayılı yazısı ile iletilen talepleriyle örtüşmesi nedeniyle KABULÜNE, bu kapsamda gerekli değişiklik ve düzenlemeleri içeren itiraz eki taslak plan doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN KABULÜNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 783  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 2
 1
 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 12.07.2017 tarih ve 6482 sayılı kararı ile uygun bulunan: Demre Belediyesi sınırları içerisinde, Davazlar Mahallesi 101 ada 498 parselde Enerji Üretim Alanı (GES) planlanmasına ve Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 782  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 2
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Hocalar Mahallesi 142 ada 42 parselin “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisi Dayalı Elektrik Üretim Santrali)” olarak planlamasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 781  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 2
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Oba Mahallesi’nde yer alan tescilli yapılara ilişkin koruma alanlarının imar planlarına işlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerinin, gösterimlerin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre düzenlenmesi kaydıyla Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 780  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 2
 1
 Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 07.08.2017 tarih ve 6526 sayılı kararı ile uygun bulunan, Alanya İlçesi, Güneyköy Mahallesi sınırları içerisinde 241 ada 17, 31 parsel ile 33 ve 36 parsellerin bir kısmının Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına ve 1. Derece arkeolojik sit alanı sınırının plana işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 779     8
 2
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/06/2017 tarih 582 sayılı kararıyla Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından otobüs alımı için 63.000.000TL ve Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14.04.2017 tarih 367 sayılı kararıyla Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından iş makinaları alımı için 20.000.000TL İlbank A.Ş.’den borçlanma kararları alınmış olup, İlbank A.Ş’den borçlanma gerçekleşmemesi halinde Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından 50 adet 5,5 metre, 50 adet 8,5 metre ve 100 adet 12 metre otobüs alınması için 63.000.000TL kredi ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 30 adet Çekici, 30 adet Tabanı Kayarlı Çöp Semitreyleri ve 3 adet Havuz Tipi Hardox 3 Dingilli Damper alımı için 20.000.000TL kredinin kamu bankaları ile özel bankalardan kısa, orta ve uzun vadeli olarak kredi kullandırılmasına, ipotek verilmesine: ayrıca 5393 sayılı Kanunun 68 inci maddesi uyarınca krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterinin yetkilendirilmesine ve 2017 bütçesine satın alınacak araçlar kalemi (T1) cetveline eklenmesine, ek ödenek temin edilmesine oylamaya katılanların salt çoğınluğu ile oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 53 kabul oyu, CHP 16 ret oyu, MHP 3 kabul, 1 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 74 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 778     8
 2
 1
 Konyaaltı Sahil Projesi ve diğer yatırımların finansmanında kullanılmak üzere 300.000.000TL nakdin İller Bankası A.Ş. ve kamu bankaları ile özel bankalardan kısa, orta ve uzun vadeli olarak kredi kullandırılmasına, ipotek verilmesine ayrıca: kredinin İller Bankası A.Ş.’den kullanılması halinde krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Büyükşehir Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Büyükşehir Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Büyükşehir Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş’ye ipotek vermeye, Büyükşehir Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Büyükşehir Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca “… yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı: yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir” hükmü gereği krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterinin yetkilendirilmesine oylamaya katılanların salt çoğunluğu ile oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 54 kabul oyu, CHP 17 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 76 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 777     8
 2
 1
 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü 05/09/2017 tarih 13554785-840-E.1237 sayılı yazıları ile ASAT tarafından 2015-2017 yıllarında yapılıp, geçici kabul işlemleri tamamlanan yağmursuyu yatırımlarında kullanılmak üzere 68.000.000TL ek ödeneğin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 37.maddesine göre muhasebe gider kaydının yapılarak temin edilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 54 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 776     8
 2
 1
 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yatırımlar Şube Müdürlüğü 21/08/2017 tarih 71918225-755.01-E.1782 sayılı yazıları ile %45’e tekabül eden ödeneğin 2017 yılı, kalan bakiyenin de 2018 yılına sari olarak EDES (Elektronik Denetleme Sistemi) ve ATKOM (Antalya Trafik İzleme ve kontrol Merkezi Kurulumu) Binaları Yapım İşlerinde kullanılmak üzere 5.900.000TL ek ödeneğin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 37.maddesi kapsamında temin edilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 52 kabul oyu, CHP 14 ret oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 775     8
 2
 1
  Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü 08/09/2017 tarih 84212915-251.02.02 sayılı yazıları ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan Antalya II.Aşama (Meydan-Havaalanı-Expo 2016) Raylı Sistem Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerinin Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri Proje Tamamlama Formunda belirtilen Temmuz 2016 tarihli hakediş dahil ödemeye esas 2017 yılı bütçesine 234.627.311TL Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 37.maddesine göre muhasebe gider kaydının yapılarak ödenek temin edilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 53 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 74 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 774  Kredi Kullanımı Hakkında   8
 2
 1
