Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik

Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 148405 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
16-11-2015
14:30
 1049     10
 2
 1
 Manavgat Belediye Meclisi’nin 03.11.2015 tarih ve 140 sayılı kararı ile uygun bulunan D-400 Karayolu Kenarı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile uygun bulunan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, belediyesinden geldiği şekliyle itirazların bir kısmı reddedilmiş, bir kısmı kabul edilmiş olup kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 45 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
16-11-2015
14:30
 1048     10
 2
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2015 tarihli toplantısında görüşülen İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu doğrultusunda karara bağlanan 909 sayılı meclis kararında: teklif yazısında sehven “1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği” yazılan ibarenin “1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği” olarak düzeltilmesine ilişkin konu oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 45 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
16-11-2015
14:30
 1047     10
 2
 1
 Kepez ve Muratpaşa Belediyeleri sınırları içerisinde, 01.09.2015 tarih ve 2015/09-534 sayılı UKOME Genel Kurul Kararına istinaden Düden Katlı Kavşağı ve Sakarya Katlı Kavşağı Projelerinin uygulama imar planına işlenmesine ilişkin 1635,2 ve 5404,22 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 45 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu  
16-11-2015
14:30
 1046     10
 2
 1
 Muratpaşa İlçesi, Muratpaşa Mahallesi 1003 ada güneyinde yer alan Çocuk Bahçesi ve Trafo Alanının, Genel Otopark (Katlı Otopark) Alanına dönüştürülmesi ile Kreş Alanının yeniden düzenlenerek, Kreş alanının güneybatısında Trafo alanı ayrılması ve otopark alanına ilişkin plan notu eklenmesi ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 1 kabul, 3 ret oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 40 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
16-11-2015
14:30
 1045     10
 2
 1
 Muratpaşa İlçesi, Muratpaşa Mahallesi 1003 ada güneyinde yer alan Park Alanının Genel Otopark (Katlı Otopark) Alanına dönüştürülmesi ve Kreş Alanının yeniden düzenlenerek Eğitim Alanı olarak planlanması ilişkin 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 1 kabul, 2 ret oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 36 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
16-11-2015
14:30
 1044     10
 2
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemize tahsisi yapılan Arapsuyu Mahallesi 4108 ada 2 parselin TAKS=0.25 KAKS=1.20 max.h=30.50 metre yapılanma koşullu toplu konut alanı ile zorunlu yol boyu ticaret alanından E=1.20 emsalli yurt alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1057,43 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 4 kabul, 1 ret oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 37 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
16-11-2015
14:30
 1043     10
 2
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemize tahsisi yapılan Arapsuyu Mahallesi 4108 ada 2 parselin konut alanından sosyal tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 2049,22 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 2 kabul, 1 ret oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 38 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
16-11-2015
14:30
 1042     10
 2
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, Fabrikalar Mahallesi 29006 ada 1, 2 parsellerdeki cami ve kültürel tesis alanı ile çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 15927 Plan işlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, ‘‘Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yatırımlar Şube Müdürlüğü’nün 28.10.2015 tarih ve 4920 sayılı yazısı ekinde sunulan vaziyet planı doğrultusunda cami alanı, kültürel tesis alanı ve park alanında düzenleme yapılması’’ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 5 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu ile toplam 36 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
16-11-2015
14:30
 1041     10
 2
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, Fabrikalar Mahallesi 29006 ada 1, 2 parsellerdeki ibadet alanı ve kültürel tesis alanı ile çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 15926 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU, ‘‘Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yatırımlar Şube Müdürlüğü’nün 28.10.2015 tarih ve 4920 sayılı yazısı ekinde sunulan vaziyet planı doğrultusunda cami alanı, kültürel tesis alanı ve park alanında düzenleme yapılması’’ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 5 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu ile toplam 36 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
16-11-2015
14:30
 1040     10
 2
 1
 Antalya İli, Elmalı İlçesi, Beyhamamı Caddesi ile Elmalı-Kaş Karayoluna kadar olan yaklaşık 2.250 metre uzunluğundaki Hükümet Caddesi ve Antalya Caddesinin, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yol ağına dahil edilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 3 kabul, 1 ret oyu, MHP 4 ret oyu ile toplam 41 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
16-11-2015
14:30
 1039     10
 2
 1
 Muratpaşa İlçesinde bulunan, Ermenek Mahallesi, Rauf Denktaş Caddesi-Kardeş Kentler Caddesi kesişiminden doğuya doğru devam eden yaklaşık 2.500 metre uzunluğunda ve 30.00 metre genişliğindeki 10. Sokağın Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yol ağına dahil edilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 10 ret oyu, MHP 4 ret oyu ile toplam 47 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
16-11-2015
14:30
 1038     10
 2
 1
 Antalya İli, Korkuteli İlçesi, • Korkuteli-Elmalı Karayolundan Korkuteli Havuzlu Kavşağa kadar olan yaklaşık 1.460 metre uzunluğundaki (Eski Elmalı Yolu) İstiklal Caddesinin, • Korkuteli Havuzlu Kavşağı ile Korkuteli-Tefenni Karayolu arasında kalan yaklaşık 2.340 metre uzunluğundaki Atatürk Caddesi ve Mehmet Akif Ersoy Caddesinin, • Mehmet Akif Ersoy Caddesi (Eski Burdur Caddesi) ile Cengiz Toytunç Caddesi arasında kalan yaklaşık 90 metre uzunluğundaki Kazım Karabekir Caddesinin, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yol ağına dahil edilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 7 ret oyu, MHP 5 ret oyu ile toplam 47 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
16-11-2015
14:30
 1037     10
 2
 1
 Antalya ili, Korkuteli İlçesi, Cengiz Toytunç Caddesi ile Korkuteli Otogar Kavşağı arasında kalan yaklaşık 2.400 metre uzunluğundaki Fatih Bulvarı ve Şht. Piyade Er Hüseyin Çöl Caddesinin, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yol ağına dahil edilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 1 kabul, 3 ret oyu ile toplam 38 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
16-11-2015
14:30
 1036     10
 2
 1
 Muratpaşa İlçesi Şarampol Caddesi üzerinde bulunan Hafif Raylı Sistem ve taşıt yolunun tek şerit olarak çalışması ve kentin merkezi alanında trafik sıkışıklığına neden olduğundan, alternatif güzergahların işlevsel niteliğinin arttırılarak, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması kent merkezi dolaşım ağı açısından önem taşımakta olup, Sokullu Caddesi ile Tonguç Caddesi arasında yer alan ve yaklaşık 400 metre uzunluğundaki 620. Sokağın Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yol ağına dahil edilmesinden dolayı: Cumhuriyet Mahallesi 5055 ada güneyinde yer alan park alanlarının tamamının yetki ve sorumluğunun 5216 sayılı kanunun 7 inci maddesinin L fıkrası ''kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işlettirmek...'' hükmü gereğince kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesine verilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 4 kabul, 2 ret, 1 çekimser oyu, MHP 2 ret oyu ile toplam 43 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
16-11-2015
14:30
 1035     10
 2
 1
 6306 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen, 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesinin 14 üncü fıkrasında, Belediye Meclisinin alacağı karar ile masrafların tamamı belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla bina cephelerinde değişiklik ve yenileme ile özel aydınlatma ve çevre tanzimi çalışmaları yapılabileceği hüküm altına alınmış olduğundan, Şarampol Caddesi Yayalaştırma Projesi ile ilgili olarak Yener Ulusoy Bulvarı Kavşağı ile Sokullu Caddesi arasında kalan kısımda bulunan alanda, park, otopark, bina cepheleri ve parsellerin arka cephelerinde düzenlemeler yapılmasına, gerekmesi halinde mülkiyet ve muhtesat kamulaştırmaları yapılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesinin 14 üncü ve 15 inci fıkraları ile 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili hükümleri gereğince düzenlemeler yapılmasına oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 4 ret, 4 çekimser oyu, MHP 8 kabul, 1 ret oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
16-11-2015
14:30
 1034     10
 2
 1
 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının çalışma usul ve esaslarını düzenleyen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği, Turizm ve Müzeler Dairesi Başkanlığının çalışma usul ve esaslarını düzenleyen Turizm ve Müzeler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının çalışma usul ve esaslarını düzenleyen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği ile Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak sosyal hizmet ve yardımlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, Antalya Büyükşehir Meclisinin 12.06.2015 tarih ve 454, 14.07.2015 tarih ve 658 ve 663 sayılı Meclis kararları ile kabul edilerek İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 2007/39 sayılı genelgesinde belirtilen usulle görüş alınmak üzere Sayıştay Başkanlığı ve ilgili bakanlıklara gönderilmiş olup, Sayıştay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı Kontrolörlüğü tarafından gönderilen görüş yazıları doğrultusunda yapılan değişikliklerle beraber yönetmeliklerin kabulüne oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 30 kabul oyu, CHP 10 çekimser oyu, MHP 9 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 4 Adet Yönetmelik,1 adet Oylama Raporu)  
