Antalya Büyükşehir Belediyesi

Meclis Kararları Sorgulama

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı EKLER
13-04-2024
16:50
 260  Bel.Başkanına Yetki Verilmesi Hk.   4
 1
 2
 5393 sayılı Belediye Kanununun 37.maddesinin 1.fıkrası “Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir” hükmü gereğince, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin ‘‘Belediyemizin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi veya müdürü olduğu Belediye İştiraki Anonim ve Limited şirketlerde, Yönetim Kurulu veya Müdürler Kurulunda belediye tüzel kişiliğini temsil etmek üzere yetkilendirilen gerçek kişilerin değiştirilmesine yönelik tescil taleplerinde belediye organ üyesi olarak tescil edilirken aynı zamanda belediye adına hareket edecek gerçek kişinin belirlenmesi yetkisi ile belediyemizin ve bağlı kuruluşlarının sahip oldukları veya ortağı bulundukları şirketlerde belediye ve bağlı kuruluşunun tüzel kişiliğini temsilen genel kurula katılacak temsilcinin belirlenmesi yetkisinin’’ Meclis adına yetkili kişi veya kişileri belirlemek ve şirketlerin Genel Müdür ile Yöneticilerini atamak üzere Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK'e genel yetki verilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 68 kabul oyu, Ak Parti 18 kabul oyu, MHP 4 kabul, 1 çekimser oyu, DP 3 kabul oyu ile toplam 94 oy kullanılmıştır.)  
13-04-2024
16:50
 259  Bel.Başkanına Yetki Verilmesi Hk.   4
 1
 2
 Antalya Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünün (ASAT) kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32 nci maddesi ile Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 Yıllarım Kapsayan 7.Dönem Toplu Sözleşme gereğince sosyal denge tazminatı ödenebilmesi için, en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında sözleşme imzalamak üzere Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’in veya yetki vereceği kişinin yetkili kılınmasına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 69 kabul oyu, Ak Parti 21 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, DP 3 kabul oyu ile toplam 98 oy kullanılmıştır.)  
13-04-2024
16:50
 258  İlgili Komisyona Havale Edilmesi Hk.   4
 1
 2
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2024 tarihli meclis toplantısında: Gündemin 18. maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OY BİRLİĞİ ile kabul edildi. (CHP: 69 kabul oyu, AK Parti: 20 kabul oyu, MHP: 5 kabul oyu, DP: 3 kabul oyu ile toplam 97 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)  
13-04-2024
16:50
 257  Üye Seçimi hk.   4
 1
 2
 Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisine: doğal üye olan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK ile birlikte asil üye olarak: Meclis Üyesi Büşra ÖZDEMİR 76 oy, Meclis Üyesi Şükrü KOÇAK 79 oy, Meclis Üyesi Yücel YÜCESAN 78 oy, Meclis Üyesi Mahmut KÖSE 75 oy, Meclis Üyesi Ulaş ÖZGEN 77 oy, Meclis Üyesi Mehmet KULA 75 oy, Meclis Üyesi Sadık DİZDAROĞLU 76 oy, Meclis Üyesi Rüştü PEKER 76 oy, Meclis Üyesi Erdoğan ERDOĞAN 75 oy, Meclis Üyesi Mustafa BİLİCİ 77 oy, Meclis Üyesi Recep KARATOP 77 oy ve Meclis Üyesi Yusuf KUMBUL 76 oy alarak, Yedek üye olarak: Meclis Üyesi Hür Diren DAĞ 69 oy, Meclis Üyesi Sıdıka GÖKYAR KIZILCA 70 oy, Meclis Üyesi Necdet Ali ŞİRİN 69 oy, Meclis Üyesi Erdal YAYICI 68 oy, Meclis Üyesi Süleyman TURSUN 68 oy ve Meclis Üyesi Gülen ERCAN 67 oy alarak seçildiler.  
