Antalya Büyükşehir Belediyesi

Meclis Kararları Sorgulama

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
10-06-2021
14:00
 506  Gündemin.... ila... Maddeleri Hk.   6
 2
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2021 tarihli meclis toplantısında gündemin 25. maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OY BİRLİĞİ ile kabul edildi. (CHP: 16 kabul oyu, AK Parti: 18 kabul oyu, İYİ Parti: 12 kabul oyu, MHP: 5 kabul oyu, DSP: 3 kabul oyu, SAADET: 1 kabul oyu, MEMLEKET: 1 kabul oyu, Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)  
10-06-2021
14:00
 505  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 2
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 02.06.2021 tarih 69 sayılı kararı ile uygun bulunan Aşağıışıklar Mahallesi, 181 ada 1 parsel ile 182 ada 1, 2, ve 3 parsellerde yer alan toplu işyeri alanı, sağlık tesisi alanı, park ve yeşil alan ve teknik altyapı alanlarının yeniden düzenlenmesi ve 181 ada 1 parselin bir kısmı ve tescil harici alanda genel otopark alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 22 kabul oyu, AK Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2021
14:00
 504  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 2
 1
 Kemer Belediyesi’nin 05.02.2021 tarihli ve 1590 sayılı yazısında belirtildiği üzere 06.01.2021 tarih 8 sayılı karar ile onaylanarak gönderilen “Göynük Mahallesi, II. Bölge Uygulama İmar Planı onama sınırları içerisinde TAKS:0.10 KAKS:0.20 yapılaşma koşullu konut alanı planlı 214, 215, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 248, 249 adalarda yapılaşma koşullarının E:0.20 Yençok:6,50 m. olarak değiştirilmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” konusuna ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2021 tarihli ve 278 sayılı kararında sehven “337” yazan ibarenin “237” olarak değiştirilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 22 kabul oyu, AK Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2021
14:00
 503  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 2
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 125 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kargıcak Mahallesi, 360 Ada 1 parselde trafo yeri ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 22 kabul oyu, AK Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2021
14:00
 502  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 2
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Üçgen Mahallesi, 1011 ada 2 parselin tamamının Kamu Hizmet Alanı (KHA) olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 22 kabul oyu, AK Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2021
14:00
 501  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 2
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 02.06.2021 tarih 68 sayılı kararı ile uygun bulunan, Örnek Mahallesi, Rauf Denktaş Köprüsü çevresinde ırmak kenarında yer alan ticaret kullanımlarında meri uygulama imar planındaki teknik hataların düzeltilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 22 kabul oyu, AK Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2021
14:00
 500  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 2
 1
 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Örnek Mahallesi, Rauf Denktaş köprüsü çevresinde ırmak kenarında yer alan ticaret kullanımlarında meri uygulama imar planındaki teknik hataların düzeltilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 22 kabul oyu, AK Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2021
14:00
 499  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 2
 1
 Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, Sarıkavak Mahallesinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından belirlenen alanda yapılması planlanan Kumluca Trafo Merkezine ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, gösterimin 'Teknik Altyapı Alanı( Trafo Alanı)' olarak düzeltilmesi kaydıyla, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 25 kabul oyu, AK Parti 23 kabul oyu, İYİ Parti 12 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 73 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2021
14:00
 498  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 2
 1
 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, İslamlar Mahallesi 102 ada 26, 30, 31 ve 34 parsellerde “154 kV Kalkan Trafo Merkezi” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, gösterimin “Teknik Altyapı Alanı (Trafo Alanı)” olarak düzeltilmesi kaydıyla, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 22 kabul oyu, AK Parti 23 kabul oyu, İYİ Parti 12 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2021
14:00
 497  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 2
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde: Kömürcüler Mahallesi, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876 adalar ve çevresinin “Konut Alanı, Park Alanı, Ticaret Alanı ve Yol” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 22 kabul oyu, AK Parti 23 kabul oyu, İYİ Parti 12 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2021
14:00
 496  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   6
 2
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde: Kömürcüler Mahallesi, 1873 ve 1874 adalar ve çevresinin konut dışı kentsel çalışma alanından “Mevcut Konut Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 22 kabul oyu, AK Parti 23 kabul oyu, İYİ Parti 12 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2021
14:00
 495  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 2
 1
 Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Pazarcı Mahallesi, 897 Adadaki üniversite alanının genişletilmesi ve çevresinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 23 kabul oyu, AK Parti 24 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 73 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, İnceleme Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2021
14:00
 494  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 2
 1
 Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Konuksever Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 4438 ada 2, 3, 4 4440 ada 5 4463 ada 16, 17 4464 ada 16, 17 4490 ada 5,6 4491 ada 8, 9, 10, 11 nolu parseller ile yakın çevresine ilişkin olarak mahkeme kararları ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2008 tarihli 618 sayılı kararı ve 13.08.2013 tarih ve 481 kararıyla onaylanan aynı içerikli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANININ, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2008 tarih 618 sayılı karar ve 13.08.2013 tarih ve 481 sayılı kararlarıyla onaylandığı şekliyle kabulüne, oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (CHP 10 kabul, 6 çekimser oyu, AK Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 7 kabul, 2 çekimser oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 3 kabul, 1 çekimser oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2021
14:00
 493  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 2
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Demircikara Mahallesi, 8483 ada 1 parselin uygulama aşamasında kesinleştirilecek esnek/tercihli kentsel sosyal ve teknik donatı bölgeleri alanından Özel Sağlık Tesisi Alanına (Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi) dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (CHP 21 kabul oyu, AK Parti 26 ret oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 7 çekimser oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 ret oyu ile toplam 74 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2021
14:00
 492  Encümene yetki verilmesi   6
 2
 1
