Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik

Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 222046 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
09-03-2018
14:30
 336  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 2
 1
 Kaş Belediye Meclisinin 01.12.2017 tarih ve 74 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gömbe Mahallesi 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNUN, yeniden değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 335  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 2
 1
 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Gömbe Mahallesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONUNUN, yeniden değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 334  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 2
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 01.03.2018 tarih ve 75 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çıplaklı Mahallesi 9473 ada 1 parselde planlı Sağlık Tesisi Alanının yapılaşma koşullarının düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, “jeolojik jeoteknik etüt raporu onaylanmadan ruhsat verilemez” plan notunun eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 4 ret oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 333  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 2
 1
 Aksu Belediye Meclisinin 01.02.2018 gün ve 21 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çalkaya Mahallesinde yer alan, Aksu köprülü kavşağı ve bağlantı yollarının işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde, Orman olarak görünen kısmın ticari olarak planlanmasına yönelik kısmı Antalya 4. İdare Mahkemesi'nin 2016/753 E. ve 2017/401 K. Sayılı iptal edildiğinden iptal gerekçelerine göre yeniden planlanması ve orman sınırının değişmesi sonucunda söz konusu alanın yeni oluşan sınırlara göre yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’nün 26.02.2018 tarih ve E.407678 ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’nün 16.02.2018 tarih ve E.38 sayılı yazıları doğrultusunda: Aksu Belediyesi’nin 28.02.2018 tarih ve E. 1770 sayılı yazısı ekinde sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinde, sağlık tesisi alanında yer alan “Yençok:serbest” ibaresinin “Yençok:5 kat” olarak değiştirilmesi, ticaret alanları arasındaki yaya yollarının dönüş kulbu oluşturularak yeniden düzenlenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 16 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 332  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 2
 1
 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Çalkaya Mahallesinde yer alan, Aksu köprülü kavşağı ve bağlantı yollarının işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde, Orman olarak görünen kısmın ticari olarak planlanmasına yönelik kısmı Antalya 4. İdare Mahkemesi'nin 2016/753 E. ve 2017/401 K. Sayılı iptal edildiğinden iptal gerekçelerine göre yeniden planlanması ve orman sınırının değişmesi sonucunda söz konusu alanın yeni oluşan sınırlara göre yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZIN KABULÜNE ve kabul edilen itiraz doğrultusunda Aksu Belediyesi’nin 28.02.2018 tarih ve E. 1770 sayılı yazısı ekinde sunulan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN KABULÜNE oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 331  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 2
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun bulunan, Karşıyaka Mahallesi Fatih Terim Caddesi ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 330  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 2
 1
 Kepez İlçesi Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde Fatih Terim Caddesi ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 329  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 2
 1
 Kepez Belediyesi Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 28157 ada 8, 9 parseller ve çevresinin yeniden düzenlenerek, Konut Alanı, Ticaret Alanı, Park Alanları, Özel Eğitim Alanı, Özel Sosyal Tesis Alanı, Trafo Alanları ile yollar ve raylı sistem hattına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yönelik İTİRAZLAR, oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 17 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 328  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 2
 1
 Kepez Belediyesi Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 28157 ada 8, 9 parseller ve çevresinin yeniden düzenlenerek, Gelişme Konut Alanı, Ticaret Alanı, Park ve Yeşil Alan, Özel Eğitim Alanı, Özel Sosyal Tesis Alanı ve yollara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna yönelik İTİRAZLAR, oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 16 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 327  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 2
 1
 Döşemealtı Belediyesi, Düzlerçamı Mahallesi, 287 adanın güneyindeki park alanının, mevcutta mezarlık alanı olarak kullanılan kısmının “Mezarlık Alanı” olarak planlara işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 326  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 2
 1
 Döşemealtı Belediyesi, Düzlerçamı Mahallesi, 287 adanın güneyindeki park alanının, mevcutta mezarlık alanı olarak kullanılan kısmının “Mezarlık Alanı” olarak planlara işlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 325  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 2
 1
 Aksu ve Kepez İlçesi, Atatürk Mahallesi, 13322 Ada 2 parselin bir bölümünde kamusal alanlar ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, ‘Plan onama sınırları içerisinde yer alan kullanımlarda yapılaşma koşulları ilgili kurumun hazırlayacağı vaziyet planına göre belirlenecektir.’ Plan notunun eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 4 ret oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 324  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 2
 1
 Aksu ve Kepez İlçesi, Atatürk Mahallesi, 13322 Ada 2 parselin bir bölümünde kamusal alanlar ayrılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli imar planı Antalya 4. İdare Mahkemesinin 17.07.2017 tarihli, E:2016/1292: K:2017/902 sayılı kararı ile iptal edildiğinden söz konusu mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE VE REVİZYON NAZIM İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul, 2 ret oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 323  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 2
 1
 Konyaaltı İlçe sınırları içerisinde Muhasara Bölgesinde yer alan Özel Proje Alanı (ÖPA) olarak belirlenen alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notu değişikliğine yönelik İTİRAZ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 16 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 322  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 2
 1
 Konyaaltı İlçe sınırları içerisinde Muhasara Bölgesinde yer alan Özel Proje Alanı (ÖPA) olarak belirlenen alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notu değişikliğine yönelik İTİRAZ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 16 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 321  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   3
 2
 1
 Konyaaltı İlçe sınırları içerisinde Muhasara Bölgesinde yer alan Özel Proje Alanı (ÖPA) olarak belirlenen alana ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı plan hükümleri değişikliğine yönelik İTİRAZ oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 1 kabul, 13 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul, 1 ret oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 320  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 2
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.03.2018 tarih ve 107 sayılı kararı ile uygun bulunan, Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 30.01.2018 tarih ve 1396 sayılı kararı ile belirlenen Kırcami Mahallesi 740 ada 17 parselde yer alan anıt ağaç ve çevresindeki koruma alan sınırının imar planlarına işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin uygun bulunarak Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 319  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 2
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde: Hurma, Liman, Zümrüt ve Çakırlar Mahallelerinde bulunan taşkın alanlarının kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ, DSİ 13. Bölge Müdürlüğü’nün 30.10.2017 tarih ve 749871 sayılı ve ASAT Genel Müdürlüğü’nün 09.11.2017 tarih ve 41467 sayılı yazıları doğrultusunda, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 318  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 2