 Antalya’nın bugünkü ve gelecekteki ulaşım sorunlarına kalıcı ve çağdaş çözümler oluşturulması, Kuzeyde yer alan Varsak bölgesinin şehir merkezine ve batıda yer alan Otogar, Üniversite Hastanesi, Üniversite yerleşkesi, Adliye, Eğitim Araştırma Hastanesi gibi önemli bölgelere yolcu erişiminin sağlanması, 3.Aşama Raylı Sistem Hattı projeleri kapsamında mevcut Nostaljik Hattın çift hatta çıkarılarak yolcu kapasitesinin arttırılması ve Varsak Zerdalilik arası kesintisiz yolculuk sağlanması planlanan tüm hatların mevcut 1. Aşama Raylı Sistem Hattı ile kısa bir süre önce işletmeye açılan, 2. Aşama Meydan – Havalimanı – Expo 2016 Hattı’nı da içeren entegre bir raylı sistem ağının oluşturulması, sistemlerin birbirine yolcu ve araç aktaracak şekilde planlanması amacıyla hazırlanan 3. Aşama Raylı Sistem Hattı Kesin Projeleri Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiş, Antalya Ulaşım Ana Planı önerilerinde yer alan 2020 yılına kadar Varsak-Zerdalilik arasındaki tramvay hattı yapılabilirliği uygun bulunmuş, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, tarafından projeler incelenmiş ve “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir” belgeleri tamamlanmış olup, fizibilitesi Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan "3. Aşama Raylı Sistem Hattı Yapımı ve 3. Aşama Tramvay Araç Alımı ve İşletmeye Alma İşi" için bu aşamada şimdilik ihtiyaç duyulan 140.000.000 Avro (yüzkırkmilyon Euro) finansmanın Uluslararası Finans Kurumu olan IFC (International Finance Corporation)’den veya diğer finans kuruluşlarından kredi temin edilerek sağlanmasına ve kredi işlemleri için her türlü iş ve işlemleri yapmaya Genel Sekreterin yetkili kılınmasına oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 53 kabul oyu, CHP 16 ret oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 75 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 773  Yönetmelikler Hk   8
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi Hobi Bahçeleri İşletmelerinin Sorumlu İdari Biriminin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmesi nedeniyle ve bahçe tahsislerinde şehit yakınları ve gazilere öncelik verilmesinin daha uygun olacağı görüşüyle, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.04.2017 tarih ve 294 sayılı kararıyla görüş alınmak üzere Sayıştay Başkanlığına gönderilen ve Sayıştay Başkanlığının 20/06/2017 tarihli ve 25634 sayılı yazısına istinaden üzerinde gerekli düzeltmeler yapılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hobi Bahçeleri İşletme Yönetmelik Taslağının: Sorumlu İdari Birime ilişkin 4/1 maddesinde ve Bahçelerin tahsisinde şehit yakını ve gazi vatandaşlara öncelik verileceğine ilişkin 6/1 maddesinde yapılan değişikliklerin kabulüne oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 48 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 71 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 772     8
 2
 1
 6360 sayılı Kanunla Büyükşehir Belediyelerine verilen tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilme yetkisi çerçevesinde, ilimiz sınırları içerisindeki Sulama Kooperatifleri veya Sulama Birlikleri tarafından işletilen toplu sulama tesislerinde, sulama amacıyla kullanılan elektriğin üretilerek karşılanması amacıyla, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2014 tarih ve 399 sayılı kararı doğrultusunda, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ile Güdümlü Proje kapsamında toplam 2.82 MW kurulu gücünde Güneş Enerjisi Santrali kurulacak olup, bu çerçevede "Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin" ilgili hükümlerine göre belirtilen özelliklere sahip sulama kooperatifleri ile tüketim birleştirmesi yapılması ve aynı yönetmeliğin 7. maddesi gereğince yetkili şebeke işletmecisine Bağlantı Başvurusu yapılabilmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesine: bu konuda yapılacak sözleşmeleri imzalamaya da Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol EKİCİ' ye yetki verilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 48 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 71 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 771  Encümene yetki verilmesi   8
 2
 1
 Antalya ili, Atatürk Parkının bulunduğu dar kıyı özelliğine sahip olduğu Konyaaltı Beach Parkın bitişiğinden Antalya falezlerinin üzerinde bulunduğu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Park ve Rekreasyon Alanı” olarak ayrılan ve 1. derece sit alanında kalan Muratpaşa İlçesi, Bahçelievler Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 563 ada 3 parsel numaralı ve 25.807,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 1.884,37 m²'lik kısmı üzerinde yer alan restaurant yerinin (Varyant Restaurant) ve Kışla Mahallesinde bulunan 2548 ada 7 ve 9 numaralı taşınmazların 2.178,32 m²'lik kısmı üzerinde yer alan mevcut 2 adet Halısaha yerinin Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik eki Kira şartnamesine ve sözleşmesine ilave edilecek 5 adet özel şart dahilinde ve aynı yönetmeliğin 73/A maddesi uyarınca alt kiracılık hakkı verilmek suretiyle Atatürk Parkı içerisinde daha önceden Hazineden kiralan alanların sözleşmesinin bitiş tarihi olan 16.06.2021 tarihine kadar ilk yıl 301.416,00 TL( üçyüzbirbindörtyüzonaltı) tahmini kira bedeli üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık Usulü ile Belediyemizce kiraya verilmesi Maliye Bakanlığı’nın 18.08.2017 tarih ve 24601 sayılı Olurları ile uygun görülen, söz konusu Hazineye ait 563 ada 3 parsel numaralı taşınmazın 1.884,37 m2'lik kısmı ile 2548 ada 7 ve 9 numaralı parselin 2.178,32 m²'lik kısmının 16.06.2021 tarihine kadar Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliği 73/A maddesi uyarınca alt kiracılık hakkı verilmek suretiyle 2886 sayılı Kanun 51/g maddesi kapsamında kiralanması hususunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrası uyarınca görüşülerek Encümene yetki verilmesi oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 48 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 71 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 770     8
 2
 1
 Antalya ili tüm ilçelerinde oluşan, inşaat ve yıkıntı atıklarının III. sınıf düzenli depolama tesisi ve geri kazanımı için Orman Genel Müdürlüğünün 03.08.2017 tarih ve 147 sayılı Olur’u ile Antalya İli, Kepez İlçesi, Kızıllı Mevkii Asar Serisi 183, 203, 204 numaralı bölmeler içinde bulunan 1.014.574,33 m²’lik alan 366.289,72 TL yıllık bedel karşılığında 20.03.2046 tarihine kadar Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi olarak kullanmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesine izin verilmiş, 5216 sayılı Büyükşehir Kanununun 7. Maddesinin ( m ) bendinde yer alan “ … gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak,” hükmü yer almakta olup, bu bağlamda 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi hükümleri gereğince: söz konusu alanın, ilçelerde oluşacak atıkların bertaraf ve geri kazanımı yapılabileceği şekilde işletilmesi için bünyesinde amatör spor kulübü barındıran Antalyaspor Kulübü Derneği ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında 20.03.2046 tarihine kadar işletmek üzere ekli protokol imzalanması için Genel Sekreter Birol EKİCİ’nin yetkilendirilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 46 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet ön protokol, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 769     8