 Antalya ili, Alanya ilçesi, Konaklı Mahallesi, Gebebelen Mevkii, Kargı Orman İşletme Şefliği amenajman planı 359 ve 368 numaralı bölmeler içerisinde kalan yaklaşık 13,7 hektar yüzölçümlü Konaklı C tipi mesire yerinde yer alan gelir getirici tesislerin işletme hakkı, 29 yıl süreyle 31.12.2046 tarihine kadar: Alanya ilçesi Alara Orman İşletme Şefliği amenajman planı 213 ve 214 numaralı bölmeler içerisinde kalan yaklaşık 8,62 hektar yüzölçümlü Türkler C tipi mesire yerinde yer alan gelir getirici tesislerin işletme hakkı, 29 yıl süreyle 31.12.2045 tarihine kadar: Alanya Kargı Orman İşletme Şefliği amenajman planı 164 numaralı bölme içerisinde kalan 44.019,39 m² yüzölçümlü Gedevet C tipi mesire yerinde yer alan gelir getirici tesislerin işletme hakkı, 29 yıl süreyle 30.12.2045 tarihine kadar Alanya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesine kiraya verilmiş olup: Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Alanya Orman İşletme Müdürlüğünden kiralanan, Alanya İlçesi, Konaklı Mahallesi, Gebebelen Mevkii, Kargı Orman İşletme Şefliği amenajman planı 359 ve 368 numaralı bölmeler içerisinde kalan yaklaşık 13,7 hektar yüzölçümlü ve Konaklı C tipi mesire yeri içerisinde bulunan: 1 adet kır lokantası, 1 adet kır kahvesi, 3 adet büfe, 2 adet yöresel ürün satış yeri, giriş kontrol binası, 2 adet depo, 1 adet idari bina, 3 adet tuvalet, 2 adet ibadethane, 4 adet bulaşık yıkama yeri, 17 adet pergola, 2 adet serbest spor alanı ile 2 adet çocuk oyun alanı: Alanya ilçesi Alara Orman İşletme Şefliği amenajman planı 213 ve 214 numaralı bölmeler içerisinde kalan yaklaşık 8,62 hektar yüzölçümlü Türkler C tipi mesire yeri içerisinde bulunan: 2 adet kır lokantası, 2 adet kır kahvesi, 2 adet çocuk oyun alanı, 30 adet kameriye, 3 adet wc, 2 adet büfe, 2 adet giriş kontrol binası, 5 adet yöresel ürünler satış yeri ile 1 adet ibadethane: Alanya Kargı Orman işletme Şefliği amenajman planı 164 numaralı bölme içerisinde kalan yaklaşık 44.019,39 m² yüzölçümlü Gedevet C tipi mesire yeri içerisinde bulunan: 1 adet ibadethane, 2 adet çeşme, 3 adet depo, 1 adet bekçi evi, 1 adet wc, 4 adet kamelya, 802,69 m² yüzölçümlü fauna teşhir alanı, 1 adet büfe, 2 adet pergola, 1 adet mini spor alanı, 1 adet mini futbol sahası, 1 adet mini voleybol sahası, 1 adet çocuk oyun alanı, 1 adet kır lokantası, 22 adet ocak, 1 adet araç yolu ve 1 adet su değirmeni, 5 adet yöresel ürün satış yeri, 2 adet kamelya, 1 adet wc, 1 adet çeşme ve 1 adet kır kahvesinin bir bütün halinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümleri gereğince 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmek üzere, Antalya Büyükşehir Belediyesi encümenine yetki verilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 78 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2021
14:00
 491  Kiraya Verilmesi   6
 2
 1
 Ukome Genel Kurulunun 27.07.2018 tarih ve 2018/07-486 (1/2) sayılı kararı ile Korkuteli ilçesi, Kiremitli Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarının, 849 Sokak ile 827 Sokak arasına çift taraflı, Mehmet Akif Ersoy Bulvarının, 827 Sokak ile 825 Sokak arasında kalan kısmının doğu aksına tek taraflı,Atatürk Caddesi üzerine (825 Sokak ile Havuzlu kavşak arasında bulunan otopark ceplerine) tek taraflı parkomat uygulaması getirilmesi: Aşağıpazar Mahallesi, Hastane Caddesinin, Belediye Caddesi ile 838 Sokak arasında kalan kısmının doğu aksına (otopark ceplerine) ve Hükümet Caddesinin, 636 Sokak ile Belediye Caddesi arasında kalan kısmının doğu aksına parkomat uygulaması getirilmesi uygun bulunmuş, Anet Antalya İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. 07.06.2021 tarih ve MRK-01-2021-0589 sayılı yazısı ile söz konusu caddelerde parkomat uygulaması ve cep otoparkı olarak işletilmek üzere talepte bulunmuş olup: Ukome Genel Kurulunun 27.07.2018 tarih ve 2018/07-486 (1/2) sayılı kararı ile uygun bulunan Korkuteli ilçesi, Kiremitli Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarının, 849 Sokak ile 827 Sokak arasına çift taraflı, Mehmet Akif Ersoy Bulvarının, 827 Sokak ile 825 Sokak arasında kalan kısmının doğu aksına tek taraflı, Atatürk Caddesi üzerine (825 Sokak ile Havuzlu kavşak arasında bulunan otopark ceplerine) tek taraflı parkomat uygulamasının: Aşağıpazar Mahallesi, Hastane Caddesinin, Belediye Caddesi ile 838 Sokak arasında kalan kısmının doğu aksına (otopark ceplerine) ve Hükümet Caddesinin, 636 Sokak ile Belediye Caddesi arasında kalan kısmının doğu aksına parkomat uygulamasının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesine göre toplam tahsil edilen bedelin % 10’ unun Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ödenmesi kaydıyla 10 (on) yıl süre ile Belediyemiz şirketi Anet Antalya İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye cep otoparkı olarak işletilmek üzere kiraya verilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 78 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2021
14:00
 490  Kiraya Verilmesi   6
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2021 tarih ve 233 sayılı kararı ile mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesine ait, Muratpaşa ilçesi Kışla (Bahçelievler) Mahallesi 870 ada 13 parsel üzerinde Barbaros İlköğretim Okulu yanında bulunan 666 m2 kapalı alanı bulunan Barbaros çay bahçesi ve ocağının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesine göre ilk yıl kira bedeli 168.000,00 TL+ KDV, müteakip yıllar maktu kira bedelleri Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan (Değişik ibare: 20/11/2019-707, Büyükşehir Belediye Meclis Kararı) Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE- oniki aylık ortalamalara göre değişim oranında artırılması kaydıyla şirket tarafından bizzat işletilmek üzere 5 (beş) yıl süre ile Ekdağ Ekmek Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ne kiraya verilmesine karar verilmiş, Ekdağ Ekmek Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 17.05.2021 tarih ve 2021/291 sayılı yazısı ile Muratpaşa İlçesi Kışla (Bahçelievler) Mahallesi 870 ada 13 parsel üzerinde Barbaros İlköğretim Okulu yanında bulunan 666 m² kapalı alanı bulunan Barbaros çay bahçesi ve ocağı için yapılan kıymet takdirinde tespiti yapılan kapalı alan yüzölçümünün fazla olduğu ve şirket tarafından yapılması planlanan projede 150 m² kapalı, 150 m² açık alanın kullanılacağı, ayrıca Barbaros çay bahçesi ve ocağının sosyal tesis olarak işletilecek olması nedeniyle yapılması planlanan 150 m² kapalı ve 150 m² açık kullanım alanı üzerinden yeniden değerlendirilip fiyatlandırılmasını talep etmiş olup: Ekdağ Ekmek Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 17.05.2021 tarih ve 2021/291 sayılı talep yazısına istinaden Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2021 tarih ve 233 sayılı kararının iptal edilerek Muratpaşa ilçesi Kışla (Bahçelievler) Mahallesi 870 ada 13 parsel üzerinde Barbaros İlköğretim Okulu yanında bulunan, Barbaros çay bahçesi ve ocağı olarak kullanılan alan içerisinde 150 m² kullanımlı kapalı alanın ve 150 m² kullanımlı açık alanın (tente, sundurma vb.) ‘sosyal tesis’ olarak ve şirket tarafından bizzat işletilmek üzere 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesine göre ilk yıl kira bedeli 78.000,00-TL+ KDV bedelle, müteakip yıllar maktu kira bedelleri Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan (Değişik ibare: 20/11/2019-707, Büyükşehir Belediye Meclis Kararı) Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE- oniki aylık ortalamalara göre değişim oranında artırılması kaydıyla 5 (beş) yıl süre ile Ekdağ Ekmek Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ne kiraya verilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 78 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2021
14:00
 489  Encümene yetki verilmesi   6
 2
 1
 Antalya ili, Manavgat ilçesi, Selimiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki 15.000 m² yüzölçümlü Side-Selimiye balıkçı barınağı Manavgat Kaymakamlığı (Manavgat Milli Emlak Müdürlüğü) ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında tanzim edilen 05.04.2018 tarihli kira sözleşmesi ile ilk yıl 75.800,00TL maktu kira bedeli üzerinden 10 yıl süreyle Belediyemize kiraya verilmiş olup, bahse konu alanın 06.04.2018 tarihinde yer teslimi yapılmış olup: Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Manavgat Kaymakamlığından (Manavgat Milli Emlak Müdürlüğü) kiralanan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki 15.000 m² yüzölçümlü Side-Selimiye balıkçı barınağının, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Manavgat Kaymakamlığı (Manavgat Milli Emlak Müdürlüğü) arasında imzalanan kira sözleşmesi hükümleri ve şartları doğrultusunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümleri gereğince 05.04.2028 tarihine kadar kiraya verilebilmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 78 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2021
14:00
 488  Hibeler hk.   6
 2
 1
 İbrahim AYFER (T.C. Kimlik No:24829182006) tarafından bağışlama talebinde bulunulan Elmalı ilçesi Zümrütova Mahallesi 896 parsel numaralı 1.046,00 m² yüzölçümlü taşınmaz ve Ahmet DENİZ (T.C. Kimlik No:26959111048) tarafından bağışlama talebinde bulunulan Zümrütova Mahallesi 900 parsel numaralı 476,00 m² yüzölçümlü taşınmazın: mezarlık olarak kullanılmak şartıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin g fıkrasına göre Antalya Büyükşehir Belediyesine bedelsiz olarak bağış alınmasına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 78 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2021
14:00