13-04-2024
14:30
 256  Üye Seçimi hk.   4
 1
 1
 ANTAB Turizm Birliğimize 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 8. maddesi ile Birlik Tüzüğünün 7. maddesi gereğince yapılan gizli oylama sonucunda ANTAB Turizm Birliğine doğal üye olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK ile birlikte görev yapmak üzere: Asil üyeliğe: CHP Meclis Üyeleri: Meclis Üyesi Aşkın YENİER 73 oy, Meclis Üyesi Mithat ARAS 71 oy, Meclis Üyesi Müge GEZGİNCİ ÜNSAL 70 oy, Meclis Üyesi Hasan Can KAMBUROĞLU 69 oy, Meclis Üyesi Nazmi GÜNDÜZ 69 oy, Meclis Üyesi Semih TOP 69 oy, Meclis Üyesi Mehmet Ali ÇOBANOĞLU 68 oy, Meclis Üyesi Rıza MADEN 70 oy, Meclis Üyesi Refik Emre ALTEKİN 72 oy, Meclis Üyesi Koray KÜÇÜKSARI 76 oy ve Meclis Üyesi Hasan AYDIN 71 oy, Yedek üyeliğe: CHP Meclis Üyeleri: Meclis Üyesi Gülen ERCAN 68 oy, Meclis Üyesi Osman SERT 68 oy, Meclis Üyesi Cennet TURHAN 72 oy, Meclis Üyesi Nilüfer DEVECİ 66 oy ve Meclis Üyesi Recep KARATOP 70 oy alarak seçilmişlerdir. (EK:1 adet Komisyon Raporu, ANTAB Tüzüğü, Oylama Raporu)  
13-04-2024
14:30
 255  Üye Seçimi hk.   4
 1
 1
 Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğine asil üye olarak Meclis Üyesi Hasan AYDIN, Meclis Üyesi İsmail ŞENTÜRK, Meclis Üyesi Ergüven YILMAZ ve Meclis Üyesi Erkan DEMİRCİ: yedek üye olarak Meclis Üyesi Utkan Hasan EMİNOĞLU ve Meclis Üyesi Ümit ÇELİK seçilmişlerdir. (CHP 66 kabul oyu, Ak Parti 23 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, DP 3 kabul oyu ile toplam 98 oy kullanılmıştır.)  
13-04-2024
14:30
 254  Üye Seçimi hk.   4
 1
 1
 Sağlıklı Kentler Birliği Meclisinin doğal üyesi olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK ile birlikte asil üye olarak: Meclis Üyesi Nihat KARAYEL, Meclis Üyesi Koray KÜÇÜKSARI ve Meclis Üyesi Nilüfer DEVECİ seçilmişlerdir. (CHP 64 kabul oyu, Ak Parti 20 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, DP 3 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.)  
13-04-2024
14:30
 253  Üye Seçimi hk.   4
 1
 1
 Tarihi Kentler Birliği Meclisine asil üye olarak Meclis Üyesi Mehmet TUFAN, Meclis Üyesi Sadık DİZDAROĞLU ve Meclis Üyesi Gülen ERCAN: yedek üye olarak Meclis Üyesi Hüseyin YILMAZ ve Meclis Üyesi Abdurrahman AÇIKALIN seçilmişlerdir. (CHP 66 kabul oyu, Ak Parti 14 kabul, MHP 2 kabul, 1 çekimser oyu, DP 3 kabul oyu ile toplam 86 oy kullanılmıştır.)  
13-04-2024
14:30
 252  Denetim Komisyonu Raporu   4
 1
 1
 Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesinin 5. fıkrasında "...Komisyon, çalışmasını 45 iş günü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu Mart ayının sonuna kadar Meclis Başkanlığına sunar. Başkan Nisan ayı Meclis Toplantısında Denetim Raporunu okutmak üzere meclise bilgi verir..." hükmü gereğince, Antalya Büyükşehir Belediyesinin 01.01.2023- 31.12.2023 Dönemine ait Denetim Komisyonu Raporu okunarak meclis üyeleri bilgilendirildi. (EKİ: 1 adet Denetim Komisyonu Raporu ve şerhi, Oylama Raporu)  
13-04-2024
14:30
 251  Faaliyet Raporu   4
 1
 1
 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi gereğince Antalya Büyükşehir Belediye Meclisine sunulan Antalya Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı Faaliyet Raporu, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 62 kabul oyu, AK Parti 12 kabul, 2 çekimser oyu, MHP 1 kabul, 2 çekimser oyu, DP 3 kabul oyu ile toplam 82 oy kullanılmıştır.) (EK: 1 adet faaliyet raporu, 1 adet oylama raporu)  
13-04-2024
14:30
 250  Karar Özetlerinin Kab.Hk.   4
 1
 1
 Belediye Meclisinin 11.03.2024 tarihinde yaptığı meclis toplantısında alınan kararlara ait 54 adet karar özetinin okundu kabulü ve kabulüne oy birliği ile karar verildi. (CHP: 67 kabul oyu, AK Parti: 19 kabul 1 çekimser oyu, MHP: 3 kabul 2 çekimser oyu, Bağımsız: 3 kabul oyu ile toplam 95 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)  
13-04-2024
14:30
 249  Üye Seçimi hk.   4
 1
 1
 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince kurulması zorunlu olan Ulaşım Komisyonunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 1. Fıkrasına göre 5 üyeden oluşmasına ve görev süresi bir yılı geçmemek üzere: Meclis Üyesi Rıza MADEN, Meclis Üyesi Süleyman TURSUN, Meclis Üyesi Erdal YAYICI, Meclis Üyesi İsmail ŞENTÜRK ve Meclis Üyesi Levent KONUR’ un Ulaşım Komisyonu üyeliğine seçilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (CHP 69 kabul, Ak Parti 23 kabul, MHP 6 kabul, DP 3 kabul oyu ile toplam 101 oy kullanılmıştır.)  
