Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik

Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 232484 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
10-08-2018
14:30
 809  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 2
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 03.04.2018 larih ve 97 sayılı kararı ile uygun bulunan, Döşemealtı İlçe sınırları içerisinde yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak planlanan imar parsellerinde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği sebebi ile ortaya çıkan yapılaşmaya dair uyumsuzlukların giderilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 808  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 2
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Tosmur Mahallesi 138 ada 9 parselin Yönetim Merkezi Alanından Kültürel Tesis Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 807  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 2
 1
 Serik Belediye Meclisinin 06.07.2018 tarih ve 115 sayılı kararı ile uygun bulunan, Belpınar Mahallesi 295, 297, 351,352 adalar üzerinden geçen enerji nakil hattının kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 806  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 2
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Belpınar Mahallesi 295, 297, 351, 352 adalardan geçen enerji nakil hattının kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı değişikliği hakkında, 1/5000 ölçekli nazım imar planında enerji nakil hattı yer almadığından karar verilmesine yer olmadığına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 805  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 2
 1
  Kumluca Belediye Meclisinin 07.06.2018 tarih ve 48 sayılı kararı ile uygun bulunan, Hacıveliler Mahallesi 109, 224, 586, 706, 707, 708, 709, 759, 760, 761, 762, 763, 774, 821, 822, 823, 824, 825, 840 parseller ve çevresinin konut alanından ticaret-konut, park alanına dönüştürülerek düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, “Kumluca Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde TİCK kararı getirilen ancak herhangi bir oran getirilmemiş ise (katsayı-1/katsayı) formülü esas alınır. Bu orandan fazla konut yapılamaz.” Plan notunun kaldırılması, yan bahçe çekme mesafelerinin 4 metre olarak düzenlenmesi kaydıyla değiştirilerek, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 804  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 2
 1
 Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, Hacıveliler Mahallesi 109, 224, 586, 706, 707, 708, 709, 759, 760, 761, 762, 763, 774, 821, 822, 823, 824, 825, 840 parseller ve çevresinin konut alanından ticaret-konut, yeşil alana dönüştürülerek düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 803  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 2
 1
 Kumluca Belediye Meclisinin 07.06.2018 tarih ve 47 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bağlık Mahallesi 204, 205, 212, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 252, 253, 254, 266, 268, 269 ve 645 adalar ve çevresinde parsellerin konut-ticaret, toplu işyeri, park alanına dönüştürülerek düzenleme yapılması ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, “Kumluca Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde TİCK kararı getirilen ancak herhangi bir oran getirilmemiş ise (katsayı-1/katsayı) formülü esas alınır. Bu orandan fazla konut yapılamaz.” Plan notunun kaldırılması, 205 adada mülkiyet sınırı esas alınarak ada ayrım çizgisinin belirlenmesi kaydıyla değiştirilerek, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 802  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 2
 1
 Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, Bağlık Mahallesi 204, 205, 212, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 252, 253, 254, 266, 268, 269 ve 645 adalar ve çevresinde parsellerin konut alanından ticaret-konut, toplu işyeri, park ve yeşil alana dönüştürülmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 801  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 2
 1
 Korkuteli Belediye Meclisinin 02.08.2018 tarih ve 94 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kiremitli Mahallesi Atatürk Caddesindeki mevcut kavşağın planlara işlenmesi ve 164 ada 7 parsel ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 800  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 2
 1
 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Yeni Mahalle 438 ada 9 parselin Maliye Hizmet Binası ve Lojmanı alanından kapalı spor tesisi alanına (gençlik merkezi) dönüştürülmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 799  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 2
 1
 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Yeni Mahalle 438 ada 9 parselin resmi kurum alanından spor alanına (gençlik merkezi) dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 798  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 2
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Kızıltoprak Mahallesi 1110 adanın bir kısmındaki genel otopark alanının eski plan durumu olan ticaret ve çocuk bahçesi alanlarına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 797  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 2
 1
 Elmalı Belediye Meclisinin 05.07.2018 tarih ve 69 sayılı kararı ile uygun bulunan, Karyağdı Mahallesi 124 ada 34 parseldeki Park Alanında yer alan Trafo Alanının kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 796  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 2
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.07.2018 tarih ve 8017 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çaybaşı Mahallesi 4688 ada 5 numaralı parselde yer alan mezarın koruma alanı sınırının işlenerek plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 795  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 2
 1
 Alanya Belediye Meclisi’nin 08.05.2018 tarih 139 sayılı kararı ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 31.07.2018 tarih 8081 sayılı kararıyla ile uygun bulunan Çıplaklı Mahallesi, 156 ada 4-6-7-8-10-11 parseller, 157 ada 7-12 parseller, 272 ada 1-2-3 parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 794  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 2
 1
 Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 31.07.2018 tarih 8081 sayılı kararıyla uygun bulunan Alanya Belediye sınırları içerinde, Çıplaklı Mahallesi, 156 ada 4-6-7-8-10-11 parseller, 157 ada 7-12 parseller, 272 ada 1-2-3 parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 793  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 2
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Çıplaklı Mahallesi 359 ada batısında yer alan Park Alanının bir kısmının ibadet alanına, 132 ada 5, 47, 50, 52 53, 54, 55 parsellerin bir bölümünde yer alan ibadet alanının bir kısmının ise park alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 792  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   7
 2
 1
 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Taşağıl Mahallesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 791  Kamu Yararı Kararı Alınması   7
 2
 1
 Kumluca ilçe sınırı bütününde hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmaları kapsamında Sarıkavak, Hacıveliler, Bağlık, Karşıyaka, Hızırkahya ve Sarıcasu Mahallelerinin bir bölümünü kapsayan ekte ölçü krokisi ve parsel listesi verilen yaklaşık 67,563 ha büyüklüğündeki alanın “tarım dışı amaçlı” kullanılabilmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan “Kamu Yararı Kararı” alınmasına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, Kroki ve Parsel Listesi,1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 790  Kamu Yararı Kararı Alınması   7