 487  Tahsis   6
 2
 1
 Antalya ili, Kemer ilçesi, Arslanbucak Mahallesi, 11.014,00 m² yüzölçümlü, 450 ada 7 parsel numaralı Antalya Büyükşehir Belediyesinin 4279/5507 hissesi bulunan taşınmazın üzerindeki yolcu terminali içerisinde, Kemer ilçesi Arslanbucak Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No:3, iç kapı numarası P:34 adresindeki işyerinin, sadece belediye hizmetlerinde kullanılmak, elektrik, su vb. giderlere ait abonelik işlemlerinin Kemer Belediyesi tarafından ödenmesi şartıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75'inci maddesinin (d) fıkrasına göre 5 (beş) yıl süreyle bedelsiz olarak hizmetin devamı süresince Kemer Belediye Başkanlığı adına kullanım tahsisi yapılmasına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 78 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2021
14:00
 486  B.şehir Bel.sorumluğuna geçen cadde hk.   6
 2
 1
 Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, ekli krokide gösterilen, Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasından batıya doğru Hürriyet Caddesi’nin Göksu Çayı (Karaman Çayı) üzerindeki köprü sonuna kadar olan yaklaşık 1500 metrelik kısmı ile Ulu Önder Atatürk Caddesi’nin Girne Caddesi kesişimine kadar olan yaklaşık 4650 metrelik kısmı, Girne Caddesinin Hacısekililer Caddesine kadar olan yaklaşık 3660 metrelik kısmı, Hacısekililer Caddesinin Akdamlar Caddesine kadar olan yaklaşık 55 metrelik kısmı ve Akdamlar Caddesinin Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yol ağına (Kon-03) kadar olan yaklaşık 1900 metrelik kısmının Büyükşehir Belediyesi kentsel yol ağına alınmasına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 78 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet Komisyon Raporu, Kroki, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2021
14:00
 485  Kiraya Verilmesi   6
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğunda bulunan Antalya ili, Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 75. Yıl Bulvarı ve Adnan Selekler Caddesinin kesiştiği nokta ve Kepez İlçesi Yeşiltepe Mahallesi Şelale Caddesi ile Halide Edip Caddesi arasında (Kepez Belediyesi park ve bahçeler fidanlığının karşısı (batı taraf) trafik eğitim parkı kuzeyi ) bulunan her biri 12 m² kullanım alanlı 2 adet büfenin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesine göre ilk yıl kira bedeli 26.000,00-TL+ KDV bedelle, müteakip yıllar maktu kira bedelleri Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan (Değişik ibare: 20/11/2019-707, Büyükşehir Belediye Meclis Kararı) Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE- oniki aylık ortalamalara göre değişim oranında artırılması kaydıyla 5 (beş) yıl süre ile Ekdağ Ekmek Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ne kiraya verilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 78 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2021
14:00
 484  Tahsis   6
 2
 1
 Uygulama imar planlarında otogar olarak planlanan, mülkiyeti Akseki Belediyesine ait Hacı İlyas Mahallesi, 21 ada 16 parsel numaralı ve 8.771,16 m² yüzölçümlü taşınmaz, terminal binası yapılmak üzere Akseki Belediye meclisinin 03/11/2014 tarih ve 11-01 sayılı kararı ile Antalya Büyükşehir Belediyemize tahsis edilmiş, Belediyemiz tarafından terminal binası yapılarak hizmete açılmış, Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan terminal binasının 5393 sayılı Belediye Kanununun 75’inci maddesinin (d) bendi kapsamında 13/01/2017 tarih ve 59 sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ile yıllık 10.000,00 TL. bedel karşılığında 10 (on) yıl süreyle Akseki Belediyesine tahsisi yapılmış olup: Mülkiyeti Akseki Belediyesine ait iken, 22/02/2021 tarih ve 682 yevmiye numarası ile Antalya Büyükşehir Belediyesi adına devren tapu tescili yapılan Akseki İlçesi, Hacı İlyas Mahallesi 21 ada 16 parsel numaralı ve 8.771,16 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine Belediyemiz tarafından yapılan terminal binasının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75’inci maddesinin (d) bendi kapsamında 13/01/2017 tarih ve 59 sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ile yıllık 10.000,00 TL bedel karşılığında 10 (on) yıl süreyle Akseki Belediyesine yapılan tahsis işleminin iptal edilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 78 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2021
14:00
 483  Bel.Başkanına Yetki Verilmesi Hk.   6
 2
 1
 Mülkiyeti Muratpaşa Vakfına ait, Antalya ili, Kepez ilçesi, Ahatlı Mahallesi 28156 ada 21 parsel numaralı, 2.745.537,23 m² yüzölçümlü (2.745 dönüm), niteliği narenciye bahçesi ve zeytinlik olan taşınmazın: doğal yeşil dokusunu, tarımsal niteliği korumak ve geliştirmek, Antalya kent merkezinde kalan tek doğal yeşil alanı iyileştirerek kamu kullanımına açmak, doğanın küçük ve basit bir temsili olan kent parkı anlayışının dışına çıkarak doğayı bölgesel değerlerle kent içerisine dahil etmek, şehrin tarihsel, kültürel, sanatsal, ekolojik tüm değerlerini çeşitli rekreatif etkinlikler eşliğinde ziyaretçilerin kullanımına sunarak turizme katkı sağlamak, çağdaş şehircilik ölçeğine uygun açık yeşil alan planlaması ve ekolojik doğası ile kente kazandırmak amacı ile Antalya Büyükşehir Belediyesinin tarım, kültür, spor, çevre, turizm, ve sosyal sorumluluk projelerinin bir çoğunu da gerçekleştirmeye olanak sağlayacak taşınmazın, tasarruf hakkı elinde bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin %10 hisse payı oranında sermaye ortaklığı olan, ortaklık hisse dağılımının %86,5 kısmının kamuya ait olduğu ve ana sözleşmesinde kar payı alınmayacağı taahhüt edilmiş olan Antalya Zeytin Park Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile taşınmaz kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenleyen protokolü Antalya Büyükşehir Belediyesi adına imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin BÖCEK'e yetki verilmesine, oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 27 ret oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 5 ret oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu, Bağımsız 1 ret oyu ile toplam 82 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-06-2021
14:00
 482  Önergenin Gündeme Alınması Hk.   6
 2
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2021 tarihli meclis gündemi toplam 25 maddeden oluşmuştur.  
10-06-2021
14:00
 481  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   6
 2
 1
 Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin BÖCEK, CHP Meclis Üyeleri: Ahmet CAN, Ali COŞKUN, Ali POLAT, Batuhan Mutlu ENGİN, Bülent ÖZGÜVEN, Büşra ÖZDEMİR, Deniz FİLİZ, Erkan DEMİRCİ, Erşan ÖZDEN, Ertuğrul ÜNAL, Esin BİLGİÇ, Halil ARIKAN, Mehmet HACIARİFOĞLU, Mehmet TUFAN, Mesut KOCAGÖZ, Mithat ARAS, Mustafa BİLİCİ, Mustafa GEYİKÇİ, Mustafa KÖLEOĞLU, Osman MANİS, Sıdıka GÖKYAR KIZILCA, Şafak OTUZALTI, Şevket KORKUT, Ünal ÇETİNKAYA, Zafer TAN, Zekeriya ALTUN, AK Parti Meclis Üyeleri: Abdurrahman YILMAZ, Ali ÇETİN, Alper BİRER, Binnaz BÜYÜKKURT, Dilaver TANIK, Emin BAL, Ferah Nur ÜNAL, Fırat DEMİRCİ, Halil ŞAHİN, Hasan Cumhur GÖNCÜ, İlhami YILDIRAN, İsmail DEMİR, Levent KONUR, Mehmet Ali ERDOĞAN, Mehmet Ali KİRİŞ, Mehmet GÜVEN, Mehmet ÖZEREN, Muhammet URAL, Musa BATU, Nafiz TANIR, Orhan AVCI, Özdemir MANAVOĞLU, Şefik DURDAŞ, Şevket ÖZKAN, Yusuf KARAMANCI, İYİ Parti Meclis Üyeleri: Barış BULUT, Ertürk YAZAR, Gürsel AŞIK, Halil ÖZTÜRK, Hasan Can KAMBUROĞLU, Kerem Kaya TURAN, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Mehmet ÇETİN, Mehmet YÜKSEL, Mustafa BASKAK, Özcan BALCI, Ramazan ÖZEN, Şerafettin ÖZER, Yusuf Emre ERTUĞAN, MHP Meclis Üyeleri: Abdulkadir ÇELİK, Abdurrahman CARAN, Adem ER, Adem Murat YÜCEL, Ali ŞAHİN, Avni ATAY, Ercan UĞUR, Kemal KARA, Selçuk SENİRLİ, Süleyman UĞURLU, Ziya YILDIRIM, DSP Meclis Üyeleri: Hasan Ali ACAR, Mehmet Akif ORDU, Mustafa AKIN, Necati TOPALOĞLU, Saadet Partisi Meclis Üyesi: Mehmet MANAVOĞLU, Memleket Partisi Meclis Üyesi: Serkan KÜÇÜKKURU'nun toplantıya katıldıkları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye Meclisi CHP 26, AK Parti 25, İyi Parti 14, MHP 7, DSP 4, Saadet 1, Memleket 1 meclis üyesi olmak üzere toplam 79 üye ile açıldı. CHP Meclis Üyeleri: Turgay GENÇ, Mehmetali YILMAZ, Şükrü SÖZEN, Ümit UYSAL, Enver BARIŞ, Oktay BAŞARAN, İyi Parti Meclis Üyeleri: Okan KOCAKAYA, Recep KARATOP’un mazeretli sayılmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (CHP 27 kabul oyu, AK Parti 23 kabul oyu, İyi Parti 13 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, Saadet 1 kabul oyu, Memleket 1 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 76 oy kullanılmıştır.)  
