Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik

Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 253344 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
12-06-2019
15:15
 371  Yönetmelikler Hk   6
 1
 2
 Turizmin başkenti Antalya’ya gelen turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği kent merkezinde fayton taşımacılığı yapılmasının kentin imajını olumsuz etkilemesi nedeniyle, bölgede trafik ve yaya güvenliğinin sağlanması, hayvan haklarının korunması amacıyla UKOME Genel Kurulunun 24.05.2019 tarihli toplantısında: 01.09.2015 tarihli ve 2015/09-469 sayılı, 01.09.2015 tarihli ve 2015/09-470 sayılı, 01.09.2015 tarihli ve 2015/09-471 sayılı ve 12.07.2017 tarihli ve 2017/07-471 sayılı UKOME Genel Kurul Kararı ile Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde verilen fayton taşıma izinlerinin iptal edilmesi ve çalışan faytonların faaliyetlerinin 10 Haziran 2019 tarihinden itibaren durdurulması yönünde 2019/05-272 sayılı karar alınmış olup: söz konusu karar kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisinin, 12.11.2014 tarihli ve 551 sayılı kararı ile uygun bulunan “Fayton Taşımacılığı Uygulama Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına, ekte yer alan 20 kişilik listede 2 at bedeli olarak 15.000,00TL’nin Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığınca, fayton arabalarının ise araba başına 5.000,00TL bedel karşılığında Çevre Kontrol Daire Başkanlığı tarafından alımının yapılmasına: alım bedellerinin ilgili daire başkanlıklarının Mahalli idareler Yönetmeliğinin 38.maddesi kapsamında yedek ödenekten aktarılması ve alınan atların kırsal kalkınmaya destek kapsamında ilçelerimizde bulunan çiftçilerimize hibe ile verilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 34 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 5 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 98 oy kullanılmıştır.) ( (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet İsim Listesi, 1 adet Oylama Raporu)  
12-06-2019
15:15
 370  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   6
 1
 2
  Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin BÖCEK, CHP Meclis Üyeleri: Mustafa GEYİKÇİ, Serkan KÜÇÜKKURU, Mustafa KÖLEOĞLU, Erkan DEMİRCİ, Ünal ÇETİNKAYA, Şerafettin ÖZER, Mehmet TUFAN, Sıdıka GÖKYAR KIZILCA, Esin BİLGİÇ, Zafer TAN, Mehmet YÖRÜKOĞLU, Ahmet CAN, Mesut KOCAGÖZ, Enver BARIŞ, Oktay BAŞARAN, Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Şevket KORKUT, Osman MANİS, Batuhan Mutlu ENGİN, Erşan ÖZDEN, Bülent ÖZGÜVEN, Mehmet HACIARİFOĞLU, Ertuğrul ÜNAL, Deniz FİLİZ, Mithat ARAS, AK Parti Meclis Üyeleri: İbrahim ÖZKAN, Halil ŞAHİN, Mehmet ÖZEREN, Mutlu ULUTAŞ, Hakan TÜTÜNCÜ, Mehmet Ali ERDOĞAN, Hasan ÖZDEMİR, Ali ÇETİN, Emin BAL, Mehmet Ali KİRİŞ, Alper BİRER, Şevket ÖZKAN, Muhammet URAL, Mehmet GÜVEN, Tevfik TANER, Serhat DEMİR, Hasan Cumhur GÖNCÜ, Dilaver TANIK, Ferah Nur ÜNAL, Abdurrahman YILMAZ, Şefik DURDAŞ, İlhami YILDIRAN, Nafiz TANIR, Özdemir MANAVOĞLU, Kemal YILDIRIM, Levent KONUR, İYİ Parti Meclis Üyeleri: Okan KOCAKAYA, Halil ÖZTÜRK, Ramazan ÖZEN, Hasan Can KAMBUROĞLU, Ertürk YAZAR, Mehmet YÜKSEL, Mustafa BASKAK, Barış BULUT, Kerem Kaya TURAN, Mehmet TOPRAKCI, Gürsel AŞIK, Yusuf Emre ERTUĞAN, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, MHP Meclis Üyeleri: Adem Murat YÜCEL, Ömer Niyazi İŞLEK, Kemal KARA, Ali ŞAHİN, Adem ER, Abdulkadir ÇELİK , Avni ATAY, Hüseyin BALYA, Ercan UĞUR, Mehmet DURUKAN, Süleyman UĞURLU, Abdurrahman CARAN, Selçuk SENİRLİ, Ziya YILDIRIM, DSP Meclis Üyeleri: Mehmet Akif ORDU, Mustafa AKIN, Saadet Partisi Meclis Üyesi Mehmet MANAVOĞLU’nun yoklama ve açılış esnasında hazır bulundukları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye Meclisi CHP 29, AK Parti 26, İYİ Parti 13, MHP 14, DSP 2, Saadet Partisi 1 meclis üyesi olmak üzere toplam 85 üye ile açıldı. Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi. (CHP 30, AK Parti 27, İYİ Parti 13, MHP 13, DSP 4, Saadet Partisi 1 meclis üyesi olmak üzere toplam 88 oy kullanılmıştır.)  