 2
 1
 Korkuteli ilçe sınırı bütününde hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmaları kapsamında Alaaddin, İmrahor, Kargalık, Uzunoluk ve Ulucak Mahallelerinin bir bölümünü kapsayan ekte ölçü krokisi ve parsel listesi verilen yaklaşık 531,5976 ha büyüklüğündeki alanın “tarım dışı amaçlı” kullanılabilmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan “Kamu Yararı Kararı” alınmasına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, Kroki ve Parsel Listesi, 1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 789  Tahsis   7
 2
 1
 Korkuteli ilçesi Aşağıpazar Mahallesi Hastane Caddesinin 636. Sokak ile 838. Sokak girişinde bulunan köprüye kadar olan kısmının doğu aksına parkometre uygulaması getirilmesi ve Kiremitli mahallesi Mehmet Akif Ersoy caddesi 849. Sokak ile 827. Sokak arasına çift taraflı, 820. Sokak ile Havuzlu Kavşak arasında bulunan otopark ceplerine ise tek taraflı parkometre uygulaması getirilmesi: söz konusu caddeler üzerindeki parkometre yerlerinin toplam tahsil edilen bedelin %10’unun Büyükşehir Belediyesine ödenmesi kaydı ile 10 (on) yıl süre ile Korkuteli Belediyesine tahsis edilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 788     7
 2
 1
 16/5/2018 tarih ve 7144 sayılı Kanunla 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına, “Taşıma birlik veya kooperatiflerine, belediye bütçelerinden toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanacaklara ilişkin gelir desteği ödemeleri yapılabilir.” cümlesi eklenmiş: Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 9/3/2018 tarih ve 292 sayılı Kararı doğrultusunda, 23/03/2018 tarih ve 2018/03-203 sayılı UKOME Genel Kurul Kararı ile belirlenen esaslar çerçevesinde Antalya merkezindeki Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa İlçelerinde özel işletmeler bünyesinde faaliyet gösteren “AU” tahditli plakalı araçlara Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları için gelir desteği ödemesi yapılmış olup: Mevzuattaki bu değişikliğe uygun olarak anılan Meclis Kararının güncellenmesi ihtiyacı hâsıl olduğundan, bu çerçevede: a) Antalya merkezindeki Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa İlçelerinde “AU” tahditli plakayla çalışan mevcutta kurulu kooperatiflere (S.S. Antalya Şehiriçi Otobüsçüler Taşıma ve İşletme Kooperatifi ve S.S. 21 Nolu Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi) üye taşımacılar için, toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlar sebebiyle uğradığı gelir kaybını telafi etmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi bütçesinden gelir desteği yapılmasına, b) Gelir desteğinin, taşımacıların Antalya merkezindeki Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa İlçelerini kapsayan UKOME kararlarına uymayı taahhüt etmesi şartına bağlanmasına, c) Gelir desteğinin Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından işletilen Akıllı Kart Teknolojisiyle Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip Otomasyon Sistemi üzerinden her bir taşımacının hak edişine ilave edilmek suretiyle ödenmesine, d) Gelir desteği üst sınırının aylık 32.000TL olması: gelir desteğinin her bir taşımacının Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan rotasyon programına göre gerçekleştirdiği çalışma oranında ve bir ay içinde tam çalışması halinde aylık hak edişini 32.000TL’ye tamamlayacak şekilde ödenmesi: bir taşımacının aylık hak edişinin 32.000TL’yi geçmesi halinde gelir desteğinin ödenmemesine, e) Gelir desteği üst sınırının Türkiye geneli için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından cari yıl Ocak ayında ilan edilen on iki aylık ortalamalara göre Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100) değişim oranı kadar 2019 yılında başlamak üzere her yıl Ocak ayında artırılmasına, f) Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 9/3/2018 tarih ve 292 sayılı Kararı doğrultusunda ve 23/3/2018 tarih ve 2018/03-203 sayılı UKOME Genel Kurul Kararıyla belirlenen esaslar çerçevesinde 2018 yılı Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları için gelir desteği ödemesi alanların aldıkları toplam tutarın geri alınması: buna mukabil bir defaya mahsus olmak üzere 2018 yılı Eylül ayı için 2018 yılı Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları için aldıkları gelir desteğinin toplamının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden defaten verilmesi, bu geri alma ve ödeme işleminin mahsuplaşma yoluyla gerçekleştirilmesine, g) Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 9/3/2018 tarih ve 292 sayılı Kararının yürürlükten kaldırılmasına, Oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 787  Hibeler hk.   7
 2
 1
 Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesince inşaatı sürdürülen Kepez ilçesi Fabrikalar Mah. 29006 Ada 3 Parsel ile 29026 Ada 1 Parsel üzerinde yapılan Antalya Cami projesinde kullanılmak üzere, 2.500.000 (iki milyon beşyüzbin) TL şartlı bağışın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca Antalya Büyükşehir Belediyesi adına kabul edilerek şirket alacağından mahsup edilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 786  Kiraya Verilmesi   7
 2
 1
 Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Yüksekalan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Hazineye ait 4.213,22 m² yüzölçümlü 13168 ada 2 parsel numaralı taşınmazın üzerinde Kalekapı Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında ve onaylı uygulama projesinde belirtilen tesisler yapılmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi lehine 23.12.2014 tarihinde irtifak hakkı tesis edilmiş olup: Yüksekalan Mahallesi 13168 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki İsmet İnönü Kentsel Yaşam Alanı Projesinde yer alan 1 adet yeraltı otoparkının 10 (on) yıl süre ile ilk yıl kira bedeli 225.000,00 -TL+KDV diğer yıllar kira bedelinin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre) oranında arttırılması kaydıyla, ayrıca otoparkın işletilmesinden elde edilen toplam yıllık hasılattan Belediyeye ödenen kira bedeli düşüldükten sonra kalan bedel üzerinden % 1 oranında Hazineye pay yatırılması kaydıyla 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. Maddesine göre AHB Antalya Hayvancılık Ticaret A.Ş.’ ye kiraya verilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 785  Tahsis   7
 2
 1
 Antalya ili, Kepez ilçesi, Kütükçü Mahallesinde bulunan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisi Alanı olarak ayrılan, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 27455 ada 3 parsel nolu ve 10.167,00 m² yüzölçümlü Arsa (Meslek Okulu) vasıflı taşınmazın üzerine “Okul Yapılmak üzere” 5393 sayılı Belediye Kanununun 75’ inci maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı adına 25 yıl süre ile bedelsiz tahsisinin yapılmasına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 784  Tahsis   7
 2
 1
 Mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Finike ilçesi, Turunçova Mahallesi, Hacıveliler mevkiinde bulunan 279 ada 1 parsel numaralı ve 3.620,04 m² miktarlı taşınmaz ile yine aynı mevkide bulunan mülkiyeti 221252000/452598000 hisse (2.212,52 m²) oranında Büyükşehir Belediyesine ait 280 ada 1 parsel numaralı taşınmazın “Sosyal ve Kültürel Tesis ve Otoparkı olarak kullanılmak üzere” Finike Belediyesi adına 10 (on) yıl süreyle ve bedelsiz olarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 75’inci maddesi gereğince tahsis işleminin yapılmasına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, Plan örneği, Tapu kayıtları, 1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 783     7