 1
  Konyaaltı Belediye Meclisinin 01.03.2018 gün ve 26 sayılı kararı ile uygun bulunan, Toros Mahallesinde bulunan park alanındaki tahliye kanallarının imar planına işlenmesi ile Pınarbaşı Mahallesindeki tahliye kanallarında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 317  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 2
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 01.02.2018 gün ve 16 sayılı kararı ile uygun bulunan, Siteler Mahallesi, 4247 Ada 1 parselin pazaryeri kullanımından Belediye Hizmet Alanına (Konyaaltı Belediyesi) dönüştürülmesi ve çevresinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 316  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 2
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 83 sayılı kararı ile uygun bulunan, Zeytinlik Mahallesi sınırları içerisinde 3039, 3040, 3041 adalar ile 2789, 2800, 2802, 2804 parseller çevresinde hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 315  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 2
 1
 Kepez Belediyesi, Zeytinlik Mahallesi sınırları içerisinde 3039, 3040, 3041 adalar ile 2789, 2800, 2802, 2804 parseller çevresinde hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 314  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 2
 1
 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı bulunan, Çavdır Mahallesi 143 ada 82 parselde “Belediye Hizmet Alanı” planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 313  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 2
 1
 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı bulunan Çavdır Mahallesi 143 ada 82 parselde “Belediye Hizmet Alanı” planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 312  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 2
 1
  Elmalı Belediye Meclisi’nin 03.03.2017 tarih ve 22 sayılı kararı ile Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.12.2017/7158 ve 26.02.2018/7372 tarih ve sayılı kararlarıyla uygun bulunan, Elmalı İlçesi, Camiatik Mahallesi, 230 ada 13 (eski 4, 6, 7, 11) parselin K-2 yapılaşma koşullu Resmi Kurum Alanı olarak planlanması ve plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 311  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 2
 1
 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.12.2017 tarih ve 7158 sayılı kararıyla uygun bulunan, Elmalı İlçesi, Camiatik Mahallesi, 230 ada 13 (eski 4, 6, 7, 11) parselin Kamu Hizmet Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 310  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 2
 1
 Alanya ilçesi, Cikcilli Mahallesi Alaaddin Keykubat Üniversitesi alanının planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, üniversite alanının güney kısmında tespit edilen mezarlık alanının plana işlenmesi kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 309  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 2
 1
 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Havalimanı-Turizm Yolu bağlantısının açılabilmesi amacıyla Mandırlar Mahallesi tapulamasındaki yaklaşık 130 hektarlık alanda düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına yönelik itirazlardan, 3217 parsele yönelik itiraza konu 15 metrelik yolun devamlılık arz etmesi nedeniyle itirazın REDDİNE, Aksu Belediyesi Başkanlığı’nın ifraz şartlarının düşürülmesine ilişkin itirazının REDDİNE, Belediyenin ve şahısların diğer itiraz ve taleplerinin kabulü doğrultusunda değerlendirme yapılarak yeniden hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planının KABULÜNE, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 308  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 2
 1
 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Havalimanı-Turizm Yolu bağlantısının açılabilmesi amacıyla Mandırlar Mahallesi tapulamasındaki yaklaşık 140 hektarlık alanda düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına yönelik itirazlardan, 3217 parsele yönelik itiraza konu 15 metrelik yolun devamlılık arz etmesi nedeniyle itirazın REDDİNE, Aksu Belediyesi Başkanlığı’nın ifraz şartlarının düşürülmesine ilişkin itirazının REDDİNE, Belediyenin ve şahısların diğer itiraz ve taleplerinin kabulü doğrultusunda değerlendirme yapılarak yeniden hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planının KABULÜNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 307  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 2
 1
 Serik İlçesi Karadayı Mahallesi Belek Özel Çevre Koruma Alanı sınırları içinde kalan 1014, 1018, 1200 parseller, 129 ada 584, 583, 582, 1331, 1330, 1329 parseller ve 129 ada 827 parselin bir kısmının, mevcut planlar ile plan bütünlüğünün sağlanması amacıyla hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANININ, Özel Çevre Koruma Alanı dışında kalan Antalya Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki kısmın KABULÜNE, Özel Çevre Koruma Alanı içerisinde kalan kısmın ise Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 306  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 2
 1
 Serik ilçesi, Karadayı Mahallesi Belek Özel Çevre Koruma Alanı sınırları içinde kalan 1014, 1018, 1200 parseller, 129 ada 584, 583, 582, 1331, 1330, 1329 parseller ve 129 ada 827 parselin bir kısmının, mevcut planlar ile plan bütünlüğünün sağlanması amacıyla hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANININ, Özel Çevre Koruma Alanı dışında kalan Antalya Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki kısmın KABULÜNE, Özel Çevre Koruma Alanı içerisinde kalan kısmın ise Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 305  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   3
 2
 1
 Serik ilçesi, Karadayı Mahallesi Belek Özel Çevre Koruma Alanı sınırları içinde kalan 1014, 1018, 1200 parseller, 129 ada 584, 583, 582, 1331, 1330, 1329 parseller ve 129 ada 827 parselin bir kısmının, mevcut planlar ile plan bütünlüğünün sağlanması amacıyla hazırlanan 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 304     3
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Meclisinin 15.09.2017 tarih 769 sayılı kararı ile Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi riskli alan sınırları içerisinde bulunan hak sahipleri ile kullanmakta oldukları yapıların yıkılarak yerlerine günün koşullarına uygun olarak yeni bir yapı kompleksi inşası hususunda ileride imzalanacak nihai sözleşmeye ilişkin olarak ön protokol uygun bulunmuş olup Söz konusu riskli alanda: 2886 sayılı kanun kapsamında 29427 ada 1 parsel, 29428 ada 1 parsel ve 29431 ada 1 parsel numaralı taşınmazlara yönelik Kat Karşılığı İhale yapımı için Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesi, Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hak sahiplerine yönelik kira ve taşınma yardımının belirlenmesi, Hak sahiplerinin inşaat m²’lerinde büyütme oranının belirmesi, Hak sahiplerinin inşaat m² alım-satım bedelinin belirlenmesi, Belediyemiz ile hak sahipleri arasında yapılacak olan nihai sözleşmeyle ilgili olarak teklif yazısı ekindeki sözleşmenin ve eklerinin belirlenmesi hususları hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, Sözleşme Husuları ve Ekleri, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 303  Gelir tarifesi   3
 2
 1
 Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ücret tarifesinde yer alan “Manavgat Belenobası Sulama Tesisi 2018 yılı Sulama Hizmet Bedelinin Plan ve Bütçe Komisyonunda belirtildiği şekilde revize edilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 302  Gelir tarifesi   3
 2
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 05/03/2018 tarihli toplantısında gündemin 145.maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü 2018 yılı Gelir Tarifesine ekleme yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 301  Gelir tarifesi   3
 2
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 01/02/2018 tarih ve 66 sayılı kararı ile onaylanan “İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Adalyabel Sosyal ve İktisadi İşletmesinin Gelir Tarifesinin” belirlenmesi hususunun meclislerinden geldiği şekliyle kabulüne oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 300  Ödenek eklenmesi-aktarılması   3
 2
 1