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince “Antalya İli, Kepez İlçesi Güneş Mahallesi sınırları içinde yer alan mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesi adına tescilli yaklaşık 9,77 hektarlık 25505 ada 8 parsel Bakanlar Kurulunun 27.12.2016 tarihli ve 2016/9724 sayılı kararı ile 20.01.2017 tarihli ve 29954 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında "Riskli Alan" ilan edilmiş: söz konusu alanda yapılacak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında riskli alan sınırları içerisinde bulunan hak sahipleri ile kullanmakta oldukları yapıların yıkılarak yerlerine günün koşullarına uygun olarak yeni bir yapı kompleksi inşası hususunda ileride imzalanacak nihai sözleşmeye ilişkin olarak ön protokol imzalanacak olup, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hak sahipleri ile yapılacak ekteki ön protokolün onaylanmasına ve ön protokolün imzalanması için Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol EKİCİ'ye imza yetkisi verilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 46 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet ön protokol, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 768     8
 2
 1
 Muratpaşa ilçesi, Balbey Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kentsel Sit Alanı ve Çevresi 23.03.2015 tarihli ve 2015/7456 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında “Yenileme Alanı” ilan edilmiş, 24.04.2015 tarihli ve 29336 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu alanda yapılacak olan Kentsel Yenileme Projesi kapsamında Yenileme Alanı sınırları içerisinde yer alan mülk sahipleri ile sahibi bulundukları yapıların yıkılarak yerlerine günün koşullarına uygun yeni bir yapı kompleksi inşası hususunda ileride imzalanacak nihai sözleşmeye ilişkin olarak hazırlanan ekteki ön protokolün onaylanması ve imzalanması için Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol EKİCİ'ye yetki verilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 48 kabul oyu, CHP 14 çekimser oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet ön protokol, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 767  Kiraya Verilmesi   8
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 441 sayılı kararı ile, Alanya İlçesi, Uğrak Mahallesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından proje uygulaması tamamlanan 2 adet 6 m² büfe, 2 adet 25.52 m² wc, sökülüp takılabilir soyunma kabini, duş, gölgelik ve şezlong alanı 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. Maddesine göre EKDAĞ Ekmek Dağıtım San.Tic.A.Ş.’ ye 08.05.2019 tarihine kadar ilk yıl 85.000,00 TL+ KDV bedelle kiraya verilmesi uygun bulunmuş ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarih 713 sayılı kararı ile Kumluca İlçesi, Beykonak mahallesinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projede yer alan 2 adet çay bahçesi (kafeterya), 4 adet şezlong alanı, 7 adet büfe ve diğer ünitelerin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. Maddesine göre ilk yıl kira bedeli 200.000,00-TL+KDV diğer yıllar kira bedelinin Yİ-ÜFE (bir önceki yılın aynı ayına göre) oranında arttırılması kaydıyla 10 yıl süre ile Ekdağ Ekmek Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.’ye kiraya verilmesi uygun bulunmuş olup, söz konusu meclis kararlarının iptal edilerek, Kumluca İlçesi Beykonak Mahallesinde ve Alanya Uğrak Mahallesinde bulunan söz konusu alanlara halkın talebinin yeterli olmaması, bölgedeki turizm faaliyetlerinin kısıtlı olması ve bölgenin cazibesinin arttırılması için Alanya İlçesi, Uğrak Mahallesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından proje uygulaması tamamlanan 2 adet 6 m² büfe, 2 adet 25.52 m² wc, sökülüp takılabilir soyunma kabini, duş, gölgelik ve şezlong alanı Sosyal Tesis olarak işletilmek üzere 08/05/2019 tarihine kadar 1,00 TL. bedelle ve Kumluca İlçesi, Beykonak Mahallesinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projede yer alan 2 adet çay bahçesi (kafeterya), 4 adet şezlong alanı, 7 adet büfe ve diğer ünitelerin yine Sosyal Tesis olarak işletilmek üzere 28/12/2026 tarihine kadar ve 1,00 TL. bedelle 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. Maddesine göre EKDAĞ Ekmek Dağıtım San.Tic.A.Ş.’ye kiraya verilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 16 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 766  Encümene Yetki Verilmesi Hk.   8
 2
 1
 Konyaaltı Sahili Kıyı Düzenlemesi kapsamında ihaleye çıkılan taşınmazlar arasında yer alan, mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Arapsuyu 12767 ada 10 parsel sayılı taşınmazda kiraya verilen Migros ve Akvaryum dışında kalan yerlere hazırlanacak projesine göre düzenlenmesi, yapılması, işletilmesi ve devredilmesi işinin 30 yıl süreli (10+10+10 yıl uzatmalı) kiraya verilmesi veya 30 yıla kadar sınırlı ayni hak ve kullanma izni tesisi sureti ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihaleye çıkarılabilmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümenine Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.07.2016 tarih ve 847 sayılı kararı oy birliği ile yetki verilmiş: ancak Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Arapsuyu Mahallesindeki 12767 ada 10 parsel numaralı ve 254083,53 m² yüzölçümlü taşınmazda Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 28.04.2017 tarihinde yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın ada ve parsel numaralarında değişikliğe gidildiğinden, uygulama sonucu yeni oluşan, mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Arapsuyu 21540 ada 2 parsel ile 21540 ada 1 parselin akvaryum alanı dışında kalan bölümünde, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 30 yıla kadar sınırlı ayni hak tesis edilmesi suretiyle (yapılması, işletilmesi ve devredilmesi işinin), 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılabilmesi için Encümene yetki verilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 50 kabul oyu, CHP 17 ret oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 74 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 765  Encümene Yetki Verilmesi Hk.   8
 2
 1