07-06-2021
14:00
 480  Gündemin.... ila... Maddeleri Hk.   6
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.06.2021 tarihli meclis toplantısında: a.Gündemin 61, 62, 63, 64, 87, 88, 89, 90 ve 91. maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OY BİRLİĞİ ile kabul edildi. b.Gündemin 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 92, 93, 94, 95, 96 ve 97. maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OY BİRLİĞİ ile kabul edildi, c.Gündemin 63. maddesinin Ulaşım Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OY BİRLİĞİ ile kabul edildi. (CHP: 18 kabul oyu, AK Parti: 16 kabul oyu, İYİ Parti: 7 kabul oyu, MHP: 8 kabul oyu, DSP: 2 kabul oyu, SAADET: 1 kabul oyu, MEMLEKET: 1 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)  
07-06-2021
14:00
 479  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 01.04.2021 tarih ve 40 sayılı kararı ile uygun bulunan, Serik ilçe sınırları içerisinde Yençok=Serbest/Hmax=Serbest alanlarının yeniden düzenlenmesine yönelik olarak beş farklı bölgede hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri hakkında, Yukarıkocayatak Mahallesi 188 ada 1 parsel ile 209 ada 1 parseldeki toplu İş yerleri alanındaki “Yençok=12.50m” yapılaşma koşulunun Yençok=4kat olacak şekilde düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek KABULÜNE, diğer tekliflerin belediyesinden geldiği şekliyle KABULÜNE, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 17 kabul oyu, AK Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 478  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Kumluca Belediye Meclisinin 01.04.2021 tarihli ve 52 sayılı kararı ile uygun bulunan Mavikent (Yenice) Mahallesi 485 ada 4 parselin Terminal Alanı kullanımından Küçük Sanayi Alanına Dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 17 kabul oyu, AK Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 477  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 01.04.2021 tarih ve 36 sayılı kararı ile uygun bulunan: Geyikbayırı Mahallesi sınırları içerisinde 466 ada 1 parselin bulunduğu alanda hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 19.03.2020 tarih 66180 sayılı AKEDAŞ yazısı doğrultusunda, belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 17 kabul oyu, AK Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 476  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisi’nin 17.05.2021 tarih ve 128 sayılı kararı ile uygun bulunan, Emek Mahallesi 3436 ada 10 parseldeki Meslek Lisesi Alanındaki çekme mesafelerinin 10 metreden 5 metreye düşülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Kepez Belediyesinin 28.05.2021 tarih ve 12324 sayılı yazısı ile Kepez Belediye Meclis kararında sehven yazılan 1 parselin 10 parsel olarak düzeltilmesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 25.05.2021 tarih ve 25496533 sayılı yazısı ile 1 parseldeki İlk Öğretim Alanının çekme mesafelerinin 5 metre olarak düzenlenmesi talebinin uygun olduğu bu doğrultuda 1 parselin de plan onama sınırına dahil edilerek düzenlenmesi kaydıyla değiştirilerek, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 17 kabul oyu, AK Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 475  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisi’nin 01.04.2021 tarih ve 103 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çankaya Mahallesi 27517 ada batısında yer alan park alanında trafo alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 17 kabul oyu, AK Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 474  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Elmalı Belediye Meclisi’nin 01.04.2021 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun bulunan Akçay Mahallesi Elmalı Caddesi ve Ortaokul Caddesine cepheli parsellere İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 17 kabul oyu, AK Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 473  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 01.04.2021 tarih ve 68 sayılı kararı ile uygun bulunan: Kırkgöz Yeniköy Mahallesi sınırları içerisinde 873 ada 2 parsel çevresinde yer alan konut alanlarının, konut altı ticaret alanları olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre “maxh” ibaresinin “Yençok” olarak düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 17 kabul oyu, AK Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 472  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 01.04.2021 tarih ve 57 sayılı kararı ile uygun bulunan: Yeşilbayır ve Altınkale Mahalleleri sınırları içerisinde Atatürk Caddesi’ne cepheli ticaret parsellerinde yapılaşma koşullarının düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ve plan değişikliği sınırı içerisinde kalan konut parsellerinin ticaret alanı olarak planlanması ve yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 17 kabul oyu, AK Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 471  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisi’nin 01.04.2021 tarih ve 58 sayılı kararı ile uygun bulunan Çığlık Mahallesi 8184 ada ve çevresinde parselasyona ilişkin sorunların giderilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 17 kabul oyu, AK Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 470  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarih ve 102 sayılı kararı ile uygun bulunan, Demirtaş Mahallesi, 863, 864, 865 Adalar arasındaki otopark alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 17 kabul oyu, AK Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 469  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarih ve 101 sayılı kararı ile uygun bulunan, Avsallar Mahallesi 502, 503, 172, 173, 497 Adalar ve çevresinde kadastral sınırlarda oluşan değişikliklerin mevcut imar planı ile oluşturduğu uyumsuzlukların giderilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 17 kabul oyu, AK Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 468  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Aksu Belediye Meclisinin 01.04.2021 tarih ve 55 sayılı kararı ile uygun bulunan, Çalkaya Mahallesi Kötekli Mevkii, 13466, 13469, 13470, 13471, 13472, 13473, 13474 adaların değişen orman sınırlarına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 17 kabul oyu, AK Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 467  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisi’nin 17.05.2021 tarih ve 52 sayılı kararı ile kısmen uygun bulunan, Çeltikçi, Sanayi, Ulukapı, Demirciler ve Karaöz Mahallelerine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar hakkında, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 17 kabul oyu, AK Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 466  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Çeltikçi, Sanayi, Ulukapı, Demirciler ve Karaöz Mahallelerine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar hakkında: 1, 2, 4, 5, 16, 17, 20, 21, 37, 38 nolu itirazlardan: itirazlara konu alanlardaki yollar ve yapı adlarında, gerekli düzenleme, değişiklik ve ilaveler yapılmak kaydıyla onaylı halihazır haritalar üzerinde görünen mevcut yapıların korunmasına yönelik itirazların KABULÜNE, diğerlerinin REDDİNE, 3, 19, 24, 27 nolu itirazlardan: Onaylı hâlihazır haritalar üzerinde görünen mevcut yapının korunmasına yönelik itirazın KABULÜNE, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 nolu itirazların REDDİNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 17 kabul oyu, AK Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 465  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Kumluca Belediye sınırları içerisinde Karaöz Mahallesi 109 ada 1 parselin günübirlik tesis alanı, (TİCTK) ticaret turizm konut alanından, günübirlik tesisi alanı ve turizm tesisi alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 17 kabul oyu, AK Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 464  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, Altınyaka Mahallesi 101 ada 62 parselin Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkında, karar verilmesine yer olmadığına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 21 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, İnceleme Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 463  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Kemer Belediye Meclisi’nin 03.02.2021 tarihli ve 16 sayılı kararı ile uygun bulunan Kuzdere Mahallesi, 478 ada 1 parsel ve 498 ada 9 parselde değişiklik yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 20 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 73 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 462  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Kemer Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Kuzdere Mahallesi, 478 ada 1 parselin kısmen Sağlık Alanı kısmen Eğitim Alanı ve 498 ada 9 parselin ise Eğitim Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 20 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 73 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 461  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Kemer