 2018 yılı bütçesinde yer alan projelerin aksatılmadan devamını sağlamak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi birimlerinden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 36.100.000TL ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 60.341.000TL ek ödenek talebine ilave olarak Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı 38.000.000TL, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığının 1.730.000TL olmak üzere toplam 136.171.000 TL’nin güncellenerek ek ödenek temin edilmesi talep edilmekte olup Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 37.maddesi kapsamında 136.171.000TL ek ödeneğin borçlanma yolu ile temin edilmesine, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 14 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 299     3
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.02.2018 tarihli toplantısında “T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)2018 Mali Destek Programları kapsamında Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programında, Öncelik 3, turizm çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm olanaklarının arttırılmasına yönelik altyapı inşa edilmesi ve/veya iyileştirilmesi için ANTBİS projesinin sunulması'' yönünde 181 sayılı meclis kararı alınmış: T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında kurum/kuruluşumuz adına Antalya Bisiklet Sistemi (ANTBİS) başlıklı bir proje başvurusu sunulmasına ve başvurunun başarılı olması durumunda projenin uygulanmasına, proje kapsamında öngörülen eş finansmanın sağlanmasına, Proje kapsamında hibe sözleşmesi imzalamaya, sunulan projeye ilişkin olarak kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya, proje hesabını açarak bu hesaba para aktarmaya, bu hesaptan harcama yapmaya ve/veya bu işlemleri gerçekleştirecek kişi/kişileri yetkilendirmeye Birol EKİCİ’nin yetkili kılınmasına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 298  Görevlendirme   3
 2
 1
 Avrupa Birliği Horizon 2020 Policy-development in the ageof big data: data-driven policymaking, policy- modelling andpolicy- emplementation programına CUTLER projesiyle başvuru yapılmış, yapılan başvurumuz kabul edilmiş, 01/01/2018 tarihinde başlayacak olan, 36 ay sürecek, 212.000 € proje bütçesi ve 15 şehir ortağı olan projenin temel amacı: içinde su bulunan illerde (nehir, göl, deniz vb.) bu alanının ülkenin uymak zorunda olduğu yasalar çerçevesinde, ekolojik yapıyı tamamen koruyarak halkın kullanımına dahil edilebileceği yenilikçi politikalar oluşturmak olup: Antalya Büyükşehir Belediyesi proje kapsamında Düden Çayı Doğal Sit Alanı Kentsel Tasarım Planı ve bir kısım uygulamasının yapılması amacıyla ortaklık kurulmuş: Projenin yürütme ekibinde bulunan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Hüsamettin ELMAS, Nazım Plan Şube Müdürü Özlem ALPASLAN ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AB İlişkiler ve Proje Şube Müdürlüğü personeli Proje Uzmanı Hafize İLHAN ÖZKAN’ın toplantıya katılmalarının gerçekleşebilmesi için: Yurtdışı görevlendirmelerle ilgili İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünü 25.10.2007 tarih ve B050MAH076000/25597/50000 sayılı yazısına istinaden 07-10 Mayıs 2018 tarihleri arası görevli sayılmalarına, Hizmet Damgalı Pasaport bedeli, konaklama ile gidiş– dönüş uçak bilet bedelleri ve yasal harcırahlarının (46.07.01.41.01.1.1.5.03.3.3.01 - 46.07.0132.06.2.0.00.5.03.3.01) yurtdışı geçici görev yollukları harcama kaleminden ödenmesine, yasal harcırahlarının yurtdışı geçici görev yollukları ödeneğinden avans olarak verilmesine ve ayrıca Bakanlar Kurulunun yurtdışı gündeliklerine dair Kararın 4. maddesi 2. bendine göre konaklama ücretinin hesaplanmasında konaklama faturasının %40 aşması halinde aşan kısmının %70 fazlası ile ödenmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 297  Encümene yetki verilmesi   3
 2
 1
 Antalya ili, Konyaaltı İlçesi, Çağlarca Mahallesi, Hayıtlıgöl Mevkii, Doyran Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 243, 244, 245, nolu bölme içerisinde kalan Çağlarca C Tipi Mesire Yerinde yer alan gelir getirici tesislerin işletme hakkı Belediye Encümeninin 14.01.2016 tarih 72 sayılı kararı doğrultusunda ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan 10.02.2016 tarihli sözleşme ile 29 (yirmidokuz) yıl süre ile kiralanmış: Doyran Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 243, 244, 245, nolu bölme içerisinde kalan Çağlarca C Tipi Mesire Yeri gelir getirici tesislerin işletilmek üzere Antalya Büyükşehir Belediyesince alt kiracılara kiraya verilmesi Antalya Orman Bölge Müdürlüğünün 02.03.2018 tarih E.463185 sayılı yazıları ile uygun görülmüş olup: Doyran Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 243, 244, 245, nolu bölme içerisinde kalan Çağlarca C Tipi Mesire Yeri gelir getirici tesislerin işletilmek üzere: mevcut işletmecilerine ayrı ayrı veya işletmecilerin kurmuş olduğu derneğe / kooperatife bir bütün halinde 10 yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile kiraya verilebilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 296  Encümene yetki verilmesi   3
 2
 1
 Antalya ili, Konyaaltı İlçesi, Akdamlar Mahallesinde bulunan 5.43 hektarlık Doyran Orman İşletme Şefliği amenajman planı 244 nolu bölme içerisinde kalan Akdamlar C Tipi Mesire yerinde bulunan gelir getirici tesislerin işletme hakkı Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarih 715 sayılı kararı doğrultusunda ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince 29 yıl süre ile Antalya Orman Bölge Müdürlüğünden kiralanmış, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında 31.12.2045 tarihine kadar geçerli olmak üzere 01.08.2017 tarihinde kira sözleşmesi imzalanmış: Doyran Orman İşletme Şefliği amenajman planı 244 nolu bölme içerisinde kalan Akdamlar C Tipi Mesire yerinde bulunan gelir getirici tesislerin işletilmek üzere Antalya Büyükşehir Belediyesince alt kiracılara kiraya verilmesi Antalya Orman Bölge Müdürlüğünün 02.03.2018 tarih E.463185 sayılı yazıları ile uygun görülmüş olup: Doyran Orman İşletme Şefliği amenajman planı 244 nolu bölme içerisinde kalan Akdamlar C Tipi Mesire yerinde bulunan gelir getirici tesislerin işletilmek üzere: mevcut işletmecilerine ayrı ayrı veya işletmecilerin kurmuş olduğu derneğe / kooperatife bir bütün halinde 10 yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile kiraya verilebilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 295  Ödüller   3
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Beledisince gerçekleştirilecek ve Haziran ayı içerisinde Ödül Töreni yapılacak olan “3. En Güzel Bahçe ve Balkon Yarışması” 5 kategoriden oluşacak olup, yarışma kapsamında kazanan yarışmacılara her bir kategori için ayrı ayrı 1. 2. ve 3.’ye verilmesi planlanan: Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda belirtilen para ödüllerinin verilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 294  Encümene yetki verilmesi   3
 2
 1
 Mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Finike İlçesi İncirağacı Mahallesi 243 ada 4 parseldeki: Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda yer alan listede belirtilen 66 adet (bağımsız bölüm) taşınmazların 2886 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre satışlarının yapılması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 14 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 293     3
 2
 1
 Gazipaşa Belediye Meclisi’nin 03.01.2018 tarih ve 002 nolu kararı ile uygun bulunan, “inşaat ruhsatı sırasında elektrik projelerinde en az 4(dört) noktada güvenlik kamerası gösterilmesi ve 10(on) daire ve üzeri binalarda iskan ruhsatı aşamasında çalışır vaziyette güvenlik kamerasının zorunlu olması” hususunun Belediyesine iadesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 43 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 292     3
 2
 1