 Mülkiyeti tam ve hisseli olarak Hazineye ait: Konyaaltı İlçesi Çakırlar Mahallesi 21538 ada 1 parsel numaralı 746.079,00 m² yüzölçümlü taşınmazın ve Konyaaltı İlçesi Liman Mahallesi 21523 ada 4 parsel numaralı 15.605,62 m² yüzölçümlü taşınmazın tamamı ile Konyaaltı İlçesi Liman Mahallesi 21523 ada 2 parsel numaralı 14.684,96 m² yüzölçümlü taşınmazın 6.949,96 m² lik kısmının Bakanlar Kurulu’nun 3/7/2017 tarih 2017/10551 sayılı Kararnamesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi ile gayrimenkul satış vaadi ve arsa payı karşılığında hasılat paylaşımı esasına göre inşaat sözleşmesi yapılmak suretiyle değerlendirilmesi, Maliye Bakanlığının 22/6/2017 tarihli ve 18672 sayılı yazısı üzerine, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre kararlaştırılmış olup, İmar planında özel proje alanı olarak ayrılan, mülkiyeti tam ve hisseli olarak Hazine adına kayıtlı, Çakırlar Mahallesi 21538 ada 1 parsel, Liman Mahallesi 21523 ada 4 parsel, 21523 ada 2 parsel numaralı taşınmazlar için Maliye Bakanlığı ile gayrimenkul satış vaadi ve arsa payı karşılığında hasılat paylaşımı esasına göre protokol yapmak ve imzalamak, protokol konusu taşınmazları tapuda devir almak, devir alınan bu taşınmazlar ile imar planında rekreasyon alanı olarak ayrılan ve Hazineden Belediyemizce tahsisi talep edilen Liman Mahallesi 21523 ada 1 ve 3 parsel numaralı taşınmazların Belediyemizce bir bütün halinde Boğaçayı Projesinin hayata geçirilebilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ABB Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ihaleye çıkarılabilmesi için Encümene yetki verilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 51 kabul oyu, CHP 17 ret oyu, MHP 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 764  Encümene Yetki Verilmesi Hk.   8
 2
 1
 Antalya İli Demre İlçesi Zümrütkaya Mahallesinde bulunan ve sahil bandında yer alan 66.939,25 m² yüzölçümlü Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki taşınmaz üzerinde her biri 6 m² yüzölçümlü toplam 24 m² 'lik 4 adet büfe yeri Büyükşehir Belediyesinin 13.04.2016 tarihli ve 18366 sayılı yazısı ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin 81. maddesi gereğince 10 yıl süre ile Maliye Bakanlığından kiralama talebinde bulunulmuş, söz konusu talep Maliye Bakanlığı'nın 24.07.2017 tarihli ve 21804 sayılı yazıları ile uygun görülmüş olup bu kapsamda Antalya İli Demre İlçesi Zümrütkaya Mahallesinde bulunan ve sahil bandında yer alan 66.939,25 m² yüzölçümlü Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki taşınmaz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 16.03.2016 tarihli ve 5091 sayılı yazısı ile uygun görülen projede belirtilen koordinat ve alanlardaki her biri 6 m² yüzölçümlü toplam 24 m² 'lik 4 adet büfe yerinin 42.000,00 TL ilk yıl maktu kira bedeli üzerinden Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik eki (Ek-18) protokol (8inci madde uygulanmaksızın) dâhilinde 10 (On) yıl süre ile Büyükşehir Belediyesince kiralanması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 50 kabul oyu, CHP 17 ret oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 74 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 763  Tahsis   8
 2
 1
 Antalya ili, Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesinde bulunan, 4029 ada 4 parsel numaralı 13.821,00 m² yüzölçümlü ve Arsa vasıflı taşınmazın 10.723,70 m² si Maliye Hazinesi, 27,00 m² si Antalya Belediyesine, 3.070,30 m² si Konyaaltı Belediyesi adlarına kayıtlı bulunmakta olup, imar planında kısmen Spor Tesis Alanı, kısmen Yurt Alanı olarak ayrılan taşınmazdaki 27,00 m²'lik Antalya Büyükşehir Belediyesi hissesinin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 04.08.2017 tarihli ve E.217775 sayılı yazıları ile "Spor Tesisi yapılmak üzere" tahsisi istenmiş, imar planında kısmen Spor Tesis Alanı, kısmen Yurt Alanı olarak ayrılan söz konusu 4029 ada 4 parsel numaralı ve 13.821,00 m² lik yüzölçümlü taşınmazdaki Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 27,00 m²’lik kısmın, Spor Tesisi yapılmak amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesi gereğince 25 yıl süreyle bedelsiz olarak T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı (Spor Genel Müdürlüğü) adına tahsisinin yapılmasına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 50 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 73 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 762     8
 2
 1
 Merkezi Finans ve İhale Biriminin çağrısıyla “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” (CFCU/TR2013/0327.05.01-02 – EuropeAid/138406/ID/ACT/TR) kapsamında hibe almaya hak kazanan orijinal başlığı “Climate Change Adaptation for the Sea and Coasts of Antalya” ve Türkçe başlığı “Antalya’nın Deniz ve Kıyılarının İklim Değişikliğine Adaptasyonu” olan CCGS/072 referans numaralı projenin yürütücüsü Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı ve proje ortağı Türk Deniz Araştırmaları Vakfı olup: söz konusu “Antalya’nın Deniz ve Kıyılarının İklim Değişikliğine Adaptasyonu” başlıklı projenin uygulanmasına ve bahsi geçen projede Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni temsile, ilzama, sözleşme yapmaya ve proje belgelerini imzalamaya Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkan Vekili Sayın Zülfü ÇELİK’e yetki verilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 50 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 73 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 761  Ek Bütçe   8
 2
 1
 İbradı Belediye Meclisinin 07/08/2017 tarih ve 24 nolu kararına istinaden alınan ek ödenek kararı hakkında: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 inci maddesindeki “Ek ödenek: bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir.” hükmü gereği: İbradı Belediyesinin 2017 yılı gider bütçesindeki 46.07.12.03-01.01.02-5-01.02.01.01. 657 S.K 4-B Sözleşmeli Personel Ücretleri 260.000 TL, 46.07.12.04-04.05.01-5-03.02.03.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 300.000 TL, 46.07.12.04-04.05.01-5-03.02.09.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları 400.000 TL, 46.07.12.04-04.05.01-5-03.05.01.04 Müteahhitlik Hizmetleri 400.000 TL, 46.07.12.05-06.02.00-5-03.05.01.05 Harita Yapım ve Alım Giderleri 300.000 TL giderlere eklenmek üzere 1.660.000TL ek ödeneğin ilavesine, bu ödeneğin finansmanının ise Arsa Satış gelirlerinden karşılanmak üzere denklik sağlanarak Ek Ödenek verilmesine Meclislerinden geldiği şekli oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 50 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 73 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 760     8