Belediyesi sınırları içerisinde, Arslanbucak Mahallesi, 450 ada 7, 8, 9 parseller ile çevresi ve 474 ada 2 parsel ile çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 20 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 73 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 460  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Kemer Belediyesi sınırları içerisinde, Arslanbucak Mahallesi, 450 ada 7, 8, 9 parseller ile çevresi ve 474 ada 2 parsel ile çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 20 kabul oyu, AK Parti 25 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 73 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 459  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Pazarcı Mahallesi, 897 Adadaki üniversite alanının genişletilmesi ve çevresinin düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 22 kabul oyu, AK Parti 23 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 458  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Turunçova Mahallesi 301 ada 41 parselin “Gelişme Konut Alanı ve Tarım Alanından” “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 19 kabul oyu, AK Parti 26 kabul oyu, İYİ Parti 12 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 457  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, Turunçova Mahallesi 306 ada 93 parselin “Gelişme Konut Alanından” “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 19 kabul oyu, AK Parti 26 kabul oyu, İYİ Parti 12 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 456  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Kargıcak Mahallesi 237 Ada 2 ve 3 parsellerdeki park alanının rekreaktif alanına dönüştürülmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 19 kabul oyu, AK Parti 26 kabul oyu, İYİ Parti 12 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 455  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Kestel Mahallesi, 859 Ada 2 parselin bir kısmının Turizm-Konut alanından konut ve park alanına, 867 Ada 1 parselin Turizm-Konut alanından park alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 19 kabul oyu, AK Parti 26 kabul oyu, İYİ Parti 12 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 454  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Hacımehmetli Mahallesi 323 Ada 2 parselin bir kısmının konut ve park kullanımından kamusal hizmet alanına dönüştürülmesi, 323 Ada 1 parselin bir kısmı ve yakın çevresi ile 323 Ada 2 parsel çevresinin park yol ve otopark alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 19 kabul oyu, AK Parti 26 kabul oyu, İYİ Parti 12 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 453  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Kestel Mahallesi, 228 ada 5, 6: 693 ada 6, 1103 ada 2, 5, 6, 7 ve 10 parsellerin bir kısmı ve çevresinde 3194/18. Madde uygulaması amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar hakkında, 693 ada 6 parselin batısında yer alan 10 metrelik yolda kalan yapıya ilişkin yapılan itirazın kabulüne, diğer itirazların reddine ve kabul edilen itiraz doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planın kabulüne, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 19 kabul oyu, AK Parti 26 kabul oyu, İYİ Parti 12 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 452  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2021 tarih ve 274 sayılı kararına istinaden Aksu ilçesi, Konak Mahallesi 329 ada 1 parselin çevresinde yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 21 kabul oyu, AK Parti 26 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 71 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 451  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Karaöz Mahallesi 14606 ada 31 parselin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak planlanan alanının TS 11939 ve TS 12820 standartlarını sağlaması kaydıyla, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 16 kabul oyu, AK Parti 23 kabul oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 11 ret oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 450  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Mahmutlar Mahallesi 890 ada 1 parselin sağlık tesisi alanından özel sağlık tesisi alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZLAR, oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (CHP 16 kabul oyu, AK Parti 31 ret oyu, İYİ Parti 5 kabul, 3 ret oyu, MHP 12 ret oyu, DSP 2 ret oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 449  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Gazipaşa Belediye Meclisi’nin 17.05.2021 tarih ve 47 sayılı kararı ile reddedilen, Yeni Mahalle 138 ada 1 parsel ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (CHP 22 kabul oyu, AK Parti 29 ret oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 82 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 448  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi, Kırkgöz Yeniköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1326 parselin konut alanı ve park alanında “Enerji Üretim ve Depolama Alanı ve Park Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (CHP 21 kabul oyu, AK Parti 29 ret oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 81 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 447  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi, Kırkgöz Yeniköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1326 parselin mevcut konut alanından “Enerji Üretim ve Depolama Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (CHP 25 kabul oyu, AK Parti 28 ret oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 83 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 446  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Demircikara Mahallesi, 8483 ada 1 parselin uygulama aşamasında kesinleştirilecek esnek/tercihli kentsel sosyal ve teknik donatı bölgeleri alanından Özel Sağlık Tesisi Alanına (Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi) dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ hakkında, karar yeter sayısı sağlanamadığından (40 kabul, 31 ret oyu, 12 çekimser) karar oluşmamıştır. (CHP 23 kabul oyu, AK Parti 30 ret oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 12 çekimser oyu, DSP 3 kabul oyu, MEMLEKET 1 ret oyu ile toplam 83 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 445  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Muratpaşa ilçesi, Kılıçarslan Mahallesi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 16.10.2018 tarihinde onaylanan Antalya Kent Merkezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Muratpaşa ilçesi, Kaleiçi Kentsel ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonunda kalmakta olan özel mülkiyetteki 876 Ada 54-84 Parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporuna ilaveten ‘‘1. Kaldırılan Kültür Merkezi alanına karşılık eşdeğer alan ayrılmamaktadır. 2. Teklif plan değişikliği: koruma amaçlı imar planları ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanması, gösterimi, uygulanması, denetimi ve müelliflerine ilişkin usul ve esaslara dair yönetmelikte belirlenen planlama ekibince hazırlanmamıştır. 3. Kaleiçi konumu gereği Antalya için çok özel bir bölgedir, halen Kaleiçi’nde tescilsiz ve tarihi kimliğine uymayan yaklaşık 60 tane yapı bulunmaktadır. Asıl olan bu kimliksiz ve tescilsiz yapıların tadilatı değil: kamulaştırılarak kaldırılması ve koruma amaçlı imar planı kararlarının uygulanması olmalıdır. 4. Bu şekliyle teklif plan değişikliğinin Komisyon Raporuna ilave olarak yukarıdaki ilave edilen hususlar da dikkate alınarak değerlendirilmesi uygundur.’’ şerhleri de dikkate alınarak, söz konusu plan değişikliğine konu alan Antalya Kent Merkezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde yer aldığından: konunun Kültür ve Turizm Bakanlığınca değerlendirilmesine, oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 29 ret oyu, İYİ Parti 10 kabul oyu, MHP 5 ret oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 76 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 444  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   6
 1
 1
 Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Konuksever Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 4438 ada 2, 3, 4 4440 ada 5 4463 ada 16, 17 4464 ada 16, 17 4490 ada 5,6 4491 ada 8, 9, 10, 11 nolu parseller ile yakın çevresinde hazırlanan 11.11.2019 tarih ve 641 sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Antalya 2. İdare Mahkemesinin 2020/481 E. 2021/222 K. sayılı iptal kararının yerine getirilmesi ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2008 tarihli 618 sayılı kararı ve 13.08.2013 tarih ve 481 kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları doğrultusunda parsellerin “Ticaret Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 27 kabul oyu, AK Parti 19 kabul oyu, İYİ Parti 12 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 75 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 443  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   6