 Antalya merkezindeki Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde toplu ulaşım hizmetlerinin gelişen şartlara daha uyumlu ve halkın ihtiyaçlarının tek elden koordineli bir şekilde yeniden yapılandırılması amacıyla, ulaşım hizmetlerinde konfor ve kalitenin artırılması, bu kapsamda uygulanacak yöntem, hukuki ve teknik altyapısına ilişkin gerekli çalışmaların başlatılmasıyla ilgili alınan 12.01.2018 tarih ve 111 sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı gereği incelenen konuya ilişkin komisyon raporu ekinde yer alan gerekçe raporu hazırlanmış, gerekçe raporunda da görüleceği üzere, taşımacıların Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ve Antalya Büyükşehir Belediyesi adına UKOME tarafından alınan kararlara uymasının zorunlu olması şartı bulunmakta olduğundan, UKOME kararlarıyla ücretsiz ya da indirimli tarifeyle yolcu taşınmasında kamu yararı olduğu ortadadır. Ancak, kamu hizmetlerinin mali külfetini tek başına taşımacıya yüklemenin “zorla çalıştırma ve angarya yapılamayacağı” yolundaki anayasal ilkeye aykırı olduğu değerlendirilmekte olup: Büyükşehir Belediye Meclisi ve UKOME kararları ücretsiz ya da indirimli tarifeyle taşıma yapan Antalya kent merkezindeki Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde toplu taşıma sisteminde “AU” tahditli plakayla çalışan taşımacıların uğradığı/uğrayacağı gelir kaybının Antalya Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanmasına, bu sisteme katılmayı ve bu meyanda UKOME tarafından alınacak kararlara uymayı taahhüt eden taşımacılara Antalya Ulaşım A.Ş tarafından işletilen Akıllı Kart Teknolojisiyle Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip Otomasyon Sistemi hak edişlerinde her öğrenci geçişi için 1TL ve öğretmenlerin her geçişi için 0,60TL olmak üzere taşımacının 3 aylık toplam hak edişi 96.000TL’yi geçmeyecek ve aylık ortalama hak edişi 32.000TL olacak şekilde ilave ödeme yapılmasına, bu ödemenin ferdi olarak taşımacılara aktarılması için her ayın beşinci işgününe kadar Büyükşehir Belediyesi tarafından 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde Akıllı Kart Teknolojisiyle Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip Otomasyon Sistemine para aktarılmasına, bilet ücretlerine zam yapılması halinde konunun yeniden değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmasına, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesi uyarınca, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, 1adet Gerekçe Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 291  Bel.Başkanına Yetki Verilmesi Hk.   3
 2
 1
 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi adına “Batı Antalya Bölgesinde Katı Atık Yönetiminin Verimliliği Artıyor” başlıklı bir proje başvurusu yapılması planlanmakta olup: söz konusu projenin, hibe makamı olan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’na sunulmasına ve başvurunun başarılı olması durumunda projenin uygulanmasına, proje kapsamında öngörülen eş finansmanın sağlanmasına, proje kapsamında hibe sözleşmesi imzalamaya, sunulan projeye ilişkin olarak kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya, proje hesabını açarak bu hesaba para aktarmaya, bu hesaptan harcama yapmaya ve/veya bu işlemleri gerçekleştirecek kişi/kişileri yetkilendirmeye, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes TÜREL’e yetki verilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 290  Kiraya Verilmesi   3
 2
 1
 Antalya Ulaşım A.Ş. 06.09.2016 tarih AU-GENE-9-19/2016 sayılı yazısında işletmekte olduğu Korkuteli Terminalinin gelir ve giderleriyle ilgili yaptığı incelemede 2016 yılında 04.11.2015 tarihinde yayımlanan 70 nolu Tebliğ “Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğ” ve çeşitli nedenler ile ortalama %35’lik gelir kaybı nedeni ile zarar ettiklerini, bu nedenle kira bedelinde indirim yapılmasını ya da dönem net karı üzerinden belirli bir oran olarak kira bedelinin belirlenmesini talep etmiş, Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 26.02.2015 tarih ve 127 sayılı Encümen Kararı ile Korkuteli İlçe Terminali 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince Antalya Ulaşım A.Ş.’ye kiraya verilmiş olup, yapılan kira sözleşmesi 18.03.2018 tarihinde sona ereceğinden: Korkuteli İlçe Terminalinin demirbaş alımı, bütün bakım onarım ve işletme giderleri kiracıya ait olmak üzere 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26 ncı maddesine istinaden işletilmesi işinin, kira bedeli olarak yıllık kazanılan net kar üzerinden %40’ı Büyükşehir Belediyesi’ne verilmesine ve yeni kira bedelinin 18.03.2018 tarihinden başlaması kaydı ile 31.12.2020 tarihine kadar Antalya Ulaşım A.Ş.’ye kiraya verilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 289  Gelir tarifesi   3
 2
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 04/01/2018 tarih ve 10 sayılı kararı ile onaylanan “İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Gelir Tarifesinin” belirlenmesi hususunun meclislerinden geldiği şekliyle kabulüne oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 288  Gelir tarifesi   3
 2
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01/02/2018 tarih ve 74 sayılı kararı ile onaylanan “Sağlık İşleri Müdürlüğü Gelir Tarifesinin” belirlenmesi hususunun meclislerinden geldiği şekliyle kabulüne oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 287  Hibeler hk.   3
 2
 1
 Seyit Mehmet Akın maliki olduğu Alanya İlçesi Elikesik Mahallesi 718 parsel nolu 2.352,00m² yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazı "Engelli Rehabilitasyon Merkezi" yapılmak amacıyla bağışlama talebinde bulunmuş, söz konusu taşınmazın "Engelli Rehabilitasyon Merkezi" yapılmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesine bağışlanmasının kabulüne oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 286     3
 2
 1
 Antalya ili, Manavgat İlçesi, Selimiye Mahallesi sınırları dahilinde bulunan: Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki 15.000 yüzölçümlü Side- Selimiye Balıkçı Barınağı olarak kullanılan taşınmazın: kira şartname ve sözleşmesine, Antalya Büyükşehir Belediyesinin 14.02.2017 tarihli ve 6768 sayılı yazısı eki Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü'nün 27.12.2016 tarihli ve 5567 sayılı yazısında bahsi geçen şartlar ile Antalya Valiliği Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarının Mahkemece iptal edilmesi ve söz konusu Komisyonun, barınağın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na verilmesi yönünde yeni bir karar almaması halinde kira sözleşmesinin 15 gün içerisinde fesh edileceği ve Hazineden hiçbir hak ve tazminat talep edilemeyeceği hususlarının ilave edilmesi: Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından barınağın kiralanması nedeniyle elde etmiş olduğu kira bedelinin gecikme zammı ile birlikte tamamının ödenmiş olması şartıyla: Side-Selimiye Balıkçı Barınağının balıkçı barınağı olarak kullanılmak üzere: ilk yıl 75.750,00 TL tahmini kira bedeli üzerinden10 (on) yıl süreyle, Antalya Büyükşehir Belediyesine kiraya verilmesi: Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)'nün15.01.2018 tarih ve 1760 sayılı yazıları ile uygun görülmüş olup: Manavgat ilçesi, Side-Selimiye Mahallesi'nde bulunan: Balıkçı Barınağı'nın alt kiracıya işlettirilmek üzere: Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 73/A maddesi uyarınca: 10(on) yıl süreyle, Manavgat Milli Emlak Müdürlüğü'nde, 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi uyarınca, Pazarlık Usulü ile yapılacak kiralama ihalesine, Antalya Büyükşehir Belediyesince iştirak edilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 285  Encümene yetki verilmesi   3
 2
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarih ve 125 sayılı kararı ile mülkiyeti Belediyemize ait imar planlarında akaryakıt alanı olarak ayrılan, Kepez ilçesi Kepez mahallesi 28874 ada 6 parsel nolu 2.147,00m² yüzölçümlü taşınmazın, imar uygulaması sonucu oluşan 28860 ada 1 parsel nolu 2.147,00m² yüzölçümlü taşınmazın satışının yapılması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi uygun bulunmuş: ancak Meclis kararında Kepez Mahallesi 28874 ada 6 parselden imar uygulaması sonucu oluşan 29860 ada 1 parsel yerine sehven 28860 ada 1 parsel olarak yer aldığından, söz konusu Meclis kararının düzeltilerek 29860 ada 1 parsel nolu 2.147,00m² yüzölçümlü taşınmazın satışının yapılması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 284  Görevlendirme   3
 2
 1