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi tarafından Meclis gündemine getirilen, Büyükşehir Belediyemizin vizyon projelerinden biri olan Antalya Kruvaziyer ve Yat Limanı Kompleksi Projesi ile alakalı olarak, Yüksek Planlama Kurulu’nun 15/6/2017 tarihli ve 2017/T-4 sayılı kararıyla, projenin 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet -Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun Kapsamında gerçekleştirilmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesine yetki verilmiş olup, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine göre belediye yatırımlarının yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek belediye meclisinin görev ve yetkileri arasında olduğundan: bu bağlamda, Antalya Kruvaziyer ve Yat Limanı Kompleksi Projesinin yap-işlet devret modeli ile yapılmasına oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 53 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 76 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 759  Ödüller   8
 2
 1
 Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca bu yıl 54’üncüsü gerçekleştirilmesi planlanan “Uluslararası Antalya Film Festivali” etkinliğinde verilecek ödüller: Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda belirtildiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 50 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 75 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
15-09-2017
14:30
 758  Önergenin Gündeme Alınması Hk.   8
 2
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2017 tarihli Devam Meclisi Gündemi, birimlerden gelen teklifler ile birlikte toplam 77 maddeden oluşmuştur  
15-09-2017
14:30
 757  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   8
 2
 1
 Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes TÜREL, Ak Parti Meclis Üyeleri: Ramazan ÇALIK, Hüsamettin ÇETİNKAYA, Halil ŞAHİN, Adil ÇELİK, Ümit ÖZTEKİN, Süleyman TOPÇU, Mustafa İsmet UYSAL, Bahadır YANTAÇ, Mesut KOCAGÖZ, Bahattin BAYRAKTAR, Esat GÖYÜK, Emin HATİPOĞLU, Mustafa Erkan ERSOY, Cenk Halil BAYAZ, Abdurrahman YILMAZ, Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Hasan Fevzi YILMAZ, Yusuf GÖVEN, Erdeniz YAVUZ, Ercan AK, Yaşar SÖZEN, Musa YÜCEL, Erol DEMİRHAN, Fırat DEMİRCİ, Sadullah BAYAR, Hüseyin TORUN, İsmail TOSUN, Muhammet URAL, Kemal SARIYILDIRIM, Ahmet BÜYÜKAKÇA, Halit ÇİLENGİR, Halil ÖZTÜRK, Ali Rıza ZORLU, Orhan AVCI, Mustafa EROĞLU, Rasim ELÇİ, Ercan MERTHATUN, Hüseyin ÖZBEK, Halil KARATAŞ, Serdal ÇAVUŞOĞLU, Süleyman ACAR, Ruhi BEŞİKTAŞ'ın CHP Meclis Üyeleri: Mustafa GÜL, Recep TOKGÖZ, Songül BAŞKAYA, Erkan DEMİRCİ, Ali COŞKUN, Erşan ÖZDEN, Oytun Eylem DOĞMUŞ, Cansel TUNCER, Faik ÇITAK, Seyfi ARIKAN, Halil ARIKAN, Arzu YILDIRIM, Sami ALTUN, Erdal Ramazan ALTACA, Yusuf KUMBUL, Mehmet HACIARİFOĞLU, Nurdan Aslı Bayar ULUKAPI, Ahmet CAN'ın MHP Meclis Üyeleri: Hasan GÖKÇE, Zihni ASİLTÜRK, Selçuk SENİRLİ, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Emin ÇAĞLAR, İrfan YILMAZ, Ertürk YAZAR'ın Bağımsız Meclis Üyeleri: Hasan Nusret BAYSAL, Erol ÖZKARABEKİR‘ın toplantıya katıldıkları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye Meclisi oturumu açıldı. (Ak Parti 44, CHP 18, MHP 8 Bağımsız 2 meclis üyesi olmak üzere toplam 72 üye) CHP Meclis Üyeleri: Şükrü SÖZEN, Muhittin BÖCEK, Serkan KÜÇÜKKURU, İsmet TOK, MHP Meclis Üyesi: Mehmet KILINÇ, Bağımsız Meclis Üyeleri Önder ÖNEN ve Mehmet SALUR'un mazeretli sayılması yönünde verdiği dilekçelerin kabulüne oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (Ak Parti 38, kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.)  
11-09-2017
14:00
 756  Gündemin.... ila... Maddeleri Hk.   8
 1
 1
  Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2017 tarihli Meclis toplantısında: a.Gündemin 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 188 ve 189. maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. b.Gündemin 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 ve 204. maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi, c.Gündemin 42. maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonu ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. d.Gündemin 59. maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonu ve Ulaşım Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. e.Gündemin 188. maddesi mecliste okunarak protokoller hakkında meclis bilgilendirildi.(AK Parti: 37 kabul oyu, CHP: 11 kabul oyu, MHP: 5 kabul oyu, Bağımsız: 2 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)  
11-09-2017
14:00
 755  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih ve 74 sayılı kararı ile uygun bulunan, Merkez Mahallesi 236 ada 24,26 ve 36 parsellerin doğusunda bulunan 7 metrelik yolun ihdasın kaldırılması için parsel sınırına çekilerek yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 47 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2017
14:00
 754  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Finike Belediye Meclisinin 04.07.2017 gün ve 51 sayılı kararı ile kısmen kabul kısmen reddedilen, Eski Mahalle, Kale Mahalle ve Yeni Mahalle’de bulunan tescilli yapılar ve koruma alanlarının imar planlarına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda 106 ada 9 parsel ve 103 ada 6 parselin ticaret alanı olarak planlanması ve meydanda yetişmiş ağaçların korunarak yeraltı otopark alanı planlanması ve plan notlarında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN: plan değişikliği onama sınırları ile plan notları ve plan değişikliği açıklama raporunun itirazlara ilişkin parselleri kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi kaydıyla Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 47 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2017
14:00
 753  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 1
 1
 Finike Belediyesi sınırları içerisinde: Eski Mahalle, Kale Mahalle ve Yeni Mahalle’de bulunan tescilli yapılar ve koruma alanlarının imar planlarına işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde kabul edilen itirazlar doğrultusunda 106 ada 9 parsel ve 103 ada 6 parselin ticaret alanı olarak planlanması ve meydanda yetişmiş ağaçların korunarak yeraltı otopark alanı planlanması ve plan notlarında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN: plan değişikliği onama sınırları ile plan notları ve plan değişikliği açıklama raporunun itirazlara ilişkin parselleri kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi kaydıyla, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2017
14:00
 752  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 06.06.2017 tarih ve 84 sayılı kararı ile reddedilen, Merkez 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZLAR, itirazların Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine aykırı olması gerekçesiyle Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2017
14:00