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.04.2021 tarih ve 109 sayılı kararı ile uygun bulunan, Kızılarık Mahallesi, 5908 ada 10 parselin yapılaşma koşulları değiştirilmeden K ve AS ibarelerinin kaldırılarak Özel Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 23 kabul oyu, AK Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 74 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 442     6
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 03.08.2017 tarih ve 296 sayılı kararı ile uygun bulunan, Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesinde yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 25 kabul oyu, AK Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 77 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, İnceleme Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 441  Ödenek Aktarılması Hk.   6
 1
 1
 20.05.2021 tarih ve 74 sayılı Aksu Belediyesi Meclis kararı ile karara bağlanan Zabıta Müdürlüğünün covidl9 pandemisi nedeni ile kullanamayacak olduğu 46.07.19.55.03 .9.9 .5.06.05.07.90 Diğerleri bütçe kaleminden 11.000.000,00 TL ödeneğin alınarak: Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 46.07.19.04.01.3.9.5.03.02.03.02 Akaryakıt ve yağ alımları 600.000,00 –TL 46.07.19.04.01.3.9.5.03.07.02.01 Bilgisayar yazılım alımları 250.000,00 –TL 46.07.19.04.01.3.9.5.03.05.09.90 Diğer hizmet alımları kalemine 4.500.000,00 -TL, Park ve bahçeler Müdürlüğünün 46.07.19.34.08. 1.0.5.03.02.09.01 Bahçe malz. alım ile yapım ve bakım onarım giderine 4.000.000,00 TL Fen İşleri Müdürlüğünün 46.07.19.36.06.2.0.06.05.07.07 Yol Yapım Giderlerine 1.650.000,00 TL olmak üzere toplam 11.000.000,00 TL ödeneğin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi kapsamında aktarma işlemlerinin yapılmasına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 23 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 440  Ek Bütçe   6
 1
 1
 Aksu Belediyesinin 20.05.2021 tarih 75 sayılı Meclis kararı ile 2021 yılı gelir bütçesinin 133.290.000,00-TL’ye, gider bütçesinin ise 133.290.000,00-TL’ye yükseltilmesi için 17.290.000TL gelir ve gider bütçesine ek ödenek talepleri: 2021 Mali yılı Gelir Bütçesine 01 3 9 53 İlan Reklam Vergisi 1.500.000TL 03 6 1 02 Ecrimisil Geliri 12.790.000.TL 04 5 1 01 Genel Bütçeli İdarelerden alman Proje yardımı olarak 3.000.000.-TL olmak üzere toplam 17.290.000,00-TL ilave Gelir eklenmesi ve karşılığı 2021 Yılı Gider Bütçesinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü 46.07.19.04.01.3.9.5.03.2.3.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları harcama kalemine 300.000 TL 46.07.19.04.01.3.9.5.03.2.3.03 Elektrik Alımları harcama kalemine 400.000 TL 46.07.19.04.01.3.9.5.03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları harcama kalemine 2.300.000 TL. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 46.07.19.34.08.1.0.5.03.2.9.01 Bahçe Malz. Alım ile Yapım ve Bakım On. Gideri 2.000.000 TL Kültür Müdürlüğünün 46.07.19.35.08.2.0.5.08.2.5.30 Muhtaç ve Körlere Yardım 500.000 TL 46.07.19.35.08.2.0.5. 03.6.1.01 Temsil ve Ağırlama Gideri 500.000 TL Fen İşleri Müdürlüğünün 46.07.19.36.06.2.0.5.06.1.5.30 Hareketli İş Makinası Alımları 4.200.000 TL 46.07.19.36.06.2.0.5.06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri 2.500.000 TL 46.07.19.36.06.2.0.5.06.5.7.90 Diğerleri 4.590.000 TL olmak üzere toplam 17.290.000 TL ek ödeneğin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesi kapsamında ek bütçe ile ilave gelir kalemleriyle denklik sağlanarak ek bütçe yapılmasına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 23 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 439     6
 1
 1
 Dünya genelinde etkisini hissettiren Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında vatandaşlarımızı korumak ve salgının ülkemizde yayılmasını engellemek amacıyla alınan önleyici ve kısıtlayıcı tedbirler arasında, Antalya 1.Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereği yapılan kontroller neticesinde pandemi öncesi toplu taşıma araçlarının günlük taşınan yolcu sayısında %60 oranında yolcu kaybı yaşandığı ve toplu taşıma esnafının mağduriyet yaşadığı ve araçlarını çalıştırmakta zorlandığı görüldüğünden, yaşanılan mağduriyetin giderilebilmesi için alınan 12/03/2021 tarih ve 235 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile günlük çalışan ulaşım esnafına, çalışmış olduğu hatta yapılan kilometresi, Antalya şehir içi Hatları Kilometre Cetvelinde belirtilen hat kilometresi ve aracın günlük sefer sayısı ile çarpılarak bulunan günlük toplam kilometresine göre 1 TL/Km. üzerinden aylık olarak hesaplanarak (%10 artı/eksi) 400 adet araçla sınırlı olmak kaydıyla 01/03/2021 - 31/05/2021 tarihleri arasında yakıt destek ödemesi yapılmış olup: Bu olağanüstü durum karşısında kamu hizmeti yürüten Toplu taşıma esnafının halihazırda günlük taşınan yolcu sayısında %60 oranında yolcu kaybı yaşanması ve gelirinin ciddi oranda azalmasına rağmen tüm giderlerinin devam etmesi sebebiyle yaşanılan mağduriyetin giderilebilmesi için 12.03.2021 tarih ve 235 sayılı Belediyemiz Meclis Kararında belirtilen sürenin uzatılarak, günlük çalışan ulaşım esnafına, çalışmış olduğu hatta yapılan kilometresi, Antalya şehir içi Hatları Kilometre Cetvelinde belirtilen hat kilometresi ve aracın günlük sefer sayısı ile çarpılarak bulunan günlük toplam kilometresine göre 1 TL/Km. üzerinden aylık olarak hesaplanarak (%10 artı/eksi) 400 adet araçla sınırlı olmak kaydıyla 01/06/2021 - 30/06/2021 tarihleri arasında yakıt destek ödemesi yapılmasına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 23 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 438     6
 1
 1
 Manavgat Belediyesinin 21.05.2021 tarih 11591 sayılı yazısı ekinde gönderilen 17.05.2021 tarih 59 nolu meclis kararıyla onaylanan, Manavgat Belediyesine ait Boğaz Motel Kamping Konaklama Ücret Tarifesinin, İlçe belediyesinden geldiği şekliyle kabulüne, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 23 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 437  Kiraya Verilmesi   6
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediye meclisinin 10.02.2017 tarih ve 146 sayılı kararı ile 5 merkez ilçenin (Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu,Döşemealtı) muhtelif yerlerinde yer alan ve halen fiilen devam eden 100 adet halk ekmek büfesinin bir bütün halinde ilk yıl kira bedeli 10.000,00 TL+ KDV bedelle 10 (on) yıl süre ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesine göre Ekdağ Ekmek Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.’ne kiraya verilmesi uygun bulunmuş olup, Belediyemiz ile Ekdağ Ekmek Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. arasında 14.03.2017 tarihinde kira protokolü düzenlenmiş, Antalya Büyükşehir Belediye meclisinin 14.07.2017 tarih ve 671 sayılı kararı ile Antalya İli, Muratpaşa İlçesinde 27 adet, Kepez İlçesinde 15 adet, Konyaaltı İlçesinde 8 adet olmak üzere ilçelerin muhtelif yerlerinde yer alan toplam 50 adet halk ekmek büfesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesine göre ilk yıl kira bedeli 5.000,00-TL+KDV bedelle 10 (on) yıl süre ile Ekdağ Ekmek Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.’ne kiraya verilmesi uygun bulunmuş olup Belediyemiz ile Ekdağ Ekmek Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. arasında 28.07.2017 tarihinde kira protokolü düzenlenmiş olup: Antalya Büyükşehir Belediyesi meclis kararları ile İlimiz merkez ilçelerinde konumlandırılan halk ekmek büfelerinin yerlerinin zaman içerisinde değişmesi veya sokak ve cadde isimlerinde meydana gelen değişiklikler sebebiyle 14.03.2007 tarihinde imzalanan protokol ve protokolün dayanağı olan 10.02.2017 tarih ve 146 sayılı meclis kararı ile 28.07.2017 tarihinde imzalanan protokol ve protokolün dayanağı olan 14.07.2017 tarih ve 671 sayılı meclis kararının iptal edilerek ve söz konusu protokoller feshedilerek ekli listede UKOME kararları ile adresleri trafik güvenliği ve düzeni açısından uygun bulunarak daha önce protokol kapsamında kiralanan toplam 150 adet halk ekmek büfesinden konumları güncellenen ve fiilen devam eden 113 adet halk ekmek büfesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesine göre ilk yıl kira bedeli 20.000,00-TL+ KDV, müteakip yıllar maktu kira bedelleri Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan (Değişik ibare: 20/11/2019-707, Büyükşehir Belediye Meclis Kararı) Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE- oniki aylık ortalamalara göre değişim oranında artırılması kaydıyla 27.07.2027 tarihine kadar Ekdağ Ekmek Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ne kiraya verilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 23 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, Liste, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 436  Kiraya Verilmesi   6
