Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik

Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 249621 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
13-04-2019
15:30
 268  İlgili Komisyona Havale Edilmesi Hk.   4
 1
 2
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2019 tarihli Meclis toplantısında: Gündemin 19. maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. (CHP: 34 kabul oyu, AK Parti: 27 ret 1 çekimser oyu, İYİ Parti: 15 kabul oyu, MHP: 15 kabul oyu, DSP: 5 kabul oyu, SAADET: 1 kabul oyu ile toplam 98 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama Raporu)  
13-04-2019
15:30
 267  İlgili Komisyona Havale Edilmesi Hk.   4
 1
 2
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2019 tarihli Meclis toplantısında: Gündemin 18. maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. (CHP: 34 kabul oyu, AK Parti: 29 çekimser oyu, İYİ Parti: 14 kabul oyu, MHP: 15 kabul oyu, DSP: 4 kabul oyu, SAADET: 1 kabul oyu ile toplam 97 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama Raporu)  
13-04-2019
15:30
 266  İlgili Komisyona Havale Edilmesi Hk.   4
 1
 2
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2019 tarihli Meclis toplantısında: Gündemin 17. maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. (CHP: 34 kabul oyu, AK Parti: 28 ret oyu, İYİ Parti: 15 kabul oyu, MHP: 13 kabul oyu, DSP: 5 kabul oyu, SAADET: 1 kabul oyu ile toplam 96 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama Raporu)  
13-04-2019
15:30
 265  İlgili Komisyona Havale Edilmesi Hk.   4
 1
 2
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2019 tarihli meclis toplantısında: Gündemin 16. maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. (CHP: 35 kabul oyu, AK Parti: 29 çekimser oyu, İYİ Parti: 15 kabul oyu, MHP: 15 kabul oyu, DSP: 5 kabul oyu, SAADET: 1 kabul oyu ile toplam 100 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama Raporu)  
13-04-2019
15:30
 264  Faaliyet Raporu   4
 1
 2
 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi gereğince Antalya Büyükşehir Belediye Meclisine sunulan Antalya Büyükşehir Belediyesi 2018 yılı Faaliyet Raporu oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP: 3 kabul 1 ret 30 çekimser oyu, AK Parti: 31 kabul oyu, İYİ Parti: 15 çekimser oyu, MHP: 15 kabul oyu, DSP: 3 kabul 1 ret oyu, SAADET: 1 çekimser oyu ile toplam 100 oy kullanılmıştır.) (EK: 1 adet faaliyet raporu, oylama raporu)  
13-04-2019
15:30
 263  Denetim Komisyonu Raporu   4
 1
 2
 Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesinin 5. fıkrasında "...Komisyon, çalışmasını 45 iş günü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu Mart ayının sonuna kadar Meclis Başkanlığına sunar. Başkan Nisan ayı Meclis Toplantısında Denetim Raporunu okutmak üzere meclise bilgi verir..." hükmü gereğince, Antalya Büyükşehir Belediyesinin 01.01.2018 - 31.12.2018 Dönemine ait Denetim Komisyonu Raporu okunarak meclis üyeleri bilgilendirildi. (EKİ: 1 adet Denetim Komisyonu Raporu ve şerhi, Oylama Raporu)  
13-04-2019
15:30
 262  Birlik Üyeliği   4
 1
 2
