Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik

Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 260715 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
11-10-2019
11:00
 635  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 2
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 07.10.2019 tarih ve 160 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yağca Mahallesi 8734 ada 1 parsel, 8735 Ada 1 parsel, 8736 Ada 1 parselin rekreasyon alanından turizm alanına dönüştürülerek plan notları ve genel otopark alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 26 ret oyu, İYİ Parti 12 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu ile toplam 79 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-10-2019
11:00
 634  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 2
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Meydankavağı Mahallesi 28019 ada 1 parselin “Belediye Hizmet Alanından” “Ticaret Alanına” dönüştürülmesi ve plan notları eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 26 ret oyu, İYİ Parti 12 kabul oyu, MHP 9 ret oyu, DSP 4 kabul oyu ile toplam 77 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-10-2019
11:00
 633  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 2
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.09.2019 tarih ve 248 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kışla Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Konut Kullanımlı 298 ada 53 parselin içerisinde bulunan imar adasında mülkiyet sorununun giderilmesine ilişkin 298 ada 50 parselin bir kısmının A-4 yapılaşma koşullu Konut Alanından “Pasif Yeşil Alan”a dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu ile toplam 77 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-10-2019
11:00
 632  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 2
 1
 Kumluca Belediye Meclisinin 05.09.2019 tarih 66 sayılı kararı ile kısmen kabul kısmen ret edilen, Mavikent Mahallesi sınırları içerisinde Karaöz Mevkiine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itiraz doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu ile toplam 77 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-10-2019
11:00
 631  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 2
 1
 Elmalı Belediye Meclisinin 01.08.2019 tarih ve 53 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeni Mahalle 94 ada 118, 119 parseller ile 57 parsel arasından geçen imar yolunun 7m’den 10m’ye çıkarılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu ile toplam 77 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-10-2019
11:00
 630  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 2
 1
 Elmalı Belediye Meclisinin 01.08.2019 tarih ve 50 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gündoğan Mahallesi 225 Ada 10: 57 Ada 46, 47 parseller arasından geçen imar yolunun kaydırılarak zeminde açılmış yola uygun hale getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu ile toplam 77 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-10-2019
11:00
 629  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 2
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 3. Aşama Raylı Sistem Hattının Meltem-Müze kısmının planlara işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu ile toplam 77 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-10-2019
11:00
 628  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 2
 1
 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Sarılar Mahallesi Şelale Serisi 282 nolu bölmenin 2000 m²’lik kısmının “Orman Alanından” “Kamu Hizmet Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu ile toplam 77 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-10-2019
11:00
 627  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 2
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Doyran Mahallesi Saklıkent yerleşiminde yer alan konut alanlarının park ve rekreasyon alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu ile toplam 77 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-10-2019
11:00
 626  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 2
 1
 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde: Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.08.2019 tarih ve 9649 sayılı kararına istinaden, Macun Mahallesi, 240 ada 6 parseldeki tescilli yapıların koruma alanının planlara işlenerek plan notunun eklenmesi ve tescilli yapıyı koruyacak şekilde yaya yolunun ve eğitim alanının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu ile toplam 77 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-10-2019
11:00
 625  1/100000 Çevre Düzeni Planı Değişikliği   10
 2
 1