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarih 674 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediyesi tasarrufunda bulunan Muratpaşa ilçesi, Meltem Mahallesi Fuar alanı 1. Kısımdaki ekli vaziyet planındaki üniteler(işletmeler) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. Maddesine göre 10 (on) yıl süre ile Ekdağ Ekmek Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.’ye kiraya verilmesi uygun bulunmuş, Şirket ile Büyükşehir Belediyesi arasında 12.02.2018 tarihinde sözleşme tanzim edilmiş olup: söz konusu vaziyet planında büfe olarak belirlenmiş olan yerin çay bahçesi( kafeterya) olarak belirlenmesine, varyant üstünde yer alan diğer büfenin ise Konyaaltı Sahil Düzenleme Projesi sınırları içerisinde bulunduğundan kaldırılmasına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Vaziyet Planı, 1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 782  Kiraya Verilmesi   7
 2
 1
 Tekelioğlu Caddesi- Fener Caddesi ve İsmetpaşa Caddesi- Recep Peker Caddesi yol ve cep otoparklarının işletmeciliğinin kira bedelinin, toplam tahsil edilen bedelin %10’u olarak, 10 (on) yıl süre ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesine göre Antalya Büyükşehir Belediyesi Şirketi ANET Antalya İnş.Tur. San. ve Tic. A.Ş.’ ye kiraya verilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 781     7
 2
 1
 6360 sayılı Kanuna istinaden işletme yetkisi Büyükşehir Belediyesinde bulunan Elmalı Toptancı Halinin Birlikte İşletilmesi Protokolü hükümleri çerçevesinde, süresi Elmalı Belediyesinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yürüttüğü Hal Kayıt Sistemine kaydolması ile başlamak üzere 1 yıl süreli Elmalı Toptancı Halinin birlikte işletilmesi hususu 10.02.2017 tarihli ve 155 nolu Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile uygun görülen: Hal Kayıt Sistemine 04.05.2017 tarihinde kaydolan Elmalı Belediye Başkanlığı’nın 27.07.2018 tarihli ve E.3612 sayılı yazısı ile bahse konu protokolün süre uzatımı talep edilmekte olup: anılan protokolün 5 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki “Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin Protokol süresinin uzatılmasına ilişkin karar alması halinde, tarafların yazılı mutabakatıyla Protokolün süresi uzatılabilir.” hükmü yer almakta olup: Protokolün 5 inci maddesine istinaden: 04.05.2018 başlangıç tarihli ekli protokol taslağı hükümleri çerçevesinde, belirlenecek 3 yıl süreyle ve yıllık 830.000.TL bedelle Elmalı Toptancı Halinin Birlikte İşletilmesi Protokolünün süresinin uzatılmasına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Protokol, 1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 780  Encümene yetki verilmesi   7
 2
 1
 Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Döşemealtı ilçesi Aşağıoba Mahallesi 8864 ada 28 parsel nolu 1.563,00 m² yüzölçümlü taşınmazın, Aksu ilçesi 9098 ada 10 parsel nolu 384,00 m² yüzölçümlü taşınmazın, 9098 ada 12 parsel nolu 384,00 m² yüzölçümlü taşınmazın ve Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 12056 ada 17 parsel nolu 587,00 m² yüzölçümlü taşınmazdaki Büyükşehir Belediyesine ait 275/587 hissenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümlerine göre satışının yapılması konusunda Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine, oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 779  Tahsis   7
 2
 1
 Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Antalya ili, Manavgat ilçesi, Side (Selimiye) Mahallesinde bulunan 297 parsel nolu ve 1700,00 m² yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazın “Side Antik Kenti kazı çalışmalarında kullanılmak üzere” 5393 sayılı Belediye Kanununun 75’ inci maddesi gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına 25 yıl süre ile bedelsiz tahsisinin yapılmasına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Yazı örneği, 1 adet Tapu Kaydı, 1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 778  Encümene yetki verilmesi   7
 2
 1
 Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 12710 ada 14 parsel nolu 4.004,20 m² yüzölçümlü taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümlerine göre satışının yapılması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine, oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 777  Bel.Başkanına Yetki Verilmesi Hk.   7
 2
 1
 Dünya genelinde kamu su hizmet kurumları ve sürdürülebilirlik ofisleri gibi diğer şehir kurumları tarafından desteklenen, belediye başkanlarının dahil olduğu gönüllü bir koalisyon olan Uluslararası Cities4Forests’a(Ormanlar İçin Şehirler Birliği): 5393 sayılı yasanın 18. ve 74. maddeler gereği, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kurucu üye olmasına ve üyelik için Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 776  Kiraya Verilmesi   7
 2
 1
 Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Yüksekalan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Hazineye ait 4.213,22 m² yüzölçümlü 13168 ada 2 parsel numaralı taşınmazın üzerinde Kalekapı Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında ve onaylı uygulama projesinde belirtilen tesisler yapılmak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi lehine 23.12.2014 tarihinde irtifak hakkı tesis edilmiş olup: Yüksekalan Mahallesi 13168 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki İsmet İnönü Kentsel Yaşam Alanı Projesinde yer alan 6 No’lu çay bahçesi (kafeterya)’ nin 10 (on) yıl süre ile ilk yıl kira bedeli 6.000,00 -TL+KDV diğer yıllar kira bedelinin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre) oranında arttırılması kaydıyla, ayrıca çaybahçesi (kafeterya)’ nin işletilmesinden elde edilen toplam yıllık hasılattan Belediyeye ödenen kira bedeli düşüldükten sonra kalan bedel üzerinden % 1 oranında Hazineye pay yatırılması kaydıyla, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. Maddesine göre EKDAĞ Ekmek Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş.’ ye kiraya verilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 775     7
 2
 1
 Orman Genel Müdürlüğü' nün 25.06.2018 tarihli ve 2018/69 sayılı Olur' u ile Manavgat İlçesinde Şelale Serisi 288 nolu bölme üzerinde Büyükşehir Belediyesine izin verilen Kavak Mezarlığı alanı üzerine Ahmet Özel isimli vatandaş tarafından yapılarak Büyükşehir Belediyesine bedelsiz olarak bağışlanacak olan ibadethane için Büyükşehir Belediyesi ile Ahmet Özel arasında protokol yapılmak üzere Genel Sekreter Birol EKİCİ’ ye yetki verilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 774  Gelir tarifesi   7
 2
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 23/07/2018 tarih ve 94 sayılı kararı ile onaylanan “Çamiçi Halk Plajı Şezlong Ücreti” nin, 95 sayılı kararı ile onaylanan “Manavgat Kent Müzesi açılış kapanış saatlerinin, kapalı olduğu günlerin, giriş ücretlerinin, kafeterya ve satış ünitesi tarifeleri” nin, 96 sayılı kararı ile onaylanan “Girit Kahvesi Tarifeleri ”nin, 97 sayılı kararı ile onaylanan “Manavgat Kart Bedeli ve Uygulanacağı Yerlerdeki Tarifeleri” nin belirlenmesi hususlarının Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 773     7
 2
 1