12-06-2019
14:00
 369  Gündemin.... ila... Maddeleri Hk.   6
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarihli Meclis toplantısında: a.Gündemin 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 86, 88 ve 89. maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. b.Gündemin 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ve 96 maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi, c.Gündemin 87. maddesinde yer alan önergeye istinaden gündemin 43. maddesi gündemden çıkartıldı. (CHP: 35 kabul oyu, AK Parti: 33 kabul oyu, İYİ Parti: 14 kabul oyu, MHP: 13 kabul oyu, DSP: 5 kabul oyu, SAADET: 1 kabul oyu ile toplam 101 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)  
12-06-2019
14:00
 368  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Alan Mahallesi 12541 ada 1 parselin Antalya 2. İdare Mahkemesi’nin E:2017/1320, K:2018/1116 sayılı kararı gereği “Belediye Hizmet Alanından” “Ticaret Alanına” dönüştürülmesi ve plan notları eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 32 kabul oyu, AK Parti 32 çekimser oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 5 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 97 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-06-2019
14:00
 367  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Yeşilbayır Mahallesi 544 Ada 6 parselin resmi kurum alanından, akaryakıt ve servis istasyonu ve ticaret alanına: 502 Ada 1 parselin kültürel tesis alanından konut alanına: Altınkale Mahallesi 1637 Ada 1 parselin konut alanından belediye hizmet alanına dönüştürülmesi, Kırkgöz Yeniköy Mahallesi 829 Ada 1 parselin resmi kurum alanından kamu hizmet alanı, sosyal tesis alanı ve park kullanımına dönüştürülmesi, Bahçeyaka Mahallesi 88 Ada 1 ve 2 parseller ve çevresinin konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Resmi Kurum Alanı olarak planlı olan 544 ada 5 ve 7 parsellerin 4320 metrekarelik kısmının onama sınırına dahil edilerek sosyal tesis alanı olarak planlanması kaydıyla, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 30 kabul oyu, AK Parti 33 ret oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 13 ret oyu, DSP 5 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 97 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-06-2019
14:00
 366  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 01.03.2019 tarih ve 18 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kökez Mahallesi 88 ada 4 parselin kuzeybatısında trafo alanı planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz ve itirazın kabulü doğrultusunda trafo alanının parselin kuzeyinde bulunan 7 metrelik yoldan cephe alacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 5 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 87 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-06-2019
14:00
 365  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 371 sayılı kararı ile reddedilen, Soğuksu Mahallesi sınırları içerisinde, 12566 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 5 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 87 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-06-2019
14:00
 364  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 02.01.2019 tarih ve 5 sayılı kararı ile uygun bulunan, Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde 19 mahalleyi kapsayan alandaki plan paftalarının yerel koordinat sisteminden ITRF96 koordinat sistemine dönüştürülmesi ve gösterim tekniğinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun hale getirilmesine yönelik 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, gösterimlerin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre yeniden düzeltilmesi, Sarısu Mevkii, Tünektepe Sarısu Teleferik Üst İstasyon Günübirlik Tesis Alanı, Sahil Bandındaki Karma Kullanım alanları ve X Bölgesi gibi alanların onama sınırı dışında bırakılması kaydıyla değiştirilerek, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 5 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 87 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-06-2019
14:00
 363  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Gazipaşa Belediye Meclisinin 04.03.2019 tarih ve 24 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeni Mahalle Mahallesi 391 ada 16 ve 17 parsellerin yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, yapılaşma koşulunda B (bitişik) olan ibarenin A (ayrık) olarak, TAKS’ı belirten 0,45 ibaresinin de 0,40 olması kaydıyla değiştirilerek, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 5 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 87 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-06-2019
14:00
 362  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 04.03.2019 tarih ve 45 sayılı kararı ile uygun bulunan, Altınkale Mahallesi, 1600 ada 1 parselin “Resmi Kurum Alanından” “Özel Sosyal Tesis Alanına” dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, E:0.60 ve Yençok:3 kat ibarelerinin eklenmesi kaydıyla değiştirilerek, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 5 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 87 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-06-2019