 Antalya Burdur Isparta 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın Plan hükmünün 5.3 "...Planlama bölgesindeki Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bu planın onayından sonraki iş ve işlemler, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca Büyükşehir Belediyesince yürütülür" maddesi gereğince Finike ilçesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ: Finike Belediye Başkanlığı’nın 04/10/2019 tarih ve E.3208 sayılı talep yazısı doğrultusunda: Sahilkent Mahallesi mevcut Toptancı Halinin, kuzeyinde bulunan Sahilkent Mahallesi 243 ada 4, 5, 6, 7, 8 parsellerin “Kentsel Gelişme Alanı” ve güneyinde bulunan: Sahilkent Mahallesi 445 ada 1 ve 2 parsellerin, ve 436 ada 2 parselin bir kısmının bulunduğu alanın “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği’ne eklenmesi kaydıyla, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu ile toplam 77 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-10-2019
11:00
 624  1/100000 Çevre Düzeni Planı Değişikliği   10
 2
 1
 Antalya Burdur Isparta 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın Plan hükmünün 5.3 "...Planlama bölgesindeki Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bu planın onayından sonraki iş ve işlemler, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca Büyükşehir Belediyesince yürütülür" maddesi gereğince Elmalı ilçesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu ile toplam 77 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-10-2019
11:00
 623  Teşkilat Şeması   10
 2
 1
 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21 inci maddesi ve 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince “Deniz ve Kıyı Yapıları Şube Müdürlüğü'nün Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından ayrılarak aynı görev, yetki ve sorumluluklarıyla birlikte Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlanması” ile ilgili Teşkilat Şeması, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21.maddesi gereğince, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 11 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu ile toplam 77 oy kullanılmıştır.) ( (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Şeması, 1 adet Oylama Raporu)  
11-10-2019
11:00
 622  Kredi Kullanımı Hakkında   10
 2
 1
 ASAT Genel Müdürlüğünün 07/10/2019 tarih ve E.32683 sayılı yazısıyla, Özel Bankalardan kullanacak olduğu 50.000.000 TL krediye ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesinin kefaletini talep etmiş olup, ‘Antalya Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluşu olan Antalya Su ve Atıksu idaresi (ASAT) Genel Müdürlüğünün fınansal ihtiyaçları için toplam 50.000.000TL- (ElliMilyon) TL (faiz hariç) gayri nakdi kredi kullanılmasına, kullanılacak olan kredinin 27.000.000TL’lik kısmı Denizbank A.Ş. tarafından kullandırılmasına ve bağlı kuruluşa Denizbank A.Ş. tarafından kullandırılacak olan bu kredilerin, asaleten kefaleten borçlarının teminatı olarak Antalya Büyükşehir Belediyesinin 27.000.000 TL’lik müteselsil kefil olmasına karar verilmiştir.’ İbareli ve kalan 23.000.000 TL kredinin diğer bankalardan olmak üzere, Antalya Büyükşehir Belediyesinin müteselsilen kefil olması için meclis kararı alınmasına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 çekimser oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu ile toplam 79 oy kullanılmıştır.) ( (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-10-2019
11:00
 621  Gelir tarifesi   10
 2
 1
 Demre Belediye Meclisinin 04/09/2019 tarih ve 42 sayılı kararına ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 33 üncü ve 37 nci Maddesine göre 2019 mali yılı bütçesine 233.000,00TL ek bütçe ve ek gelir tarifesi talebi, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) ( (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-10-2019
11:00
 620  Ödenek Aktarılması Hk.   10
 2
 1
 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının bünyesindeki Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğünün 13/09/2019 tarih ve 519 sayılı Meclis Kararı ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlanması nedeniyle, 2019 yılı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bütçesinde yer alan aşağıda belirtilen tertiplerdeki Ödeneklerin: 46 07 01 35- 08 2 0 00-5- 01 1 5 01 Ek Çalışma Karşılıkları bütçe tertibinden 20.000TL, 46 07 01 35-08 2 0 00-5-01 4 1 03 Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler bütçe tertibinden 1.500.000TL, 46 07 01 35- 08 2 0 00-5- 01 4 1 06 Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirilenlerin Ücretleri bütçe tertibinden 900.000TL, 46 07 01 35- 08 2 0 00-5- 02 4 4 01 İşsizlik Sigortası Fonuna bütçe tertibinden 200.000TL, 46 07 01 35- 08 2 0 00-5- 02 4 6 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri bütçe tertibinden 1.000.000TL, 46 07 01 35- 08 2 0 00-5- 03 5 5 05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri bütçe tertibinden 120.000 TL’ nin alınarak, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının aşağıda belirtilen tertiplerine, 46 07 01 39- 01 3 9 00-5- 01 1 5 01 Ek Çalışma Karşılıkları bütçe tertibine 20.000TL, 46 07 01 39-01 3 9 00-5-01 4 1 03 Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler bütçe tertibine 1,500.000TL, 46 07 01 39- 01 3 9 00-5- 01 4 1 06 Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirilenlerin Ücretleri bütçe tertibine 900.000TL, 46 07 01 39- 01 3 9 00-5- 02 4 4 01 İşsizlik Sigortası Fonuna bütçe tertibine 200.000TL, 46 07 01 39- 01 3 9 00-5- 02 4 6 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri bütçe tertibine 1.000.000TL, 46 07 01 39- 10 9 9 00-5- 03 5 5 05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri bütçe tertibine 120.000 TL olmak üzere toplam 3.740.000TL’ nin aktarılmasına, 5216 sayılı kanunun 12 nci, 5393 sayılı kanunun 18/b maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ncı maddesi gereğince aktarma işleminin kabulüne, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-10-2019