 Sağlıklı Kentler Birliği Meclisine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK ile birlikte asil üye olarak Meclis Üyesi Ünal ÇETİNKAYA, Meclis Üyesi Halil ARIKAN ve Meclis Üyesi Deniz FİLİZ seçilmişlerdir. (CHP 36 kabul oyu, AK Parti 31 ret, İYİ Parti 14 kabul oyu, DSP 5 kabul, SAADET Partisi 1 kabul oyu ile toplam 87 oy kullanılmıştır.)(EK: Oylama Raporu)  
13-04-2019
15:30
 261  Birlik Üyeliği   4
 1
 2
 Tarihi Kentler Birliği Meclisine asil üye olarak Meclis Üyesi Mehmet TUFAN, Meclis Üyesi Esin BİLGİÇ, ve Meclis Üyesi Hasan Can KAMBUROĞLU: yedek üye olarak Meclis Üyesi Zekeriya ALTUN ve Meclis Üyesi Oktay BAŞARAN seçilmişlerdir. (CHP 36 kabul oyu, AK Parti 31 ret, İYİ Parti 15 kabul oyu, DSP 4 kabul, 1 çekimser, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 88 oy kullanılmıştır.)(EK: Oylama Raporu)  
13-04-2019
15:30
 260  Birlik Üyeliği   4
 1
 2
 Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisine: doğal üye olan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK ile birlikte asil üye olarak Oktay BAŞARAN (59 oy), Enver BARIŞ (59 oy), Ali COŞKUN (59 oy), Zekeriya ALTUN (59 oy), Mithat ARAS (60 oy), Erşan ÖZDEN (60 oy), Ertuğrul ÜNAL (59 oy), Mustafa BASKAK (58 oy), Ramazan ÖZEN (59 oy), Yusuf Emre ERTUĞAN (59 oy), Kerem Kaya TURAN (59 oy) Yedek üye olarak: Deniz FİLİZ (54 oy), Ahmet CAN (49 oy), Batuhan Mutlu ENGİN (54 oy), Mehmet YÖRÜKOĞLU (54 oy) ve Büşra ÖZDEMİR (54 oy) seçildiler.(EK: Oylama Raporu)  
13-04-2019
15:30
 259  Üye Seçimi hk.   4
 1
 2
 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince kurulması zorunlu olan Ulaşım Komisyonunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 1. Fıkrasına göre 9 üyeden oluşmasına ve görev süresi bir yılı geçmemek üzere: Meclis Üyesi Zekeriya ALTUN, Meclis Üyesi Ahmet CAN, Meclis Üyesi Deniz FİLİZ, Meclis Üyesi Ertuğrul ÜNAL, Meclis Üyesi Muhammet URAL, Meclis Üyesi Dilaver TANIK, Meclis Üyesi İlhami YILDIRAN, Meclis Üyesi Ali ŞAHİN ve Meclis Üyesi Gürsel AŞIK’ın Ulaşım Komisyonu üyeliğine seçilmelerine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 36 kabul oyu, AK Parti 31 kabul, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 15 kabul oyu, DSP 4 kabul, SAADET Partisi 1 kabul oyu ile toplam 101 oy kullanılmıştır.)(EK: Oylama Raporu)  
13-04-2019
15:30
 258  Üye Seçimi hk.   4
 1
 2
 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince kurulması zorunlu olan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 1. Fıkrasına göre 9 üyeden oluşmasına ve görev süresi bir yılı geçmemek üzere: Üyesi Esin BİLGİÇ, Meclis Üyesi Mehmet ALTUNBAŞ, Meclis Üyesi Mithat ARAS, Meclis Üyesi Oktay BAŞARAN, Meclis Üyesi Kemal YILDIRIM, Meclis Üyesi Mehmet Ali ERDOĞAN, Mehmet GÜVEN, Meclis Üyesi Mehmet DURUKAN ve Meclis Üyesi Yusuf Emre ERTUĞAN’ın Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliğine seçilmelerine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 34 kabul oyu, AK Parti 31 kabul, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 15 kabul oyu, DSP 5 kabul, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 101 oy kullanılmıştır.)(EK: Oylama Raporu)  
13-04-2019
15:30
 257  Üye Seçimi hk.   4
 1
 2