16-11-2015
14:30
 1033     10
 2
 1
 Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmeliğin “Geçiş Yolu İzin Belgesi” başlığı altındaki 4. Maddesinde: “Bu yönetmelik kapsamındaki tesisler için, karayoluna bağlantısı sağlayacak geçiş yolları yönünde Geçiş Yolu İzin Belgesi alınması zorunludur. Bu belge sadece yol ve trafik güvenliğinin sağlanması ile ilgili olup, alınması gerekli ruhsatlar yönünden geçerli değildir” denilmekte olup, 5393 Sayılı Kanununun 80. Maddesi ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 40. Maddesi hükümlerine istinaden: 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında “Akaryakıt İstasyonu” olarak belirlenen alanlarda: LPG, LNG, CNG, İkmal Satış, Servis ve Elektrikli Araç Şarj Yeri faaliyetlerinde bulanabilmesi için 15.09.2015 tarih ve 786 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı doğrultusunda, Akaryakıt İstasyonu olarak belirlenen alanlarda, LPG, LNG, CNG, İkmal Satış Servis ve Elektrikli Araç Şarj Yeri faaliyetleri de yapılabildiğinden, sadece yol ve trafik güvenliğinin sağlanması ile ilgili olarak verilmiş olan Geçiş Yolu İzin Belgesine sahip Akaryakıt İstasyonlarına yukarıda belirlenen faaliyetlerin eklenmesi durumunda giriş-çıkışlarda değişiklik yapılması ihtiyacı olmadığından yeniden Geçiş Yolu İzin Belgesi düzenlenmemesine, ancak yapılacak ilavelerin işlendiği vaziyet planlarının ilgili kurum ve birimlerden görüş alınması suretiyle Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığından “UYGUNDUR” şeklinde onaylatılmasına ve ilave kullanımların inşaat-işletme ruhsatlarının ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ilgili birimlerce düzenlenmesine, yeni başvurularda ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Geçiş Yolu İzin Belgesinin UKOME Genel Kurul Kararı doğrultusunda verilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
16-11-2015
14:30
 1032     10
 2
 1
 5366 sayılı kanunun 3. maddesinde "Yenileme alanlarında yapılacak uygulamalarda her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç olmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerinden muaftır” denilmekte olup: aynı kanunun uygulama yönetmeliğinin 32. maddesinde "Yenileme alanına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete ’de yayımlanmasından itibaren projenin tamamlanmasına kadar geçecek süre içinde her türlü mal ve hizmet alımı, yapım işleri ve danışmanlık hizmetleri, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç olmak üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine bağlı olmaksızın yetkili idarelerin meclislerinin kabul edecekleri esas ve usullere göre yürütülür" denilmekte olup: Muratpaşa İlçesi, Balbey Mahallesi Kentsel Sit Alanı ve Çevresi Yenileme Alanı sınırları içerisinde yapılacak Yenileme Projesine ilişkin projenin tamamlanmasına kadar geçecek süre içinde her türlü mal ve hizmet alımına, yapım işlerine ve danışmanlık hizmetlerine dair uygulama esas ve usullerin belirlenmesi hususu, 5366 sayılı kanunun 3.maddesi ve uygulama yönetmeliğinin 32. maddesi kapsamında hazırlanan ekte yer alan “5366 Sayılı Kanunun 3.maddesi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usullerin” kabulü hususuna oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 1 kabul, 12 ret oyu, MHP 9 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
16-11-2015
14:30
 1031     10
 2
 1
 6360 sayılı Kanunla Finike Belediyesine devredilen Finike Asarönü Sulama Göletinin tarımsal sulamada önemli bir işlev gördüğü, ancak göl aynasından oluşan su kaçağı nedeniyle mevcut durumda toplam kapasitesinin % 90 mm sulamada kullanılabildiği, tam kapasite ile kullanılması halinde tarımsal üretime önemli katkı sağlayacağı anlaşılan söz konusu sulama göletinin, gerekli onarım çalışmalarının Finike Belediye Başkanlığının 01.10.2015 tarih ve 3248 sayılı talep yazıları da dikkate alınarak 5393 sayılı kanunun 75. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendi uyarınca Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca hazırlanacak ve uygulanacak proje ve Finike Belediye Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesi arasında düzenlenecek protokol doğrultusunda yaptırılmasına ve Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca toplam 60.000,00 TL’ye kadar harcama yapılmasına, Büyükşehir Belediyesi adına harcama yapmak üzere Genel Sekreter Birol EKİCİ’ye yetki verilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
16-11-2015
14:30
 1030  Encümene Yetki Verilmesi Hk.   10
 2
 1
 Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Kumluca İlçesi Erentepe Mahallesi 101 ada 15 parsel sayılı 6.492,29 m2 yüzölçümlü taşınmazın, “Kumluca Toptaş Göleti İnşaatı” rezervuar alanı içinde kalması nedeniyle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanunla Değişik 30 uncu maddesine göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına devrinin yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
16-11-2015
14:30
 1029     10
 2
 1
 Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti hazineye ait 449.634,75 m yüzölçümlü Lara Beach Park adı ile anılan alanın Büyükşehir Belediyesi kirası altında bulunduğu süreden teslim tarihine kadar olan zaman içerisinde kiralamadan doğan arz ve ceza bedellerine ilişkin: - Sulh anlaşmasının parasal değerinin, incelemeyi müteakip kesinleşecek miktar üzerinden hüküm ifade etmesi kaydıyla, (9 uncu yıl arz bedeli olarak 35.116,41 TL’nin ve 10 uncu yıl arz bedeli olarak 272.293,00 TL’nin gecikme zammı ile birlikte, 11 inci ve 12 inci yıl arz bedeli olarak istenen 609.048,57 TL ile ceza bedeli 348.397,07 TL’nin ödenerek) sulh anlaşmasının tasdikine, - Büyükşehir Belediyesi tarafından ceza bedellerinin iptali istemiyle Antalya 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/6 (Hakem) esasında Antalya Defterdarlığı aleyhine açılan davadan vazgeçilmesine, - 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin h fıkrası uyarınca sulh anlaşmasına karar alınmasına, Büyükşehir Belediyesini temsilen uzlaşma anlaşmasını imzalamaya, Genel Sekreter Birol EKİCİ’nin yetkili kılınmasına, oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 10 çekimser oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
16-11-2015
14:30
 1028  Encümene Yetki Verilmesi Hk.   10
 2
 1
 Bakanlık Makamının 22.10.2015 tarihli ve 26234 sayılı “Olur’ları ile Muratpaşa İlçesi Kışla Mahallesinde bulunan Hazineye ait 8462 ada 2 parsel nolu ve 2.089 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan 7 katlı otoparkın tamamının otopark olarak kullanılmak üzere ilk yıl 200.000,00 TL (ikiyüzbintürklirası) kira bedeli üzerinden 10 (on) yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5 l/g maddesi kapsamında pazarlık usulü ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 73/a maddesi uyarınca alt kiracılık verilmek suretiyle, Büyükşehir Belediyesine kiraya verilmesi uygun görülen söz konusu alanın, 10 (on) yıllığına Büyükşehir Belediyesi adına kiralanabilmesi için Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 1 kabul, 11 ret, 1 Çekimser oyu, MHP 11 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
16-11-2015
14:30
 1027     10
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 6360 sayılı Kanun ile genişleyen hizmet sahası ve artan sorumluluklar nedeniyle aynı anda çok sayıda ekip ile geniş bir coğrafyada asfalt, sathi kaplama ve parke taşı döşeme işlerinin etkin ve hızlı biçimde yapılabilmesi için, İbradı İlçe Belediyesi sorumluluğunda bulunan, İbradı Maşata (Aydınyayla) Mahalle yolunun (asfalt) sathi kaplamasının yapılması ve Şehit Tamer Tolon Caddesine parke taşı döşenmesi ile ilgili, Büyükşehir Belediyesi ile İbradı Belediye Başkanlığı arasında protokolün yapılmasına ve protokolü Büyükşehir Belediyesi adına imzalamak üzere Genel Sekreter Birol EKİCİ’ye yetki verilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
16-11-2015
14:30
 1026  Sermaye artışı   10
 2
 1
 Büyükşehir Belediyesinin hissedarı bulunduğu ANSET Özel Sağlık ve Eğitim Kültür İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin 15.10.2015/1 ve 2015/18 sayılı Mali Müşavirlik Raporu ile şirket sermayesinin 1.900.000,00 (birmilyondokuzyüzbin) TL’den 3.100.000,00 (üçmilyonyüzbin) TL arttırılarak 5.000.000,00 (beşmilyon) TL’ye çıkarılmasına ve Büyükşehir Belediyesinin hissedarı bulunduğu ANSET Özel Sağlık ve Eğitim Kültür İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin sermaye artışına ortaklık oranını (% 84) korumak suretiyle, bu artırım ile ilgili iştirakine isabet eden 2.604.000,00 (ikimilyonaltıyüzdörtbin) TL ile katılmasına oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 16 Ret oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
16-11-2015
14:30
 1025     10
 2
 1
  Kepez İlçesi, Kepez ve Santral Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 24.11.2014 tarihli ve 2014/7041 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden 25.12.2014 tarihli ve 29216 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında “Riskli Alan” ilan edilen alanda yapılacak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında sahipleriyle kullanmakta oldukları yapıların yıkılarak yerlerine günün koşullarına uygun olarak yeni bir yapı kompleksi inşası hususunda ileride imzalanacak nihai sözleşmeye ilişkin olarak hazırlanan ekte yer alan ön protokolün onaylanmasına ve ön protokolün Antalya Büyükşehir Belediyesi adına imzalanması için Genel Sekreter Birol EKİCİ’ye yetki verilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 1 kabul, 15 ret, 2 çekimser oyu, MHP 2 ret, 4 çekimser oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 1024  Gündemin.... ila... Maddeleri Hk.   10