 Demre Belediye Başkanlığı’nın 27/07/2018 tarihli ve E.2318 sayılı yazısında: işletme yetkisi Antalya Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan Demre ve Beymelek Toptancı Hallerinin belirli bir bedel karşılığında Demre Belediyesine devredilmesi konusunda Meclis kararı aldıklarını, konunun Antalya Büyükşehir Belediyesince değerlendirilerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 inci maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi hükmüne istinaden Demre Belediyesine devredilmesini talep edilmekte olup: 6360 sayılı Kanun uyarınca Büyükşehir Belediyemize devredilen Demre ve Beymelek Toptancı Hallerinin: a) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (t) bendi ve (z) bendine, b) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine, c) 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına, ç) 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak, 1 yıl süre ve peşin ödenmek kaydıyla 2.600.000TL bedelle, ekli protokol hükümleri çerçevesinde Demre Belediyesiyle birlikte işletilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Protokol, 1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 772     7
 2
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 03/07/2018 tarih ve 93 sayılı kararı ile onaylanan “Otogar ve Side Antik Kent Girişi Arasında Yolcu Taşımacılığı Ücret Tarifesi”nin güncellemesine, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 771  Ödenek Aktarılması Hk.   7
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı cari giderlerini karşılamak üzere 2018 Yılı Bütçesinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı altında bulunan Kırtasiye Alımları, Yakacak Alımları, Baskı ve Cilt Giderleri ile Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları bütçe kalemlerinde yeterli ödenek bulunmadığı için: Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 2018 yılı bütçesinin 46 07 01 39-10 9 9 00-5-05 4 7 90 Diğer Sosyal Amaçlı Transferler bütçe tertibinden 445.000TL’ nin alınarak, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, 46 07 01 04-01 3 9 05-5- 03 2 1 01 Kırtasiye Alımları bütçe tertibine 160.000TL, 46 07 01 04-01 3 9 05-5- 03 2 3 01 Yakacak Alımları bütçe tertibine 30.000TL, 46 07 01 04- 01 3 9 05-5- 03 2 1 05 Baskı ve Cilt Giderleri bütçe tertibine 25.000TL, 46 07 01 04-01 3 9 05-5- 03 2 9 90 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları bütçe tertibine 230.000TL olmak üzere toplam 445.000TL’ nin aktarılmasına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 770  Ödenek Aktarılması Hk.   7
 2
 1
 Kemer Belediye Meclisinin 02/07/2018 tarih ve 40 sayılı kararı ile alınan 8.000.000TL’lik ödenek aktarım kararı hakkında: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36/3 maddesi “Büyükşehir ilçe belediyelerinde: aktarmalarla ilgili meclis kararları bütçe ile ilgili meclis kararları gibi kesinleşir ve yürürlüğe girer.” Hükmü gereği: Kemer Belediyesinin 2018 yılı gider bütçesinden: 46 07 14 09-07 2 1-5-03 5 1 04 Sağlık Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri tertibinden 450.000TL, 46 07 14 30-04 4 3-5-03 5 1 04 Fen İşleri Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri tertibinden 2.200.000 TL, 46 07 14 33-03 9 9-5-03 5 1 04 Zabıta Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri tertibinden 1.850.000TL, 46 07 14 36-08 1 0-5-03 5 1 04 Park ve Bahçeler Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri tertibinden 3.500.000TL olmak üzere toplam 8.000.000 TL ödeneğin, İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü 46 07 14 05-01 3 1-5-03 5 1 04 Müteahhitlik Hizmetleri tertibine 7.500.000TL ve 46 07 14 05- 01 3 1 -5-03 5 1 11 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılacak Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı bütçe tertibine 500.000TL aktarılmasına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 769  Ek Bütçe   7
 2
 1
 Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 inci maddesindeki “Ek ödenek: bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir.” hükmü gereği: Muratpaşa Belediye Meclisinin 05/07/2018 tarih ve 291 nolu kararında yer alan: 46 07 23 38-06 2 0-5-03 5 1 04 Park ve Bahçeler Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetlerine 3.880.000 TL, 46 07 23 33-06 2 0-5-03 5 1 04 Fen İşleri Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetlerine 1.150.000 TL, 46 07 23 33-06 2 0-5-06 2 2 01 Fen İşleri Müdürlüğü Hammadde Alımına 5.500.000 TL, 46 07 23 42-05 1 0-5-03 5 1 04 Temizlik İşleri Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetlerine 4.000.000 TL, 46 07 23 45-03 1 9-5-03 5 1 09 Zabıta Müdürlüğü Özel Güvenlik Hizmetleri Alım Giderlerine 4.900.000 TL, 46 07 23 37-01 1 2-5-09 6 1 01 Mali Hizmetler Müdürlüğü Yedek Ödenek Tertibine 10.570.000 TL olmak üzere, toplam 30.000.000 TL Ek ödeneğin ilavesine ve karşılık olarak Gelir Bütçesinin 06 1 5 01 Arsa Satış Gelirlerine 30.000.000TL ile denklik sağlanarak Ek Ödenek verilmesine, İlçe Meclislerinden geldiği şekli ile oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 768  Ödenek eklenmesi-aktarılması   7
 2
 1
 Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 inci maddesindeki “Ek ödenek: bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir.” hükmü gereği: Serik Belediyesinin 06/07/2018 tarih ve 114 nolu kararında belirtilen gider kalemlerine eklenmek üzere 44.000.000 TL ek ödeneğin ilavesine, karşılık olarak Gelir bütçesinin ise Arsa Satış gelirlerinden 19.000.000 TL ve Diğer Bina Satış Gelirlerinden 25.000.000TL olmak üzere denklik sağlanarak Ek Ödenek verilmesine, İlçe Meclislerinden geldiği şekli ile oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, Ödenek Listesi, 1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 767  Teşkilat Şeması   7
 2
 1
  Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/07/2018 tarihli ve 636 sayılı kararı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılması nedeniyle: Büyükşehir Belediyesine ait Norm Kadro gereği Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı hizmet yürütmek üzere Deniz ve Kıyı Yapıları Şube Müdürlüğü biriminin kurulmasına ve ilgili Teşkilat Şemasının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21. maddesine istinaden ekteki şekilde yeniden düzenlenmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Teşkilat Şeması, ABB Meclisinin 2018/636 kararı, 1 adet Oylama Raporu)  
10-08-2018
14:30
 766  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   7
 2
 1
 Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes TÜREL, Ak Parti Meclis Üyeleri: Halil ŞAHİN, Halil KOCAER, Adil ÇELİK, Mustafa İsmet UYSAL, Mehmet ÖZEREN, Yusuf GÖVEN, Bahadır YANTAÇ, Mesut KOCAGÖZ, Bahattin BAYRAKTAR, İsmail AFŞAR, Emin HATİPOĞLU, Kerim BAŞKAPTAN, Mustafa Erkan ERSOY, Cenk Halil BAYAZ, Abdurrahman YILMAZ, Enver APUTKAN, Hasan Fevzi YILMAZ, Erdeniz YAVUZ, İbrahim KÖSEOĞLU, Yaşar SÖZEN, Musa YÜCEL, Fırat DEMİRCİ, Hüseyin TORUN, Muhammet URAL, Ahmet BÜYÜKAKÇA, Halit ÇİLİNGİR, Sadullah BAYAR, Halil ÖZTÜRK, Halit AKAR, Ali Rıza ZORLU, Mehmet UYAR, Mustafa EROĞLU, Rasim ELÇİ, Ercan MERTHATUN, Hüseyin ÖZBEK, Halil KARATAŞ, Serdal ÇAVUŞOĞLU, Süleyman ACAR, Ruhi BEŞİKTAŞ, CHP Meclis Üyeleri: Serkan KÜÇÜKKURU, Mustafa Reşat OKTAY, Recep TOKGÖZ, Erkan DEMİRCİ, Ali COŞKUN, Oytun Eylem DOĞMUŞ, Cansel TUNCER, Edip Kemal BAHADIR, Faik ÇITAK, Arzu YILDIRIM, Sami ALTUN, İsmet TOK, Erdal Ramazan ALTACA, Ahmet CAN, MHP Meclis Üyeleri: Ali Baki SARICA, Zihni ASİLTÜRK, Selçuk SENİRLİ, Emin ÇAĞLAR, İyi Parti Meclis Üyeleri: Ertürk YAZAR, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, ve Bağımsız Meclis Üyesi Mehmet KILINÇ'ın toplantıya katıldıkları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye Meclisi Ak Parti 40, CHP 14, MHP 4, İyi Parti 2, Bağımsız 1 Meclis üyesi olmak üzere toplam 61 üye ile açıldı. AK Parti Meclis Üyeleri: Süleyman TOPÇU, Kaan Osman SARIOĞLU, Ramazan ETLİ, Orhan AVCI, CHP Meclis Üyeleri: Ümit UYSAL, Şükrü SÖZEN, Muhittin BÖCEK, Mustafa GÜL, Nurdan Aslı Bayar ULUKAPI, Bağımsız Meclis Üyesi Erol ÖZKARABEKİR'in mazeretli sayılması yönünde verdiği dilekçelerin kabulüne oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 2 Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.)  
