Antalya Büyükşehir Belediyesi

Meclis Kararları Sorgulama

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
08-11-2021
14:00
 818  Gündemin.... ila... Maddeleri Hk.   11
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.11.2021 tarihli meclis toplantısında: a.Gündemin 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 ve 165. maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OY BİRLİĞİ ile kabul edildi. b.Gündemin 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 161, 162, 163 ve 164. maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.(CHP: 14 kabul oyu, AK Parti: 19 kabul oyu, İYİ Parti: 9 kabul oyu, MHP: 7 kabul oyu, DSP: 3 kabul oyu, SAADET: 1 kabul oyu, MEMLEKET: 1 kabul oyu, Bağımsız: 2 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)  
08-11-2021
14:00
 817  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   11
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 01.07.2021 tarih ve 58 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gedik Mahallesi 842 parsel ve Eminceler Mahallesi 1002 ada 6, 9, 13 parsellerin yapılaşma koşullarının düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 1002 ada 9 parsel ve 842 parselin onama sınırı dışına çıkarılması kaydıyla değiştirilerek, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 19 kabul oyu, AK Parti 20 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 816  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   11
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 01.09.2021 tarih ve 68 sayılı kararı ile uygun bulunan, Antalya 2. İdare Mahkemesinin 2020/1041 E. 2021/316 nolu iptal kararı ile birlikte Kökez Mahallesi 111 ada 55 parsel ve çevresinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 19 kabul oyu, AK Parti 20 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 815  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   11
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 01.09.2021 tarih ve 67 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yukarıkocayatak Mahallesi 209 ada 1 parsel batısındaki park alanı ve yolun toplu iş yeri alanına dönüştürülmesi, 188 ada 1 parselde yer alan toplu iş yeri alanının doğusundan geçen yolun kaldırılarak toplu iş yeri alanı ile bütünleştirilmesi, 209 ada 1 parsel içerisindeki 2 adet enerji nakil hattının altının toplu iş yeri alanından park alanına dönüştürülmesi ve toplu iş yeri alanında Yençok: serbest ibaresinin Yençok:4 kat olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 19 kabul oyu, AK Parti 20 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 814  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   11
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.09.2021 tarih ve 240 sayılı kararı ile uygun bulunan, Deniz Mahallesi 304 ada 10 parselin yapılaşma koşulları değiştirilmeden “İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT)” kullanımı eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 19 kabul oyu, AK Parti 20 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 813  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   11
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 02.09.2021 tarih ve 89 sayılı kararı ile uygun bulunan, Hisar Mahallesi, 1820 ada kuzeyinde yer alan Park Alanında “Trafo Alanı” ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 19 kabul oyu, AK Parti 20 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 812  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   11
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 02.09.2021 tarih ve 88 sayılı kararı ile uygun bulunan, Taşağıl Mahallesi, 284 ada 1 parselin batısında yer alan Park Alanında “Trafo Alanı” ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 19 kabul oyu, AK Parti 20 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 811  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   11
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 02.09.2021 tarih ve 87 sayılı kararı ile reddedilen, Sarılar Mahallesi, 250 ada güneyinde yer alan Oyun Alanında “Trafo Alanı” ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 19 kabul oyu, AK Parti 20 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 810  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   11
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 02.09.2021 tarih ve 86 sayılı kararı ile uygun bulunan, Hisar Mahallesi, 1541 ada 1 parselin içinde yer alan İlköğretim Tesis Alanında “Trafo Alanı” ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 19 kabul oyu, AK Parti 20 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 809  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   11
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 02.09.2021 tarih ve 85 sayılı kararı ile uygun bulunan, Emek Mahallesi, 1878 ada batısında yer alan Park Alanında “Trafo Alanı” ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 19 kabul oyu, AK Parti 20 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 808  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   11
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 04.10.2021 tarih ve 103 sayılı kararı ile uygun bulunan Sülek Mahallesi 109 ada 7 ve 8 parseller ve çevresinde sehven yapılan teknik hatanın giderilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 19 kabul oyu, AK Parti 20 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 807  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   11