11:00
 619     10
 2
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 22/02/1991 tarih ve 96 sayılı kararı ile Mazı Dağı Bölgesinden talepte bulunan kooperatiflere komisyon raporu doğrultusunda ada bazında yerlerin tahsis olunmasına karar verilmiş olup, söz konusu Meclis kararı ile S.S. Beyşehirliler Konut Yapı Kooperatifi adına 7434 ada'dan 3.614,00 m² yer tahsis edilmesi uygun bulunmuştur. Büyükşehir Belediye Encümeninin 04/02/1999 tarih ve 184 sayılı kararı ile Kütükçü Mahallesi 7434 ada 13 parsel sayılı 3.614,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 1580 sayılı Belediye Yasasının 15. maddesinin 68. fıkrası 5656 sayılı Kanun ile bu maddeye eklenen Ek.2 ve 3. maddesine dayanılarak 250.000.000,00TL (Eski TL) bedelle S.S. Beyşehirliler Konut Yapı Kooperatifi adına satışı yapılmış, taşınmazın bedeli tahsil edilmiştir. Ancak, söz konusu taşınmazın orman alanında kalması nedeniyle tapu müdürlüğü nezdinde devir işlemi gerçekleştirilememiştir. Bu nedenle, aynı bölgede bulunan kooperatif tarafından talep edilen, mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi 27453 ada 4 parsel sayılı 3.614,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 7434 ada 13 parsel yerine tahsil edilen 250,00TL bedel ile verilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendine göre S.S. Beyşehirliler Konut Yapı Kooperatifine satışının yapılması ve tapu müdürlüğünde devir işlemlerinin yapılmasının uygun olup olmadığı hususuyla ilgili Hukuk Müşavirliğinden görüş alınmak üzere Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına iadesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) ( (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-10-2019
11:00
 618  Yönetmelikler Hk   10
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 5. ve 9. maddelerinde değişiklik yapılmasına, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda yazılan gerekçeler nedeniyle hazırlanan Yönetmelik Taslağı doğrultusunda, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) ( (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, Gerekçe Raporu, Karşılaştırma Cetveli, Hukuk Müşavirliği Görüş Yazısı, 1 adet Oylama Raporu)  
11-10-2019
11:00
 617  Yönetmelikler Hk   10
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.11.2014 tarih ve 621 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki yönetmelik hükümleri gereğince Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına bağlı hizmet veren Evlendirme Memurluğunun Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı uhdesinden alınarak Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı uhdesine verilmesi, Evlendirme Memurluğu hizmetinin Kültür ve Sosyal işler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esaslarını düzenleyen yönetmelik düzenlemesi yapılana kadar 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ve 07.11.1985 tarih ve 18921 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Evlendirme Memurluğu Yönetmeliği Esasları doğrultusunda devam etmesi, bu doğrultuda revize edilen YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) ( (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, Yönetmelik Taslağı, Karşılaştırma Cetveli, 1 adet Oylama Raporu)  
11-10-2019
11:00
 616  Bel.Başkanına Yetki Verilmesi Hk.   10
 2
 1
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün Belediyelerin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi veya müdür olarak seçildiği anonim ve limited şirketlerde, belediye, organ üyesi olarak tescil edilirken aynı zamanda belediye adına hareket edecek gerçek kişinin belirlenmesinde ve yine belediyelerin pay sahibi olduğu şirketlerde belediye tüzel kişiliğini temsilen genel kurula katılacak temsilcinin belirlenmesinde yetkinin, belediyenin hangi organına ait olduğu hususundaki Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne 14399437-622.02-E.103708 sayılı yazdığı görüş yazısında: 5393 sayılı Kanunun 17nci maddesine göre Belediyenin karar organının meclis olduğu, Belediye ve bağlı kuruluşlarının şirket kurması için belediye meclisinin olumlu kararına müteakip, Cumhurbaşkanından izin almaları gerektiği, belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar verme yetkisinin belediye meclisinde olduğu, bu şirketler tarafından borçlanma yapılabilmesi için belediye meclis