14:00
 361  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 07.05.2019 tarih ve 197 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bektaş Mahallesi 100 ada 35 parselin park alanından konut alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 5 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 87 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-06-2019
14:00
 360  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 01.03.2019 tarih ve 14 sayılı kararı ile uygun bulunan, Cumalı Mahallesi 166 ada 1 parsel ve 167 adanın Cami ve Park Alanından “Cami, Özel Eğitim Alanı (Rehabilitasyon ve Rehberlik Merkezi), Park Alanına” dönüştürülmesi, 166 ve 167 adalar arasındaki 10 metrelik yolun 7 metreye düşürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, eğitim alanındaki “özel” ibaresinin kaldırılması kaydıyla değiştirilerek, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 5 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 87 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-06-2019
14:00
 359  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Cumalı Mahallesi 166 ada 1 parsel ve 167 adanın İbadet ve Park Alanından “İbadet Alanı, Özel Eğitim Alanı (Rehabilitasyon ve Rehberlik Merkezi), Park ve Yeşil Alana” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, eğitim alanındaki “özel” ibaresinin kaldırılması kaydıyla, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 5 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 87 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-06-2019
14:00
 358  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Demircikara Mahallesi 667 ada 12 ve 14 parsellerin Konut Alanından Turizm Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 5 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 87 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-06-2019
14:00
 357  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, Gündoğdu Mahallesi 148 ada 9 parselin ticaret alanından Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 5 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 87 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-06-2019
14:00
 356  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Sağırin ve Karabucak Mahallelerinde Celle Kaplanbükü Regülatörü ve HES projesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 5 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 87 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-06-2019
14:00
 355  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde 1073 ada 2 parselin resmi kurum alanından konut alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 5 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 87 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-06-2019
14:00
 354  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Kumluca Belediye sınırları içerisinde yer alan, Mavikent Mahallesi Karaöz Mevkii 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 5 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 87 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-06-2019
14:00
 353  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Korkuteli Belediye sınırları içerisinde yer alan, İmrahor Mahallesi 402 ada 9 parselin Konut Alanı olarak planlamasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 5 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 87 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-06-2019
14:00
 352  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Kızılcadağ Mahallesi 1956 parselin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına aykırı olduğundan, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 5 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 87 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-06-2019
14:00
 351  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Bayatbademler Mahallesi 104 ada 2 parselin Depolama Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına aykırı olduğundan, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 5 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 87 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-06-2019
14:00
 350  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Mollayusuf Mahallesi 20401 ada 1 parselin ağaçlık alandan ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 5 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 87 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-06-2019
14:00
 349  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Bahtılı Mahallesi 20447 ada 1 parselin bir kısmının Orman Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasındaki trampa protokolü gereğince resmi kurum alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 5 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 87 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-06-2019
14:00
 348  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Teomanpaşa Mahallesi 27697 ada 1 parselin Yönetim Merkezleri Alanından, Eğitim Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 5 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 87 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-06-2019