13-04-2024
14:30
 248  Üye Seçimi hk.   4
 1
 1
 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince kurulması zorunlu olan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 1. Fıkrasına göre 5 üyeden oluşmasına ve görev süresi bir yılı geçmemek üzere: Meclis Üyesi Nilüfer DEVECİ, Meclis Üyesi Metin YARAŞÇI, Meclis Üyesi Önder KURNAZ, Meclis Üyesi Hasan AKKOYUN ve Meclis Üyesi Tuğba ER’in Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliğine seçilmelerine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 69 kabul, 1 çekimser, Ak Parti 21 kabul, MHP 6 kabul, DP 3 kabul oyu ile toplam 100 oy kullanılmıştır.)  
13-04-2024
14:30
 247  Üye Seçimi hk.   4
 1
 1
 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince kurulması zorunlu olan Çevre ve Sağlık Komisyonunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 1. Fıkrasına göre 5 kişiden oluşmasına ve görev süresi bir yılı geçmemek üzere: Meclis Üyesi Celal KOÇ, Meclis Üyesi Refik Emre ALTEKİN, Meclis Üyesi Gülsüm ÖZER, Meclis Üyesi Müge GEZGİNCİ ÜNSAL ve Meclis Üyesi Murat MENZİLCİOĞLU’nun Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeliğine seçilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (CHP 66 kabul, Ak Parti 23 kabul, MHP 6 kabul, DP 3 kabul oyu ile toplam 98 oy kullanılmıştır.)  
13-04-2024
14:30
 246  Üye Seçimi hk.   4
 1
 1
 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince kurulması zorunlu olan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 1. Fıkrasına göre 5 üyeden oluşmasına ve görev süresi bir yılı geçmemek üzere: Meclis Üyesi Mithat ARAS, Meclis Üyesi Sıdıka GÖKYAR KIZILCA, Meclis Üyesi Hasan Can KAMBUROĞLU ve Meclis Üyesi Burak ÇEKER ve Meclis Üyesi Hasan Cumhur GÖNCܒ nün İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliğine seçilmelerine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 67 kabul, Ak Parti 21 kabul, MHP 6 kabul, DP 3 kabul oyu ile toplam 97 kabul oyu kullanılmıştır.)  
13-04-2024
14:30
 245  Üye Seçimi hk.   4
 1
 1
 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince kurulması zorunlu olan Plan ve Bütçe Komisyonunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 1. Fıkrasına göre 5 üyeden oluşmasına ve görev süresi bir yılı geçmemek üzere: Meclis Üyesi Ahmet AYDIN, Meclis Üyesi Osman SERT, Meclis Üyesi Erkan ÇELİK, Meclis Üyesi Mehmet BALIK ve Meclis Üyesi Kemal SANCAKTAR’ın Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçilmelerine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 67 kabul, Ak Parti 22 kabul, MHP 5 kabul 1 çekimser, DP 3 kabul oyu ile toplam 98 kabul oy kullanılmıştır.)  
13-04-2024
14:30
 244  Encümene üye seçilmesi   4
 1
 1
 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 16. maddesi gereği 1 yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oy usulü ile Büyükşehir Belediye Encümenine Meclis Üyesi Adnan KABAAĞAÇ 83, Meclis Üyesi Büşra ÖZDEMİR 78, Meclis Üyesi Mustafa BİLİCİ 80, Meclis Üyesi Nazmi GÜNDÜZ 80 ve Meclis Üyesi Zafer TAN 89 oy alarak seçildiler.  
13-04-2024
14:30
 243  Üye Seçimi hk.   4
 1
 1
 5393 sayılı Belediye Kanununun ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince 2 yıl görev yapmak üzere Meclis 1. Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Bayram Ali ÇELTİK 90 oy, Meclis 2. Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Utkan Hasan EMİNOĞLU 86 oy alarak seçildiler.  