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediye encümeninin 31.10.2019 tarih ve 1367 sayılı kararı ile, İlimiz, Konyaaltı İlçesi Doğa Koruma ve Milli Parklar VI.Bölge Müdürlüğü Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü faaliyet alanlarından Topçam günübirlik kullanım alanı kapı giriş ücreti tahsili, 1 adet büfe, 1 adet büfe+market ve plaj faaliyetleri bir bütün olarak hazırlanan şartname esasları doğrultusunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesinin (g) bendine göre 566.000,00-TL+ KDV bedelle 30.12.2020 tarihine kadar Anet Antalya İnşaat Tur. San. ve Tic. A.Ş.' ne kiraya verilmesine karar verilmiş olup Antalya Büyükşehir Belediyemiz ile Anet Antalya İnşaat Tur. San. ve Tic. A.Ş. arasında 10.12.2019 tarihinde kira sözleşmesi düzenlenmiştir. Söz konusu kira sözleşmesi 30.12.2020 tarihinde sona ermiş olup: 28.10.2020 tarih ve MRK-01-2020-0874 sayılı yazı ile Anet Antalya İnşaat Tur. San. ve Tic. A.Ş. Topçam günübirlik kullanım alanı kapı giriş ücreti tahsili, 1 adet büfe, 1 adet büfe+market ve plaj faaliyetleri hizmetlerini yeniden kiralama talebinde bulunduğundan: Antalya ili, Konyaaltı İlçesi Doğa Koruma ve Milli Parklar VI. Bölge Müdürlüğü Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü faaliyet alanlarından Topçam günübirlik kullanım alanı kapı giriş ücreti tahsili, 1 adet büfe, 1 adet büfe+market ve plaj faaliyetlerinin bir bütün olarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesine göre ilk yıl kira bedeli 680.000,00-TL+ KDV, müteakip yıllar maktu kira bedelleri Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan (Değişik ibare: 20/11/2019-707, Büyükşehir Belediye Meclis Kararı) Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE- oniki aylık ortalamalara göre değişim oranında artırılması kaydıyla 02.04.2026 tarihine kadar Anet Antalya İnşaat Tur. San. ve Tic. A.Ş.' ne kiraya verilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 23 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 435  Kiraya Verilmesi   6
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediye meclisinin 10.08.2018 tarih ve 786 sayılı kararı ile Muratpaşa ilçesi, Yüksekalan Mahallesi 13168 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki İsmet İnönü Kentsel Yaşam Alanı projesinde yer alan yer altı otoparkının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesine göre ilk yıl 225.000,00-TL+KDV bedelle 10 (on) yıl süre ile AHB Antalya Hayvancılık Ticaret A.Ş.’ ne kiraya verilmesi uygun bulunmuş olup 05.09.2018 tarihinde Belediyemiz ve AHB Antalya Hayvancılık Ticaret A.Ş. arasında protokol düzenlenmiş, 09.04.2021 tarih ve 80388897-Gİ-431 sayılı yazı ile 02.04.2021 tarih ve 1-2021 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda AHB Antalya Hayvancılık Ticaret A.Ş. tarafından işletilen Muratpaşa ilçesi, Yüksekalan Mahallesi 13168 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki İsmet İnönü Kentsel Yaşam Alanı projesinde yer alan yer altı otoparkının sözleşmesinin iptal edilmesi hususunun oybirliğiyle karara bağlandığı, şirketin ana faaliyet konusu olan hayvancılık faaliyetlerine odaklanmak için Belediyemiz ve AHB Antalya Hayvancılık Ticaret A.Ş. arasında imzalanan kira protokolünün iptali talep edilmekte olup: 18.05.2021 tarih ve MRK-01-2021-0522 sayılı yazı ile Anet Antalya İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Muratpaşa ilçesi, Yüksekalan Mahallesi 13168 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki İsmet İnönü Kentsel Yaşam Alanı projesinde yer alan yer altı otoparkını kiralama talebinde bulunduğundan: Antalya Büyükşehir Belediye meclisinin 10.08.2018 tarih ve 786 sayılı kararı ile AHB Antalya Hayvancılık Ticaret A.Ş.' ne kiraya verilen Muratpaşa ilçesi, Yüksekalan Mahallesi 13168 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki İsmet İnönü Kentsel Yaşam Alanı projesinde yer alan yer altı otoparkın Belediyemiz ve AHB Antalya Hayvancılık Ticaret A.Ş. arasında imzalanan kira protokolünün fesih edilmesi, kira protokolünün dayanağı olan Antalya Büyükşehir Belediye meclisinin 10.08.2018 tarih ve 786 sayılı kararının iptal edilmesi ile Muratpaşa ilçesi, Yüksekalan Mahallesi 13168 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki İsmet İnönü Kentsel Yaşam Alanı projesinde yer alan yer altı otoparkının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesine göre ilk yıl kira bedeli 335.000,00.-TL+ KDV, müteakip yıllar maktu kira bedelleri Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan (Değişik ibare: 20/11/2019-707, Büyükşehir Belediye Meclis Kararı) Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE- oniki aylık ortalamalara göre değişim oranında artırılması kaydıyla 5 (beş) yıl süre ile Anet Antalya İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ne kiraya verilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 23 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 434  Kiraya Verilmesi   6
 1
 1
 Ekdağ Ekmek Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 02.03.2021 tarih ve 2021/149 sayılı yazısı ile kiralama talebinde bulunulan Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Elmalı Mahallesi, 188 ada 4 parsel taşınmaz üzerinde Kışlahan Otel yanında bulunan 103 araç kapasiteli otoparkın 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesine göre ilk yıl kira bedeli 231.000,00-TL+ KDV, müteakip yıllar maktu kira bedelleri Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan (Değişik ibare: 20/11/2019-707, Büyükşehir Belediye Meclis Kararı) Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE- oniki aylık ortalamalara göre değişim oranında artırılması kaydıyla 5 (beş) yıl süre ile Ekdağ Ekmek Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ne kiraya verilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 23 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 433  Kiraya Verilmesi   6
 1
 1
 Ekdağ Ekmek Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 02.03.2021 tarih ve 2021/152 sayılı yazısı ile kiralama talebinde bulunulan Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Tonguç Caddesi 5055 ada güneyi taşınmaz üzerinde 2.795,76 m² yüzölçümlü 280 araç kapasiteli yer altı otoparkının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesine göre ilk yıl kira bedeli 99.000,00-TL+ KDV, müteakip yıllar maktu kira bedelleri Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan (Değişik ibare: 20/11/2019-707, Büyükşehir Belediye Meclis Kararı) Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE- oniki aylık ortalamalara göre değişim oranında artırılması kaydıyla 5 (beş) yıl süre ile Ekdağ Ekmek Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ne kiraya verilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 23 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 432  Bel.Başkanına Yetki Verilmesi Hk.   6
 1
 1
 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. ve 74. maddeleri gereği Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bahse konu Uluslararası Şehir Örgütü C40 Kentlerine üye olmasına ve üyelik için Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 23 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 431  Teşkilat Şeması   6
 1
 1
 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun “Büyükşehir belediyesi teşkilâtı” başlıklı 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki “Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi büyükşehir belediyesi meclisinin kararı ile olur.” hükmü doğrultusunda: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı “Sosyal Medya İletişim Şube Müdürlüğü” biriminin kaldırılmasına, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı “Tanıtım Şube Müdürlüğü” biriminin kurulmasına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 23 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Şeması, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 430  Hibeler hk.   6
 1
 1
 Olimpos Temizlik Yemekçilik Kurumsal Personel İstihdam Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 (bir) adet Ford Transit marka, özel amaçlı (ambulans) araç, bedelsiz ve gayrikabili rücu olmak üzere hibe edilmek istenmekte olup, hibe olarak kabul edilmesine ve Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamındaki işlemlerin yapılabilmesi ile taşınır işlem fişi düzenlenerek Antalya Büyükşehir Belediyesi kayıtlarına alınabilmesi için T-Cetveline (5018 Sayılı Kanuna Ekli (I), (II) ve (III) nolu cetvellerde yer alan Kamu İdarelerinin Yılı İçinde Edinebilecekleri Taşıtlara) eklenmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 23 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 429     6
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 05.02.2021 tarih 68 nolu meclis kararı ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 84.maddesinde belirtilen işyeri açma izin harçları olmadığı görüldüğünden söz konusu maddede belirtilen limitin uygulanması kararının ve ilaveten kontrol ve devir ücretlendirmeleri listesine Factoring Leasing, Yatırım ve Finansal Danışmanlık Konularının 50 m²’den 251 m²’ye kadar 5.000,00 TL, 251 m² ve üzeri için 30.000,00 TL olarak, ayrıca ekmek üretim yerleri konusunun günlük 1000 kg kadar 5.000,00 TL, 1000 kg ve üzeri için 7.500,00 TL olarak belirlenerek, Muratpaşa Belediyesinin 16.02.2021 tarih 3809 sayılı yazısı ekinde gönderilen 05.02.2021 tarih 68 nolu meclis kararının ilçe belediyesinden geldiği şekliyle kabulüne, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 23 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 428  Gelir tarifesi   6