 Şehir Tiyatrosu Şube Müdürlüğü'nün 26.02.2018 tarih ve 17279997-821.04-E-63 sayılı yazıda, Almanya’da faaliyetlerini sürdürmekte olan ve Avrupa’da Türkçe oyunlar sahneleyerek Avrupa'da yaşayan Türklerin anadilinde tiyatro temsilleri izlemesine olanak tanıyan, Türk-Alman kültür etkileşimine katkı sağlayan sanatsal bir kuruluş olan İnterkulturellaktiv/Tiyatro28, Berlin Başkonsolosu ve Berlin Büyükelçiliği Kültür Turizm Müşavirliği destekleri ve işbirliği içerisinde gerek Almanya’nın gerekse Avrupa’nın farklı kentlerinde Türk kültür ve tiyatro sanatının ayrıca Turizm kenti Antalya’nın tanıtımına katkı sağlamak üzere Büyükşehir Belediyemiz Şehir Tiyatrolarının “Huysuz” adlı müzikal oyununu 29.03.2018-16.04.2018 tarihleri arasında ekte belirtilen program akışı çerçevesinde Almanya, Avusturya ve Fransa’da sahnelenmek üzere davet edildiği belirtilmiş olup: söz konusu oyunu sahnelemek üzere yurtdışına gidecek olan, Ekte isimleri belirtilen görevli (22 kişi)'nin: Yurtdışı görevlendirmelerle ilgili İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 25.10.2007 tarih ve B050MAH076000/25597/50000 sayılı yazısına istinaden, 29.03.2018-16.04.2018 tarihleri arasında 19 (on dokuz) gün süre ile görevli sayılmalarına, konaklama ve yerel transferlerin karşı taraftan sağlanması kaydıyla yurtiçi ve yurtdışı gidiş-dönüş uçak bedellerinin, Hizmet Damgalı Pasaport ücretlerinin, yurtdışı çıkış harç pulu ile yasal harcırahlarının Şehir Tiyatrosu Şube Müdürlüğünün (46.07.01.12.08.2.0.00.5.03.3.3.01) Yurtdışı Geçici Görev Yollukları Harcama kaleminden karşılanmasına ve ayrıca harcırahlarının avans olarak ödenmesine, söz konusu turnenin gerçekleştirilebilmesi için oyuna ait dekor, aksesuar, kostüm ve diğer teçhizatların bahsi geçen Avrupa ülkelerine götürülüp getirilmesi için şoförü ile birlikte bir araç kiralanmasına, yurtiçi ve yurtdışı her türlü gümrük işlemlerini takip edip sonuçlandırmak ve gümrük idarelerinde işlemleri yürütmek amacıyla Gümrük Müşavirliği hizmet alımı yapılmasına, hizmet alımına ilişkin vekâletname düzenlenmesine ve bu giderlerin bütçenin ilgili kaleminden karşılanmasına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, Görevli personel listesi, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 283  Encümene yetki verilmesi   3
 2
 1
 Mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 1035 ada 33 parseldeki 14 nolu bağımsız bölümün, Bahçelievler Mahallesi 6458 ada 1 parseldeki 3 nolu bağımsız bölümün, Kışla Mahallesi 614 ada 49 parseldeki 21 ve 22 nolu bağımsız bölümlerin, Yıldız Mahallesi 1530 ada 7 parseldeki 2 nolu bağımsız bölümün, 1532 ada 8 parseldeki 1nolu bağımsız bölümün, Güzeloba Mahallesi 5793 ada 12 parseldeki 5 ve 11 nolu bağımsız bölümlerin, Akseki İlçesi Menteşbey Mahallesi 202 ada 30 parsel nolu 7.673,23 m² yüzölçümlü taşınmazın Aksu İlçesi Yeşilkaraman Mahallesi 197 ada 2 parsel nolu düzeltilmiş şekliyle 2.846,61 m² yüzölçümlü taşınmazın, Konyaaltı ilçesi Üçoluk Mahallesi 239 ada 16 parsel nolu 2.826,69 m² yüzölçümlü taşınmazın, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/05/2017 tarih ve 452 sayılı kararı ile satışının yapılması için Encümene yetki verilen Elmalı İlçesi Çukurelma Mahallesi 416 parsel nolu 14.475,00 m² yüzölçümlü taşınmazın Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünce 2942 sayılı Kanun kapsamında ifraz edilmesi ile oluşan 2672 parsel nolu 6.568,66 m² yüzölçümlü taşınmazın, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/07/2012 tarih ve 405 sayılı kararı ile satışının yapılması için Büyükşehir Encümenine yetki verilen Kepez ilçesi Kütükçü mahallesi 27453 ada 1 parsel nolu 10.875,00 m² yüzölçümlü taşınmazın ifraz edilmesiyle oluşan 27453 ada 3 parsel nolu 4.461,00 m² yüzölçümlü taşınmazların satışlarının yapılması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, Taşınmazlara ait tapu kayıtları, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 282  Kiraya Verilmesi   3
 2
 1
 UKOME Genel Kurulunun 11.01.2018 tarih ve 2018/01-74 sayılı kararı ile ekli krokide belirtilen Alanya İlçesi, Mahmutlar Mahallesi, Barbaros Caddesi ve Konaklı Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde parkomat uygulaması trafik düzeni ve güvenliği açısından uygun bulunan cep otoparklarının işletmeciliğinin kira bedelinin, toplam tahsil edilen bedelin %10’u olarak, 10 (on) yıl süre ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26’ıncı maddesine göre Antalya Büyükşehir Belediyesi Şirketi ANET A.Ş.’ye kiraya verilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, UKOME kararı ve ekleri, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 281     3
 2
 1
 Toptancı Haller Şube Müdürlüğü uhdesinde bulunan Toptancı Hallerimizin kira ve işgaliye bedelleri: 09/03/2015 tarih ve 170 sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile belirlenen ücretler ve koşullar üzerinden tahakkuk ve tahsil edilmekte olup: Ova ve Kınık Toptancı Hali Şubelerimizde işgaliye ücreti ödemek kaydıyla kiracımız bulunan esnaflarımıza ait işyerlerinin işgaliye bedellerinin yeniden düzenlenme ihtiyacı hasıl olduğundan: Ova ve Kınık Toptancı Hali Şubelerimizde işgaliye ücreti ödemek kaydıyla kiracı olarak bulunan esnaflara ait işyerlerinin işgaliye bedelinin 2018 yılı için ekteki listede belirtilen m² 'lere göre belirlenmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Liste, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 280  Encümene yetki verilmesi   3
 2
 1
 Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Antalya ili, Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 12710 ada 9 ve hissedarı olduğu 8 parsel nolu taşınmazların ifraz işleminin yapılabilmesi için, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 26.02.2018 tarihli ve E.473 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve Komisyon Raporuna ek olarak konulan röleve krokisinde (A) ile gösterilen alanın Büyükşehir Belediyesinin hissedarı olduğu 12710 ada 8 parsel no’lu taşınmazdan tapu terkini yapılması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Röleve Krokisi, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 279  Kadro Değişiklik Cetveli   3
 2
 1
 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan I sayılı Kadro İhdas Cetveli ile 1 adet 9. derece Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı kadrosu ihdas edilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet İhdas Cetveli, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 278  Kiraya Verilmesi   3
 2
 1
 Mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Antalya ili, Konyaaltı İlçesi, Arapsuyu Mahallesi 21540 Ada 3 Parsel sayılı 6.329,070 m2 yüzölçümlü taşınmaz, imar planında otopark olarak planlanmış olup, söz konusu taşınmazın 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26’ıncı maddesine göre ilk yıl kira bedeli 25.000TL+KDV diğer yıllar kira bedelinin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre) oranında arttırılması kaydıyla 10 süreyle Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANET Antalya İnşaat Turizm San.ve Tic. A.Ş.’ye kiraya verilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 44 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Kroki, 1 adet Oylama Raporu)  
09-03-2018
14:30
 277  İsim verilmesi hk.   3
 2
 1
 İlimiz Kepez ve Muratpaşa ilçeleri sınırında bulunan Kızılırmak Caddesinden başlayarak D400 Karayolundan geçen ve Yeşilırmak Caddesinde son bulan, ekteki uydu görüntüsünde de yeri belirtilen kavşağın isminin "GIYASEDDİN KEYHÜSREV KAVŞAĞI" olarak belirlenmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) Ek: 1 Adet Uydu Görüntüsü.  
09-03-2018
14:30
 276  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   3
 2
 1
 Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes TÜREL, Ak Parti Meclis Üyeleri: Halil ŞAHİN, Adil ÇELİK, Ümit ÖZTEKİN, Mustafa İsmet UYSAL, Mehmet ÖZEREN, Can KASAPOĞLU, Mesut KOCAGÖZ, Bahattin BAYRAKTAR, Esat GÖYÜK, Emin HATİPOĞLU, Cenk Halil BAYAZ, Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Hasan Fevzi YILMAZ, Yusuf GÖVEN, Erdeniz YAVUZ, Ercan AK, İbrahim KÖSEOĞLU, Yaşar SÖZEN, Musa YÜCEL, Hasan Ali IRBAN, Sadullah BAYAR, Hüseyin TORUN, Kemal SARIYILDIRIM, Ahmet BÜYÜKAKÇA, Halil ÖZTÜRK, Halit AKAR, Ali Rıza ZORLU, Mehmet UYAR, Ercan MERTHATUN, Hüseyin ÖZBEK, Halil KARATAŞ, Serdal ÇAVUŞOĞLU, Süleyman ACAR, Ruhi BEŞİKTAŞ, CHP Meclis Üyeleri: Mustafa Reşat OKTAY, Recep TOKGÖZ, Songül BAŞKAYA, Erkan DEMİRCİ, Ali COŞKUN, Erşan ÖZDEN, Oytun Eylem DOĞMUŞ, Edip Kemal BAHADIR, Seyfi ARIKAN, Halil ARIKAN, Sami ALTUN, İsmet TOK, Erdal Ramazan ALTACA, Yusuf KUMBUL, Mehmet HACIARİFOĞLU, MHP Meclis Üyeleri: Ali Baki SARICA, Selçuk SENİRLİ, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Emin ÇAĞLAR, Bağımsız Meclis Üyeleri: Hasan Nusret BAYSAL, Erol ÖZKARABEKİR, Mehmet KILINÇ, İrfan YILMAZ’ın toplantıya katıldıkları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye Meclisi Ak Parti 36, CHP 14, MHP 5 Bağımsız 4 meclis üyesi olmak üzere toplam 59 üye ile açıldı. AK Parti Meclis Üyeleri: Süleyman TOPÇU, Kerim BAŞKAPTAN, Orhan AVCI, Rasim ELÇİ, CHP Meclis Üyeleri: Muhittin BÖCEK, Turgay GENÇ, Serkan KÜÇÜKKURU, Mustafa GÜL, Arzu YILDIRIM, Ahmet CAN, MHP Meclis Üyeleri: Mehmet BALIK, Zihni ASİLTÜRK, Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Rasih ŞAHİN, Bağımsız Meclis Üyesi: Mehmet SALUR ve Ertürk YAZAR'ın mazeretli sayılması yönünde verdiği dilekçelerin kabulüne oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (Ak Parti 35, kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 5 kabul, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.)  