 751  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih ve 75 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kökez Mahallesi 102 ada 15 parselin içerisinden geçen 7 metrelik yolun yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2017
14:00
 750  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarih ve 182 sayılı kararı ile görüşülen, Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde 1. Derece Doğal Sit Alanında yer alan, Kışla Mahallesi 298 ada 6,98 parsellerde imar adası sınırının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, planlama alanı 1. Derece doğal sit alanı içinde kaldığından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. ((Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2017
14:00
 749  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.06.2017 tarih ve 220 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gebizli Mahallesi 12068 ada 18 parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, gösterimlerde yer alan kütle inşaat ibaresinin kaldırılması kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2017
14:00
 748  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.06.2017 tarih ve 219 sayılı kararı ile uygun bulunan, Konuksever Mahallesi 4439 ada 12 parselin yapılaşma koşulları değiştirilmeden Maxh=11.50m. yapılaşma koşulunun Yençok=3 kat olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2017
14:00
 747  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih ve 80 sayılı kararı ile reddedilen, Bahçelievler Mahallesi 1036 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 3Manavgat Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih ve 80 sayılı kararı ile reddedilen, Bahçelievler Mahallesi 1036 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu) kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2017
14:00
 746  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Kaş Belediye Meclisinin 03.04.2017 tarih ve 29 sayılı Kararı ile uygun bulunan: Gökçeören Mahallesi 289 ada 1 parselde Lise Alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, trafo alanı gösteriminin mekânsal planlar yapım yönetmeliğine göre düzenlenmesi, kurum görüşlerinin tamamının plan notlarına eklenmesi, plan notları 15. Maddesinin kaldırılarak jeolojik etüt verilerinin plana işlenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2017
14:00
 745  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Elmalı Belediye Meclisi’nin 01.06.2017 tarih ve 57 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yenimahalle, 97 ada 20 ve 21 nolu parsellerin tevhid edilebilmesine yönelik olarak düzenleme yapılması ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. ((Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2017
14:00
 744  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Elmalı Belediye Meclisi’nin 01.06.2017 tarih ve 55 sayılı kararı ile uygun bulunan, Karyağdı Mahallesi sınırları içerisinde B-5 Ticaret Alanı olarak planlı bulunan 118, 119, 120 ve 152 nolu adaların Hükümet Caddesine cepheli parsellerinin, B-3, 0.50/1.50 yapılaşma koşullu Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ve Plan Notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2017
14:00
 743  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Elmalı Belediye Meclisi’nin 01.06.2017 tarih ve 54 sayılı kararı ile uygun bulunan, Camiatik Mahallesi, 169 ve 229 nolu adalar arasında kalan Yaya Yolunun 7 m olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2017
14:00
 742  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisi’nin 06.06.2017 tarih ve 132 sayılı kararı ile uygun bulunan, Orhanköy Mahallesi, 178 ada 110 113, 117 ve 124 parsellerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (GES) olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2017
14:00
 741  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Akseki Belediye Meclisinin 05.06.2017 tarih ve 43 sayılı kararı ile uygun bulunan Emiraşıklar Mahallesi 127 ada 59, 62, 63 parsellerin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alanı (GES) olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE UYGULAMA İMAR PLANI, plan adının “1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı” olarak değiştirilmesi, plan değişikliği onama sınırının kaldırılması ve plan notlarının 24. maddesinin kaldırılması kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2017
14:00
 740  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 06.06.2017 tarih ve 82 sayılı kararı ile uygun bulunan, Merkez Mahallesi 616 ada 1 parselin resmi kurum alanından eğitim tesisi alanına (üniversite alanı) dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Serik Belediye Başkanlığının 17.08.2017 tarih ve 5000- 7380 sayılı yazısı ile plan değişikliği teklifinin iadesi istendiğinden Belediyesine iadesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2017
14:00
 739  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Merkez Mahallesi 616 ada 1 parselin resmi kurum alanından yükseköğretim alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Serik Belediye Başkanlığının 17.08.2017 tarih ve 5000- 7380 sayılı yazısı ile plan değişikliği teklifinin iadesi istendiğinden Belediyesine iadesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2017
14:00
 738  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
  Serik Belediye Meclisinin 06.06.2017 tarih ve 85 sayılı kararı ile görüşülen, Karadayı Mahallesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan, 18 adet itirazdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 nolu itirazların Belediyesinden geldiği şekliyle REDDİNE, 7 ve 8 nolu itirazlar ile kısmen kabul edilen plan değişikliğinin Belediyesinden geldiği şekliyle KABULÜNE, kısmen kabul edilen 9 nolu itiraz ile yapılan plan değişikliği ile kaldırılan 10 metrelik yol kadar güneydeki park alanının kuzeye doğru büyütülmesi kaydıyla değiştirilerek KABULÜNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. ((Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2017
14:00
 737  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Karadayı Mahallesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda, park alanı ile konut alanının yer değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2017
14:00
 736  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 1
 1
 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Söğütçük Mahallesi, 277 Ada 1 parselin “LPG-Akaryakıt ve Servis İstasyonu” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2017
14:00
 735  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 1
 1