 1
 2
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2015 tarihli Meclis toplantısında: a.Gündemin 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 219, 220, 221 ve 229. maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. b.Gündemin 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238 ve 239. maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. c. Gündemin 130, 131, 132, 133, 134, 143 ve 228. maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna ve Ulaşım Komisyonuna havalesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. (AK Parti:28 Kabul, CHP: 4 Kabul, MHP:6 Kabul oyu ile toplam 38 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)  
12-11-2015
17:30
 1023  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Serik Belediye Meclisinin 09.07.2015 gün ve 100 sayılı kararı ile reddedilen, Sanayi Köprülü Kavşak düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZLARIN, Serik Belediyesinin 03.11.2015 tarih ve 8369 sayılı yazısı ekinde iletilen, itiraz sahiplerinin bir kısmının mağduriyetinin giderilmesi yönünde hazırlanan plan değişikliğinin tekrar değerlendirilmek üzere Belediyesine iadesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 2 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 35 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 1022  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Serik Belediye Meclisi’nin 10.04.2015 tarih ve 52 sayılı kararı ile uygun bulunan Kökez Mahallesinde yer alan ağaçlandırılacak alan olarak planlı mezarlık alanının arasından geçen 7 metrelik yolun kaldırılması ve gösteriminin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre mezarlık alanı olarak gösterilmesine ilişkin 1097,31 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 2 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 35 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 1021  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Serik Belediye Meclisi’nin 10.09.2015 tarih ve 131 sayılı kararı ile uygun bulunan Yeni Mahalle 324 adanın tamamının ticaret alanına dönüştürülmesi ve yapılanma koşullarının düzenlenmesine ilişkin 1097,30 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı olduğundan oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 2 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 35 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 1020  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Serik Belediye Meclisi’nin 10.09.2015 tarih ve 127 sayılı kararı ile uygun bulunan Gebiz Mahallesi 55 ada 17 parselin konut alanından özel yurt alanına dönüştürülmesine ilişkin 15650,1 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2015 tarih 610 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ve 09.10.2015 tarih ve 866 sayılı kararı ile kabul edilen itiraza göre, “jeolojik etüt raporu onaylanmadan ruhsat verilemez” plan notunun eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 2 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 35 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 1019  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Serik Belediye Meclisi’nin 09.07.2015 tarih ve 105 sayılı kararı ile uygun bulunan Serik İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarında yer alan parsel cephesi ile ilgili maddeye ilişkin 1097,29 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 2 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 35 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 1018  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Serik Belediye Meclisi’nin 09.07.2015 tarih ve 99 sayılı kararı ile uygun bulunan Orta Mahalle 20 ada 4, 7 ve 8 parsellerin konut alanından konut altı ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1097,28 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 27 kabul oyu, CHP 5 çekimser oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 37 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 1017  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Serik Belediye Meclisi’nin 09.07.2015 tarih ve 97 sayılı kararı ile uygun bulunan Yeni Mahalle 334 ada 14 parselde mevcut durumda yer alan kütle inşaat nizamının mahkeme kararı doğrultusunda kaldırılmasına ilişkin 1097,27 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 3 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 35 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 1016  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Serik Belediye Meclisi’nin 09.07.2015 tarih ve 94 sayılı kararı ile uygun bulunan Gedik Mahallesi 1053 ada 5,6,7,8,9,10,11 parsel ve çevresinde Cami, Resmi Kurum (Adliye), Otogar, Kültürel Tesis ve Park Alanı ile bağlantı yollarına ilişkin 1097,26 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2015 tarih 608 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olduğundan oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 3 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 35 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 1015  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Serik Belediye Meclisi’nin 06.02.2015 tarih ve 15 sayılı kararı ile uygun bulunan Kökez Mahallesi 70 ada 88 parselde bulunan ilköğretim tesis alanının kuzeyinde yer alan parkın mahkeme kararı doğrultusunda ilköğretim tesis alanına dahil edilmesine ilişkin 1097,25 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı olduğundan oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 3 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 35 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 1014  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.07.2015 gün ve 396 sayılı kararı ile reddedilen, Meydankavağı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, a/A-4 ve E:0,80 yapılanma koşullu ve "Yüksek Zemin Ticaret" kullanımlı konut alanı olan 8214 ada 7 parselde: E:0.80 değiştirilmeden, Y: 3 kat ve plan üzerinde ölçülendirilmiş kütle inşaat durumu verilmesine ilişkin 5460,26 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 30 kabul, 1 ret oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 43 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 1013  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 02.10.2015 tarih ve 521 sayılı kararı ile uygun bulunan, Demokrasi Kavşağı ile 4523 nolu imar adası arasındaki (4523 ada 5, 6, 7, 8 nolu parseller dahil olmak üzere) Aspendos Bulvarının kuzey ve güneyindeki bölgede konut kullanımı dışındaki ada-parsellere plan notları eklenmesine ilişkin 5403,3 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, planlama alanının batı kısmı ile Aspendos Bulvarının Termessos ve Perge Bulvarları ile kesiştiği kavşağa kadar olan bölgede 1/25000 ölçekli Nazım İmar planı kararları doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planında emsal belirtilmeyen alanlarda E: 1.00 olması, mevcut plan notları korunarak “Ruhsatlı olarak yapılaşması tamamlanan parsellerin müktesep hakları korunacaktır.” plan notunun da ilave edilmesi ve sehven ticaret alanı olarak gösterilen 8446 ada 5 parselin onama sınırı dışında tutulması kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 5 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 43 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 1012  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 02.09.2015 tarih ve 488 sayılı kararı ile uygun bulunan, Konuksever Mahallesi sınırları içerisinde, “Orta Dereceli Eğitim Tesisi" kullanımındaki 4445 Ada 7 parselde: TİA: 2000m2, maxh:2 kat yapılanma koşullarının kaldırılarak, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak "Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisi Alanı" olarak belirlenmesi ve doğusundaki 7 m. lik yolun bu alana dahil edilerek çekme mesafelerinin 5 m. olarak belirlenmesi ve "Çocuk Bahçesi" kullanımındaki 4445 Ada 8 parselin doğusundaki 7 m. lik yolun "Çocuk Bahçesi" alanına dahil edilmesi ayrıca "Plan değişikliği onama sınırı aynı zamanda düzenleme sınırı olarak alınacaktır." plan notunun eklenmesine ilişkin önerilen 5398,42 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 5 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 43 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 1011  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde Alan Mahallesi 8287 ada 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazların kabulü ile parsellerin plansız kalması nedeniyle parsellerin eski imar durumuna dönüştürülmesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak “İlkokul Alanı” ve “Ortaokul Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 5 ret oyu ile toplam 37 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 1010  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Manavgat Belediye Meclisinin 02.10.2015 tarih ve 124 sayılı kararı ile uygun bulunan, Aşağı Pazarcı Mahallesi 562 ada 10 ve 11 parsellerdeki “Ada Ayrım” çizgisi olarak tanımlanan hattın “Kademe Hattı” olarak tanımlanmasına ilişkin 4876,22 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 28 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 37 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 1009  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Manavgat Belediye Meclisinin 02.10.2015 tarih ve 123 sayılı kararı ile uygun bulunan, Aşağı Pazarcı Mahallesi 563 ada 34, 39, 40, 41, 46, 47 parselleri kapsayan alanda aynı yapı adasında yer alan “Kapalı Pazar Alanına” yönelik hazırlanacak Pazar yeri projesi