kararının gerektiği, 6102 sayılı Türk Ticaret - Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar yerme yetkisinin belediye meclisinde olduğu, bu nedenlerle belediyenin veya bağlı kuruluşlarının sahip oldukları veya ortağı bulundukları belediye şirketlerinin genel kurulunda belediye ve bağlı kuruluşu temsil edecek kişilerin, belediyenin karar organı olan Belediye meclisinin kararıyla belirleneceği, belediye şirketlerinin genel kurulunda belediye ve bağlı kuruluşunu temsil etmek üzere: belediye başkanı, belediye meclis üyesi, belediye çalışanı veya belediye dışından kişi/kişilerden belirlenebileceği ve belediye ile bağlı kuruluşlarının ortağı olduğu belediye şirketlerinin kurdukları şirketlerin genel kuruluna katılacak kişilerin ise belediye veya bağlı kuruluşlarının ortağı olduğu şirketlerin yönetim kurulu tarafından belirleneceği, ayrıca genel kurul tarafından belediye tüzel kişisinin: yönetim kurulu üyesi veya müdür olarak seçildiği anonim ve limited şirketlerde ise tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenecek gerçek kişinin seçiminde de karar verme yetkisinin belediye meclisinde olduğu değerlendirildiğinden: 5393 sayılı Belediye Kanununun 37.maddesinin 1.fıkrası “Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir” hükmü gereğince, Büyükşehir Belediye Meclisinin ‘‘Belediyemizin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi veya müdürü olduğu Belediye İştiraki Anonim ve Limited şirketlerde, Yönetim Kurulu veya Müdürler Kurulunda belediye tüzel kişiliğini temsil etmek üzere yetkilendirilen gerçek kişilerin değiştirilmesine yönelik tescil taleplerinde belediye organ üyesi olarak tescil edilirken aynı zamanda belediye adına hareket edecek gerçek kişinin belirlenmesi yetkisi ile belediyemizin ve bağlı kuruluşlarının sahip oldukları veya ortağı bulundukları şirketlerde belediye ve bağlı kuruluşunun tüzel kişiliğini temsilen genel kurula katılacak temsilcinin belirlenmesi yetkisinin’’ Meclis adına yetkili kişi veya kişileri belirlemek üzere Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin BÖCEK’e genel yetki verilmesi hususu, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) ( (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-10-2019
11:00
 615  Stratejik Plan ve Performans Prg.   10
 2
 1
 Yönetim-Yönetişim, Çevre Yönetimi, Yerleşme Kalitesi, Kültür, Sanat ve Spor, Turizm ve Tarım, Kentsel Ulaşım ile Toplum başlıkları altında toplam 7 (yedi) adet faaliyet alanı bulunan, Büyükşehir Belediyesinin misyon ve vizyonuna ulaşmak için durum analizi sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde 11 (onbir) adet amaç ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik 46 (kırkaltı) adet hedef belirlenmiş: belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılacak 193 (yüzdoksanüç) adet gösterge belirlenerek: Antalya Büyükşehir Belediyesinin, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince hazırlanan, 2020-2024 yılları arası 5 yıllık dönemi kapsayan Stratejik Plan, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 30 kabul oyu, AK Parti 26 kabul oyu, İYİ Parti 12 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
11-10-2019
11:00
 614  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   10
 2
 1
 Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin BÖCEK, CHP Meclis Üyeleri: Turgay GENÇ, Mustafa GEYİKÇİ, Mehmetali YILMAZ, Serkan KÜÇÜKKURU, Şükrü SÖZEN, Ünal ÇETİNKAYA, Zekeriya ALTUN, Sıdıka GÖKYAR KIZILCA, Esin BİLGİÇ, Zafer TAN, Mehmet YÖRÜKOĞLU, Halil ARIKAN, Mesut KOCAGÖZ, Enver BARIŞ, Oktay BAŞARAN, Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Şevket KORKUT, Osman MANİS, Batuhan Mutlu ENGİN, Bülent ÖZGÜVEN, Mehmet HACIARİFOĞLU, Ertuğrul ÜNAL, Deniz FİLİZ, Mithat ARAS, Mustafa BİLİCİ, AK Parti Meclis Üyeleri: Halil ŞAHİN, Mehmet ÖZEREN, Enver APUTKAN, Ali ÇETİN, Emin BAL, Mehmet Ali KİRİŞ, Alper BİRER, Şevket ÖZKAN, Musa BATU, Muhammet URAL, İsmail DEMİR, Mehmet GÜVEN, Serhat DEMİR, Hasan Cumhur GÖNCÜ, Dilaver TANIK, Ferah Nur ÜNAL, Abdurrahman YILMAZ, Şefik DURDAŞ, Yusuf KARAMANCI, Özdemir MANAVOĞLU, Kemal YILDIRIM, Levent KONUR, Binnaz BÜYÜKKURT, İYİ Parti Meclis Üyeleri: Okan KOCAKAYA, Hasan Can KAMBUROĞLU, Ertürk YAZAR, Mehmet YÜKSEL, Mustafa BASKAK, Barış BULUT, Kerem Kaya TURAN, Gürsel AŞIK, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Şerafettin ÖZER, MHP Meclis Üyeleri: Ömer Niyazi İŞLEK, Kemal KARA, Ali ŞAHİN, Abdulkadir ÇELİK, Avni ATAY, Süleyman UĞURLU, Abdurrahman CARAN, Selçuk SENİRLİ, Ziya YILDIRIM, DSP Meclis Üyesi: Necati TOPALOĞLU, Mehmet Akif ORDU, Hasan Ali ACAR, Mustafa AKIN’nın yoklama ve açılış esnasında hazır bulundukları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye Meclisi CHP 29, AK Parti 23, İYİ Parti 10 MHP 9, DSP 4 olmak üzere 75 üye ile açıldı. Toplantıya katılamayan meclis üyelerinin izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.( CHP 23, AK Parti 21, İYİ Parti 10, MHP 9, DSP 4 meclis üyesi olmak üzere toplam 67 oy kullanılmıştır.)  