 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince kurulması zorunlu olan Çevre ve Sağlık Komisyonunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 1. Fıkrasına göre 9 kişiden oluşmasına ve görev süresi bir yılı geçmemek üzere: Meclis Üyesi Şafak OTUZALTI, Meclis Üyesi Osman MANİS, Meclis Üyesi Mehmet YÖRÜKOĞLU, Meclis Üyesi Bülent ÖZGÜVEN, Meclis Üyesi Şevket ÖZKAN, Meclis Üyesi İsmail DEMİR, Meclis Üyesi Fırat DEMİRCİ, Meclis Üyesi Hüseyin BALYA ve Meclis Üyesi Mehmet TOPRAK’ın Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeliğine seçilmelerine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 35 kabul oyu, AK Parti 31 kabul, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 15 kabul oyu, DSP 5 kabul, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 102 oy kullanılmıştır.)(EK: Oylama Raporu)  
13-04-2019
15:30
 256  Üye Seçimi hk.   4
 1
 2
 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince kurulması zorunlu olan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 1. Fıkrasına göre 9 üyeden oluşmasına ve görev süresi bir yılı geçmemek üzere: Meclis Üyesi Mehmet HACIARİFOĞLU, Meclis Üyesi Sıdıka GÖKYAR KIZILCA, Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ, Meclis Üyesi Enver BARIŞ, Meclis Üyesi Ali ÇETİN, Meclis Üyesi Hasan Cumhur GÖNCÜ, Meclis Üyesi Mehmet Ali KİRİŞ, Meclis Üyesi Adem ER ve Meclis Üyesi Barış BULUT’un İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliğine seçilmelerine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 37 kabul oyu, AK Parti 31 kabul, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 15 kabul oyu, DSP 5 kabul, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 103 kabul oyu kullanılmıştır.)(EK: Oylama Raporu)  
13-04-2019
15:30
 255  Üye Seçimi hk.   4
 1
 2
 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince kurulması zorunlu olan Plan ve Bütçe Komisyonunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 1. Fıkrasına göre 9 üyeden oluşmasına ve görev süresi bir yılı geçmemek üzere: Meclis Üyesi Oktay BAŞARAN, Meclis Üyesi Mustafa Zafer TAN, Meclis Üyesi Ali POLAT, Meclis Üyesi Batuhan Mutlu ENGİN, Meclis Üyesi Abdurrahman YILMAZ, Meclis Üyesi Serhat DEMİR, Meclis Üyesi Levent KONUR, Meclis Üyesi Avni ATAY ve Meclis Üyesi Mehmet YÜKSEL’in Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçilmelerine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 36 kabul oyu, AK Parti 30 kabul, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 15 kabul oyu, DSP 5 kabul, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 102 oy kullanılmıştır.)(EK: Oylama Raporu)  
13-04-2019
15:30
 254  Encümene üye seçilmesi   4
 1
 2
 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 16. maddesi gereği 1 yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oy usulü ile Büyükşehir Belediye Encümenine Meclis Üyesi Mesut KOCAGÖZ 56 oy, Meclis Üyesi Şerafettin ÖZER 54 oy, Meclis Üyesi Büşra ÖZDEMİR 54 oy, Meclis Üyesi Mithat ARAS 55 oy, Meclis Üyesi Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ 55 oy alarak seçildiler.(EK: Oylama Raporu)  
13-04-2019
15:30
 253  Üye Seçimi hk.   4
 1
 2