14:00
 347  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Göksu Mahallesi, 27354 ada 1 parselin Konut Alanından Ticaret Konut Alanına (TİCK) dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 5 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 87 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-06-2019
14:00
 346  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Kepez Belediye sınırları içerisinde yer alan, Gaziler Mahallesinde yer alan Küçük Sanayi Sitesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 5 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 87 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-06-2019
14:00
 345  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Kepez Belediye sınırları içerisinde, Fatih Mahallesi, 456, 483 ve 553 sayılı parsellerde yer alan orman sınırının planlara işlenmesi ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 5 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 87 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-06-2019
14:00
 344  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Altınkale Mahallesinde imar uygulamasına yönelik alan dengelerinin sağlanması amacıyla hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 5 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 87 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-06-2019
14:00
 343  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Döşemealtı Belediye sınırları içerisinde yer alan Yeşilbayır Mahallesi, 1353, 1354 ve 1357 adalardaki Enerji İletim Hattının altındaki Konut Alanının Park Alanına dönüştürülmesi, alanın kuzeyinde bulunan Park Alanında Konut Alanına dönüştürülmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 5 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 87 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-06-2019
14:00
 342  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Büyükhasbahçe Mahallesi 2711 ada 3 parselin konut alanından park, akaryakıt ve servis istasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hakkında, parsel sahipleri tarafından 05.04.2019 tarihli dilekçe ile plan değişikliği dosyasının iadesi istendiğinden, karar verilmesine yer olmadığı hususu, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 5 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 87 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-06-2019
14:00
 341  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Alanya ilçesi, Mahmutlar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 31 nolu uygulama bölgesinde hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 5 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 87 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-06-2019
14:00
 340  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Akseki ilçe merkezinde Kentsel Sit Alanı ve Etkileme Geçiş Alanı sınırları içinde: “Konut Alanı” fonksiyonunda kalan 5 adet tescilli yapı ve parselinin, kamulaştırılarak, Kültürel Tesis Alanı olarak kullanılabilmesi için,1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında (4 ada 9 parsel, 10 ada 14 parsel, 30 ada 18 parsel, 64 ada 1 parsel, 92 ada 1 parsel) parsellerin “Belediye Hizmet Alanı” olarak , “Meskun Konut Alanı, Ticaret Alanı, Pazar Yeri” kullanım kararı bulunan alanın da ” Özel Proje Alanı, Kent Meydanı” olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 5 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 87 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-06-2019
14:00
 339  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Akseki ilçe merkezinde, Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 14.03.2018 tarih ve 8994 sayılı Kararı ile Uygun Bulunan, Kentsel Sit Alanı ve Etkileme Geçiş Alanı sınırları içinde: “Konut Alanı” fonksiyonunda kalan 5 adet tescilli yapı ve parselinin, kamulaştırılarak, Kültürel Tesis Alanı olarak kullanılabilmesi için,1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım imar Planında (4 ada 9 parsel, 10 ada 14 parsel, 30 ada 18 parsel, 64 ada 1 parsel, 92 ada 1 parsel) parsellerin “Belediye Hizmet Alanı” olarak , “Meskun Konut Alanı, Ticaret Alanı, Pazar Yeri” kullanım kararı bulunan alanın da ” Özel Proje Alanı, Kent Meydanı” olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 5 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 87 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-06-2019
14:00
 338  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 08.11.2018 tarih ve 146 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yumaklar Mahallesi 362 ada 14 ve 16 parsellerin Konut Alanı, Park Alanı, Trafo Alanı, Taşıt Yolu ve Yaya Yolu olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANININ, yeniden değerlendirilmek üzere Belediyesine iadesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 5 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 87 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-06-2019
14:00