08-10-2019
14:00
 613  Gündemin.... ila... Maddeleri Hk.   10
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2019 tarihli Meclis toplantısında: a.Gündemin 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 92, 93, 94 ve 95. maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. b.Gündemin 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ve 105. maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi, c.Gündemin 53, 54 ve 106. maddelerinin Ulaşım Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. (CHP: 32 kabul oyu, AK Parti: 28 kabul oyu, İYİ Parti: 15 kabul oyu, MHP: 13 kabul oyu, DSP: 4 kabul oyu, SAADET: 1 kabul oyu ile toplam 93 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)  
08-10-2019
14:00
 612  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 04.09.2019 tarih ve 249 sayılı kararı ile uygun bulunan, Şirinyalı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kreş Alanı olarak planlı bulunan 12082 ada 1 parselin yapılaşma koşullarının E=0.80, Yençok=4kat olarak planlanması, yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenerek, “Otopark ihtiyacı kendi parseli içerisinde karşılanacaktır.” Plan Notunun eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 27 kabul oyu, AK Parti 28 ret oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu ile toplam 87 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 611  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Alan Mahallesi 12541 ada 1 parselin Antalya 2. İdare Mahkemesi’nin E:2017/1320, K.2018/1116 sayılı kararı gereği “Belediye Hizmet Alanından” “Ticaret Alanına” dönüştürülmesi ve plan notları eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 27 ret oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 ret oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 90 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 610  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Sütçüler Mahallesi, 27064 ada 1 parselin “Konut Alanından” “Ticaret Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, plan notlarının kaldırılması kaydıyla, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 24 kabul oyu, AK Parti 27 ret oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 84 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 609  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Yeşilbayır Mahallesi 544 Ada 5, 6, 7: 502 Ada 1: Altınkale Mahallesi 1637 Ada 1: Kırkgöz Yeniköy Mahallesi 829 Ada 1: Bahçeyaka Mahallesi 88 Ada 1 ve 2 parseller ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın kısmen kabulüne ve kabul edilen itiraz doğrultusunda 544 Ada 6 parselde yer alan akaryakıt servis istasyonu ve ticaret alanının kaldırılarak belediye hizmet alanına dönüştürülmesine, oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 29 ret oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 ret oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 608  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Alanya ilçesi sınırları içerisinde, Mahmutlar Mahallesi 118 ada 5 parselin konut alanından Özel Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 27 kabul oyu, AK Parti 28 ret oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 86 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 607     10
 1
 1
 Antalya ili Aksu ilçesi Çalkaya Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Bütünü İlave Plan Notları, ekte yer aldığı şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 27 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, Antalya ili Aksu ilçesi Çalkaya Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Bütünü İlave Plan Hükümleri, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 606  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih ve 59 sayılı kararı ile uygun bulunan, Merkez Mahallesi 197 ada 53 parselin güneyinde yer alan 5.00 m.’lik imar yolunun kaldırılarak cami alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 5 m. genişliğindeki yaya yolunun cami alanına kadar korunması, 22 parsel ile 53 parsel arasında kalan alanın cami alanına dahil edilmesi kaydıyla değiştirilerek, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 27 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 605  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 03.05.2019 tarih ve 44 sayılı kararı ile uygun bulunan, Akçaalan Mahallesi 4193 sokağın yolun boyu ticaret alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 27 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 604  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 03.05.2019 tarih ve 45 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kürüş Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinde imar planı ada sınırlarının kadastro sınırlarına göre düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 27 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 603  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 05.07.2019 tarih ve 67 sayılı kararı ile uygun bulunan, Belpınar Mahallesi 1508 ada 13 ve 14 parsellerden geçen kanalet hattının yerinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 27 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 602  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 05.07.2019 tarih ve 68 sayılı kararı ile uygun bulunan, Cumalı Mahallesi 1057 ada 10 parsel güneyinde kalan trafo alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 27 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 601  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.08.2019 tarih ve 226 sayılı kararı ile uygun bulunan, Demircikara Mahallesi 479 ada 15 parsel ile imar uygulaması sonucu oluşan parsellerle mükerrerliğinin giderilmesine ilişkin 8464 adanın batısında bulunan Park Alanının bir kısmının Y=5.50m. kotunda tamamına yapılaşma koşullu ticaret kullanımlı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 27 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 600  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 01.08.2019 tarih ve 225 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kızıltoprak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, B-8 yapılaşma koşullarına sahip Ticaret Alanı olarak planlı bulunan 1128 ada 1 parsele “Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS) şartı aranmaz.” Plan notunun eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 27 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 599  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 01.08.2019 tarih ve 223 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kızıltoprak Mahallesi, 12587 ada 1 parselde yer alan Cami Alanının, batısında bulunan otopark ve yola doğru genişletilerek yolun kaldırılması, yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenerek, Trafo Alanı eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 27 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 598  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.07.2019 tarih ve 199 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ermenek Mahallesi sınırları içerisinde A-2, 0.30/0.60 yapılaşma koşullu konut kullanımlı 9014 ada 3 parsel ile A-2, 0.30/0.60 yapılaşma koşullu yüksek zemin kat ticaret ve konut kullanımlı 9014 ada 4 parsellerin tevhit edilebilmesine olanak sağlayacak şekilde A-2, E=0.60 yapılaşma koşullu “Yüksek Zemin Kat Ticaret” ve “Konut Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 27 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 597  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi Meclisinin 04.05.2019 tarih ve 142 sayılı kararı ile uygun bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2019 tarih 326 sayılı karar ile