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 04.10.2021 tarih ve 102 sayılı kararı ile uygun bulunan Yayla Mahallesi 1943 ada 8 ve 9 parsellerin “Konut Alanından” “Konut+Ticaret Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 19 kabul oyu, AK Parti 20 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 806  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   11
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisi’nin 02.09.2021 tarih ve 202 sayılı kararı ile reddedilen, Aydoğmuş Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 19 kabul oyu, AK Parti 20 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 805  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   11
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.09.2021 tarih ve 200 sayılı kararı ile uygun bulunan, Düdenbaşı Mahallesi 10033 ada 15 parselde yer alan cami alanı ve batısındaki yol ve park alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 19 kabul oyu, AK Parti 20 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 804  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   11
 1
 1
 Gazipaşa Belediye Meclisi’nin 01.09.2021 tarihli ve 64 sayılı kararı ile uygun bulunan, Pazarcı Mahallesi, 897 adada yer alan yükseköğretim alanı ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 19 kabul oyu, AK Parti 20 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 803  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   11
 1
 1
 Finike Belediye Meclisinin 02.09.2021 tarih ve 64 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ticaret-Konut Alanı olarak planlı bulunan Yenimahalle 366 ada 2 parselde yapılaşma koşulları aynı kalmak kaydıyla yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 19 kabul oyu, AK Parti 20 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 802  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   11
 1
 1
 Elmalı Belediye Meclisinin 07.09.2021 tarih ve 45 sayılı kararı ile uygun bulunan Karyağdı Mahallesi, 138 ada 4, 5, 32, 33, 34, 35, 38, 51, 52, 90, 91, 92, 115, 116, 121, 122, 153 parselleri kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 19 kabul oyu, AK Parti 20 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 801  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   11
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 07.09.2021 tarih ve 184 sayılı kararı ile uygun bulunan, Alanya Merkez Mahallelerinde plan hükümlerinin D.4.2. maddesine “Plan üzerinde belirtilen yapılaşma koşullarına uyulur. Plan üzerinde yapılaşma koşulları belirtilmediği durumlarda..." ibaresinin eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 19 kabul oyu, AK Parti 20 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 800  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   11
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 07.09.2021 tarih ve 182 sayılı kararı ile uygun görülen, Kestel Mahallesi, 859 Ada 2 parselin bir kısmının Turizm-Konut alanından konut ve park alanına, 867 Ada 1 parselin Turizm-Konut alanından park alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 19 kabul oyu, AK Parti 20 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 799  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   11
 1
 1
 Aksu Belediye meclisinin 01.10.2021 tarihli ve 104 sayılı kararı ile uygun Barbaros Mahallesi 244 ada 16, 20, 21 ve 23 parsellerdeki ticaret alanlarında çekme mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, sadece minimum cephe şartını sağlamayan 16 parselde düzenleme yapılması kaydıyla değiştirilerek, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 19 kabul oyu, AK Parti 20 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 798  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   11
 1
 1
 Aksu Belediye meclisinin 01.10.2021 tarihli ve 103 sayılı kararı ile uygun bulunan Fatih Mahallesi 56 ada doğusunda bulunan Park Alanı içerisinde Trafo Alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 19 kabul oyu, AK Parti 20 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 797  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   11
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde: Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.09.2021 tarih ve 12808 sayılı kararı ile uygun bulunan, Güzelbağ Mahallesi, 27941 ada 28-29 parsellerdeki tescilli antik taş ocağı ile 27940 ada 22 parseldeki tescilli Gür Mezarlığının koruma alan sınırının işlenerek plan notlarının eklenmesi ve 27940 ada 22 parselin “Mezarlık Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 19 kabul oyu, AK Parti 20 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 796  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   11
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde: Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.08.2021 tarih ve 12680 sayılı kararı ile uygun bulunan, Tahılpazarı Mahallesi, 5619-5002-335-7217 adalardan geçen tescilli kültür varlıklarına ilişkin koruma alanı sınırının işlenerek plan notlarının eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 19 kabul oyu, AK Parti 20 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 795  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   11
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Ermenek Mahallesi 10677 ada 1 parselin “Konut Alanından” “Ticaret Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 19 kabul oyu, AK Parti 20 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 794  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   11
 1
 1