 337  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Yumaklar Mahallesi 362 ada 14 ve 16 parsellerin “Düşük Yoğunluklu Mevcut Konut Alanı”, “Park ve Yeşil Alan”, “İkinci Derece Yol” ve “Yaya Yolu” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, gösterimdeki “Düşük Yoğunluklu Mevcut Konut Alanı” ibaresinin “Düşük Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı” olarak düzeltilmesi ve 51-150 kişi/ha ibaresinin kaldırılması, plan notlarının 7. maddesinde belirtilen “mevcut” ibaresinin “gelişme” olarak düzeltilmesi kaydıyla, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 5 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 87 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-06-2019
14:00
 336  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Yumaklar Mahallesi 362 ada 14 ve 16 parsellerin Tarım Alanından “Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanına” dönüştürülmesi ve plan notları eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 5 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 87 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-06-2019
14:00
 335  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Payallar Mahallesi sınırları içerisinde sağlık alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 5 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 87 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-06-2019
14:00
 334  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Payallar Mahallesi sınırları içerisinde 13.40 ha lık alanın orman alanından sağlık alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 5 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 87 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-06-2019
14:00
 333  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içinde Tosmur Mahallesi 182 ada 2 parsel, 123 ada 4 parsel, 124 ada 15 ve 17 parseller ve 101 ada 8 ve 9 parseller ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 5 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 87 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-06-2019
14:00
 332  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içinde Tosmur Mahallesi 182 ada 2 parsel, 123 ada 4 parsel, 124 ada 15 ve 17 parseller ve 101 ada 8 ve 9 parseller ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 5 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 87 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
12-06-2019
14:00
 331  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Antalya ili, Manavgat ilçesi, Çeltikçi, Aşağıışıklar, Demirciler, Ulukapı ve Karaöz Mahallelerinin bir bölümünü kapsayan alanda hazırlanarak Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2019 tarih ve 87 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı Değişikliğine askı süresi içinde yapılan 62 adet itirazdan: Plan Değişikliği Onama Sınırı içerisinde kalan alanlara yapılan itirazların REDDİNE, Oymapınar KTKGB ve Plan Değişikliği Onama Sınırı Dışında kalan alanlara yapılan itirazlar hakkında karar alınmasına gerek olmadığına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 14 kabul oyu, DSP 5 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 87 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Tablo, 1 adet Oylama Raporu)  
12-06-2019
14:00
 330  Bilgilerdirme hk.   6
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesinin 06.05.2019 tarihli 274 sayılı meclis kararına istinaden Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanının yapmış olduğu protokoller hakkında: a-) Belediyemiz ile Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (ASBAŞ) arasında Antalya Serbest Bölgesinin sınırlarının değiştirilmesine dair 2018/11967 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesinde yer alan ve karar ile eklenen kısmın mevcut serbest bölge ile bir bütün haline getirtilmesi ile yeni bir yol güzergahının belirlenmesine ve Liman Caddesinin orta refüjünün kaldırılarak bitümlü sıcak karışım asfalt olarak yapım işinin imalat bedeli olan 451.722,95 TL’nin ASBAŞ tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine yatırılması halinde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasına yönelik imzalanan ek protokol hakkında, b-) Antalya İli, Elmalı İlçesi, Bayralar - Beyler(0+000 - 2+000) ve Bayralar - Eymir(0+000 - 2+000) yollarının sathi kaplama (Emülsiyon) asfalt yapılması ile ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Elmalı Belediyesi arasında imzalanan protokol hakkında, c-) Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim alanında toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesinde, kamu yararına hizmetler sunarak katkı veren ve bu doğrultuda akıllı şehircilik yaklaşımı dahilinde, Antalya İli Merkez İlçelerinde bulunan Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtlarında hizmet alan üniversite öğrencilerinin ortak kullanım alanlarında Ücretsiz Wi-Fi (ABBWİFİ) ile hızlı ve kaliteli internet hizmeti sunarak eğitsel ve bilimsel çalışmalarda bilgiye hızlı ulaşmalarını sağlaması amacıyla, Ücretsiz Wi-Fi (ABBWİFİ) kurulumunun yapılması ile ilgili imzalanan işbirliği protokolü hakkında, Meclis bilgilendirildi.  