değiştirilerek Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine karar verilen ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.06.2019 tarih ve 9508 sayılı kararı ile de uygun bulunan: Sinan Mahallesi, 46 ada 1 parsel ile 8223 ada 8 parselde yer alan tescilli yapıların ve koruma alanı sınırlarının mevcut yapılaşma koşulları değiştirilmeden işlenerek plan notlarının eklenmesi: 46 ada 4 ve 5 parseller, 8223 ada 7 parseller ve 5229 ada 2 parseldeki BL-4 yapılaşma koşulunun Yençok = 2 kat olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 27 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 596  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 10.06.2019 tarih ve 173 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kışla Mahallesi sınırları içerisinde kuzeyden 11m yapı yaklaşma mesafeli, A-7 yapılaşma koşullu “J” ibareli Ticaret Alanı olarak planlı bulunan 1047 ada 7 parselde A-7 yapılaşma koşullu ile kuzeyden 11 m. Y=5.50m. kotunda zeminde O(sıfır) üst katlarda batıdan 3m. çekme mesafesinin belirlenmesine ve “Parselde tanımlı çekme mesafeleri dahilinde taban alanı şartı aranmaz.” Plan notunun eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 27 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 595  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
  Manavgat Belediye Meclisinin 02.07.2019 tarih ve 85 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çavuşköy Mahallesi 169 ada 12 parselin (eski 748 parsel) güncel kadastral sınırına uygun hale getirilerek otel alanı, park alanı, genel otopark alanı, trafo alanı ve taşıt yolunda yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 27 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 594  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarih ve 71 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çenger Mahallesi 212 ada 3 ve 5 parsellerin (eski 561 ve 396 parseller) Otel Alanı, Park Alanı, Genel Otopark Alanı, Taşıt Yolu ve Yaya Yolu olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI, plan notlarının 5. maddesinde belirtilen “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” ibaresinin “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” olarak düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 27 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 593  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Korkuteli Belediye Meclisinin 02.07.2019 tarih ve 65 sayılı kararı ile uygun bulunan Bayat Mahallesi, 192 parselin Konut Alanı ve Park Alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 27 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 592  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 05.07.2019 tarih ve 143 sayılı kararı ile uygun bulunan, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 10995 ada, 37 parselde bulunan park alanında trafo alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 27 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 591  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.08.2019 tarih ve 155 sayılı kararı ile uygun bulunan, Sütçüler Mahallesi, 10962 ada güneyinde yer alan park alanında trafo alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 27 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 590  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 03.05.2019 tarih ve 99 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kültür Mahallesi, 10707 ada 20 parsele İsteğe Bağlı Zemin Kat Ticaret (İBZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 27 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 589  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 03.05.2019 tarih ve 98 sayılı kararı ile reddedilen, Demirel Mahallesi, 1716 ada 12 parselde bulunan İsteğe Bağlı Ticaret (İBT) kullanım kararının 13 parselde de uygulanmasına olanak sağlayacak şekilde 12 ve 13 parsellerin tevhit edilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 27 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 588     10
 1
 1
 Gazipaşa Belediye Meclisi’nin 04.03.2019 tarih ve 22 sayılı kararı ile uygun bulunan Bakılar Mahallesi 998 ada 1 ve 2 parsellerin (T) düşük yoğunluklu konut alanının, E=0,70 yapılaşma koşullu gelişme konut alanı, yol ve park alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 24 kabul oyu, AK Parti 29 ret oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 86 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, İnceleme Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 587  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Gazipaşa Belediye Meclisinin 04.03.2019 tarih ve 21 sayılı kararı ile uygun bulunan, İstiklal Mahallesi 371 ada 28 ve 42 parsellerin yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, “Otopark ihtiyacı parsel içerisinde karşılanacaktır” plan notu eklenmesi kaydıyla değiştirilerek, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 31 kabul oyu, AK Parti 27 ret oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 93 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 586  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Finike Belediye Meclisinin 03.07.2019 tarih ve 46 sayılı kararı ile uygun bulunan, İncirağacı Mahallesi 365 ada 1 parselin yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, öneri planda yer alan çekme mesafelerinin kaldırılması kaydıyla değiştirilerek, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 26 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 88 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 585  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 02.09.2019 gün ve 138 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bademağacı Mahallesi 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN REVİZYONU, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 26 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 88 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 584  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 04.01.2018 tarihli ve 19 sayılı kararı ile uygun bulunan, Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 15.05.2018 tarih ve 7740 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Altınkale Mahallesi, 575 ada 2 ve 3 parsellerdeki Konut Alanının tevhit edilerek E=0.60, Yençok=3 kat yapılaşma koşulu önerilmesi, çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 26 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 88 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 583  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 86 sayılı kararı ile uygun bulunan, Nebiler Mahallesi 9792 Ada 15 parselde yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenerek plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 26 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 88 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 582  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Aksu Belediye Meclisinin 03.10.2017 tarih ve 103 sayılı kararı ile uygun bulunan Barbaros Mahallesi sınırları içerisinde Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.03.2018 tarih ve 7244 sayılı kararı ile uygun bulunan 246 ada 1 parselde yer alan mezar yapılarının ve koruma alanı sınırlarının plana işlenmesine ilişkin Aksu Belediyesince hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 26 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 88 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 581  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 10.06.2019 tarih ve 174 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kızıltoprak Mahallesi sınırları içerisinde a/A-4, E=0.80 yapılaşma koşullarına sahip Konut Alanı olarak planlı bulunan 4537 ada 15 parselin