 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Kavaklı Mahallesi 1047 ada 1 parselin “Konut Alanından” “Ticaret + Konut Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 19 kabul oyu, AK Parti 20 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 793  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   11
 1
 1
 Kepez Belediye sınırları içerisinde yer alan, Zeytinlik Mahallesi güneydoğu kesimine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 19 kabul oyu, AK Parti 20 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 792  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   11
 1
 1
 Finike Belediye Meclisinin 06.10.2021 tarih ve 76 sayılı kararı ile kısmen uygun bulunan ve kısmen reddedilen, Merkez, Sahilkent, Hasyurt, Yeşilyurt ve Turunçova Mahallelerini kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve maddi hatalar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerine askı süresi içerisinde yapılan 10 adet İtiraz ile tespit edilen 6 adet maddi hataya ilişkin konu hakkında, -8 adet itirazın Belediyesinden geldiği şekliyle reddine, - Yenimahalle 146 ada 16 parselde bulunan trafo alanının, halihazırda bulunduğu 146 ada 23 parselde olacak şekilde düzenlenmesine yönelik yapılan itirazın kabulüne, -Hasyurt Mahallesi, 230 ada 41 parselde yer alan Belediye Hizmet Alanının E=1.00 Yençok=3 kat TİCK alanı ile 5/A- 2/3, 0.25/0.50 yapılaşma koşullarına sahip Konut alanı olarak planlanmasına yönelik olarak yapılan itirazın kabulü ve itiraz doğrultusunda 230 ada 41 parselin plan onama sınırı dışına çıkartılarak tarım alanına dönüştürülmesi, 230 ada 34 parselin kuzeyinde parsel sınırı içerisinde kalacak şekilde doğu-batı yönünde 10m genişliğinde taşıt yolu önerilmesi, 230 ada 34 parseldeki 7mlik yaya yolunun kaldırılarak, Konut Alanı, Ticaret-Konut Alanı ile 7m’lik yolun kuzeydeki 10m’lik taşıt yoluna kadar genişletilmesi kaydıyla kabulüne, -Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, revizyon öncesi planda E=1.00 Hmax=6.50m yapılaşma koşullarına sahip Belediye Sosyal Tesis Alanı olarak planlı bulunan, ancak sehven “Ortaokul Alanı” olarak planlanan 549 ada 1 parselin Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmasının reddine, Ayrıca Finike Belediye Başkanlığının 27.10.2021 tarih ve E.6001 sayılı yazısı ile iletilen, İncirağacı Mahallesi, 477 ada 1 parselin mevcut imar durumunun Blok Nizam 2 kat olacak şekilde planın maddi hata kapsamında değerlendirilmesinin kabulüne, Diğer maddi hatalara ilişkin konuların ise belediyesinden geldiği şekliyle kabulüne, oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (CHP 18 kabul oyu, AK Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 9 kabul oyu, MHP 6 ret oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 791  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   11
 1
 1
 Finike Belediye Meclisinin 04.08.2021 tarih ve 57 sayılı kararı ile uygun bulunan, Merkez, Sahilkent, Turunçova, Hasyurt ve Yeşilyurt Mahallerini kapsayan alanda yapılan 1/1000 ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planında, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünün 21.06.2021 tarih ve 472788 sayılı yazısı ve tespit edilen 20 adet maddi hataya ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında: Tespit edilen maddi hatalara yönelik olarak: - 5. Maddedeki Mülkiyeti Maliye Hâzinesine ait, Park ve Yeşil Alan olarak planlı bulunan 339 ada 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsellerin Konut Alanı olarak planlanmasının reddine, - 8. Maddedeki Park ve Yeşil Alan olarak planlı bulunan, Yenimahalle, 46 ada 10 parselin Otopark Alanı olarak planlanmasının reddine, -Diğer Maddi Hatalar ile Çevre yolunun kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin kabulüne, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 17 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 71 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 790  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   11
 1
 1
 Finike Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Merkez, Sahilkent, Turunçova, Hasyurt ve Yeşilyurt Mahallerini kapsayan alanda yapılan 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon Nazım imar Planında, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünün 21.06.2021 tarih ve 472788 sayılı yazısı ve tespit edilen maddi hatalara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hakkında: Tespit edilen maddi hatalara yönelik olarak: - 5. Maddedeki Mülkiyeti Maliye Hâzinesine ait, Park ve Yeşil Alan olarak planlı bulunan 339 ada 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsellerin Konut Alanı olarak planlanmasının reddine, - 8. Maddedeki Park ve Yeşil Alan olarak planlı bulunan, Yenimahalle, 46 ada 10 parselin Otopark Alanı olarak planlanmasının reddine, -Diğer Maddi Hatalar ile Çevre yolunun kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının kabulüne, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 17 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 71 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 789  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   11
 1
 1