 5393 sayılı Belediye Kanununun ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde 2 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis 1. Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Deniz FİLİZ 57 oy, Meclis 2. Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Ramazan ÖZEN 57 oy alarak seçildiler. (EK: Oylama Raporu)  
13-04-2019
15:30
 252  Divan katibi seçimi   4
 1
 2
 5393 sayılı Belediye Kanununun ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde 2 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis Divan Kâtipliklerine asil üye olarak Büşra ÖZDEMİR 72 oy, Kerem Kaya TURAN 71 oy, yedek üye olarak Zekeriya ALTUN 71 oy, Ali POLAT 71 oy alarak seçildiler. (EK: Oylama Raporu)  
13-04-2019
15:30
 251  Karar Özetlerinin Kab.Hk.   4
 1
 2
 Belediye Meclisinin 11.03.2019 ve 14.03.2019 tarihlerinde yaptığı toplantılarda alınan 79 adet karar özetinin kabulüne oy birliği ile karar verildi. (CHP: 33 kabul oyu, AK Parti: 29 kabul oyu, İYİ Parti: 14 kabul oyu, MHP: 15 kabul oyu, DSP: 5 kabul oyu ile toplam 96 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)  
13-04-2019
15:30
 250  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   4
 1
 2
  Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin BÖCEK, CHP Meclis Üyeleri: Turgay GENÇ, Mustafa GEYİKÇİ, Mehmet Ali YILMAZ, Serkan KÜÇÜKKURU, Semih ESEN, Mustafa KÖLEOĞLU, Şükrü SÖZEN, Ümit UYSAL, Erkan DEMİRCİ, Ünal ÇETİNKAYA, Zekeriya ALTUN, Şerafettin ÖZER, Mehmet TUFAN, Sıdıka GÖKYAR KIZILCA, Esin BİLGİÇ, Zafer TAN, Mehmet YÖRÜKOĞLU, Halil ARIKAN, Ahmet CAN, Mesut KOCAGÖZ, Enver BARIŞ, Oktay BAŞARAN, Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Şevket KORKUT, Osman MANİS, Batuhan Mutlu ENGİN, Erşan ÖZDEN, Ali COŞKUN, Bülent ÖZGÜVEN, Mehmet HACIARİFOĞLU, Ertuğrul ÜNAL, Deniz FİLİZ, Mithat ARAS,AK Parti Meclis Üyeleri: İbrahim ÖZKAN, Halil ŞAHİN, Mehmet ÖZEREN, Mutlu ULUTAŞ, Enver APUTKAN, Mehmet Ali ERDOĞAN, Hasan ÖZDEMİR, Ali ÇETİN, Emin BAL, Mehmet Ali KİRİŞ, Alper BİRER, Orhan AVCI, Şevket ÖZKAN, Musa BATU, Muhammet URAL, İsmail DEMİR, İbrahim TUNCER, Mehmet GÜVEN, Fırat DEMİRCİ, Tevfik TANER, Hasan Cumhur GÖNCÜ, Dilaver TANIK, Ferah Nur ÜNAL, Abdurrahman YILMAZ, İlhami YILDIRAN, Yusuf KARAMANCI, Nafiz TANIR, Özdemir MANAVOĞLU, Kemal YILDIRIM, Levent KONUR, Binnaz BÜYÜKKURT, İYİ Parti Meclis Üyeleri: Okan KOCAKAYA, Halil ÖZTÜRK, Ramazan ÖZEN, Hasan Can KAMBUROĞLU, Recep KARATOP, Mehmet ÇETİN, Ertürk YAZAR, Mehmet YÜKSEL, Mustafa BASKAK, Barış BULUT, Kerem Kaya TURAN, Mehmet TOPRAKCI, Gürsel AŞIK, Yusuf Emre ERTUĞAN, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, MHP Meclis Üyeleri: Adem Murat YÜCEL, Ömer Niyazi İŞLEK, Kemal KARA, Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Ali ŞAHİN, Adem ER, Abdulkadir ÇELİK , Avni ATAY, Hüseyin BALYA, Ercan UĞUR, Mehmet DURUKAN, Süleyman UĞURLU, Abdurrahman CARAN, Selçuk SENİRLİ, Ziya YILDIRIM, DSP Meclis Üyeleri: Necati TOPALOĞLU, Mehmet Akif ORDU, Mustafa BİLİCİ, Hasan Ali ACAR, Mustafa AKIN’ın toplantıya katıldıkları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye Meclisi CHP 37, AK Parti 31, İYİ Parti 15, MHP 15, DSP 5 meclis üyesi olmak üzere toplam 103 üye ile açıldı. AK Parti Meclis Üyeleri Hakan TÜTÜNCÜ, Şefik DURDAŞ, Serhat DEMİR ve Saadet Partisi Meclis Üyesi Mehmet MANAVOĞLU’nun, mazeretli sayılmasına karar verildi.  