 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Uzunoluk Mahallesi 803 ada 3, 4, 5 nolu parsellerin “Konut Alanından” “Ticaret Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Antalya 2. İdare Mahkemesinin 2015/877E. 2017/642K. sayılı kararı ile iptal edildiğinden parselin eski plan kararı olan “konut alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇELİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2017
14:00
 734  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Fabrikalar Mahallesi 21, 1226, 1228, 1234 nolu parsellerde imar uygulaması yapılamamasından dolayı Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü, Türkiye Zirai Donatım Kurumu, Yetiştirme Yurdu ve yol alanında yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2017
14:00
 733  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Kuzey Antalya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde Kepez Belediyesi Kızıllı Mahallesi Asar Serisi 183, 203 ve 204 nolu bölmelerde bulunan 1015190,14 m2 büyüklüğündeki ormanlık alanda “Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer ve Depolama)” planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkında, söz konusu plan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 24.05.2017 tarihinde onaylandığından karar verilmesine yer olmadığına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2017
14:00
 732  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 1
 1
 Kuzey Antalya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde Kepez Belediyesi Kızıllı Mahallesi Asar Serisi 183, 203 ve 204 nolu bölmelerde bulunan 1015190,14 m² büyüklüğündeki ormanlık alanda “Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer ve Depolama)” planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkında, söz konusu plan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 24.05.2017 tarihinde onaylandığından karar verilmesine yer olmadığına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2017
14:00
 731  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Şelale Mahallesi 1862 parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2017
14:00
 730  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 1
 1
  Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Pazarcı Mahallesi 891 Ada 3 parselin belediye hizmet alanı olarak planlı bulunan kısmının sanayi alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin iptaline ilişkin Antalya 2. İdare Mahkemesi’nin 2016/870 E., 2017/759K. sayılı kararı doğrultusunda, Mahkeme Kararında üst ölçekli planlarında parselin bütüncül spor alanı kullanımında olduğuna atıfta bulunulduğundan bahse konu alanın "Spor Alanı" olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2017
14:00
 729  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 1
 1
 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Eski Mahalle 85 ada 23, 24 ve 25 parsellerin konut altı ticaret alanından konut alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, ada bazında yapılaşma düzenini bozacağından oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. ((Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2017
14:00
 728  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   8
 1
 1
 Elmalı Belediye Meclisi’nin 05.05.2017 tarih ve 47 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yenimahalle, 571 ada 5 parsel ile 572 ada 1 parsel arasındaki 12m’lik Taşıt Yolunun doğuya kaydırılarak, 571 ada 5 parseldeki E=1.50 yapılaşma koşullu Resmi Kurum (Sosyal Güvenlik Kurumu) alanının büyütülmesi ve 572 ada 1 parseldeki E=0.75, Yençok=9.50 yapılaşma koşullu Resmi Kurum (Sosyal Güvenlik Kurumu) Alanının Belediye Hizmet Alanına dönüştürülerek yapılaşma koşullarının kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2017
14:00
 727  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 1
 1
 Elmalı Belediyesi, Yenimahalle, 572 ada 1 parselde yer alan Kamu Hizmet Alanının bir kısmının Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan, 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2017
14:00
 726  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 1
 1
 Akseki Belediyesi sınırları içerisinde, Dutluca Mahallesi 110 ada 76 parselin Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisi Santrali) ve kuzeyinde 10 m.’lik taşıt yolu planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2017
14:00
 725  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   8
 1
 1
 Akseki İlçesi Sinanhoca Mahallesi ve İbradı İlçesi Ürünlü Mahallesi sınırları içerisinde Enerji Üretim Alanı HES planlanmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Nazım İmar Planı Revizyonlarına ilişkin alınan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.11.2015 tarih 942 sayılı ve 08.05.2017 tarih ve 395 sayılı kararlarının iptaline ilişkin konuda, talep sahibinin 20.06.2017 tarih ve 44887 kayıt sayılı dilekçesi ile HES projesine ait ÇED olumlu belgesi Antalya 2. İdare Mahkemesinin kararı ile iptal edildiği belirtildiğinden: Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.11.2015 tarih 942 sayılı ve 08.05.2017 tarih ve 395 sayılı kararlarının iptaline oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 46 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2017
14:00
 724  Yönetmelikler Hk   8
 1
 1
 Sayıştay Başkanlığının 12.02.2016 tarih ve 6374 sayılı görüş yazısında: “5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun “Ulaşım hizmetleri” başlıklı 9. Maddesi gereğince Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), ulaşım hizmetlerini ve koordinasyonunu yerine getirmekle mükellef birimdir. Antalya Büyükşehir Belediyesi İlçeler Toplu Taşıma Araçları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğini düzenleme yetkisi Büyükşehir Belediye Meclisine değil, Ulaşım Koordinasyon Merkezine (UKOME) aittir ve yönetmelik hükümlerinin UKOME kararı şeklinde hayata geçirilmesi gerekmektedir.” denilmekte: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 21.10.2016 tarihli ve 23130 sayılı görüş yazısında: “Yalnızca UKOME tarafından: ulaşım, toplu taşıma ve trafik mevzuatının Büyükşehir Belediyesine verdiği yetki doğrultusunda büyükşehir sınırları içinde bu hizmetlere yönelik yönetmelik veya benzeri düzenleyici idari işlemler yapılabileceği, Büyükşehir Belediyesinin ise, ulaşım ve toplu taşıma hizmet ve faaliyetlerinin amaca uygun, etkili ve yürütülmesini sağlamak üzere Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde yer almayan hususlarda Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı ile düzenleme yapabileceği değerlendirilmektedir.” denilmekte olup: bu nedenle Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2014 tarihli ve 551 sayılı kararıyla yürürlükte olan Umum Servis Araçları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılması ve ihtiyaç duyulan düzenlemelerin UKOME Genel Kurulu Kararı ile yapılması gerekmekte olup: hazırlanan Umum Servis Araçları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmeliğin kabulüne oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, 1 adet Yönetmelik, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2017