 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Merkez, Sahilkent, Hasyurt, Yeşilyurt ve Turunçova Mahallelerini kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve maddi hatalar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine askı süresi içerisinde yapılan, Hasyurt Mahallesi, 230 ada 41 parsele yönelik itiraz hakkında, Hasyurt Mahallesi 230 ada 41 parselin plan onama sınırı dışına çıkartılarak tarım alanına dönüştürülmesi, 230 ada 34 parselin kuzeyinde parsel sınırı içerisinde kalacak şekilde doğu-batı yönünde 10m genişliğinde taşıt yolu önerilmesi, Gelişme Konut Alanı ile Ticaret-Konut Alanının (TİCK) kuzeydeki 10m’lik taşıt yoluna kadar genişletilmesi kaydıyla itirazın kabulüne, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 16 kabul oyu, AK Parti 23 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 788  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   11
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde Oba Mahallesi 375 ada 1 ve 2 parsellerdeki enerji nakil hattının kaldırılması, park alanının parsellerin kuzeyine taşınmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Enerji Nakil hattının kaldırılmasına ilişkin plan değişikliğinin bütüncül değerlendirilmesi gerektiğinden, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 15 kabul oyu, AK Parti 24 kabul oyu, İYİ Parti 12 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 787  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   11
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2021 tarih ve 274 sayılı kararına istinaden Aksu ilçesi, Konak Mahallesi 329 ada 1 parselin çevresinde yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkında, söz konusu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar kapsamında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği yapıldığından karar verilmesine yer olmadığına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 12 kabul oyu, AK Parti 24 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, İnceleme Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 786     11
 1
 1
 Antalya ili, Akseki ilçesi, Akşahap Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı kapsamında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 17. maddesi uyarınca yayımlanan "Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik"in "Yetki ve yöntem" başlıklı 5. maddesinde "... Kanunun 10 uncu ve 12 nci maddeleri ile 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi gereğince ilgili idarelerden yetki alarak Bakanlıkça da koruma amaçlı imar planları yaptırılabilir." Hükmü uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 01.09.2021 tarih ve 1673747 sayılı yazısına istinaden Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 14 kabul oyu, AK Parti 20 kabul oyu, İYİ Parti 12 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 785  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   11
 1
 1
 Korkuteli Belediye Meclisi’nin 06.10.2020 tarih 105 sayılı kararı ile uygun bulunan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 08.02.2021 tarih ve 137 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan Korkuteli İlçesi Merkez Mahallelere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları dosyasına yapılan itirazın reddi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonunda sehven unutulan kelimelerin eklenmesi hususunda, Korkuteli İlçesi Merkez Mahallelere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarında yer alan: -‘Tonoz çatılar hariç, çatı kat dublekslerinde perde beton yapılması koşuluyla 0.75 m parapet üzerine oturtulabilir.’ şeklindeki 32. Maddenin 6. Fıkrasının: “-Tonoz çatılar hariç, çatı dublekslerinde perde beton yapılması koşuluyla 0.75 m parapet üzerine oturtulabilir.” şeklinde değiştirilmesine, -‘Meri İmar Planında Hmax ve kat adedi (3) olarak belirtilen ve 2/3 ‘ü yapılaşması teşekkül etmiş imar adalarında talep edilmesi halinde planlı alanlar imar yönetmeliğinin 28. Maddesinde belirtilen kat yükseklik hükümleri dikkate alınarak arka bahçe mesafesi 5 mt. olarak uygulanabilir.’şeklindeki 37. Maddenin : “-Meri İmar Planında Hmax ve kat adedi (3) olarak belirtilen parsel sayısının 2/3 ‘ü yapılaşması teşekkül etmiş imar adalarında talep edilmesi halinde planlı alanlar imar yönetmeliğinin 28. Maddesinde belirtilen ve kat yükseklik hükümleri dikkate alınarak arka bahçe mesafesi 5 mt. olarak uygulanabilir.'' şeklinde değiştirilmesine, Korkuteli ilçesi Merkez Mahallelere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları dosyasına yapılan itiraza ilişkin: itirazın kabul edilerek: “-Mevcut İmar planlarında sadece yapı nizamı ve kat yüksekliği verilen alanlarda parsellerin tevhit edilmesi sonucu oluşan yeni parsellerde TAKS=0.40 olarak uygulanacaktır, üst katlarda yönetmelikler gereği yapı yaklaşma mesafelerine göre kapalı çıkma yapılabilir.” maddesinin eklenmesine, Diğer maddelerin belediyesinden geldiği şekliyle kabulüne, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 14 kabul oyu, AK Parti 20 kabul oyu, İYİ Parti 12 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 784  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   11
 1
 1
 Kumluca Belediye Meclisi’nin 07.10.2021 tarih ve 91 sayılı kararı ile uygun bulunan, Antalya 5. İdare Mahkemesinin 2019/37E. 2020/1058K.sayılı iptal kararının yerine getirilmesine ilişkin hazırlanan Karaöz Mahallesi 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (CHP 20 kabul oyu, AK Parti 30 ret oyu, İYİ Parti 6 kabul oyu, MHP 9 ret oyu, DSP 1 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 2 ret oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 783  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   11
 1
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 01.07.2021 tarih ve 59 sayılı kararı ile uygun bulunan, Liman Mahallesi, 7892 ada, 2 parseldeki Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının Yençok: 7 kat-Ticaret Alanına dönüştürülerek, yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 12 kabul oyu, AK Parti 16 kabul oyu, İYİ Parti 6 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 782  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   11