07-08-2018
14:30
 765  Gündemin.... ila... Maddeleri Hk.   7
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.08.2017 tarihli Meclis toplantısında: a.Gündemin 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 154, 155, 156, 157, 158, 159 ve 160. maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. b.Gündemin 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168 ve 169. maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. c.Gündemin 163. maddesinde yer alan önergeye istinaden gündemin 24, 30, 40, 41 ve 48. maddeleri gündemden çıkartıldı.( (AK Parti: 38 kabul oyu, CHP: 14 kabul oyu, MHP: 4 kabul oyu, İyi Parti 3 kabul oyu, Bağımsız: 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)  
07-08-2018
14:30
 764  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarih ve 174 sayılı kararı ile uygun bulunan, Fabrikalar Mahallesi 2285 ada 1 ve 14 parsellerin tevhid edilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, ayrık nizam (A/2/3 0,30/0,60) yapılaşma koşullarının eklenmesi kaydıyla değiştirilerek, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 763  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarih ve 170 sayılı kararı ile uygun bulunan, Varsak Menderes Mahallesi 1547 ada 4 ve 5 parsellerin tevhid edilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 2 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 762  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Elmalı Belediye Meclisinin 01.06.2018 tarih ve 61 sayılı kararı ile görüşülen, Elmalı Merkez Gündoğan, Gökpınar, Yenimahalle, Kocapınar ve Karyağdı Mahalle sınırları içerisinde plan bütünlüğünün sağlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 13 çekimser oyu, MHP 3 ret oyu, İyi Parti 2 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 761  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Aksu Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarih ve 59 sayılı kararı ile uygun bulunan, Fatih Mahallesi 13419 ada 86 parselin tarım ve hayvancılık tesis alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 760  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya 4. İdare Mahkemesi’nin 2015/1105E., 2017/125K. sayılı iptal kararı gereği, Gençlik Mahallesi 1260 ada 20, 28 ve 29 parsellerin TİCTK (Ticaret+Turizm+Konut) karma kullanım alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1259 ada 30 parselin konut alanından TİCTK (Ticaret+Turizm+Konut) karma kullanım alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hakkında, ilgilisinin 19.07.2018 tarih ve 97956 kayıt sayılı dilekçesi ile başvuru geri çekilme talebi bulunduğundan, karar verilmesine yer olmadığına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 759  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi, Konuksever Mahallesi sınırları içerisinde 4439 ada 12 parselin konut alanından “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, UKOME Şube Müdürlüğü’nün 03.07.2018 tarih 53402 sayılı görüşü doğrultusunda, TS 11939 ve TS 12820 standartlarını sağlaması kaydıyla, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 14 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 758  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisi’nin 03.07.2018 tarih ve 82 sayılı kararı ile kısmen uygun bulunan Taşağıl Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZLARIN ve itirazların kabulü doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN KABULÜNE, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 757  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Manavgat İlçesi, Taşağıl Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım imar Planına askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZIN KABULÜNE, ayrıca 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazların kabulü doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, 1/25000 ölçekli nazım imar planında da değişiklik yapılmak kaydıyla KABULÜNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 756  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Düzlerçamı Mahallesi’nde, zeytinlik vasıflı 61 numaralı parsel ve çevresini kapsayan alanda düzenleme yapılması ve 17.10.2016 tarih ve 5424 sayılı Koruma Bölge Kurulu Kararı ile 64 ve 2617 parsellerde belirlenen koruma alan sınırının işlenerek plan notlarının eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, uygun konumda eşdeğer Pazar Alanı planlanması kaydıyla Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na iletilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 755  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Cihadiye ve Pınarlı Mahallelerinde hazırlanan 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan, kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 12 çekimser oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 754  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Cihadiye ve Pınarlı Mahallelerinde hazırlanan 1. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan, kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 11 çekimser oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 753  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 05.06.2018 gün ve 97 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kürüş Mahallesi 433 Ada ile 355 Ada arasında sehven gösterilmeyen 7m’lik yaya yolunun plana işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 752  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 05.06.2018 gün ve 95 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kökez Mahallesi 94 Ada 95, 97 ve 365 parsellerdeki 7m’lik yaya yolunun doğuya kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 751  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 05.06.2018 gün ve 94 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gedik Mahallesi 10 Ada 4, 5, 6 parseller 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 750  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 06.05.2016 gün ve 120 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeni Mahalle 265 Ada 7 ve 8 parsellerin doğusunda bulunan 10m’lik yolun kadastro sınırına göre düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 749  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 02.05.2018 gün ve 85 sayılı kararı ile uygun bulunan, Eminceler Mahallesi 1309 Ada 4 parselin konut alanından E=0.90: Yençok=3 kat yapılanma koşullarıyla özel eğitim alanına (Anaokulu) dönüştürülmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 2 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 748  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarih ve 84 sayılı kararı ile uygun bulunan Serik İlçesi merkez 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı plan hükümlerine askı süresi içerisinde yapılan itiraz ve itirazın kabulü ile “...ayrık nizam yapılaşma koşullarında minimum parsel büyüklüğü 300 m²dir. (sanayi alanları hariç) şeklinde düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 4 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu  
07-08-2018
14:30
 747  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 02.04.2018 tarih ve 71 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kürüş Mahallesi 6623, 6624 ve 1920 adalardaki ruhsatlı binaların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla 10 metrelik yolun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 746  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 01.06.2018 tarih ve 248 sayılı kararı ile reddedilen, Demircikara Mahallesi, 8463 ada 14 parselin Yüksek Zemin Kat Ticaret kullanımlı Konut Alanından, Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 745  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 03.05.2018 tarih ve 210 sayılı kararı ile uygun bulunan, Manavoğlu Parkı ve çevresine yönelik Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 02.04.2013/125 sayılı ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.05.2013/277 sayılı kararıyla uygun bulunan, Lara 1. Derece Doğal Sit Alanında bulunan Manavoğlu Parkı ve devamındaki Dedeman Oteli bitişiğindeki Park Alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onanmaması sebebiyle söz konusu Meclis Kararlarının iptali ve önceki plan kararlarına dönülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Belediyesinden geldiği şekliyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 744  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 03.05.2018 tarih ve 209 sayılı kararı ile uygun bulunan, Alan Mahallesi sınırları içerisinde 5/maxh=4k/3, E=1.00 yapılaşma koşullu Ticaret Alanı ile 5/maxh=4k/5, E=1.00 yapılaşma koşullu Ticaret Alanı olarak planlı bulunan 8296 ada 3 ve 4 parsellerin tevhid edilebilmesine yönelik olarak, kullanım kararı değiştirilmeden E=1.00, Yençok=4kat olarak planlanması, çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ve Plan Notu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 743  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
  Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 03.05.2018 tarih ve 208 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yüksekalan Mahallesi sınırları içerisinde O/A-3/3 yapılaşma koşullu “K” ibareli Konut Alanı olarak planlı bulunan 3677 ada 5 parsel ile Y=3kat yapılaşma koşullu “K” ibareli Konut Alanı olarak planlı bulunan 3677 ada 6 parselin tevhid edilebilmesine yönelik olarak, “K” ibaresi aynı kalmak kaydıyla Y=3 kat yapılaşma koşullu Konut Alanı olarak planlanması ve Yapı Yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 742  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisi’nin 03.07.2018 tarih ve 83 sayılı kararı ile kısmen uygun bulunan, Sanayi Mahallesi sınırları içerisinde, Çeltikçi Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda onaylanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 741  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisi’nin 03.07.2018 tarih ve 84 sayılı kararı ile uygun bulunan, Manavgat (Antalya) 1. Etap (Merkez Bölgesi) İlave+Revizyon Uygulama İmar planı Plan Notları Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve itirazların kabulü doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 740  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisi’nin 03.07.2018 tarih ve 85 sayılı kararı ile uygun bulunan, Hacıobası Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 290, 303 ve 304 nolu bölmelerde 380 kv Trafo Alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 739  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Kumluca Belediye Meclisinin 02.03.2018 tarih ve 18 sayılı kararı ile uygun bulunan, Karşıyaka Mahallesi 75 ada 17 parselin konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesi ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 738  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Korkuteli Belediye Meclisinin 04.05.2018 gün ve 60 sayılı kararı ile uygun bulunan, Söğütçük Mahallesi 279 Ada 77 parselin Konut Alanı, Park, Yol olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 737  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Korkuteli Belediye Meclisinin 04.05.2018 gün ve 59 sayılı kararı ile uygun bulunan, imrahor Mahallesi 979 kuzeyinde yer alan park alanı ve 992 ada güneyinde yer alan çocuk bahçesi alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 736  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarih ve 173 sayılı kararı ile uygun bulunan, Erenköy Mahallesi 6641 ada 7 parselin yapılaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 735  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarih ve 172 sayılı kararı ile uygun bulunan, Esentepe Mahallesi 7572 ada 5 ve 6 parsellerin tevhid edilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, ayrık nizam (A/2/3 0,30/0,60) yapılaşma koşullarının ve “7572 ada 5 ve 6 parseller tevhid edilebilir.” Plan notunun eklenmesi kaydıyla değiştirilerek, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu  
07-08-2018
14:30
 734  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarih ve 171 sayılı kararı ile uygun bulunan, Varsak Altıayak Mahallesi 2150 ada 5 ve 6 parsellerin tevhid edilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 733  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarih ve 169 sayılı kararı ile uygun bulunan, Esentepe Mahallesi 7572 ada 1 ve 2 parsellerin tevhid edilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, ayrık nizam (A/2/3 0,30/0,60) yapılaşma koşullarının ve “7572 ada 1 ve 2 parseller tevhid edilebilir.” Plan notunun eklenmesi kaydıyla değiştirilerek, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 732  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarih ve 168 sayılı kararı ile reddedilen, Fevzi Çakmak Mahallesindeki E.N.H. hattının işlemesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içinde yapılan İTİRAZ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 731  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Gündoğmuş Belediye Meclisi’nin 06.06.2018 tarih 42 sayılı kararı ile uygun bulunan Serinyaka Mahallesi, 205 ada 27 parselde Tarımsal Tesis Alanı (Hayvancılık İşletmesi ve Süt ve Besi Çiftliği) planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 730  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Gazipaşa Belediye Meclisinin 04.06.2018 tarih ve 56 sayılı kararı ile uygun bulunan, İstiklal Mahallesi 1385 ada 5 parselin zemin kat ticaret alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 729  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Elmalı Belediye Meclisinin 01.06.2018 tarih ve 65 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yenimahalle Mahallesi 77 ada ve çevresinde yolun doğundan batıya kaydırılarak yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 728  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
  Elmalı Belediye Meclisinin 01.06.2018 tarih ve 64 sayılı kararı ile uygun bulunan, Karyağdı Mahallesi 121 ada 1 ve 2 parsellere sehven yazılmış olan yapılaşma koşullarının kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 727  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Elmalı Belediye Meclisinin 01.06.2018 tarih ve 63 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yenimahalle Mahallesi 80 ada 35 parselde bulunan Resmi Kurum Alanının (Öğretmenevi) yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 726  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Elmalı Belediye Meclisinin 01.06.2018 tarih ve 62 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gündoğan Mahallesi 291 ada 1 ve 2 parseller ile 309 ada 99, 100, 101 ve 102 nolu parsellerin parsel sınırlarına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 725  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Elmalı Belediye Meclisi’nin 01.06.2017 tarih ve 55 sayılı kararı ile uygun bulunan, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 14.11.2017/6950 sayılı kararı ile düzeltilerek uygun bulunan, Karyağdı Mahallesi sınırları içerisinde B-5 Ticaret Alanı olarak planlı bulunan, 118, 119, 120 ve 152 nolu adaların Antalya Caddesine cepheli parsellerinin, B-3, 0.50/1.50 yapılaşma koşullu Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ve Plan Notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 724  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 01.06.2018 tarih ve 136 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çıplaklı Mahallesi 510 ada 7 parsel, 516 ada 1 parsel, 517 ada 1 parsel ile 139, 154, 466, 856, 859, 861, 863 parsellerde, Antalya 4. İdare Mahkemesi’nin 2016/585E. 2018/183K. ile 2016/642E. 2018/182K. sayılı iptal kararlarının yerine getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 723  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 03.05.2018 tarih 116 sayılı ve 01.06.2018 tarih 122 sayılı kararları ile uygun bulunan, Düzlerçamı Mahallesi 376 ada 7, 8, 9 ve 10 parsellerin “Konut Alanından” E=0.60 Yençok=2 kat yapılaşma koşullu “Özel Sosyal Tesis Alanına” dönüştürülmesi, yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metre olarak düzenlenmesi ve plan notları eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, plan notunun 3.maddesindeki “...yaşlı yoğun bakım odaları vb. üniteler” ibaresinin kaldırılması kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 722  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 03.05.2018 tarih ve 115 sayılı kararı ile uygun bulunan, K.Yeniköy Mahallesi 49 ada 4 ve 5 parsellerin tevhid edilerek TİA=1002 m² Yençok=5 kat yapılaşma koşulları önerilmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 721  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 01.03.2018 tarih ve 71 sayılı kararı ile uygun bulunan, K.Yeniköy Mahallesi 8789 ada 1 parsel ile 846 ve 847 nolu parseller üzerinde, cami projesi ile imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla park alanının bir kısmının cami alanı ile birleştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, “Yapılacak olan cami projesinde, nato boru hattı kamulaştırma sınırından minimum 5 metre mesafenin korunması zorunludur.” plan notunun eklenmesi ve plan revizyonu onama sınırı gösteriminin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 720  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 04.01.2018 tarihli ve 18 sayılı kararı ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 15.05.2018/7741 sayılı kararı ile uygun bulunan, K.Yeniköy Mahallesi, 946 ada 6 ve 7 parsellerdeki E=0.40, maxh=2 kat yapılaşma koşullu Konut Alanının tevhid edilebilmesine yönelik, E=0.40 Yençok=2 kat yapılaşma koşulu önerilmesi, çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 719  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisi'nin 03.04.2018 tarih 103 sayılı kararı ile uygun bulunan Tepe Mahallesi, 1549 ada 1 parseldeki resmi kurum alanının gelişme konut alanına, yaya yoluna ve parka dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 718  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 03.04.2018 tarih 102 sayılı kararı ile uygun bulunan Şekerhane Mahallesi, 244 ada 38 parselde yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 717  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Aksu Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarih ve 60 sayılı kararı ile uygun bulunan, Fettahlı Mahallesi 102 ada 684 parselin bir kısmının akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün sayılı görüşü doğrultusunda “Tesis giriş çıkışları, kamulaştırma sınırından 50 metre sonra, parselin kuzey doğusuna giden 10 metrelik imar yolundan yapılacaktır.” Plan notunun eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 716  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Akseki Belediye Meclisinin 04.06.2018 tarih ve 53 sayılı kararı ile uygun bulunan, Akseki İlçesi, Cevizli Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarındaki “Ticaret Alanlarında üst katlar Konut olarak kullanılabilir.” şeklinde yer alan 5.3. maddesinin “ Ticaret Alanlarında zemin katlar Ticaret üst katlar Konut olarak veya tamamı Konut Alanı olarak kullanılabilir.” şeklinde değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 715  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