13-04-2024
14:30
 242  Divan katibi seçimi   4
 1
 1
 5393 sayılı Belediye Kanununun ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince 2 yıl görev yapmak üzere Meclis Divan Kâtipliklerine asil üye olarak Taylan ŞANLI 84 oy, Müge GEZGİNCİ ÜNSAL 84 oy: yedek üye olarak Mustafa ORUÇ 80 oy, Hür Diren DAĞ 80 oy alarak seçildiler.  
13-04-2024
14:30
 241  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   4
 1
 1
 CHP Meclis Üyeleri: İsa YILDIRIM, Cem KOTAN, Saniye CARAN, Mustafa GEYİKÇİ, Erol DEMİRHAN, Osman Tarık ÖZÇELİK, Mehmetali YILMAZ, Mesut KOCAGÖZ, Ümit UYSAL, Menderes DAL, Halil ÖZTÜRK, Kadir KUMBUL, Niyazi Nefi KARA, Necati TOPALOĞLU, Fahri DURAN, İlkay AKÇA, Mustafa ORUÇ, Rıza MADEN, Yusuf KUMBUL, Hüseyin YILMAZ, Müge GEZGİNCİ ÜNSAL, Osman SERT, Hür Diren DAĞ, Ahmet AYDIN, Hasan AKKOYUN, Koray KÜÇÜKSARI, Cennet TURHAN, Celal KOÇ, Sıdıka GÖKYAR KIZILCA, İsmail ŞENTÜRK, Mehmet Ali ÇOBANOĞLU, Yücel YÜCESAN, Erkan DEMİRCİ, Aşkın YENİER, Şükrü KOÇAK, Utkan Hasan EMİNOĞLU, Hasan Can KAMBUROĞLU, Mahmut KÖSE, Sadık DİZDAROĞLU, Necdet Ali ŞİRİN, Ulaş ÖZGEN, Zafer TAN, Ümit ÇELİK, Refik Emre ALTEKİN, Nilüfer DEVECİ, Adnan KABAAĞAÇ, Rüştü PEKER, Büşra ÖZDEMİR, Erdal YAYICI, Erkan ÇELİK, Taylan ŞANLI, Bayram Ali ÇELTİK, Önder KURNAZ, Mithat ARAS, Gülen ERCAN, Mehmet KULA, Süleyman TURSUN, Metin YARAŞCI, Hasan AYDIN, Mehmet TUFAN, Emrah AKBABA, Ergüven YILMAZ, Mehmet BALIK, Halil DEMİR, Nazmi GÜNDÜZ, Gülsüm ÖZER, Ayşe Zehra AKIN, Mehmet Burak ÇEKER, Semih TOP, Mustafa BİLİCİ, Recep KARATOP, Nihat KARAYEL, Ahmet YILMAZ, Erdoğan ERDOĞAN, AK Parti Meclis Üyeleri: Ali GÜLEN, Ali Baki SARICA, Hatice SEKMEN, Mehmet MEKİK, Tuğba ER, Özgür DABAN, Haluk ALTUNKAYA, Ramazan GÜVEN, Kemal ÇİFTÇİOĞLU, Fırat DEMİRCİ, Bülent GÜLLÜ, Bahattin BAYRAKTAR, Hasan Cumhur GÖNCÜ, Murat MENZİLCİOĞLU, Özkan AVCIOĞLU, Halil KARATAŞ, Mehmet Cüneyt GÜZEL, Murat YILMAZ, Mücahit TATAR, Selçuk SENİRLİ, Süleyman ÖZ, Mehmet KARA, Osman ÜLKER, Levent KONUR, Yücel KAPLAN, MHP Meclis Üyeleri: Hüseyin GÜNEY, Salih KORKMAZ, Numan TERZİ, Hasan KATI, Kemal SANCAKTAR, Orhan AVCI, DP Meclis Üyeleri: Mesut AVCIOĞLU, Hakkı ARIKAN, Bekir BİRCAN, İyi Parti Meclis Üyesi: Abdullah SÖNMEZ'in toplantıya katıldıkları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye Meclisi CHP 74, AK Parti 25, MHP 6, DP 3, İyi Parti 1 meclis üyesi olmak üzere toplam 109 üye ile açıldı.  

 

Yazıcı Dostu Sayfa
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metnini Okumak için Tıklayınız