ile bütünlük arz etmesi amacıyla “Kentsel Tasarım Proje Sınırı” tanımlanmasına yönelik hazırlanan 4876,25 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 28 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 37 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 1008  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Manavgat Belediye Meclisinin 02.10.2015 tarih ve 122 sayılı kararı ile uygun bulunan, Manavgat I. Etap (Kent Merkezi) İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notları’nın “3.2.4. Pazar Alanları” maddesinde düzenleme yapılmasına ilişkin 4876,24 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 28 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 37 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 1007  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Manavgat Belediye Meclisi’nin 02.09.2015 tarih ve 108 sayılı kararı ile reddedilen, Uzunkale Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 216 ada 1 parselin imalathane tesisi alanı (asfalt plenti tesis) olarak planlanmasına ilişkin 13555 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.04.2015 gün ve 310 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olduğundan oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 8 ret oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 47 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 1006  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Manavgat Belediye Meclisi’nin 02.09.2015 tarih ve 114 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çeltikçi Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 154 ada 1 parselin konut alanından özel sosyal tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 13597,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 45 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 1005  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Manavgat Belediye Meclisi’nin 02.09.2015 tarih ve 115 sayılı kararı ile uygun bulunan, Milli Egemenlik Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1716 ada 4, 5, 6, 7 parseller ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 4876,19 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 1 kabul oyu ile toplam 37 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 1004  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Manavgat Belediye Meclisi’nin 02.09.2015 tarih ve 113 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bereket Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 106 ada 1 parselin konut dışı kentsel çalışma alanından imalathane tesis alanına dönüştürülmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 13558,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ üst ölçekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve Çevresel Etki Değerlendirme raporu bulunmadığından oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 1 kabul oyu ile toplam 37 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 1003  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Korkuteli Belediye Meclisinin 06.08.2015 gün ve 133 sayılı kararı ile reddedilen, Uzunoluk Mahallesi 803 ada 3, 4, 5 parsellerin Ayrık Nizam 3 Kat Taks:0.25 Kaks:0.75 yapılaşma koşullu Konut Alanından E=0.75 Yençok:3 Kat yapılaşma koşullu Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin 4724,4 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.04.2015 tarih ve 309 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olduğundan oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 31kabul oyu, CHP 8 ret oyu, MHP 7 ret oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 1002  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Korkuteli Belediye Meclisi’nin 03.09.2015 tarih ve 146 sayılı kararı ile uygun bulunan, İmrahor Mahallesi 103 ada 1 parsel ve çevresinin turistik tesis alanından kültürel tesis alanına ve otel alanına dönüştürülmesi, enerji nakil hattının her iki tarafına 12 m.’lik koruma bandının ve 10m.’lik yaya yolunun işlenmesine ilişkin hazırlanan 4724,6 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2015 tarih ve 486 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre, plan notlarından 3. Paragraftaki “çatı arası kullanımlar emsale dahil değildir” kısmının çıkarılması kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 1 kabul, 2 ret oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 39 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 1001  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 02.10.2015 gün ve 136 sayılı kararı ile reddedilen, Liman Mahallesi 6878 ada 3 nolu parselin “Turizm Tesis Alanı ile Turizm ve 2.Konut Tercihli Kullanım Alanı’ndan “Ticaret-Konut (Karma Kullanım) Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin 1057,23 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 3 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 39 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 1000  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 03.09.2015 tarih ve 121 sayılı kararı ile uygun bulunan, Konyaaltı İlçesi sınırları dahilindeki Geyikbayırı, Çağlarca, Hisarçandır, Üçoluk, Hacısekililer ve Yarbaşçandır Mahallelerindeki 1/1000 ÖLÇEKLİ MEVZİİ UYGULAMA İMAR PLANLI ALANLARDA PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 3 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 39 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 999  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Kepez Belediye Meclisinin 03.08.2015 gün ve 208 sayılı kararı ile uygun bulunan, Hüsnü Karakaş Mahallesi 27058 ada 1 parselde yer alan ilkokul alanının Anadolu İmam Hatip Lisesi yapılması amacıyla yapı yaklaşma mesafelerinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1638,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, plan değişikliğinin “Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisi Alanı” olarak düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 3 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 39 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 998  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Kepez Belediye Meclisinin 02.03.2015 gün ve 65 sayılı kararı ile uygun bulunan, Hüsnü Karakaş Mahallesi 26773 ada 3 parselde yer alan “Akaryakıt LPG Satış ve Servis İstasyonu Alanı”nın “Akaryakıt LPG ve CNG Otogaz Şarj Satış ve Servis İstasyonu Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.09.2015 tarih ve 786 sayılı kararı doğrultusunda Karar Verilmesine Yer Olmadığına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 26 kabul oyu, CHP 5 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 36 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 997  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Kepez Belediye Meclisinin 02.09.2015 gün ve 243 sayılı kararı ile uygun bulunan, Teomanpaşa Mahallesi 10432 ada 1, 2 parseller ile 3, 4, 7, 8 parsellerin kendi aralarında tevhit edilerek yeniden düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 5 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 40 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 996  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Kepez Belediye Meclisinin 02.09.2015 tarih ve 242 sayılı kararı ile uygun bulunan, Duacı Mevkiinde Orman Bölge Müdürlüğünden tahsisli 4.2 ha’lık Resmi Kurum Alanında (Atış Poligonu Alanı) yüksekliğin Hmax=6.50 m.’den Yençok=12.50 m.’ye çıkarılması ve “Özel Hareket Hizmet Binası yapılabilir” Plan notunun eklenmesine ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, plan lejantında resmi kurum alanının gösterilmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 5 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 40 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 995  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Kepez Belediye Meclisinin 02.09.2015 gün ve 241 sayılı kararı ile uygun bulunan, Koyunlar Mahallesi 11237 ada 17 parselin kuzey köşesinde trafo alanı ayrılmasına ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, trafo alanının yapı yaklaşma sınırı dışına alınması kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 5 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 40 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 994  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Kepez Belediye Meclisinin 02.09.2015 gün ve 240 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ünsal Mahallesi 10760 ada 1 parsele plan notu eklenerek isteğe bağlı zemin kat ticaret (İBZT) hakkı verilerek plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu ile toplam 33 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 993  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Kepez Belediye Meclisinin 02.09.2015 tarih ve 239 sayılı kararı ile uygun bulunan, Sütçüler Mahallesi 26749 ada 7 parselde yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine yönelik plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 39 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 992  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Kepez Belediye Meclisinin 02.09.2015 gün ve 238 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeni Mahalle 2128 ada 7 parselin yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, buradaki mevcut yapı ömrünü tamamladığı zaman veya kentsel dönüşüme girdiği zaman yeniden bir yapılanma söz konusu olur ise eski planların geçerli olması plan notunun eklenmesi kaydıyla oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 30 kabul oyu, CHP 6 kabul, 1 ret oyu, MHP 5 ret oyu ile toplam 42 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 991  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Kepez Belediye Meclisinin 02.09.2015 gün ve 237 sayılı kararı ile uygun bulunan, Varsak Karşıyaka Mahallesi 393 ada 6 parselin ikiz kütle nizamının ayrık kütle