  Serik Belediye Meclisinin 02.05.2018 gün ve 82 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kökez Mahallesi 70 ada 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 parsellerdeki ilköğretim tesis alanı, resmi kurum alanı ve çevresinin ortaokul alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 714  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Kökez Mahallesi 70 ada 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 parsellerdeki resmi kurum alanının eğitim alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 713  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi, Kızıltoprak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Konut Alanı ile ibadet Yeri olarak planlı bulunan 12587 ada 1 parsel ve batısındaki alanın, “ibadet Alanı” olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 13 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 4 ret oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 712  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 04.06.2018 tarih ve 7790 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gençlik Mahallesi, 1259 ada 1-2 parseller ve 30 parselin (Eski 25 parselin) bir kısmında, 1259 ada 1 parselde yer alan tescilli sivil mimarlık örneği yapının koruma alan sınırının işlenerek plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 711  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 14.05.2018 tarih ve 7677 sayılı kararı ile belirlenen Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Güzeloba Mah. 6214 ada 4 ve 6732 ada 1 ve 2 parseller ve çevresindeki I.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırının imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/ 5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 710  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Kumluca Belediye Meclisinin 07.06.2018 tarih ve 49 sayılı kararı ile uygun bulunan, Karşıyaka Mahallesi 76 ada 17, 20, 24, 44, 57, 59, 60, 61 parseller, 329 ada 12, 13, 31 ve 330 ada 1, 2, 3 parseller ve çevresinde yer alan konut, yol ve çocuk bahçesinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, plan değişikliği lejandında yer alan “çocuk bahçesi” gösteriminin mekânsal planlar yapım yönetmeliği doğrultusunda “çocuk bahçesi ve oyun alanı” olarak düzenlenmesi kaydıyla değiştirilerek, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 709  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, Karşıyaka Mahallesi 76 ada 17, 20, 24, 44, 57, 59, 60, 61 parseller, 329 ada 12, 13, 31 ve 330 ada 1, 2, 3 parseller ve çevresinde yer alan konut, yol ve çocuk bahçesinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 708  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Arapsuyu, Akkuyu, Altınkum, Çakırlar, Gökdere, Gürsu, Öğretmenevleri, Hurma, Kuşkavağı, Liman, Mollayusuf, Pınarbaşı, Sarısu, Siteler, Suicecek, Toros, Uluç, Uncalı, Zümrüt Mahallelerini kapsayan alanda 1/5000 ölçekli yerel koordinat sistemli nazım imar planı paftalarının İTRF 96 koordinat sistemine dönüştürülmesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planının 1/25000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına göre güncellenmesi ve gösterim tekniğinin Mekansal planlar yapım yönetmeliğine uygun hale getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 707  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 04.06.2018 tarih ve 7783 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çakırlar Mahallesi, 20490 ada, 1 parsel ve çevresinde, 20490 ada 1 parselde yer alan tescilli kalıntıların koruma alan sınırının işlenerek plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 706  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Yeni Mahalle 138 ada 53 parsel, 392 ada 1 parseli kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yönelik Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2017/103 E. Sayılı yürütmenin durdurulması kararının yerine getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 ret oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 705  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Finike Belediye Meclisinin 03.04.2018 tarih ve 35 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kale Mahallesi 372 ada 1 parselde bulunan Trafo Alanının taşınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 10.04.2018 tarih ve 2193 sayılı görüşü doğrultusunda, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 704  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Finike Belediyesi, Kale Mahallesi, 372 ada 1 parselde bulunan Trafo Alanının taşınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 10.04.2018 tarih ve 2193 sayılı görüşü doğrultusunda, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 703  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.04.2018 tarih ve 7606 ve 15.05.2018 tarih ve 7738 sayılı kararları gereği: Düzlerçamı Mahallesi’nde (Eski Yukarıkaraman ve Ören Mahalleleri) yer alan I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanları ile koruma alanı sınırlarında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5.000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI REVİZYONUNUN, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na gönderilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 702  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Yeşilbayır Mahallesi 9503 ada 1 parselin Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesi ve plan notları eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 701  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   7
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 01.06.2018 tarih ve 137 sayılı kararı ile uygun bulunan, Düzlerçamı Mahallesi, Hanardı Mevkii 2702, 2704 parseller ve çevresine ilişkin Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2016/221 E. 2018/142 K. sayılı iptal kararının yerine getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNUN, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmadığından, tekrar değerlendirilmek üzere Belediyesine iadesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 700  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Düzlerçamı Mahallesi, Hanardı Mevkii 2702, 2704 parseller ve çevresine ilişkin Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2016/221 E. 2018/142 K. Sayılı iptal kararının yerine getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, itiraz dilekçesinde bahsi geçen 181 nolu parsel daha önceki 1/5000 ölçekli nazım imar planında da resmi kurum alanında kaldığından, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 699  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 04.06.2018 tarih ve 7778 sayılı kararı ile uygun bulunan, Düzlerçamı-Yeşilbayır Mahallelerinde 1751 parselin güneyindeki tescil harici alanda yer alan tescilli yapının ve Kırkgöz-Yeniköy Mahallesi, 1714 parselin doğusundaki tescil harici alanda kalan tescilli su derleme yapısının koruma alan sınırlarının işlenerek plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 698  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Ilıca Mahallesi 9419 ada 1 parselin akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, TS 11939 ve TS 12820 standartlarını sağlaması kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 697  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