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.09.2021 tarih ve 199 sayılı kararı ile uygun bulunan: Teomanpaşa Mahallesi 10350 ada 6 parselde yer alan Sağlık Tesis Alanında çekme mesafelerinin düzenlenerek kütle işlenmesi ve yapılaşma koşullarından E:0,60 ibaresinin kaldırılarak “Yençok=5 kat” olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 12 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 6 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 781  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   11
 1
 1
 Kaş Belediye Meclisinin 01.06.2021 tarih ve 37 sayılı kararı ile uygun bulunan, onaylı Kırsal Yerleşik Alan sınırları içerisinde uygulanacak yapılaşma şartlarına ilişkin getirilen Plan hükümlerine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının belediyesine iade edilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 15 kabul oyu, AK Parti 22 kabul oyu, İYİ Parti 9 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 780     11
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 04.11.2020 tarih ve 120 sayılı kararı ile reddedilen, Yeşilbayır Mahallesi, 9432 ada ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz hakkında, itiraz edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yargı kararı ile iptal edildiğinden karar verilmesine yer olmadığına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 17 kabul oyu, AK Parti 23 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, İnceleme Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 779  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   11
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 02.09.2021 tarih 147 sayılı kararıyla reddedilen: Nebiler Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 5 adet itiraz, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (CHP 16 kabul oyu, AK Parti 19 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 10 ret oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 778  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   11
 1
 1
 Aksu Belediye Meclisinin 01.10.2021 tarihli ve 106 sayılı kararı ile uygun bulunan Pınarlı Mahallesi 579 ada 2 parsel sayılı taşınmazın “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak planlanan alanının TS 11939 ve TS 12820 standartlarını sağlaması kaydıyla, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 18 kabul oyu, AK Parti 20 kabul oyu, İYİ Parti 9 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 777  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   11
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 06.08.2021 tarih ve 220 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kızıltoprak Mahallesi, 4530 Ada 35 parselde yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden belirlenmesi, kat yüksekliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak belirtilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 17 kabul oyu, AK Parti 26 çekimser oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 71 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 776  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   11
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.09.2021 tarih ve 239 sayılı kararı ile uygun bulunan, Demircikara Mahallesi, 7273 Ada 1 parselde kat yüksekliğinin Yençok=6 kat olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 15 kabul oyu, AK Parti 25 çekimser oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 775  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   11
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 06.08.2021 tarih ve 216 sayılı kararı ile uygun bulunan, Etiler Mahallesi 4854 ada 13 parselin yapılaşma koşulları değiştirilmeden “K” ibaresinin kaldırılarak “Konut Alanından” “özel Yurt Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 16 kabul oyu, AK Parti 23 kabul oyu, İYİ Parti 12 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 774  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   11
 1
 1
 Korkuteli Belediye sınırları içerisinde İmrahor Mahallesi, 402 ada 14 parselde yer alan Akaryakıt ve Servis İstasyonu alanına plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Plan notları 1. Maddesinin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu içerisinde: elektrikli şarj, LPG, CNG, Akaryakıt Satış Birimleri, İdari Bina ve bu birimlere bütünleşik yağlama, yıkama vb. konaklama amaçlı Otel, Motel, Hotel vb. tesisler ile restoran, kafe, market, sergi satış üniteleri vb. İhtiyaç birimleri yer alabilir.” şeklinde düzeltilmesi kaydıyla, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 14 kabul oyu, AK Parti 28 ret oyu, İYİ Parti 9 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 2 ret oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 773  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   11