E=0.80, Yençok=4 kat yapılaşma koşullarına sahip Konut Alanı olarak planlanması ve kuzeyden 3.30m, 4.00m, güneyden 3.90m, 4.00m, doğudan 7.25m, batıdan 5.00m yapı yaklaşma mesafesi eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 26 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 88 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 580  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya 4. İdare Mahkemesi’nin 22.06.2017 tarihli 2017/72 E. 2017/836 K. sayılı kararının yerine getirilmesine ilişkin mahkeme kararı sonucu plansız kalan Gençlik Mahallesi 12621 ada 2 parselde Uygulama İmar Planı revizyonu yapabilmek amacıyla Demircikara Mahallesi 5221 ada 1 parsel batısında kalan alanın park alanından spor alanı (oyun Alanı)na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 30 kabul oyu, AK Parti 27 çekimser oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 89 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 579  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Muratpaşa ilçesi, Topçular Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 733 ada 9 parselin Belediye Hizmet Alanı, Ticaret Alanı ile Park ve Yeşil Alan olarak planlanmasına yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun, Antalya 2.İdare Mahkemesinin 04.04.2019 tarihli 2018/905E. 2019/345K. ve Antalya 4.İdare Mahkemesinin 08.05.2019 tarihli 2018/806E. 2019/328K. sayılı kararlarıyla iptal edilmesi sebebiyle, parselin önceki plan durumu olan Belediye Hizmet Alanı’na dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 30 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 578  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde: Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11.07.2017 tarih ve 6430 sayılı kararına istinaden, Güzeloba Mahallesi’nde yer alan Magydus Antik Kenti I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırının imar planlarına işlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 30 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 577  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Yukarıkaraman Mahallesi, 138 ada 30 parselde “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 30 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 576  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde: Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.07.2019 tarih ve 9572 sayılı kararı ile uygun bulunan: Bademağacı Mahallesi’nde 118 ada 3 parselde yer alan tescilli cami ve koruma alanı sınırının imar planlarına işlenmesi ve plan notlarının eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 30 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 575  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Alanya Belediyesi Meclisi’nin 11.06.2019 tarih ve 215 sayılı kararı ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.02.2019 tarih ve 8913 sayılı kararı ile uygun bulunan: Büyükhasbahçe Mahallesi’nde yer alan tescilli Hasbahçe Köşkü ve Su Kemerlerinin koruma alanı sınırının imar planlarına işlenmesi ve plan notlarının eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 30 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 574  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.02.2019 tarih ve 8913 sayılı kararı ile uygun bulunan: Büyükhasbahçe Mahallesi’nde yer alan tescilli Hasbahçe Köşkü ve Su Kemerlerinin koruma alanı sınırının imar planlarına işlenmesi ve plan notlarının eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 30 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 573  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Alanya ilçesi sınırları içerisinde, Dinek Mahallesi 1144, 1145, 1148, 1149, 1152, 1153, 1154, 1156, 1157, 1159, 1160, 1161, 1163 adalar ile bir kısım park alanlarında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 30 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 572  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Alanya ilçesi sınırları içerisinde, Konaklı Mahallesi 110 ada 404, 509, 530, 557 parsellerin bir kısmında ve 563 ada 1 parselin kuzeyinde yer alan park alanının bir kısmında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 30 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 571  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Alanya ilçesi sınırları içerisinde, Mahmutlar Mahallesi 4139, 4140, 4275 parseller ve çevresinde yer alan konut alanı ve park alanında maddi hatanın düzeltilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 30 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 570  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   10
 1
 1
 Alanya ilçesi sınırları içerisinde, Mahmutlar Mahallesi 31 numaralı 3194 sayılı İmar Kanunu 18. Madde uygulama bölgesi içerisinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 10 m. genişliğindeki yolun yaya yolu olarak planlanması kaydıyla değiştirilerek, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 30 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 569  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Alanya ilçesi sınırları içerisinde, Mahmutlar Mahallesi 31 numaralı 3194 sayılı İmar Kanunu 18. Madde uygulama bölgesi içerisinde 736 ve 737 adalar arasında 10 m. genişliğinde taşıt yolu planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında düzenlenen 10 m. genişliğindeki yolun 1/5000 ölçekli nazım imar planında gösterilmesine gerek olmadığından, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 30 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 568  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   10
 1
 1
 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Fettahlı Mahallesi, 104, 105 parseller ile 106 ada 11 parselin eğitim alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 30 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
08-10-2019
14:00
 567  Bilgilerdirme hk.   10
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesinin 06.05.2019 tarihli 274 sayılı meclis kararına istinaden Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanının yapmış olduğu protokoller hakkında: a-) Büyükşehir Belediyemizde Genel Sekreter Yardımcısı kadrosunda bulunan ve Genel Sekreter görevini vekâleten yürüten Av. Cansel TUNCER’in, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22 nci maddesi gereğince Büyükşehir Belediyemizde boş bulunan 1. dereceli Genel Sekreter kadrosuna Çevre ve Şehircilik Bakanının 04.10.2019 tarihli ve 231745 sayılı onayı ile atandığı bildirilmiş olup, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22 nci maddesi gereğince Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkında, b-) Kepez ve Santral Mahalleri Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Antalya E tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun: yapılarının bir bölümü(bahçe duvarları ve müştemilatları) uygulama imar planına göre yolda kalmasından dolayı bahse konu kuruma ait yapıların, bahçe duvarlarının ve müştemilatlarının tahliye edilip yıkılması ve yeni imar planına uygun olarak yeniden projelendirilerek inşası talep edilmiş olup, talebe istinaden alana ait müştemilatların projelendirilerek ihale edilmesine yönelik iş ve işlemlerin tanımlandığı, kurumumuz ile Antalya E tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu arasında düzenlenen işbirliği protokolü hakkında, c-) Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, 12/03/2018 tarihinde 1 (Bir) yıl süreyle imzalanan, özel gereksinimli çocuklar için Okul Öncesi Anasınıfı ve Eğitime Destek Odaları (Mola Evleri) İşbirliği Protokolü, süresinin dolması nedeniyle 11/09/2019 tarihinde yeniden imzalanmıştır. Söz konusu imzalanan işbirliği protokolü hakkında, Meclis bilgilendirildi.  