  İI Genel Meclisinin 10.01.2014 tarih 47 sayılı kararı ile uygun bulunan, ancak Valilik Makamınca onayı bulunmayan ve 6360 sayılı yasa gereğince Belediyemizin yetkisine geçen P28A-15C nolu imar paftasında yer alan Alanya İlçesi, Uğrak Mahallesi 958, 961 parsellerin ticaret ve park alanı olarak planlanmasına ilişkin 5392 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, bölgede bütüncül 1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışması yapılması düşünüldüğünden, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 16 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 696  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Uğrak Mahallesi 822 parselin “Akaryakıt, LPG ve Servis İstasyonu” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, bölgede bütüncül 1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışması yapılması düşünüldüğünden, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 695  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, İmamlı Mahallesi 115 ada 46 parselin “Akaryakıt LPG ve Servis İstasyonu” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, bölgede bütüncül 1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışması yapılması düşünüldüğünden, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 694  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Alanya Belediyesi, Uğrak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 738 ve 964 nolu parsellerin “Akaryakıt istasyonu Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, bölgede bütüncül 1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışması yapılması düşünüldüğünden, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 693  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Alanya Belediyesi, Uğrak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 937 nolu parselin “Ticaret Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 15682 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, bölgede bütüncül 1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışması yapılması düşünüldüğünden, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 692  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Alanya Belediyesi, Uğrak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 823 nolu parselin “Akaryakıt İstasyonu Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, bölgede bütüncül 1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışması yapılması düşünüldüğünden, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 691  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Uğrak Mahallesi 939, 990, 992 parsellerin Akaryakıt ve LPG Satış Bakım Servis İstasyonu olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, bölgede bütüncül 1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışması yapılması düşünüldüğünden, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 690  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Uğrak Mahallesi 1054 parselin ticaret ve park alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, bölgede bütüncül 1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışması yapılması düşünüldüğünden, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 689  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Hacımehmetli ve Tepe Mahallelerine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE VE REVİZYON NAZIM İMAR PLANININ, kurum görüşleri tamamlanmak üzere (Defterdarlık vb.) Belediyesine iadesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 688  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Küçükhasbahçe Mahallesi 2613 ada 2 parseldeki “Belediye Hizmet Alanı” ile güneyinde yer alan “Park Alanı’ arasında yer değişimi yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, İyi Parti 4 kabul oyu, Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 687  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde Macun, Barbaros, Konak, Fatih Mahalleleri ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan: 23 nolu Aksu Belediyesi itirazlarının bir kısmının uygun bir kısmının reddine: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 nolu itirazların kabulüne: 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 nolu itirazlar plan değişikliği gerektirdiğinden, imar uygulamasına yönelik olduğundan reddine: Konak Mahallesi 49, 50, 268 adalar ile 13405 ada 24, 25, 26, 27, 28 parseller ve çevresinin orta yoğunluklu gelişme konut alanı olarak planlanarak yeniden düzenlenmesine: maddi hata kapsamında yapılan düzeltmeler ile kabul edilen itirazlar doğrultusunda parsellerde ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne, oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 15 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 3 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet itiraz listesi, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 686  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   7
 1
 1
 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Barbaros, Konak, Fatih Mahalleleri ve çevresinde ulaşım ve ticaret akslarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Konak Mahallesi 49, 50, 268 adalar ile 13405 ada 24, 25, 26, 27, 28 parseller ve çevresinin gelişme konut alanı olarak planlanması kaydıyla, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 37 kabul oyu, CHP 16 ret oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 4 ret oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 685  Kadro Değişiklik Cetveli   7
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Şube Müdürlüğünün 24/05/2018 tarih ve E.40621 sayılı yazısında: Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/12/2015 tarihli 1181 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği kapsamında Sözleşmeli Sanatçı statüsünde istihdam edilmek üzere, pozisyonu Büyükşehir Belediye Meclisinin 21/11/2016 gün ve 1280 sayılı kararı gereğince vize edilen Sanatçı (oyuncu) Osman KOT ve Sahne Demircisi İhsan Erkan EMRE’ nin hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, işe başlatılmaları istenilmekte olup: bu bağlamda, 08/01/2018 gün ve 7 sayılı Meclis Kararı ile vize edilen personele ilaveten, ihdas edilmiş boş kadrolara göre: Osman KOT ’un Sanatçı (oyuncu), İhsan Erkan EMRE ’nin Sahne Uygulayıcısı (Sahne Demircisi) olarak sözleşmeli memur olarak alınmalarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 12, 13, 15 ve 16 ncı maddeleri ile Bakanlar Kurulunun 07/05/1987 gün 87/11782 sayılı Kararı ile kabul edilen Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmalarına Dair Esaslar uyarınca anılan personel için Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/01/2018 gün ve 7 sayılı kararı ile kabul edilen vize hükümlerinin bu iki personel için de geçerli sayılmasına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 19 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, İyi Parti 2 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, Sanatkar Memurlar Listesi, Sanatkar Memurlar Dolu Boş Listesi, 1 adet Oylama Raporu)  
07-08-2018
14:30
 684  Bilgilerdirme hk.   7
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesinin 12.08.2014 tarihli 399 sayılı Meclis kararına istinaden Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı’nın yapmış olduğu protokoller ve yurt dışı görevlendirmeler hakkında: a-) Antalya Büyükşehir Belediyesi personellerinin Temmuz ayında gerçekleştirdiği yurt dışı görevlendirmeleri hakkında, b-) Büyükşehir Belediyesi ile Korkuteli Belediyesi arasında, Küçükköy Mahallesinin girişi ile çıkışı arasında kalan (yaklaşık 2000 metre) yolun Büyükşehir Belediyesi tarafından üstyapı işlerinin yapılması konulu imzalanan protokol hakkında, c-) Büyükşehir Belediyesi ile Kaş Belediyesi arasında “Antalya İli, Kaş İlçesi, Dy.(400-6) ilt. - YENİKÖY - GÖKÇEÖREN - SARIBELEN (Kaş - 04) mhy. ilt. Yolu, Prefabrik Menfez Konulması ve Dolgu Yapılması” konulu imzalanan protokol hakkında, ç-) Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Iğdır İl Müftülüğü arasında Iğdır İl Müftülüğüne bağlı Ümmül Kura Camisinin ihtiyacı olan mermerin Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilmesi işi ile ilgili imzalanan protokol hakkında, Meclis bilgilendirildi.  
07-08-2018
14:30
 683  Önergenin Gündeme Alınması Hk.   7
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.08.2018 tarihli Meclis Gündemi, birimlerden gelen teklifler ve önergeler ile birlikte toplam 169 maddeden oluşmuştur.  
07-08-2018
14:30
 682  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   7
 1
 1
  Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes TÜREL, Ak Parti Meclis Üyeleri: Ramazan ÇALIK, Halil ŞAHİN, Adil ÇELİK, Süleyman TOPÇU, Mustafa İsmet UYSAL, Mehmet ÖZEREN, Hasan Ali IRBAN, Yusuf GÖVEN, Mesut KOCAGÖZ, Bahattin BAYRAKTAR, İsmail AFŞAR, Emin HATİPOĞLU, Kerim BAŞKAPTAN, Mustafa Erkan ERSOY, Cenk Halil BAYAZ, Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Hasan Fevzi YILMAZ, Erdeniz YAVUZ, Ali KURŞUNLU, İbrahim KÖSEOĞLU, Yaşar SÖZEN, Musa YÜCEL, Erol DEMİRHAN, Fırat DEMİRCİ, Hüseyin TORUN, Ahmet BÜYÜKAKÇA, Halit ÇİLİNGİR, Sadullah BAYAR, Halil ÖZTÜRK, Halit AKAR, Mustafa EROĞLU, Rasim ELÇİ, Hüseyin ÖZBEK, Halil KARATAŞ, Serdal ÇAVUŞOĞLU, Süleyman ACAR, Ruhi BEŞİKTAŞ, Şefik KILIÇ, CHP Meclis Üyeleri: Şükrü SÖZEN, Serkan KÜÇÜKKURU, Mustafa GÜL, Mustafa Reşat OKTAY, Recep TOKGÖZ, Erkan DEMİRCİ, Ali COŞKUN, Cansel TUNCER, Edip Kemal BAHADIR, Faik ÇITAK, Halil ARIKAN, Arzu YILDIRIM, Sami ALTUN, İsmet TOK, Erdal Ramazan ALTACA, Yusuf KUMBUL, Mehmet HACIARİFOĞLU, Nurdan Aslı Bayar ULUKAPI, MHP Meclis Üyeleri: Ali Baki SARICA, Mehmet BALIK, Zihni ASİLTÜRK, Selçuk SENİRLİ, Emin ÇAĞLAR, İyi Parti Meclis Üyeleri: Mustafa TAŞBAŞ, Ertürk YAZAR, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Hasan Nusret BAYSAL, İrfan YILMAZ ve Bağımsız Meclis Üyesi Önder ÖNEN'in toplantıya katıldıkları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye Meclisi Ak Parti 40, CHP 18, MHP 5, İyi Parti 5, Bağımsız 1 Meclis üyesi olmak üzere toplam 69 üye ile açıldı. AK Parti Meclis Üyeleri: Kaan Osman SARIOĞLU, Kemal SARIYILDIRIM, Orhan AVCI, Ercan MERTHATUN, Şefik DURDAŞ, CHP Meclis Üyeleri: Muhittin BÖCEK, Turgay GENÇ, Erşan ÖZDEN, MHP Meclis Üyesi: Fahrettin Kerim AYDOĞAN ve Bağımsız Meclis Üyesi Mehmet SALUR'un mazeretli sayılması yönünde verdiği dilekçelerin kabulüne oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, İyi Parti 2 Bağımsız 2 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.)  

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 1998 - 2018 Her hakkı saklıdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Hizmetidir .