05-03-2018
14:00
 275  Gündemin.... ila... Maddeleri Hk.   3
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli Meclis toplantısında: a.Gündemin 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 ve 147. maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYÇOKLUĞU ile kabul edildi. b.Gündemin 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 ve 160. maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYÇOKLUĞU ile kabul edildi, c.Gündemin 151. maddesinde yer alan önergeye istinaden gündemin 36. maddesi gündemden çıkartıldı.(AK Parti: 29 kabul, 1 ret oyu, CHP: 11 kabul oyu, MHP: 2 kabul oyu, Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)  
05-03-2018
14:00
 274  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 24 sayılı kararı ile uygun bulunan, Şelale Mahallesinde yer alan 2759 ada 1 parselin bulunduğu adada düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna ve Antalya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 12 ret oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 47 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 273  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 22 sayılı kararı ile uygun bulunan Göçerler ve Kütükçü Mahallelerinde subasman kotu 1.00 metre olan alanlarda subasman kotunun 0.50 metre olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu ile toplam 45 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 272  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Elmalı Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarihli ve 5 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gündoğan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 1002 ada 2 parselin mülkiyet sınırlarına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 5 ret oyu, Bağımsız 2 ret oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 271  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Aksu Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarihli ve 5 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çalkaya Mahallesi sınırları içerisinde, Tahtabelen ve Kötekli Mevkiilerinin bir kısmını kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 270  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Aksu Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarihli ve 4 sayılı kararı ile uygun bulunan, Hacıaliler Mahallesi sınırları içerisinde 77 hektarlık alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 269  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Manavgat Belediyesi, Bereket Mahallesi sınırları içerisinde 106 ada 1 parselin konutdışı kentsel çalışma alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 48 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 268  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Kepez Belediyesi, Teomanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde 27696 ada 1 parseli kapsayan alana ilişkin Mahkemenin 2016/117 E., 2017/903 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 13 çekimser oyu, MHP 2 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 267  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Şafak ve Unsal Mahallelerini kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan, Orman alanlarında kalan 2 adet itirazın, Orman Bölge Müdürlüğünce Duraliler Bölgesinde yer alan orman sınırlarında düzenleme yapıldıktan sonra bütüncül değerlendirileceğinden REDDİNE, Otopark ve yolda kalan parselin ise uygulamayla mağduriyeti giderileceğinden REDDİNE, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 266  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Düzlerçamı Mahallesi 376 ada 7, 8, 9 ve 10 parsellerin “Konut Alanından” “Özel Sosyal Tesis Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 265  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Yalınlı ve Nebiler Mahallelerinde Kepezüstü Köprülü Kavşak projesinin imar planlarına işlenmesine yönelik onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunda ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 264  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Fatih Mahallesi, 13419 ada 86 parselin (ETİT)Entegre Tarımsal İşletme ve Toptan Ticaret alanından Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 16 ret oyu, MHP 4 ret oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 263  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Serik Belediye Meclisi’nin 04.01.2018 tarihli ve 22 sayılı kararı ile uygun bulunan, Cumhuriyet Mahallesi 153 ada 98 parselin yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 47 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 262  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Serik Belediye Meclisi’nin 02.01.2018 tarihli ve 13 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gebiz Mahallesi 59 ada 1 parselin konut alanından özel yurt alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 47 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 261  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Serik Belediye Meclisi’nin 02.01.2018 tarihli ve 10 sayılı kararı ile reddedilen, Karadayı Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZIN, Belediyesinden geldiği şekliyle REDDİNE, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 47 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 260     3
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 04.01.2018 tarih ve 19 sayılı Kararı ile reddedilen, Kreş Alanı olarak planlı bulunan ve kamulaştırmaya konu edilmeyen, Demircikara Mahallesi 5626 ada 1 parseldeki hissedarın plan değişikliği talebinin, Belediyesinden geldiği şekliyle REDDİNE, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 47 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 259  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 04.01.2018 tarih ve 18 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Yüksekalan Mahallesi 5963 ada 13 parselin yapılaşma koşullarının değiştirilmesi ve plan notları eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 47 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 258  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 04.01.2018 tarih ve 17 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Demircikara Mahallesi 5066 ada 1 parselin yapılaşma koşullarında yer alan TAKS:0.30 ibaresinin kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 9 kabul 1 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 43 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 257  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 04.01.2018 tarih ve 16 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Kızılarık Mahallesi 6562 ada 11 parselin yapılaşma koşulları değiştirilmeden İBZT (İsteğe Bağlı Zemin Ticaret) kullanımı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 256  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 04.01.2018 tarih ve 15 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Demircikara Mahallesi 4679 ada 1 parselin ilkokul alanından "Özel Eğitim Alanı’na dönüştürülmesi ve plan notları eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 255  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarihli ve 04 sayılı kararı ile uygun bulunan, Sarısu, Liman ve Hurma Mahalleleri, enerji nakil hatlarının kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 254  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarihli ve 02 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çağlarca Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 21287 ada 1 parselin resmi kurum alanından konut alanına, 21304 ada 4, 5, 6 parsellerin ise konut alanından resmi kurum alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 253  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 20 sayılı kararı ile uygun bulunan Özgürlük Mahallesi sınırları içerisinde 1375 ada 9 ve 10 parsel ve güneyinde yer alan cami ve ilköğretim alanlarında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 32 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 252  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Kaş Belediye Meclisi’nin 02.01.2018 tarihli ve 1 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çavdır Mahallesi 146 ada 28 ve 29 parsellerin “Özel Yurt Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 29 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 44 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 251  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Gazipaşa Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarihli ve 4 sayılı kararı ile reddedilen, Gazi Mahallesi sınırları içerisinde yer alan kadastral yolun imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Belediyesinden geldiği şekliyle REDDİNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 30 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 250  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Gazipaşa Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarihli ve 3 sayılı kararı ile reddedilen, Bakılar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 324 ada 2 ve 12 parsellerden geçen 12 metrelik yaya yolunun planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Belediyesinden geldiği şekliyle REDDİNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 30 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 249  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Gazipaşa Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarihli ve 1 sayılı kararı ile uygun bulunan, Pazarcı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 891 ada 3 parselin Antalya 2. İdare Mahkemesi’nin 2016/870 E., 2017/759 K. sayılı kararına istinaden spor alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 30 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 248  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Elmalı Belediye Meclisinin 02.02.2018 tarihli ve 17 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeni Mahalle sınırları içerisinde yer alan, 111 ada 82 parselin bir kısmının konut alanından özel yurt alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 30 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 247  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 05.02.2018 tarih ve 52 sayılı kararı ile uygun bulunan, Döşemealtı İlçe sınırları içerisinde yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarına: “1.Bu plan notu Döşemealtı İlçe sınırları içerisinde bu plan notundan önce onaylanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planlarında, Toplam İnşaat Alanı (TİA) değeri verilen tüm imar parselleri için geçerlidir. 2.Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 3.Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 4.Toplam İnşaat Alanı (TİA) belirlenen parsellerde, TİA olarak verilen değer, emsal hesabına konu edilen alan olarak kabul edilecektir.” plan notlarının eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 30 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 246  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 04.01.2018 tarih ve 19 sayılı kararı ile uygun bulunan, Altınkale Mahallesi, 575 ada 2 ve 3 parsellerdeki Konut Alanının tevhid edilerek E=0.60 Yençok=3kat yapılaşma koşullan önerilmesi, çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 30 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 245  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
  Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 04.01.2018 tarih ve 18 sayılı kararı ile uygun bulunan, K.Yeniköy Mahallesi, 946 ada 6 ve 7 parsellerdeki Konut Alanının tevhid edilerek E=0.40 Yençok=2kat yapılaşma koşulları önerilmesi, çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 30 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 244  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 04.01.2018 tarih ve 17 sayılı kararı ile uygun bulunan, K.Yeniköy Mahallesi, 103 ada 19 ve 32 parsellerdeki Ticaret Alanının tevhid edilerek TİA=1133m² Yençok=5kat yapılaşma koşulları önerilmesi ve plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, sehven unutulan Ticaret Alanı taramasının eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 30 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 243  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 04.01.2018 tarih ve 15 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yalınlı ve Nebiler mahalleleri sınırları içerisinde Ticaret Alanı olarak planlı 433, 434, 435, 436, 437, 438, 442, 457, 986, 1023, 1260, 1261, 1262, 1263, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1743, 1749, 1750 ve 1751 parsellerin Konut Alanı (Zemin Ticaret) olarak planlanması, 25m olan çekme mesafelerinin 10 m olarak yeniden düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Düzlerçamı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı mevcut Plan Notlarının “...Ticaret alanlarında istenirse 1 kat ticaret üst katlar konut olarak kullanılabilir.” plan notu gereğince öneri plan değişikliğinin ilave nüfus getirmediği anlaşıldığından, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 30 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 242  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Serik Belediye sınırları içerisinde, Gedik Mahallesi 1053 ada 13 parselin ibadet alanı kullanımından ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 30 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 241  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Serik Belediye sınırları içerisinde, Kökez Mahallesi 3047 ada 4, 5, 6 parsellerin 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması ile oluşması nedeni ile kent meydanı kullanımından ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına havalesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 16 ret oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 240  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Muratpaşa İlçesi sınırları içerisinde yer alan, Kızıltoprak Mahallesi 28377 ada 1 parsel (eski 13142 ada 1 parsel), (eski 13143 ada 1 parsel) ve çevresine ilişkin 30.01.2015 tarih ve 97 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2015/1073E. 2017/209K. sayılı iptal kararı doğrultusunda Açık ve Kapalı Spor Tesisi Alanı olarak planlanması ve plan notlarında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 45 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 239  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Muratpaşa İlçesi sınırları içerisinde yer alan, Kızıltoprak Mahallesi 28377 ada 1 parsel (eski 13142 ada 1 parsel), (eski 13143 ada 1 parsel) ve çevresine ilişkin 30.01.2015 tarih ve 97 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2015/1073E. 2017/209K. sayılı iptal kararı doğrultusunda Spor Alanı olarak planlanması ve plan notlarında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 4 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 45 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 238  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, Demircikara Mahallesi 8522 ada 2, 6 ve 7 parsellerin konut ve ilkokul alanından “Özel Eğitim Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz hakkında, itiraz sahibinin 14.02.2018 tarih ve 17609 sayılı dilekçesi doğrultusunda karar verilmesine yer olmadığına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 237  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, Soğuksu Mahallesi 12566 ada 1 parselin konut alanından “Park Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 236  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Büyükköy Mahallesi 284 ada 55, 57 ila 67 parsellerin bir kısmını kapsayan alanda kadastro yenileme çalışmaları sonucunda oluşan uyumsuzlukların giderilerek mezarlık alanı sınırlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 235  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Büyükköy Mahallesi 284 ada 55, 57 ila 67 parsellerin bir kısmını kapsayan alanda kadastro yenileme çalışmaları sonucunda oluşan uyumsuzlukların giderilerek mezarlık alanı sınırlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 234  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Uzunoluk Mahallesi 979 ada kuzeyindeki alanın park ve yeşil alana, 992 ada güneyindeki çocuk bahçesi alanının bir kısmının ibadet alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi.(Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 233  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   3
 1
 1
 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.01.2018 tarih ve 7200 sayılı kararı ile uygun bulunan Kemer İlçesi Göynük Mahallesi I. Bölge sınırları içerisinde park alanında yer alan koruma alan sınırının işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 232  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.01.2018 tarih ve 7200 sayılı kararı ile uygun bulunan Kemer İlçesi Göynük Mahallesi I. Bölge sınırları içerisinde park alanında yer alan koruma alan sınırının işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 231  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Elmalı Belediyesi sınırları içerisinde, TEIAŞ 154Kv.'lık Elmalı-Fethiye Enerji İletim Hattının belediye hizmet alanı, 30 m. ve 60 m.’lik taşıt yolları üzerinden geçen kısmının imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 230  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Oba Mahallesi 105 ada 6 parsel sahilinde iskele (denize girme ve güneşlenme) amaçlı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANININ, söz konusu alanın yakın çevresine ait 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunduğu, teklif edilen iskelenin onaylı ve güncel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına işlendiği tespit edilmiş olup: 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 06.07.2011 tarih 27986 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ ve diğer ilgili yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 229  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Çamlıbel, Esentepe, Fatih ve Göçerler Mahallelerine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan, Özel şahıslarca yapılan itirazın uygulamaya yönelik olması sebebiyle REDDİNE, Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığınca yapılan itirazın ise söz konusu alanda imar kanunun 18. Madde uygulaması yapılacağından REDDİNE, Kepez Belediyesince 17.01.2018 tarih ve 1548 sayılı yazısı ile yapılan itiraz ve itiraz doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN KABULÜNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 228  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Barış, Çankaya, Esentepe, Kazım Karabekir ve Yavuz Selim Mahallelerinin bir kısmını kapsayacak şekilde hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan, Özel şahıslarca yapılan itirazın uygulamaya yönelik olması sebebiyle REDDİNE, Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığınca yapılan itirazın ise söz konusu alanda imar kanunun 18. Madde uygulaması yapılacağından REDDİNE, Kepez Belediyesince hazırlanan yol güzergahlarının mevcut arazi duruma göre yeniden revize edilmesi ve donatı yerlerinin düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN KABULÜNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 227  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   3
 1
 1
 Kepez Belediyesi, Barış, Çamlıbel, Erenköy, Esentepe, Kazım Karabekir ve Yavuz Selim mahalleleri sınırları içerisinde kalan alana ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan, Özel şahıslarca yapılan itirazın uygulamaya yönelik olması sebebiyle REDDİNE, Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığınca yapılan itirazın ise söz konusu alanda imar kanunun 18. Madde uygulaması yapılacağından REDDİNE, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 226     3
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 01.12.2006 tarih 749 sayılı kararı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğunda bulunan Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi 166 ada 139 parselde bulunan dükkanın (Eski Hisar Restaurant) 10 yıl süreyle ihaleye çıkarılabilmesi konusunda Belediye Encümenine yetki verilmesi uygun görülmüş, Belediye Encümeninin 23.08.2007 tarih 459 sayılı kararı ile Antalya Tanıtım Vakfına kiraya verilmesi uygun görülerek, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Vakıf arasında 03.10.2007 tarihinde kira sözleşmesi imzalanmış, kira süresi sona ermiş: Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) 18.01.2018 tarih 10707 sayılı yazısında: Selçuk Mahallesi 166 ada 139 parselde bulunan dükkanın (Eski Hisar Restaurant) 10 yıl süre ile işletilmesi konusunda yeni bir protokol imzalanması talep edilmekte olup: Selçuk Mahallesi 166 ada 139 parselde bulunan dükkanın (Eski Hisar Restaurant) Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) arasında 10 yıl süreli ekte sunulan protokolü Antalya Büyükşehir Belediyesi adına imzalamak üzere Genel Sekreter Birol EKİCİ’ye yetki verilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 9 kabul 2 ret oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Protokol, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 225     3
 1
 1
 6360 sayılı kanunla Antalya İl Özel İdaresinin kapatılması sonucunda Antalya Büyükşehir Belediyesine devredilen bütün tarımsal sulama tesisleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesince inşaatı tamamlanarak hizmete açılan Döşemealtı Karaveliler, Korkuteli Başpınar ve Finike Asarönü terfili sulama tesislerinin: Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Destekleme Yönetmeliğinin 8. Maddesinin 9. Fıkrası doğrultusunda, tesislerin bakım ve işletme masraflarının devredilen Sulama Kooperatiflerince: yine aynı yönetmeliğin 8. Maddesindeki şartlarla büyük onarımları ile aynı yönetmeliğin 9. Maddesindeki şartlarla küçük onarımların Antalya Büyükşehir Belediyesince karşılanması kaydıyla, tesis kullanım haklarının bu amaçlarıyla kurulmuş Sulama Kooperatiflerine 10 yıl süreyle bedelsiz olarak devredilmesine oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 18 kabul 1 ret oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 3 kabul oyu ile toplam 73 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
05-03-2018
14:00
 224  Önergenin Gündeme Alınması Hk.   3
 1
 1
 Ülkemiz tarafından tüm terör unsurlarını yok etmek üzere Suriye'nin kuzeyinde yürütülen: Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e giden kahraman güvenlik kuvvetlerine moral ve destek olabilmek gayesi ile 05 Mart 2018 tarihli meclis oturumuna katılan meclis üyelerine ödenecek olan huzur hakkı ödemelerinin "Mehmetçik Vakfına" bağışlanarak ödenmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 45 kabul oyu, CHP 23 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 76 oy kullanılmıştır.)  