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan Antalya ili Korkuteli İlçesi Bayatbademleri Mahallesinin Köy Yerleşik Alanı ve Mülga Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün 23.05.2018 tarih ve E. 1572228 sayılı yazısı ile tarım dışı amaçlı kullanım izni verilen alanları kapsayacak şekilde hazırlanan ve 12/07/2021 tarih ve 568 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan Bayatbademleri Mahallesi 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı’na askı süresi içerisinde yapılan 555 adet itirazdan: imar planının iptal edilmesine yönelik itirazların kabulüne, diğer itirazların değerlendirilmesine gerek olmadığına, bu doğrultuda 12/07/2021 tarih ve 568 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ve Bayatbademleri Mahallesi 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı'nın iptaline ve itirazlar doğrultusunda söz konusu bölgenin 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda Tarım Alanına dönüştürülmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 17 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 772  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   11
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.08.2021 tarih ve 12677 kararı ile uygun bulunan Kömürcüler Mahallesi 1870 ada 6 parselde kalan sarnıcın koruma alanın işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 21 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 76 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 771  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   11
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Payallar Mahallesi 542 Ada 1 parselin konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, bütüncül olarak değerlendirilmesi gerektiğinden, oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (CHP 21 kabul oyu, AK Parti 26 ret oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 2 ret oyu ile toplam 76 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 770  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   11
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Payallar Mahallesi 539 Ada 2 parselin konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, bütüncül olarak değerlendirilmesi gerektiğinden, oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (CHP 17 kabul oyu, AK Parti 26 ret oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 2 ret oyu ile toplam 72 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 769  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   11
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Payallar Mahallesi 511 Ada 1 parselin konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, bütüncül olarak değerlendirilmesi gerektiğinden, oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (CHP 19 kabul oyu, AK Parti 27 ret oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 ret oyu ile toplam 75 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 768  Büyükşehir Bel. sorumluluğuna geçen caddeler   11
 1
 1
 Antalya ili, Aksu ilçesi, ekli krokide gösterilen Serik Caddesi ile Havalimanı girişi arasında bulunan 30 metre genişliğinde, 1100 metre uzunluğundaki Havalimanı Caddesi'nin Büyükşehir Belediyesi kentsel yol ağına alınmasına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 22 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 12 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 78 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, Kroki, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 767  Büyükşehir Bel. sorumluluğuna geçen caddeler   11
 1
 1
 Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, ekli krokide gösterilen, Boğaçayı Caddesinin, Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü ait Batı Çevre Yolu ile Altınyaka Yolu arasındaki yaklaşık 1110 metrelik kısmının Antalya Büyükşehir Belediyesi kentsel yol ağına dâhil edilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 22 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 12 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 78 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, Kroki, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 766  Ödüller   11
 1
 1
 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan: "... gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek. ” hükmü çerçevesinde: 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başaltı Şampiyonu (Başpehlivanlığa yükseldi) ve 669.Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri Başpehlivan 2.si Yusuf Can ZEYBEK’in 20 adet Cumhuriyet Altını, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başaltı 2.si (Başpehlivanlığa yükseldi) Mustafa TAŞ'ın 20 adet Cumhuriyet Altını, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başaltı 3.sü (Başpehlivanlığa yükseldi) Süleyman BAŞAR’ın 10 adet Cumhuriyet Altını, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Küçük Orta Küçük Boy Şampiyonu Adil KIVRAK’ın 5 adet Cumhuriyet Altını, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Deste Büyük Boy 2.si (Boy atladı) Alperen ZEMHERİOĞLU’nun 4 adet Cumhuriyet Altını, 669.Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri Deste Orta Boy 1.si (Boy atladı) Rıza DURMUŞ’un 4 adet Cumhuriyet Altını, 669.Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri Başpehlivan 1.si İsmail BALABAN’ın 25 adet Cumhuriyet Altını, 669.Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri Büyük Orta Boy 1 .si (Boy atladı) Erkan TAŞ’ın 5 adet Cumhuriyet Altını, 669.Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri Küçük Orta Küçük Boy 1.si (Boy atladı) Samet OCAK’ın 3 adet Cumhuriyet Altını, Güreş Baş Antrenörü Ufuk ATALAN’ın 10 adet Cumhuriyet Altını, Güreş Branş Sorumlusu Hasan AYDIN’ın 20 adet Cumhuriyet Altını, Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası Gençler Türkiye 1.si İsmail Zeki KORKMAZ’ın 4 adet Cumhuriyet Altını, Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası Büyükler Türkiye 1 .si Faruk ÖZTÜRK’ün 5 adet Cumhuriyet Altını, Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası Büyükler Türkiye 2.si Beyza Nur CEYLAN’ın 5 adet Cumhuriyet Altını, Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası 3.sü Aleyna KAYMAZ’ın 10 adet Cumhuriyet Altını, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlık 1.si Ali GÜRBÜZ’ün 25 adet Cumhuriyet Altını ile ödüllendirilmelerine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 19 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 73 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 765     11