nizamı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 30 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 6 ret oyu ile toplam 40 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 990  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Kepez Belediye Meclisinin 02.09.2015 gün ve 236 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ahatlı Mahallesi 1839 ada 3 parselde Antalya 1. İdare Mahkemesinin E:2014/3 esas, K:2015/262 sayılı iptal kararının yerine getirilmesine ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI parselin eski imar durumuna göre çay bahçesi alanı olarak planlanması kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 28 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu ile toplam 37 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 989  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Kepez Belediye Meclisinin 02.09.2015 gün ve 235 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ünsal Mahallesi SS. Hurdacılar Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi ile SS. Antalya İnşaat Malzemecileri Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifinin bulunduğu alanda yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenerek plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 27 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 37 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 988  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Kepez Belediye Meclisinin 02.09.2015 gün ve 234 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çankaya Mahallesi 27446 ada 1 parselde yapılaşma koşullarının ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenerek plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ plan notlarına “jeolojik etüt raporu onaylanmadan ruhsat verilemez” notunun eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 30 kabul oyu, CHP 1 kabul, 8 ret oyu, MHP 5 ret oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 987  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Kepez Belediye Meclisi’nin 02.09.2015 tarih ve 233 sayılı kararı ile uygun bulunan, Varsak Esentepe Mahallesi 17 ada 12 ve 13 parsellerde ifraz yapılabilmesi amacıyla yapılaşma koşullarının yeniden belirlenerek plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 nolu plan notunun kaldırılması kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 5 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 42 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 986  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Kepez Belediye Meclisinin 02.09.2015 gün ve 232 sayılı kararı ile reddedilen, Kültür Mahallesi 10709 ada 3, 4, 5, 6 parsellerin tevhit edilerek isteğe bağlı zemin kat ticaret (İBZT) hakkı getirilmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 41 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 985     10
 1
 2
 Gazipaşa Belediye Meclisi’nin 07.09.2015 tarih ve 125 sayılı kararı ile uygun bulunan, İstiklal Mahallesi, 1370 ada 14 nolu parselin zemin katta ticaret olan kullanım alanı emsale dahil olmak koşulu ile TAKS= 0.40 olarak kullanılmasına ilişkin hazırlanan 5361,11 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 15 metrelik yola cepheli olan parsellerde taleplerin gelmesi halinde “TAKS=0.40” olarak uygulanması kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 5 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 41 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 984  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Elmalı Belediye Meclisi’nin 07.08.2015 gün ve 82 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kışla Mahallesi, 881, 882, 883 nolu parsellerin “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı” olarak planlanmasına ilişkin, 14816 Plan İşlem Numaralı, 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2015 tarih ve 475 sayılı kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planına göre, lejantta “güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santrali” ibaresinin eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 5 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 41 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 983  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Elmalı Belediye Meclisi’nin 05.12.2014 gün ve 116 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yenimahalle, 77 ada ve yakın çevresine ilişkin hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZLARIN KABULÜNE ve bu doğrultuda planın iptal edilerek önceki plan kararlarına dönülmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 5 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 41 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 982  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 04.08.2015 gün ve 154 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeşilbayır Mahallesi 1516 ada 7, 8, 9 ve 11 nolu parsellerin tevhid edilerek tevhid ve plan kullanım kararına ilişkin plan notu eklenmesine ilişkin 5994,8 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 24 kabul oyu, CHP 5 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 33 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 981  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Alanya Belediye Meclisi’nin 04.08.2015 tarih ve 179 sayılı kararı ile uygun bulunan, Tepe Mahallesi 1741 ada 6 parsel ile 1742 ada 4,5 parseller arasında kalan imar planlarında park alanı olarak belirlenen alanda tespit edilen Bizans Dönemine ait yapı kalıntısının koruma alanı sınırlarının belirlenmesine ilişkin alınan Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 09.06.2015/3834 sayılı kararı gereği hazırlanan 2451,7 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.09.2015 tarih ve 704 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olduğundan KABULÜNE ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 25 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 37 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 980  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Alanya Belediye Meclisi’nin 04.08.2015 tarih ve 180 sayılı kararı ile uygun bulunan, Şekerhane Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 254 ada 128 parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan 2442,4 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNE ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 25 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 37 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 979  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Aksu Belediye Meclisi’nin 02.09.2015 tarih ve 104 sayılı kararı ile kısmen uygun bulunan, kısmen reddedilen, Çamköy tapulama sahasının yaklaşık 40 ha lık kısmına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu hazırlanan 14814,1 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 25 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 37 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 978  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Aksu Belediye Meclisi’nin 02.09.2015 tarih ve 103 sayılı kararı ile uygun bulunan, 5 ada 7 ve 8 parsellerin konut alanından özel yurt alanına dönüştürülmesine ilişkin 14592,2 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ parsel malikinin Aksu Belediyesine talep ettiği plan değişikliğinde de yer alan “Y:5.50 kotuna kadar isteğe bağlı ticaret yapılabilir” plan notunun eklenmesi ve gösterimlerin mekânsal planlar yapım yönetmeliğine göre düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 28 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 37 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 977  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Akseki Belediyesi, Hacıilyas Mahallesi, 21 ada 14 nolu parselde yer alan Terminal (Otogar) alanında, mevcut yapılaşma koşulları ile tüm yapı yaklaşma mesafeleri aynı kalmak koşuluyla, ihtiyaç duyulan konaklama fonksiyonlarının yapılabilmesine yönelik plan notunun eklenmesi, ayrıca gösterim, sembol ve taramaların Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 28kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu ile toplam 37 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 976  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 2
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Yukarıkocayatak Mahallesi 167 ada 5 parselin konut alanından toptan ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 15690,1 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ müracaat sahibinin 22.10.2015 tarih ve 56718 kayıt nolu dilekçesi doğrultusunda ticaret alanı olarak değiştirilmesi kaydıyla oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 28 kabul oyu, CHP 5 kabul, 2 ret oyu, MHP 5 ret oyu ile toplam 40 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 975  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 2
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Güzeloba Mahallesinde yer alan, 5062 ada 1 parselin Park ve Yeşil Alan kullanımından Rekreasyon Alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 2039,44 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 11ret oyu, MHP 7 ret oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 974  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 2
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Demircikara Mahallesi 6299 ada 1 parselin Uygulama Aşamasında Kesinleştirilecek Esnek/Tercihli Kentsel Sosyal ve Teknik Donatı Bölgesinden, Konut, Park ve Büyükşehir Belediyesi Hizmet Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Muratpaşa Belediye Başkanlığı’nın 29.09.2015 tarih ve 6093 sayılı görüş yazısı doğrultusunda oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 973  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 2