05-03-2018
14:00
 223  Bilgilerdirme hk.   3
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesinin 12.08.2014 tarihli 399 sayılı Meclis kararına istinaden Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı’nın yapmış olduğu protokoller ve yurt dışı görevlendirmeler hakkında: a-) Büyükşehir Belediye personelince Şubat ayında gerçekleşen yurt dışı görevlendirmeleri hakkında, b-) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/c maddesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 12/01/2016 tarihli ve 66 sayılı Meclis Kararı uyarınca, Şemsettin ORUK’un Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, Camikebir Mahallesinde niteliği, altında mağazası ve üzerinde 2 (iki) katlı kargir bina olan 3 ada 45 parsel no’lu 238 m² alanlı ve niteliği arsa olan 3 ada 105 parsel no’lu 21 m² alanlı, Ankara Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 09/01/1995 gün ve 3824 sayılı kararı ile Koruma Amaçlı İmar Planı onaylanmış Kentsel Sit sınırları içerisinde yer alan ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı konut olarak tescili bulunan taşınmazın restore edilerek müze, mescit, öğrenci barınma birimi ve misafirhane olarak kullanılmak şartıyla Büyükşehir Belediyemize bağışlanan taşınmazın aynı amaç ve şartlarla kullanılmak üzere Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan İstanbul İlim ve Kültür Vakfı’na bırakılması konulu ekli protokol imzalanmış olup: İmzalanan Ortak Hizmet Projesi ve İşbirliği Protokolü hakkında, c-) Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Antalya Öğretim ve Eğitim Vakfı (Antalya Vakfı) arasında 1 (bir) yıl süreyle, Akdeniz Dinamik Gençlik Spor Kulübü Derneği ile 13.12.2017-30.05.2018 tarihleri arasını kapsayacak süreyle Ortak Hizmet Projesi Protokolü imzalanmış olup, imzalanan işbirliği protokolleri hakkında, d-) Ortaokul ve Liselerimizde öğrenim gören tüm öğrencilerimizi motive etmek, başarısını artırmak ve başarıya teşvik etmek amacıyla, Ortaokul 8. sınıf ve Lise 12. sınıflarda okul birincisi olan öğrencileri, aileleri ile birlikte ilimiz sınırları içerisinde bulunan otellerde tatil yapmak suretiyle ödüllendirmek amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) işbirliğinde “Başarılı Öğrenciye Tatil İyi Gelecek” İşbirliği Protokolü’nün üçüncüsü bu yıl yeniden Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) işbirliğinde 12/01/2018 tarihinde imzalanmış olup, imzalanan işbirliği protokolü hakkında, Meclis bilgilendirildi.  
05-03-2018
14:00
 222  Önergenin Gündeme Alınması Hk.   3
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli Meclis Gündemi, birimlerden gelen teklifler ve önergeler ile birlikte toplam 160 maddeden oluşmuştur.  
05-03-2018
14:00
 221  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   3
 1
 1
  Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes TÜREL, Ak Parti Meclis Üyeleri: Hüsamettin ÇETİNKAYA, Süleyman TOPÇU, Mustafa İsmet UYSAL, Mehmet ÖZEREN, Mesut KOCAGÖZ, Bahattin BAYRAKTAR, Emin HATİPOĞLU, Mustafa Erkan ERSOY, Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Hasan Fevzi YILMAZ, Erdeniz YAVUZ, Ali KURŞUNLU, Ercan AK, Musa YÜCEL, Fırat DEMİRCİ, Hüseyin TORUN, Muhammet URAL, Ahmet BÜYÜKAKÇA, Halil ÖZTÜRK, Halit AKAR, Ali Rıza ZORLU, Orhan AVCI, Mehmet UYAR, Rasim ELÇİ, Hüseyin ÖZBEK, Halil KARATAŞ, Serdal ÇAVUŞOĞLU, Süleyman ACAR, Ruhi BEŞİKTAŞ, CHP Meclis Üyeleri: Mustafa GÜL, Mustafa Reşat OKTAY, Recep TOKGÖZ, Songül BAŞKAYA, Ali COŞKUN, Erşan ÖZDEN, Oytun Eylem DOĞMUŞ, Edip Kemal BAHADIR, Faik ÇITAK, Seyfi ARIKAN, Halil ARIKAN, Arzu YILDIRIM, Zafer YÖRÜK, Sami ALTUN, İsmet TOK, Erdal Ramazan ALTACA, Yusuf KUMBUL, Mehmet HACIARİFOĞLU, Ahmet CAN, MHP Meclis Üyeleri: Ali Baki SARICA, Mehmet BALIK, Zihni ASİLTÜRK, Selçuk SENİRLİ, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Emin ÇAĞLAR, Bağımsız Meclis Üyeleri: Erol ÖZKARABEKİR, Mehmet KILINÇ, İrfan YILMAZ ve Ertürk YAZAR’ın toplantıya katıldıkları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye Meclisi Ak Parti 31, CHP 19, MHP 7 Bağımsız 4 meclis üyesi olmak üzere toplam 61 üye ile açıldı. AK Parti Meclis Üyeleri: Yusuf GÖVEN, Erol DEMİRHAN, Kemal SARIYILDIRIM, CHP Meclis Üyeleri: Şükrü SÖZEN, Turgay GENÇ, Nurdan Aslı Bayar ULUKAPI, MHP Meclis Üyesi Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Bağımsız Meclis Üyesi: Mehmet SALUR'un mazeretli sayılması yönünde verdiği dilekçelerin kabulüne oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (Ak Parti 33, kabul oyu, CHP 21 kabul oyu, MHP 7 kabul, Bağımsız 4 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.)  

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 1998 - 2018 Her hakkı saklıdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Hizmetidir .