13-04-2019
14:00
 249  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   4
 1
 1
  Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin BÖCEK, CHP Meclis Üyeleri: Turgay GENÇ, Mustafa GEYİKÇİ, Mehmet Ali YILMAZ, Serkan KÜÇÜKKURU, Semih ESEN, Mustafa KÖLEOĞLU, Şükrü SÖZEN, Ümit UYSAL, Zekeriya ALTUN, Şerafettin ÖZER, Sıdıka GÖKYAR KIZILCA, Esin BİLGİÇ, Zafer TAN, Mehmet YÖRÜKOĞLU, Halil ARIKAN, Ahmet CAN, Mesut KOCAGÖZ, Enver BARIŞ, Oktay BAŞARAN, Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Şevket KORKUT, Batuhan Mutlu ENGİN, Erşan ÖZDEN, Ali COŞKUN, Bülent ÖZGÜVEN, Mehmet HACIARİFOĞLU, Ertuğrul ÜNAL, Deniz FİLİZ, Mithat ARAS, Mustafa BASKAK, Hasan Ali ACAR, Yusuf Emre ERTUĞAN, Ertürk YAZAR, Gürsel AŞIK, Mehmet TOPRAKCI, Kerem Kaya TURAN, Barış BULUT, Mehmet YÜKSEL, AK Parti Meclis Üyeleri: İbrahim ÖZKAN, Halil ŞAHİN, Mehmet ÖZEREN, Mutlu ULUTAŞ, Hakan TÜTÜNCÜ, Enver APUTKAN, Mehmet Ali ERDOĞAN, Hasan ÖZDEMİR, Ali ÇETİN, Emin BAL, Orhan AVCI, Şevket ÖZKAN, Musa BATU, Muhammet URAL, İsmail DEMİR, İbrahim TUNCER, Mehmet GÜVEN, Fırat DEMİRCİ, Tevfik TANER, Serhat DEMİR, Hasan Cumhur GÖNCÜ, Dilaver TANIK, Ferah Nur ÜNAL, Abdurrahman YILMAZ, Yusuf KARAMANCI, Nafiz TANIR, Özdemir MANAVOĞLU, Kemal YILDIRIM, Levent KONUR, Binnaz BÜYÜKKURT, Ünal ÇETİNKAYA, Avni ATAY, Mehmet DURUKAN, Ercan UĞUR, Selçuk SENİRLİ, Hüseyin BALYA, Kemal KARA, Ziya YILDIRIM, İYİ Parti Meclis Üyeleri: Okan KOCAKAYA, Halil ÖZTÜRK, Ramazan ÖZEN, Hasan Can KAMBUROĞLU, Recep KARATOP, Mehmet ÇETİN, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Mehmet TUFAN, Osman MANİS, Erkan DEMİRCİ, MHP Meclis Üyeleri: Adem Murat YÜCEL, Ömer Niyazi İŞLEK, Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Ali ŞAHİN, Adem ER, Abdulkadir ÇELİK, Süleyman UĞURLU, Abdurrahman CARAN, İlhami YILDIRAN, Alper BİRER, Mehmet Ali KİRİŞ, DSP Meclis Üyeleri: Necati TOPALOĞLU, Mehmet Akif ORDU, Mustafa BİLİCİ, Mustafa AKIN, Saadet Partisi Meclis Üyesi Mehmet MANAVOĞLU’nun toplantıya katıldıkları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye Meclisi CHP 42, AK Parti 38, İYİ Parti 10, MHP 11, DSP 4, SAADET 1 meclis üyesi olmak üzere toplam 106 üye ile açıldı. AK Parti Meclis Üyesi Şefik DURDAŞ’ın, mazeretli sayılmasına karar verildi.  

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 1998 - 2019 Her hakkı saklıdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Hizmetidir .