 1
 1
 Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’ nın 09.09.2021 tarih ve 72143 sayılı yazısında talep edildiği üzere belediyemizin 2021 yılı gelir tarifesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü altında yer alan tarifeye Demre Gürses, Davazlar, Yavu, Kapaklı Mahalleleri Terfili Kapalı Sistem Sulama Tesisi için 6,50 TL/m3 sulama hizmet bedelinin eklenmesi ve 28.07.2021 tarihinde meydana gelen Manavgat yangınından dolayı Manavgat Belenobası Sulama Tesisinden 2021 yılı için sulama hizmet bedeli alınmaması hususlarının kabulüne, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 24 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 81 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 764     11
 1
 1
 Korkuteli Belediye Meclisinin 03.08.2021 tarih ve 77 sayılı kararında belirtilen Çomaklı, Bozova, Bayat, Nebiler, Karabayır, Yelten, Büyükköy, Manay, Osmankalfalar, Kırkpınar, Küçükköy, Kemerağzı, Kayabaş, Kargın, Esenyurt, Gümüşlü, Karataş, Ulucak, Kızılaliler, Yazır, Taşkesiği, Yeleme, Yukarıkaraman, Bayatbademleri, Kozağacı, Küçüklü, Söğütçük, Beğiş, Çıvgalar, Çukurca, Kızılcadağ, Tatköy ve Mamatlar Mahallelerinin kırsal mahalle kırsal mahalleye dönüştürülmesi hususunun tekrar görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 27 kabul oyu, AK Parti 17 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 77 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, Değerlendirme Yazıları, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 763     11
 1
 1
 Korkuteli Belediye Meclisinin 01.06.2021 tarih ve 58 sayılı kararında belirtilen Çaykenarı, Karakuyu, Leylek ve Yakaköy Mahallelerinin kırsal mahalleye dönüştürülmesi hususunun tekrar görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 27 kabul oyu, AK Parti 17 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 77 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, Değerlendirme Yazıları, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 762     11
 1
 1
 Korkuteli Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 49 sayılı kararında belirtilen Akyar, Avdan, Bahçeyaka, Dereköy, Duraliler, Garipçe, Göçerler, Güzle, İmecik, Köseler, Sülekler ve Yeşilyayla Mahallelerinin kırsal mahalleye dönüştürülmesi hususunun tekrar görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 27 kabul oyu, AK Parti 17 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 77 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, Değerlendirme Yazıları, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 761     11
 1
 1
 Gündoğmuş Belediye Meclisinin 01.07.2021 tarih ve 39 sayılı kararında belirtilen Akyarı, Balkaya, Bedan, Çaltı, Çamlıalan, Çayırözü, Çiçekoluk, Eskibağ, Güneycik, Güneyyaka, Kalecik, Karabul, Karadere, Karaisa, Karaköy, Kayabükü, Köprülü, Kozağacı, Narağacı, Ortakonuş, Ortaköy, Pembelik, Senir, Serinyaka, Ümütlü ve Yeniköy Mahallelerinin kırsal mahalleye dönüştürülmesi hususu, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda, oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 31 ret oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 10 ret oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 ret oyu ile toplam 89 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, Değerlendirme Yazıları, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 760     11
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 92 sayılı meclis kararında belirtilen Ekşili ve Karaveliler Mahallelerinin kırsal mahalleye dönüştürülmesi hususunun tekrar görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 22 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, Değerlendirme Yazıları, 1 adet Oylama Raporu)  
08-11-2021
14:00
 759  Bilgilerdirme hk.   11
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesinin 06.05.2019 tarihli 274 sayılı meclis kararına istinaden Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanının yapmış olduğu protokoller hakkında: a-) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Akdeniz Üniversitesi, Türk Ocağı Antalya Şubesi ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği Antalya Şubesi arasında 21-24 Kasım 2021 tarihleri arasında birlikte organize edecekleri "Kıbrıs'ın Fethinin 450. Yılı Uluslararası Sempozyumu konulu işbirliği protokolü hakkında, b-) Antalya ilimizde ikamet eden ve özellikle sosyal risk grubu içinde bulunan kadınlarımızın, bilinç düzeyini yükseltmek ve toplumun her kesiminde cinsiyet ayrımı yapmadan kadına bakış açısında farkındalığı arttırmak amacıyla çeşitli kurslar/eğitimler düzenlenmesi için bir dernek ofisi oluşturulması amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyemiz ile Akdeniz Aile Sağlığı ve Eğitimi Derneği arasında taşınmaz kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenleyen ortak hizmet projesi protokolü hakkında, c-) Antalya Büyükşehir Belediye personelinin Eylül ve Ekim aylarında gerçekleştirdiği yurt dışı görevlendirmesi protokol hakkında, Meclis bilgilendirildi.  