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde 19M nolu imar plan paftasında yer alan ‘‘ Bakım ve Akaryakıt İstasyonu’’ kullanımındaki 10716 Ada 1 parselde ‘‘LPG’’ ibaresinin eklenmesine ilişkin 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ, Akaryakıt, LPG vb. ürün ikmal satış ve servis istasyonlarına ilişkin yapılanma koşullarının belirlendiği Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2013 gün 519 sayılı kararına göre parsel büyüklüğü ile kavşak mesafesi yeterli olmadığından oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 972  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 2
 Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 05.08.2015 tarih ve 449 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gebizli Mahallesi, 13027 ada 1 parselde, Özel Sağlık Tesisleri Alanı kullanımı yapı yaklaşma mesafeleri ve plan notları değiştirilmeden, yoğunluğun E=0.80 den E=1.00 olarak değiştirilmesi ve maxh:23.50 m. ibaresinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak Yençok:23.50 m. olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 5398,41 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 5 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 43 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 971     10
 1
 2
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde Gebizli Mahallesi 13027 ada 1 parseldeki Özel Sağlık Tesisi Alanında yapılanma koşullarının E:0,80’den E:1.00’e çıkarılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 28 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu ile toplam 41 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
17:30
 970  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 2
 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Karabucak Mahallesi Çerle Deresi üzerinde Enerji Üretim Alanı (Hidroelektrik Santrali) olarak planlanmasına ilişkin 12878 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 14 ret oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
14:00
 969  1/50000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Sarılar Mahallesi 1353 parselde kadastral mülkiyet sınırı ile orman sınırı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü’nün 17.09.2014 tarihli ve 1907699 sayılı, 08.10.2015 tarihli ve 2170637 sayılı yazılarında Manavgat İlçesi, Sarılar Mahallesi orman kadastro çalışmalarında fenni hata tespit edildiği, fenni hatanın orman kadastro komisyonunca giderilmesi ya da ilgili parselde 6292 sayılı yasanın 9. Maddesi gereği düzeltme işlemi yapıldıktan sonra görüş verilebileceği bildirildiğinden oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 25 kabul oyu, CHP 5 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu ile toplam 38 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
14:00
 968  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Milli Egemenlik Mahallesi 1716 ada 2 parselin konut alanından (TİCK) ticaret+konut alanına dönüştürülmesine ilişkin 4873,12 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ gösterimin yol boyu ticaret alanı taraması olarak düzeltilmesi kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 25 kabul oyu, CHP 5 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu ile toplam 38 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
14:00
 967  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Uzunoluk Mahallesi 128 ada 304 parselin bir kısmının tarımsal amaçlı depolama alanından konut, park ve yeşil alana dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 4883,4 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 25 kabul oyu, CHP 5 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu ile toplam 38 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
14:00
 966  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Fabrikalar Mahallesi 7167 ada 8 parselin Özel Sağlık Tesisi Alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 2040,36 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 25 kabul oyu, CHP 5 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu ile toplam 38 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
14:00
 965     10
 2
 1
 1. Etap ve 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları: 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planı bulunan 1.Etap Küçük Sanayi ve 12.06.2015 tarih ve 566 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanan 2. Etap Küçük Sanayi Alanları, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında bütüncül olarak değerlendirilmesi doğrultusunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından yol aksları ve planlama sınırlarının uyumlu hale getirilmesi şeklinde hazırlanan 1. ve 2. etap Küçük Sanayi Alanlarına ilişkin bütüncül 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 27 kabul oyu, CHP 7 ret oyu, MHP 7 kabul oyu ile toplam 41 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
14:00
 964  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Antalya İli, Kepez İlçesi sınırları içerisinde Başköy Mevkii Yol ve Kavşak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
14:00
 963  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Kaş Belediyesi, Sarıbelen Mahallesi, 116 ada 5 nolu parselin “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına ilişkin 7871,9 Plan İşlem Numaralı 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
14:00
 962  1/50000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Kaş Belediyesi, Belkonak Mahallesi, 123 ada 2 nolu parsel ile 124 ada 10 nolu parsellerin “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına ilişkin, 7871,8 Plan İşlem Numaralı, 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
14:00
 961  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Kaş Belediyesi, Çerler Mahallesi, 104 ada 6 ve 38 nolu parsellerin “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına ilişkin 7871,7 Plan İşlem Numaralı 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
14:00
 960  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Kaş Belediyesi, Çayköy Mahallesi, 102 ada 45 nolu parselin “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanması ve 47 nolu parselinde bu alana ulaşımın sağlanması amacıyla yol geçişi için kullanılmasına ilişkin, 7871,6 Plan İşlem Numaralı, 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
14:00
 959  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Kaş Belediyesi’nin 07.10.2015 tarih ve 2663 sayılı yazısı ile talep edilen, Ahatlı, Ağullu, Bayındır ve Çukurbağ Mahallelerinde yoğun yapılaşma taleplerinin olması sebebiyle, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapım yetkisinin Kaş Belediyesi’ne verilmesi hususu oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
14:00
 958  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Kaş Belediyesi’nin 26.08.2015 tarih ve 2119 sayılı yazısı ile talep edilen, Bezirgân, İslamlar, Yeniköy ve Gökçeören Mahalleleri ile mülga Kalkan Belediyesi Mücavir Alanı olarak tanımlı bölgede, yoğun yapılaşma taleplerinin olması sebebiyle, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapım yetkisinin Kaş Belediyesi’ne verilmesi hususu oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
14:00
 957  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Finike Belediyesi, Turunçova Mahallesi, 1293 nolu parselin “Tarımsal Depolama Tesis Alanı’ndan “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 4442,5 Plan İşlem Numaralı 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ söz konusu parselin “Küçük Sanayi Alanı” olarak planlanması kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
14:00
 956     10
 1
 1
 Antalya İli, Finike İlçesi, Sahilkent Mahallesi, İncirağacı, Ataalanı ve Köklükum Mevkii sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti maliye hazinesine ait, 300 parsel numaralı 681.666,71 m2 alana sahip ve ekli krokide koordinatlı sınırlar içerisinde yer alan alanın 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. maddesine göre Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesi: sonraki süreçlerde gerçekleştirilecek işlemler için Finike Belediyesine yetki verilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
14:00
 955  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Elmalı Belediye Meclisi’nin 05.06.2015 gün ve 58 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kocapınar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 1101, 1113, 1115, 1117 nolu parseller, 471 ada 2, 3, 4 nolu parseller, 470 ada 1 ve 2 nolu parseller, 467 ada 1 nolu parsel, 468 ada 1 nolu parsel, 469 ada 1 nolu parseller ve yakın çevresinin, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Toptan Ticaret Alanı, Belediye Hizmet Alanı (Mezbaha) ve Taşıt Yolu olarak düzenlenmesine ilişkin, 6342,6 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak gösterimi yapılan alanın, mermer işleme, depolama vb. faaliyetlere yönelik olarak kullanımı planlanmakta olup, ancak 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre söz konusu Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında mermer işlenmesi vb. faaliyetlere yönelik tesislerin yapılamayacağı anlaşılmakta olduğundan “Mekânsal Kullanım Tanımları ve Esasları” başlığı altında yer alan, “I) Toplu İşyerleri: Büyük alan kullanımı gerektiren ticari işletmeler, inşaat malzemesi, oto galeri, tarımsal üretim pazarlama, nakliyat ambarı, toptancı hali, toptan ticaret, pazarlama ve depolama alanları, tır ve kamyon parkı ve benzeri tesisler ile çevre sağlığı yönünden gerekli tedbirler alınmak kaydıyla mermer hurda, teneke, kâğıt, plastik gibi maddelerin organize bir şekilde depolanması ve islenmesine yönelik faaliyetler ile bunlara ilişkin sosyal ve teknik altyapı tesislerinin de yer aldığı alanlardır.” tanımına göre söz konusu Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının “Toplu İş Yerleri” olarak gösterimi doğrultusunda planın yeniden düzenlenmesi için Belediyesine iadesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