12-06-2019
14:00
 329  Karar Özetlerinin Kab.Hk.   6
 1
 1
 Belediye Meclisinin 06.05.2019 ve 10.05.2019 tarihlerinde yaptığı meclis toplantılarında alınan kararlara ait 58 adet karar özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi. (CHP: 32 kabul oyu, AK Parti: 32 kabul oyu, İYİ Parti: 14 kabul oyu, MHP: 14 kabul oyu, DSP: 5 kabul oyu, SAADET: 1 kabul oyu ile toplam 98 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)  
12-06-2019
14:00
 328  Önergenin Gündeme Alınması Hk.   6
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarihli Meclis Gündemi, birimlerden gelen teklifler ve önergeler ile birlikte toplam 96 maddeden oluşmuştur.  
12-06-2019
14:00
 327  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   6
 1
 1
  Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin BÖCEK, CHP Meclis Üyeleri: Turgay GENÇ, Mustafa GEYİKÇİ, Mehmetali YILMAZ, Serkan KÜÇÜKKURU, Mustafa KÖLEOĞLU, Şükrü SÖZEN, Ümit UYSAL, Erkan DEMİRCİ, Ünal ÇETİNKAYA, Şerafettin ÖZER, Mehmet TUFAN, Sıdıka GÖKYAR KIZILCA, Zafer TAN, Mehmet YÖRÜKOĞLU, Halil ARIKAN, Ahmet CAN, Mesut KOCAGÖZ, Enver BARIŞ, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Osman MANİS, Batuhan Mutlu ENGİN, Erşan ÖZDEN, Bülent ÖZGÜVEN, Mehmet HACIARİFOĞLU, Ertuğrul ÜNAL, Deniz FİLİZ, Mithat ARAS, AK Parti Meclis Üyeleri: İbrahim ÖZKAN, Halil ŞAHİN, Mehmet Ali ERDOĞAN, Hasan ÖZDEMİR, Ali ÇETİN, Emin BAL, Mehmet Ali KİRİŞ, Alper BİRER, Orhan AVCI, Şevket ÖZKAN, Musa BATU, Muhammet URAL, İsmail DEMİR, Mehmet GÜVEN, Fırat DEMİRCİ, Tevfik TANER, Hasan Cumhur GÖNCÜ, Dilaver TANIK, Ferah Nur ÜNAL, Şefik DURDAŞ, İlhami YILDIRAN, Yusuf KARAMANCI, Nafiz TANIR, Özdemir MANAVOĞLU, Levent KONUR, Binnaz BÜYÜKKURT, İYİ Parti Meclis Üyeleri: Okan KOCAKAYA, Ramazan ÖZEN, Hasan Can KAMBUROĞLU, Recep KARATOP, Ertürk YAZAR, Mehmet YÜKSEL, Kerem Kaya TURAN, Gürsel AŞIK, Yusuf Emre ERTUĞAN, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, MHP Meclis Üyeleri: Okan KOCAKAYA, Ramazan ÖZEN, Hasan Can KAMBUROĞLU, Recep KARATOP, Ertürk YAZAR, Mehmet YÜKSEL, Kerem Kaya TURAN, Gürsel AŞIK, Yusuf Emre ERTUĞAN, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, DSP Meclis Üyeleri: Mehmet Akif ORDU, Mustafa AKIN, Saadet Partisi Meclis Üyesi Mehmet MANAVOĞLU’nun yoklama ve açılış esnasında hazır bulundukları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye Meclisi CHP 29, AK Parti 26, İYİ Parti 10, MHP 12, DSP 2, Saadet Partisi 1 meclis üyesi olmak üzere toplam 80 üye ile açıldı. Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi. (CHP 30, AK Parti 27, İYİ Parti 10, MHP 10, DSP 5, Saadet Partisi 1 meclis üyesi olmak üzere toplam 83 oy kullanılmıştır.)  

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 1998 - 2019 Her hakkı saklıdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Hizmetidir .