14:00
 723  Yönetmelikler Hk   8
 1
 1
  Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2014 tarih ve 551 sayılı kararı ile yürürlükte olan Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik üzerinde revizyon yapılması gerekliliği doğmuş: Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hazırlanmış ve 1. Hukuk Müşavirliğinin görüşlerine sunulmuş olup, alınan görüş doğrultusunda söz konusu Yönetmeliğin 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 27/4 maddesi uyarınca görüş alınmak üzere Sayıştay Başkanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, 1 adet Yönetmelik, 1 adet Oylama Raporu)  
11-09-2017
14:00
 722  Bilgilerdirme hk.   8
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesinin 12.08.2014 tarihli 399 sayılı Meclis kararına istinaden Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı’nın yapmış olduğu protokoller ve yurt dışı görevlendirmeler hakkında: a-) Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes TÜREL ve büyükşehir belediyesi personelince Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleşen yurt dışı görevlendirmeleri hakkında, b-) Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Aksu Belediyesi arasında: Aksu İlçesi sınırları içerisinde muhtelif zamanlarda yapılan imar uygulamaları ve parselasyon işlemleri sonucu oluşan hukuki problemlerin çözümüne ilişkin, Maliye Hazinesine ait, toplam 266.988,40 m² alana sahip 188 adet taşınmazın harcına esas değeri olan 4.489.285,12 TL' nin ödenmesi konulu imzalanan protokol hakkında, c-) Büyükşehir Belediyesi ile Korkuteli Belediyesi arasında: Korkuteli Belediyesi sorumluluk alanında bulunan Alaaddin Keykubat Caddesinin Hastane Caddesi (Oyun Yeri Cami) ile Korkuteli Barajı arasındaki bölümünün (yaklaşık 2300 metrelik kısmın) asfalt kaplamasının yapılması, Hükümet Caddesi, Hastane Caddesi ve Alaaddin Keykubat Caddelerinde yağmursuyu hatlarının mansap bağlantılarının yapılabilmesi için muhtelif yerlerde yeşil alandan ve kaldırımlardan geçiş yapılması, bisiklet yoluna ring yaptırılabilmesi için Oyun Yeri Cami yanındaki köprü ile Kütüphane karşısındaki köprüde bisiklet yolu bağlantılarının Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması konulu imzalanan protokol hakkında, d-) Büyükşehir Belediyesi ile Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı arasında: Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Antalya İli Muratpaşa İlçesi 5288 ada 1 parsel nolu taşınmazın Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı, Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 25 yıl süre ile kullanılmasına ilişkin imzalanan protokol hakkında, e-) Büyükşehir Belediyesi ile Kaş Belediyesi arasında ASAT Genel Müdürlüğü’nün Kaş İlçesi Gömbe Mahallesinde yapmış olduğu içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları sonucunda bozulmuş olan muhtelif yollarda parke, sathi kaplama ve bitümlü sıcak karışımın yapılması konulu imzalanan protokol hakkında, f-) Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Müftülüğü ile Antalya Cami Yaptırma, Yaşatma, Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği arasında imzalanan Kepez İlçesi, Fabrikalar Mahallesi 29006 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmaz üzerine inşa edilecek olan ve içerisinde Cami, Türk-İslam eserleri müzesi, konferans salonları, taziye evi, ticari mahaller, ofisler, avlu, yeşil alanlar ile yeme-içme bölümleri bulunan külliye inşaatına yer verilecek olan “Antalya Camii Bağış ve Yardımları İşbirliği Protokolü” hakkında, g-) Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Elmalı Belediyesi arasında: 665. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri etkinlikleri kapsamında yapılacak olan organizasyonun iki belediyenin birlikte yürütülmesi ile ilgili imzalanan protokol hakkında, Meclis bilgilendirildi.  
11-09-2017
14:00
 721  Önergenin Gündeme Alınması Hk.   8
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2017 tarihli Meclis Gündemi, birimlerden gelen teklifler ve önergeler ile birlikte toplam 204 maddeden oluşmuştur.  
11-09-2017
14:00
 720  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   8
 1
 1
 Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes TÜREL, AK Parti Meclis Üyeleri: Hakan TÜTÜNCÜ, Ramazan ÇALIK, Halil ŞAHİN, Adil ÇELİK, Ümit ÖZTEKİN, Süleyman TOPÇU, Mehmet ÖZEREN, Kaan Osman SARIOĞLU, Bahadır YANTAÇ, Mesut KOCAGÖZ, Bahattin BAYRAKTAR, İsmail AFŞAR, Esat GÖYÜK, Emin HATİPOĞLU, Kerim BAŞKAPTAN, Mustafa Erkan ERSOY, Cenk Halil BAYAZ, Abdurrahman YILMAZ, Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Hasan Fevzi YILMAZ, Yusuf GÖVEN, Ali KURŞUNLU, Ercan AK, İbrahim KÖSEOĞLU, Yaşar SÖZEN, Musa YÜCEL, Erol DEMİRHAN, Fırat DEMİRCİ, Hasan Ali IRBAN, Sadullah BAYAR, Hüseyin TORUN, Muhammet URAL, Ahmet BÜYÜKAKÇA, Halit ÇİLENGİR, Halil ÖZTÜRK, Halit AKAR, Ali Rıza ZORLU, Orhan AVCI, Mustafa EROĞLU, Rasim ELÇİ, Ercan MERTHATUN, Hüseyin ÖZBEK, Halil KARATAŞ, Serdal ÇAVUŞOĞLU, Süleyman ACAR, Ruhi BEŞİKTAŞ 'ın CHP Meclis Üyeleri: Şükrü SÖZEN, Muhittin BÖCEK, Mustafa GÜL, Mustafa Reşat OKTAY, Recep TOKGÖZ, Songül BAŞKAYA, Erkan DEMİRCİ, Ali COŞKUN, Erşan ÖZDEN, Oytun Eylem DOĞMUŞ, Cansel TUNCER, Edip Kemal BAHADIR, Faik ÇITAK, Seyfi ARIKAN, Halil ARIKAN, Arzu YILDIRIM, Zafer YÖRÜK, İsmet TOK, Erdal Ramazan ALTACA, Yusuf KUMBUL, Mehmet HACIARİFOĞLU, Ahmet CAN’ın MHP Meclis Üyeleri: Adem Murat YÜCEL, Zihni ASİLTÜRK, Selçuk SENİRLİ, Emin ÇAĞLAR, Mehmet KILINÇ, İrfan YILMAZ, Ertürk YAZAR’ın Bağımsız Meclis Üyeleri: Mehmet SALUR, Hasan Nusret BAYSAL‘ın toplantıya katıldıkları, ayrıca yoklama esnasında elektronik oylama sistemine giriş yapamayan Meclis Üyeleri Mustafa İsmet UYSAL, Ali Baki SARICA, Önder ÖNEN ve Erol ÖZKARABEKİR'i Meclis Başkanı Menderes TÜREL yoklamaya dahil ederek Büyükşehir Belediye Meclisi oturumunu açtı. (Ak Parti 49, CHP 22, MHP 8 Bağımsız 4 meclis üyesi olmak üzere toplam 83 üye) AK Parti Meclis Üyesi: Erdeniz YAVUZ, CHP Meclis Üyeleri: Ümit UYSAL, Sami ALTUN, MHP Meclis Üyeleri: Hasan GÖKÇE, Ergüven YILMAZ'ın mazeretli sayılması yönünde verdiği dilekçelerin kabulüne oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (Ak Parti 43, kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.)  

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 1998 - 2017 Her hakkı saklıdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Hizmetidir .