08-11-2021
14:00
 758  Karar Özetlerinin Kab.Hk.   11
 1
 1
 Belediye Meclisinin 11.10.2021 ve 14.10.2021 tarihlerinde yaptığı meclis toplantılarında alınan kararlara ait 89 adet karar özetinin kabulüne oy birliği ile karar verildi. (CHP: 27 kabul oyu, AK Parti: 31 kabul oyu, İYİ Parti: 14 kabul oyu, MHP: 11 kabul oyu, DSP: 3 kabul oyu, SAADET: 1 kabul oyu, MEMLEKET: 1 kabul oyu, Bağımsız: 2 kabul oyu ile toplam 90 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)  
08-11-2021
14:00
 757  Önergenin Gündeme Alınması Hk.   11
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.11.2021 tarihli Meclis Gündemi, birimlerden gelen teklifler ve önergeler ile birlikte toplam 165 maddeden oluşmuştur.  
08-11-2021
14:00
 756  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   11
 1
 1
 Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin BÖCEK, CHP Meclis Üyeleri: Ahmet CAN, Ali COŞKUN, Ali POLAT, Bülent ÖZGÜVEN, Büşra ÖZDEMİR, Deniz FİLİZ, Enver BARIŞ, Erkan DEMİRCİ, Erşan ÖZDEN, Ertuğrul ÜNAL, Esin BİLGİÇ, Halil ARIKAN, Mehmet HACIARİFOĞLU, Mehmetali YILMAZ, Mesut KOCAGÖZ, Mithat ARAS, Mustafa BİLİCİ, Mustafa GEYİKÇİ, Mustafa KÖLEOĞLU, Osman MANİS, Sıdıka GÖKYAR KIZILCA, Şükrü SÖZEN, AK Parti Meclis Üyeleri: Abdurrahman YILMAZ, Ali ÇETİN, Alper BİRER, Dilaver TANIK, Emin BAL, Ferah Nur ÜNAL, Fırat DEMİRCİ, Hakan TÜTÜNCÜ, Hasan ÖZDEMİR, İbrahim ÖZKAN, İbrahim TUNCER, İsmail DEMİR, Kemal YILDIRIM, Levent KONUR, Mehmet Ali ERDOĞAN, Mehmet Ali KİRİŞ, Mehmet GÜVEN, Mehmet ÖZEREN, Muhammet URAL, Musa BATU, Mutlu ULUTAŞ, Nafiz TANIR, Orhan AVCI, Serhat DEMİR, Şefik DURDAŞ, Şevket ÖZKAN, Tevfik TANER, İYİ Parti Meclis Üyeleri: Barış BULUT, Ertürk YAZAR, Gürsel AŞIK, Halil ÖZTÜRK, Hasan Can KAMBUROĞLU, Kerem Kaya TURAN, Mehmet YÜKSEL, Mustafa BASKAK, Özcan BALCI, Ramazan ÖZEN, Recep KARATOP, Şerafettin ÖZER, Yusuf Emre ERTUĞAN, MHP Meclis Üyeleri: Abdulkadir ÇELİK, Abdurrahman CARAN, Adem ER, Adem Murat YÜCEL, Ali ŞAHİN, Avni ATAY, Kemal KARA, Ömer Niyazi İŞLEK, Selçuk SENİRLİ, Süleyman UĞURLU, Ziya YILDIRIM, DSP Meclis Üyeleri: Hasan Ali ACAR, Mehmet Akif ORDU, Mustafa AKIN, Necati TOPALOĞLU, Saadet Partisi Mehmet MANAVOĞLU, Bağımsız Meclis Üyesi Mehmet TOPRAKCI 'nın toplantıya katıldıkları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye Meclisi CHP 23, AK Parti 27, İyi Parti 13, MHP 11, DSP 4, Saadet 1, Bağımsız 1 meclis üyesi olmak üzere toplam 80 üye ile açıldı. CHP Meclis Üyeleri: Zekeriya ALTUN, Zafer TAN, AK Parti Meclis Üyesi Enver APUTKAN, İyi Parti Meclis Üyesi Okan KOCAKAYA, MHP Meclis Üyesi Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Ercan UĞUR’un mazeretli sayılmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (CHP 22 kabul oyu, AK Parti 16 kabul oyu, İyi Parti 12 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, Saadet 1 kabul oyu, Memleket 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.)  

 

Yazıcı Dostu Sayfa