14:00
 954  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Elmalı Belediyesi, Kocapınar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 1101, 1113, 1115, 1117 nolu parseller, 471 ada 2, 3, 4 nolu parseller, 470 ada 1 ve 2 nolu parseller, 467 ada 1 nolu parsel, 468 ada 1 nolu parsel, 469 ada 1 nolu parseller ve yakın çevresinin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Toptan Ticaret Alanı, Belediye Hizmet Alanı (Mezbaha) ve Taşıt Yolu olarak düzenlenmesine ilişkin, 13540 Plan İşlem Numaralı 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre söz konusu Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında mermer işlenmesi vb. faaliyetlere yönelik tesislerin yapılamayacağından, ancak "Mekânsal Kullanım Tanımları ve Esasları’’ başlığı altında yer alan, ‘‘l)Toplu İşyerleri: Büyük alan kullanımı gerektiren ticari işletmeler, inşaat malzemesi, oto galeri, tarımsal üretim pazarlama, nakliyat ambarı, toptancı hali, toptan ticaret, pazarlama ve depolama alanları, tır ve kamyon parkı ve benzeri tesisler ile çevre sağlığı yönünden gerekli tedbirler alınmak kaydıyla mermer hurda, teneke, kâğıt, plastik gibi maddelerin organize bir şekilde depolanması ve islenmesine yönelik faaliyetler ile bunlara ilişkin sosyal ve teknik altyapı tesislerinin de yer aldığı alanlardır.” tanımı olduğundan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının "Toplu İş Yerleri" olarak gösterilmesi ve bu doğrultuda planın yeniden düzenlenmesi için Dairesine iadesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
14:00
 953  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Elmalı Belediyesi, Bayındır Mahallesi, Çöplü Mevkii, 1782 ve 1783 nolu parsellerin “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına ilişkin, 6144,2 Plan İşlem Numaralı, 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
14:00
 952  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Elmalı Belediyesi, Karyağdı Mahallesi, 281 ada 59, 108, 110 ve 111 nolu parsellerin “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına ilişkin 6144,3 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
14:00
 951  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, “Toptan Ticaret (TT)” olarak planlı alana Kuzey Çevre Yolu bağlantısı kavşak yol düzenlemesine ilişkin 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
14:00
 950  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, O26B-20D, O26B- 25A, O26B-25B nolu imar paftalarında yer alan Teiaş 154 kV Manavgat-Alanya I Enerji İletim Hattı güzergahına ilişkin 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
14:00
 949  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, 11 adet imar paftasında yer alan Teiaş 154 kV Manavgat-Alanya I Enerji İletim Hattı güzergahına ilişkin 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 3 kabul, 4 ret oyu, MHP 14 ret oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 det Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
14:00
 948     10
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Deretürbelinas Mahallesinde bulunan Kargı Çayı üzerinde Enerji Üretim Alanı (Hidroelektrik Santrali) planlanmasına ilişkin 15638 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 10 ret oyu, MHP 14 ret oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
14:00
 947  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Karapınar Mahallesi Gevne Çayı üzerinde Enerji Üretim Alanı (Hidroelektrik Santrali) olarak planlanmasına ilişkin 10007 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 10 ret oyu, MHP 14 ret oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
14:00
 946  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, O28D-22C numaralı imar paftasında yer alan, Kestel Mahallesi 1016 ada 4 ve 5 nolu parsellerde Park, Konut ve Ticaret Alanları’nın yeniden planlanmasına ilişkin hazırlanan 6335,1 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.09.2015 tarih ve 794 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği kapsamında değerlendirildiğinden, Karar Verilmesine Yer Olmadığına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
14:00
 945  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Kadıpaşa Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı Etkileme Geçiş Alanı sınırları içerisinde yer alan 239 ada 27 parsele ilişkin sehven yapılan hatanın giderilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Alanya Belediyesinin 19.08.2015 Tarih 16700 sayılı yazısı ile uygun görüşü olduğundan KABULÜNE ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
14:00
 944     10
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Kargıcak Mahallesi 140 ada 9 parselin park alanından düşük yoğunluklu gelişme konut alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, ‘‘18.10.1995 tarihinde bölgede yapılan ilk planlama çalışmalarında bahse konu alanın konut alanı olarak planlı olduğu, mülga Kargıcak Belediye Meclisinin 07.04.2011 tarih ve 9 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu doğrultusunda bölgenin tamamında E:0,40 olarak belirlendiği, imar planına esas 18. Madde uygulamaların tamamlanmadığı ve bahse konu adada yapılaşma bulunmadığından’’ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
14:00
 943  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Macun Mahallesi 240 ada 6 parselde yer alan ve mülga Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 24.02.2000 tarih ve 4515 sayılı kararı ile tescil edilen Köy Enstitü Binalarının koruma alanı sınırlarının belirlenmesine ilişkin alınan Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 13.10.2015/4159 sayılı kararı gereği hazırlanan 5275,8 plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN KABULÜNE ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
14:00
 942  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Akseki Belediyesi sınırları içerisindeki Sinanhoca Mahallesi ile İbradı Belediyesi sınırları içerisindeki Ürünlü Mahallesinde bulunan Manavgat Çayı üzerinde Enerji Üretim Alanı (Hidro Elektrik Santrali) planlanmasına ilişkin 15637 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 10 ret oyu, MHP 10 ret oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
14:00
 941  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Kepez İlçesi sınırları dahilinde Fevzi Çakmak ve Kütükçü Mahallelerini kapsayan alanlara ilişkin 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu 15.07.2015 tarih ve 675 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanan 1/25.000 ölçekli plan revizyonu dahilinde değerlendirildiği için karar alınmasına gerek olmadığı hususuna oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
14:00
 940  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün 30/07/2015 tarih ve 10443 sayılı yazısı ile iletilen Antalya İli, Gazipaşa İlçesi, Gazipaşa-Alanya Havalimanı Revizyon Mania Planının onaylı plana işlenmesi amacıyla hazırlanan 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
14:00
 939  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Duraliler Mahallesinde yer alan yaklaşık 284 hektarlık alanda hazırlanan 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU oylamaya katılanların oyçokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 8 çekimser oyu, MHP 9 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
14:00
 938     10
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/06/2015 tarih 462 sayılı kararı ile uygun bulunan Kaş İlçesi Merkez Mahallesi ile ilgili 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na 26/06/2015- 27/07/2015 tarihleri arasında askı süresi içinde gelen itirazların: • 1, 2, 3, 4, 5, 6 no’lu itirazların Doğal Sit Alanında kaldığı için ve onama yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda bulunması nedeniyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca değerlendirilmesi gerektiğinden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderilmesine, •7 numaralı itirazın 1/100.000 ölçekli plana uygun olarak 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına işlendikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) gönderilmesine, • 8 numaralı itirazın reddine, • 9 numaralı itirazın kabulüne, Büyükşehir Belediyesince plan inceleme aşamasında görülen maddi hataların düzeltilmesi kapsamında ise: • Plan onama sınırının 16.12.2014 tarih ve 714 sayılı BMK ile onaylı Kaş Demre Çevre Düzeni Plan sınırlarına ve Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırlarına göre düzenlenmesine, • Plan Hükümlerinde yer alan 2.18 maddesinde sehven yer alan 2b ifadesinin kaldırılması, 2.27. maddesine ASAT Genel Müdürlüğü ifadesinin eklenmesine, • 3.2. Tarım Alanları başlığı altında 5403 sayılı Yasaya atıfta bulunacak şekilde düzenleme yapılması ve 3.2.12 maddesinin kaldırılmasına, • 3.5. Sit Alanları başlığı altında planda yer almamasına rağmen hükümlerde sehven yer almakta olan bölümlerin kaldırılmasına, • 3.12.3 maddesinde ilgili BMK’nın kaldırılmış olması nedeniyle plan hükmünün de kaldırılmasına, • 3.11. Karayolu Kenarında Yapılacak Yapı ve Tesisler ve 3.12. Akaryakıt ve LPG İstasyonları maddelerinin Antalya Burdur Isparta 1/100.000 Çevre Düzeni Planı hükümlerine göre düzenlenmesi ve yapılan değişiklikler sonucunda plan raporu içeriğinde gerekli bölümlerin revize edilmesine Oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 12 ret oyu, MHP 12 ret oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
14:00
 937     10
 1
 1
 Alanya İlçesi'nde bulunan: Barbaros Caddesi ile Köyiçi Caddesi arasında yer alan ve yaklaşık 1.400 metre uzunluğundaki Atatürk Caddesi ve Gazipaşa Caddesinin, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yol ağına dahil edilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 1 kabul, 11 ret oyu, MHP 16 ret oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