 1
 1
 Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 36333 sayılı yazılarında 2021 yılı gelir tarifesine eklenmesi talep edilen, hayvanların satış ücretlerinin 2021 yılı Antalya Büyükşehir Belediyesi Gelir Tarifesine eklenmesine, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 23 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 427     6
 1
 1
 Kaş Belediyesinin 28.04.2021 tarih 56758 sayılı yazıları ekinde gönderilen Kaş Belediyesinin 01.04.2021 tarih 25 nolu meclis kararları ile onaylanan Kaş Belediyesi Sosyal Tesisleri İktisadi İşletmesi bünyesinde işletilmekte olan Çay Bahçesi ve Kafeteryalar, Restaurant ve Mesire Alanları ve Plajlar için belirlenen ücretlerin,Kaş Belediye Meclisinin 01.04.2021 tarih 25 nolu kararında onayladığı yukarıdaki şekliyle kabulüne, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 23 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 80 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 426  Kiraya Verilmesi   6
 1
 1
 Ekdağ Ekmek Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 20.04.2021 tarih ve 2021/259 sayılı yazısı ile Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Güzeloba Mahallesi Lara Birlik alanı içerisinde bulunan ekli krokide yeri belirtilen herbiri 42 m² kapalı, 42 m² açık sundurmalı alan, 5 adet büfe plaj üniteleri Ekdağ Ekmek Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ne kiraya verilmesi talep edilmekte olup: Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Güzeloba Mahallesi Lara Birlik alanı içerisinde bulunan ekli krokide yeri belirtilen herbiri 42 m² kapalı, 42 m² açık sundurmalı alan, 5 adet büfe ve plaj ünitelerinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesine göre yıllık kira bedeli 420.000,00-TL+ KDV bedelle 1 (bir) yıl süre ile Ekdağ Ekmek Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ne kiraya verilmesine, oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 27 çekimser oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 88 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 425  Encümene yetki verilmesi   6
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediye meclisinin 12.06.2015 tarih ve 461 sayılı kararı ile mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahallesi 242 ada 177 parsel numaralı 13.772,02 m² yüzölçümlü taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre satışının yapılması için Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesi uygun bulunmuş: ancak Antalya Büyükşehir Belediye meclisinin 12.06.2015 tarih ve 461 sayılı kararı ile mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahallesi 242 ada 177 parsel numaralı taşınmazın yüzölçümü 17.578,80 m² olması gerekirken sehven 13.772,02 m² olarak yazıldığı tespit edilmiş olup: Mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahallesi 242 ada 177 parsel numaralı 17.578,80 m² yüzölçümlü taşınmazın satışının yapılabilmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi encümenine yetki verilmesine, oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 29 ret oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 89 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 424  Kredi Kullanımı Hakkında   6
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından devam eden yatırımlara ait inşaat faaliyetleri işinde kullanılmak üzere 150.000.000,00 TL nakdin İller Bankası A.Ş. ve kamu bankaları ile özel bankalardan kısa, orta ve uzun vadeli olarak kredi kullandırılması, ipotek verilmesi, Ayrıca: kredinin İller Bankası A.Ş.’den 150.000.000,00 TL(Yüz Elli Milyon TL) (Faiz hariç) gayri nakdi kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Av. Cansel TUNCER’in yetkilendirilmesine, oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (CHP 31 kabul oyu, AK Parti 28 çekimser oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 11 çekimser oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu, MEMLEKET 1 kabul oyu ile toplam 91 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
07-06-2021
14:00
 423  Bilgilerdirme hk.   6
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesinin 06.05.2019 tarihli 274 sayılı meclis kararına istinaden Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanının yapmış olduğu protokoller hakkında: a-) Akdeniz Bölgesinde sıklıkla rastlanan ve önlenebilen bir hastalık olan Akdeniz Anemisi (Talasemi) ve Orak Hücre Anemisi gibi hastalıklar ile mücadele etmek ve sağlıklı bir toplum yapısının oluşmasına katkıda bulunmak, toplumun Akdeniz Anemisi (Talasemi) ve Orak Hücre Anemisi hastalığı konusunda bilinçlendirilmesi, kan hastalıkları ile ilgili kamuoyu oluşturulması ile hastalık tanısı bulunan birey ve ailelerinin sosyal, kültürel faaliyetlerle yakınlaşmalarının sağlanması ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için bir dernek ofisi oluşturulması amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Talasemi Derneği arasında taşınmaz kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenleyen ortak hizmet projesi protokolü hakkında, b-) İlimizde yaşayan görme engelli vatandaşlarımızın eğitim, istihdam ve rehabilitasyon konularında biriken sorunlarını çözüme kavuşturabilmek (tüm engellilerin yeteneklerine göre eğitimlerini, iş ve meslek sahibi olmalarını, topluma yararlı hale gelmelerini temin ile görme kaybından korunmayı ve görme kaybını önleyici tedavi edici önlemleri almak üzere), görme engelliler ile ilgili kamuoyu oluşturulması ve görme engelli bireylerin sosyal, kültürel faaliyetlerle yakınlaşmalarının sağlanması amacıyla çeşitli kurslar/eğitimler düzenlenmesi için bir dernek ofisi oluşturulması amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği arasında taşınmaz kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenleyen ortak hizmet projesi protokolü hakkında, Meclis bilgilendirildi.  
07-06-2021
14:00
 422  Karar Özetlerinin Kab.Hk.   6
 1
 1
 Belediye Meclisinin 24.05.2021 ve 27.05.2021 tarihlerinde yaptığı meclis toplantılarında alınan kararlara ait 89 adet karar özetinin kabulüne oy birliği ile karar verildi. (CHP: 27 kabul oyu, AK Parti: 31 kabul oyu, İYİ Parti: 14 kabul oyu, MHP: 12 kabul oyu, DSP: 3 kabul oyu, SAADET: 1 kabul oyu, MEMLEKET: 1 kabul oyu ile toplam 89 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)  
07-06-2021
14:00
 421  Önergenin Gündeme Alınması Hk.   6
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.06.2021 tarihli Meclis Gündemi, birimlerden gelen teklifler ve önergeler ile birlikte toplam 97 maddeden oluşmuştur.  
07-06-2021
14:00
 420  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   6
 1
 1
 Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin BÖCEK, CHP Meclis Üyeleri: Ahmet CAN, Ali COŞKUN, Ali POLAT, Batuhan Mutlu ENGİN, Bülent ÖZGÜVEN, Büşra ÖZDEMİR, Deniz FİLİZ, Enver BARIŞ, Erkan DEMİRCİ, Erşan ÖZDEN, Ertuğrul ÜNAL, Esin BİLGİÇ, Halil ARIKAN, Mehmet HACIARİFOĞLU, Mehmet TUFAN, Mehmetali YILMAZ, Mesut KOCAGÖZ, Metin ALTUNBAŞ, Mithat ARAS, Mustafa BİLİCİ, Mustafa GEYİKÇİ, Mustafa KÖLEOĞLU, Oktay BAŞARAN, Osman MANİS, Semih ESEN, Şafak OTUZALTI, Şevket KORKUT, Turgay GENÇ, Ümit UYSAL, Ünal ÇETİNKAYA, Zafer TAN, Zekeriya ALTUN, AK Parti Meclis Üyeleri: Abdurrahman YILMAZ, Ali ÇETİN, Alper BİRER, Binnaz BÜYÜKKURT, Ferah Nur ÜNAL, Fırat DEMİRCİ, Hasan ÖZDEMİR, İbrahim ÖZKAN, İlhami YILDIRAN, İsmail DEMİR, Kemal YILDIRIM, Levent KONUR, Mehmet Ali ERDOĞAN, Mehmet Ali KİRİŞ, Mehmet GÜVEN, Mehmet ÖZEREN, Muhammet URAL, Musa BATU, Mutlu ULUTAŞ, Orhan AVCI, Özdemir MANAVOĞLU, Serhat DEMİR, Şefik DURDAŞ, Tevfik TANER, Yusuf KARAMANCI, İYİ Parti Meclis Üyeleri: Barış BULUT, Ertürk YAZAR, Gürsel AŞIK, Halil ÖZTÜRK, Hasan Can KAMBUROĞLU, Kerem Kaya TURAN, Mehmet YÜKSEL, Mustafa BASKAK, Okan KOCAKAYA, Özcan BALCI, Ramazan ÖZEN, Recep KARATOP, Şerafettin ÖZER, Yusuf Emre ERTUĞAN, MHP Meclis Üyeleri: Abdulkadir ÇELİK, Abdurrahman CARAN, Adem ER, Adem Murat YÜCEL, Ali ŞAHİN, Avni ATAY, Ercan UĞUR, Kemal KARA, Selçuk SENİRLİ, Süleyman UĞURLU, Ziya YILDIRIM, DSP Meclis Üyeleri: Hasan Ali ACAR, Mehmet Akif ORDU, Necati TOPALOĞLU, Saadet Partisi Meclis Üyesi: Mehmet MANAVOĞLU, Memleket Partisi Meclis Üyesi: Serkan KÜÇÜKKURU'nun toplantıya katıldıkları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye Meclisi CHP 32, AK Parti 25, İyi Parti 14, MHP 11, DSP 3, Saadet 1, Memleket 1 meclis üyesi olmak üzere toplam 88 üye ile açıldı. CHP Meclis Üyesi: Şükrü SÖZEN, AK Parti Meclis Üyesi Enver APUTKAN, MHP Meclis Üyesi Mehmet DURUKAN, DSP Meclis Üyesi Mustafa AKIN, Bağımsız Meclis Üyesi Mehmet TOPRAKCI’nın mazeretli sayılmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 31 kabul oyu, İyi Parti 14 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, DSP 2 kabul oyu, Saadet 1 kabul oyu, Memleket 1 kabul oyu ile toplam 76 oy kullanılmıştır.)  

 

Yazıcı Dostu Sayfa