08-10-2019
14:00
 566  Karar Özetlerinin Kab.Hk.   10
 1
 1
 Belediye Meclisinin 10.09.2019 ve 13.09.2019 tarihlerinde yaptığı meclis toplantılarında alınan kararlara ait 74 adet karar özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi. (CHP: 31 kabul oyu, AK Parti: 29 kabul oyu, İYİ Parti: 16 kabul oyu, MHP: 13 kabul oyu, DSP: 4 kabul oyu, SAADET: 1 kabul oyu ile toplam 94 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)  
08-10-2019
14:00
 565  Önergenin Gündeme Alınması Hk.   10
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2019 tarihli Meclis Gündemi, birimlerden gelen teklifler ve önergeler ile birlikte toplam 106 maddeden oluşmuştur.  
08-10-2019
14:00
 564  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   10
 1
 1
 Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin BÖCEK, CHP Meclis Üyeleri: Turgay GENÇ, Mehmetali YILMAZ, Serkan KÜÇÜKKURU, Mustafa KÖLEOĞLU, Şükrü SÖZEN, Erkan DEMİRCİ, Ünal ÇETİNKAYA, Zekeriya ALTUN, Sıdıka GÖKYAR KIZILCA, Esin BİLGİÇ, Zafer TAN, Mehmet YÖRÜKOĞLU, Halil ARIKAN, Mesut KOCAGÖZ, Enver BARIŞ, Oktay BAŞARAN, Büşra ÖZDEMİR, Osman MANİS, Bülent ÖZGÜVEN, Mehmet HACIARİFOĞLU, Ertuğrul ÜNAL, Deniz FİLİZ, Mithat ARAS, Mustafa BİLİCİ, AK Parti Meclis Üyeleri: İbrahim ÖZKAN, Enver APUTKAN, Mehmet Ali ERDOĞAN, Hasan ÖZDEMİR, Ali ÇETİN, Mehmet Ali KİRİŞ, Alper BİRER, Şevket ÖZKAN, Musa BATU, Muhammet URAL, Mehmet GÜVEN, Fırat DEMİRCİ, Tevfik TANER, Serhat DEMİR, Dilaver TANIK, Ferah Nur ÜNAL, Abdurrahman YILMAZ, Şefik DURDAŞ, İlhami YILDIRAN, Yusuf KARAMANCI, Nafiz TANIR, Özdemir MANAVOĞLU, Kemal YILDIRIM, Levent KONUR, Binnaz BÜYÜKKURT, İYİ Parti Meclis Üyeleri: Okan KOCAKAYA, Ramazan ÖZEN, Hasan Can KAMBUROĞLU, Recep KARATOP, Mehmet ÇETİN, Ertürk YAZAR, Mehmet YÜKSEL, Mustafa BASKAK, Barış BULUT, Kerem Kaya TURAN, Mehmet TOPRAKCI, Gürsel AŞIK, Yusuf Emre ERTUĞAN, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Şerafettin ÖZER, MHP Meclis Üyeleri: Ömer Niyazi İŞLEK, Kemal KARA, Ali ŞAHİN, Adem ER, Abdulkadir ÇELİK, Avni ATAY, Hüseyin BALYA, Ercan UĞUR, Mehmet DURUKAN, Süleyman UĞURLU, Abdurrahman CARAN, Selçuk SENİRLİ, Ziya YILDIRIM, DSP Meclis Üyesi: Necati TOPALOĞLU, Mehmet Akif ORDU, Hasan Ali ACAR, Mustafa AKIN, Saadet Partisi Meclis Üyesi: Mehmet MANAVOĞLU’nun yoklama ve açılış esnasında hazır bulundukları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye Meclisi CHP 25, AK Parti 25, İYİ Parti 15, MHP 13, DSP 4, Saadet 1 olmak üzere 83 üye ile açıldı. Toplantıya katılamayan meclis üyelerinin izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.( CHP 25, AK Parti 25, İYİ Parti 15, MHP 12, DSP 4, Saadet 1 meclis üyesi olmak üzere toplam 82 oy kullanılmıştır.)  

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 1998 - 2019 Her hakkı saklıdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Hizmetidir .