14:00
 936     10
 1
 1
 Alanya İlçesi’nde bulunan: ■: D-400 Karayolundan, Konaklı Mahallesi Atatürk Caddesine kadar olan yaklaşık 100 metre uzunluğundaki Soğukpınar- Payallar yolunun, ■: Konaklı Mahallesi Atatürk Caddesinin devamındaki Payallar-Türkler Mahallesi boyunca D-400 Karayoluna kadar uzanan yaklaşık 5.750 metre uzunluğundaki Deliktaş Caddesinin, ■: Türkler Mahallesi Türek Caddesinden başlayıp doğuya doğru devam eden yaklaşık 920 metre uzunluğundaki yolun, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yol ağına dahil edilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 1 kabul, 11 ret oyu, MHP 16 ret oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
14:00
 935  Bütçeler Hk.   10
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 04.08.2015 tarih ve 177 sayılı Meclis Kararı ile Alanya Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediye Meclisinin 02.12.2014 tarih ve 266 sayılı kararı ile kapatılan Etüt Proje Müdürlüğünden 224.000,00 TL ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden 350.000,00 TL olmak üzere toplamda 574.000,00 TL ödeneğin, aynı karar ile kurulan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün ilgili tertiplerine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 inci maddesi uyarınca aktarılmasına, Alanya Belediye Meclisinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 15 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
14:00
 934     10
 1
 1
 6552 Sayılı İş kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanununun 14. Maddesinde “ ...Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının e bendi kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup, işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hallerde bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir.” hükmü gereğince, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca “Personel Taşıma Hizmet Alımı” ihalesinin 3 yıl süreyle gerçekleştirilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 15 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
14:00
 933  Encümene yetki verilmesi   10
 1
 1
 Antalya’daki Sulama Kooperatif ve Birliklerinin tarımsal sulamada kullandıkları elektriğin üretilerek karşılanması amacıyla, Döşemealtı İlçesi Mellidağ Mahallesi sınırları içerisinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan ve tapunun 506 ada 90, 91, 92 ve 93 nolu parsellerinde yaptırılacak olan toplam 2,04 MW kurulu gücündeki Güneş Enerjisi Santraline ilave olarak ihtiyaç duyulan, 2 MW kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali daha kurabilmek için, Mellidağ Mahallesi sınırları içinde, ancak ayrı yerlerdeki mülkiyeti yine Büyükşehir Belediyesine ait olan 14.704,86 m2 yüzölçümlü 509 ada 16 nolu parsel ile 14.923,46 m2 yüzölçümlü 509 ada 135 nolu parsellerin, Büyükşehir Belediyesine ait olan 506 ada 90, 91, 92 ve 93 nolu parsellerin bitişiğindeki 31.743,41 m2 yüzölçümlü 509 ada 60 nolu parselin, 2942 sayılı kanunun 26 maddesi doğrultusunda takas edilmesi, kurulacak Güneş Enerjisi Santrali tesislerinin hem kuruluş maliyetlerinde hem de işletme maliyetlerinde ilave fayda sağlayacağı anlaşılmış olduğundan, adı geçen parsel takaslarının yapılmasına ve takas işlemi için Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 15 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
14:00
 932  Görevlendirme   10
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosunda oyuncu kadrosunda görev yapan Safinaz ÖZGÜR, Yunus DERLİ, Asaf DOĞAN, Hüseyin ATAV ve Pınar Gülmez BOYAR’ın Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosunun 2015-2016 sezonunda sahneleyeceği “Kurnaz” adlı oyunu, 26-30 Kasım 2015 tarihleri arasında İtalya’nın Sassari şehrinde 20’ncisi düzenlenecek olan “Island’s Theaters International Festival-Uluslararası Ada’nın Tiyatroları Festivali”nde 29 Kasım’da sergilemek üzere festivale katılımları için: yurtdışı görevlendirmelerle ilgili İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 25.10.2007 tarih ve B050MAH076000/25597/50000 sayılı yazısına istinaden, konaklama ve yerel transferler karşı taraftan sağlanması kaydıyla, 28-30 Kasım 2015 tarihleri arasında görevli sayılmalarına, yurtiçi ve yurt dışı gidiş - dönüş uçak bilet bedelleri ile yasal harcırahlarının 46.07.01.05.06.2.0.5.03.3.3.01 yurtdışı geçici görev yollukları harcama kaleminden avans olarak ödenmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 15 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
14:00
 931     10
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesince planlı işlerin devamı ve hizmet bekleyen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ile can ve mal güvenliği sağlamaya yönelik yol yapım bakım ve onarım işlerinin yerine getirilmesi için, ihtiyaç duyulan 6 adet Mıcır Serici ile 2 adet Asfalt Distribütörünün Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla satın alınması hususu oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 15 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
14:00
 930  Encümene yetki verilmesi   10
 1
 1
 Antalya İl sınırları içerisinde kullanılacak elektrikli araçların şarj edilebilmeleri için ihtiyaç duyulan 100 adet araç şarj istasyonunun, Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde ve tasarrufu altında bulunan yol, otopark, kaldırım, park gibi alanlarda ve bu ihtiyaçların diğer kamu kurumlarına ait alanlardan temin edilmesi durumunda ilgili kurumlardan 10 (on) yıla kadar yer kiralanmasına, ayrıca Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde ve tasarrufu altında bulunan yol, otopark, kaldırım, park gibi alanlarda Büyükşehir Belediyesince belirlenecek veya diğer kamu kurumlarından kiralanacak alanlarda kurulacak olan 100 adet araç şarj istasyonlarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümlerine göre 5 (beş) + 5 (beş) yıla kadar, belediye menfaatleri gözetilerek yeniden ihale suretiyle kiraya verilmesine, bu hususlarla ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
14:00
 929  İsim verilmesi hk.   10
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesince eski Özel İdare binası alanındaki yapımı gerçekleştirilen park alanına, 1917 yılında Antalya Akseki ilçesinde doğup 1983 yılında vefat eden ve 1965-1969 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisinde Milletvekilliği yapmış, siyasetçi, gazeteci ve şair Osman Yüksel SERDENGEÇTİ isminin verilmesine, Manavgat ilçesi sınırlarında Sarılar mevkiinde bulunan Muhittin Ersoy Bulvarının devamı olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından açılacak olan caddeye, Hakkâri Yüksekova ilçesi Dağlıca Bölgesinde Şehit düşen Sözleşmeli Piyade Er Uğur YILDIZ isminin verilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 7 ret, 3 çekimser oyu, MHP 12 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-11-2015
14:00
 928  Bilgilerdirme hk.   10
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesinin 12.08.2014 tarihli 399 sayılı Meclis kararına istinaden Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanının yapmış olduğu protokoller hakkında: •Türkiye Eğitim ve Gençliğe Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve İlim Yayma Cemiyeti ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokoller hakkında, •Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü arasında Konaklı-Güzelbağ yolunun 0+000 ile 7+000 km’si peyzaj düzenleme ve ağaçlandırma çalışmalarının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması hakkında imzalanan protokol ile ilgili, •Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Demre Kaymakamlığı arasında Demre İlçesinde okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, ihtiyaç sahibi vatandaşların okul öncesi yaş grubundaki çocukların eğitim imkanlarından yararlandırılmalarına fırsat verilmesi amacı ile Anaokulu açılmasına ilişkin imzalanan protokol hakkında, •Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gazipaşa Kaymakamlığı arasında Gazipaşa İlçesinde okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, ihtiyaç sahibi vatandaşların okul öncesi yaş grubundaki çocukların eğitim imkanlarından yararlandırılmalarına fırsat verilmesi amacı ile Anaokulu açılmasına ilişkin imzalanan protokol hakkında, •Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı arasında ilimiz Muratpaşa İlçesi Tahılpazarı Mahallesinde bulunan 471 Sokak No:5/B (2) adresteki belediyeye ait sağlık hizmeti alanının da Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezini ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık Muratpaşa biriminin açılması maksadıyla imzalanan protokol hakkında, •Yaygın eğitime destek olmak, herhangi bir mesleği olmayan gençlere meslek edindirmek ve ev ekonomilerine katkıda bulunmak amacıyla, kent halkından gelen yoğun talep üzerine: 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7.maddesinin (v) fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde kent halkına yönelik Antalya Sanat Mesleki Eğitim Kursları (ASMEK) açılmış olup Serik İlçesinde de hizmet sunmak amacıyla Serik Belediyesi ile işbirliği yapılmış ve bu işbirliği kapsamında 19.10.2015 tarihli Meclis Kararı ile Serik Belediyesi Eski Meslek Yüksek Okulu binasının 4 (dört) ve 5 (beş) inci katlarını 25 yıllığına belediyemize tahsis etmiştir. Serik Belediyesi ile tahsis sözleşmesi imzalanmış olup, Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkında, Meclis Bilgilendirildi.  
12-11-2015
14:00
 927  Önergenin Gündeme Alınması Hk.   10
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2015 tarihli Meclis Gündemi, birimlerden gelen teklifler ve önergeler ile birlikte toplam 239 maddeden oluşmuştur.  

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 1998 - 2015 Her hakkı saklıdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Hizmetidir .